Visa utbildning.se som: Mobil

Välkommen till Teknikutbildarna!

Teknikutbildarna är en av Sveriges främsta utbildare inom teknik. Via både lärarledd undervisning, e-learning och en kombination av dessa utbildar vi dig inom arbetsmiljö, el och teknik. Se våra ämnesområden nedan.

Inom elområdet utbildar vi över 500 nya elektriker varje år, vilket gör oss till Nordens ledande utbildare av elektriker. Vi utbildar också inom allmän och begränsad behörighet samt har ett brett utbud av kurser inom elsäkerhet och automation.

Ämnesområden

El

 • Automation
 • Elektrikerskolan
 • Elsäkerhet
 • Elunderhåll
 • El, övrigt

Teknik

 • Energi och fastighet
 • Kvalitet
 • Mätteknik
 • Produktion
 • Underhåll

Arbetsmiljö

 • Arbetsmiljö
 • Miljö
 • Säkerhet
Visa alla utbildningar med Teknikutbildarna

Utbildningar

Öppen utbildning
Arbetsmiljö Längd Pris Ort Snittbetyg
Ställningsbyggnad upp till 9 meter 1 dag 4 100 SEK Flera orter (3)
3,7 (10)
BAS P / BAS U
Byggarbetsmiljösamordnare Bas-P och Bas-U – Grund 1 dag 5 900 SEK Flera orter (3)
4,8 (11)
Byggarbetsmiljösamordning Bas-P och Bas-U - Fördjupning 1 dag 5 900 SEK Flera orter (3)
Bättre Arbetsmiljö – BAM
Bättre arbetsmiljö (BAM) 2 dagar 9 800 SEK Rikstäckande
Systematiskt Arbetsmiljöarbete – SAM
Systematiskt arbetsmiljöarbete – SAM 1 dag 4 900 SEK Rikstäckande
Inköp
Offentlig upphandling
Lagen om offentlig upphandling 1 dag 6 200 SEK Rikstäckande
LOU - Upphandling av byggentreprenader 1 dag 6 200 SEK Rikstäckande
IT- Microsoft Office
Outlook
Bli effektiv med Outlook och OneNote 1 dag Rikstäckande
Powerpoint
Powerpoint 2010 – Fördjupningskurs 1 dag Flera orter (2)
Word
Word 2010 - Grundkurs 2 dagar Flera orter (3)
Juridik
Entreprenadjuridik
Entreprenadjuridik fördjupning 1 dag 5 900 SEK Rikstäckande
Entreprenadjuridik, grunder 1 dag 5 900 SEK Solna
Upphandling av byggentreprenader 1 dag 6 200 SEK Rikstäckande
Ledarskap
Produktionsledning
5S – Systematisk ordning och reda 1 dag 6 500 SEK Rikstäckande
Miljö / kvalitet / internrevision
Kvalitetsledning
Kontroll och kalibrering av handmätdon 4 dagar 12 500 SEK Flera orter (2)
Kontroll och kalibrering av handmätdon, kort 3 dagar 10 800 SEK Flera orter (3)
Organisation / verksamhet
Verksamhetsutveckling
Grundorsaksanalys (RCA) 1 dag 6 500 SEK Rikstäckande
4,4 (8)
Leanspelet 1 dag 6 500 SEK Rikstäckande
Säkerhet
ATEX
Atex Grund 1 dag 6 200 SEK Solna
4,4 (16)
Teknik
Pannoperatör inför certifiering – Med praktisk tillämpning 1,5 dagar 12 500 SEK Härnösand
Bygg
Entreprenadbesiktning grunder 1 dag 5 900 SEK Rikstäckande
Setting up scaffolding up to 9 meters height 1 dag 4 100 SEK Flera orter (3)
El / elektronik
Arbete med spänning, isolerhandskmetoden 1 dag 5 100 SEK Flera orter (2)
3,5 (90)
Auktoriserad elinstallatör 18 dagar 56 000 SEK Flera orter (2)
4,4 (49)
Automationstekniker Distans
Begränsad auktorisation B 4 dagar 23 500 SEK Flera orter (2)
EBR Kabelförläggning i mark 1 dag 5 100 SEK Flera orter (3)
Elsäkerhet och grundläggande ellära för underhållspersonal 1 dag 4 900 SEK Rikstäckande
5,0 (6)
Elsäkerhet vid arbete - SSG 4500 1 dag 4 900 SEK Flera orter (3)
Elsäkerhetsledare 1 dag 4 900 SEK Sundsvall
ESA Industri och Installation 1 dag 4 900 SEK Rikstäckande
ESA Instruerad person 17 1 dag 4 900 SEK Flera orter (2)
4,3 (22)
ESA Röj 1 dag 4 900 SEK Rikstäckande
4,5 (11)
ESA Vattenvägar - Vattenkraftens säkerhetsanvisning 1 dag 4 900 SEK Rikstäckande
ESA-14 Fackkunnig 1 dag 4 900 SEK Flera orter (2)
4,1 (264)
ESA-14 Skilled 1 dag 6 900 SEK Rikstäckande
Grundläggande ellära 2 dagar 10 500 SEK Flera orter (2)
4,2 (31)
Industrielektriker Distans
Installationselektriker Flera orter (4)
Kontroll före idrifttagning 1 dag 4 900 SEK Flera orter (3)
3,8 (36)
Kontroll före idrifttagning med inriktning eldistribution 8 timmar 4 900 SEK Flera orter (2)
Larm och Säkerhetstekniker, Grundutbildning Distans
Larm och Säkerhetstekniker, Spetsutbildning Distans
Mät- och reglerteknik 3 dagar 15 800 SEK Flera orter (2)
3,9 (17)
Reglerteknik 3 dagar 15 800 SEK Flera orter (2)
Skötsel av elektriska anläggningar 1 dag 4 900 SEK Flera orter (2)
4,2 (137)
Starkströmsföreskrifterna 1 dag 4 900 SEK Flera orter (2)
3,9 (56)
Starkströmsföreskrifterna och elinstallationsreglerna anpassade för eldistribution 1 dag 4 900 SEK Rikstäckande
Styrteknik 2 dagar 10 500 SEK Rikstäckande
Energi / energideklarationer
Certifierad Mätarmontör 2 dagar 12 500 SEK Flera orter (2)
4,4 (36)
Energieffektivisering i fastigheter 1 dag 4 900 SEK Flera orter (2)
Kontrollanläggningar 1 – Grundutbildning 2 dagar 13 500 SEK Sundsvall
Krafttransformatorer 2 dagar 13 500 SEK Sundsvall
Likströmssystem och UPS-anläggningar 2 dagar 13 500 SEK Sundsvall
Smarta elnät och utveckling av lokalnät 2 dagar 13 500 SEK Sundsvall
Värmemätaren i praktiken 2 dagar 11 900 SEK Linköping
4,5 (14)
Fastighetsförvaltning
Elsäkerhet vid fastighetsunderhåll 1 dag 4 900 SEK Flera orter (2)
Industri
Beredning & schemaläggning av underhåll 2 dagar Rikstäckande
Certifierad underhållsledare 8 dagar Flera orter (3)
Form och Läge, Mätmaskin 4,5 dagar 12 400 SEK Flera orter (3)
Förbättringsarbete i underhållet 2 dagar 14 500 SEK Rikstäckande
4,4 (23)
Modernt Underhåll® för Tekniker 8 dagar 49 500 SEK Flera orter (2)
Operatörsunderhåll, en del av TPM 2 dagar 15 700 SEK Rikstäckande
Pannoperatör i praktiken 3 dagar 16 500 SEK Flera orter (2)
4,5 (13)
Preparandkurs inför EFNMS Certifiering inom underhåll 2 dagar 14 500 SEK Rikstäckande
Smörj- och rullningslagerteknik 3 dagar 16 500 SEK Rikstäckande
Verkstadsmätteknik 4 dagar 12 600 SEK Flera orter (2)
Maskin & Verkstad
CE-märkning 1 dag 5 900 SEK Flera orter (2)
3,5 (50)
Certifierad underhållstekniker 8 dagar Rikstäckande
Driftsäkerhet och Värdeskapande Underhåll 2 dagar 14 500 SEK Rikstäckande
4,3 (23)
Effektivt förebyggande underhåll 2 dagar 14 500 SEK Rikstäckande
4,1 (22)
Fastighetsautomation 1 dag 4 900 SEK Rikstäckande
Modernt Underhåll® för Ledare 8 dagar 54 000 SEK Flera orter (2)
PLC-system, grundutbildning 3 dagar 15 800 SEK Flera orter (2)
4,2 (9)
Ritningsläsning
Form och Läge, handmätdon, grunder 3 dagar 10 300 SEK Flera orter (3)
4,6 (20)
Ritningsläsning, grunder 1 dag 4 400 SEK Flera orter (3)
4,5 (6)
Verkstadsmätteknik och ritningsläsning, grunder 3 dagar 10 300 SEK Flera orter (3)
Företagsanpassad utbildning
Arbetsmiljö
Första hjälpen vid elskada 4 timmar 1 900 SEK Rikstäckande
Grundläggande arbetsmiljö med kontorsinriktning 2 dagar 9 800 SEK Rikstäckande
IT- Microsoft Office
Excel
Excel 2016 – fördjupad kurs 1 dag Rikstäckande
4,5 (87)
Excel 2016 – grundkurs 2 dagar 7 900 SEK Rikstäckande
4,7 (113)
Excel 2016 Formler och funktioner 1 dag 5 200 SEK Rikstäckande
4,8 (6)
Excel 2016 Listor och pivottabeller 1 dag 5 200 SEK Rikstäckande
5,0 (1)
Excel 2016 Mallbyggare 1 dag Flera orter (2)
MS Project
MS Project 2016-Grundkurs 2 dagar 10 900 SEK Rikstäckande
4,2 (20)
Teknik
Bygg
Construction Work Environment Coordinator BAS-P/BAS-U 1 dag 7 900 SEK Solna
El / elektronik
Kontroll före idrifttagning med inriktning gatubelysning 8 timmar 4 900 SEK Rikstäckande
Mätteknik 2 dagar 10 500 SEK Flera orter (2)
Hydraulik
Hydraulik – Grund 4 dagar 15 700 SEK Rikstäckande
Industri
Pneumatik - Grund 3 dagar 12 100 SEK Rikstäckande
4,3 (4)
Maskin & Verkstad
Värdeskapande underhåll 1 dag Rikstäckande
3,9 (43)
Onlineutbildning
Arbetsmiljö
Arbetsmiljö för medarbetare 8 timmar 3 400 SEK Distans
Arbetsmiljöutbildning för chefer 8 timmar 3 400 SEK Distans
3,8 (197)
Tryckbärande Anordningar, webb 8 timmar 3 900 SEK Distans
BAS P / BAS U
Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och BAS-U - Webb 6 timmar 3 400 SEK Distans
Skyddsombud
Arbetsmiljö för skyddsombud 8 timmar 3 400 SEK Distans
Hälsa
Livsmedel
Livsmedelshygien 8 timmar 1 900 SEK Distans
4,3 (49)
Logistik
Lager
Lager och logistik 8 timmar 2 200 SEK Distans
3,9 (11)
Miljö / kvalitet / internrevision
Kvalitetsledning
Effektiv kvalitetsledning, webb 1 dag 3 400 SEK Distans
Miljöledning
Miljö och kretslopp 8 timmar 1 700 SEK Distans
Organisation / verksamhet
Verksamhetsutveckling
Effektiv produktkvalitetsledning 6 timmar 3 400 SEK Distans
Förbättringsmetoder och verktyg, webb 1 dag 3 400 SEK Distans
Förbättringsprocessen, webb 1 dag 3 400 SEK Distans
Grundorsaksanalys (RCA), webb 1 dag 3 400 SEK Distans
Kvalitets- & ledningsprinciper, webb 1 dag 3 400 SEK Distans
Lean Production, webb 1 dag 3 500 SEK Distans
Projektledning
Projektledning-Grund
Effektiva Projekt 8 timmar 3 400 SEK Distans
3,8 (122)
Teknik
El / elektronik
Fackkunnig - Repetition webb 4 timmar 2 900 SEK Distans
Instruerad person, webb 4 timmar 2 300 SEK Distans
Kontroll före idrifttagning, webb 4 timmar 1 700 SEK Distans
Operation of Electrical Installations, web 4 timmar 3 400 SEK Distans
Skötsel av elektriska anläggningar – webb 1 dag 3 400 SEK Distans
3,7 (107)
Vattenvägar – Vattenkraftens säkerhetsanvisningar Webb 6 timmar 2 900 SEK Distans
Waterways, e-learning 4 timmar 2 900 SEK Distans
Industri
Anläggningseffektivitet, TAK/OEE, webb 1 dag 3 400 SEK Distans
Beredning och schemaläggning, webb 1 dag 3 400 SEK Distans / Online
Form och Läge, webb 1 dag 4 300 SEK Distans
GMP – Grund, webb 1 dag 3 400 SEK Distans
Introduktion till underhåll & driftsäkerhet, webb 1 dag 3 400 SEK Distans
Materiallära, webb 1 dag 3 400 SEK Distans
Riskanalys i underhållet 1 dag 3 400 SEK Distans
3,8 (25)
Ritningsläsning, webb 1 dag 3 800 SEK Distans
Total Productive Maintenance (TPM), webb 1 dag 3 400 SEK Distans
Tribologi, webb 1 dag 3 400 SEK Distans
Validering av underhållskompetens 1 dag 3 500 SEK Distans
Maskin & Verkstad
Tillståndsbaserat Underhåll 1 dag 3 400 SEK Distans
3,7 (44)
 • = Ackrediterad utbildning enligt ID06

Visa alla

Reportage

Kraftfullt samarbete mellan Bilfinger och Teknikutbildarna

Kraftfullt samarbete mellan Bilfinger och Teknikutbildarna

Läs mer

För att samordna utbildningar för 200 personer utspridda på olika orter krävs en stabil och pålitlig utbildningsleverantör. Det vet Ulla Augustsson, utbildningsplanerare på industrikoncernen Bilfinger, som sedan tre år tillbaka har ett nära samarbete med Teknikutbildarna.


Kursen hos Teknikutbildarna en investering som fortsätter öppna möjligheter

Kursen hos Teknikutbildarna en investering som fortsätter öppna möjligheter

Läs mer

Djupt nere i Renströmsgruvan utanför Skellefteå tillbringar 29-åriga Ola Nordberg större delen av sina dagar som elarbetsledare. En viktig och ansvarsfull roll som han inte hade befunnit sig i om det inte vore för Teknikutbildarnas kurs i Allmän behörighet – en kurs som visade sig vara väl värd att resa 40 mil för.


Intresseanmälan

Fyll i formuläret om du vill komma i kontakt med Teknikutbildarna och veta mer om deras utbildningar.

Kontakt

Teknikutbildarna

Heffners Allé 25
85633 Sundsvall

 Visa telefonnummer

Recensioner

Tommy Svensson
(4)
Recenserad av: Tommy Svensson
Patrick Berg
(5)
Recenserad av: Patrick Berg
John Rydberg
(4)
Recenserad av: John Rydberg
Intresseanmälan

För att få mer information från Teknikutbildarna, fyll i dina uppgifter:

Recensioner
Teknikutbildarna
Kursrecensioner
(4,0)
Baseras på 3665 recensioner.