Visa utbildning.se som: Mobil

Juridikkurser - För dig som vill vidareutbildas

Juridikkurser

Här hittar du kurser och utbildningar i juridik för dig som redan är yrkesverksam jurist. Du kan söka på utbildningar och filtrera dina träffar på typ av utbildning, plats, längd och pris. Du kan också göra en intresseanmälan och få mer information direkt av respektive utbildningsarrangör.

Fastighetsförmedling juridik 7,5 hp
FEI - Företagsekonomiska Institutet
7 veckor
26 900 SEK
Flera orter (2)
Juridik är ett mycket viktigt ämnesområde för framtida fastighetsmäklare. Utöver handelsrätt, beskattningsrätt och fastighetsrätt måste fastighetsmäklaren också ha juridiska specialistkunskaper...
Juridik-sakförsäkring
IFU (En del av SSE Executive Education, tidigare IFL)
4 dagar
24 500 SEK
Stockholm
Kursen fokuserar i sin helhet på skadeståndsrätt och försäkringsrätt. Efter en kortare introduktion i allmän juridisk terminologi och allmän avtalsrätt...
Juridik i projekt
Westhagen Utbildning AB
2 dagar
8 975 SEK
Sundsvall
Utbildning i juridiska frågor som ofta hanteras i projekt Efter genomförd utbildning har du fått en värdefull kunskap i hur...
Förskolan och juridiken
JP Infonet AB
1 dag
3 950 SEK
Stockholm
Kursen innehåller en genomgång av den juridik som har praktisk betydelse för förskolan. Bland annat går den igenom skollagens inflytande,...
Juridik för lärare på gymnasiet, 90hp (1-90hp), grundnivå
Lunds universitet
4 terminer
Stockholm
Kursens 90 hp i juridik är specialanpassade för lärare som undervisar på gymnasiet och ger ämnesbehörighet. Kursen ges på 75%...
Kommunal juridik för inspektörer inom kommunal verksamhet
JP Infonet AB
1 dag
4 700 SEK
Stockholm
Det arbete en inspektör utför inom den kommunala verksamheten kräver god kunskap och kontinuerlig uppdatering. Detta gäller särkilt då det...
Kommunen och juridiken
JP Infonet AB
1 dag
4 300 SEK
Stockholm
Den som arbetar i en kommun måste ha god kunskap om kommunens allmänna kompetens, nämnderna och deras roller samt delegations...
Juridik för inköpare
Nordic Supply Chain Advice
2 dagar
9 900 SEK
Flera orter (2)
Som inköpare och upphandlare stöter du dagligen på juridiska problem som måste lösas. Denna kurs fokuserar på lagar och förordningar...
Juridik för e-handlare
Fakultetskurser
6 timmar
6 100 SEK
Stockholm
Juridiken för e handel blir allt viktigare. Ett stort antal lagar gäller för företag som säljer på internet – såväl...
E-lärandets juridik
Fakultetskurser
6 timmar
6 500 SEK
Stockholm
Praktiska juridiska frågor vid digitalisering av utbildningen Modern informations och kommunikationsteknik är idag en självklarhet vid universitet, högskolor och andra...
Juridiken vid upphörande av anställning
VJS - en del av Karnov Group
1 dag
7 900 SEK
Stockholm
uppsägning/avskedande, arbetstagares yttrandefrihet och användning av sociala medier Denna kurs tar upp aktuella problemställningar som uppkommer i arbetsrättsjuristens och HR...
Byggrätter – juridik och ekonomi
BG Institute
         
(4)
Heldag
8 500 SEK
Stockholm
         Juridik och ekonomi kring byggrätter - hur skyddas värdet i en outnyttjad byggrätt och hur hanteras mark med byggrätt vid fastighetsförsäljning?...
VA-juridik 2017
BG Institute
Heldag
8 500 SEK
Flera orter (2)
         Inom VA-området sker nu stora förändringar. VA-nämnden läggs ner, en ny ordning för tvister i va-mål är aktuell och...
Kartor, GIS och juridik – en fördjupning
BG Institute
Heldag
8 500 SEK
Flera orter (2)
         Efter vår framgångsrika kurs  Kartor, GIS och juridik  ger vi nu kursen där du som deltagare får möjlighet att...
Juridik för forskning, utveckling och innovation
Fakultetskurser
6 timmar
7 500 SEK
Stockholm
Upptäckter, innovationer och banbrytande idéer – oftast resultat av omfattande arbete med många aktörer inblandade. De juridiska frågeställningarna blir snabbt...
Juridiken vid inledande av anställning
VJS - en del av Karnov Group
1 dag
8 900 SEK
Stockholm
– anställningsavtalet, arbetsledningsrätt, omreglering av anställningsvillkor och övergång av verksamhet.  Denna kurs tar upp aktuella problemställningar som uppkommer i arbetsrättsjuristens och...
Juridiken vid kontroll av anställda och efter avslutad anställning
VJS - en del av Karnov Group
1 dag
7 900 SEK
Stockholm
–  konkurrerande verksamhet, företagshemligheter och arbetstagares integritet och personuppgifter Denna kurs tar upp aktuella problemställningar som uppkommer i arbetsrättsjuristens och...
Juridiken vid rekrytering – saklig grund för anställning?
VJS - en del av Karnov Group
0,5 dagar
2 900 SEK
Stockholm
Under seminariumet får du en tidseffektiv genomgång av juridiken vid rekrytering ur ett praktiskt perspektiv. Vi går bland annat igenom...
Avancerad juridik för registratorer
Teknologisk Institut AB Sverige
2 dagar
8 950 SEK
Stockholm
På denna kurs får du får lära dig hur du tolkar och praktiskt tillämpar den komplexa juridiska lagstiftningen och exempel...
Affärsjuridik för ekonomer
FEI - Företagsekonomiska Institutet
7 dagar
26 900 SEK
Stockholm
Juridiska kunskaper är en hörnpelare i både praktiskt och strategiskt ekonomiarbete. Ekonomer som behärskar relevanta lagregler känner ofta att de...
Juridisk översiktskurs 15 hp
Stockholms Fria Universitet
4 månader
4 400 SEK
Flera orter (2)
Kursplan och litteraturlista överensstämmer med juridisk översiktskurs vid Stockholms universitet. Kursen ges av akademiska lärare med lång erfarenhet av undervisning och...
Praktisk juridik för fastighetsvärdar
Plus
1 dag
5 900 SEK
Malmö
Ett stort antal lagar och förordningar reglerar kontakten mellan bostadsföretaget och hyresgästerna. Den här kursen är en översiktlig genomgång av...
ÄTA – Hantering & Juridik
Byggakademin
         
(20)
1 dag
3 900 SEK
Flera orter (4)
Det är lätt att gå miste om ersättning för utfört arbete om man inte har bra rutiner och tydlig dokumentation....
Affärsjuridik
Xpectum AB
2 veckor
14 500 SEK
Distans
I den är kursen lär du Affärsjuridik, hur juridiken fungerar kring bolagets ledning, vid anställning och uppsägning, runt olika köp och...
Digitala fastighetsregister och juridik
BG Institute
Heldag
8 500 SEK
Stockholm
         Välkommen till en ny specialkurs som ger praktisk kunskap om informationen i fastighetsregistret, samt de brister och falluckor som finns...
Inköp – hantering och juridik
Byggakademin
         
(16)
1 dag
3 900 SEK
Flera orter (3)
Ungefär 70% av ett projekts kostnader utgörs av inköp av varor eller tjänster. Genom smarta inköp har du god möjlighet...
Praktisk juridik för fastighetsvärdar
Plus
1 dag
5 900 SEK
Göteborg
Ett stort antal lagar och förordningar reglerar kontakten mellan bostadsföretaget och hyresgästerna. Den här kursen är en översiktlig genomgång av...
Praktisk juridik för fastighetsvärdar
Plus
1 dag
5 900 SEK
Stockholm
Ett stort antal lagar och förordningar reglerar kontakten mellan bostadsföretaget och hyresgästerna. Den här kursen är en översiktlig genomgång av...
Allt du behöver veta om juridiken kring arbetstider
Metodicum
1 dag
6 900 SEK
Stockholm
Välkommen till en riktig expertutbildning om arbetstidsreglerna! Här får du veta det som är svårt att läsa sig till. Hur...
Lagar och föreskrifter inom hälso- och sjukvården
Greater Minds
         
(5)
2 dagar
9 990 SEK
Flera orter (2)
Det här är juridikutbildningen för dig som behöver ha koll på lagar och regler inom hälso och sjukvård. Kursen riktar sig huvudsakligen...
Retorik för jurister
VJS - en del av Karnov Group
1 dag
8 900 SEK
Stockholm
Meningen med retorik är du ska kommuncera fårståeligt, väcka intresse och vara övertygande. Kunskaper i retorik kan gör din kommunikation...
Juridisk översiktskurs, 15 hp
FEI - Företagsekonomiska Institutet
14 veckor
53 800 SEK
Flera orter (2)
FEI introducerar tillämpade kurser med akademisk förankring som du direkt kan använda i arbetet. Kursen Juridisk översiktskurs, 15 hp ger...
Praktisk affärsjuridik
Företagsuniversitetet
         
(1)
2 dagar
14 000 SEK
Stockholm
Skaffa djupare kunskaper om lagarna som styr krediter och fordringar och lär dig mer om avtals-, köp- och fordringsrätt! Den...
Juridisk grundkurs för kommunanställda
JP Infonet AB
1 dag
3 450 SEK
Malmö
Den som arbetar i en kommun måste ha grundkunskaper om den juridik som styr kommunens organisation och dess verksamhet.  Detta...
Associationsrätt
Xpectum AB
2 dagar
4 500 SEK
Distans
Associationsrätt är ett samlingsnamn på de lagar som reglerar olika ekonomiska sammanslutningar. Du lär dig vilka regler som gäller för...
Avtalsrätt och köprätt
Xpectum AB
1 timme
3 900 SEK
Distans
Avtal är någonting som berör nästan alla transaktioner som vi gör, från det stora företagsköpet till inköp av livsmedel på...
Arbetsrätt
Xpectum AB
2 dagar
3 900 SEK
Distans
I kursen arbetsrätt så lär du dig om de juridiska regler som gäller för dina anställda och förhållandet mellan er....
Entreprenadjuridik - praktisk fortsättningskurs
Teknologisk Institut AB Sverige
2 dagar
9 900 SEK
Flera orter (2)
Har du hunnit skaffa dig några års erfarenhet som projektledare, uppdragsledare, projektingenjör, arbetsledare eller varit verksam i någon annan position...
Förvaltningsrätt med offentlighet och sekretess, 15hp
Lunds universitet
20 veckor
19 000 SEK
Lund
Kurs i förvaltningsrätt med offentlighet och sekretess som distansutbildning Mycket frihet och all hjälp som behövs för att lyckas med...
Affärsjuridik 15 hp
Stockholms Fria Universitet
4 månader
5 200 SEK
Flera orter (2)
Kursplan och litteraturlista överensstämmer med Affärsjuridik 15 hp vid Stockholms universitet. Kursen ges av akademiska lärare med lång erfarenhet av undervisning...
Bygglov, marklov och rivningslov i praktiken
Vesterlins
1 dag
6 800 SEK
Stockholm
I många sammanhang är det nödvändigt med grundläggande kunskaper i fråga om bygglov och tillsyn. Det gäller bl.a. i planprocessen, vid...
Lokalhyresavtalet och de nya hyreslagarna
VJS - en del av Karnov Group
         
(5)
1 dag
8 900 SEK
Stockholm
Bakgrund Hyreslagstiftningen är speciell och skiljer sig på många sätt från annan civilrättslig lagstiftning. Vid hyra av lokal blandas frågorna...
Marknadsrätt 7,5 hp
FEI - Företagsekonomiska Institutet
7 veckor
26 900 SEK
Stockholm
Vilka juridiska regler gäller när vi marknadsför (eller efterfrågar) produkter och tjänster i en näringsverksamhet? Kursen är påtagligt praktisk; den...
Utbildning för nämndsekreterare
JP Infonet AB
1 dag
4 300 SEK
Stockholm
Under en dag får du som arbetar som nämndsekreterare en praktiskt hållen introduktion och fördjupning i vissa delar inom den...
Diplomerad Junior upphandlare
Påhlmans Handelsinstitut
165 timmar
29 800 SEK
Stockholm
Ekonomi eller juridik? Med denna utbildning behöver du inte välja! Har du förmågan att agera "spindeln i nätet" och ett intresse...
Rättspraxis, ledningsrätt
Vesterlins
1 dag
6 800 SEK
Stockholm
De senaste åren har det kommit flera mycket intressanta och klargörande rättsfall i fråga om upplåtelse av ledningsrätt. Vi går...
Ledningsrätt i praktiken
Vesterlins
1 dag
6 800 SEK
Stockholm
Ledningsrätt är en viktig och vanligt förekommande rättsfigur genom vilken en ledningsägare kan få rätt att utnyttja utrymme inom annans...
Plangenomförande – stora kursen
Vesterlins
2 dagar
10 400 SEK
Stockholm
Genom en detaljplan regleras hur mark och vattenområden får användas. Vidare fördelas ansvaret – för genomförandet av planen och förvaltningen...
Skadestånd i brottsmål
VJS - en del av Karnov Group
6 timmar
8 900 SEK
Stockholm
Det här är en utbildning som behandlar ersättningsfrågor i samband med brott och misstankar om brott. Med ett brett perspektiv...
Beskattningsrätt 15 hp
Stockholms Fria Universitet
4 månader
4 400 SEK
Flera orter (2)
Kursplan och litteraturlista överensstämmer med Beskattningsrätt I 15 hp vid Stockholms universitet. Kursen ges av akademiska lärare med lång erfarenhet vid statliga...
  • = = Reportage kopplat till arrangören
  • = = Film
Visar 1-50 av 654 träffar
123...1314
Visa nästa 500 kurser

juridikkursHitta rätt juridikkurs

Har du ett behov av att förbättra dina kunskaper inom svensk eller internationell avtalsrätt, affärsjuridik eller något annat område? Eller har du ett behov av att förbättra dina kunskaper när det gäller den praktiska tillämpningen av rättsliga metoder (metoden för att lösa juridiska problem)? Om så är fallet kan du med stor sannolikhet hitta en juridikkurs här på utbildning.se som passar dina behov. Kurserna riktar sig främst till praktiserande jurister och andra yrkesroller på advokatbyråer, banker, statliga eller kommunala myndigheter samt privatpersoner.

Juridikkurser på utbildning.se

Utbildningsföretagen på vår sajt besitter kunskap och erfarenhet inom både svensk och internationell juridik. De erbjuder till exempel specialiserade juridikkurser inom hyresjuridik och avtalsskrivningsteknik men även grundläggande, längre utbildningar inom exempelvis affärsjuridik och marknadsrätt. Det finns ett brett utbud av kurser som är öppna för alla, de har alltså bestämda startdatum på specifika platser. Finns även företag som kan anpassa sina utbildningar efter ditt företags behov, så kalalde företagsanpassade utbildningar. Det är även populärt att läsa juridikkurser på distans.

Du som är intresserad av att kompetensutveckla dig inom juridik har ett antal olika typer av juridikkurser att välja mellan här på utbildning.se. Exempel på utbildningsområden:

• Familjerätt
• Avtalsrätt
• Affärsjuridik
• Associationsrätt
• Krediträtt
• Köprätt
• Juridik på engelska
• Juridik för sociala medier
• Entreprenadjuridik