Visa utbildning.se som: Mobil

Juridikkurser - För dig som vill vidareutbildas

Juridikkurser

Här hittar du kurser och utbildningar i juridik för dig som redan är yrkesverksam jurist. Du kan söka på utbildningar och filtrera dina träffar på typ av utbildning, plats, längd och pris. Du kan också göra en intresseanmälan och få mer information direkt av respektive utbildningsarrangör.

Juridik i projekt
Westhagen Utbildning AB
2 dagar
8 975 SEK
Sundsvall
Utbildning i juridiska frågor som ofta hanteras i projekt Efter genomförd utbildning har du fått en värdefull kunskap i hur...
Juridik-sakförsäkring
IFU (En del av SSE Executive Education, tidigare IFL)
4 dagar
24 500 SEK
Stockholm
Kursen fokuserar i sin helhet på skadeståndsrätt och försäkringsrätt. Efter en kortare introduktion i allmän juridisk terminologi och allmän avtalsrätt...
Förskolan och juridiken
JP Infonet AB
1 dag
3 950 SEK
Stockholm
Kursen innehåller en genomgång av den juridik som har praktisk betydelse för förskolan. Bland annat går den igenom skollagens inflytande,...
E-lärandets juridik
Fakultetskurser
6 timmar
6 500 SEK
Stockholm
Praktiska juridiska frågor vid digitalisering av utbildningen Modern informations- och kommunikationsteknik är idag en självklarhet vid universitet, högskolor och andra...
Kommunal juridik för inspektörer inom kommunal verksamhet
JP Infonet AB
1 dag
4 700 SEK
Stockholm
Det arbete en inspektör utför inom den kommunala verksamheten kräver god kunskap och kontinuerlig uppdatering. Detta gäller särkilt då det...
Juridik för inköpare
Nordic Supply Chain Advice
2 dagar
9 900 SEK
Flera orter (2)
Som inköpare och upphandlare stöter du dagligen på juridiska problem som måste lösas. Denna kurs fokuserar på lagar och förordningar...
Juridik för lärare på gymnasiet, 90hp (1-90hp), grundnivå
Lunds universitet
4 terminer
Stockholm
Kursens 90 hp i juridik är specialanpassade för lärare som undervisar på gymnasiet och ger ämnesbehörighet. Kursen ges på 75%...
Kommunen och juridiken
JP Infonet AB
1 dag
4 300 SEK
Stockholm
Den som arbetar i en kommun måste ha god kunskap om kommunens allmänna kompetens, nämnderna och deras roller samt delegations-...
VA-juridik och regresser vid översvämningsskador - GBG
Teknologisk Institut AB Sverige
2 dagar
8 950 SEK
Göteborg
Hur ska du ta ställning i källaröversvämningsärenden? Vad finns det för krav på underlag? Dessa och många fler frågor besvaras...
VA-juridik och regresser vid översvämningsskador - STHLM
Teknologisk Institut AB Sverige
2 dagar
8 950 SEK
Stockholm
Hur ska du ta ställning i källaröversvämningsärenden? Vad finns det för krav på underlag? Dessa och många fler frågor besvaras...
Juridiken vid upphörande av anställning
VJS - en del av Karnov Group
1 dag
7 900 SEK
Stockholm
- uppsägning/avskedande, arbetstagares yttrandefrihet och användning av sociala medier Denna kurs tar upp aktuella problemställningar som uppkommer i arbetsrättsjuristens och...
Juridik i offentlig sektor
Offentliga utbildningar
         
(7)
1 dag
4 999 SEK
Flera orter (3)
En utbildning speciellt anpassad för dig som jobbar som administratör, koordinator, handläggare, assistent eller sekreterare i offentlig verksamhet. Som anställd i offentlig förvaltning...
Juridiken vid inledande av anställning
VJS - en del av Karnov Group
1 dag
8 900 SEK
Stockholm
– anställningsavtalet, arbetsledningsrätt, omreglering av anställningsvillkor och övergång av verksamhet.  Denna kurs tar upp aktuella problemställningar som uppkommer i arbetsrättsjuristens och...
Kartor GIS och juridik – en fördjupning
BG Institute
Heldag
8 500 SEK
Flera orter (2)
         Efter vår framgångsrika kurs  Kartor, GIS och juridik  ger vi nu kursen där du som deltagare får möjlighet att...
Juridik & mediakontakter för miljö- & fastighetskontor, fokus offentlighet & sekretess
Teknologisk Institut AB Sverige
1 dag
6 750 SEK
Stockholm
Har du rätt kunskap kring lagstiftning och aktuell rättspraxis rörande offentlighets-principen? På kursen Juridik & mediakontakter för miljö- & fastighetskontor...
Juridik för forskning, utveckling och innovation
Fakultetskurser
6 timmar
7 500 SEK
Stockholm
Upptäckter, innovationer och banbrytande idéer – oftast resultat av omfattande arbete med många aktörer inblandade. De juridiska frågeställningarna blir snabbt...
Juridiken vid rekrytering – saklig grund för anställning?
VJS - en del av Karnov Group
0,5 dagar
2 900 SEK
Stockholm
Under seminariumet får du en tidseffektiv genomgång av juridiken vid rekrytering ur ett praktiskt perspektiv. Vi går bland annat igenom...
Juridiken vid kontroll av anställda och efter avslutad anställning
VJS - en del av Karnov Group
1 dag
7 900 SEK
Stockholm
–  konkurrerande verksamhet, företagshemligheter och arbetstagares integritet och personuppgifter Denna kurs tar upp aktuella problemställningar som uppkommer i arbetsrättsjuristens och...
Praktisk juridik för fastighetsvärdar
Plus
1 dag
5 900 SEK
Malmö
Ett stort antal lagar och förordningar reglerar kontakten mellan bostadsföretaget och hyresgästerna. Den här kursen är en översiktlig genomgång av...
ÄTA – Hantering & Juridik
Byggakademin
         
(20)
1 dag
4 500 SEK
Flera orter (4)
Det är lätt att gå miste om ersättning för utfört arbete om man inte har bra rutiner och tydlig dokumentation....
E-förvaltningens juridik
Fakultetskurser
6 timmar
6 500 SEK
Stockholm
Kursen inleds med en genomgång av ett antal författningar som är centrala i e-förvaltningen, bland annat det viktigaste ur tryckfrihetsförordningen,...
Juridik för kris och höjd beredskap
SIPU
2 dagar
10 800 SEK
Stockholm
Vad gäller om en säkerhetspolitisk kris inträffar? Vad händer om regeringen beslutar om höjd krigsberedskap? Hur är reglerna för totalförsvaret...
VA-Juridik 2018
BG Institute
Heldag
8 500 SEK
Flera orter (3)
...
FÖRETAGSFÖRVÄRV – strategi , finans & juridik
BG Institute
Heldag
8 500 SEK
Stockholm
...
Inköp – hantering och juridik
Byggakademin
         
(16)
1 dag
4 500 SEK
Flera orter (4)
Ungefär 70% av ett projekts kostnader utgörs av inköp av varor eller tjänster. Genom smarta inköp har du god möjlighet...
Allt du behöver veta om juridiken kring arbetstider
Metodicum
1 dag
6 900 SEK
Stockholm
Välkommen till en riktig expertutbildning om arbetstidsreglerna! Här får du veta det som är svårt att läsa sig till. Hur...
Retorik för jurister
VJS - en del av Karnov Group
1 dag
8 900 SEK
Stockholm
Meningen med retorik är du ska kommuncera fårståeligt, väcka intresse och vara övertygande. Kunskaper i retorik kan gör din kommunikation...
Lagar och föreskrifter inom hälso- och sjukvården
Kunskapsgruppen
         
(5)
2 dagar
9 990 SEK
Flera orter (2)
Det här är juridikutbildningen för dig som behöver ha koll på lagar och regler inom hälso- och sjukvård. Kursen riktar sig huvudsakligen...
Affärsjuridik för ekonomer
FEI - Företagsekonomiska Institutet
7 dagar
26 900 SEK
Stockholm
Juridiska kunskaper är en hörnpelare i både praktiskt och strategiskt ekonomiarbete. Ekonomer som behärskar relevanta lagregler känner ofta att de...
Juridisk översiktskurs 15 hp
Stockholms Fria Universitet
2,5 månader
4 400 SEK
Flera orter (3)
Kursplan och litteraturlista överensstämmer med juridisk översiktskurs vid Stockholms universitet. Kursen ges av akademiska lärare med lång erfarenhet av undervisning och...
Att skriva beslut och svara på remisser
Institutet för juridisk utbildning IFJU AB
6 timmar
7 900 SEK
Stockholm
- Språket och juridiken Inom oss alla finns det en författare. Det är en speciell tillfredsställelse att kunna luta sig...
Affärsjuridik
Xpectum AB
2 veckor
14 500 SEK
Distans
I den är kursen lär du Affärsjuridik, hur juridiken fungerar kring bolagets ledning, vid anställning och uppsägning, runt olika köp och...
GDPR – förstå och tillämpa den nya dataskyddsförordningen
FAR
2 dagar
12 900 SEK
Stockholm
Från maj 2018 behöver nästan alla organisationer följa nya dataskyddsförordningen (GDPR), vilken ställer nya stora krav på organisationerna och den...
Juridisk översiktskurs, 15 hp
FEI - Företagsekonomiska Institutet
14 veckor
53 800 SEK
Flera orter (2)
FEI introducerar tillämpade kurser med akademisk förankring som du direkt kan använda i arbetet. Kursen Juridisk översiktskurs, 15 hp ger...
Diplomerad Fastighetsförvaltare
Folkuniversitetet Stockholm
180 timmar
42 000 SEK
Stockholm
Folkuniversitetet bedriver en av marknadens mest populära och eftertraktade utbildningar inom fastighetsbranschen. Vi erbjuder en bred fastighetsförvaltarutbildning där tyngdpunkten ligger...
Svensk Juriststämma 2018
VJS - en del av Karnov Group
2 dagar
Stockholm
En mötesplats för juristsverige Svensk Juriststämma är Sveriges största mötesplats för verksamma inom rättsväsendet. Under två heldagar tar du del...
Juridisk grundkurs för kommunanställda
JP Infonet AB
1 dag
3 450 SEK
Malmö
Den som arbetar i en kommun måste ha grundkunskaper om den juridik som styr kommunens organisation och dess verksamhet.  Detta...
Praktisk affärsjuridik
Företagsuniversitetet
         
(1)
2 dagar
14 000 SEK
Stockholm
Avtalsrätt, köprätt och fordringsrätt Så tolkar och upprättar du ett avtal Vässa kunskaperna om avtals-, köp- och fordringsrätt Vilka lagar...
Arbetsrätt
Xpectum AB
2 dagar
3 900 SEK
Distans
I kursen arbetsrätt så lär du dig om de juridiska regler som gäller för dina anställda och förhållandet mellan er....
Entreprenadjuridik - praktisk fortsättningskurs
Teknologisk Institut AB Sverige
2 dagar
10 500 SEK
Flera orter (2)
Har du hunnit skaffa dig några års erfarenhet som projektledare, uppdragsledare, projektingenjör, arbetsledare eller varit verksam i någon annan position...
Förvaltningsrätt med offentlighet och sekretess, 15hp
Lunds universitet
20 veckor
19 000 SEK
Flera orter (2)
Kurs i förvaltningsrätt med offentlighet och sekretess som distansutbildning Mycket frihet och all hjälp som behövs för att lyckas med...
Generationsskifte och andra ägarförändringar i FÅAB – från ax till limpa
BG Institute
2 dagar
16 900 SEK
Stockholm
Generationsskiften är komplexa. Som rådgivare i dessa processer möter du vitt skilda aspekter som rollförändringar, relationer, rättvisa, skatt, finansiering och...
Associationsrätt
Xpectum AB
2 dagar
4 500 SEK
Distans
Associationsrätt är ett samlingsnamn på de lagar som reglerar olika ekonomiska sammanslutningar. Du lär dig vilka regler som gäller för...
Avtalsrätt och köprätt
Xpectum AB
1 timme
3 900 SEK
Distans
Avtal är någonting som berör nästan alla transaktioner som vi gör, från det stora företagsköpet till inköp av livsmedel på...
Praktisk affärsjuridik
CREDMA – The School of Credit Management
2 dagar
14 000 SEK
Stockholm
Avtalsrätt, köprätt och fordringsrätt Så tolkar och upprättar du ett avtal Vässa kunskaperna om avtals-, köp- och fordringsrätt Vilka lagar...
Marknadsrätt 7,5 hp
FEI - Företagsekonomiska Institutet
7 veckor
26 900 SEK
Stockholm
Vilka juridiska regler gäller när vi marknadsför (eller efterfrågar) produkter och tjänster i en näringsverksamhet? Kursen är påtagligt praktisk; den...
Utbildning för nämndsekreterare
JP Infonet AB
1 dag
4 300 SEK
Stockholm
Under en dag får du som arbetar som nämndsekreterare en praktiskt hållen introduktion och fördjupning i vissa delar inom den...
Rehabiliteringens lagar - rättspraxis
Metodicum
2 dagar
8 900 SEK
Stockholm
Välkommen till en expertutbildning som ger dig helhetsgrepp om de lagar som reglerar sjukskrivning och rehabilitering t.ex. LAS, AML, MBL,...
Skadestånd i brottsmål
VJS - en del av Karnov Group
6 timmar
8 900 SEK
Stockholm
Det här är en utbildning som behandlar ersättningsfrågor i samband med brott och misstankar om brott. Med ett brett perspektiv...
Entreprenadjuridik - fortsättningskurs
LearnLab
1 dag
4 900 SEK
Stockholm
Fördjupningskurs i entreprenadjuridik  Denna fortsättningskurs är en fördjupning på vår populära grundkurs i entreprenadjuridik på distans.  Kursen ger dig fördjupade...
  • = Reportage kopplat till arrangören
  • = Film
Visar 1-50 av 762 träffar
123...1516
Visa nästa 500 kurser

juridikkursHitta rätt juridikkurs

Har du ett behov av att förbättra dina kunskaper inom svensk eller internationell avtalsrätt, affärsjuridik eller något annat område? Eller har du ett behov av att förbättra dina kunskaper när det gäller den praktiska tillämpningen av rättsliga metoder (metoden för att lösa juridiska problem)? Om så är fallet kan du med stor sannolikhet hitta en juridikkurs här på utbildning.se som passar dina behov. Kurserna riktar sig främst till praktiserande jurister och andra yrkesroller på advokatbyråer, banker, statliga eller kommunala myndigheter samt privatpersoner.

Juridikkurser på utbildning.se

Utbildningsföretagen på vår sajt besitter kunskap och erfarenhet inom både svensk och internationell juridik. De erbjuder till exempel specialiserade juridikkurser inom hyresjuridik och avtalsskrivningsteknik men även grundläggande, längre utbildningar inom exempelvis affärsjuridik och marknadsrätt. Det finns ett brett utbud av kurser som är öppna för alla, de har alltså bestämda startdatum på specifika platser. Finns även företag som kan anpassa sina utbildningar efter ditt företags behov, så kalalde företagsanpassade utbildningar. Det är även populärt att läsa juridikkurser på distans.

Du som är intresserad av att kompetensutveckla dig inom juridik har ett antal olika typer av juridikkurser att välja mellan här på utbildning.se. Exempel på utbildningsområden:

• Familjerätt
• Avtalsrätt
• Affärsjuridik
• Associationsrätt
• Krediträtt
• Köprätt
• Juridik på engelska
• Juridik för sociala medier
• Entreprenadjuridik