Visa utbildning.se som: Mobil

Juridikkurser - För dig som vill vidareutbildas

Juridikkurser

Här hittar du kurser och utbildningar i juridik för dig som redan är yrkesverksam jurist. Du kan söka på utbildningar och filtrera dina träffar på typ av utbildning, plats, längd och pris. Du kan också göra en intresseanmälan och få mer information direkt av respektive utbildningsarrangör.

Arbetsrätt
Rekommenderad Xpectum AB
2 dagar
3 900 SEK
Distans
I kursen arbetsrätt så lär du dig om de juridiska regler som gäller för dina anställda och förhållandet mellan er....
Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar
Rekommenderad Iseskog
1 lektion - tillgänglig 30 dgr
2 500 SEK
Distans
Den arbetstagare som har en nedsatt arbetsförmåga eller som missköter sin anställning på grund av sjukdom har ett förstärkt anställningsskydd....
Arbetsrätt
Rekommenderad Kunskapsgruppen
         
(12)
2 dagar
9 990 SEK
Flera orter (2)
Att ha full kunskap inom arbetsrätt är det få som har. Men om du har personalansvar eller arbetar med personalfrågor, så är det viktigt...
Öppen utbildning
Juridik i projekt
Westhagen Utbildning AB
2 dagar
8 975 SEK
Sundsvall
Utbildning i juridiska frågor som ofta hanteras i projekt Efter genomförd utbildning har du fått en värdefull kunskap i hur...
Juridik-sakförsäkring
IFU (En del av SSE Executive Education, tidigare IFL)
4 dagar
24 500 SEK
Stockholm
Kursen fokuserar i sin helhet på skadeståndsrätt och försäkringsrätt. Efter en kortare introduktion i allmän juridisk terminologi och allmän avtalsrätt...
E-lärandets juridik
Fakultetskurser
6 timmar
6 500 SEK
Stockholm
Praktiska juridiska frågor vid digitalisering av utbildningen Modern informations- och kommunikationsteknik är idag en självklarhet vid universitet, högskolor och andra...
Juridik för inköpare
Nordic Supply Chain Advice
2 dagar
9 900 SEK
Flera orter (2)
Som inköpare och upphandlare stöter du dagligen på juridiska problem som måste lösas. Denna kurs fokuserar på lagar och förordningar...
Juridik för lärare på gymnasiet, 90hp (1-90hp), grundnivå
Lunds universitet
4 terminer
 
Distans
Kursens 90 hp i juridik är specialanpassade för lärare som undervisar på gymnasiet och ger ämnesbehörighet. Kursen ges på 100%...
Kommunen och juridiken
JP Infonet AB
1 dag
 
Stockholm
Den som arbetar i en kommun måste ha god kunskap om kommunens allmänna kompetens, nämnderna och deras roller samt delegations-...
Kommunen och juridiken
JP Infonet AB
1 dag
 
Stockholm
Den som arbetar i en kommun måste ha god kunskap om kommunens allmänna kompetens, nämnderna och deras roller samt delegations-...
Juridik i offentlig sektor
Offentliga utbildningar
         
(7)
1 dag
4 999 SEK
Flera orter (3)
En utbildning speciellt anpassad för dig som jobbar som administratör, koordinator, handläggare, assistent eller sekreterare i offentlig verksamhet. Som anställd i offentlig förvaltning...
Kartor GIS och juridik – en fördjupning
BG Institute
         
(60)
Heldag
8 500 SEK
Flera orter (2)
         Efter vår framgångsrika kurs  Kartor, GIS och juridik  ger vi nu kursen där du som deltagare får möjlighet att...
VA-Juridik 2018
BG Institute
         
(62)
Heldag
8 500 SEK
Flera orter (3)
         Under vår årligt återkommande nyhetsdag inom VA-juridiken lägger vi fullt fokus på de hetaste och mest intressanta utredningarna, förändringarna,...
Juridik för forskning, utveckling och innovation
Fakultetskurser
6 timmar
7 500 SEK
Stockholm
Upptäckter, innovationer och banbrytande idéer – oftast resultat av omfattande arbete med många aktörer inblandade. De juridiska frågeställningarna blir snabbt...
Juridik & mediakontakter för miljö- & fastighetskontor, fokus offentlighet & sekretess
Teknologisk Institut AB Sverige
1 dag
6 750 SEK
Stockholm
Har du rätt kunskap kring lagstiftning och aktuell rättspraxis rörande offentlighets-principen? På kursen Juridik & mediakontakter för miljö- & fastighetskontor...
Praktisk juridik för fastighetsvärdar
Plus
1 dag
6 900 SEK
Flera orter (3)
Ett stort antal lagar och förordningar reglerar kontakten mellan bostadsföretaget och hyresgästerna. Den här kursen är en översiktlig genomgång av...
ÄTA – Hantering & Juridik
Byggakademin
         
(20)
1 dag
4 500 SEK
Flera orter (4)
Det är lätt att gå miste om ersättning för utfört arbete om man inte har bra rutiner och tydlig dokumentation....
E-förvaltningens juridik
Fakultetskurser
6 timmar
6 500 SEK
Stockholm
Kursen inleds med en genomgång av ett antal författningar som är centrala i e-förvaltningen, bland annat det viktigaste ur tryckfrihetsförordningen,...
Juridik för kris och höjd beredskap
SIPU
2 dagar
10 800 SEK
Stockholm
Vad gäller om en säkerhetspolitisk kris inträffar? Vad händer om regeringen beslutar om höjd krigsberedskap? Hur är reglerna för totalförsvaret...
Företagsförvärv – strategi, finans & juridik
BG Institute
Heldag
8 500 SEK
Stockholm
         Låt oss presentera vår helt nya kurs inom företagsförvärv med Robert Sevenius som föreläsare. Många involveras i företagsförvärv under sitt...
Inköp – hantering och juridik
Byggakademin
         
(16)
1 dag
4 500 SEK
Flera orter (4)
Ungefär 70% av ett projekts kostnader utgörs av inköp av varor eller tjänster. Genom smarta inköp har du god möjlighet...
Äldreomsorg - juridik och metodik
JP Infonet AB
1 dag
 
Stockholm
Äldreomsorgens brukare är inte en homogen grupp. Hur hanterar man mångfacetterade sociala problem som missbruk och psykisk ohälsa inom målgruppen...
Äldreomsorg - juridik och metodik
JP Infonet AB
1 dag
 
Malmö
Äldreomsorgens brukare är inte en homogen grupp. Hur hanterar man mångfacetterade sociala problem som missbruk och psykisk ohälsa inom målgruppen...
Allt du behöver veta om juridiken kring arbetstider
Metodicum
1 dag
6 900 SEK
Stockholm
Välkommen till en riktig expertutbildning om arbetstidsreglerna! Här får du veta det som är svårt att läsa sig till. Hur...
Affärsjuridik för ekonomer
FEI - Företagsekonomiska Institutet
7 dagar
26 900 SEK
Stockholm
Juridiska kunskaper är en hörnpelare i både praktiskt och strategiskt ekonomiarbete. Ekonomer som behärskar relevanta lagregler känner ofta att de...
Lagar och föreskrifter inom hälso- och sjukvården
Kunskapsgruppen
         
(5)
2 dagar
9 990 SEK
Flera orter (2)
Det här är juridikutbildningen för dig som behöver ha koll på lagar och regler inom hälso- och sjukvård. Kursen riktar sig huvudsakligen...
Juridisk översiktskurs 15 hp
Stockholms Fria Universitet
2,5 månader
4 400 SEK
Flera orter (2)
Kursplan och litteraturlista överensstämmer med juridisk översiktskurs vid Stockholms universitet. Kursen ges av akademiska lärare med lång erfarenhet av undervisning och...
Att skriva beslut och svara på remisser
Institutet för juridisk utbildning IFJU AB
6 timmar
7 900 SEK
Stockholm
- Språket och juridiken Inom oss alla finns det en författare. Det är en speciell tillfredsställelse att kunna luta sig...
Affärsjuridik
Xpectum AB
2 veckor
14 500 SEK
Distans
I den är kursen lär du Affärsjuridik, hur juridiken fungerar kring bolagets ledning, vid anställning och uppsägning, runt olika köp och...
Juridisk översiktskurs, 15 hp
FEI - Företagsekonomiska Institutet
14 veckor
53 800 SEK
Flera orter (2)
FEI introducerar tillämpade kurser med akademisk förankring som du direkt kan använda i arbetet. Kursen Juridisk översiktskurs, 15 hp ger...
Diplomerad Fastighetsförvaltare
Folkuniversitetet Stockholm
180 timmar
46 000 SEK
Stockholm
Folkuniversitetet bedriver en av marknadens mest populära och eftertraktade utbildningar inom fastighetsbranschen. Vi erbjuder en bred fastighetsförvaltarutbildning där tyngdpunkten ligger...
AFFÄRSJURIDIK & BESKATTNING
Executive People AB
2 dagar
19 750 SEK
Stockholm
Vikten av att det juridiska blir rätt & inte en rättssak Det är mycket för en vd och en styrelse...
Svensk Juriststämma 2018
VJS - en del av Karnov Group
2 dagar
 
Stockholm
En mötesplats för juristsverige Svensk Juriststämma är Sveriges största mötesplats för verksamma inom rättsväsendet. Under två heldagar tar du del...
Praktisk affärsjuridik
Företagsuniversitetet
         
(1)
2 dagar
14 000 SEK
Stockholm
Avtalsrätt, köprätt och fordringsrätt Så tolkar och upprättar du ett avtal Vässa kunskaperna om avtals-, köp- och fordringsrätt Vilka lagar...
Associationsrätt
Xpectum AB
2 dagar
4 500 SEK
Distans
Associationsrätt är ett samlingsnamn på de lagar som reglerar olika ekonomiska sammanslutningar. Du lär dig vilka regler som gäller för...
Arbetsrätt
Xpectum AB
2 dagar
3 900 SEK
Distans
I kursen arbetsrätt så lär du dig om de juridiska regler som gäller för dina anställda och förhållandet mellan er....
Förvaltningsrätt med offentlighet och sekretess, 15hp
Lunds universitet
20 veckor
19 000 SEK
Flera orter (2)
Kurs i förvaltningsrätt med offentlighet och sekretess som distansutbildning Mycket frihet och all hjälp som behövs för att lyckas med...
Generationsskifte och andra ägarförändringar i FÅAB – från ax till limpa
BG Institute
         
(26)
2 dagar
16 900 SEK
Stockholm
Generationsskiften är komplexa. Som rådgivare i dessa processer möter du vitt skilda aspekter som rollförändringar, relationer, rättvisa, skatt, finansiering och...
Marknadsrätt 7,5 hp
FEI - Företagsekonomiska Institutet
7 veckor
26 900 SEK
Stockholm
Vilka juridiska regler gäller när vi marknadsför (eller efterfrågar) produkter och tjänster i en näringsverksamhet? Kursen är påtagligt praktisk; den...
Juridisk grundkurs för kommunanställda
JP Infonet AB
1 dag
 
Stockholm
Den som arbetar i en kommun måste ha grundkunskaper om den juridik som styr kommunens organisation och dess verksamhet.  Detta...
Rehabiliteringens lagar - rättspraxis
Metodicum
2 dagar
8 900 SEK
Stockholm
Välkommen till en expertutbildning som ger dig helhetsgrepp om de lagar som reglerar sjukskrivning och rehabilitering t.ex. LAS, AML, MBL,...
Lokalhyresavtalet och de nya hyreslagarna
VJS - en del av Karnov Group
         
(10)
1 dag
8 900 SEK
Stockholm
Bakgrund Hyreslagstiftningen är speciell och skiljer sig på många sätt från annan civilrättslig lagstiftning. Vid hyra av lokal blandas frågorna...
Praktisk Arbetsrätt
FEI - Företagsekonomiska Institutet
5 dagar
29 800 SEK
Stockholm
Arbetsrätt är ett samlingsbegrepp för den lagstiftning som reglerar förhållandena mellan arbetsgivare och arbetstagare. FEI:s kurs omfattar fem dagar, det...
Earn-outs och prisklausuler – fördjupad kurs med fokus på köpeskillingsmekanismer
BG Institute
Heldag
8 900 SEK
Flera orter (2)
         Välkommen till vår helt nya kurs Earn-outs och prisklausuler - fördjupad kurs med fokus på köpeskillingsmekanismer. Kursen avhandlar på...
Utbildning för nämndsekreterare
JP Infonet AB
2 dagar
 
Stockholm
Under en dag får du som arbetar som nämndsekreterare en praktiskt hållen introduktion, och i vissa delar en fördjupning, inom...
Väx din affär genom hållbar rådgivning
VJS - en del av Karnov Group
7 timmar
8 900 SEK
Stockholm
Hållbarhet som strategi och affärsutveckling inom juridiken I takt med att juristers affärsverksamhet utmanas av digitalisering och artificiell intelligens uppstår...
Skriva lokalhyreskontrakt
Fastighetsägarna Utbildning
6 timmar
6 100 SEK
Flera orter (5)
Juridiken kring uthyrning av kommersiella lokaler är komplicerad och ett otydligt eller ofullständigt hyresavtal kan bli kostsamt för fastighetsägaren.  Vissa...
Juridisk översiktskurs – Distansutbildning
Institutet för juridisk utbildning IFJU AB
         
(27)
 
13 900 SEK
Distans
- Avtalsrätt - Köp- och konsumenträtt - Lös egendom med sakrättsliga inslag - Fordringsrätt - Fast egendom och Hyresrätt -...
Avtalsrätt och köprätt
Xpectum AB
1 timme
3 900 SEK
Distans
Avtal är någonting som berör nästan alla transaktioner som vi gör, från det stora företagsköpet till inköp av livsmedel på...
Grundläggande arbetsrätt
Lexa HR
2 dagar
9 950 SEK
Flera orter (3)
Att känna till vilka lagar och regler som styr förhållandet på arbetsmarknaden bidrar till att undvika onödiga, tidskrävande och dyra...
  • = Reportage kopplat till arrangören
  • = Film
Visar 1-50 av 798 träffar
123...1516
Visa nästa 500 kurser

juridikkursHitta rätt juridikkurs

Har du ett behov av att förbättra dina kunskaper inom svensk eller internationell avtalsrätt, affärsjuridik eller något annat område? Eller har du ett behov av att förbättra dina kunskaper när det gäller den praktiska tillämpningen av rättsliga metoder (metoden för att lösa juridiska problem)? Om så är fallet kan du med stor sannolikhet hitta en juridikkurs här på utbildning.se som passar dina behov. Kurserna riktar sig främst till praktiserande jurister och andra yrkesroller på advokatbyråer, banker, statliga eller kommunala myndigheter samt privatpersoner.

Juridikkurser på utbildning.se

Utbildningsföretagen på vår sajt besitter kunskap och erfarenhet inom både svensk och internationell juridik. De erbjuder till exempel specialiserade juridikkurser inom hyresjuridik och avtalsskrivningsteknik men även grundläggande, längre utbildningar inom exempelvis affärsjuridik och marknadsrätt. Det finns ett brett utbud av kurser som är öppna för alla, de har alltså bestämda startdatum på specifika platser. Finns även företag som kan anpassa sina utbildningar efter ditt företags behov, så kalalde företagsanpassade utbildningar. Det är även populärt att läsa juridikkurser på distans.

Du som är intresserad av att kompetensutveckla dig inom juridik har ett antal olika typer av juridikkurser att välja mellan här på utbildning.se. Exempel på utbildningsområden:

• Familjerätt
• Avtalsrätt
• Affärsjuridik
• Associationsrätt
• Krediträtt
• Köprätt
• Juridik på engelska
• Juridik för sociala medier
• Entreprenadjuridik