Visa utbildning.se som: Mobil

Juridikkurser - För dig som vill vidareutbildas

Juridikkurser

Här hittar du kurser och utbildningar i juridik för dig som redan är yrkesverksam jurist. Du kan söka på utbildningar och filtrera dina träffar på typ av utbildning, plats, längd och pris. Du kan också göra en intresseanmälan och få mer information direkt av respektive utbildningsarrangör.

Arbetsrätt
Rekommenderad Kunskapsgruppen
         
(31)
2 dagar
9 990 SEK
Flera orter (2)
Att ha full kunskap inom arbetsrätt är det få som har. Men om du har personalansvar eller arbetar med personalfrågor, så är det viktigt...
Förvaltningsrätt och myndighetsutövning
Rekommenderad JP Infonet AB
1 dag
 
Stockholm
Myndighetsutövningen styrs av lagar och förordningar, allt i syfte att få till stånd en opartisk och likriktad utövning av de...
Öppen utbildning
Juridik-sakförsäkring
IFU (En del av SSE Executive Education, tidigare IFL)
4 dagar
24 500 SEK
Stockholm
Kursen fokuserar i sin helhet på skadeståndsrätt och försäkringsrätt. Efter en kortare introduktion i allmän juridisk terminologi och allmän avtalsrätt...
Juridik i projekt
Westhagen Utbildning AB
2 dagar
8 975 SEK
Sundsvall
Utbildning i juridiska frågor som ofta hanteras i projekt Efter genomförd utbildning har du fått en värdefull kunskap i hur...
E-lärandets juridik
Fakultetskurser
6 timmar
6 500 SEK
Stockholm
Praktiska juridiska frågor vid digitalisering av utbildningen Modern informations- och kommunikationsteknik är idag en självklarhet vid universitet, högskolor och andra...
Juridik för inköpare
Nordic Supply Chain Advice
2 dagar
9 900 SEK
Flera orter (2)
Som inköpare och upphandlare stöter du dagligen på juridiska problem som måste lösas. Denna kurs fokuserar på lagar och förordningar...
Juridik för lärare på gymnasiet, 90hp (1-90hp), grundnivå
Lunds universitet
4 terminer
 
Distans
Kursens 90 hp i juridik är specialanpassade för lärare som undervisar på gymnasiet och ger ämnesbehörighet. Kursen ges på 100%...
Förskolan och juridiken
JP Infonet AB
1 dag
 
Stockholm
Förskolan har kontinuerligt under en längre tid närmat sig skolan, främst organisatoriskt men även innehållsmässigt. Nu är förskolan en skolform...
Kommunen och juridiken
JP Infonet AB
1 dag
 
Stockholm
Den som arbetar i en kommun måste ha god kunskap om kommunens allmänna kompetens, nämnderna och deras roller samt delegations-...
VA-Juridik 2018
BG Institute
         
(62)
Heldag
8 500 SEK
Flera orter (3)
         Under vår årligt återkommande nyhetsdag inom VA-juridiken lägger vi fullt fokus på de hetaste och mest intressanta utredningarna, förändringarna,...
Kartor GIS och juridik – en fördjupning
BG Institute
         
(60)
Heldag
8 500 SEK
Flera orter (2)
         Efter vår framgångsrika kurs  Kartor, GIS och juridik  ger vi nu kursen där du som deltagare får möjlighet att...
Juridik för forskning, utveckling och innovation
Fakultetskurser
6 timmar
7 500 SEK
Stockholm
Upptäckter, innovationer och banbrytande idéer – oftast resultat av omfattande arbete med många aktörer inblandade. De juridiska frågeställningarna blir snabbt...
Juridisk översiktskurs 15 hp
Stockholms Fria Universitet
2,5 månader
4 400 SEK
Flera orter (2)
Kursplan och litteraturlista överensstämmer med juridisk översiktskurs vid Stockholms universitet. Kursen ges av akademiska lärare med lång erfarenhet av undervisning och...
Juridisk grundkurs
Företagsuniversitetet
         
(5)
6 dagar
32 000 SEK
Stockholm
Aktuella lagar och regler för affärslivet Grundläggande kunskaper i affärsjuridik Lär mer om avtalsrätt, köprätt, arbetsrätt och processrätt Så handlägger...
Praktisk juridik för fastighetsvärdar
Plus
1 dag
6 900 SEK
Flera orter (3)
Ett stort antal lagar och förordningar reglerar kontakten mellan bostadsföretaget och hyresgästerna. Den här kursen är en översiktlig genomgång av...
Juridisk översiktskurs – Distansutbildning
Institutet för juridisk utbildning IFJU AB
         
(27)
 
13 900 SEK
Distans
- Avtalsrätt - Köp- och konsumenträtt - Lös egendom med sakrättsliga inslag - Fordringsrätt - Fast egendom och Hyresrätt -...
Företagsförvärv – strategi, finans & juridik
BG Institute
Heldag
8 500 SEK
Stockholm
         Låt oss presentera vår helt nya kurs inom företagsförvärv med Robert Sevenius som föreläsare. Många involveras i företagsförvärv under sitt...
Juridik för inspektörer inom kommunal verksamhet
JP Infonet AB
1 dag
 
Stockholm
Det arbete en inspektör utför inom den kommunala verksamheten kräver god kunskap och kontinuerlig uppdatering. Särskilt då det ofta rör...
E-förvaltningens juridik
Fakultetskurser
6 timmar
6 500 SEK
Stockholm
Kursen inleds med en genomgång av ett antal författningar som är centrala i e-förvaltningen, bland annat det viktigaste ur tryckfrihetsförordningen,...
Äldreomsorg - juridik och metodik
JP Infonet AB
1 dag
 
Malmö
Äldreomsorgens brukare är inte en homogen grupp. Hur hanterar man mångfacetterade sociala problem som missbruk och psykisk ohälsa inom målgruppen...
Juridisk översiktskurs, 15 hp
FEI - Företagsekonomiska Institutet
14 veckor
53 800 SEK
Flera orter (2)
FEI introducerar tillämpade kurser med akademisk förankring som du direkt kan använda i arbetet. Kursen Juridisk översiktskurs, 15 hp ger...
Tomträtter – juridik och praktik
BG Institute
Heldag
8 900 SEK
Stockholm
         Hur fungerar tomträtter - både i kommersiell verksamhet och i kommuners planarbete. Tomträtter är av stor betydelse för både...
Inköp – hantering och juridik
Byggakademin
         
(67)
1 dag
4 500 SEK
Flera orter (4)
Ungefär 70% av ett projekts kostnader utgörs av inköp av varor eller tjänster. Genom smarta inköp har du god möjlighet...
Utbildning för skoladministratörer - en juridisk grundkurs
JP Infonet AB
1 dag
 
Stockholm
Som skoladministratör arbetar man lite som ”spindeln i nätet” och kommer i kontakt med en mängd olika områden inom skoljuridiken...
Juridisk översiktskurs - med ett chefsperspektiv
Institutet för juridisk utbildning IFJU AB
6 månader
14 900 SEK
Distans
Kursen ger en allmänbildning om vår rättsordning. Vilka regler gäller och hur kan man få rätt om man hamnar i...
ÄTA – Hantering & Juridik
Byggakademin
         
(40)
1 dag
4 500 SEK
Flera orter (4)
Det är lätt att gå miste om ersättning för utfört arbete om man inte har bra rutiner och tydlig dokumentation....
Juridik för kris och höjd beredskap
SIPU
2 dagar
10 800 SEK
Stockholm
Vad gäller om en säkerhetspolitisk kris inträffar? Vad händer om regeringen beslutar om höjd krigsberedskap? Hur är reglerna för totalförsvaret...
Allt du behöver veta om juridiken kring arbetstider
Metodicum
1 dag
6 900 SEK
Stockholm
Välkommen till en riktig expertutbildning om arbetstidsreglerna! Här får du veta det som är svårt att läsa sig till. Hur...
Juridiskt hållbara villkor i Markanvisningsavtal
Studia
2 dagar
11 900 SEK
Stockholm
Markanvisningsavtalet som upprättas mellan kommun och byggherren ska tydliggöra villkoren för försäljningen av kommunens mark. Under denna kurs fördjupar du...
Rättspsykiatriska bedömningar – beteendestörning i juridisk kontext
BG Institute
Heldag
8 500 SEK
Stockholm
         Vi presenterar vår helt nya kurs, Rättspsykiatriska bedömningar – beteendestörning i juridisk kontext, med Marianne Kristiansson. Den aktuella kursen har...
Lagar och föreskrifter inom hälso- och sjukvården
Kunskapsgruppen
         
(22)
2 dagar
9 990 SEK
Flera orter (2)
Det här är juridikutbildningen för dig som behöver ha koll på lagar och regler inom hälso- och sjukvård. Kursen riktar sig huvudsakligen...
Rättsmedicin – medicinska bedömningar i juridisk kontext
BG Institute
Heldag
8 500 SEK
Flera orter (3)
         Den här nya kursen syftar till att bland annat ge dig ökad kunskap om rättsmedicinska bedömningar, utlåtanden samt dokumentation...
Juridisk översiktskurs för verksamma inom socialtjänsten
JP Infonet AB
1 dag
 
Stockholm
Socialtjänstens breda verksamhetsområde regleras genom många olika lagar, föreskrifter och allmänna råd. Föreläsarna går igenom några centrala bestämmelser i bl.a....
Affärsjuridik för ekonomer
FEI - Företagsekonomiska Institutet
7 dagar
26 900 SEK
Stockholm
Juridiska kunskaper är en hörnpelare i både praktiskt och strategiskt ekonomiarbete. Ekonomer som behärskar relevanta lagregler känner ofta att de...
Affärsjuridik
Xpectum AB
2 veckor
14 500 SEK
Distans
I den är kursen lär du Affärsjuridik, hur juridiken fungerar kring bolagets ledning, vid anställning och uppsägning, runt olika köp och...
Att skriva beslut och svara på remisser
Institutet för juridisk utbildning IFJU AB
6 timmar
7 900 SEK
Stockholm
- Språket och juridiken Inom oss alla finns det en författare. Det är en speciell tillfredsställelse att kunna luta sig...
Jöken, kväll
Påhlmans Handelsinstitut
14 veckor
11 200 SEK
Stockholm
I dagens samhälle hamnar du oftare än du tror i situationer där du har en fördel av att kunna hantera...
AFFÄRSJURIDIK & BESKATTNING
Executive People AB
2 dagar
19 750 SEK
Stockholm
Vikten av att det juridiska blir rätt & inte en rättssak Det är mycket för en vd och en styrelse...
Entreprenadjuridik
Hjärtum Utbildning
         
(11)
2 dagar
10 980 SEK
Stockholm
Kurs i entreprenadjuridik som ger dig heltäckande kunskaper i hur standardavtalen AB 04 och ABT 06 ska tillämpas i praktiken....
Diplomerad Fastighetsförvaltare
Folkuniversitetet Stockholm
180 timmar
46 000 SEK
Stockholm
Folkuniversitetet bedriver en av marknadens mest populära och eftertraktade utbildningar inom fastighetsbranschen. Vi erbjuder en bred fastighetsförvaltarutbildning där tyngdpunkten ligger...
Arbetsrätt
Xpectum AB
2 dagar
3 900 SEK
Distans
I kursen arbetsrätt så lär du dig om de juridiska regler som gäller för dina anställda och förhållandet mellan er....
Förvaltningsrätt med offentlighet och sekretess, 15hp
Lunds universitet
20 veckor
19 000 SEK
Flera orter (2)
Kurs i förvaltningsrätt med offentlighet och sekretess som distansutbildning Mycket frihet och all hjälp som behövs för att lyckas med...
Associationsrätt
Xpectum AB
2 dagar
4 500 SEK
Distans
Associationsrätt är ett samlingsnamn på de lagar som reglerar olika ekonomiska sammanslutningar. Du lär dig vilka regler som gäller för...
Utbildning för nämndsekreterare
JP Infonet AB
2 dagar
 
Stockholm
Under denna tvådagarskurs får du som arbetar som nämndsekreterare en praktiskt hållen introduktion, och i vissa delar en fördjupning, inom den...
Marknadsrätt 7,5 hp
FEI - Företagsekonomiska Institutet
7 veckor
26 900 SEK
Stockholm
Vilka juridiska regler gäller när vi marknadsför (eller efterfrågar) produkter och tjänster i en näringsverksamhet? Kursen är påtagligt praktisk; den...
Affärs- och avtalsrätt
Teknologisk Institut AB Sverige
2 dagar
12 500 SEK
Flera orter (2)
Inköp och försäljning är intimt förbundna med juridiska spörsmål av olika karaktär. Som du säkert upplevt i din yrkesroll kan...
Praktisk Arbetsrätt
FEI - Företagsekonomiska Institutet
5 dagar
29 800 SEK
Stockholm
Arbetsrätt är ett samlingsbegrepp för den lagstiftning som reglerar förhållandena mellan arbetsgivare och arbetstagare. FEI:s kurs omfattar fem dagar, det...
Avfallslagstiftningen
JP Infonet AB
         
(14)
1 dag
 
Stockholm
Miljörättens avfallslagstiftning är i förändring. Det har kommit flera förändringar i lagstiftningen de senaste åren, senast med ett helt nytt...
Praktisk affärsjuridik
Företagsuniversitetet
         
(1)
2 dagar
14 000 SEK
Stockholm
Avtalsrätt, köprätt och fordringsrätt Så tolkar och upprättar du ett avtal Vässa kunskaperna om avtals-, köp- och fordringsrätt Vilka lagar...
Affärsjuridik 15 hp
Stockholms Fria Universitet
4 månader
5 200 SEK
Flera orter (2)
Kursplan och litteraturlista motsvarar Affärsjuridik 15 hp vid Stockholms universitet. Kursen ges av akademiska lärare med lång erfarenhet av undervisning och...
Praktisk affärsjuridik
CREDMA – The School of Credit Management
2 dagar
14 000 SEK
Stockholm
Avtalsrätt, köprätt och fordringsrätt Så tolkar och upprättar du ett avtal Vässa kunskaperna om avtals-, köp- och fordringsrätt Vilka lagar...
Arbetsrätt distansutbildning
Lunds universitet
20 veckor
19 000 SEK
Flera orter (2)
Diskrimineringslagstiftningens uppbyggnad. Regleringen av aktiva åtgärder och diskrimineringsförbud. Skillnader mellan olika diskrimineringsgrunder. EG-rättens samspel med den svenska rätten. Skillnaden mellan...
  • = Reportage kopplat till arrangören
  • = Film
Visar 1-50 av 836 träffar
123...1617
Visa nästa 500 kurser

juridikkursHitta rätt juridikkurs

Har du ett behov av att förbättra dina kunskaper inom svensk eller internationell avtalsrätt, affärsjuridik eller något annat område? Eller har du ett behov av att förbättra dina kunskaper när det gäller den praktiska tillämpningen av rättsliga metoder (metoden för att lösa juridiska problem)? Om så är fallet kan du med stor sannolikhet hitta en juridikkurs här på utbildning.se som passar dina behov. Kurserna riktar sig främst till praktiserande jurister och andra yrkesroller på advokatbyråer, banker, statliga eller kommunala myndigheter samt privatpersoner.

Juridikkurser på utbildning.se

Utbildningsföretagen på vår sajt besitter kunskap och erfarenhet inom både svensk och internationell juridik. De erbjuder till exempel specialiserade juridikkurser inom hyresjuridik och avtalsskrivningsteknik men även grundläggande, längre utbildningar inom exempelvis affärsjuridik och marknadsrätt. Det finns ett brett utbud av kurser som är öppna för alla, de har alltså bestämda startdatum på specifika platser. Finns även företag som kan anpassa sina utbildningar efter ditt företags behov, så kalalde företagsanpassade utbildningar. Det är även populärt att läsa juridikkurser på distans.

Du som är intresserad av att kompetensutveckla dig inom juridik har ett antal olika typer av juridikkurser att välja mellan här på utbildning.se. Exempel på utbildningsområden:

• Familjerätt
• Avtalsrätt
• Affärsjuridik
• Associationsrätt
• Krediträtt
• Köprätt
• Juridik på engelska
• Juridik för sociala medier
• Entreprenadjuridik