Visa utbildning.se som: Mobil

Juridikkurser - För dig som vill vidareutbildas

Juridikkurser

Här hittar du kurser och utbildningar i juridik för dig som redan är yrkesverksam jurist. Du kan söka på utbildningar och filtrera dina träffar på typ av utbildning, plats, längd och pris. Du kan också göra en intresseanmälan och få mer information direkt av respektive utbildningsarrangör.

Juridik i projekt
Westhagen Utbildning AB
2 dagar
8 975 SEK
Sundsvall
Utbildning i juridiska frågor som ofta hanteras i projekt Efter genomförd utbildning har du fått en värdefull kunskap i hur...
Juridik-sakförsäkring
IFU (En del av SSE Executive Education, tidigare IFL)
4 dagar
24 500 SEK
Stockholm
Kursen fokuserar i sin helhet på skadeståndsrätt och försäkringsrätt. Efter en kortare introduktion i allmän juridisk terminologi och allmän avtalsrätt...
Förskolan och juridiken
JP Infonet AB
1 dag
3 950 SEK
Stockholm
Kursen innehåller en genomgång av den juridik som har praktisk betydelse för förskolan. Bland annat går den igenom skollagens inflytande,...
Fastighetsförmedling juridik 7,5 hp
FEI - Företagsekonomiska Institutet
7 veckor
26 900 SEK
Flera orter (2)
Juridik är ett mycket viktigt ämnesområde för framtida fastighetsmäklare. Utöver handelsrätt, beskattningsrätt och fastighetsrätt måste fastighetsmäklaren också ha juridiska specialistkunskaper...
Kommunal juridik för inspektörer inom kommunal verksamhet
JP Infonet AB
1 dag
4 700 SEK
Stockholm
Det arbete en inspektör utför inom den kommunala verksamheten kräver god kunskap och kontinuerlig uppdatering. Detta gäller särkilt då det...
Juridik för inköpare
Nordic Supply Chain Advice
2 dagar
9 900 SEK
Flera orter (2)
Som inköpare och upphandlare stöter du dagligen på juridiska problem som måste lösas. Denna kurs fokuserar på lagar och förordningar...
Juridik för lärare på gymnasiet, 90hp (1-90hp), grundnivå
Lunds universitet
4 terminer
Stockholm
Kursens 90 hp i juridik är specialanpassade för lärare som undervisar på gymnasiet och ger ämnesbehörighet. Kursen ges på 75%...
Kommunen och juridiken
JP Infonet AB
1 dag
4 300 SEK
Stockholm
Den som arbetar i en kommun måste ha god kunskap om kommunens allmänna kompetens, nämnderna och deras roller samt delegations-...
VA-juridik och regresser vid översvämningsskador - GBG
Teknologisk Institut AB Sverige
2 dagar
8 950 SEK
Göteborg
Hur ska du ta ställning i källaröversvämningsärenden? Vad finns det för krav på underlag? Dessa och många fler frågor besvaras...
VA-juridik och regresser vid översvämningsskador - STHLM
Teknologisk Institut AB Sverige
2 dagar
8 950 SEK
Stockholm
Hur ska du ta ställning i källaröversvämningsärenden? Vad finns det för krav på underlag? Dessa och många fler frågor besvaras...
E-lärandets juridik
Fakultetskurser
6 timmar
6 500 SEK
Stockholm
Praktiska juridiska frågor vid digitalisering av utbildningen Modern informations- och kommunikationsteknik är idag en självklarhet vid universitet, högskolor och andra...
Juridiken vid upphörande av anställning
VJS - en del av Karnov Group
1 dag
7 900 SEK
Stockholm
- uppsägning/avskedande, arbetstagares yttrandefrihet och användning av sociala medier Denna kurs tar upp aktuella problemställningar som uppkommer i arbetsrättsjuristens och...
Juridik i offentlig sektor
Offentliga utbildningar
         
(7)
1 dag
4 999 SEK
Flera orter (3)
En utbildning speciellt anpassad för dig som jobbar som administratör, koordinator, handläggare, assistent eller sekreterare i offentlig verksamhet. Som anställd i offentlig förvaltning...
Juridiken vid inledande av anställning
VJS - en del av Karnov Group
1 dag
8 900 SEK
Stockholm
– anställningsavtalet, arbetsledningsrätt, omreglering av anställningsvillkor och övergång av verksamhet.  Denna kurs tar upp aktuella problemställningar som uppkommer i arbetsrättsjuristens och...
Kartor GIS och juridik – en fördjupning
BG Institute
Heldag
8 500 SEK
Flera orter (4)
         Efter vår framgångsrika kurs  Kartor, GIS och juridik  ger vi nu kursen där du som deltagare får möjlighet att...
Juridik för forskning, utveckling och innovation
Fakultetskurser
6 timmar
7 500 SEK
Stockholm
Upptäckter, innovationer och banbrytande idéer – oftast resultat av omfattande arbete med många aktörer inblandade. De juridiska frågeställningarna blir snabbt...
Juridiken vid rekrytering – saklig grund för anställning?
VJS - en del av Karnov Group
0,5 dagar
2 900 SEK
Stockholm
Under seminariumet får du en tidseffektiv genomgång av juridiken vid rekrytering ur ett praktiskt perspektiv. Vi går bland annat igenom...
Juridiken vid kontroll av anställda och efter avslutad anställning
VJS - en del av Karnov Group
1 dag
7 900 SEK
Stockholm
–  konkurrerande verksamhet, företagshemligheter och arbetstagares integritet och personuppgifter Denna kurs tar upp aktuella problemställningar som uppkommer i arbetsrättsjuristens och...
E-förvaltningens juridik
Fakultetskurser
6 timmar
6 500 SEK
Stockholm
Kursen inleds med en genomgång av ett antal författningar som är centrala i e-förvaltningen, bland annat det viktigaste ur tryckfrihetsförordningen,...
VA-Juridik 2018
BG Institute
Heldag
8 500 SEK
Flera orter (3)
...
Praktisk juridik för fastighetsvärdar
Plus
1 dag
5 900 SEK
Malmö
Ett stort antal lagar och förordningar reglerar kontakten mellan bostadsföretaget och hyresgästerna. Den här kursen är en översiktlig genomgång av...
ÄTA – Hantering & Juridik
Byggakademin
         
(20)
1 dag
4 500 SEK
Flera orter (4)
Det är lätt att gå miste om ersättning för utfört arbete om man inte har bra rutiner och tydlig dokumentation....
Inköp – hantering och juridik
Byggakademin
         
(16)
1 dag
4 500 SEK
Flera orter (3)
Ungefär 70% av ett projekts kostnader utgörs av inköp av varor eller tjänster. Genom smarta inköp har du god möjlighet...
Allt du behöver veta om juridiken kring arbetstider
Metodicum
1 dag
6 900 SEK
Stockholm
Välkommen till en riktig expertutbildning om arbetstidsreglerna! Här får du veta det som är svårt att läsa sig till. Hur...
Affärsjuridik för ekonomer
FEI - Företagsekonomiska Institutet
7 dagar
26 900 SEK
Stockholm
Juridiska kunskaper är en hörnpelare i både praktiskt och strategiskt ekonomiarbete. Ekonomer som behärskar relevanta lagregler känner ofta att de...
Affärsjuridik
Xpectum AB
2 veckor
14 500 SEK
Distans
I den är kursen lär du Affärsjuridik, hur juridiken fungerar kring bolagets ledning, vid anställning och uppsägning, runt olika köp och...
Lagar och föreskrifter inom hälso- och sjukvården
Greater Minds
         
(5)
2 dagar
9 990 SEK
Flera orter (2)
Det här är juridikutbildningen för dig som behöver ha koll på lagar och regler inom hälso- och sjukvård. Kursen riktar sig huvudsakligen...
Retorik för jurister
VJS - en del av Karnov Group
1 dag
8 900 SEK
Stockholm
Meningen med retorik är du ska kommuncera fårståeligt, väcka intresse och vara övertygande. Kunskaper i retorik kan gör din kommunikation...
Juridisk översiktskurs 15 hp
Stockholms Fria Universitet
4 månader
4 400 SEK
Flera orter (2)
Kursplan och litteraturlista överensstämmer med juridisk översiktskurs vid Stockholms universitet. Kursen ges av akademiska lärare med lång erfarenhet av undervisning och...
Att skriva beslut och svara på remisser
Institutet för juridisk utbildning IFJU AB
6 timmar
7 900 SEK
Stockholm
- Språket och juridiken Inom oss alla finns det en författare. Det är en speciell tillfredsställelse att kunna luta sig...
GDPR – förstå och tillämpa den nya dataskyddsförordningen
FAR
2 dagar
12 900 SEK
Stockholm
Från maj 2018 behöver nästan alla organisationer följa nya dataskyddsförordningen (GDPR), vilken ställer nya stora krav på organisationerna och den...
Juridisk översiktskurs, 15 hp
FEI - Företagsekonomiska Institutet
14 veckor
53 800 SEK
Flera orter (2)
FEI introducerar tillämpade kurser med akademisk förankring som du direkt kan använda i arbetet. Kursen Juridisk översiktskurs, 15 hp ger...
Praktisk affärsjuridik
Företagsuniversitetet
         
(1)
2 dagar
14 000 SEK
Stockholm
Skaffa djupare kunskaper om lagarna som styr krediter och fordringar och lär dig mer om avtals-, köp- och fordringsrätt! Den...
Juridisk grundkurs för kommunanställda
JP Infonet AB
1 dag
3 450 SEK
Malmö
Den som arbetar i en kommun måste ha grundkunskaper om den juridik som styr kommunens organisation och dess verksamhet.  Detta...
Arbetsrätt
Xpectum AB
2 dagar
3 900 SEK
Distans
I kursen arbetsrätt så lär du dig om de juridiska regler som gäller för dina anställda och förhållandet mellan er....
Entreprenadjuridik - praktisk fortsättningskurs
Teknologisk Institut AB Sverige
2 dagar
9 900 SEK
Flera orter (2)
Har du hunnit skaffa dig några års erfarenhet som projektledare, uppdragsledare, projektingenjör, arbetsledare eller varit verksam i någon annan position...
Förvaltningsrätt med offentlighet och sekretess, 15hp
Lunds universitet
20 veckor
19 000 SEK
Flera orter (2)
Kurs i förvaltningsrätt med offentlighet och sekretess som distansutbildning Mycket frihet och all hjälp som behövs för att lyckas med...
Associationsrätt
Xpectum AB
2 dagar
4 500 SEK
Distans
Associationsrätt är ett samlingsnamn på de lagar som reglerar olika ekonomiska sammanslutningar. Du lär dig vilka regler som gäller för...
Avtalsrätt och köprätt
Xpectum AB
1 timme
3 900 SEK
Distans
Avtal är någonting som berör nästan alla transaktioner som vi gör, från det stora företagsköpet till inköp av livsmedel på...
Rehabiliteringens lagar - rättspraxis
Metodicum
2 dagar
8 900 SEK
Stockholm
Välkommen till en expertutbildning som ger dig helhetsgrepp om de lagar som reglerar sjukskrivning och rehabilitering t.ex. LAS, AML, MBL,...
Affärsjuridik 15 hp
Stockholms Fria Universitet
4 månader
5 200 SEK
Flera orter (2)
Kursplan och litteraturlista överensstämmer med Affärsjuridik 15 hp vid Stockholms universitet. Kursen ges av akademiska lärare med lång erfarenhet av undervisning...
Marknadsrätt 7,5 hp
FEI - Företagsekonomiska Institutet
7 veckor
26 900 SEK
Stockholm
Vilka juridiska regler gäller när vi marknadsför (eller efterfrågar) produkter och tjänster i en näringsverksamhet? Kursen är påtagligt praktisk; den...
Utbildning för nämndsekreterare
JP Infonet AB
1 dag
4 300 SEK
Stockholm
Under en dag får du som arbetar som nämndsekreterare en praktiskt hållen introduktion och fördjupning i vissa delar inom den...
Ledningsrätt i praktiken
Vesterlins
1 dag
6 800 SEK
Stockholm
Ledningsrätt är en viktig och vanligt förekommande rättsfigur genom vilken en ledningsägare kan få rätt att utnyttja utrymme inom annans...
Plangenomförande – stora kursen
Vesterlins
2 dagar
10 400 SEK
Stockholm
Genom en detaljplan regleras hur mark- och vattenområden får användas. Vidare fördelas ansvaret – för genomförandet av planen och förvaltningen...
Skadestånd i brottsmål
VJS - en del av Karnov Group
6 timmar
8 900 SEK
Stockholm
Det här är en utbildning som behandlar ersättningsfrågor i samband med brott och misstankar om brott. Med ett brett perspektiv...
Lokalhyresavtalet och de nya hyreslagarna
VJS - en del av Karnov Group
         
(5)
1 dag
8 900 SEK
Stockholm
Bakgrund Hyreslagstiftningen är speciell och skiljer sig på många sätt från annan civilrättslig lagstiftning. Vid hyra av lokal blandas frågorna...
Rättspraxis, ledningsrätt
Vesterlins
1 dag
6 800 SEK
Stockholm
De senaste åren har det kommit flera mycket intressanta och klargörande rättsfall i fråga om upplåtelse av ledningsrätt. Vi går...
Affärs- och avtalsrätt
Teknologisk Institut AB Sverige
2 dagar
12 400 SEK
Flera orter (2)
Inköp och försäljning är intimt förbundna med juridiska spörsmål av olika karaktär. Som du säkert upplevt i din yrkesroll kan...
Juridisk översiktskurs – Distansutbildning
Institutet för juridisk utbildning IFJU AB
         
(14)
13 900 SEK
Distans
- Avtalsrätt - Köp- och konsumenträtt - Lös egendom med sakrättsliga inslag - Fordringsrätt - Fast egendom och Hyresrätt -...
  • = Reportage kopplat till arrangören
  • = Film
Visar 1-50 av 679 träffar
123...1314
Visa nästa 500 kurser

juridikkursHitta rätt juridikkurs

Har du ett behov av att förbättra dina kunskaper inom svensk eller internationell avtalsrätt, affärsjuridik eller något annat område? Eller har du ett behov av att förbättra dina kunskaper när det gäller den praktiska tillämpningen av rättsliga metoder (metoden för att lösa juridiska problem)? Om så är fallet kan du med stor sannolikhet hitta en juridikkurs här på utbildning.se som passar dina behov. Kurserna riktar sig främst till praktiserande jurister och andra yrkesroller på advokatbyråer, banker, statliga eller kommunala myndigheter samt privatpersoner.

Juridikkurser på utbildning.se

Utbildningsföretagen på vår sajt besitter kunskap och erfarenhet inom både svensk och internationell juridik. De erbjuder till exempel specialiserade juridikkurser inom hyresjuridik och avtalsskrivningsteknik men även grundläggande, längre utbildningar inom exempelvis affärsjuridik och marknadsrätt. Det finns ett brett utbud av kurser som är öppna för alla, de har alltså bestämda startdatum på specifika platser. Finns även företag som kan anpassa sina utbildningar efter ditt företags behov, så kalalde företagsanpassade utbildningar. Det är även populärt att läsa juridikkurser på distans.

Du som är intresserad av att kompetensutveckla dig inom juridik har ett antal olika typer av juridikkurser att välja mellan här på utbildning.se. Exempel på utbildningsområden:

• Familjerätt
• Avtalsrätt
• Affärsjuridik
• Associationsrätt
• Krediträtt
• Köprätt
• Juridik på engelska
• Juridik för sociala medier
• Entreprenadjuridik