Visar 1-25 av 27 träffar
Läs hur vi sorterar resultat
Vill du vet mer om hur vi sorterar resultat? Läs mer om hur vi rankar utbildningar i sökresultatet.
 • = Ackrediterad utbildning enligt ID06
Visar 1-25 av 27 träffar
1
2

Mer om Utbildningar inom kemiska arbetsmiljörisker

Vad är kemiska arbetsmiljörisker?

Kemiska arbetsmiljörisker hänvisar till faror och hot som kan uppstå vid hantering, användning eller exponering för kemikalier i arbetsmiljön eller andra sammanhang. Dessa risker kan omfatta potentiellt skadliga effekter på människors hälsa och säkerhet när de kommer i kontakt med olika kemiska ämnen. Kemiska ämnen kan variera i farlighet och kan inkludera allt från farliga ämnen som kan orsaka omedelbara reaktioner, som akut förgiftning, till långsiktiga effekter som kan leda till kroniska sjukdomar eller hälsoproblem. Hantering och kontroll av kemiska hälsorisker är av yttersta vikt för att skydda arbetstagare och säkerställa en säker arbetsmiljö.

Vem bör utbilda sig inom kemiska arbetsmiljörisker

Utbildningen inom kemiska hälsorisker är särskilt relevant för dig som arbetar i miljöer där du kommer i kontakt med kemikalier. Det inkluderar följande målgrupper:

 • Personer som hanterar kemikalier direkt i sitt yrke: Detta kan omfatta individer som arbetar inom industri, laboratorier, sjukvård, jordbruk eller rengöringssektorn och har direkt kontakt med kemikalier. 
 • Arbetstagare som, även om de inte arbetar direkt med kemikalier, ändå kan komma i kontakt med dem: Detta kan vara personer som är inblandade i tillverkning, hantering, användning eller transport av kemikalier på arbetsplatsen. 
 • Arbetsgivare och chefer: De som ansvarar för att säkerheten och arbetsmiljön för sina anställda och för att följa gällande lagar och regler inom området. 

Vad innehåller en utbildning inom kemiska arbetsmiljörisker?

Det kan variera beroende på vilken aktör du väljer utbildningen från men vanligt förekommande innehåll i utbildningarna är:

 • Lagar och regler som styr arbetet med kemikalier: En översikt över relevanta arbetsmiljölagar och föreskrifter som styr hantering och användning av kemikalier på arbetsplatsen. 
 • De vanligaste allergiframkallande kemiska produkterna: Identifiering av de kemiska ämnen som oftast är kopplade till allergiska reaktioner och hälsorisker. 
 • Exponeringsvägar: Hur kemikalier kan komma i kontakt med människor, inklusive inandning, hudkontakt och förtäring. 
 • Riskbedömning och dess syfte: Metoder för att bedöma och hantera risker kopplade till kemikalier. 
 • Risker vid hantering: Identifiering av risker och faror som kan uppstå under hanteringen av kemikalier. 
 • Säkerhetsdatabladets innehåll: Hur man tolkar och använder säkerhetsdatablad för kemikalier. 
 • Skyddsåtgärder: Åtgärder som måste vidtas för att minimera riskerna vid arbete med kemikalier, inklusive användning av personlig skyddsutrustning. 
 • Faroangivelser som CMR, H317 och H334: Förståelse för faroangivelser och klassificeringar av kemikalier enligt gällande regler. 

Med en utbildning kommer du skaffa kunskap och kompetens för att hantera kemiska hälsorisker och uppfylla de gällande lagkraven och föreskrifterna inom arbetsmiljöområdet. Utbildningarna riktar sig till alla branscher där kemiska arbetsmiljörisker förekommer och är särskilt relevant för dem som hanterar kemikalier i sin yrkesroll.

Så här går du vidare

Sök och hitta en utbildning du är intresserad av


Beställ information eller boka direkt


Du blir kontaktad av utbildningsarrangören

Jämför utbildningar
Håll dig uppdaterad
Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få utbildningsförslag, inspiration och aktuell information – direkt till din inkorg. 📨
Reportage
Arbetsledning Steg 1 –SIFU

– Jag fick med mig nya användbara verktyg från kursen som jag kommer kunna ha med mig livet ut – enkla, men väldigt effektiva, berättar Mikael Lahti.

Läs mer
 Byggarbetsmiljösamordnare (BAS)...

Läs om vad Mikael och Jimmy tycker om kursen Byggarbetsmiljösamordnare (BAS) P och U - Grundkurs som de gick på SIFU.

Läs mer
SIFU

”Nu kan jag se och lösa problem jag tidigare inte ens visste fanns. Mitt arbete har blivit effektivare och mycket roligare!" berättar Timmy Rudegran.

Läs mer