Utbildningar i el

Utbildningar inom el och elektronik

Hej! Du är alltså intresserad av en utbildning inom elektronik? Grattis, du har kommit rätt! Här har vi samlat de allra främsta utbildningarna inom elbranschen. Det du behöver göra är att leta upp något som låter intressant och klicka dig vidare. Antingen kan du leta igenom listan nedanför, som är ordnad alfabetiskt, eller filtrera utifrån ort, pris, längd eller söka efter något specifikt.

När du väl hittat en utbildning eller flera som skulle kunna vara något för dig kan du enkelt fylla i en intresseanmälan och få mer information, helt utan förpliktelser. 

Teknologisk Institut ger dig de bästa förutsättningar för värdefull kompetensutveckling. Styrkorna är det breda utbudet av tekniska utbildningar, genomgående hög kvalitet och långsiktighet i våra åtaganden. Många kurstillfällen och erfarna utbildningsrådgivare. Välkommen!

Inköp av Elektronik
Swentech Utbildning AB
3 dagar
15 300 SEK
Stockholm
Feluträknade kretskorts och komponentkostnader, försenade leveranser, fastkörda förhandlingar, dålig kvalitét. Är några exempel på fel som kan bli resultatet av...
El för mekaniker
Consensus Sverige AB
         
(1)
5 dagar
15 700 SEK
Örebro
Mål: Att lära sig hur el kretsar fungerar Sambandet mellan ström, spänning och resistans Att hantera mätinstrument. Efter detta program...
El - säkerhet och ansvar
Inspecta Sweden AB
1 dag
3 500 SEK
Flera orter (3)
Kursen ger kunskaper om ansvar och skyldigheter vid ägande, handhavande och installation av elanläggningar. Vi behandlar gällande regelverk för ansvar,...
El för mekaniker, 5 dagar
Nercia Utbildning AB
40 timmar
14 500 SEK
Flera orter (8)
Programmet El för Mekaniker innehåller totalt 5 dagar där deltagaren går 1 dag i veckan under 5 veckors tid. Programmet...
El runt kylmaskiner
IUC - Installatörernas Utbildningscentrum
3 dagar
10 250 SEK
Katrineholm
De t här är en kurs för dig som är tekniker och arbetar med kyl och värmepumpaggregat. Din arbetsdag består...
AMA EL 16
Novo Utbildning AB
1 dag
5 400 SEK
Flera orter (2)
AMA EL 16 är uppdaterad från AMA Nytt men även nya och reviderade koder, Texten är anpassad efter teknikutvecklingen. Ändringar...
AMA EL 16
EGA
1 dag
5 500 SEK
Flera orter (2)
Endagskurs AMA EL 16 är avsedd som underlag och referens när tekniska beskrivningar för el och teletekniska arbeten ska upprättas...
Praktisk elektronik - elektronikens grunder
Teknologisk Institut AB Sverige
3 dagar
15 000 SEK
Flera orter (2)
Skall du arbeta praktiskt med underhåll och service på elektronikutrustning då är detta en bra grundkurs.Du lär dig elektronikens grundbegrepp...
Praktisk ellära - preparandkurs, Distans
Lernia
Cirka 3-4 veckor (Ca 100 timmar)
Distans
I vår preparadkurs i praktisk ellära får du kunskap i elsystemets uppbyggnad från transformator till belastning. Du får även kunskaper...
ESD för icke-producerande personal
Swentech Utbildning AB
4 timmar
3 100 SEK
Flera orter (3)
Målet för utbildningen är att ge deltagaren förståelse för och kunskap om elektrostatiska urladdningar och deras innebörd. Även personal som inte...
Kvalitetsbedömning/Avsyning av kretskort
Swentech Utbildning AB
2 dagar
7 700 SEK
Stockholm
  Är det viktigt för er att man ska kunna ta reda på och förstå regler ur IPC A 610?...
Elkunskap, steg 2
Idhammar i Sverige AB
3 dagar
12 900 SEK
Flera orter (2)
Personal som redan utför enkla elarbeten och som ska utöka sitt arbetsområde inom el måste ha kunskaper om elektrisk ström...
Elsäkerhetsansvar med policy och praktiskt genomförande
Idhammar i Sverige AB
1 dag
6 300 SEK
Stockholm
El är en farlig vara och det finns flera lagar, förordningar och föreskrifter reglerar elansvaret. Är ansvarsfördelningen dokumenterad på företaget?...
Elsäkerhet med ELSÄK-FS 2006:1
Idhammar i Sverige AB
1 dag
4 900 SEK
Stockholm
Ellagstiftningen anger regler för arbeten på och nära el: Arbetsgivaren tillser att arbetstagaren får god kännedom om förhållanden, under vilket...
BB1 - begränsad behörighet
Nercia Utbildning AB
112 timmar
33 600 SEK
Flera orter (2)
Kunna utföra anslutning och losskoppling av apparater och utrustningar till befintlig gruppledning. Kunna montera, koppla funktionsprova enklare utrustning med hjälp...
Elkonstruktör
EUU, Elbranschens Utvecklings- och Utbildningscenter
14 dagar
45 000 SEK
Nyköping
En kurs där du får teoretiska och praktiska kunskaper för att arbeta som elkonstruktör med inriktning mot fastighetsinstallationer. Genom kursen...
Skötsel av elektriska anläggningar
Nercia Utbildning AB
1 dag
3 500 SEK
Flera orter (8)
Målet med utbildningen är att gå igenom skötselföreskrifterna för att kunna utföra och delta i underhåll och skötsel av elanläggning...
Elteknik - Tillfälliga elanläggningar
ARCC Utbildning AB
1 dag
3 500 SEK
Ljungby
Kursen ger dig kunskap om lagar och föreskrifter som reglerar upprättning och underhåll av tillfälliga elanläggningar. Du får även praktiska färdigheter...
IEC/EN 61010-1; Elektrisk utrustning för mätning, styrning och laboratorieändamål
Intertek Academy
1 dag
5 400 SEK
Stockholm
Utbildningen i IEC 61010 1 behandlar inledningsvis och i korthet frågor om produktansvar och CE märkning samt de flertal direktiv...
Första hjälpen vid elolycka
Svensk Uppdragsutbildning
4 timmar
Flera orter (2)
Utbildningen riktar sig till personer som i sin vardag arbetar med eller kommer i kontakt med el utrustning. Speciellt personal som...
SIP – Särskild Instruerad Person
Svensk Uppdragsutbildning
         
(13)
0,5 dagar
2 495 SEK
Malmö
Under utbildningen får du som deltagare viktig kunskap för att undvika elektrisk fara i ditt arbete. Vi går igenom bland...
Automationstekniker
Teknikutbildarna
Blended learning (lärare+webb)
Distans
För att kunna vara fortsatt konkurrenskraftiga automatiserar företag och industrier i allt större utsträckning. Detta har i sin tur skapat...
Elteknik - grundkurs
ARCC Utbildning AB
1 dag
3 500 SEK
Ljungby
Målgrupp   Kursen ger dig kunskap om grundläggande elektriska storheter och hur dessa påverkar varandra. Du får även kunskap i att...
Allmän behörighet AB
Distansspecialisten i Sverige
29 800 SEK
Distans
Efter att du har utfört kursen Allmän elbehörighet ABL (lågspänning) har du som elinstallatör rätt att själv utföra eller ansvara...
Arbete Med Spänning - Grundutbildning - Lokalnät - E1
STF Ingenjörsutbildning AB
3 dagar
17 900 SEK
Avesta
Få en teoretisk och praktisk genomgång av förekommande underhållsarbete t ex appartatunderhåll, byte av konstruktioner, konstruktionsdetaljer samt våt och torr...
AB – Allmän Behörighet
Teknikutbildarna
         
(49)
18 dagar
54 000 SEK
Flera orter (2)
Med allmän behörighet AB har du rätt att som elinstallatör själv utföra eller ansvara för annan yrkesmans elinstallationer i alla...
Nya Behörighetsreformen
Svensk Uppdragsutbildning
         
(188)
5 900 SEK
Flera orter (20)
Sverige får en ny elsäkerhetslag som träder ikraft den 1 juli 2017. Under utbildningen går vi igenom vad den kommande elbehörighetsreformen...
ESA-14 Tillträde
Teknikutbildarna
         
(22)
1 dag
4 500 SEK
Flera orter (3)
Enligt arbetsmiljölagen och elsäkerhetsverkets föreskrift ska alla som arbetar där det finns en elektrisk fara ha utbildning och kunskap om...
Industrielektriker
Teknikutbildarna
Blended learning (lärare+webb)
Distans
Kompetensutveckla dig! Som industrielektriker/automationstekniker installerar och monterar du el och automationsutrustning t ex styr och reglersystem. Andra vanliga arbetsuppgifter är service,...
Elteknik - Motorstyrning med relä
ARCC Utbildning AB
1 dag
3 500 SEK
Ljungby
Kursen ger dig kunskap om kontaktorns konstruktion och funktion och kännedom om olika typer av motorer samt användningsområde för de...
Reaktiv effektkompensering av mindre anläggningar
engineering4u
1 dag
Västerås
Reaktiv effektkompensering av mindre anläggningar för elproduktion alternativt konsumtion kräver oftast reaktiv effektbalans inom snäva gränser. För att åstadkomma detta...
Smart Grid / Smarta elnät
engineering4u
0,5 dagar
2 495 SEK
Västerås
Vi går igenom de tydligaste målsättningarna med smarta elnätssatsningar, vad som genomförts, vilka resultat man fick och de vanligaste fallgroparna...
Allmän Elbehörighet (ABL) distans
Distansia
Individuellt
28 906 SEK
Distans
Efter att ha genomgått kursen Allmän Elbehörighet (ABL) kommer du ha rätt att som elinstallatör själv utföra eller ansvara för...
BB1 - Begränsad Elbehörighet
Teknikutbildarna
10 veckor
18 900 SEK
Distans
Skaffa rätt behörighet! Som reparatör eller installatör av olika eldrivna utrustningar har du behov av Begränsad Behörighet (BB1 ). För att...
Arbete Med Spänning - Lågspänning - Kopplingsutrustning - Grundutbildning
STF Ingenjörsutbildning AB
2 dagar
11 200 SEK
Avesta
Ge dig själv kunskapen att på ett personsäkert sätt kunna arbeta i kopplingsutrustingar/lågspänning med isolerhandskmetoden enligt metoden AMS Arbete med...
Ellära med viss matematik
STF Ingenjörsutbildning AB
4 dagar
17 200 SEK
Stockholm
En kurs för dig som behöver fräscha upp dina kunskaper i ellära och beräkningar av elektriska storheter i lik och...
Krafttransformatorer
STF Ingenjörsutbildning AB
3 dagar
18 600 SEK
Stockholm
På kursen Krafttransformatorer får du heltäckande kunskaper om krafttransformatorers funktioner och egenskaper.Upplägget kombinerar teoretiska genomgångar med lärorika fallstudier. Du får...
Begränsad behörighet 1 elinstallation- BB1, Kalmar
Lernia
Du studerar varje fredag i 16 veckor
Kalmar
Utbildningen för Begränsad behörighet 1 består av två gymnasiekurser som gäller för elinstallationsarbete på lågspänningsanläggningar. Utbildningen vänder sig till dig...
ESA Fackman – Repetitionskurs
ARCC Utbildning AB
1 dag
2 000 SEK
Ljungby
Repetitionskurs för anställda, ansvariga och chefer som återkommande arbetar utan , nära eller med spännin som exempelvis linjemontörer, driftsledare, anläggningsägare...
Schemaläsning med praktisk felsökning
Svensk Uppdragsutbildning
2 dagar
Flera orter (2)
2 dagarskursen Schemaläsning med praktisk felsökning går igenom felsökning efter schema i elektriska utrustningar. Efter genomgången utbildning skall deltagarna kunna bedriva felsökning...
Larm och Säkerhetstekniker, Grundutbildning
Teknikutbildarna
Blended learning (lärare+webb)
Distans
En larm och säkerhetstekniker arbetar i allmänhet i ett elteknikföretag och huvudsysselsättningen är oftast installationer av olika slag. Det är...
Elteknik - schemaläsning och felsökning
ARCC Utbildning AB
1 dag
3 500 SEK
Ljungby
Kursen riktar sig till dig som arbetar som underhållspersonal som arbetar med felsökning i elektriska anordningar innehållande växelspänning 1 och...
Nya behörighetsreformen
Nercia Utbildning AB
8 timmar
3 500 SEK
Flera orter (5)
Sverige får en ny elsäkerhetslag som träder ikraft den 1 juli 2017.Under utbildningsdagen går vi igenom vad den planerade elbehörighetsreformen...
Elunderhåll för mekaniker
Idhammar i Sverige AB
         
(1)
3 dagar
12 600 SEK
Stockholm
Kursen ger grundläggande elkunskaper samt kunskaper om säkerhetsföreskrifter, risker och materialkännedom. Underhållsarbeten skulle kunna utföras smidigare och mer effektivt om...
ABL- Allmän Behörighet
Nercia Utbildning AB
40 dagar
45 000 SEK
Örebro
Allmän Behörighet finns i två varianter. AB (inkl. högspänning) alla typer av elinstallationer oavsett spänningsnivå. ABL gäller för lågspänningsinstallationer upp...
Elinstallationsreglerna
Svensk Uppdragsutbildning
         
(8)
1 dag
4 900 SEK
Stockholm
Vår kurs i Elinstallationsreglerna ger de kunskaper som krävs för att själv kunna göra riskbedömning och följa installationsmetod enligt god elsäkerhetsteknisk...
Installationssamordning
Byggakademin
2 dagar
8 100 SEK
Flera orter (2)
Vi får alltmer komplexa installationer i våra byggnader. Kursen syftar till att du ska få en övergripande förståelse hur de...
ESA-14 Fackkunnig
Teknikutbildarna
         
(264)
1 dag
4 500 SEK
Flera orter (3)
Enligt arbetsmiljölagen och elsäkerhetsverkets föreskrift ska alla som arbetar där det finns en elektrisk fara ha utbildning och kunskap om...
Elteknik - fortsättningkurs
ARCC Utbildning AB
2 dagar
7 000 SEK
Ljungby
Kuren ger dig kunskap om lik och växelspänningens grunder. Du får förståelse för skillnader mellan resistiva och induktiva belastningar i...
Elteknik - frekvensstyrningar
ARCC Utbildning AB
1 dag
3 500 SEK
Ljungby
Kursen ger djupare kunskaper kring roterande elektriska maskiner och ger förståelse för skillnader mellan synkron och asynkronmaskiner. Du får även...
  • = = Reportage kopplat till arrangören
  • = = Film
Visar 1-50 av 242 träffar
Visa nästa 192 kurser

Mer om Utbildningar i el

Arbetar du inom elbranschen och känner att du vill utöka din kompetens inom något område? Då har du kommit rätt! Här har vi samlat grundläggande utbildningar inom el och elektronik samt vidareutbildningar och kortare kurser. Här kan du bland annat hitta utbildningar som behandlar: elmotorer, kabelhantering, elkraftsteknik, mätteknik,  hur man utför en kontroll på en elanläggning mm.

Elektronik är en gren av elektrotekniken som i grunden bygger på elektronernas rörelse i fasta material, gas eller tillståndet vakuum. Inom området tillhör även användningen av elektroniska komponenter såsom tv, radio, datateknik, kommunikation, mätteknik och informationsteknik."I den pågående "informationsrevolutionen", har elektroniken en mycket central och avgörande roll."

Utbildning i el och yrkesroller

Inom El / Elektronik finns det flera olika titlar beroende av vilket elektroniskt område man lägger fokus på i sitt yrke. Nedan tar vi upp några av de områden som man kan arbeta inom. För den som redan befinner sig i arbetslivet och idag arbetar aktivt som t.ex. installationselektriker, industrielektriker, serviceelektriker eller som distributionselektriker m.fl. har vi ett stort utbud av elutbildningar samt även kortare kurser.

Installationselektriker

Ett arbete som installationselektriker innefattar att dra ledningar och installera elektrisk utrustning. På nybyggda anläggningar är installationselektrikerns uppgift att lägga ut rör som skall gjutas in i betongkonstruktionen samt i tak och väggar, montera in el- centraler, sätta upp kabelstegar samt att dra kablar. Man arbetar även med att dra fram ström till fläktar, värmeanläggningar och belysning. Om man arbetar med ombyggning ingår det även att man skall ta bort gamla redan befintliga ledningar. Installationselektrikern har dessutom i uppgift att efter avslutad installation att göra en teknisk beskrivning av installationen så att andra skall kunna följa denna och se hur den har blivit utförd.

Industrielektriker

Att arbeta som Industrielektriker innebär att installera och montera teknisk utrustning samt att underhålla, kontrollera och reparera el- och automatikutrustning. Man arbetar både med hög- och lågspänning. Installationsteknikerna drar kablar och kopplar ihop el- centralen till maskiner och sätter upp brytare. Vidare har de även till uppgift att provköra anläggningar och se till att allting fungerar som det skall. Men arbetsuppgifterna gör även mycket annat som t.ex. att montera apparatskåp, dra fram ledningar, byta ut kablar, mm.

Serviceelektriker

En serviceelektriker arbetar med nyinstallationer, ombyggnader, felsökningar och reparationer av elektroniska anläggningar. Kunden kan variera. Det kan vara kontor, industrier eller privatpersoner. Mätningar sker med hjälp av olika mätinstrument och till felsökningarnas hjälp använder man ritningar som underlag. En serviceelektrikers uppgift kan även bestå av mindre installationer, t.ex. dra kablar, montera strömbrytare, sätta upp el- centraler samt ansvara för elsäkerhet.

Kabelhantering

För dig som vill lära dig mer om hur du kan förbättra och lära dig mer om hur man arbetar med kablar kan klicka nedan. Här har vi bland annat samlat kurser om kopparkablar, luftkabelanläggningar, kabelhantering, ledningsdimensionering, mätteknik mm