Visa utbildning.se som: Mobil

Utbildningar i el

Vidareutbildning inom el

Söker du utbildning inom elektronik? Då har du kommit rätt! Här har vi samlat de allra främsta utbildningarna inom elbranschen. Det du behöver göra är att leta upp något som låter intressant och klicka dig vidare. Antingen kan du leta igenom listan nedanför eller filtrera utifrån ort, pris, längd eller söka efter något specifikt.

När du väl hittat en utbildning eller flera som skulle kunna vara något för dig kan du enkelt fylla i en intresseanmälan och få mer information, helt utan förpliktelser. 

Inköp av Elektronik
Swentech Utbildning AB
3 dagar
15 300 SEK
Stockholm
Feluträknade kretskorts- och komponentkostnader, försenade leveranser, fastkörda förhandlingar, dålig kvalitét. Är några exempel på fel som kan bli resultatet av...
El för mekaniker
Consensus Sverige AB
         
(1)
5 dagar
15 700 SEK
Örebro
Mål: Att lära sig hur el-kretsar fungerar Sambandet mellan ström, spänning och resistans Att hantera mätinstrument. Efter detta program kan...
El runt kylmaskiner
IUC - Installatörernas Utbildningscentrum
3 dagar
10 250 SEK
Katrineholm
De t här är en kurs för dig som är tekniker och arbetar med kyl- och värmepumpaggregat. Din arbetsdag består...
AMA EL 16
Novo Utbildning AB
1 dag
5 400 SEK
Stockholm
AMA EL 16 är uppdaterad från AMA-Nytt men även nya och reviderade koder, Texten är anpassad efter teknikutvecklingen. Ändringar är...
AMA EL 16
EGA
1 dag
5 500 SEK
Flera orter (2)
Endagskurs AMA EL 16 är avsedd som underlag och referens när tekniska beskrivningar för el- och teletekniska arbeten ska upprättas...
El för mekaniker, 5 dagar
Nercia Utbildning AB
40 timmar
14 500 SEK
Flera orter (4)
Programmet El för Mekaniker innehåller totalt 5 dagar där deltagaren går 1 dag i veckan under 5 veckors tid. Programmet...
Praktisk elektronik - elektronikens grunder
Teknologisk Institut AB Sverige
3 dagar
15 000 SEK
Flera orter (2)
Skall du arbeta praktiskt med underhåll och service på elektronikutrustning då är detta en bra grundkurs.Du lär dig elektronikens grundbegrepp...
ESD för icke-producerande personal
Swentech Utbildning AB
4 timmar
3 100 SEK
Flera orter (3)
Målet för utbildningen är att ge deltagaren förståelse för och kunskap om elektrostatiska urladdningar och deras innebörd. Även personal som inte...
Kvalitetsbedömning/Avsyning av kretskort
Swentech Utbildning AB
2 dagar
7 700 SEK
Stockholm
I dagens läge siktar allt fler företag på ett bli ISO-certifierade och att hålla en hög kvalitet inom företaget. Elektronikkonstruktioner...
Elsäkerhetsansvar med policy och praktiskt genomförande
Idhammar i Sverige AB
1 dag
6 300 SEK
Stockholm
El är en farlig vara och det finns flera lagar, förordningar och föreskrifter reglerar elansvaret. Är ansvarsfördelningen dokumenterad på företaget?...
Elsäkerhet med ELSÄK-FS 2006:1
Idhammar i Sverige AB
1 dag
4 900 SEK
Stockholm
Ellagstiftningen anger regler för arbeten på och nära el: - Arbetsgivaren tillser att arbetstagaren får god kännedom om förhållanden, under...
BB1 - begränsad behörighet
Nercia Utbildning AB
112 timmar
33 600 SEK
Flera orter (2)
Kunna utföra anslutning och losskoppling av apparater och utrustningar till befintlig gruppledning. Kunna montera, koppla funktionsprova enklare utrustning med hjälp...
Elkonstruktör
EUU, Elbranschens Utvecklings- och Utbildningscenter
14 dagar
45 000 SEK
Nyköping
En kurs där du får teoretiska och praktiska kunskaper för att arbeta som elkonstruktör med inriktning mot fastighetsinstallationer. Genom kursen...
Elkunskap, steg 2
Idhammar i Sverige AB
3 dagar
12 900 SEK
Flera orter (2)
Personal som redan utför enkla elarbeten och som ska utöka sitt arbetsområde inom el måste ha kunskaper om elektrisk ström...
Auktoriserad elinstallatör
Teknikutbildarna
         
(49)
18 dagar
56 000 SEK
Flera orter (2)
Utbildningen ger dig möjlighet att arbeta som Auktoriserad Elinstallatör inom elinstallationsföretag och att utföra egna elinstallationsarbeten. Utbildningen benämndes tidigare Allmän...
Elteknik - Tillfälliga elanläggningar
ARCC Utbildning AB
1 dag
3 500 SEK
Ljungby
Kursen ger dig kunskap om lagar och föreskrifter som reglerar upprättning och underhåll av tillfälliga elanläggningar. Du får även praktiska färdigheter...
IEC/EN 61010-1; Elektrisk utrustning för mätning, styrning och laboratorieändamål
Intertek Academy
1 dag
5 400 SEK
Stockholm
Utbildningen i IEC 61010-1 behandlar inledningsvis och i korthet frågor om produktansvar och CE märkning samt de flertal direktiv som...
Skötsel av elektriska anläggningar
Nercia Utbildning AB
1 dag
3 500 SEK
Flera orter (4)
Målet med utbildningen är att gå igenom skötselföreskrifterna för att kunna utföra och delta i underhåll och skötsel av elanläggning...
Första hjälpen vid elolycka
Svensk Uppdragsutbildning
4 timmar
Flera orter (2)
Utbildningen riktar sig till personer som i sin vardag arbetar med eller kommer i kontakt med el-utrustning. Speciellt personal som arbetar...
Ellära med viss matematik
STF Ingenjörsutbildning AB
4 dagar
17 200 SEK
Stockholm
En kurs för dig som behöver fräscha upp dina kunskaper i ellära och beräkningar av elektriska storheter i lik- och...
Installationssamordning
Byggakademin
         
(4)
2 dagar
8 100 SEK
Flera orter (3)
Vi får alltmer komplexa installationer i våra byggnader. Kursen syftar till att du ska få en övergripande förståelse hur de...
ESA-14 Fackkunnig
Teknikutbildarna
         
(264)
1 dag
4 500 SEK
Flera orter (3)
Enligt arbetsmiljölagen och elsäkerhetsverkets föreskrift ska alla som arbetar där det finns en elektrisk fara ha utbildning och kunskap om...
Elteknik - fortsättningkurs
ARCC Utbildning AB
2 dagar
7 000 SEK
Ljungby
Kuren ger dig kunskap om lik- och växelspänningens grunder. Du får förståelse för skillnader mellan resistiva och induktiva belastningar i...
Elteknik - frekvensstyrningar
ARCC Utbildning AB
1 dag
3 500 SEK
Ljungby
Kursen ger djupare kunskaper kring roterande elektriska maskiner och ger förståelse för skillnader mellan synkron- och asynkronmaskiner. Du får även...
ESA Fackman
ARCC Utbildning AB
2 dagar
7 000 SEK
Ljungby
Kurs för anställda, ansvariga och chefer som återkommande arbetar utan-, nära- eller med spännin som exempelvis linjemontörer, driftsledare, anläggninsägare och...
PLC / Styrteknik - Grundkurs
ARCC Utbildning AB
2 dagar
3 500 SEK
Ljungby
Kursen ger kunskap om olika programmeringsspråk för PLC och ger dig förmåga att skapa enklare PLC-program. Du lär dig även...
Elunderhåll för mekaniker
Idhammar i Sverige AB
         
(1)
3 dagar
12 600 SEK
Stockholm
Kursen ger grundläggande elkunskaper samt kunskaper om säkerhetsföreskrifter, risker och materialkännedom. Underhållsarbeten skulle kunna utföras smidigare och mer effektivt om...
Ellära - Batteriteknik
ARCC Utbildning AB
1 dag
3 500 SEK
Ljungby
Kursen ger kunskaper kring arbetssätt, metoder, instrument och verktyg vid arbete på batteriinstallationer. Kursdeltagaren lär sig även att utföra underhållsåtgärder...
SIP – Särskild Instruerad Person
Svensk Uppdragsutbildning
         
(23)
0,5 dagar
2 495 SEK
Malmö
Under utbildningen får du som deltagare viktig kunskap för att undvika elektrisk fara i ditt arbete. Vi går igenom bland...
Begränsad behörighet 1 elinstallation- BB1, Distans
Lernia
15,5 dagar på distans + 6 dagar i skolan
Distans
Utbildningen för Begränsad behörighet 1 består av två gymnasiekurser som gäller för elinstallationsarbete på lågspänningsanläggningar. Utbildningen vänder sig till dig...
Ellära - Introduktion och elsäkerhet
ARCC Utbildning AB
1 dag
3 500 SEK
Ljungby
Kursens syfte är att ge kännedom om skyddsutrustningar för elanläggningar samt den elektriska faran och skapa kunskap kring vilka arbeten som...
PLC / Styrteknik - Analoga Signaler
ARCC Utbildning AB
1 dag
3 500 SEK
Ljungby
Du får kunskap om olika analoga signaler och förmåga att hantera analoga signaler till och från PLC.  Kurs för dig som...
PLC / Styrteknik - Sekvensprogrammering
ARCC Utbildning AB
1 dag
3 500 SEK
Ljungby
Kursen ger kunskap om hur PLC-program bör konstrueras och ger dig förmågan att programmera sekvenser för avancerade styrningar. Du får...
Arbete med spänning, isolerhandskmetoden
Teknikutbildarna
         
(90)
1 dag
4 900 SEK
Flera orter (2)
Under en lärarledd kursdag lär sig deltagarna att arbeta med spänning enligt isolerhandskmetoden. Kursen riktar sig till installatörer, elektriker och...
Automationstekniker
Teknikutbildarna
Blended learning (lärare+webb)
Distans
För att kunna vara fortsatt konkurrenskraftiga automatiserar företag och industrier i allt större utsträckning. Detta har i sin tur skapat...
ESA Tillträde - Repetitionskurs
ARCC Utbildning AB
4 timmar
2 000 SEK
Ljungby
Kursens syfte är att ge förnyad insikt i rutiner och arbetssätt för att på ett elsäkert sätt kunna arbeta inom...
Elkunskap, steg 1
Idhammar i Sverige AB
3 dagar
12 600 SEK
Flera orter (2)
Underhållsarbetet förändras! Kravet på effektiva reparationer medför att personalen måste bredda sina kunskaper för att kunna utföra enklare elarbeten, men...
Arbete Med Spänning - Lågspänning - Kopplingsutrustning - Grundutbildning
STF Ingenjörsutbildning AB
2 dagar
11 200 SEK
Avesta
Ge dig själv kunskapen att på ett personsäkert sätt kunna arbeta i kopplingsutrustingar/lågspänning med isolerhandskmetoden enligt metoden AMS-Arbete med spänning....
Nya Elinstallationsreglerna, utgåva 3
Svensk Uppdragsutbildning
1 dag
4 900 SEK
Flera orter (22)
Under våren 2017 kommer de nya elinstallationsreglerna SS 436 40 00, enligt utgåva 3. Under denna kursdag kommer vi att...
Elteknik - grundkurs
ARCC Utbildning AB
1 dag
3 500 SEK
Ljungby
Målgrupp -  Kursen ger dig kunskap om grundläggande elektriska storheter och hur dessa påverkar varandra. Du får även kunskap i att...
Arbete Med Spänning - Grundutbildning - Lokalnät - E1
STF Ingenjörsutbildning AB
3 dagar
17 900 SEK
Avesta
Få en teoretisk och praktisk genomgång av förekommande underhållsarbete t ex appartatunderhåll, byte av konstruktioner, konstruktionsdetaljer samt våt och torr...
ESA-14 Grundkurs
Teknikutbildarna
2 dagar
9 800 SEK
Flera orter (2)
Enligt arbetsmiljölagen och Elsäkerhetsverkets föreskrifter ska alla som arbetar där det finns en elektrisk fara ha utbildning och kunskap om...
Nya Behörighetsreformen
Svensk Uppdragsutbildning
         
(488)
5 900 SEK
Flera orter (20)
Sverige får en ny elsäkerhetslag som träder ikraft den 1 juli 2017. Under utbildningen går vi igenom vad den kommande elbehörighetsreformen...
Auktoriserad Elinstallatör – Lågspänning
Distansspecialisten i Sverige
29 800 SEK
Distans
Den teoretiska utbildningen för Auktorisation AL (tidigare Allmän Behörighet-lågspänning) ger dig rätt att som behörig elinstallatör själv utföra, eller ansvara...
ESA-14 Tillträde
Teknikutbildarna
         
(22)
1 dag
4 500 SEK
Flera orter (2)
Enligt arbetsmiljölagen och elsäkerhetsverkets föreskrift ska alla som arbetar där det finns en elektrisk fara ha utbildning och kunskap om...
Industrielektriker
Teknikutbildarna
Blended learning (lärare+webb)
Distans
Kompetensutveckla dig! Som industrielektriker/automationstekniker installerar och monterar du el- och automationsutrustning t ex styr- och reglersystem. Andra vanliga arbetsuppgifter är service,...
Praktisk elteknik för VA-personal
Svensk Uppdragsutbildning
3 dagar
Flera orter (2)
Under utbildningen i praktisk elteknik för VA-personal  får deltagaren lära sig in och urkoppling samt kontrollmätning av trefas asynkronmotor enligt alla...
Elteknik - Motorstyrning med relä
ARCC Utbildning AB
1 dag
3 500 SEK
Ljungby
Kursen ger dig kunskap om kontaktorns konstruktion och funktion och kännedom om olika typer av motorer samt användningsområde för de...
Allmän Elbehörighet (ABL) distans
Distansia
Individuellt
28 906 SEK
Distans
Efter att ha genomgått kursen Allmän Elbehörighet (ABL) kommer du ha rätt att som elinstallatör själv utföra eller ansvara för...
BB1 - Begränsad Elbehörighet
Teknikutbildarna
10 veckor
18 900 SEK
Distans
Skaffa rätt behörighet! Som reparatör eller installatör av olika eldrivna utrustningar har du behov av Begränsad Behörighet (BB1 ). För att...
  • = Reportage kopplat till arrangören
  • = Film
Visar 1-50 av 222 träffar
Visa nästa 172 kurser

Mer om Utbildningar i el

Arbetar du inom elbranschen och känner att du vill utöka din kompetens inom något område? Då har du kommit rätt! Här har vi samlat grundläggande utbildningar inom el och elektronik samt vidareutbildningar och kortare kurser. Här kan du bland annat hitta utbildningar som behandlar: elmotorer, kabelhantering, elkraftsteknik, mätteknik, hur man utför en kontroll på en elanläggning mm.

Elektronik är en gren av elektrotekniken som i grunden bygger på elektronernas rörelse i fasta material, gas eller tillståndet vakuum. Inom området tillhör även användningen av elektroniska komponenter såsom tv, radio, datateknik, kommunikation, mätteknik och informationsteknik."I den pågående "informationsrevolutionen", har elektroniken en mycket central och avgörande roll."

Utbildning i el och yrkesroller

Inom El / Elektronik finns det flera olika titlar beroende av vilket elektroniskt område man lägger fokus på i sitt yrke. Nedan tar vi upp några av de områden som man kan arbeta inom. För den som redan befinner sig i arbetslivet och idag arbetar aktivt som t.ex. installationselektriker, industrielektriker, serviceelektriker eller som distributionselektriker m.fl. har vi ett stort utbud av elutbildningar samt även kortare kurser.

Installationselektriker

Ett arbete som installationselektriker innefattar att dra ledningar och installera elektrisk utrustning. På nybyggda anläggningar är installationselektrikerns uppgift att lägga ut rör som skall gjutas in i betongkonstruktionen samt i tak och väggar, montera in el- centraler, sätta upp kabelstegar samt att dra kablar. Man arbetar även med att dra fram ström till fläktar, värmeanläggningar och belysning. Om man arbetar med ombyggning ingår det även att man skall ta bort gamla redan befintliga ledningar. Installationselektrikern har dessutom i uppgift att efter avslutad installation att göra en teknisk beskrivning av installationen så att andra skall kunna följa denna och se hur den har blivit utförd.

Industrielektriker

Att arbeta som Industrielektriker innebär att installera och montera teknisk utrustning samt att underhålla, kontrollera och reparera el- och automatikutrustning. Man arbetar både med hög- och lågspänning. Installationsteknikerna drar kablar och kopplar ihop el- centralen till maskiner och sätter upp brytare. Vidare har de även till uppgift att provköra anläggningar och se till att allting fungerar som det skall. Men arbetsuppgifterna gör även mycket annat som t.ex. att montera apparatskåp, dra fram ledningar, byta ut kablar, mm.

Serviceelektriker

En serviceelektriker arbetar med nyinstallationer, ombyggnader, felsökningar och reparationer av elektroniska anläggningar. Kunden kan variera. Det kan vara kontor, industrier eller privatpersoner. Mätningar sker med hjälp av olika mätinstrument och till felsökningarnas hjälp använder man ritningar som underlag. En serviceelektrikers uppgift kan även bestå av mindre installationer, t.ex. dra kablar, montera strömbrytare, sätta upp el- centraler samt ansvara för elsäkerhet.

Kabelhantering

För dig som vill lära dig mer om hur du kan förbättra och lära dig mer om hur man arbetar med kablar kan klicka nedan. Här har vi bland annat samlat kurser om kopparkablar, luftkabelanläggningar, kabelhantering, ledningsdimensionering, mätteknik mm