Visa utbildning.se som: Mobil

Utbildningar i el

Vidareutbildning inom el

Söker du utbildning inom elektronik? Då har du kommit rätt! Här har vi samlat de allra främsta utbildningarna inom elbranschen. Det du behöver göra är att leta upp något som låter intressant och klicka dig vidare. Antingen kan du leta igenom listan nedanför eller filtrera utifrån ort, pris, längd eller söka efter något specifikt.

När du väl hittat en utbildning eller flera som skulle kunna vara något för dig kan du enkelt fylla i en intresseanmälan och få mer information, helt utan förpliktelser. 

Inköp av Elektronik
Swentech Utbildning AB
3 dagar
15 300 SEK
Stockholm
Feluträknade kretskorts- och komponentkostnader, försenade leveranser, fastkörda förhandlingar, dålig kvalitét. Är några exempel på fel som kan bli resultatet av...
El för mekaniker
Consensus Sverige AB
         
(1)
5 dagar
15 700 SEK
Örebro
Mål: Att lära sig hur el-kretsar fungerar Sambandet mellan ström, spänning och resistans Att hantera mätinstrument. Efter detta program kan...
El för mekaniker
Nercia Utbildning AB
5 dagar
14 500 SEK
Flera orter (5)
Att under El ansvarig kunna göra enklare elarbeten för att motverka kortare stopp i produktionen på ett säkert sätt. Deltagaren...
El runt kylmaskiner
IUC - Installatörernas Utbildningscentrum
2 dagar
7 500 SEK
Katrineholm
De t här är en kurs för dig som är tekniker och arbetar med kyl- och värmepumpaggregat. Din arbetsdag består...
AMA EL 16
Novo Utbildning AB
1 dag
5 700 SEK
Stockholm
AMA EL 16 är uppdaterad från AMA-Nytt men även nya och reviderade koder, Texten är anpassad efter teknikutvecklingen. Ändringar är...
AMA EL 16
EGA
1 dag
5 500 SEK
Stockholm
Endagskurs AMA EL 16 är avsedd som underlag och referens när tekniska beskrivningar för el- och teletekniska arbeten ska upprättas...
Praktisk elektronik - elektronikens grunder
Teknologisk Institut AB Sverige
3 dagar
15 200 SEK
Flera orter (2)
Skall du arbeta praktiskt med underhåll och service på elektronikutrustning då är detta en bra grundkurs.Du lär dig elektronikens grundbegrepp...
AMA EL 16
STF Ingenjörsutbildning AB
0 dagar
0 SEK
Stockholm
AMA El 16 är byggbranschens stora referensverk med samlade tekniska lösningar. Förändrade standarder innebär att den senaste utgåvan av AMA...
Sol-el
Teknologisk Institut AB Sverige
2 dagar
7 680 SEK
Stockholm
Konferensen samlar experter från hela Sverige som delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter kring arbete med solenergilösningar. Du...
ESD för icke-producerande personal
Swentech Utbildning AB
4 timmar
3 100 SEK
Flera orter (3)
Målet för utbildningen är att ge deltagaren förståelse för och kunskap om elektrostatiska urladdningar och deras innebörd. Även personal som inte...
Kvalitetsbedömning/Avsyning av kretskort
Swentech Utbildning AB
2 dagar
7 700 SEK
Stockholm
I dagens läge siktar allt fler företag på ett bli ISO-certifierade och att hålla en hög kvalitet inom företaget. Elektronikkonstruktioner...
Elkunskap, steg 2
Idhammar
3 dagar
12 900 SEK
Flera orter (2)
Personal som redan utför enkla elarbeten och som ska utöka sitt arbetsområde inom el måste ha kunskaper om elektrisk ström...
Elsäkerhet med ELSÄK-FS 2006:1
Idhammar
1 dag
Stockholm
Kursbeskrivning Ellagstiftningen anger regler för arbeten på och nära el:  Arbetsgivaren tillser att arbetstagaren får god kännedom om förhållanden, under...
Elsäkerhetsansvar med policy och praktiskt genomförande
Idhammar
1 dag
6 300 SEK
Stockholm
El är en farlig vara och det finns flera lagar, förordningar och föreskrifter reglerar elansvaret. Är ansvarsfördelningen dokumenterad på företaget?...
Elkunskap, steg 1
Idhammar
3 dagar
12 600 SEK
Södertälje
Underhållsarbetet förändras! Kravet på effektiva reparationer medför att personalen måste bredda sitt yrkeskunnande för att kunna utföra enkla elarbeten, eventuellt...
IEC/EN 61010-1; Elektrisk utrustning för mätning, styrning och laboratorieändamål
Intertek Academy
1 dag
5 400 SEK
Stockholm
Utbildningen i IEC 61010-1 behandlar inledningsvis och i korthet frågor om produktansvar och CE märkning samt de flertal direktiv som...
Skötsel av elektriska anläggningar
Nercia Utbildning AB
1 dag
3 500 SEK
Flera orter (5)
Enligt arbetsmiljölagen och elsäkerhetsverkets föreskrift ska alla som arbetar där det finns en elektrisk fara ha utbildning och kunskap om...
Auktoriserad elinstallatör
Teknikutbildarna
         
(49)
18 dagar
56 000 SEK
Flera orter (3)
Utbildningen ger dig möjlighet att arbeta som Auktoriserad Elinstallatör inom elinstallationsföretag och att utföra egna elinstallationsarbeten. Utbildningen benämndes tidigare Allmän...
Begränsad auktorisation B
Teknikutbildarna
4 dagar
22 500 SEK
Flera orter (2)
Som reparatör eller installatör av olika utrustningar har du behov av den teoretiska och praktiska kompetensen för B Begränsad auktorisation,...
Första hjälpen vid elolycka
Svensk Uppdragsutbildning
4 timmar
Stockholm
Utbildningen riktar sig till personer som i sin vardag arbetar med eller kommer i kontakt med el-utrustning. Speciellt personal som arbetar...
Elsäkerhet vid fastighetsunderhåll
Teknikutbildarna
1 dag
4 500 SEK
Flera orter (3)
Bli bättre på elsäkerhet och grundläggande ellära vid service och underhåll av fastigheter. Du lär dig elrisk, olycksfall, regelverk, lagar...
Praktisk elteknik för VA-personal
Svensk Uppdragsutbildning
3 dagar
Stockholm
Efter genomförd kurs skall deltagarna förstå ellära, lik‐ och växelström, trefassystemet och begreppen fasförskjutning, reaktiv‐, aktiv‐ och skenbar effekt. De skall förstå funktionen hos motorer,...
Elteknisk grundkurs
STF Ingenjörsutbildning AB
2 dagar
11 500 SEK
Stockholm
När du behöver förstå elområdet på en grundläggande nivå är detta kursen för dig. Här får du kunskap i ellära,...
Installationssamordning
Byggakademin
         
(4)
2 dagar
8 900 SEK
Flera orter (3)
Vi får alltmer komplexa installationer i våra byggnader. Kursen syftar till att du ska få en övergripande förståelse hur de...
SIP – Särskild Instruerad Person
Svensk Uppdragsutbildning
         
(23)
0,5 dagar
2 495 SEK
Malmö
Efter att du deltagit i utbildningen kommer du att ha tillräckliga kunskaper för att utföra begränsade och väl definierade underhållsåtgärder...
Automationstekniker
Teknikutbildarna
Blended learning (lärare+webb)
Distans
För att kunna vara fortsatt konkurrenskraftiga automatiserar företag och industrier i allt större utsträckning. Detta har i sin tur skapat...
Arbete Med Spänning - Lågspänning - Kopplingsutrustning - Grundutbildning
STF Ingenjörsutbildning AB
2 dagar
11 200 SEK
Avesta
Ge dig själv kunskapen att på ett personsäkert sätt kunna arbeta i kopplingsutrustingar/lågspänning med isolerhandskmetoden enligt metoden AMS-Arbete med spänning....
Nya Elsäkerhetslagen SFS 2016:732 med Elsäkerhet vid arbete ELSÄK-FS 2006:1
Teknologisk Institut AB Sverige
1 dag
5 700 SEK
Flera orter (2)
Kursen är viktig för alla som arbetar med el. Du får kunskap om auktorisation för alla elarbeten och lär dig...
B - Begränsad auktorisation (BB1)
Nercia Utbildning AB
14 dagar
33 600 SEK
Örebro
För att erhålla begränsad auktorisation (B, tidigare BB1) hos Elsäkerhetsverket krävs teoretisk utbildning samt att du förvärvat praktik på lågspänningsanläggningar...
Elkrafttekniker
EUU, Elbranschens Utvecklings- och Utbildningscenter
7 dagar fördelat på 10 månader
61 950 SEK
Nyköping
Kursen består av 7 kursdagar fördelat på 10 månader Du får fördjupade teoretiska kunskaper inom området Elteknik motsvarande gymnasiets före...
Arbete Med Spänning - Grundutbildning - Lokalnät - E1
STF Ingenjörsutbildning AB
3 dagar
17 900 SEK
Avesta
Få en teoretisk och praktisk genomgång av förekommande underhållsarbete t ex appartatunderhåll, byte av konstruktioner, konstruktionsdetaljer samt våt och torr...
Arbete Med Spänning - Isolerhandskmetod - Stationsanläggningar - Lokalnät - E7
STF Ingenjörsutbildning AB
3 dagar
15 900 SEK
Stockholm
Ska du utföra underhållsarbete och vill undvika drift- och produktionsstopp? Då är AMS – Arbete med spänning den optimala metoden...
Reservkraft - drift och underhåll
STF Ingenjörsutbildning AB
0 dagar
0 SEK
Stockholm
På kursen går vi igenom viktiga saker att tänka på för att kunna upprätthålla en god tillgänglighet på reservkraften. Du...
Atex-direktiv och elinstallationer i ex-miljö
Svensk Uppdragsutbildning
         
(3)
1 dag
Stockholm
Efter utbildningen skall deltagarna fått information om riskbedömning/riskklassning och ökade kunskaper om ATEX -direktiv och elinstallationer i riskområden....
Arbete Med Spänning - Lågspänning - Kopplingsutrustning - Repetition
STF Ingenjörsutbildning AB
1 dag
6 200 SEK
Stockholm
Ge dig själv kunskapen att på ett personsäkert sätt kunna arbeta i kopplingsutrustingar/lågspänning med isolerhandskmetoden enligt metoden AMS-Arbete med spänning....
Ellära med viss matematik
STF Ingenjörsutbildning AB
4 dagar
17 400 SEK
Stockholm
Ska du läsa Auktoriserad elinstallatör AL - Lågspänning eller fullständig A? Eller behöver du fräscha upp dina kunskaper inom området?...
Krafttransformatorer
STF Ingenjörsutbildning AB
3 dagar
18 600 SEK
Stockholm
Du får heltäckande kunskaper om krafttransformatorers funktioner och egenskaper. Upplägget kombinerar teoretiska genomgångar med lärorika fallstudier. Du får bland annat...
Nya Elinstallationsreglerna, utgåva 3
Svensk Uppdragsutbildning
         
(416)
1 dag
4 900 SEK
Flera orter (9)
Under våren 2017 kommer de nya elinstallationsreglerna SS 436 40 00, enligt utgåva 3. Under denna kursdag kommer vi att...
Nya Behörighetsreformen
Svensk Uppdragsutbildning
         
(493)
5 900 SEK
Göteborg
Sverige får en ny elsäkerhetslag som träder ikraft den 1 juli 2017. Under utbildningen går vi igenom vad den kommande elbehörighetsreformen...
Arbete Med Spänning - Isolerhandskmetod - Luftledning - Lokalnät - E4
STF Ingenjörsutbildning AB
3 dagar
17 900 SEK
Stockholm
Ska du utföra underhållsarbete och vill undvika drift- och produktionsstopp? Då är AMS – Arbete med spänning den optimala metoden...
Arbete med Spänning - Isolerstång - Luftledning - Stamnät - E9
STF Ingenjörsutbildning AB
4 dagar
21 900 SEK
Stockholm
Ska du utföra underhållsarbete och vill undvika drift- och produktionsstopp? Då är AMS – Arbete med spänning den optimala metoden...
ESA-14 Grundkurs
Teknikutbildarna
2 dagar
9 800 SEK
Flera orter (2)
Enligt arbetsmiljölagen och Elsäkerhetsverkets föreskrifter ska alla som arbetar där det finns en elektrisk fara ha utbildning och kunskap om...
ESA-14 Tillträde
Teknikutbildarna
         
(22)
1 dag
4 500 SEK
Flera orter (3)
Enligt arbetsmiljölagen och elsäkerhetsverkets föreskrift ska alla som arbetar där det finns en elektrisk fara ha utbildning och kunskap om...
Industrielektriker
Teknikutbildarna
Blended learning (lärare+webb)
Distans
Kompetensutveckla dig! Som industrielektriker/automationstekniker installerar och monterar du el- och automationsutrustning t ex styr- och reglersystem. Andra vanliga arbetsuppgifter är service,...
ESA-14 Fackkunnig
Teknikutbildarna
         
(264)
1 dag
4 500 SEK
Flera orter (3)
Enligt arbetsmiljölagen och elsäkerhetsverkets föreskrift ska alla som arbetar där det finns en elektrisk fara ha utbildning och kunskap om...
Arbete med spänning, isolerhandskmetoden
Teknikutbildarna
         
(90)
1 dag
4 900 SEK
Sundsvall
Under en lärarledd kursdag lär sig deltagarna att arbeta med spänning enligt isolerhandskmetoden. Kursen riktar sig till installatörer, elektriker och...
Kvalitetsbedömning/Avsyning av kablage
Swentech Utbildning AB
2 dagar
7 700 SEK
Stockholm
Är det viktigt för er att man ska kunna ta reda på och förstå regler ur IPC-A-620? Följer ni en...
Larm och Säkerhetstekniker, Grundutbildning
Teknikutbildarna
Blended learning (lärare+webb)
Distans
En larm och säkerhetstekniker arbetar i allmänhet i ett elteknikföretag och huvudsysselsättningen är oftast installationer av olika slag. Det är...
Personlig elsäkerhet
EGA
1 dag
5 100 SEK
Stockholm
EndagskursByter du ibland vägguttag, strömbrytare mm? Vad är tillåtet? Hur ska felsökning göras? Vad händer om något går fel? Alltför...
Auktorisation Lågspänning, AL (tidigare ABL)
Lernia
320 timmar
Distans
Införskaffa den teoretiska kompetens du behöver för att kunna förstå och tillämpa gällande författningar för såväl nyinstallation av el som...
  • = Reportage kopplat till arrangören
  • = Film
Visar 1-50 av 219 träffar
Visa nästa 169 kurser

Mer om Utbildningar i el

Arbetar du inom elbranschen och känner att du vill utöka din kompetens inom något område? Då har du kommit rätt! Här har vi samlat grundläggande utbildningar inom el och elektronik samt vidareutbildningar och kortare kurser. Här kan du bland annat hitta utbildningar som behandlar: elmotorer, kabelhantering, elkraftsteknik, mätteknik, hur man utför en kontroll på en elanläggning mm.

Elektronik är en gren av elektrotekniken som i grunden bygger på elektronernas rörelse i fasta material, gas eller tillståndet vakuum. Inom området tillhör även användningen av elektroniska komponenter såsom tv, radio, datateknik, kommunikation, mätteknik och informationsteknik."I den pågående "informationsrevolutionen", har elektroniken en mycket central och avgörande roll."

Utbildning i el och yrkesroller

Inom El / Elektronik finns det flera olika titlar beroende av vilket elektroniskt område man lägger fokus på i sitt yrke. Nedan tar vi upp några av de områden som man kan arbeta inom. För den som redan befinner sig i arbetslivet och idag arbetar aktivt som t.ex. installationselektriker, industrielektriker, serviceelektriker eller som distributionselektriker m.fl. har vi ett stort utbud av elutbildningar samt även kortare kurser.

Installationselektriker

Ett arbete som installationselektriker innefattar att dra ledningar och installera elektrisk utrustning. På nybyggda anläggningar är installationselektrikerns uppgift att lägga ut rör som skall gjutas in i betongkonstruktionen samt i tak och väggar, montera in el- centraler, sätta upp kabelstegar samt att dra kablar. Man arbetar även med att dra fram ström till fläktar, värmeanläggningar och belysning. Om man arbetar med ombyggning ingår det även att man skall ta bort gamla redan befintliga ledningar. Installationselektrikern har dessutom i uppgift att efter avslutad installation att göra en teknisk beskrivning av installationen så att andra skall kunna följa denna och se hur den har blivit utförd.

Industrielektriker

Att arbeta som Industrielektriker innebär att installera och montera teknisk utrustning samt att underhålla, kontrollera och reparera el- och automatikutrustning. Man arbetar både med hög- och lågspänning. Installationsteknikerna drar kablar och kopplar ihop el- centralen till maskiner och sätter upp brytare. Vidare har de även till uppgift att provköra anläggningar och se till att allting fungerar som det skall. Men arbetsuppgifterna gör även mycket annat som t.ex. att montera apparatskåp, dra fram ledningar, byta ut kablar, mm.

Serviceelektriker

En serviceelektriker arbetar med nyinstallationer, ombyggnader, felsökningar och reparationer av elektroniska anläggningar. Kunden kan variera. Det kan vara kontor, industrier eller privatpersoner. Mätningar sker med hjälp av olika mätinstrument och till felsökningarnas hjälp använder man ritningar som underlag. En serviceelektrikers uppgift kan även bestå av mindre installationer, t.ex. dra kablar, montera strömbrytare, sätta upp el- centraler samt ansvara för elsäkerhet.

Kabelhantering

För dig som vill lära dig mer om hur du kan förbättra och lära dig mer om hur man arbetar med kablar kan klicka nedan. Här har vi bland annat samlat kurser om kopparkablar, luftkabelanläggningar, kabelhantering, ledningsdimensionering, mätteknik mm