Visa utbildning.se som: Mobil

Medarbetarsamtal och utvecklingssamtal

medarbetarsamtal

Nedan hittar du utbildningar i utvecklings- och medarbetarsamtal. Är du chef och har personalansvar är det viktigt att du regelbundet för strukturerade och utvecklande samtal med dina medarbetare. 

Om du vill ha kostnadsfri information hemskickad eller önskar bli kontaktad av en utbildningsarrangör har du även möjlighet att fylla i ett intresseformulär för varje utbildning.

Utvecklings- medarbetarsamtal
Advantum Kompetens AB
         
(2)
1 dag
8 900 SEK
Stockholm
Med rätt innehåll, tydlighet och en god samtalsmetodik kan du genomföra utvecklingssamtalet både motiverande och resultatskapande. Utbildningen i utvecklings- och...
Utvecklings- och medarbetarsamtal
Kompetens Express Sverige AB
ca 2 timmar + flexibelt eget arbete/repetition
995 SEK
Flera orter (2)
Lär dig hur du kan utföra utvecklings- och medarbetarsamtal på bästa sätt, både i rollen som chef eller som medarbetare....
Förbereda & genomföra individuella utvecklingssamtal
Easy2perform
1 dag
4 995 SEK
Flera orter (2)
Med rätt förutsättningar, struktur och genomförande kan det individuella utvecklingssamtalet bli oerhört motiverande för medarbetaren. De flesta företag genomför utvecklingssamtal,...
Förbereda & genomföra svåra medarbetarsamtal
Easy2perform
1 dag
4 995 SEK
Flera orter (2)
Svåra samtal på arbetsplatsen exempelvis vara medlande samtal i olika konfliktsituationer, korrigerande samtal, uppsägningssamtal etc. Oavsett vilken svår situation, är...
Chefens samtal
Hjärtum Utbildning
         
(4)
1 dag
5 980 SEK
Stockholm
Kursen ger dig tillgång till praktiska verktyg för kommunikation, som öppnar upp för givande och konstruktiva medarbetarsamtal och gör de...
Löneprocessen och individuell lönesättning
Malin Hofflander
3 timmar
2 900 SEK
Stockholm
Den här utbildningen bygger på tre områden: Helheten i processen, mål och ambitionsnivåer, utvärdering av prestation kring vad och hur...
Ledarskapsutbildning - Ny som chef
Hjärtum Utbildning
         
(16)
2 dagar
10 980 SEK
Flera orter (3)
Chefsutbildning för dig som är ny som chef. Du lär dig hur du bäst kan axla din nya roll och...
Chefens personalansvar
Företagsuniversitetet
3 dagar
15 900 SEK
Stockholm
För dig som tar hand om företagets viktigaste resurs Allt det du som chef behöver kunna för att ha personalansvar...
DiSC® - Handledarutbildning
Mindset
         
(14)
3 dagar
25 750 SEK
Stockholm
Idag ställs det krav på att coacher, utbildare och konsulter har dokumenterad kunskap inom det område de verkar. Genom att...
Hjälpa andra – certifieringkurs för sorgbearbetning
Svenska Institutet för sorgbearbetning
5 dagar
14 900 SEK
Flera orter (7)
Certifieringskurs för sorgbearbetning är speciellt framtagen för dig som vill ha tillgång till en konkret metod för att hjälpa sörjande. Kanske...
Företagsanpassad utbildning
Medarbetarsamtal - Företagsanpassad
Hjärtum Utbildning
         
(1)
   
Rikstäckande
En anpassad utbildning i medarbetarsamtal lär er att på bästa sätt strukturera samtalet, hantera orimliga krav och ge konstruktiv kritik....
Löneprocessen och individuell lönesättning
Malin Hofflander
         
(1)
3 timmar
 
Rikstäckande
Den här utbildningen bygger på tre områden: Helheten i processen, mål och ambitionsnivåer, utvärdering av prestation kring vad och hur...
Att höja kvalitén på utvecklingssamtalet
NET Nils-Eric Tedgård
Anpassas
 
Stockholm
Huvudmomenten i utbildningen: Ge tips och verktyg förutvecklingssamtalet. Öka kunskapen om utvecklingssamtalets innehåll. Identifiera kritiska punkter. Ge modeller för att analysera...
Att få samtalet att lyfta - samtalsmetodik
NET Nils-Eric Tedgård
Heldag
 
Flera orter (2)
Väldigt få lärare har tillräckliga kunskaper i samtalsmetodik. Ändå är samtalet ett av lärarens allra viktigaste verktyg, inte minst i...
Konflikthantering och svåra samtal
Academy GMS
Anpassad
 
Rikstäckande
GMS – ”Svåra samtal” är en utbildning riktad till dig som är chef och som vill lära dig mer om...
Konflikthantering för företag
NET Nils-Eric Tedgård
Anpassas
 
Stockholm
Konflikter kan suga musten ur, förlama och knäcka en avdelning eller ett företag eller en relation eller kanske ett liv....
E-learning
Utvecklings- och medarbetarsamtal
Kompetens Express Sverige AB
ca 2 timmar + flexibelt eget arbete/repetition
995 SEK
Distans
Lär dig hur du kan utföra utvecklings- och medarbetarsamtal på bästa sätt, både i rollen som chef eller som medarbetare....
Utvecklingssamtal med dig själv
Life & Career AB
5 timmar
995 SEK
Distans
Nu startar Life&Career en ny tjänst med kvalificerade webbkurser som vänder sig till dig som privatperson och till företag/organisationer med...
 • = Reportage kopplat till arrangören
 • = Film
Visar 1-18 av 18 träffar
 

Mer om Medarbetarsamtal och utvecklingssamtal

utvecklingssamtal

Utvecklingssamtalet är ett regelbundet återkommande samtal mellan arbetstagare och chef där ni diskuterar arbetstagarens och företagets situation. Syftet med medarbetarsamtal är att medarbetaren ska utvecklas och att organisationen gynnas av det genom samspelet med chef och medarbetare. Medarbetarsamtalet är även viktigt för chefen, då det är en bra möjlighet att påverka den anställde att utvecklas och effektivisera sitt jobb. Och ett forum för att lyfta frågeställningar.

Frågor som kan tas upp är arbetsmiljö, samarbetet inom avdelningen och kompetensutveckling samt relationen till chefen.

Både arbetstagarens och företagets behov ska styra den anställdes framtida utveckling. Det kan även handla om ett motiverande samtal.

Tid och  plats för medarbetarsamtal

Minst en gång per år bör ett företags anställda ha utvecklingssamtal med sina chefer. Tänk på att avsätta ordentligt med tid till samtalet samt att sitta i en miljö där ni är ostörda av telefoner och besök. Ett medarbetarsamtal bör alltid planeras in i förväg och inte göras spontant. För dig som är chef är det viktigt att tänka på att medarbetarsamtalet är viktigt för medarbetaren, och du bör därför prioritera det.

Chefens roll i medarbetarsamtalet

Utvecklingssamtalet ska fungera som ett sätt för den anställde att diksutera intressen och möjligheter. Under samtalet bör ni tala om aktuella arbetsuppgifter, arbetssituation, utvecklingsmöjligheter och kompetensutveckling.

Syftet med medarbetarsamtal är att den anställde ska kunna utveckla sig själv, och att organisationen gynnas av det genom samspelet med chef och medarbetare. Frågor som kan tas upp är arbetsmiljö, samarbetet inom avdelningen och kompetensutveckling samt relationen till chefen.

Medarbetarsamtalet är även viktigt för chefen, då det är en bra möjlighet att påverka den anställde att utvecklas och effektivisera sitt jobb. Och ett forum för att lyfta frågeställningar.

Det är vanligt att medarbetarsamtalet följer en standardiserad mall för hela organisatoinen. Och att man utvecklar en utvecklingsplanf ör medarbetaren.

Bli bättre på medarbetarsamtal

Ett sätt att bli bättre på medarbetarsamtal är att gå en utbildning inom utvecklings- och medarbetarsamtal. Exempel på ämnen som kan tas upp i kurser som handlar om att hantera medarbetarsamtal:

 • Planering inför medarbetarsamtalet
 • Att upprätthålla struktur på samtalet
 • Att motivera medarbetare
 • Framföra jobbig återkoppling
 • Utvärdera prestationen
 • Dokumentation och uppföljning
 • Tydligt förmedla mål
 • Handlingsplan och avstämning
 • Diskutera kompetensutveckling