Gör vår undersökning om kompetensutveckling för chansen att vinna en helt gratis utbildning från Keystone Production!

Filtrera efter
Utbildningsform
Retorik
Plats
Visa alla filter
Visar 1-25 av 64 träffar
1
2
3
Annonser

Populära platser

Reportage inom Retorik

Mer om Retorikkurser

Retorikkurs – få bättre gehör

Har du någon gång känt att folk inte lyssnar på dig när du pratar? Har du svårt att fånga publikens intresse när du håller presentationer? Då kan du behöva utveckla dina retoriska färdigheter. Under en retorikkurs får du möjligheten att träna upp din förmåga att övertala och övertyga. Oavsett om du försöker få gehör för dina idéer framför kollegorna, eller om du håller en presentation för ledningsgruppen.

Behöver du bli bättre på att presentera? Då kommer en retorikkurs lära dig förbereda, strukturera och leverera presentationer så att andra lyssnar. Försöker du bli bättre på att argumentera för din sak? En retorikutbildning lära dig hur du ska lägga fram argument, hur du appellerar till känslor och hur du skapar övertygelse i ditt budskap. Vill du bara bli bättre på att få med dig andra människor? Du kommer få lära dig hur du skapar engagemang för dina idéer och olika tekniker för att påverka och inspirera.

Vanligt innehåll i en retorikkurs

De flesta retorikkurser består både av teoretiska såväl som praktiska delar. Under kursens gång får du lära dig om hur retoriken växt fram och hur du använder dig av den för att påverka, argumentera och övertyga. Kurserna skiljer sig något åt beroende på inriktning men vanligt kursinnehåll i en retorikkurs är:

  • Retoriska knep.
  • Hur du ska strukturerar en framställning.
  • Hur du argumenterar för att övertyga.
  • Förberedelser och minnestekniker.
  • Så övervinner du scenskräcken och rampfebern.
  • Kroppsspråk – tala med hela kroppen.
  • Hur du skapar ett gott första intryck.

Vem bör gå en retorikkurs?

Många kan gagnas av att gå en retorikutbildning. De flesta människor skriver under på att de vill kunna påverka sin omgivning. En retorikkurs hjälper dig med just detta. Du får praktiska tips och retoriska verktyg på hur du övertygar under en presentation eller övertalar någon om din ståndpunkt. Vissa yrkesgrupper kan dock gagnas extra av att lära sig mer om retorik. Arbetar du som jurist, säljare, kommunikatör, politiker eller utbildare är det av stor vikt att du besitter förmågan övertyga din publik.

Retorik för jurister

Retorikkurser för jurister handlar om att lära dig argumentera för din klients sak. Du får en fördjupad kunskap i hur du på ett övertygande sätter håller en sakframställning, genomför förhör och pläderar för din klients ståndpunkt. Goda kunskaper i retorik kan innebära skillnaden mellan en friande och en fällande dom.

Retorik för tekniker

Som tekniker måste du ofta hålla presentationer för personer som saknar förkunskaper om just ditt ämne. Detta kan vara frustrerande, både för dig och för åhörarna. En retorikkurs för tekniker fokuserar på att hjälpa dig lägga fram dina presentationer så att alla förstår. Under kursens gång får du lära dig retoriska tekniker för tekniker.

Retorik för ekonomer

Är du ekonom kommer du då och då att behöva hålla genomgångar med människor som saknar ekonomiska kunskaper. Slänger du dig med allt för svåra begrepp kommer du att snabbt tappa din publiks uppmärksamhet. Vill du få genomslag med dina presentationer kan det vara en god idé att gå en retorikkurs för ekonomer. Där kommer du få lära dig hur du ska lägga fram din presentation för att övertyga din publik.

Retorik för säljare

Som säljare försöker du övertyga människor på daglig basis. En retorikkurs för säljare hjälper dig lägga fram och presentera argumenten som stänger affären. Det handlar dock inte bara om vad du säger, försäljning handlar i större utsträckning om vad kunden säger – och inte säger. Därför handlar retorikutbildningen inte enbart om vad du ska säga, utan även om hur du ska lyssna.

Vad är retorik?

Retorik är läran om talekonsten och hur den kan användas för att övertyga andra. Kort och gott handlar det om att lära dig tala så att andra lyssnar. Retoriken har sin grund i antikens Grekland. Den beskrevs av Aristoteles som ”konsten att finna det som i varje situation är ämnat att övertyga”. En av dess främsta fanbärare är romaren Cicero. Men det finns ett flertal välkända retoriker genom historien, som exempelvis Churchill, John F. Kennedy och Martin Luther King, Jr. I Sverige har vi bland annat Olof Palme och retorikexperten Elaine Eksvärd. Det som binder alla dessa människor samman är deras förmåga att ingjuta en övertygelse i människor, med hjälp av talets gåva.

Ethos, logos och pathos

Nej, det är inte namnet på de tre musketörerna. Det är de tre grundbegreppen inom retorik och retorikutbildning. Ethos står för talets trovärdighet, logos vädjar till förnuft och fakta och talarens pathos strävar efter att väcka känslor hos sina lyssnare. För att lyckas retoriskt gäller det att du har förmågan att balansera dessa tre grundpelare. Under en retorikkurs får du inte bara en teoretisk genomgång av retorikens grunder. Du får även arbeta praktiskt med att utveckla din förmåga att debattera, framföra presentationer och hålla föreläsningar.


Kurser för att hantera härskartekniker

Det finns många människor som använder sig av härskartekniker i vardagen, både medvetet och omedvetet. Det är lätt att bli bortkollrad och osäker när någon använder sig av dessa tekniker mot dig. Under en kurs i härskartekniker får du lära dig vilka som är de vanligaste härskarteknikerna och olika strategier för hur du ska bemöta dem. Dessa kurser kommer ge dig ett större självförtroende och du kommer känna ökad känsla av kontroll i sociala situationer. En härskarteknikutbildning syftar till att ta tillbaka den plats som andra tar från dig.

Lider du av scenskräck? Läs vår artikel där vi går igenom hur du hanterar scenskräcken och bemöter rampfebern.