Visa utbildning.se som: Mobil
Visar 1-18 av 18 träffar
 

Mer om utbildning i missbruk, beroende och beroendeterapi

I dagens samhälle är missbruk, beroende och även medberoende ökande problem. Beroenden kan vidare delas upp i två kategorier; kemiska och icke-kemiska beroenden. Kemiska beroenden innefattar alkohol och narkotika medan icke-kemiska beroenden kan innebära exempelvis spel och sex. Många klarar inte av att ta sig ur dessa destruktiva beteenden själva, utan behöver någon som kan hjälpa dem längs vägen. Du som ska gå en utbildning inom beroendeområdet är förmodligen en person som tycker om att hjälpa andra, du gillar att lyssna och du är kommunikativ. Dessa egenskaper är en bra start, men för att du på ett effektivt sätt ska kunna få personer att lämna sitt missbruk kan även en utbildning i bevisat fungerande tillvägagångssätt vara av högt värde.

Det finns olika vägar att välja vad gäller kurser inom missbruk och beroende. Du till exempel gå en kortare kurs i beroendehantering i syfte att få grundläggande kunskaper i att handskas med eventuell missbruk- eller beroendeproblematik på arbetsplatsen. Du kan också välja att utbilda dig för att senare kunna ha som yrke att hjälpa människor ur missbruk och beroenden, till exempel som beroendeterapeut. Vidare kan du inom detta arbetsområde återigen välja inriktning. Inom beroendeterapi kan du exempelvis rikta in dig mot KBT eller 12-stegsbehandling. Du som idag redan arbetar inom området kan även välja att vidareutbilda dig i återfallsprevention, detta för att kunna hjälpa dina klienter att förebygga återfall efter att de inte längre missbrukar. 

Vem passar denna typ av utbildning för och hur går arbetet till?

Att utbilda sig är inte enbart aktuellt för de som primärt jobbar inom vården. Som tidigare nämnt fokuserar även utbildningar inom dessa områden på missbruk och beroenden på arbetsplatsen. Medarbetare, chefer och HR-personal kan därför ha nytta av att gå en sådan utbildning för att de på bästa möjliga sätt ska kunna identifiera och hantera missbruksproblematik på arbetsplatsen. Vilka signaler ska man vara uppmärksam på? Hur närmar man sig bäst en medarbetare som är fast i ett missbruk? Dessa frågor kan en utbildning i missbruk och beroende hjälpa dig att besvara.

Några av de yrkesroller som kan dra nytta av att utbilda sig inom missbruk/beroende och beroendeterapi:

 • KBT-terapeuter
 • HR
 • Psykologer
 • Mentalskötare
 • Psykoterapeuter
 • Sjuksköterskor
 • Kuratorer
 • Behandlingspersonal
 • Handläggare

Vad kan en kurs i missbruk, beroende eller beroendeterapi innehålla?

Under din utbildning får du kunskap om hur du i arbetet eller privat kan hjälpa en människa att lämna sitt beroende och även hur du på bästa sätt bemöter den som är mitt i ett missbruk. När du utbildar dig inom missbruk och beroende kan du få lära dig om hur personer kan fastna i ett beroende från första början samt om vilka olika behandlingsmetoder som finns att tillgå. Utbildningen kan även innehålla partier om hur du kan vara till stöd för anhöriga. 

I en kurs i beroendeterapi inriktad mot 12-stegsbehandling utbildas du i hur du enligt ett strukturerat program kommer ur ett beroende. 12-stegsbehandling startade i Anonyma Alkoholister, AA, och är ett utbrett koncept i utbildning inom missbruk och beroende.

Några vanliga punkter man går igenom i en utbildning i beroende, missbruk eller beroendeterapi:

 • Bakomliggande orsaker
 • Förändringar i hjärnan vid missbruk och beroende
 • Sjukdomsförloppet
 • Hur samhälle, kultur och historia påverkar
 • Traumabehandling
 • Depression
 • Medberoende
 • Anhöriga
 • Återfallsprevention
 • Problem på arbetsplatsen
Så här går du vidare

Sök och hitta en utbildning du är intresserad av


Beställ information eller boka direkt


Du blir kontaktad av utbildningsarrangören

Jämför utbildningar
Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste inom kompetensutveckling!
Reportage
Om Karolinska Institutets Uppdra...

Karolinska Institutet Uppdragsutbildning levererar kompetensutveckling för landsting, kommun och företag – framför allt inom vård, omsorg och hälsa – och verkar för utveckling i hälso- och sjukvården samt för ett friskare samhälle.

Läs mer