Visa utbildning.se som: Mobil

Missbruk- & Beroende-utbildningar

Att hantera människor med beroendeproblem kan vara svårt och krävande. En missbruksutbildning hjälper dig identifiera tecken på missbruk på arbetsplatsen eller ge dig metoder för att behandla beroendeproblematik och förebygga återfall.

Specialisering i beroende- och medberoende
HumaNova
3 terminer
 
Stockholm
En utbildning för dig som vill fördjupa dina teoretiska kunskaper samt utöka metod- och verktygslådan för att bättre rustad kunna möta...
Beroende/12-stegsterapeut
Lifecap AB
3 år
 
Distans
Samtliga linjer på Lifecap  innehåller ett gemensamt basår som ger titeln  Diplomerad Coach , Lifecap. Under detta år läser du...
Diplomerad Alkohol- och drogterapeut
Bergströms Kunskapsföretag AB
3 år
11 100 SEK
Distans
Bli professionell A-terapeut! Behovet av specifika kunskaper inom alkohol- och drogterapi ökar Malmö, Göteborg eller Stockholm Distans A-terapeuter arbetar som...
Beroendeterapeut med KBT-inriktning
KBT Svealand
         
(4)
1 år
62 000 SEK
Örebro
Missbruk och beroende är ökande problem i samhället som medför konsekvenser på flera områden. I den så kallade missbruksutredningen gjordes en...
Grundkurs om Cannabis, förekomst, skador och behandling, 3 hp
Karolinska Institutet Uppdragsutbildning
 
8 950 SEK
Stockholm
Kursen vänder sig till personal från hela landet som kommer i kontakt med personer med ett Cannabisberoende.  ...
Utbildning i beroendeterapi
Contar
   
Stockholm
Kursen riktar sig till dig som vill fördjupa dina kunskaper inom beroendeproblematik och praktiskt träna på att bemöta människor med...
KBT-baserad behandling av alkoholproblem med fokus kontrollerat drickande, 5 hp
Karolinska Institutet Uppdragsutbildning
40 timmar
11 960 SEK
Stockholm
Kursen ger teoretisk och praktisk kunskap i en manualbaserad KBT behandling med syfte att stödja människor som dricker för mycket...
Spelberoende och spelmissbruk
Kompetensteamet
2 dagar
4 980 SEK
Stockholm
Varmt välkommen till Spelberoende och spelmissbruk! Den 1 – 2 oktober har du möjlighet att bredda dina kunskaper inom det...
Spelmissbruk
Teknologisk Institut AB Sverige
2 dagar
6 750 SEK
Stockholm
På denna konferens får du ta del av aktuell forskning, konkreta verktyg och lyckade behandlingsmetoder för hur du på ett...
E-learning
Hantera missbruk & beroende på arbetsplatsen
Lifecap AB
Flexibelt
796 SEK
Distans
Känner du ett behov av att vara förberedd inför oförutsedda situationer som involverar missbruk/beroende i framtiden? Har du en känsla...
Tolvstegsprogrammet
Humanistiskt Lärcentrum
6 månader
9 900 SEK
Distans
Kursen hjälper dig som hjälpare med ännu ett verktyg. Kursen ger en fördjupad kunskap i tolvstegsprogrammet. I Sverige kallas metoden...
Alkohol – drogterapeut
Humanistiskt Lärcentrum
egen takt - ca 10 månader
16 900 SEK
Distans
Vill du arbeta med beroendefrågor? Vill du arbeta inom missbruksvården? Vill du förstå beroendets problematik? Alkohol, tabletter och narkotika är...
Spelberoende
Humanistiskt Lärcentrum
5 månader
9 900 SEK
Distans
Kursen hjälper dig som hjälpare med ännu ett verktyg. Kursen ger en fördjupad kunskap om spelmissbruk. Spelberoende är ett sedan...
Alkohol & Droger - Identifiera och agera
Diploma Utbildning
1 timme
2 700 SEK
Flera orter (2)
Utbildningen vänder sig till HR, medarbetare och chefer som vill lära sig förstå, identifiera och hantera beroendeproblematik på arbetsplatser.  Utbildningen...
 • = Reportage kopplat till arrangören
 • = Film
Visar 1-14 av 14 träffar
 

Mer om utbildning i missbruk, beroende och beroendeterapi

I dagens samhälle är missbruk, beroende och även medberoende ökande problem. Beroenden kan vidare delas upp i två kategorier; kemiska och icke-kemiska beroenden. Kemiska beroenden innefattar alkohol och narkotika medan icke-kemiska beroenden kan innebära exempelvis spel och sex. Många klarar inte av att ta sig ur dessa destruktiva beteenden själva, utan behöver någon som kan hjälpa dem längs vägen. Du som ska gå en utbildning inom beroendeområdet är förmodligen en person som tycker om att hjälpa andra, du gillar att lyssna och du är kommunikativ. Dessa egenskaper är en bra start, men för att du på ett effektivt sätt ska kunna få personer att lämna sitt missbruk kan även en utbildning i bevisat fungerande tillvägagångssätt vara av högt värde.

Det finns olika vägar att välja vad gäller kurser inom missbruk och beroende. Du till exempel gå en kortare kurs i beroendehantering i syfte att få grundläggande kunskaper i att handskas med eventuell missbruk- eller beroendeproblematik på arbetsplatsen. Du kan också välja att utbilda dig för att senare kunna ha som yrke att hjälpa människor ur missbruk och beroenden, till exempel som beroendeterapeut. Vidare kan du inom detta arbetsområde återigen välja inriktning. Inom beroendeterapi kan du exempelvis rikta in dig mot KBT eller 12-stegsbehandling. Du som idag redan arbetar inom området kan även välja att vidareutbilda dig i återfallsprevention, detta för att kunna hjälpa dina klienter att förebygga återfall efter att de inte längre missbrukar. 

Vem passar denna typ av utbildning för och hur går arbetet till?

Att utbilda sig är inte enbart aktuellt för de som primärt jobbar inom vården. Som tidigare nämnt fokuserar även utbildningar inom dessa områden på missbruk och beroenden på arbetsplatsen. Medarbetare, chefer och HR-personal kan därför ha nytta av att gå en sådan utbildning för att de på bästa möjliga sätt ska kunna identifiera och hantera missbruksproblematik på arbetsplatsen. Vilka signaler ska man vara uppmärksam på? Hur närmar man sig bäst en medarbetare som är fast i ett missbruk? Dessa frågor kan en utbildning i missbruk och beroende hjälpa dig att besvara.

Några av de yrkesroller som kan dra nytta av att utbilda sig inom missbruk/beroende och beroendeterapi:

 • KBT-terapeuter
 • HR
 • Psykologer
 • Mentalskötare
 • Psykoterapeuter
 • Sjuksköterskor
 • Kuratorer
 • Behandlingspersonal
 • Handläggare

Vad kan en kurs i missbruk, beroende eller beroendeterapi innehålla?

Under din utbildning får du kunskap om hur du i arbetet eller privat kan hjälpa en människa att lämna sitt beroende och även hur du på bästa sätt bemöter den som är mitt i ett missbruk. När du utbildar dig inom missbruk och beroende kan du få lära dig om hur personer kan fastna i ett beroende från första början samt om vilka olika behandlingsmetoder som finns att tillgå. Utbildningen kan även innehålla partier om hur du kan vara till stöd för anhöriga. 

I en kurs i beroendeterapi inriktad mot 12-stegsbehandling utbildas du i hur du enligt ett strukturerat program kommer ur ett beroende. 12-stegsbehandling startade i Anonyma Alkoholister, AA, och är ett utbrett koncept i utbildning inom missbruk och beroende.

Några vanliga punkter man går igenom i en utbildning i beroende, missbruk eller beroendeterapi:

 • Bakomliggande orsaker
 • Förändringar i hjärnan vid missbruk och beroende
 • Sjukdomsförloppet
 • Hur samhälle, kultur och historia påverkar
 • Traumabehandling
 • Depression
 • Medberoende
 • Anhöriga
 • Återfallsprevention
 • Problem på arbetsplatsen