Gör vår undersökning om kompetensutveckling för chansen att vinna en helt gratis utbildning från Keystone Production!

Filtrera efter
Utbildningsform
Danska
Plats
Visa alla filter
Visar 1-3 av 3 träffar
Annonser

Ämnen inom Danska

Populära platser

Reportage inom Danska

Språkkurs i danska på nybörjarnivå

Danska är ett språk som på många vis är likt svenska – men det finns också risk att svenskar missförstår danska eftersom samma ord på de olika språken kan ha olika betydelse. Det här tas förstås upp tidigt i alla studier av danska. På nybörjarnivå i språkkurser i danska är det också vanligt att man lär sig hantera vardagliga situationer som att presentera sig och att handla. Självklart får deltagarna en första inblick i språkets struktur och grammatik – men får också lära sig mer om det danska samhället. På nybörjarnivå lär man sig korta fraser och enkla meningar och att lyssna till och förstå korta texter. Här ges också kunskaper i grundregler för danskt uttal. På den här nivån krävs inga förkunskaper.

Den som vill få en snabbstart på studierna väljer en intensivkurs. På en intensiv språkkurs i danska är lektionerna lite längre och deltagarna får ofta öva sina färdigheter i smågrupper. Lektionerna hålls under en komprimerad period och passar både den som vill återuppta gamla kunskaper och för den som vill få snabba resultat. Här ges vanligen grundlig träning i de danska räkneorden men även insikter i vilka viktiga svenska ord som danskar har speciellt svårt att förstå.

Bli en expert på danska språket

För den som kommit lite längre i sin danska finns rikliga möjligheter att förbättra sig med fokus på det man tycker är mest intressant. Språkkurs i danska på fortsättningsnivå ges för den som har studerat språket ett tag och kan klara av vardagliga situationer.

Det finns allmänna fortsättningskurser som riktar sig till den som vill kunna tala, skriva och stava på danska. På kurserna arbetar man mycket med danska texter för att få ett bättre ordförråd och ett bättre talspråk. Konversationskurser kan vara ett annat sätt att vidareutveckla sin danska. Där håller man språket vid liv och bygger upp ordförrådet. Målet är att deltagarna ska kunna använda språket otvunget i de flesta situationer. På språkkurser i danska av den här typen talas genomgående danska, vilket gör deltagarna säkrare på att uttrycka sig.

Bättre förståelser med specialkurser

Det finns lärorika språkkurser som tar sitt avstamp i till exempel dansk kultur. Det kan vara värdefullt att lära sig kulturella skillnader och likheter mellan det svenska och det danska samhället. Eftersom länderna är så lika är det lätt att missa att det faktiskt också finns skillnader både i privata och offentliga möten mellan människor. Andra specialområden för språkkurser i danska kan vara Affärsspråk eller en skräddarsydd kurs för det egna företaget inom deltagarnas yrkesområde.

För den som vill göra en riktigt grundläggande förbättring av sin danska ges också möjlighet till studier i danska på svenska universitet. Här hittar man allt från introduktionskurser på 7,5 högskolepoäng till kurser ändå upp på kandidatnivå. Det ges också möjlighet att rikta in sig på Skriftlig danska eller Muntlig danska.

Danska språkkurser på distans

Internet och digital teknik har utvecklat språkundervisningen mycket, och det finns något för de allra flesta önskemål. För den som vill delta i en språkkurs i danska hemifrån finns många metoder att välja mellan. Ofta studerar man när och var man vill och i den takt man önskar. Deltagarna kan lära sig genom att följa program eller skivor i sin egen dator eller via en app i iPhone. Andra kurser utgår från att deltagarna kopplar upp sig på internet samtidigt på avtalade tider. Deltagarna kan då delta i kursen var de än befinner sig. Detta blir tidsbesparande, flexibelt och kostnadseffektivt för den som har bråttom. Vanligen krävs inga förkunskaper.

Läs språkkurs i Danmark

Att ta lektioner i Danmark är ett mycket effektivt sätt att lära. Det finns språkresor till Danmark där man bor i en dansk familj och har möjligheter till privatlektioner med danska lärare. Att bo i Danmark och studera danska ger fördelen av det inte bara är lektionerna som gör att man förbättrar sig i språket.

För den som flyttat till Danmark finns anledning att anmäla sig till en språkkurs i danska i Danmark. Det är nämligen gratis att lära sig danska för utländska medborgare över 18 år som flyttat till Danmark.