Gör vår undersökning om kompetensutveckling för chansen att vinna en helt gratis utbildning från Keystone Production!

Filtrera efter
Utbildningsform
Terapeut
Plats
Visa alla filter
Visar 1-25 av 52 träffar
1
2
3
Annonser

Populära platser

Reportage inom Terapeut

Varför gå en terapeututbildning?

Vill du hjälpa människor till ett väl fungerande liv? Är du intresserad av personlig utveckling? Tycker du om att träffa människor? Vill du göra något meningsfullt? Det finns många skäl till varför du kan välja att gå en terapeututbildning, men en gemensam faktor är att du vill hjälpa andra människor att komma framåt i sitt liv, att hjälpa dem hitta lösningar på sina problem. Du som redan arbetar med människor i ditt arbete i dag kan också ha stor nytta av öka din kompetens i form av någon typ av terapeututbildning, t ex du som arbetar inom vård, pedagogisk verksamhet är socionom eller är personalansvarig. Det är en bra utbildning att ha som bas vid arbete med människor. En annan fördel med att gå en terapeututbildning är att det ofta är stort fokus på din egen personliga utveckling, som därför kommer öka under utbildningens gång.

Mer om terapi

Terapi kan alltså både vara inriktad på kroppsliga eller psykiska problem. Gemensamt är att man som terapeut hjälper sin klient att nå framåt, antingen genom att återfå förmågan helt eller delvis. Terapeututbildningar har en stor bredd och du kan verka som terapeut inom många olika områden.

Vid fysiska problem kan man få hjälp av fysioterapi eller andra former av terapi som stärker kroppen. Gruppterapi är vanligt när man har ett gemensamt problem med flera andra, t ex ätstörningar eller en anhörig som missbrukar.

Terapi kan också vara förebyggande, t ex parterapi där man jobbar med ett par, och hjälper dem att komma vidare i relationen, eller hjälper dem att lära sig att lyssna på varandra, på så sätt kan man förhindra att de går skilda vägar. Familjeterapi kan också vara förebyggande, då hela familjen får hjälp utifrån de problem eller den kris som uppstått, för att på så sätt bli stärkt som familj.

Gemensamt för psykoterapi är att man som terapeut uppmuntrar sin klient att berätta om sitt liv och sina problem eller olika händelser som inträffat, för att på så sätt se de olika mönster som uppstår.  Inom alternativmedicinen finns även olika terapiformer så som t ex bildterapi, musikterapi och zonterapi.

Att välja terapeut

Under en terapeututbildning får du ofta även själv prova på att gå i terapi. Förutom förståelse för klientens roll så får du då samtidigt se hur viktigt det är att ert samarbete fungerar. Det är alltså lika viktigt att klienten hittar den terapeut som har ett arbetssätt som passar för just den, som vilken terapi han eller hon väljer. Personkemin bör stämma, så att terapeut och klient tillsammans skapar plats för förtroende och öppenhet. Att hitta rätt terapeut och att bygga en fungerande relation mellan terapeut och klient blir därför det första naturliga steget.

Olika typer av terapeututbildning

Terapeututbildningarna ser olika ut beroende på vilken inriktning du väljer. Men utgångspunkten är ofta densamma. Ämnen som ofta behandlas är t ex:

  • Professionalitet och etik
  • Psykologiska teorier
  • Kommunikation
  • KBT
  • Egen terapi
  • Praktik med hjälp av övningsklienter

Terapeututbildningarna täcker över ett brett spektrum, från nybörjare till dig som redan är leg. Psykolog. Vanligtvis varvas teori och praktik, men det finns även distansutbildningar. Utbildningens längd kan variera från några dagar upp till flera år.

Fördelar med en terapeututbildning

Fördelar med att ha gått en terapeututbildning är förstås att du sedan kan jobba som terapeut. Från utbildningen får du också med dig värdefulla kunskaper om hur vi människor fungerar. Dessa kunskaper kommer du ha stor nytta av både i ditt arbetsliv och privatliv. Fördelar att jobba som terapeut är bland annat att du får träffa många olika typer av människor. Det gör också att du hela tiden personligen lär dig och utvecklas.

Du har även nytta av en terapeut utbildning om du sedan vill jobba som coach eller handledare eller med något annat område inom personlig utveckling.