Lär dig kvalitetssäkra företagsprodukter

Test och kvalitetssäkring

Nedan hittar du utbildningar inom test och kvalitetssäkring. för dig i arbetslivet. Vi har listat utbildningar efter ort och kurstitel för att hjälpa dig hitta rätt. Genom att klicka på respektive utbildning hittar du information om kursinnehåll, pris, startdatum m.m.

Om du vill ha kostnadsfri information hemskickad eller önskar bli kontaktad av en utbildningsarrangör har du även möjlighet att fylla i ett intresseformulär för varje utbildning.

Vi på utbildning.se önskar dig lycka till med att hitta den kompetensutveckling du söker!

ISTQB Certifierad testare, grundnivå
Combitech AB
3 dagar
Rikstäckande
Att arbete som testare innebär förmåga att förhålla sig till många personer, processer och metoder. För att ensa begrepp och...
ISTQB - certifierad testare, grundkurs
Inceptive
3 dagar
14 800 SEK
Flera orter (3)
I moderna IT projekt har testrollerna blivit allt mer specialiserade då projekten tenderar att växa allt mer och bli mer...
Testcertifiering - ISTQB Certified Tester (grundkurs)
Nohau Solutions AB
3 dagar
14 400 SEK
Flera orter (2)
Denna kurs är till för dig som arbetar eller ska arbeta som testare, vill veta mer om test eller är...
ISTQB Advanced Test Manager
Informator
5 dagar
33 450 SEK
Flera orter (2)
Kursen ISTQB Advanced Level Test Manager ger dig verktyg för att kostnadseffektivt kunna hantera komplexa IT projekt, stora IT program,...
Certifierad testare enligt ISTQB och SSTB
Dataföreningen Kompetens
3-dagarskurs
15 450 SEK
Flera orter (3)
Höj din status som testare och testledare eller bekräfta dina existerande kunskaper. Efter avslutad ISTQB kurs finns möjlighet till examinering...
Agile för testare
Inceptive
2 dagar
12 400 SEK
Flera orter (2)
Teorier om agila manifestet, testning, regler, processer och metoder är viktigt för att förstå agila metoder men kursen  Agile för...
ISTQB agil testare
Dataföreningen Kompetens
2-dagarskurs
13 900 SEK
Stockholm
En kurs för dig som jobbar eller ska jobba med test i agila projekt och vill komplettera din ISTQB certifiering....
ISTQB Agile Tester
Informator
2 dagar
16 450 SEK
Stockholm
Agil testning är kvalitetstänk från första dagen under systemutveckling. Kursen ISTQB Agile Tester ökar din förståelse för det agila tankesättet...
Programmering för testare
Informator
2 dagar
Flera orter (3)
Kursen Programmering för testare är en grundkurs i programmering där du lär dig principer och tekniker i ett modernt programmeringsspråk....
ISTQB Foundation - Certifierad testare
Informator
         
(1)
3 dagar
17 950 SEK
Flera orter (2)
ISTQB Foundation är en kurs som ger dig förståelse för grunderna inom test och kvalitetssäkring av programvara. Du får verktyg...
ISTQB Advanced Test Analyst
Informator
4 dagar
28 750 SEK
Stockholm
ISTQB Advanced Level Test Analyst är en påbyggnadskurs efter ISTQB Foundation. Kursen ger dig fördjupad förståelse för testanalys och testdesign....
Utbildning och kurs: ISTQB Foundation Certified Tester
Learning Tree International AB
3 dagar
21 950 SEK
Flera orter (2)
Förbereda/skriva ISTQB Certified Tester Foundation Level Tillämpa generella principer och processer för test av programvara och grundläggande testprocesser Implementera testnivåer...
ISTQB Advanced Technical Test Analyst
Informator
3 dagar
Flera orter (3)
ISTQB Advanced Level Technical Test Analyst är en påbyggnadskurs efter ISTQB Foundation. Kursen ger ger dig djupare förståelse för teknisk...
Software Testing using Microsoft Test Manager 2015
Informator
3 dagar
26 450 SEK
Flera orter (4)
This three day course is designed for testers who need to gain a solid practical knowledge of testing applications using...
Testautomatisering i FitNesse
Inceptive
1 dag
6 300 SEK
Flera orter (2)
Grundkursen Testautomatisering i FitNesse går igenom hur FitNesse är uppbyggt samt hur vi praktiskt kan skapa olika typer av testfall....
Prestandatestning av webbapplikationer
Informator
3 dagar
21 750 SEK
Flera orter (4)
Kursen Prestandatestning av webbapplikationer passar dig som är utvecklare eller testare och vill öka din förståelse och dina färdigheter inom...
Testautomatisering i JAutomate
Nohau Solutions AB
1 dag
6 300 SEK
Göteborg
Det finns många testare som redan har upptäckt det fantastiska verktyget JAutomate för GUI automatisering och antalet användare växer. JAutomate...
Testning av mobila applikationer
Inceptive
2 dagar
10 000 SEK
Göteborg
Vissa av teknikerna kan visserligen användas även i mobila sammanhang men man ska ändå komma ihåg att testning på mobila...
Testautomatisering
Informator
2 dagar
16 450 SEK
Flera orter (4)
Kursen Testautomatisering ger insikter och idéer inom framtagning av automatiserad testmiljö och testramverk, och passar dig som är applikationsutvecklare eller...
Test Automation, Web Performance and Load Testing with Visual Studio 2015
Informator
2 dagar
Flera orter (3)
This is 2 day course is designed for automation and performance testers who have basic .NET coding skills. The course...
Modern TDD in Java
Informator
2 dagar
20 450 SEK
Flera orter (4)
Test Driven Development (TDD) puts testing at the heart of the development process. Instead of testing being a boring, time...
Effektiv testmetodik
Dataföreningen Kompetens
2-dagarskurs
12 900 SEK
Flera orter (3)
En tvådagarskurs som lägger viktiga grunder för dig som arbetar som testledare eller testare. Du får en genomgång av bland...
REQB – certifierad kravhanterare
Dataföreningen Kompetens
2-dagarskurs
13 900 SEK
Flera orter (3)
En kurs för dig som vill höja din status som kravhanterare och för dig som vill bekräfta dina existerande kunskaper....
Testledning
Dataföreningen Kompetens
2-dagarskurs
12 900 SEK
Flera orter (2)
En praktiskt inriktad kurs som bygger på vad varje testledare behöver kunna i praktiken såsom styrning av testarbetet, utförande av...
Testautomatisering i JAutomate
Inceptive
1 dag
6 300 SEK
Flera orter (2)
Det är inte svårt att komma igång med JAutomate, om du dock är en professionell testare och vill lära dig...
Kravhantering för säkerhetskritiska system
Nohau Solutions AB
2 dagar
Flera orter (2)
Kursen ges i samarbete med Inceptive, ett Nohau företag. Att kursdeltagaren ska ha en förståelse samt praktiskt kunna driva kravarbete...
Modern TDD in .Net
Informator
2 dagar
Flera orter (3)
Test Driven Development (TDD) puts testing at the heart of the development process. Instead of testing being a boring, time...
Effektiv kravhantering
Dataföreningen Kompetens
2-dagarskurs
12 900 SEK
Flera orter (3)
I den här kursen får du lära dig ett flertal tekniker för att samla in, strukturera, prioritera, dokumentera, granska och...
Tillämpad testdesign
Informator
2 dagar
Flera orter (3)
Detta är en tvådagarskurs för dig som önskar fördjupa dig ytterligare inom testdesign. Kursen baseras på praktiska exempel och övningar...
Tillämpad testledning
Informator
         
(1)
2 dagar
16 450 SEK
Flera orter (4)
Kursen Tillämpad testledning går igenom och belyser de olika aktiviteter en testledare förväntas ansvara för. Detta ansvar inkluderar framtagning av...
IREB Certified Professional for Requirements Engineering - Foundation Level
Informator
3 dagar
19 450 SEK
Flera orter (2)
Denna kurs ger dig grundläggande kunskaper i kravhantering och förbereder dig för certifiering enligt IREB. Certifieringen är ett internationellt bevis...
Utbildning och kurs: Agil programvaruutvecklare
Learning Tree International AB
3 dagar
21 950 SEK
Flera orter (2)
Planera och estimera agila utvecklingsuppgifter Effektivt tillämpa testa först principerna vid utveckling Utforma och skapa automatiska acceptanstester Utveckla automatiska enhetstester...
Build and Release Management using TFS 2015 or VSTS
Informator
2 dagar
20 450 SEK
Flera orter (4)
Team Foundation Server 2015 update 2 and Visual Studio Team Services offer a completely redeveloped build and release management solutions....
Utbildning och kurs: Agil testning
Learning Tree International AB
3 dagar
21 950 SEK
Flera orter (2)
Välja effektiva agila testmetoder i ditt projekt för att säkerställa kontinuerlig återkoppling Optimera testplaner för iterationer och releaser för att...
Grundläggande kravhantering
Informator
2 dagar
16 450 SEK
Flera orter (3)
Under denna kurs kurs går vi bland annat igenom olika tekniker för att samla in, dokumentera och arbeta aktivt med...
Security for QA testers
Nohau Solutions AB
1 dag
7 800 SEK
Göteborg
The goal with this course is to introduce basic security testing into the Quality Assurance testing flow. This course will...
Managing Agile Projects Using TFS 2015 or VSTS
Informator
3 dagar
26 950 SEK
Flera orter (2)
This 3 day course provides Project Managers, Scrum masters and Team leads the essential skills required to effectively manage a...
Regelverken för medicinteknisk utrustning
Alten
1 dag
6 500 SEK
Flera orter (2)
Kursen ger en allmän orientering och förståelse för regelverken för medicintekniska produkter. Vi går igenom olika typer av produkter med...
Testautomatisering i FitNesse
Nohau Solutions AB
1 dag
6 300 SEK
Göteborg
FitNesse är ett verktyg för automatiserad acceptanstestning. FitNesse är mycket populärt och inte bara för att det är open source,...
Utbildning och kurs: Utveckla användarkrav
Learning Tree International AB
4 dagar
24 950 SEK
Flera orter (2)
Skriva välformulerade, validerade krav och förbättra era utvecklingsprocesser Förbereda för intervjuer av intressenter genom videoscenarion Analysera, skriva och validera krav...
Workshop - Kravhantering med RAM-modellen
Nohau Solutions AB
3 timmar
12 000 SEK
Göteborg
Vi presenterar en metod för kravhantering som bygger på det som kallas Requirements Abstraction Model (RAM). Med hjälp av metoden...
IREB - certifierad kravanalytiker, grundkurs
Inceptive
3 dagar
16 200 SEK
Flera orter (3)
2006 startade en grupp framstående forskare, författare, utbildare, konsulter och kravingenjörer IREB®  (International Requirements Engineereing Board). Deras syfte var att höja...
Kravdesign
Dataföreningen Kompetens
2-dagarskurs
12 900 SEK
Stockholm
Kursen är en fördjupning för dig som redan behärskar grunderna i kravhantering. Några områden som kursen behandlar är kravmodellering, kravutveckling,...
Kravledning
Dataföreningen Kompetens
2-dagarskurs
12 900 SEK
Stockholm
Kursen är en påbyggnad för dig som redan behärskar grunderna i kravarbetet och som nu vill lära dig mera om...
TFS 2015 Configuration and Administration
Informator
2 dagar
20 450 SEK
Flera orter (4)
This 2 day course is designed for team members who are responsible for the installation, configuration and administration of Microsoft...
Företagsanpassad utbildning
ISTQB Advanced Test Manager
Informator
5 dagar
33 450 SEK
Rikstäckande
Kursen ISTQB Advanced Level Test Manager ger dig verktyg för att kostnadseffektivt kunna hantera komplexa IT projekt, stora IT program,...
ISTQB Agile Tester
Informator
2 dagar
16 450 SEK
Rikstäckande
Agil testning är kvalitetstänk från första dagen under systemutveckling. Kursen ISTQB Agile Tester ökar din förståelse för det agila tankesättet...
Programmering för testare
Informator
2 dagar
Rikstäckande
Kursen Programmering för testare är en grundkurs i programmering där du lär dig principer och tekniker i ett modernt programmeringsspråk....
ISTQB Foundation - Certifierad testare
Informator
3 dagar
17 950 SEK
Rikstäckande
ISTQB Foundation är en kurs som ger dig förståelse för grunderna inom test och kvalitetssäkring av programvara. Du får verktyg...
ISTQB Advanced Test Analyst
Informator
4 dagar
28 750 SEK
Rikstäckande
ISTQB Advanced Level Test Analyst är en påbyggnadskurs efter ISTQB Foundation. Kursen ger dig fördjupad förståelse för testanalys och testdesign....
  • = = Film
Visar 1-50 av 65 träffar
12
Visa nästa 15 kurser

Mer om Lär dig kvalitetssäkra företagsprodukter

Kvalitetssäkring, test och validering

Kvalitet är ett komplext begrepp och dess exakta innebörd beror på
individ, situation och tid. Att skapa en it-säkerhetIT-lösning som stödjer och effektiviserar användarens affärs- och verksamhetsprocesser är att skapa kvalitet. Det räcker alltså inte enbart med att leverera ett IT-system eller en applikation baserat på specifikationerna utan man måste även kvalitetssäkra produkten.

Avgörande för att lyckas utveckla fungerande IT med hög precision i leverans och innehåll är kvalitetssäkring, test och validering. Dessa moment ska ingå på ett strukturerat och effektivt sätt genom ett projekts samtliga faser, med start redan när man ställer kraven utifrån verksamhetens processer.

Test och validering blir alltså ett strukturerat och planerat sätt att
säkerställa kvaliteten hos IT-system i relation till de krav som ställts. ISTQB är International Software Testing Qualifications Board vilket är den internationella organisationen som bland annat SSTB anslutit sig till.

Kvalitetssäkring av IT-tjänster sker ofta enligt samma mönster som vanlig rådgivning, men kvalitetssäkring fokuserar i huvudsak på granskning av ditt företags resultat och dokumentation. I samband med denna ganskning presenteras även rekommendationer till kompletteringar, förändringar samt kompletterande arbeten.

Utforskande testning

Utforskande testning har fått större uppmärksamhet den senaste tiden. Metoden kan hjälpa till att hitta fler kritiska defekter, lära sig nya system eller motivera testarna.