Visa utbildning.se som: Mobil

Utbildningar i transport och fordon

Transportutbildningar och Fordonsutbildningar

Nedan hittar du utbildningar inom transport och fordon i Sverige för dig i arbetslivet. Vi har listat utbildningar efter ort och kurstitel för att hjälpa dig hitta rätt. Genom att klicka på respektive utbildning hittar du information om kursinnehåll, pris, startdatum m.m. Om du vill ha kostnadsfri information hemskickad eller önskar bli kontaktad av en utbildningsarrangör har du även möjlighet att fylla i ett intresseformulär för varje utbildning.

Transport av farligt gods på väg
RSM&CO
         
(15)
1 dag
4 700 SEK
Flera orter (4)
Kursen ger dig de kunskaper om transport av farligt gods som krävs för att uppfylla utbildningskravet enligt kapitel 1.3 i...
Farligt Gods IATAs DGR Grundutbildning Flygtransport
Active Safety Dangerous Goods Consulting AB
2 dagar
Stockholm
Kursen ger en grundläggande utbildning om  bestämmelser  för  transport  av  farligt gods med flyg . Kursdeltagaren skall efter genomgången utbildning...
Säkerhetsrådgivare för Farligt Gods utbildningsprogram
Active Safety Dangerous Goods Consulting AB
Beroende av önskat examinationsinnehåll
Stockholm
Vårt utbildningsprogram består av ett antal delkurser, där deltagaren själv kan sätta ihop ett program som överensstämmer med egna önskemål...
Transportkunskap för exportörer
Business Sweden
1 dag
5 900 SEK
Stockholm
Från vår plats i utkanten av de globala marknaderna konkurrerar svenska företag med aktörer som redan finns på plats med...
Arbete på väg – Nivå 1+2
TA Utbildning AB
1 dag
2 350 SEK
Flera orter (7)
Kompetenskrav för förare av alla typer av vägunderhållsfordon, service- och arbetsfordon. Vi kör nivå 1 och 2 som en kombinationsutbildning. Grundkompetens...
Farligt Gods IMDG-koden Grundutbildning Sjötransport
Active Safety Dangerous Goods Consulting AB
2 dagar
Stockholm
Kursen ger en grundläggande utbildning om bestämmelser för transport av farligt gods till sjöss. Kursdeltagaren skall efter genomgången utbildning kunna...
Allmän Arbete på Väg (nivå 1 & 2)
Kompetensutveckla.se
         
(4)
1 dag
2 400 SEK
Flera orter (21)
Denna kurs baseras på de krav som anges i Trafikverkets nuvarande regelverk IFS 2009:4.  Syftet med utbildningen är att: Deltagaren ska...
Yrkeskompetensbevis (YKB) fortbildning
SUUAB
1 dag
1 895 SEK
Helsingborg
Ett yrkeskompetensbevis behövs numer för alla som kör tunga fordon i yrkesmässig trafik. Det är en handling som tillhandahålls av...
Säkra Lyft
Värmlands Truck- & Liftutbildning
1 halvdag
Karlstad
Olyckor på arbetsplatsen beror till 80 % på felaktig hantering av last och fordon. Att arbeta som kranförare ställer krav...
Farligt Gods ADR Grundutbildning Vägtransport
Active Safety Dangerous Goods Consulting AB
2 dagar
Stockholm
Grundutbildningen vägtransport farligt gods ADR ger en grundläggande utbildning om bestämmelser för transport av farligt gods på väg . Kursdeltagaren...
Farligt Gods Juridik och Säkerhetsrådgivare Grundutbildning
Active Safety Dangerous Goods Consulting AB
2 dagar
Stockholm
Kursen ger en grundläggande utbildning om bestämmelser för transport av farligt gods som helhet, farligt gods juridik , gällande lagstiftning...
Farligt Gods RID Grundutbildning Järnvägstransport
Active Safety Dangerous Goods Consulting AB
1 dag
5 595 SEK
Stockholm
Kursen ger en grundläggande utbildning om bestämmelser för transport av farligt gods på järnväg . Kursdeltagaren skall efter genomgången utbildning...
ADR
Cardio Säkerhet
1-3 dagar
Flera orter (2)
ADR är ett samlingsbegrepp av ämnen som kan innebära risk för hälsa, säkerhet, egendom eller miljön om det inte transporteras...
ADR 1.3
JA kompetens AB
3-4 timmar
Stockholm
Få kännedom om de risker och faror som är förknippade med farligt gods och vilka regler som är tillämpliga....
ADR – grund och repetition
JA kompetens AB
2-3 dagar
2 950 SEK
Stockholm
Syftet med utbildningen är att göra dig medveten om de risker som kan uppstå och ge dig kunskap om vilka...
ADR Tank
Kunskapskontoret
Flera orter (3)
Målet med utbildningen är att ge ökad förståelse kring hur säker hantering av kemikalier minskar risken för skador på människa...
Liftutbildning (enligt LLP)
JA kompetens AB
1 dag
2 000 SEK
Stockholm
Denna utbildning har som mål att utbilda användare av mobila arbetsplattformar till säkra och effektiva förare.  Utbildningen är uppdelad på...
Arbete på väg
SUUAB
1 dag
2 500 SEK
Skene
En utbildning för dig som utför vägarbeten. Utbildningen tar upp lagar och regler och hur regler ska tillämpas vid olika...
Arbete på väg – Nivå 3A
TA Utbildning AB
2 dagar
6 500 SEK
Flera orter (2)
Kompetenskrav för utmärkningsansvarig (utmärkning på en fast vägarbetsplats samt för att vara gruppansvarig för rörliga och intermittenta arbeten). Gäller även...
Arbete på väg 1 + 2
Tema Utbildning AB
1 dag
2 200 SEK
Flera orter (2)
Vi utbildar enligt vägverkets kompetenskrav. Nivå 1 är lägsta kompetensnivån och krävs av alla inom ett vägarbetsområde. Nivå 2 ger...
Arbete på väg Nivå 3B – Vakt / Lots
Svensk Uppdragsutbildning
         
(8)
1 dag
1 995 SEK
Hässleholm
...
Förarkurs för kranar (Travers) Örnsköldsvik
Företagsutbildarna
1,5 dagar
3 400 SEK
Örnsköldsvik
Arbetet som kranförare ställer stora krav på kunskap om säkerhetsfrågor och myndighetskrav, maskinkännedom och lasthantering. 80% av alla olyckor sker...
Liftutbildning
SUUAB
1 dag
2 300 SEK
Flera orter (21)
Liftar som hanteras fel innebär olycksrisker för föraren, personal på arbetsplatsen och allmänheten. Utbildningen vid SUUAB förebygger sanktioner och minskar...
Liftutbildning
Tema Utbildning AB
1 dag
2 100 SEK
Järfälla
Liftutbildningen vänder sig till dig som använder mobila arbetsplattformar el skylift i ditt arbete. Kurstiden fördelas lika mellan den teoretiska...
Liftutbildning – grund och repetition
TA Utbildning AB
1 dag
2 100 SEK
Flera orter (6)
Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift Användning av lyftanordningar och lyftredskap (AFS 2006:06 § 29) ska den som använder en lift vara väl...
Liftutbildning (enligt LLP) på flera språk
JA kompetens AB
1 dag
Stockholm
Denna utbildning har som mål att utbilda användare av mobila arbetsplattformar till säkra och effektiva förare. Utbildningen är uppdelad på...
Maskinsäkerhet och CE-märkning, grundkurs
SIS, Swedish Standards Institute
2 dagar
12 500 SEK
Flera orter (2)
För att få sälja sina produkter på EES-marknaden (EU och EFTA-länderna) måste företag som tillverkar eller importerar maskiner, delvis fullbordade...
Säkra maskinstyrsystem
SIS, Swedish Standards Institute
2 dagar
12 500 SEK
Flera orter (2)
Utbildningen vänder sig till dig som behöver veta vad generationsskiftet inom standarder för styrsystem innebär. Under kursen får du veta...
Truckansvarsseminarium
Lernia
1 dag
2 800 SEK
Ljungby
Lernias truckansvarsseminarium ger god kännedom om ansvar, skyldigheter och befogenheter för dig som är arbetsledare, truckansvarig, skyddsombud eller VD. Om...
Truckförarutbildning, AB-kort
Företagsutbildarna
3 dagar
5 200 SEK
Flera orter (2)
Till dig som vill ha förarbevis typ AB samt möjlighet för påbyggnad till C-kort. Vår säkerhetsutbildare Tom Andersson, LA Utbildning...
Truckkort B e-truck interaktiv utbildning
TEK Kompetens
1 dag
4 100 SEK
Halmstad
Kursen är en interaktiv truckförarutbildning där teoridelen görs på egen hand framför datorn. De praktiska övningarna genomförs tillsammans med utbildare...
Truckutbildning
Tema Utbildning AB
2–5 dagar
Stockholm
Truckutbildningen är en viktig och effektiv åtgärd för att förebygga skador och olycksfall på arbetet. Det bidrar även med att...
Väg- & gatuunderhåll
Teknologisk Institut AB Sverige
2 dagar
8 780 SEK
Stockholm
Hur kan du arbeta för att minska underhållsskulden och vilka möjligheter finns för att optimera väg- och gatuunderhållet? Under konferensen...
YKB
Cardio Säkerhet
1 dag
1 200 SEK
Ljungby
Vi erbjuder fortbildning i YKB, enskilt,  grupp, samt hela företag. Vår målsättning är att kurserna ska ge ett mervärde för såväl chaufför...
YKB
Svensk Uppdragsutbildning
         
(48)
Göteborg
Att utföra persontransporter eller godstransporter med buss eller lastbil är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och...
Arbete på väg nivå 1 + 2
Svensk Uppdragsutbildning
         
(63)
1 dag
2 495 SEK
Flera orter (7)
Efter kursen skall deltagaren fått tillräckliga kunskaper för att utföra vägarbeten på ett säkert sätt....
Arbete på väg Nivå 3A – Utmärkningsansvarig
Svensk Uppdragsutbildning
         
(7)
2 dagar
5 900 SEK
Flera orter (2)
Kursen vänder sig till personal med ansvar för vägmärken och anordningar på en fast vägarbetsplats. Samt att vara gruppansvarig för...
Hjullastarutbildning för industriell hantering C2
Företagsutbildarna
1,5 timmar
4 500 SEK
Örnsköldsvik
Denna utbildning ger dig behörighet att lasta, bära och lossa gods med hjullastare utrustad med pallgafflar eller annat lyftaggregat med...
Instruktörskurs för truckutbildning
MA-system Utbildning
         
(53)
5 dagar
28 900 SEK
Lund
En utbildning för de företag som vill utnyttja fördelarna med att ha en egen instruktör för truckutbildningen, vilket ger stor frihet...
Lift och fallskyddutbildning
Värmlands Truck- & Liftutbildning
1-2 dagar
Flera orter (2)
Vi utför fallskyddsutbildningar för bl.a takarbeten, byggarbeten och arbete från mobila arbetsplattformar. Vi följer de senaste EU direktiven. Vi har ett komplett...
Mobila arbetsplattformar / Lift
Kunskapskontoret
1 dag
1 500 SEK
Malmö
Mobila arbetsplattformar (skyliftar) är inblandade i många arbetsplatsolyckor i Sverige och därför finns regler som reglerar krav för att få...
Strategisk kollektivtrafikplanering
Lunds universitet
5 dagar
25 000 SEK
Lund
Syftet med kursen är att ge en allmän översikt över kollektivtrafikens roll i samhället, resenärernas krav och olika förutsättningar samt...
Traffic Conflict Technique
Lunds universitet
5 dagar
14 500 SEK
Lund
In the daily work of the improvement of the traffic environment it is important on one hand to find out...
Trafiksäkerhetsgranskning
Lunds universitet
19 800 SEK
Lund
Vägsäkerhetslagen som trädde i kraft den 19 december 2010 ställer krav på väghållaren att vidta åtgärder för att upprätthålla säkrare...
Truckförarutbilding
Kunskapskontoret
         
(1)
1 dag
2 900 SEK
Flera orter (2)
Som truckförare är ofta miljön mycket komplex vilket kräver god kunskap både teoretiskt och praktiskt. En väl utbildad personal leder...
Truckförarutbildning
AB Delta
Anpassad
3 750 SEK
Västerås
Efter genomförd utbildning ska truckförarna ha goda kunskaper i: Risker med truckkörning och säkerhetsbestämmelser Hur trucken arbetar och fungerar i...
Truckförarutbildning på flera språk
JA kompetens AB
1-5 dagar
Stockholm
Kursen följer den läroplan (TLP10) som fastställts av arbetsmarknadens parter. Kursens övergripande syfte är att utbilda deltagaren till en säker...
Truckförarutbildning, repetition med praktik
Företagsutbildarna
1 dag
2 900 SEK
Flera orter (2)
Repetition och förnyad kunskap om regler och skyldigheter minskar risken att skada sig själv och andra samt sänker kostnaderna för...
Truckutbildning – öppen
Svensk Uppdragsutbildning
         
(10)
Anpassat
Kristianstad
Efter kursen skall personen vara helt uppdaterad enligt de nya riktlinjerna på ett både teoretiskt och praktiskt plan, samt ha den dokumentation som...
YKB – Yrkeskompetensbevis
JA kompetens AB
1 dag per delkurs
1 250 SEK
Stockholm
Avsikten med de nya kraven på en grundläggande utbildning samt fortbildning är för att förbättra trafiksäkerheten, öka förarnas säkerhet samt...
  • = Reportage kopplat till arrangören
  • = Film
Visar 1-50 av 92 träffar
12
Visa nästa 42 kurser

Mer om Utbildningar i transport och fordon

transportutbildning och fordonsutbildningHär på utbildning.se hittar du ett brett utbud av utbildningar inom fordon och transport. Främst finns här kurser för dig som är yrkesverksam och som behöver ytterligare kunskap om hur du kan använda olika typer av fordon i ditt arbete.

Transportbranschen sysselsätter personer på flera olika nivåer. Utvecklingen som vi ser idag inom datatekniken påverkar branschen i stor utsträckning och innebär nya möjligheter för en mer effektiv planering av transporteringen. Samtidigt ökar kraven på snabb och exakt leverans.

Inom transport är det vanligast att man arbetar inom något av följande områden:

Tågtrafik
Landsvägstransport
Flyg
Sjöfart

Olika typer av Transportutbildningar / Fordonsutbildningar

Farligt gods

För dig som arbetar med transport av farligt gods finns det ett utbud av kurser som är uppbyggda i enlighet med ADR(s) krav. Farligt gods är ett begrepp som beskriver olika typer av farliga ämnen som kan orsaka skada på liv, miljö och egendom vid transportering. Kan till exempel vara brandfarliga, radioaktiva eller giftiga ämnen.

Travers och Kranförare

För dig som arbetar med tyngre lyft behövs det kraftfulla maskiner för att effektivisera arbetet. Hos oss hittar du ett utbud av utbildningar om du är ute efter att lära dig mer om hur du kan använda kranar och traverser i ditt arbete. Kurserna är utformade utefter Arbetsmiljöverkets krav på användning av lyftanordningar och lyftredskap.

Liftar

Hantering av liftar förutsätter en grundläggande kunskap om hur arbetet ska planeras, genomföras och organiseras. En utbildning med inriktning på lyftanordningar och lyftredskap hjälper dig att uppfylla alla de praktiska och teoretiska krav som finns för att utföra lyftarbete på ett korrekt sätt, till exempel hur en besiktning genomförs och hur du minimerar skaderisken.

Truckförare

För att bli truckförare behöver du grundläggande kunskaper om hur du transporterar tyngre material med hänsyn till de säkerhetsrisker som kan uppstå för både dig själv och din omgivning. Målet med truckutbildningarna på utbildning.se är generellt att minska personskaderisken, en ökad säkerhetsmedvetenhet samt  öka effektiviteten och minska kostnader.

Yrkeskompetensbevis

Kör du tyngre fordon i arbetet behöver du ett yrkeskompetensbevis. Utbildarna hos oss erbjuder kurser som förbereder dig inför Transportstyrelsens certifiering. Utbildningarna säkerställer att du som yrkesförare har kompetensen som krävs genom 140 timmar teoretisk undervisning och 10 timmars övningskörning.