Visa utbildning.se som: Mobil

Utbildningar i transport och fordon

Transportutbildningar och Fordonsutbildningar

Nedan hittar du utbildningar inom transport och fordon i Sverige för dig i arbetslivet. Vi har listat utbildningar efter ort och kurstitel för att hjälpa dig hitta rätt. Genom att klicka på respektive utbildning hittar du information om kursinnehåll, pris, startdatum m.m. Om du vill ha kostnadsfri information hemskickad eller önskar bli kontaktad av en utbildningsarrangör har du även möjlighet att fylla i ett intresseformulär för varje utbildning.

Maskinförarutbildning - kompetensprov
Rekommenderad Tema Utbildning AB
2 dagar
8 500 SEK
Stockholm
Kompetensprovet kräver att deltagaren ha ca. 6 månaders erfarenhet av varje maskingrupp för att göra kompetensprovet. Efter 3 år eller...
Öppen utbildning
Transport av farligt gods på väg
RSM&CO
         
(15)
1 dag
4 700 SEK
Flera orter (4)
Kursen ger dig de kunskaper om transport av farligt gods som krävs för att uppfylla utbildningskravet enligt kapitel 1.3 i...
Farligt Gods IATAs DGR Grundutbildning Flygtransport
Active Safety Dangerous Goods Consulting AB
2 dagar
10 790 SEK
Stockholm
Kursen ger en grundläggande utbildning om  bestämmelser  för  transport  av  farligt gods med flyg . Kursdeltagaren skall efter genomgången utbildning...
Säkerhetsrådgivare för Farligt Gods utbildningsprogram
Active Safety Dangerous Goods Consulting AB
Beroende av önskat examinationsinnehåll
 
Stockholm
Vårt utbildningsprogram består av ett antal delkurser, där deltagaren själv kan sätta ihop ett program som överensstämmer med egna önskemål...
Farligt Gods IMDG-koden Grundutbildning Sjötransport
Active Safety Dangerous Goods Consulting AB
2 dagar
 
Stockholm
Kursen ger en grundläggande utbildning om bestämmelser för transport av farligt gods till sjöss. Kursdeltagaren skall efter genomgången utbildning kunna...
ADR
Svensk Uppdragsutbildning
1 dag
4 900 SEK
Flera orter (2)
Farligt gods är ett samlingsbegrepp för ämnen och föremål som har sådana farliga egenskaper att de kan orsaka skador på...
Arbete på väg nivå 1 + 2
Svensk Uppdragsutbildning
         
(63)
1 dag
2 495 SEK
Flera orter (2)
Ge behörighet att utrusta och utmärka sitt eget fordon. Den ska också ge kunskap om var och hur fordonet ska...
Allmän Arbete på Väg (nivå 1 & 2)
Kompetensutveckla.se
         
(4)
1 dag
2 400 SEK
Flera orter (21)
Denna kurs baseras på de krav som anges i Trafikverkets nuvarande regelverk IFS 2009:4.  Syftet med utbildningen är att: Deltagaren ska...
Arbete på väg – nivå 1 och 2
AD Maskin
1 dag
2 150 SEK
Flera orter (3)
Ge förståelse för att det egna beteendet är viktigt för säkerheten.. Ge kunskaper om att utrusta och utmärka sitt eget...
Yrkeskompetensbevis (YKB) fortbildning
SUUAB
1 dag
1 895 SEK
Helsingborg
Ett yrkeskompetensbevis behövs numer för alla som kör tunga fordon i yrkesmässig trafik. Det är en handling som tillhandahålls av...
Truckutbildning A+B
AD Maskin
2 dagar
3 320 SEK
Flera orter (2)
Vi utbildar förare av truck, ledstaplare, hjullastare, teleskoplastare - teleporter, mobila arbetsplattformar - skylift, grävmaskin, kran och travers mm. För...
Farligt Gods ADR Grundutbildning Vägtransport
Active Safety Dangerous Goods Consulting AB
2 dagar
10 790 SEK
Stockholm
Grundutbildningen vägtransport farligt gods ADR ger en grundläggande utbildning om bestämmelser för transport av farligt gods på väg . Kursdeltagaren...
Hjullastare – anläggning
AD Maskin
1 dag
8 000 SEK
Gävle
Denna utbildning ger dig kompetens att köra hjullastare/lastmaskin med alla typer av redskap såsom skopa, gafflar, plogblad, kranarm, sopvals, med...
Hjullastare – Truckkort C2
AD Maskin
1 dag
 
Gävle
För hjullastare och liknande maskiner i industriellt bruk (i truckmiljö) med gaffelarmar eller annat lyftaggregat med liknande funktion på plana och...
Arbete på väg – Nivå 1+2
TA Utbildning AB
1 dag
2 350 SEK
Flera orter (7)
Kompetenskrav för förare av alla typer av vägunderhållsfordon, service- och arbetsfordon. Vi kör nivå 1 och 2 som en kombinationsutbildning. Grundkompetens...
Hjullastare – Godshantering
AD Maskin
1 dag
6 000 SEK
Gävle
Många inom transport- och byggbranschen kommer ofta i kontakt med lastmaskiner på ett eller annat sätt. Det är viktigt att...
Teleskoplastare
AD Maskin
1 dag
 
Gävle
Utbildningen lär dig framföra en teleskoplastare (teleporter) när de används med gaffelarmar eller annat lyftaggregat med liknande funktion på plant...
Transportkunskap för exportörer
Business Sweden
1 dag
5 900 SEK
Stockholm
Ett väl fungerande och prisvärt transportpaket är ett konkurrensmedel i utrikeshandeln. Att hantera transportavtal, transportdokument och transportförsäkringsfrågor på rätt sätt...
ADR-utbildning
Nercia Utbildning AB
8 timmar
2 500 SEK
Örebro
Om du ska transportera farligt gods som värdeberäknad mängd, eller är delaktig i transporten utan att vara förare, måste du...
Farligt Gods RID Grundutbildning Järnvägstransport
Active Safety Dangerous Goods Consulting AB
1 dag
5 595 SEK
Stockholm
Kursen ger en grundläggande utbildning om bestämmelser för transport av farligt gods på järnväg . Kursdeltagaren skall efter genomgången utbildning...
Farligt Gods Juridik och Säkerhetsrådgivare Grundutbildning
Active Safety Dangerous Goods Consulting AB
2 dagar
 
Stockholm
Kursen ger en grundläggande utbildning om bestämmelser för transport av farligt gods som helhet, farligt gods juridik , gällande lagstiftning...
Arbete på väg – Nivå 1 och 2
JA kompetens AB
         
(2)
1 dag
2 200 SEK
Stockholm
Arbete på väg - Nivå 1 Avser kompetenkrav för all personal som ska utföra vägarbeten där trafikverket är väghållare. 2-4 timmar...
Truckförarutbildning A+B
Lernia
5 dagar
5 200 SEK
Flera orter (10)
Lär dig att köra, manövrera och hantera gods med olika slag av truckar. Du får kunskaper om och förståelse för...
ADR
Cardio Säkerhet
1-3 dagar
 
Flera orter (2)
ADR är ett samlingsbegrepp av ämnen som kan innebära risk för hälsa, säkerhet, egendom eller miljön om det inte transporteras...
ADR – grund och repetition
JA kompetens AB
2-3 dagar
2 950 SEK
Stockholm
Syftet med utbildningen är att göra dig medveten om de risker som kan uppstå och ge dig kunskap om vilka...
ADR 1.3
JA kompetens AB
3-4 timmar
 
Stockholm
Få kännedom om de risker och faror som är förknippade med farligt gods och vilka regler som är tillämpliga....
Grävmaskin
AD Maskin
1 dag
6 000 SEK
Gävle
Kraven på utbildning är inte enligt lag, utan det är myndigheter, fackföreningar, beställare och kollektivavtal som oftast kräver: Utbildningsintyg och...
Instruktörskurs för truckutbildning
MA-system Utbildning
         
(53)
5 dagar
28 900 SEK
Lund
Utbildningen passar utmärkt för dig som själv vill kunna utbilda truckförare och för de företag som vill utnyttja fördelarna med...
Strategisk kollektivtrafikplanering
Lunds universitet
5 dagar
25 000 SEK
Lund
Syftet med kursen är att ge en allmän översikt över kollektivtrafikens roll i samhället, resenärernas krav och olika förutsättningar samt...
Traffic Conflict Technique
Lunds universitet
5 dagar
14 500 SEK
Lund
In the daily work of the improvement of the traffic environment it is important on one hand to find out...
Trafiksäkerhetsgranskning
Lunds universitet
 
19 800 SEK
Lund
Vägsäkerhetslagen som trädde i kraft den 19 december 2010 ställer krav på väghållaren att vidta åtgärder för att upprätthålla säkrare...
Truckförarutbilding
Kunskapskontoret
         
(2)
1 dag
2 900 SEK
Flera orter (2)
Som truckförare är ofta miljön mycket komplex vilket kräver god kunskap både teoretiskt och praktiskt. En väl utbildad personal leder...
Truckutbildning C
AD Maskin
Anpassat
 
Gävle
Vi utbildar förare av truck, ledstaplare, hjullastare, teleskoplastare - teleporter, mobila arbetsplattformar - skylift, grävmaskin, kran och travers mm. För...
Truckutbildning D
AD Maskin
Anpassat
 
Gävle
Vi utbildar förare av truck, ledstaplare, hjullastare, teleskoplastare - teleporter, mobila arbetsplattformar - skylift, grävmaskin, kran och travers mm. För...
Arbete på väg
SUUAB
1 dag
2 500 SEK
Skene
En utbildning för dig som utför vägarbeten. Utbildningen tar upp lagar och regler och hur regler ska tillämpas vid olika...
Arbete på väg Nivå 3A – Utmärkningsansvarig
Svensk Uppdragsutbildning
         
(7)
2 dagar
5 900 SEK
Flera orter (2)
Förhandskrav: kompetens enligt Nivå 2. För att kunna mäta kompetens enligt Nivå 3A ska godkänt kunskapstest ge behörighet för utmärkning...
YKB – Yrkeskompetensbevis
JA kompetens AB
1 dag per delkurs
1 250 SEK
Stockholm
Avsikten med de nya kraven på en grundläggande utbildning samt fortbildning är för att förbättra trafiksäkerheten, öka förarnas säkerhet samt...
Arbete på väg – Nivå 3A
TA Utbildning AB
2 dagar
6 500 SEK
Flera orter (2)
Kompetenskrav för utmärkningsansvarig (utmärkning på en fast vägarbetsplats samt för att vara gruppansvarig för rörliga och intermittenta arbeten). Gäller även...
Arbete på väg 1 + 2
Tema Utbildning AB
1 dag
2 200 SEK
Stockholm
Vi utbildar enligt vägverkets kompetenskrav. Nivå 1 är lägsta kompetensnivån och krävs av alla inom ett vägarbetsområde. Nivå 2 ger...
Arbete på väg Nivå 3B – Vakt / Lots
Svensk Uppdragsutbildning
         
(8)
1 dag
1 995 SEK
Hässleholm
Förhandskrav Kompetens Nivå 2 – Arbete på väg/Säkerhet på väg enligt Trafikverkets krav i TRVK/TRVR samt IFS 2009:4 och inneha...
Liftutbildning
SUUAB
1 dag
2 300 SEK
Flera orter (21)
Liftar som hanteras fel innebär olycksrisker för föraren, personal på arbetsplatsen och allmänheten. Utbildningen vid SUUAB förebygger sanktioner och minskar...
Säkra maskinstyrsystem
SIS, Swedish Standards Institute
2 dagar
12 500 SEK
Flera orter (2)
Utbildningen vänder sig till dig som behöver veta vad generationsskiftet inom standarder för styrsystem innebär. Under kursen får du veta...
Truckutbildning TYA-auktoriserad
Värmlands Truck- & Liftutbildning
1-3 dagar
 
Flera orter (2)
Vi har möjlighet att utbilda behöriga förare i alla klasser och trucktyper i nästan hela Europa, för marknaden i Norge...
YKB
Cardio Säkerhet
1 dag
1 200 SEK
Ljungby
Vi erbjuder fortbildning i YKB, enskilt,  grupp, samt hela företag. Vår målsättning är att kurserna ska ge ett mervärde för såväl chaufför...
YKB
Svensk Uppdragsutbildning
         
(48)
   
Göteborg
Att utföra persontransporter eller godstransporter med buss eller lastbil är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och...
YKB – Yrkeskompetensbevis
AD Maskin
5 dagar
8 500 SEK
Gävle
  Lagen som började gälla den 10 september 2009 säger att man måste ha sin YKB fortbildning uppdaterad vart femte...
Arbete på väg – Nivå 1 och 2 på flera språk
JA kompetens AB
1 dag
 
Stockholm
Arbete på väg Nivå 1 och 2 på flera språk – engelska, tyska eller polska Kursen Arbete på väg – Nivå 1...
Förarkurs för kranar (Travers)
Företagsutbildarna
1,5 dagar
4 000 SEK
Flera orter (3)
Arbetet som kranförare ställer stora krav på kunskap om säkerhetsfrågor och myndighetskrav, maskinkännedom och lasthantering. Med ökad kunskap undviks både...
Hjullastare – kompetensprov
TA Utbildning AB
2 dagar
8 500 SEK
Flera orter (4)
Utbildningen vänder sig till alla som arbetar med hjullaster. För att genomgå kompetensprov för hjullastare krävs en erfarenhet av maskinen på...
Hjullastarutbildning för industriell hantering C2
Företagsutbildarna
1,5 timmar
4 500 SEK
Örnsköldsvik
Denna utbildning ger dig behörighet att lasta, bära och lossa gods med hjullastare utrustad med pallgafflar eller annat lyftaggregat med...
  • = Reportage kopplat till arrangören
  • = Film
  • = Ackrediterad utbildning enligt ID06
Visar 1-50 av 123 träffar
Visa nästa 73 kurser

Mer om Utbildningar i transport och fordon

transportutbildning och fordonsutbildningHär på utbildning.se hittar du ett brett utbud av utbildningar inom fordon och transport. Främst finns här kurser för dig som är yrkesverksam och som behöver ytterligare kunskap om hur du kan använda olika typer av fordon i ditt arbete.

Transportbranschen sysselsätter personer på flera olika nivåer. Utvecklingen som vi ser idag inom datatekniken påverkar branschen i stor utsträckning och innebär nya möjligheter för en mer effektiv planering av transporteringen. Samtidigt ökar kraven på snabb och exakt leverans.

Inom transport är det vanligast att man arbetar inom något av följande områden:

Tågtrafik
Landsvägstransport
Flyg
Sjöfart

Olika typer av Transportutbildningar / Fordonsutbildningar

Farligt gods

För dig som arbetar med transport av farligt gods finns det ett utbud av kurser som är uppbyggda i enlighet med ADR(s) krav. Farligt gods är ett begrepp som beskriver olika typer av farliga ämnen som kan orsaka skada på liv, miljö och egendom vid transportering. Kan till exempel vara brandfarliga, radioaktiva eller giftiga ämnen.

Travers och Kranförare

För dig som arbetar med tyngre lyft behövs det kraftfulla maskiner för att effektivisera arbetet. Hos oss hittar du ett utbud av utbildningar om du är ute efter att lära dig mer om hur du kan använda kranar och traverser i ditt arbete. Kurserna är utformade utefter Arbetsmiljöverkets krav på användning av lyftanordningar och lyftredskap.

Liftar

Hantering av liftar förutsätter en grundläggande kunskap om hur arbetet ska planeras, genomföras och organiseras. En utbildning med inriktning på lyftanordningar och lyftredskap hjälper dig att uppfylla alla de praktiska och teoretiska krav som finns för att utföra lyftarbete på ett korrekt sätt, till exempel hur en besiktning genomförs och hur du minimerar skaderisken.

Truckförare

För att bli truckförare behöver du grundläggande kunskaper om hur du transporterar tyngre material med hänsyn till de säkerhetsrisker som kan uppstå för både dig själv och din omgivning. Målet med truckutbildningarna på utbildning.se är generellt att minska personskaderisken, en ökad säkerhetsmedvetenhet samt  öka effektiviteten och minska kostnader.

Yrkeskompetensbevis

Kör du tyngre fordon i arbetet behöver du ett yrkeskompetensbevis. Utbildarna hos oss erbjuder kurser som förbereder dig inför Transportstyrelsens certifiering. Utbildningarna säkerställer att du som yrkesförare har kompetensen som krävs genom 140 timmar teoretisk undervisning och 10 timmars övningskörning.