Visa utbildning.se som: Mobil

Utbildning i produktionsledning

Produktionsledning utbildning

Här hittar du ledarskapsutbildningar i produktionsledning för dig i arbetslivet. Utbildningarna är sorterade på ort, pris, längd och typ av utbildning. Om du vill ha mer information om en specifik utbildning kan du göra en intresseanmälan till respektive utbildningsarrangör.

Diplomerad förbättringsledare
Nercia Utbildning AB
13 dagar
49 000 SEK
Örebro
Detta är utbildningen för dig som idag jobbar med förbättringsarbete och vill ta ditt uppdrag ett steg längre. Kanske jobbar...
Managing Industrial Operations (IMOP)
Chalmers Professional Education
         
(1)
13 dagar
 
Göteborg
A 13-day executive development program Managing International Operations (former IMOP) is an ambitious 13-day program for experienced managers with key...
5S – Systematisk ordning och reda
Teknikutbildarna
1 dag
6 200 SEK
Gävle
Effektiviteten i verksamheten ökar genom att på ett enkelt och systematiskt sätt eliminera olika tidsförluster. 5S är en metod i...
Certified Product Manager – ISPMA Foundation level
Dataföreningen Kompetens
         
(2)
4-dagarskurs
29 500 SEK
Stockholm
Ett introduktionsprogram som omfattar alla aspekter av produktledning av mjukvara. En utbildning i grundläggande produktledning utarbetad av internationella experter inom...
Diplomerad underhållschef/ingenjör
Nercia Utbildning AB
13 dagar
49 000 SEK
Örebro
Detta är ett utbildningsprogram för dig som idag jobbar som underhållschef, underhållsingenjör eller vill utvecklas åt det hållet och ta...
Produktchefsutbildning
Företagsuniversitetet
         
(1)
6 dagar
35 000 SEK
Stockholm
Brand Marketing i praktiken Idé-, produkt- och varumärkesutveckling Digitala medier i marknadsarbetet Konkurrensstrategi och positionering En kurs för dig som...
Produktionsteknik - grundkurs
Teknologisk Institut AB Sverige
2 dagar
9 900 SEK
Flera orter (2)
Det här är en grundläggande kurs i produktionsteknisk utveckling. Den är även ett insteg till ett flertal andra kursmoduler i...
Certified Product Strategy – ISPMA Excellence level
Dataföreningen Kompetens
4-dagarskurs
29 500 SEK
Stockholm
Creating product strategies is easy, you do that for breakfast. But creating executable product strategies is truly difficult. In addition, how can you create...
Projektledning i produktionsskedet
EGA
2 dagar
10 900 SEK
Stockholm
Tvådagarskurs Hur leder man ett byggprojekt i produktionen? Med en väl fungerande samordning och en kraftfull styrning skapar du förutsättningarna...
Successful Product Management
Management Centre Europe
3 dagar
3 450 EUR
Flera orter (4)
Discover the tools and techniques you need to effectively manage the increasingly complex product management process and gain more control...
Arbetsledning, steg 1
Teknologisk Institut AB Sverige
         
(1)
3 dagar
16 700 SEK
Flera orter (2)
Arbetsledning steg 1, är utbildningen för dig som vill utvecklas och bli tryggare i rollen som ledare. Kursen ger dig...
Certified Product Planning – ISPMA Excellence level
Dataföreningen Kompetens
4-dagarskurs
29 500 SEK
Stockholm
New customer requests are arriving on a daily basis. Strong wishes are originating from the sales rep in Italy. Your...
Produktionstekniker
Consensus Sverige AB
13 dagar
32 500 SEK
Örebro
Time-to-Market och Time-to-Consumer är två begrepp som är fundamentala i dagens industriella processer. Att effektivisera verksamheten som är fundamental för...
Kurs i Lean Production
Idhammar
2 dagar
10 800 SEK
Stockholm
Företag och medarbetare måste hela tiden utveckla både produktivitet och kvalitet för att kunna möta en allt hårdare konkurrens. Lean...
Lean Produktion 7,5 hp
Chalmers Professional Education
         
(1)
10 dagar
41 000 SEK
Flera orter (4)
Lean Produktion är en uppsättning principer och tekniker som innefattas i verksamhetens system och processer. De kan härledas till en...
Lean Produktionslogistik
Chalmers Professional Education
3 dagar
14 400 SEK
Göteborg
Lean produktionslogistik– utveckling av produkternas värdeflöden Vad är dina utmaningar och varför denna kurs? En grundläggande princip i Lean är...
Leanspelet
QDC Förbättringskonsult AB
         
(3)
1 dag
3 900 SEK
Jönköping
En grundförutsättning är engagerade medarbetare och det åstadkommer man bland annat med förståelse, påverkansmöjligheter och insyn. Leanspelet är ett utmärkt...
Effektiv Produktion - Lean
QDC Förbättringskonsult AB
         
(3)
9 dagar
35 000 SEK
Jönköping
Lär er se och förstå era förluster/potentialer samt hur man på ett smart sätt kan jobba för att utveckla och...
Företagsanpassad utbildning
LEAN, verktygslådan
Lernia
   
Rikstäckande
I den här kursen inom produktionsteknik får du grundläggande kunskaper i vad LEAN är. Du lär dig vilka LEAN-verktyg som...
E-learning
5S - Ordning och reda
Gothia Logistics
5 timmar
1 550 SEK
Distans
Skapa ordning och reda på arbetsplatsen För att lyckas med genomförandet av ständiga förbättringar är 5S ett verktyg som passar...
Kvalitet - ständig förbättring
Gothia Logistics
25 timmar
4 590 SEK
Distans
Varför är kvalitet viktigt? Det moderna samhället är beroende av att många produkter fungerar på avsett sätt. Syftet med att...
Leanprincipen - kvalitet i varje led
Gothia Logistics
20 timmar
3 890 SEK
Distans
Kvalitetsbrister uppstår då en vara eller tjänst inte uppfyller kundens samtliga önskemål. Detta omfattar både de problem som den externa...
Ledarskap för flödeseffektivitet
Gothia Logistics
30 timmar
5 300 SEK
Distans
Organisationer består av människor i samspel. För att följa med i utvecklingen måste organisationer genomgå en fortlöpande förändring och anpassning....
Grundläggande Lean Production
Gothia Logistics
25 timmar
4 590 SEK
Distans
Gör mer med mindre resurser Begreppet Lean Production innebär att man enbart utför aktiviteter som ger kundnytta. På så sätt...
Grundläggande ledarskap i företag
Gothia Logistics
20 timmar
3 890 SEK
Distans
System och rutiner för att sköta verksamheten Ledarskap är en befattning, ett organisatoriskt ansvar med formella befogenheter. Som ledare eller...
Kvalitetsarbete - översikt
Gothia Logistics
5 timmar
650 SEK
Distans
Förändringar sker hela tiden, både inom den egna organisationen och i omvärlden. Förändringarna leder till nya krav och förväntningar. Förbättringsarbetet...
Lean för tjänster och service
Gothia Logistics
30 timmar
5 300 SEK
Distans
Uppfylla kundens behov på ett effektivt sätt Något alla produkter har gemensamt, oavsett om de är varor eller tjänster, är...
Lean Production - översikt
Gothia Logistics
5 timmar
650 SEK
Distans
Med Lean Production menas att enbart det som ger kundnytta ska utföras. På så sätt frigörs kraft och energi till...
Ledarskap och arbetsorganisation
Gothia Logistics
20 timmar
3 890 SEK
Distans
Samordna resurser och arbetsprestationer Ansvar, befogenheter och medstyrande flyttas allt längre ut i organisationen och idag finns det inte längre...
  • = Reportage kopplat till arrangören
Visar 1-29 av 29 träffar
 

Mer om Utbildning i produktionsledning

produktionsledare

De huvudsakliga arbetsuppgifterna för en produktionsledare är att samordna och resursplanera. Att arbeta med produktionsledning innebär att ta del av alla verksamhetsprocesser så som planering, spårning, kvalitet, uppföljning och rapportering.

Om man är utbildad produktionsledare arbetar man med största sannolikhet i en ledande position. Inom det tekniska området kan man bland annat arbeta med produktionsledning inom tillverkningsindustrin som kvalitetsansvarig, polymertekniker, teknisk säljare/inköpare eller liknande befattning. Det finns i dag en uttalad efterfråga på kompetenta och drivande personer som vill arbeta i en ledande befattning inom tillverkningsindustrin. Att hålla sig uppdaterad inom området genom att gå en kurs inom ett specifikt område, alternativt vidareutbilda sig, kan därför vara en god investering.

Skillnad mellan projektledare och produktionsledare

Projektledare = Bör vara strateg och säljare samt driva kundens affärer framåt och vara ett bollplank till kunden, kunna kundens affär och bransch samt leda och motivera hela arbetsgruppen.

Operativ projektledare = Projektledare som inte jobbar med någon produktionsledare, utan sköter produktionen själv som oftast inte är en strategisk projektledare eller säljare, mer beställningsmottagare.

Produktionsledare = Leder själva produktionsprocessen och ser till att budgetar och tidsramar hålls. En ordningsperson och administratör.

Produktionsledning inom bygg

Produktionsledning inom byggsektorn innefattar ledning och samordning av alla förekommande aktiviteter på en byggarbetsplats under produktionstiden. Övergripande kan man säga att produktionsledaren leder och samordnar personalens arbete på plats på byggarbetsplatsen. När man arbetar som produktionsledare har man det övergripande ansvaret för produktionen. Några av de mest centrala arbetsområdena för en produktionsledare är:

  • Övergripande produktionsplanering
  • Investeringsplanering
  • Ledning av produktionspersonal
  • Eventuell kompetensutveckling av produktionspersonal
  • Tillhanda en god arbetsmiljö