Utbildning i produktionsledning

Produktionsledning utbildning

Här hittar du ledarskapsutbildningar i produktionsledning för dig i arbetslivet. Utbildningarna är sorterade på ort, pris, längd och typ av utbildning. Om du vill ha mer information om en specifik utbildning kan du göra en intresseanmälan till respektive utbildningsarrangör.

Certifierad ledare är en komplett utbildning för dig som vill bli trygg och respekterad i rollen som ledare. Under utbildningen hjälper vi dig konkret med dina mål & din personal för att nå framgång med ditt uppdrag.

Produktionsteknik – Lean Toolbox, Göteborg
Lernia
1 dag, kl 8.00-16.30
Göteborg
Lean handlar om att transformera verksamheten och dess processer till ett nytt och effektivare sätt att arbeta på, att identifiera...
Kurs i Lean Production
Idhammar i Sverige AB
2 dagar
10 800 SEK
Stockholm
Företag och medarbetare måste hela tiden utveckla både produktivitet och kvalitet för att kunna möta en allt hårdare konkurrens. Lean...
Kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001:2015
Teknologisk Institut AB Sverige
1 dag
5 000 SEK
Flera orter (2)
Teknologisk Instituts utbildning Kvalitetsledningssystem vänder sig till dig som leder företagets kvalitetsutveckling enligt ISO 9001:2015 eller är i färd med...
Lean Produktion 7,5 hp
Chalmers Professional Education
         
(1)
10 dagar
39 000 SEK
Flera orter (3)
Lean Produktion är en uppsättning principer och tekniker som innefattas i verksamhetens system och processer. De kan härledas till en...
Leanspelet
Teknologisk Institut AB Sverige
1 dag
5 000 SEK
Flera orter (2)
Utbildningen är modul 1 i vår utbildning Leanledaren Att införa Lean. Leanspelet innebär att vi under en utbildningsdag på ett...
Lean-verktygen
Idhammar i Sverige AB
2 dagar
10 800 SEK
Stockholm
Inom Lean används en rad olika verktyg. Nyckeln till ett lyckat införande av Lean ligger i helheten som Lean står...
Managing Industrial Operations (IMOP)
Chalmers Professional Education
         
(1)
13 dagar
114 000 SEK
Göteborg
Managing Industrial Operations (IMOP) A 13 day executive development program Managing International Operations (former IMOP) is an ambitious 13 day...
Nästa steg med Lean
Företagsuniversitetet
1 dag
6 900 SEK
Stockholm
En hands on kurs kurs för dig som redan känner till och har börjat arbeta med Lean. Du får praktiska...
Planering av Lean
Teknologisk Institut AB Sverige
2 dagar
7 800 SEK
Flera orter (2)
Utbildningen är modul 3 i vår utbildning Leanledaren Att införa Lean. För att skapa största möjliga smidighet i en verksamhet...
Värdeflödesanalys och verktyg för Lean
Teknologisk Institut AB Sverige
3 dagar
12 000 SEK
Flera orter (2)
Utbildningen är modul 2 i vår utbildning Leanledaren Att inför Lean. Vi fördjupar oss nu i själva värdeflödet i processen....
Diplomerad förbättringsledare, 13 dagar
Nercia Utbildning AB
13 dagar
49 000 SEK
Örebro
Utbildningen innehåller allt du behöver kunna som förbättringsledare när du ska skapa effektivare förbättringsprojekt. När du är klar blir du...
Diplomerad underhållschef/ingenjör
Nercia Utbildning AB
14 dagar
49 000 SEK
Örebro
Utbildningen är utvecklad efter mångårig erfarenhet av processutvecklingsarbete tillsammans med ledande organisationer i Sverige och utomlands. Här behandlas väletablerade och...
Effektiv Produktion - Lean
QDC Förbättringskonsult AB
         
(3)
9 dagar
35 000 SEK
Jönköping
Lär er se och förstå era förluster/potentialer samt hur man på ett smart sätt kan jobba för att utveckla och...
Effektiv produktion i världsklass
Idhammar i Sverige AB
2 dagar
Södertälje
WCM står för World Class Manufacturing, vilket är ett samlingsnamn för de mest effektiva verktygen för utveckling av produktionen. Inom...
Lean Produktionslogistik
Chalmers Professional Education
3 dagar
12 900 SEK
Göteborg
Lean produktionslogistik– utveckling av produkternas värdeflöden Vad är dina utmaningar och varför denna kurs? En grundläggande princip i Lean är...
Leanledaren - Att införa Lean
Teknologisk Institut AB Sverige
8 dagar
25 600 SEK
Flera orter (2)
Teknologisk Instituts utbildning Leanledaren att införa Lean ger dig mycket god kunskap om hela Lean filosofin samt en stor mängd...
Leanspelet
QDC Förbättringskonsult AB
         
(2)
1 dag
3 500 SEK
Jönköping
En grundförutsättning är engagerade medarbetare och det åstadkommer man bland annat med förståelse, påverkansmöjligheter och insyn. Leanspelet är ett utmärkt...
Production Management Roundtables
Chalmers Professional Education
1 år
22 000 SEK
Göteborg
Production Management Roundtables Någon har troligen redan hanterat en utmaning som liknar den som ni sliter med just nu. Samtidigt...
Produktchefsutbildning
Företagsuniversitetet
         
(1)
6 dagar
35 000 SEK
Stockholm
...
Produktionsteknik - grundkurs
Teknologisk Institut AB Sverige
2 dagar
9 700 SEK
Göteborg
Det här är en grundläggande kurs i produktionsteknisk utveckling. Den är även ett insteg till ett flertal andra kursmoduler i...
Arbetsledning, steg 1
Teknologisk Institut AB Sverige
3 dagar
16 500 SEK
Flera orter (2)
Arbetsledning steg 1, är utbildningen för dig som vill utvecklas och bli tryggare i rollen som ledare. Kursen ger dig...
ISPMA – Excellence level product planning
Dataföreningen Kompetens
4-dagarskurs
29 500 SEK
Stockholm
New customer requests are arriving on a daily basis. Strong wishes are originating from the sales rep in Italy. Your...
PPAP – Production Part Approval Process
Företagsutbildarna
1 dag
4 200 SEK
Hudiksvall
PPAP Production Part Approval Process, är en kvalitetssäkringsprocess för godkännande av nya eller ändrade produkter. Det innebär att leverantören måste...
Produktionstekniker
Consensus Sverige AB
13 dagar
32 500 SEK
Flera orter (2)
Time to Market och Time to Consumer är två begrepp som är fundamentala i dagens industriella processer. Att effektivisera verksamheten...
Project Management Fundamentals, Classroom Education
IIL – International Institute for Learning
2 dagar
10 500 SEK
Göteborg
Many projects are performed by highly competent and effective people who have little or no project management training. They perform...
Lean Produktutveckling
Ilenio AB
2 dagar
8 750 SEK
Stockholm
Ilenio påvisar hur Lean Product Development skiljer sig från traditionella utvecklingsprocesser. Lär dig att se utveckling på ett nytt sätt så kommer du även att...
Företagsanpassad utbildning
Produktionsteknik – frekvensstudier
Lernia
En dag, kl 8.00-16.00
Rikstäckande
Frågar man en chef eller montör vad de största problemen i produktionen är, får man ofta ett svar som motsvarar...
Leanspelet
Idhammar i Sverige AB
1 dag
Rikstäckande
Leanspelet är en spelbaserad utbildningsform för att påvisa hur man kan arbeta smartare genom att ta bort det i produktionen...
Arbeta i projekt
Profecto Service Management AB
1 dag
Rikstäckande
Kursen kommer att gå igenom grundkunskaperna du behöver om arbetsformerna i projekt. Varje projektdeltagare är viktig för att säkerställa projektets...
E-learning
5S - Ordning och reda
Gothia Logistics
5 timmar
1 550 SEK
Distans
Skapa ordning och reda på arbetsplatsen För att lyckas med genomförandet av ständiga förbättringar är 5S ett verktyg som passar...
Grundläggande Lean Production
Gothia Logistics
25 timmar
4 590 SEK
Distans
Gör mer med mindre resurser Begreppet Lean Production innebär att man enbart utför aktiviteter som ger kundnytta. På så sätt...
Grundläggande ledarskap i företag
Gothia Logistics
20 timmar
3 890 SEK
Distans
System och rutiner för att sköta verksamheten Ledarskap är en befattning, ett organisatoriskt ansvar med formella befogenheter. Som ledare eller...
Lean för tjänster och service
Gothia Logistics
30 timmar
5 300 SEK
Distans
Uppfylla kundens behov på ett effektivt sätt Något alla produkter har gemensamt, oavsett om de är varor eller tjänster, är...
Ledarskap och arbetsorganisation
Gothia Logistics
20 timmar
3 890 SEK
Distans
Samordna resurser och arbetsprestationer Ansvar, befogenheter och medstyrande flyttas allt längre ut i organisationen och idag finns det inte längre...
Lean Six Sigma Black Belt Certification Program, Live Virtual
IIL – International Institute for Learning
48 timmar
43 000 SEK
Distans
Many participants have gone on to make Process Improvement their full time role, and this class prepares them to lead...
  • = = Reportage kopplat till arrangören
Visar 1-35 av 35 träffar
 

Mer om Utbildning i produktionsledning

produktionsledare

De huvudsakliga arbetsuppgifterna för en produktionsledare är att samordna och resursplanera. Att arbeta med produktionsledning innebär att ta del av alla verksamhetsprocesser så som planering, spårning, kvalitet, uppföljning och rapportering.

Om man är utbildad produktionsledare arbetar man med största sannolikhet i en ledande position. Inom det tekniska området kan man bland annat arbeta med produktionsledning inom tillverkningsindustrin som kvalitetsansvarig, polymertekniker, teknisk säljare/inköpare eller liknande befattning. Det finns i dag en uttalad efterfråga på kompetenta och drivande personer som vill arbeta i en ledande befattning inom tillverkningsindustrin. Att hålla sig uppdaterad inom området genom att gå en kurs inom ett specifikt område, alternativt vidareutbilda sig, kan därför vara en god investering.

Skillnad mellan projektledare och produktionsledare

Projektledare = Bör vara strateg och säljare samt driva kundens affärer framåt och vara ett bollplank till kunden, kunna kundens affär och bransch samt leda och motivera hela arbetsgruppen.

Operativ projektledare = Projektledare som inte jobbar med någon produktionsledare, utan sköter produktionen själv som oftast inte är en strategisk projektledare eller säljare, mer beställningsmottagare.

Produktionsledare = Leder själva produktionsprocessen och ser till att budgetar och tidsramar hålls. En ordningsperson och administratör.

Produktionsledning inom bygg

Produktionsledning inom byggsektorn innefattar ledning och samordning av alla förekommande aktiviteter på en byggarbetsplats under produktionstiden. Övergripande kan man säga att produktionsledaren leder och samordnar personalens arbete på plats på byggarbetsplatsen. När man arbetar som produktionsledare har man det övergripande ansvaret för produktionen. Några av de mest centrala arbetsområdena för en produktionsledare är:

  • Övergripande produktionsplanering
  • Investeringsplanering
  • Ledning av produktionspersonal
  • Eventuell kompetensutveckling av produktionspersonal
  • Tillhanda en god arbetsmiljö