Visar 1-16 av 16 träffar
Läs hur vi sorterar resultat
Vill du vet mer om hur vi sorterar resultat? Läs mer om hur vi rankar utbildningar i sökresultatet.
Visar 1-16 av 16 träffar

Mer om PRINCE2-kurs

Vad är PRINCE2?

Projekt har en förmåga att växa. De är dessutom ofta både komplexa och internationella. PRINCE2 är projektledningsmetoden som hjälper till att hålla ihop trådarna.

En av de stora fördelarna med PRINCE2 är att projektet delas upp i hanterbara etapper. Det gör att projektledaren får mycket större möjligheter att få överblick, och därmed kontroll.

Starta ett projekt i PRINCE2

I denna etapp utses projektgruppen och en projektplan sammanställs där den övergripande strategin bestäms. När detta arbete är gjort blir projektets ledning ombedd att påbörja projektet.

De viktiga delarna är:

 • Utse en projektledare
 • Utse en projektledning
 • Förbereda en projektplan
 • Definiera projektets strategi

Initiera ett projekt i PRINCE2

Denna etapp omfattar arbetet att påbörja projektet. Man utvecklar projektplanen för att bygga upp ett ordentligt business case. Här används metoder för att säkerställa att kvaliteten på projektet överensstämmer med den övergripande strategin.  Dokument skapas för att underbygga projektplanen samt en plan för nästa etapp.

Resultatet av denna etapp är information som levereras till ledningen som underlag för att hela projektet ska godkännas.

Styra ett projekt i PRINCE2

I denna denna etapp bestäms hur ledningen ska styra projektet. Här bestäms hur projektledningen ska godkänna projektplanen, inklusive varje etapp och den nya projektplanen som ersätter den befintliga planen till följd av avvikelser eller oförutsedda omständigheter.

Styra en etapp

I denna etapp bestäms hur projektet ska delas upp och hur varje enskild etapp bör kontrolleras och godkännas. Denna del inkluderar hur projektarbetet ska övervakas och hur framsteg rapporteras till ledningen.

Managing Stage Boundaries (SB)

Stage Boundaries (SB) är en beslutande etapp i projektet där man granskar och beslutar om projektet ska fortsätta, förändras eller avslutas. I denna etapp rapporterar projektledaren om projektet kommer att uppfylla verksamhetsmålen, hur projektplanen fullföljs samt risker och problem. Om ledningen är nöjda inleds nästa steg i  projektplanen.

Processen för att hantera och verkställa produktleveransen i PRINCE2

I etappen där produktleveransen ska verkställas ska bland annat följande punkter säkerställas:

 • Att produktarbetet i teamet fullföljs enligt överenskommelse
 • Att alla involverade medarbetare och leverantörer är eniga om vad som ska produceras, vad det förväntade resultatet är och vilka kostnads- och tidsramar som gäller
 • Att produktleveransen lever upp till förväntningarna
 • Att information om framsteg i projektet rapporteras till projektledaren vid överenskommen tidpunkt för att säkerställa att projektet lever upp till ledningens förväntningar

Avsluta ett projekt i PRINCE2

Denna etapp täcker upp de saker som bör göras när projektet ska avslutas. Projektet ska vara formellt de-uppdrag (och resurser frigörs för avsättning till annan verksamhet), fortsatta åtgärder bör identifieras och själva projektet bedömas formellt.

Viktiga aktiviteter är:

 • Avveckling av ett projektet
 • Identifiering av uppföljande insatser
 • Utvärdering översyn

prince2 projektledningsmodell

PRINCE2® Foundation

PRINCE2® Foundation är grundkursen i PRINCE2 som även ges i kombination med uppföljningskursen Practitioner. PRINCE2® Foundation ger en introduktion i metodiken. Kursen är lämplig till alla som jobbar med projekt och projektledning som vill ha förståelse för ansvarsområden, roller och användning av denna metodik.

PRINCE2 Foundation syftar till att säkerställa att deltagarna ska kunna fungera som välinformerade medarbetare i en projektledningsgrupp som använder PRINCE2 metoden, i en miljö som stödjer PRINCE2. För att uppnå detta måste deltagarna visa förståelse för principerna och terminologin i metoden.

Mål med en Prince2-kurs

Efter avslutad kurs ska deltagarna:

 • Kunna använda PRINCE2:s processer, teman och principer för riktigt effektiv projektledning
 • Förstå de sju processerna och teknikerna för produktbaserad planering och kvalitetsgranskning
 • Kunna anpassa PRINCE2 till olika miljöer och projekt
 • Förstå ansvarsområden och syftet för alla PRINCE2-roller
 • Förstå förhållandet mellan de sju principerna,teman, processerna, produkterna och rollerna i ett PRINCE2® projekt
 • Förstå vad som är output och input till och från managementprodukterna
 • Besitta all kunskap som krävs för att klara examen för certifieringen
 • Förstå syftet med managementprodukter och skapandet av produktbeskrivningar, business case, risk- och kvalitetsloggar samt projektärendelogg

PRINCE2® Practitioner

PRINCE2® Practitioner finns som separat kurs och i kombination med foundation. Practitionerkursen ger praktisk möjlighet att tillämpa begreppen i PRINCE2® på en fallstudie och förbereder deltagarna inför PRINCE2® Practitioner examineringen.

Syftet med practitioner är att deltagarna ska lära sig att genomföra och applicera ett mindre projekt i en PRINCE2® miljö. För att gå practitioner måste man ha kompetenserna som foundation kräver.

Under kursen kommer deltagarna att öva och anpassa PRINCE2®  i flera olika konkreta fall samt ta itu med de behov och problem som kan uppstå i ett projekt.

PRINCE2® Practitioner är en klassrumsbaserad tvådagarskurs som främst riktar sig till projektledare. Kursen är detaljerad och fokus ligger på praktiska övningar och scenarier. Övningarna baseras på en fallstudie med ett liknande format som den som används i APM Groups Practitioner examen. Denna fallstudie kommer att användas för att testa den ingående förståelsen för tillämpningen av PRINCE2® .

Målgrupp för PRINCE2® Practitioner

 • Programledare
 • PM Office  Managers
 • (Seniora) Projektledare
 • Företagsledning
 • Uppdragsgivare

Mål med kursen

Efter avslutad kurs ska deltagarna:

 • Visa förståelse för sambanden mellan teman processer, ledningsprodukter och tekniker i PRINCE2® samt att de kan tillämpa denna förståelse
 • Känna till och kunna kommentera detaljerade förklaringar av alla teman, processer och tekniker samt PRINCE2® ledningsprodukter
 • Visa att man har god förståelse för hur man kan anpassa PRINCE2® till olika projektmiljöer
 • Visa att de förstår skälen bakom processerna, teman och teknikerna i PRINCE2®
Så här går du vidare

Sök och hitta en utbildning du är intresserad av


Beställ information eller boka direkt


Du blir kontaktad av utbildningsarrangören

Jämför utbildningar
Jämför utbildningar
Håll dig uppdaterad
Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få utbildningsförslag, inspiration och aktuell information – direkt till din inkorg. 📨
Reportage
CANEA Partner Group AB
Projektledarutbildning hos CANEA

CANEA har erfarenhet av att utbilda projektledare inom många branscher. Anna Nyberg, Key Account Manager på Protexion Sverige AB och Anders Ahlström, it-konsult har gått kursen Projektledarcertifiering - PMPCANEA Partner Group AB.

Läs mer om vad de tycker om upplägget och nyttan.

Läs mer
PRINCE2 – Kungen av projektledni...
Adding Value Consulting AB

– Att vi nu har en mall att utgå ifrån vid allt projektarbete har gjort organisationen mycket mer effektiv och dessutom talar vi alla samma språk. Våra kunder ser att vi arbetar efter en internationell erkänd standard och de vet då att vi är effektiva och har kontroll på risker, kvalitet och levererar det vi har lovat och oftast lite extra därutöver!

Göran Enström, Commercial Manager, Envirotainer

Läs mer