Styrelseutbildningar för företagsledning

Styrelseutbildningar för företagsledning

Nedan hittar du utbildningar för ledningsgrupper, styrelse och för dig som vill utvecklas som VD. Vi har listat utbildningar efter ort och kurstitel för att hjälpa dig hitta rätt. Genom att klicka på respektive utbildning hittar du information om kursinnehåll, pris, startdatum m.m.

Om du vill ha kostnadsfri information hemskickad eller önskar bli kontaktad av en utbildningsarrangör har du även möjlighet att fylla i ett intresseformulär för varje utbildning.

Vi på utbildning.se önskar dig lycka till med att hitta den kompetensutveckling du söker!

Högre styrelseutbildning för större företag
Styrelseakademien - styrelseutbildningar
3 tillfällen
65 000 SEK
Stockholm
Modernt styrelsearbete ställer lika stora krav på att leda verksamheten som att utöva ett ledarskap genom teamarbete både inom styrelsen...
Grundläggande styrelse
Executive People AB
1 dag
6 950 SEK
Flera orter (3)
I vår Grundläggande styrelseutbildning får du lära dig grunderna i lagstiftningen och vilka krav som ställs på dig som styrelseledamot....
Professionellt Styrelsearbete
Michaël Berglund - Styrelseutbildningar
3 dagar
26 500 SEK
Stockholm
Kursen Professionellt styrelsearbete ger en heltäckande bild av allt vad som krävs av en styrelseledamot och dess ansvar, hur arbetet...
Högre diplomerad styrelse
Executive People AB
3 dagar
20 750 SEK
Flera orter (3)
Ett fungerande och aktivt styrelsearbete är nödvändigt för framgång och lönsamhet i ett bolag. Kursen Högre diplomerad styrelseutbildning ger dig...
Styrelseutbildning 3 dagar
Confex - Öppna utbildningar
3 dagar
17 750 SEK
Flera orter (3)
Den högre diplomerade styrelseutbildningen. Utbildningen för dig som vill ta styrelsearbetet till en ny nivå....
Styrelsen och den digitala transformationen
Michaël Berglund - Styrelseutbildningar
1 dag
10 800 SEK
Stockholm
En heldagskurs med fokus på Digital Transformation. Digitalisering påverkar bolagets alla delar. Styrelsen måste förstå de dramatiska förändringar som sker i kölvattnet av...
Executive Leadership Program (fd Företagsledning)
SSE Executive Education – tidigare IFL vid Handelshögskolan i Stockholm
25 dagar
210 000 SEK
Stockholm
Vill du utmana dig själv och det du tar för givet för att bygga ny kunskap och bli en bättre chef...
Styrelsens arbete med strategi – fördjupningskurs
Västsvenska Handelskammaren
1 dag
5 800 SEK
Göteborg
Det finns styrelser som arbetar aktivt och framgångsrikt med att både formulera och genomföra sin valda strategi. Ett lyckat strategiarbete...
Ansvaret för styrelse, VD och revisor i aktiebolag
VJS - en del av Karnov Group
         
(1)
1 dag
9 900 SEK
Stockholm
Under kursdagen behandlas styrelse , VD samt revisorsansvaret i aktiebolag utifrån aktuell rättspraxis och de senaste årens utveckling på aktiebolagsrättens...
Rätt fokus i styrelsearbetet, SME – certifieringsutbildning
Styrelseakademien - styrelseutbildningar
2 tillfällen
13 600 SEK
Flera orter (16)
Välkommen till en utbildning som ökar din kunskap både på bredden och på djupet. Vi vill utveckla din ambition för...
Diplomutbildning i Styrelsearbete
Västsvenska Handelskammaren
         
(9)
5 tillfällen
22 900 SEK
Göteborg
Framgångsrika företag har ofta fungerande och aktiva styrelser. Det är viktigt att både företagsledare och ledamöter känner till lagar, regler...
Styrelseledamot i noterade bolag
Styrelseakademien - styrelseutbildningar
1 dag
5 900 SEK
Stockholm
Det här styrelseutbildningen är en fortsättningskurs på Rätt fokus i styrelsearbetet  där du får den kunskap som en styrelseledamot i ett...
SBL Företagsledning för bygg och fastighet
SSE Executive Education – tidigare IFL vid Handelshögskolan i Stockholm
20 dagar
158 000 SEK
Stockholm
Det här är programmet för dig som har en högre position inom bygg och fastighetssektorn och som vill utveckla ditt...
Kurs för styrelsesekreterare utan juridisk bakgrund
Michaël Berglund - Styrelseutbildningar
1 dag
8 600 SEK
Stockholm
Heldagskurs för styrelsesekreterare utan juridisk bakgrund. Inledning • Lagar och regelverk • Aktiebolagets egenskaper • Svensk kod för bolagsstyrning Bolagsorgan...
Kundorienterad och hållbar verksamhetsutveckling för styrelse och VD
Sandholm Associates AB
3 dagar
18 700 SEK
Stockholm
Kursen Kundorienterad och hållbar verksamhetsutveckling för styrelse och VD ger insikter i varför det är och i framtiden kommer att...
Aktivt och drivande styrelsearbete
SSE Executive Education – tidigare IFL vid Handelshögskolan i Stockholm
3 dagar
28 000 SEK
Stockholm
Utbildningsprogrammet Aktivt och drivande styrelsearbete riktar sig till dig som vill öka sin kompetens inom bolagsstyrning och styrelsearbete. Fokus i utbildniingen...
Revisorns och styrelsens ansvar
BG Institute
Heldag
7 900 SEK
Stockholm
         Återkommande kurs som behandlar revisorns och styrelsens ansvar och ansvarsfördelning med utgångspunkt i aktuell rättspraxis och lag. Bara de...
Grundläggande VD
Executive People AB
2 dagar
19 750 SEK
Flera orter (3)
Välkommen till en vd utbildning som ger dig en god grund för att axla den mångfacetterade vd rollen! Som vd...
Diplomutbildning i VD:s roll och ansvar
Västsvenska Handelskammaren
         
(17)
6 tillfällen
32 900 SEK
Göteborg
För att bli framgångsrik krävs ett gott ledarskap, affärsmässighet men också god kunskap i lagar och regler som styr. Kunskap som...
Styrelsearbete - Grundkurs
Diploma Utbildning
2 timmar
2 300 SEK
Stockholm
En grundutbildning i styrelsearbete som passar både nya och erfarna ledamöter i privata, offentliga och ideella styrelser. Utbildningen går igenom...
Corporate Responsibility (CSR) – Certifiering
Styrelseakademien - styrelseutbildningar
2 tillfällen
13 600 SEK
Flera orter (2)
StyrelseAkademien och hållbarhetsexperterna Uphigh lanserade 2014 Sveriges första certifieringsutbildning för styrelse inom CSR och hållbart företagande. Kursen täcker följande områden:...
Ekonomi för styrelseledamöter
Michaël Berglund - Styrelseutbildningar
1 dag
8 600 SEK
Stockholm
Hur kan du tillföra och bidra mer i styrelserummet? Utbildningen syftar till ge dig bättre kunskap om ekonomiarbete ur ett...
EFLs Styrelseprogram
EFL, Executive Foundation Lund
8 månader
75 000 SEK
Lund
Det är den enda av sitt slag i Sverige och har startat årligen sedan 2000. Programmet ger både formell kunskap och större insikt...
Utvärdera er ledningsprocess – planering och uppföljning
Stratecute Group
         
(2)
0,5 dagar
3 000 SEK
Flera orter (2)
Metoden utgår från Kaplan & Nortons (K&N) forskning vid Harvard Business School. K&N är grundare av koncepten Balanced Scorecard, ABC...
Professional Management Consultant Program
EXMI Executive Management Institute
         
(1)
5 dagar
24 700 SEK
Stockholm
Utbildning för dig som vill utvecklas i rollen som managementkonsult. Utbildningen ger dig ett försprång i konsultrollen och förbereder dig...
Executive Program
Executive People AB
         
(1)
10 dagar
89 750 SEK
Stockholm
Diplomutbildningen Executive Program hjälper dig att bli en framgångsrik VD som vet hur du ska föra företaget framåt tillsammans med anställda...
Managing Professional Services
SSE Executive Education – tidigare IFL vid Handelshögskolan i Stockholm
13 dagar
80 000 SEK
Stockholm
Det här är programmet för dig som vill utvecklas som chef och ledare i ett professionellt tjänsteföretag. Programmet utgår från...
Certifikat Styrelsearbete
FEI - Företagsekonomiska Institutet
42 900 SEK
Stockholm
Att verka i en styrelse är ett viktigt arbete, och särskilt utmanande då man arbetar tillsammans men har ett individuellt...
VD-programmet
Executive People AB
5 dagar
48 750 SEK
Flera orter (3)
Tillsammans med mycket erfarna utbildare som besitter hög kompetens inom sina specifika områden, kommer du under 5 dagar att få stifta...
Ordförandeutbildning
Styrelseakademien - styrelseutbildningar
4 dagar
49 000 SEK
Stockholm
Ordföranden har idag fått en allt tydligare definierad roll. Det handlar om ett mer sammanhängande ansvar i Aktiebolagen och i...
CERTIFIERAD VD – 20 DAGAR
Executive People AB
20 dagar
210 000 SEK
Stockholm
Efter denna utbildning, kan du kvittera ut en Certifiering. Ett bevis på att du genomgått hela utbildningen och blivit godkänd på...
Professionellt styrelsearbete
BG Institute
Heldag
8 900 SEK
Stockholm
         Kursdagen behandlar samtliga aspekter om hur du bedriver professionellt styrelsearbete. Som deltagare får du bland annat svar på frågor om...
Michaël Berglund Mentorship Program
Michaël Berglund - Styrelseutbildningar
12 månader
75 000 SEK
Stockholm
Vi matchar dig med en förebild som tar dig till nästa nivå. Och ger dig nya perspektiv. Michaël Berglund Mentorship...
Ordförandekurs
Michaël Berglund - Styrelseutbildningar
4 dagar
57 000 SEK
Stockholm
Michaël Berglund Board Value erbjuder en  specialinriktad   ordförandeutbildning för dig som är styrelseordförande, eller som är på väg att...
Tillväxtledarskap – Ledarskap för bolag med höga ambitioner
Tillväxtpartner AB
         
(5)
4 dagar
24 900 SEK
Stockholm
Här är den bästa utbildningen för dig som vill få ditt bolag att växa och som är klok nog att...
Verksamhetsstyrning
IHM Business School
18 veckor
57 900 SEK
Flera orter (3)
Organisationer är idag beroende av att ha ett stort antal självgående chefer och medarbetare som kan vidta åtgärden och ta...
Strategisk ekonomistyrning – Frukostmöte
Stratecute Group
         
(2)
2 timmar
0 SEK
Flera orter (3)
Kopplingen mellan ekonomistyrning och strategin sker genom modern uppföljning. En utmaning som många ledningsgrupper står inför idag är att kontinuerligt...
Bolagsledningens plikter och ansvar – Corporate opportunities
BG Institute
Heldag
8 500 SEK
Stockholm
         Frågan om bolagsledningens plikter och ansvar har aktualiserats i stor utsträckning under senare år, inte minst i anledning av...
Effektivt ledarskap och ledningsgruppsarbete
Sveriges Kommunikatörer
1 dag
7 325 SEK
Stockholm
Under dagen skapar vi ett tydligare ramverk för ledningsgruppens arbete. Ett ramverk som bygger på organisationens värdegrund. Vi jobbar med...
Leda andra chefer
Mgruppen
3 + 3 dagar
45 000 SEK
Stockholm
För dig som har minst fem års erfarenhet i ledande befattningar. Du jobbar idag i en mindre organisations högre skikt...
Ledningsgruppsutveckling
Teknikutbildarna
1 dag
Flera orter (3)
Agendan – som anger vilka beslut som ska fattas. Andan – som anger vilka värderingar som ska tillämpas vid genomförandet....
Professional Management & Leadership
EXMI Executive Management Institute
4 månader
48 000 SEK
Distans
Denna chefsutbildning är individuell och internationellt orienterad. Den har unika egenskaper och programmet är mycket flexibelt med en stark praktisk...
Värdering och överlåtelse av företag
UC Business School
2 dagar
12 900 SEK
Stockholm
Antalet företagsförsäljningar och förvärv ökar. För banken/finansiärerna kan ­förvärvet hos kundföretaget innebära dramatiskt ökad kreditrisk. Att bedöma den ­potentiella riskökningen...
Certifikat Ledarskap
FEI - Företagsekonomiska Institutet
9 dagar
40 900 SEK
Stockholm
Den här etablerade och mycket uppskattade kursen stärker dig i din roll som chef. Du lär dig att leda, utveckla...
Diplomerad Företagsledare
Nercia Utbildning AB
10 månader
95 000 SEK
Örebro
Diplomerad företagsledare är ett utbildningsprogram för dig som siktar på att bli, eller redan idag är etablerad som företagsledare eller...
Offentliga Sektorns Managementprogram
SSE Executive Education – tidigare IFL vid Handelshögskolan i Stockholm
15 dagar
109 000 SEK
Stockholm
Offentliga Sektorns Management Program vänder sig till dig som är högre chef inom offentlig sektor och vill utveckla dig i din chefs...
Styrgruppsutbildning
Orwén konsulting
1 dag
3 000 SEK
Stockholm
Projektformen är idag en allt vanligare form att bedriva samverkan i. Forskning har visat att en aktiv styrgrupp är en...
Chefsutvecklingsprogrammet för sjukvården
SSE Executive Education – tidigare IFL vid Handelshögskolan i Stockholm
12 dagar
96 000 SEK
Stockholm
Det här är programmet för dig som vill stärka dig i rollen som chef i vården genom att utveckla dina...
HR i ledningsgruppen
Advantum Kompetens AB
         
(3)
2 dagar
13 600 SEK
Flera orter (2)
Alla frågor är HR frågor. Det är i alla fall väldigt få frågor som inte har något HR perspektiv. Med...
Full-time MBA
EXMI Executive Management Institute
         
(2)
2 år
117 000 SEK
Stockholm
90 ECTS (universitetspoäng). Executive Program MBA från  Edinburgh Business School  at Heriot Watt University Skottland är en internationell examensutbildning av...
  • = = Reportage kopplat till arrangören
  • = = Film
Visar 1-50 av 86 träffar
12
Visa nästa 36 kurser

Mer om Styrelseutbildningar för företagsledning

Vad är vd- och styrelsearbete?

företagsledningEtt företags ledning är den grupp med människor som sammansätts för att ta de verkställande besluten inom företaget och som därmed innehar den verkställande makten. Ledningen tillsätts av företagets styrelse. I toppen av ledningen sitter den verkställande direktören, alltså vd:n. Ledningsgruppen består ofta av chefer för olika avdelningar som har specialkompetens inom sina områden och därför kallas för rådgivare. I större organisationer anställer styrelsen ledningen för att den, på bolagsstämmans uppdrag, ska tillvarata aktieägarnas intressen. Vd:n kan då även gå under benämningen verkställande tjänsteman. I mindre företag kan vdoch ägare vara samma person och i de minsta aktiebolagen är denna vanligen även styrelsens ordförande.

Styrelsens uppgift är att skapa rätt förutsättningar för att driva bolagets utveckling framåt. Den ska också veta hur resurserna kan fördelas och investeras för att skapa så stor vinst som möjligt.

Utbildningar för mer effektiv ledning

Här hos oss på utbildning.se finns många utbildningar och kurser för dig som just blivit vd, eller är del av en styrelse eller ledning, och vill utvecklas inom rollen. De flesta utbildningarna är några dagar långa men det finns också de som sträcker sig över flera veckor, månader och upp till ett eller ett par år. Några leder dessutom till att du kan få ett certifikat som kvitto på dina nyförvärvade kunskaper.

En utbildning eller kurs kan ge många användbara verktyg för att effektivisera och strukturera styrelsearbetet så att det inte bara verkar för bolagets lönsamhet och tillväxt ur ett kortsiktigt perspektiv, utan också förbereder bolaget för de utmaningar som det kommer möta i en mer avlägsen framtid.  

Vad du som styrelseledamot eller vd behöver veta

Du som just tillträtt din post som vd eller är nybliven medlem i en styrelse eller ledningsgrupp har troligtvis många frågor och funderingar. Hur kommer man till exempel upp med en lämplig affärsplan och budget för verksamheten? Hur samverkar styrelse, ledning och vd egentligen? Och hur förhåller man sig till alla lagar och regelverk? Förhoppningsvis kan en utbildning inom vd- och styrelsearbete besvara allt detta och hjälpa dig att bena ut andra frågetecken kring exempelvis ekonomi, balansräkning och det juridiska ansvaret som axlas av personerna i företagets topp. Oavsett om du är vd eller styrelseledamot kan det kännas tryggt med en stabil kunskapsgrund att stå på och en rad rejäla redskap som kan hjälpa dig klara de krav du ställs inför och få dig att med större säkerhet aktivt bidra till ditt bolags framgång. Det kan vara en god idé att sondera utbildningsutbudet för att hitta de kurser som känns mest relevanta för din roll.