Gör vår undersökning om kompetensutveckling för chansen att vinna en helt gratis utbildning från Keystone Production!

Filtrera efter
Utbildningsform
Företagsledning / styrelse
Plats
Visa alla filter
Visar 1-25 av 64 träffar
1
2
3
Annonser

Ämnen inom Företagsledning / styrelse

Populära platser

Reportage inom Företagsledning / styrelse

Trailer för Framgångsakademins kurs med Görel Fred.

Mer information finns på våran hemsida.

Mer om Företagsledning- och styrelseutbildning

Vad är vd- och styrelsearbete?

Ett företags ledning är den grupp med människor som sammansätts för att ta de verkställande besluten inom företaget och som därmed innehar den verkställande makten. Ledningen tillsätts av företagets styrelse. I toppen av ledningen sitter den verkställande direktören, alltså vd:n. Ledningsgruppen består ofta av chefer för olika avdelningar som har specialkompetens inom sina områden och därför kallas för rådgivare. I större organisationer anställer styrelsen ledningen för att den, på bolagsstämmans uppdrag, ska tillvarata aktieägarnas intressen. Vd:n kan då även gå under benämningen verkställande tjänsteman. I mindre företag kan vd och ägare vara samma person och i de minsta aktiebolagen är denna vanligen även styrelsens ordförande.

Styrelsens uppgift är att skapa rätt förutsättningar för att driva bolagets utveckling framåt. Den ska också veta hur resurserna kan fördelas och investeras för att skapa så stor vinst som möjligt.

Utbildningar för mer effektiv ledning

Här hos oss på utbildning.se finns många utbildningar och kurser för dig som just blivit vd, eller är del av en styrelse eller ledning, och vill utvecklas inom rollen. De flesta utbildningarna är några dagar långa men det finns också de som sträcker sig över flera veckor, månader och upp till ett eller ett par år. Några leder dessutom till att du kan få ett certifikat som kvitto på dina nyförvärvade kunskaper.

En utbildning eller kurs kan ge många användbara verktyg för att effektivisera och strukturera styrelsearbetet så att det inte bara verkar för bolagets lönsamhet och tillväxt ur ett kortsiktigt perspektiv, utan också förbereder bolaget för de utmaningar som det kommer möta i en mer avlägsen framtid.  

Vad du som styrelseledamot eller vd behöver veta

Du som just tillträtt din post som vd eller är nybliven medlem i en styrelse eller ledningsgrupp har troligtvis många frågor och funderingar. Hur kommer man till exempel upp med en lämplig affärsplan och budget för verksamheten? Hur samverkar styrelse, ledning och vd egentligen? Och hur förhåller man sig till alla lagar och regelverk? Förhoppningsvis kan en utbildning inom vd- och styrelsearbete besvara allt detta och hjälpa dig att bena ut andra frågetecken kring exempelvis ekonomi, balansräkning och det juridiska ansvaret som axlas av personerna i företagets topp. Oavsett om du är vd eller styrelseledamot kan det kännas tryggt med en stabil kunskapsgrund att stå på och en rad rejäla redskap som kan hjälpa dig klara de krav du ställs inför och få dig att med större säkerhet aktivt bidra till ditt bolags framgång. Det kan vara en god idé att sondera utbildningsutbudet för att hitta de kurser som känns mest relevanta för din roll.