SE HIT! 😀 Sista chansen att ansöka till SSE MBA-stipendiet 2024, värt 645 000 kr. Årets ansökan stänger fredag 2024-05-31.

Visar 1-7 av 7 träffar
Läs hur vi sorterar resultat
Vill du vet mer om hur vi sorterar resultat? Läs mer om hur vi rankar utbildningar i sökresultatet.
Visar 1-7 av 7 träffar

Rehabiliteringsutbildning

En rehabiliteringsutbildning är till för dig som äger ett mindre företag med några anställda eller du som jobbar på en HR-avdelning på ett större företag. Den tilltänkta målgruppen för dessa utbildningar är du som på något sätt ansvarar för dina kollegors välmående. Det är ett viktigt ansvar som inte bör försakas, det är precis därför en utbildning inom rehabilitering kan vara så viktig.

Det finns flera olika former av rehabiliteringsutbildningar. Många behandlar det övergripande ansvar som arbetsgivaren har. Vad ska ni tänka på och vilka lagar och regler finns det egentligen? Andra utbildningar är inte lika generella utan fokuserar istället på att hjälpa er sätta upp processer och förebygga missbruk, utbrändhet eller skador.

En process skulle kunna vara att sätta upp en rehabiliteringsplan för någon som skadat sig utanför eller på arbetstid. Vid grövre eller permanenta skador, som om någon blir av med en arm, kan det vara svårt att ta ställning till exakt hur du ska hantera situationen utan en utbildning.

I förebyggande syfte kan det vara att hantera alkohol- och drogmissbruk, som i stor del kan förebyggas med en sund inställning och en vilja hos arbetsgivaren att hjälpa sina medarbetare.

Eftersom dessa områden också kan vara så pass känsliga och besvärliga för den drabbade gäller det att du som arbetsgivare vet hur ni ska handskas med detta på ett respektfullt och regelrätt sätt. Det finns förmodligen ganska lite överseende från den anställdas sida om du som arbetsgivare inte har koll på vad som gäller.

 

Vad är ett rehabiliteringsansvar?

Kort kan man säga att du som arbetsgivare i enlighet med svensk lag har en skyldighet att hjälpa dina anställda tillbaka till arbete efter olycka eller sjukdom. Detta faller in under det som kallas för ett förstärkt anställningsskydd.

Du har med andra ord inte rätt att avskeda en arbetstagare som inte kan fullgöra sina arbetsuppgifter om det inte finns en så kallad saklig grund för uppsägning. Som Sveriges Kommuner och Landsting säger: ”Först när arbetsgivaren fullgjort sitt rehabiliteringsansvar och det kan konstateras att arbetstagaren har en stadigvarande nedsatt arbetsförmåga och inte kan utföra något arbete av betydelse för arbetsgivaren, föreligger saklig grund för uppsägning.”

 

Vanligt innehåll från rehabiliteringsutbildningar

Innehållet är helt och hållet beroende på vilken inriktning som utbildningen har. Vissa kurser är mer inriktade kring en specifik roll, till exempel en rehabiliteringskoordinator. I en sådan utbildning får du praktiska kunskaper på hur du kan lägga upp en rehabiliteringsplan, men du får också lära dig mer om specifika regler som gäller vid sjukskrivningar, anställningsavtal och var ansvaret ligger i olika skeenden. I vissa fall är det ni som företag i andra är det på Försäkringskassan.

Andra kurser fokuserar enbart på de rättsliga processerna och regleringen kring rehabilitering, av vad du som arbetsgivare har för ansvar gentemot de anställda. Samtidigt som en del utbildningar hjälper er lägga upp en rehabiliteringsplan eller hantera och motverka missbruk på arbetsplatsen.

 

Exempel på innehåll från rehabiliteringskurser:

  • Var ligger ansvaret, hos Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan eller hos dig som arbetsgivare?
  • Rutiner, regelverk och praxis.
  • Förstärkt anställningsskydd.
  • Hur lägger du upp en bra rehabiliteringsplan?
  • Hur skapar du en verksamhet som jobbar förebyggande mot stress, drog- och alkoholproblem och arbetsskador.

 

Jobbet är vårt andra hem, så lär dig hur du på bästa sätt ska värna om din andra familj!

Så här går du vidare

Sök och hitta en utbildning du är intresserad av


Beställ information eller boka direkt


Du blir kontaktad av utbildningsarrangören

Jämför utbildningar
Håll dig uppdaterad
Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få utbildningsförslag, inspiration och aktuell information – direkt till din inkorg. 📨