Visa utbildning.se som: Mobil

Hitta försäkringsutbildning

Försäkringsutbildning

Här hittar du försäkringsutbildning för dig i arbetslivet. Utbildningarna går att sortera på ort, längd, pris och typ av utbildning. Om du vill ha mer information om en specifik utbildning kan du kontakta respektive utbildningsarrangör genom att göra en intresseanmälan.

Arbete med försäkringar handlar delvis om att besitta en stor förståelse för risk management men samtidigt måste man också med lätthet kunna arbeta med försäkringsteknik och olika sätt att utveckla tydliga beräkningar. En försäkringsutbildning blir ett effektivt sätt att utveckla de nödvändiga kunskaper som behövs för att kunna sköta sitt arbete på ett produktivt och framgångsrikt sätt.

På utbilding.se hittar du alltid det senaste inom försäkringsutbildning för att du alltid ska ha tillgång till all den viktiga kompetensutveckling som finns inom området försäkringar.

Swedsec Rådgivare, II Fördjupning
FEI - Företagsekonomiska Institutet
2 dagar
12 900 SEK
Stockholm
Denna kurs ger dig en omfattande fördjupning inför Swedsecs licensieringstest för Rådgivare. Denna kurs går att köpa separat men är...
Swedsec Rådgivare Komplett
FEI - Företagsekonomiska Institutet
4 dagar
24 900 SEK
Stockholm
Detta kurspaket ger dig en omfattande förberedelse inför Swedsecs licensieringstest för rådgivare. Målet är att du ska klara licenstestet och...
Grundkurs i pension
Svenska Försäkringsföreningen
2 dagar
7 900 SEK
Stockholm
Grundkursen ger en överblick över pensionsområdet, från bakgrunden till dagens pensionssystem till regelverk och försäkringar. Du får god förståelse för...
Swedsec Rådgivare, I Grund
FEI - Företagsekonomiska Institutet
1 dag
6 900 SEK
Stockholm
Denna kurs ger dig en grund inför Swedsecs licensieringstest för Rådgivare eller grund till vidare fördjupning inom Swedsecs kunskapskrav. Denna...
Diplomprogram för specialister och ledare
Svenska Försäkringsföreningen
4 dagar
17 500 SEK
Stockholm
Svenska Försäkringsföreningen genomför i vår åter det mycket uppskattade Diplomprogrammet för specialister och ledare. Tillsammans med våra föreläsare, som har mycket...
Swedsec Rådgivare, III Repetition
FEI - Företagsekonomiska Institutet
1 dag
6 900 SEK
Stockholm
Denna kurs ger dig en omfattande repetition inför Swedsecs licensieringstest för Rådgivare. Målet är att du efter kursen ska klara...
Medicinsk orientering
IFU (En del av SSE Executive Education, tidigare IFL)
6 dagar
34 000 SEK
Stockholm
Försäkringsmedicinska frågor är en oerhört central fråga inom personrelaterade försäkringar. Det är viktigt att skaffa sig ett helhetsgrepp kring området...
Entreprenadförsäkringsprogrammet
IFU (En del av SSE Executive Education, tidigare IFL)
6 dagar
48 000 SEK
Stockholm
Programmet tar bland annat ett helhetsgrepp om entreprenadförsäkringarna genom både översikt och fördjupning inom området. Utifrån en gemensam villkorsgenomgång får...
Företagsförsäkring
IFU (En del av SSE Executive Education, tidigare IFL)
7 dagar
36 000 SEK
Stockholm
I kursen ingår egendomsförsäkring, avbrottsförsäkring samt ansvarsförsäkring. Du lär dig hur försäkringarna är uppbyggda, deras syften samt hur de är...
Försäkringsjuridiska programmet
IFU (En del av SSE Executive Education, tidigare IFL)
6 dagar
62 000 SEK
Stockholm
Ett program för dig som behöver fördjupa befintliga juridiska kunskaper i din nuvarande eller kommande yrkesroll. För personer med goda...
Diplomerad Risk Manager
IFU (En del av SSE Executive Education, tidigare IFL)
6 dagar
48 000 SEK
Stockholm
Detta diplomprogram belyser den komplexa roll som risk managers och andra riskägare har som nyckelfunktioner i företaget. Programmet omfattar allt...
Grundkurs skadeförsäkring - privat och företag
Svenska Försäkringsföreningen
2 dagar
7 900 SEK
Stockholm
För dig som är ny inom försäkringsområdet och vill lära dig mer om skadeförsäkringsmarknaden. Kursen syftar till att ge en...
Juridik-sakförsäkring
IFU (En del av SSE Executive Education, tidigare IFL)
4 dagar
24 500 SEK
Stockholm
Kursen fokuserar i sin helhet på skadeståndsrätt och försäkringsrätt. Efter en kortare introduktion i allmän juridisk terminologi och allmän avtalsrätt...
Bevisbörda och beviskrav i försäkringstvister
BG Institute
Heldag
8 900 SEK
Stockholm
         Välkommen till vår nya kurs, Bevisbörda och beviskrav i försäkringstvister. Med föreläsare advokat Bengt Bolin och Anders Hjelm, chefsjurist...
Diplom - Personskadereglering - akutskador
IFU (En del av SSE Executive Education, tidigare IFL)
18 dagar
122 000 SEK
Stockholm
Utbildningen syftar till att lära ut hur alla typer av personskador på skadeståndsrättslig grund skall regleras så länge de inte...
Försäkringsteknik – grundkurs
Svenska Försäkringsföreningen
2 dagar
8 900 SEK
Stockholm
Kursen för dig som vill förstå aktuariens begreppsvärld. Kursen för dig som vill få en första inblick i hur ett...
Diplomerad Livförsäkringsrådgivare, Grundutbildning A
IFU (En del av SSE Executive Education, tidigare IFL)
2 dagar
19 000 SEK
Stockholm
Grundutbildningen vänder sig till dig som vill ha en grundläggande kunskap inom livförsäkringsområdet . Passar till dig som tex. jobbar...
Försäkringsengelska
Svenska Försäkringsföreningen
4 dagar
9 900 SEK
Stockholm
Grundkurs i engelska som arbetsspråk för dig i försäkringsbranschen. Engelska blir allt viktigare som arbetsspråk både till följd av nya...
Diplomerad Livförsäkringsrådgivare (Livdiplomet)
IFU (En del av SSE Executive Education, tidigare IFL)
11-17 dagar. Diplomet innehåller ett antal delkurser.
121 000 SEK
Stockholm
Livdiplomutbildningen ger dig goda livförsäkringskunskaper och verktygen för att på ett pedagogiskt sätt kunna hjälpa dina kunder till rätt försäkringsskydd,...
Försäkringsekonomi
IFU (En del av SSE Executive Education, tidigare IFL)
3 dagar
19 500 SEK
Stockholm
Utbildningen syftar till att ge dig grundläggande kunskaper om försäkringsbolagens redovisning, bokslut och bokslutspolitik. Med bl.a. resultatbegrepp, placeringspolicy, nyckeltalsanalys, redovisnings-...
Styrelseutbildning för försäkringsföretag
IFU (En del av SSE Executive Education, tidigare IFL)
2 dagar
22 000 SEK
Stockholm
Denna certifieringsutbildning tar fasta på de utökade kraven i regelverken i sin helhet och vad det i praktiken innebär för...
Det aktiebolagsrättsliga skadeståndsansvaret
BG Institute
Heldag
8 900 SEK
Flera orter (3)
         Välkommen till denna kursdag där advokat Carl Svernlöv går igenom förutsättningarna för styrelseledamöternas och verkställande direktörens skadeståndsansvar enligt aktiebolagslagen....
Underwritingprogrammet
IFU (En del av SSE Executive Education, tidigare IFL)
9 dagar
69 000 SEK
Stockholm
Underwritingprogrammet är en heltäckande utbildning speciellt framtagen för utvalda deltagare. Målet med programmet är att ge en större förståelse för...
Rådgivande försäljning i försäkringsbranschen
IFU (En del av SSE Executive Education, tidigare IFL)
3 dagar
18 000 SEK
Stockholm
Vi välkomnar dig till tre spännande dagar som erbjuder möjlighet till både personlig och professionell utveckling. Du kommer att få...
IDD – ny EU-reglering av försäkringsdistribution
Ydrenas Academy
3 timmar
2 995 SEK
Stockholm
Utbildningen innehåller: Genomgång av grunderna i IDD och dess praktiska tillämpning Artikel 27 & 28: Intressekonflikter– Organisationskrav och processer Artikel...
Certifierad Placeringsrådgivare
IFU (En del av SSE Executive Education, tidigare IFL)
4 dagar
27 000 SEK
Stockholm
IFU:s placeringsrådgivarutbildning stärker din kompetens inom finansiell ekonomi, ger dig struktur i hur du konkret genomför en finansiell rådgivning och...
Säljutbildning och säljträning för stjärnsäljare
Säljkompetens
         
(4)
1 dag
8 900 SEK
Stockholm
Kan man bli fullärd inom säljdisciplinen? Nej, många anser nog att en ny vitaliserande stimulans måste tillföras då och då...
Företagsanpassad utbildning
Entreprenad och försäkring
EGA
1 dag
 
Rikstäckande
Endagskurs Ansvar och riskfördelning i entreprenad- och konsultavtal samt risktäckning genom försäkring. I ingen annan bransch är frågor om ansvar,...
Försäkringsengelska
The London School of English
Enligt överenskommelse
 
Rikstäckande
Försäkringsbranschen blir allt mer internationell och därmed ökar kraven på att behärska engelska i tal och skrift i professionella sammanhang....
  • = Film
Visar 1-29 av 29 träffar
 

Mer om Hitta försäkringsutbildning

försäkringsutbildningVarför gå en försäkringsutbildning?

En försäkringsutbildning handlar om att förstå och kunna hantera ansvaret och utmaningarna som det innebär att arbeta med risker och affärsutveckling. Dessutom blir det ett tillfälle att utveckla din kompetens i allt ifrån styrande regelverk till implementeringsfrågor. Det kan också bli ett bra tillfälle att utveckla sin försäkringsengelska. Genom en utbildning förnyar du din kunskap, tar del av andras erfarenheter och blir på så sätt en starkare individ som kan hantera sina arbetsuppgifter och företagets mål på ett betydligt mer effektivt sätt.

Vem är en försäkringsutbildning till för?

En försäkringsutbildning riktar sig till dig som aktivt arbetar med företagets utveckling och riskbedömningar. Kanske arbetar du med risk management eller företagsekonomi? Eller så arbetar du med förvaltning eller försäkringsrådgivning? I varje fall har utbildning.se en utbildning som passar just dig.

Olika typer av försäkringsutbildning:

Inom området försäkringsutbildning finns flera olika fokus på både en grundläggande och en avancerad nivå. De vanligaste fokus som finns är:
• Risk Management
• Försäkringsjuridik
• Försäkringsrådgivning

Ett vanligt innehåll:

Risk Management handlar om att utveckla effektiva sätt att skydda verksamhetens resurser och inkomster genom att förstå hur man på bästa sätt inventerar, analyserar och förebygger de risker som finns. Som risk manager har du en central roll i utvecklingen av företagets strategier och det blir därför viktigt att du har tillgång till all den viktiga kunskap du får genom en försäkringsutbildning och som gör utvecklingen framgångsrik.

Försäkringsjuridik fokuserar på att utveckla dina juridiska kunskaper utifrån försäkringsspecifika frågeställningar. Under en försäkringsutbildning går man exempelvis igenom avtalsrätt, skadeståndsrätt och försäkringsrätt.

Försäkringsrådgivning ger dig möjligheten att utvecklas för att lyckas bättre i din påverkanssituation. Genom en försäkringsutbildning så får du konkreta hjälpmedel för hur du kan genomföra en finansiell rådgivning och stärka din kompetens inom finansiell ekonomi och finansiell rådgivning.

Ett vanligt upplägg:

Plats: En försäkringsutbildning är främst öppen eller företagsanpassad. Den sker därför oftast antingen på plats i utbildarens lokaler eller hos ert företag.

Format: När du går en försäkringsutbildning är upplägget oftast pedagogiska praktiska övningar där man går igenom hur man kan arbeta praktiskt med försäkringsfrågor. Även vid teoretiska kurser värvas oftast teori med övningar.

Tid: Längden på en försäkringsutbildning är oftast mellan en dag till en vecka beroende på utbildningens omfattning.