Hitta försäkringsutbildning

Försäkringsutbildning

Här hittar du försäkringsutbildning för dig i arbetslivet. Utbildningarna går att sortera på ort, längd, pris och typ av utbildning. Om du vill ha mer information om en specifik utbildning kan du kontakta respektive utbildningsarrangör genom att göra en intresseanmälan.

Arbete med försäkringar handlar delvis om att besitta en stor förståelse för risk management men samtidigt måste man också med lätthet kunna arbeta med försäkringsteknik och olika sätt att utveckla tydliga beräkningar. En försäkringsutbildning blir ett effektivt sätt att utveckla de nödvändiga kunskaper som behövs för att kunna sköta sitt arbete på ett produktivt och framgångsrikt sätt.

På utbilding.se hittar du alltid det senaste inom försäkringsutbildning för att du alltid ska ha tillgång till all den viktiga kompetensutveckling som finns inom området försäkringar.

Tolkning av försäkringsvillkor
IFU (En del av SSE Executive Education, tidigare IFL)
2 dagar
13 500 SEK
Stockholm
etta seminarium handlar om tolkning av försäkringsvillkor vilket är en av de viktigaste frågorna i hela försäkringsavtalsrätten. Tvister beträffande tolkning...
Diplomprogram för specialister och ledare
Svenska Försäkringsföreningen
4 dagar
22 000 SEK
Stockholm
Svenska Försäkringsföreningen genomför i vår åter det mycket uppskattade Diplomprogrammet för specialister och ledare. Tillsammans med våra föreläsare, som har mycket...
Företagsförsäkring
IFU (En del av SSE Executive Education, tidigare IFL)
7 dagar
36 000 SEK
Stockholm
I kursen ingår egendomsförsäkring, avbrottsförsäkring samt ansvarsförsäkring. Du lär dig hur försäkringarna är uppbyggda, deras syften samt hur de är...
Försäkringsjuridiska programmet
IFU (En del av SSE Executive Education, tidigare IFL)
6 dagar
62 000 SEK
Stockholm
Ett program för dig som behöver fördjupa befintliga juridiska kunskaper i din nuvarande eller kommande yrkesroll. För personer med goda...
Diplom - Personskadereglering - akutskador
IFU (En del av SSE Executive Education, tidigare IFL)
25 dagar
100 500 SEK
Stockholm
Utbildningen syftar till att lära ut hur alla typer av personskador på skadeståndsrättslig grund skall regleras så länge de inte...
Försäkringsteknik - fördjupning
Svenska Försäkringsföreningen
2 dagar
8 900 SEK
Stockholm
Kursen för dig som vill kunna tillämpa delar av aktuariens begrepp. Försäkringsteknik fördjupning riktar sig till dig som har en...
Juridik-sakförsäkring
IFU (En del av SSE Executive Education, tidigare IFL)
4 dagar
24 500 SEK
Stockholm
Kursen fokuserar i sin helhet på skadeståndsrätt och försäkringsrätt. Efter en kortare introduktion i allmän juridisk terminologi och allmän avtalsrätt...
Personskador - fördjupningskurs
Svenska Försäkringsföreningen
1 dag
6 900 SEK
Stockholm
En djupdykning i Skadeståndslagens bakgrund, begrepp och aktuella rättsläge Under kursen kommer vi att titta närmare på omprövning enligt Skadeståndslagen...
Diplomerad Livförsäkringsrådgivare, Grundutbildning A
IFU (En del av SSE Executive Education, tidigare IFL)
2 dagar
19 000 SEK
Stockholm
Grundutbildningen vänder sig till dig som vill ha en grundläggande kunskap inom livförsäkringsområdet . Passar till dig som tex. jobbar...
Bilskador - fördjupningskurs
Svenska Försäkringsföreningen
1 dag
6 900 SEK
Stockholm
Endagskurs för dig som vill fördjupa din kunskap och förståelse kring skadehantering. Kursdagen är upplagd i tre olika programblock som...
Försäkringsekonomi
IFU (En del av SSE Executive Education, tidigare IFL)
3 dagar
19 500 SEK
Stockholm
Kursen syftar till att ge dig grundläggande kunskaper om försäkringsbolagens redovisning, bokslut och bokslutspolitik....
Försäkringsrättslig nyhetsdag 2017 om svensk personförsäkrings– och pensionsrätt
BG Institute
Heldag
8 900 SEK
Stockholm
         Välkommen till en ny nyhetsdag med syftet att ge dig som kursdeltagare kunskap om senaste, och kommande, utvecklingen inom...
Försäkringsteknik – grundkurs
Svenska Försäkringsföreningen
2 dagar
8 900 SEK
Stockholm
Kursen för dig som vill förstå aktuariens begreppsvärld. Kursen för dig som vill få en första inblick i hur ett...
Grundkurs skadeförsäkring - privat och företag
Svenska Försäkringsföreningen
2 dagar
7 900 SEK
Stockholm
För dig som är ny inom försäkringsområdet och vill lära dig mer om skadeförsäkringsmarknaden. Kursen syftar till att ge en...
Reinsurance in Practice
IFU (En del av SSE Executive Education, tidigare IFL)
3 dagar
18 000 SEK
Stockholm
Målsättningen med Reinsurance in Practice Program är att beskriva hur marknaden fungerar idag, vilka informationskrav som ställs och hur ett...
Diplomerad Risk Manager
IFU (En del av SSE Executive Education, tidigare IFL)
6 dagar
42 000 SEK
Stockholm
Att skydda företagets alla resurser och inkomstmöjligheter mot olika risker är en självklarhet för att kunna nå verksamhetens mål och...
Försäkringsbolagens outsourcing - vilka regler gäller?
Svenska Försäkringsföreningen
1 dag
5 490 SEK
Stockholm
om regler, praxis och molntjänster Sedan den 1 januari 2016 har Solvens II regelverket tillämpats i försäkringsbranschen. En rad nya...
Försäkringsengelska
Svenska Försäkringsföreningen
4 dagar
10 900 SEK
Stockholm
Grundkurs i engelska som arbetsspråk för dig i försäkringsbranschen. Engelska blir allt viktigare som arbetsspråk både till följd av nya...
Personuppgifter och dataskydd i försäkringsbranschen
Svenska Försäkringsföreningen
1 dag
5 490 SEK
Stockholm
Vilka åtgärder behöver försäkringsbolagen vidta inför att den nya förordningen träder i kraft? Försäkringsbranschen hanterar i sin verksamhet en stor...
Risk Management i praktiken
Svenska Försäkringsföreningen
2 dagar
8 900 SEK
Stockholm
Riskmanagement i praktiken och med inriktning mot försäkringsbranschen vänder sig till dig, som inte arbetar med riskmanagement varje dag. Du...
Trafikskadeseminarium
IFU (En del av SSE Executive Education, tidigare IFL)
2 dagar
12 500 SEK
Stockholm
S eminariet ska ses som en vidareutbildning för dem som har arbetat några år som skadereglerare och har behov av...
Trafikskadeseminarium - fördjupning
IFU (En del av SSE Executive Education, tidigare IFL)
2 dagar
13 500 SEK
Stockholm
Seminariet vänder sig till den riktigt erfarne skaderegleraren som har behov av att i plenum och i grupp diskutera vållandefrågor...
Underwritingprogrammet
IFU (En del av SSE Executive Education, tidigare IFL)
9 dagar
64 000 SEK
Stockholm
Underwritingprogrammet är en heltäckande utbildning speciellt framtagen för utvalda deltagare. Målet med programmet är att ge en större förståelse för...
Rådgivande försäljning i försäkringsbranschen
IFU (En del av SSE Executive Education, tidigare IFL)
3 dagar
18 000 SEK
Stockholm
Vi välkomnar dig till tre spännande dagar som erbjuder möjlighet till både personlig och professionell utveckling. Du kommer att få...
Tjänstepension - Så maximerar du värdet
Edge HR
1 dag
5 900 SEK
Stockholm
Välkommen till ett heldagsseminarium om den viktiga tjänstepensionen som mätt i kronor och ören är medarbetarnas mest värdefulla förmån! I...
Nyckeltalsanalys av försäkringsföretag
IFU (En del av SSE Executive Education, tidigare IFL)
2 dagar
13 500 SEK
Stockholm
Denna utbildning vänder sig till personer som behöver utveckla sina kunskaper inom försäkringsekonomi . Utbildningen siktar på att ge  kunskaper...
Certifierad Placeringsrådgivare
IFU (En del av SSE Executive Education, tidigare IFL)
4 dagar
25 000 SEK
Stockholm
IFU:s placeringsrådgivarutbildning stärker din kompetens inom finansiell ekonomi, ger dig struktur i hur du konkret genomför en finansiell rådgivning och...
Företagsanpassad utbildning
Försäkringsengelska
The London School of English
Enligt överenskommelse. Upplägget av utbildningen kan vara flexibel för att anpassas till dina behov och din arbetssituation.
Rikstäckande
Arbetar du som försäkringsspecialist måste du både vara expert inom ditt område men också på att bygga kundrelationer. Är engelska...
  • = = Film
Visar 1-28 av 28 träffar
 

Mer om Hitta försäkringsutbildning

försäkringsutbildningVarför gå en försäkringsutbildning?

En försäkringsutbildning handlar om att förstå och kunna hantera ansvaret och utmaningarna som det innebär att arbeta med risker och affärsutveckling. Dessutom blir det ett tillfälle att utveckla din kompetens i allt ifrån styrande regelverk till implementeringsfrågor. Det kan också bli ett bra tillfälle att utveckla sin försäkringsengelska. Genom en utbildning förnyar du din kunskap, tar del av andras erfarenheter och blir på så sätt en starkare individ som kan hantera sina arbetsuppgifter och företagets mål på ett betydligt mer effektivt sätt.

Vem är en försäkringsutbildning till för?

En försäkringsutbildning riktar sig till dig som aktivt arbetar med företagets utveckling och riskbedömningar. Kanske arbetar du med risk management eller företagsekonomi? Eller så arbetar du med förvaltning eller försäkringsrådgivning? I varje fall har utbildning.se en utbildning som passar just dig.

Olika typer av försäkringsutbildning:

Inom området försäkringsutbildning finns flera olika fokus på både en grundläggande och en avancerad nivå. De vanligaste fokus som finns är:
• Risk Management
• Försäkringsjuridik
• Försäkringsrådgivning

Ett vanligt innehåll:

Risk Management handlar om att utveckla effektiva sätt att skydda verksamhetens resurser och inkomster genom att förstå hur man på bästa sätt inventerar, analyserar och förebygger de risker som finns. Som risk manager har du en central roll i utvecklingen av företagets strategier och det blir därför viktigt att du har tillgång till all den viktiga kunskap du får genom en försäkringsutbildning och som gör utvecklingen framgångsrik.

Försäkringsjuridik fokuserar på att utveckla dina juridiska kunskaper utifrån försäkringsspecifika frågeställningar. Under en försäkringsutbildning går man exempelvis igenom avtalsrätt, skadeståndsrätt och försäkringsrätt.

Försäkringsrådgivning ger dig möjligheten att utvecklas för att lyckas bättre i din påverkanssituation. Genom en försäkringsutbildning så får du konkreta hjälpmedel för hur du kan genomföra en finansiell rådgivning och stärka din kompetens inom finansiell ekonomi och finansiell rådgivning.

Ett vanligt upplägg:

Plats: En försäkringsutbildning är främst öppen eller företagsanpassad. Den sker därför oftast antingen på plats i utbildarens lokaler eller hos ert företag.

Format: När du går en försäkringsutbildning är upplägget oftast pedagogiska praktiska övningar där man går igenom hur man kan arbeta praktiskt med försäkringsfrågor. Även vid teoretiska kurser värvas oftast teori med övningar.

Tid: Längden på en försäkringsutbildning är oftast mellan en dag till en vecka beroende på utbildningens omfattning.