Visa utbildning.se som: Mobil

Utbilda dig till skyddsombud

Skyddsombud - Utbildningar

Här hittar du som är intresserad av att bli skyddsombud utbildningar för arbetslivet. Utbildningarna är sorterade på ort, pris, längd och typ av utbildning. Om du vill ha mer information om en specifik utbildning kan du kontakta respektive utbildningsarrangör genom att göra en intresseanmälan.

ABC för skyddsombud
Rekommenderad Kompetensutveckla.se
         
(12)
2 dagar
7 900 SEK
Flera orter (21)
Syftet med utbildningen är att: ABC För Skyddsombud ger ett helhetsperspektiv på arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete. Deltagaren skall få grundläggande arbetsmiljökunskaper...
Öppen utbildning
ABC för skyddsombud
Kompetensutveckla.se
         
(12)
2 dagar
7 900 SEK
Flera orter (21)
Syftet med utbildningen är att: ABC För Skyddsombud ger ett helhetsperspektiv på arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete. Deltagaren skall få grundläggande arbetsmiljökunskaper...
Utbildning för Skyddsombud
Consensus Sverige AB
2 dagar
7 900 SEK
Örebro
Det är viktigt för företag att ha aktiva chefer och skyddsombud med kunskap, vilja och mod att ta ansvar för...
Arbetsmiljö för skyddsombud
Edge HR
2 dagar
6 900 SEK
Stockholm
Det är viktigt att du som representant för medarbetarna kan bidra i samverkan med arbetsgivaren. Under denna utbildning lär du...
Skyddsombudsutbildning
Consensus Sverige AB
1 dag
5 900 SEK
Örebro
Det är viktigt för företag att ha aktiva chefer och skyddsombud med kunskap, vilja och mod att ta ansvar för...
Särskild arbetsmiljöutbildning för Skyddsombud
Academy GMS
         
(2)
1 dag
5 250 SEK
Stockholm
Arbetsmiljöutbildning för dig som är Skyddsombud! Vår inspirerande och intensiva arbetsmiljökurs ger dig som är skyddsombud ett helhetsperspektiv på arbetsmiljöarbete. Du lär...
Arbetsmiljö för chefer och skyddsombud
RSM&CO
         
(61)
1 dag
5 700 SEK
Flera orter (5)
Vår kurs är en perfekt start för nyutnämnda skyddsombud och chefer som skall ta emot en arbetsmiljödelegering. En god arbetsmiljö...
Arbetsmiljö för chefer och skyddsombud
Plus
2 dagar
 
Stockholm
Sjukskrivningarna och ohälsan ökar inom arbetslivet och frånsett att det leder till ett stort personligt lidande för den drabbade, så...
Skyddsombudsrätt
Arbetsmiljöforum
         
(199)
1 dag
3 900 SEK
Flera orter (4)
Vill du ha en grundläggande men heltäckande utbildning om skyddsombudens roll? Kursen Skyddsombudsrätt lämpar sig både för dig som nytt...
Skyddsombudsrätt – fördjupning
Arbetsmiljöforum
         
(16)
1 dag
3 900 SEK
Flera orter (2)
När du arbetat som skyddsombud en tid upptäcker du att det dyker upp nya frågeställningar inom och genom ditt uppdrag....
Arbetsmiljö – Skyddsombudets roll och agerande
KursHuset i Stockholm AB
         
(21)
1 dag
3 800 SEK
Stockholm
Välkommen till KursHusets utbildning för skyddsombud  När vi pratar om arbetsmiljö så handlar det om att du ska förstå varför....
Det delegerade Arbetsmiljöarbetet
Zober Arbetsmiljö AB
2 dagar
9 900 SEK
Stockholm
Vi anpassar utbildningar för er verksamhet utifrån era behov inom arbetsmiljö och rehabilitering. Vill ni, så har vi också kunskapskontroll...
Bättre arbetsmiljö (BAM)
Nercia Utbildning AB
3 dagar
10 000 SEK
Flera orter (4)
God arbetsmiljö kommer inte av sig självt. För att förebygga olyckor och ohälsa är ett målinriktat och systematiskt arbetsmiljöarbete nödvändigt...
Arbetslivets Rehabiliteringsansvar
Zober Arbetsmiljö AB
2 dagar
9 900 SEK
Flera orter (3)
"Diplomerad Rehabiliteringskoordinator" 1 juli 2018!  Arbetsgivaren får skyldighet att göra en rehabiliteringsplan efter 30 dagars sjukskrivning. Med krav på utredning,...
Skapa en bättre arbetsmiljö
RSM&CO
         
(4)
2 dagar
11 200 SEK
Flera orter (2)
I och med en allt högre förändringstakt i organisationer får arbetsmiljöfrågorna ett allt större fokus. För att kunna driva ett...
Bättre arbetsmiljö – grundutbildning (BAM)
TEK Kompetens
3 dagar
13 000 SEK
Halmstad
Bättre arbetsmiljö – grundutbildning förmedlar ett helhetsperspektiv på arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete och utvecklar deltagarnas förmåga till ett eget lärande. För...
BAM "De lux" med kunskapsspel
Zober Arbetsmiljö AB
3 dagar
12 900 SEK
Stockholm
Lotten Loberg, åklagare arbetsmiljömål/ Benny Gustafsson, arbetsmiljö och säkerhetsexpert/ Maria Steinberg, docent arbetsmiljörätt... ”Att vara okunnig om lagar och regler...
Work Environment Law
Arbetsmiljöforum
1 dag
4 800 SEK
Stockholm
In this course you will receive an understanding of the aim with the Work Environment Law. You will understand how...
Förhandlingsteknik vid fackliga förhandlingar
Företagsuniversitetet
         
(1)
2 dagar
14 000 SEK
Stockholm
Strategier för en lyckad förhandling Gör rätt i fackliga förhandlingar Formulera acceptabla mål och spelregler Lär dig hitta vinna/vinna-lösningar Strategier...
Ansvarsutbildning för arbetsledare
Företagsutbildarna
1 dag
2 625 SEK
Flera orter (4)
Som ansvarig för arbetet med truckar, kranar/traverser samt mobila arbetsplattformar är det mycket du måste tänka på. Du bör ha...
Företagsanpassad utbildning
Arbetsmiljöutbildning för Skyddsombud & Arbetsmiljöombud, Vidareutbildning
Academy GMS
         
(3)
1-2 dagar
 
Rikstäckande
Rekommenderade förkunskaper för skyddsombud/Arbetsmiljöombud för att gå denna kurs är motsvarande BAM grundutbildning. Den här vidareutbildningen ger dig som är...
Skyddsombudsrätt - företagsanpassad
Arbetsmiljöforum
   
Rikstäckande
En endagsutbildning som ger dig som skyddsombud information om vilka möjligheter ett skyddsombud har att verka för en bättre arbetsmiljö,...
Arbetslivets Rehabiliteringsansvar – företagsanpassad
Zober Arbetsmiljö AB
Enligt överrenskommelse.
 
Rikstäckande
En 1-dags utbildning med klassisk undervisning och ny pedagogik med kunskapsspel! Kursen innehåller bland annat: 1 juli 2018!  Arbetsgivaren får...
E-learning
Hantera missbruk & beroende på arbetsplatsen
Lifecap AB
Flexibelt
796 SEK
Distans
Känner du ett behov av att vara förberedd inför oförutsedda situationer som involverar missbruk/beroende i framtiden? Har du en känsla...
  • = Reportage kopplat till arrangören
Visar 1-23 av 23 träffar
 

Mer om Utbilda dig till skyddsombud

I arbetsmiljölagen står det att arbetsgivare och arbetstagare ska arbeta tillsammans med arbetsmiljön. Dock är det arbetsgivaren som har det yttersta ansvaret. Men det finns ett krav på att det organiserade arbetsmiljöarbetet ska ske med arbetstagarna och dess representanter som alltså är ett skyddsombud.


Skyddsombud - uppgifter

Ombudets ansvar är en bra arbetsmiljö, samt att kontrollera så det finns skydd mot ohälsa och olycksfall i arbetet. Han eller hon ser även till att arbetsmiljölagen följs av arbetsgivaren.

Val av skyddsombud

Finns det fler än fem anställda på en arbetsplats så bör ett skyddsombud utses. På större arbetsplatser kan flera utses, men en av dem utses då till huvudskyddsombud. Då är uppgifterna att koordinera de andra ombudens arbete, informera samt att företräda andra skyddsombud vid överklagande av Arbetsmiljöverkets beslut.

Vanligtvis utses ombuden på tre år av den fackliga organisation som har kollektivavtal med arbetsgivaren. Finns inget kollektivavtal kan arbetstagarna själva välja ut ett skyddsombud. De ska sedan meddela detta till arbetsgivaren, tillsammans med ombudets namn, adress, skyddsområde och för vilken tid uppdraget gäller (arbetsmiljöförordningen 10§).

Rättigheter

Ett skyddsombud har rätt till att ta del av handlingar som rör förhållanden i arbetsmiljön, att få utbildning, att delta vid planering av nya och ändrade lokaler mm. Ombuden får också ta ledigt den tid som krävs för att sköta uppdraget och ändå få sin vanliga lön.

Märker man som skyddsombud att något är fel så ska man ta kontakt med arbetsgivaren. Händer fortfarande ingenting ska man kontakta arbetsmiljöverket. Finns risk för allvarig fara för arbetstagarnas liv får ombudetavgöra om arbetet ska avbrytas.

Skyddsombud och skyddskommitté

Skyddskommittén är reglerad i arbetsmiljölagen och är ett måste på alla arbetsplatser med över 50 personer (även på mindre platser om de anställda begär det). Kommittén ska bestå av arbetsgivare och arbetstagare. Arbetstagarrepresentanterna utses av facket, finns ingen sådan på arbetsplatsen utses representanten av arbetstagarna. Minst en av representanterna ska vara skyddsombud.

Kommittén bör ses minst var tredje månad och syftet är att diskutera övergripande och principiella frågor, exempelvis: företagshälsovård, användningen av farliga ämnen, arbetsmiljöutbildning och rehabilitering. Även förändringar av lokaler, arbetsmetoder och organisation kan diskuteras här. Gruppen måste vara enig, inget majoritetsbeslut tas annars. Ledamöterna har dock rätt att skicka vidare frågan till arbetsmiljöverket så de kan uttala sig.