Utbilda dig till skyddsombud

Skyddsombud - Utbildningar

Här hittar du som är intresserad av att bli skyddsombud utbildningar för arbetslivet. Utbildningarna är sorterade på ort, pris, längd och typ av utbildning. Om du vill ha mer information om en specifik utbildning kan du kontakta respektive utbildningsarrangör genom att göra en intresseanmälan.

Branschutbildarna.se arrangerar följande kurser. Välj mellan lärarledd kurs eller e-learning.

BAM - Bättre Arbetsmiljö
BAS P / BAS U
SAM - Systematiskt Arbetsmiljöarbete

Utbildning för Skyddsombud
Consensus Sverige AB
8 timmar
4 900 SEK
Örebro
Det är viktigt för företag att ha aktiva chefer och skyddsombud med kunskap, vilja och mod att ta ansvar för...
Arbetsmiljö för skyddsombud
Edge HR
2 dagar
6 900 SEK
Stockholm
Det är viktigt att du som representant för medarbetarna kan bidra i samverkan med arbetsgivaren. Under denna utbildning lär du...
BAM-utbildning för chefer/ledare och skyddsombud
Nercia Utbildning AB
24 timmar
10 000 SEK
Flera orter (7)
Utbildningen speglar parternas gemensamma syn på vad en grundläggande kunskapsnivå för arbetsmiljö är. Den ger samtidigt förmågan till eget lärande...
Arbetsmiljö för chefer och skyddsombud
RSM&CO
         
(41)
1 dag
5 200 SEK
Flera orter (5)
Vår kurs är en perfekt start för nyutnämnda skyddsombud och chefer som skall ta emot en arbetsmiljödelegering. En god arbetsmiljö...
Skyddsombudsrätt
Arbetsmiljöforum
         
(119)
1 dag
3 900 SEK
Flera orter (2)
Vill du ha en grundläggande men heltäckande utbildning om skyddsombudens roll? Kursen Skyddsombudsrätt lämpar sig både för dig som nytt...
Arbetsmiljö – Skyddsombudets roll och agerande
KursHuset i Stockholm AB
         
(12)
3 dagar
8 700 SEK
Stockholm
Du som är eller förväntas verka som skyddsombud ska vara trygg med vad din roll innebär för att kunna samverka i...
Skyddsombudsrätt – fördjupning
Arbetsmiljöforum
         
(7)
1 dag
3 900 SEK
Stockholm
När du arbetat som skyddsombud en tid upptäcker du att det dyker upp nya frågeställningar inom och genom ditt uppdrag....
Diplomerad Rehabiliteringskoordinator
Zober Arbetsmiljö AB
2 dagar
9 900 SEK
Flera orter (3)
En 2 dagarskurs med klassisk undervisning och ny pedagogik med kunskapsspel! Utbildningen vänder sig till personalchefer, HR administratörer, arbetsledare/chefer, företagshälsovård,...
Skapa en bättre arbetsmiljö
RSM&CO
         
(4)
2 dagar
10 200 SEK
Flera orter (2)
I och med en allt högre förändringstakt i organisationer får arbetsmiljöfrågorna ett allt större fokus. För att kunna driva ett...
Det delegerade Arbetsmiljöarbetet
Zober Arbetsmiljö AB
2 dagar
9 900 SEK
Flera orter (3)
”Att vara okunnig om lagar och regler fritar inte från ansvar” Praxis Svea Hovrätt Välkommen till Det delegerade Arbetsmiljöarbetet! – En...
Work Environment Law
Arbetsmiljöforum
1 dag
4 800 SEK
Stockholm
In this course you will receive an understanding of the aim with the Work Environment Law. You will understand how...
Hållbar Arbetsmiljö
Hexanova Academy
1 dag
4 990 SEK
Flera orter (2)
Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter förordar att alla chefer på alla nivåer, både ska ha kännedom om de nya föreskrifterna samt kunna...
Ansvarsutbildning för arbetsledare
Företagsutbildarna
1 dag
2 625 SEK
Flera orter (3)
Är du i din yrkesroll ansvarig för arbetet med truckar, kranar/traverser samt mobila arbetsplattformar? Då är det mycket du måste...
Företagsanpassad utbildning
Arbetsmiljöutbildning för Skyddsombud & Arbetsmiljöombud, Vidareutbildning
Academy GMS
1-2 dagar
Rikstäckande
Rekommenderade förkunskaper för skyddsombud/Arbetsmiljöombud för att gå denna kurs är motsvarande BAM grundutbildning. Den här vidareutbildningen ger dig som är...
Det delegerade Arbetsmiljöarbetet – företagsanpassad
Zober Arbetsmiljö AB
Enligt överrenskommelse.
Rikstäckande
Vi anpassar utbildningar för er verksamhet utifrån era behov inom arbetsmiljö och rehabilitering. Vill ni, så har vi också kunskapskontroll...
Skyddsombudsrätt - företagsanpassad
Arbetsmiljöforum
Rikstäckande
En endagsutbildning som ger dig som skyddsombud information om vilka möjligheter ett skyddsombud har att verka för en bättre arbetsmiljö,...
Diplomerad Rehabiliteringskoordinator – företagsanpassad
Zober Arbetsmiljö AB
Enligt överrenskommelse.
Rikstäckande
Vi anpassar utbildningar för er verksamhet utifrån era behov inom arbetsmiljö och rehabilitering. Vill ni så här vi också kunskapskontroll...
E-learning
Hantera missbruk & beroende på arbetsplatsen
Lifecap AB
Flexibelt
796 SEK
Distans
Känner du ett behov av att vara förberedd inför oförutsedda situationer som involverar missbruk/beroende i framtiden? Har du en känsla...
  • = = Reportage kopplat till arrangören
Visar 1-18 av 18 träffar
 

Mer om Utbilda dig till skyddsombud

SkyddsombudI arbetsmiljölagen står det att arbetsgivare och arbetstagare ska arbeta tillsammans med arbetsmiljön. Dock är det arbetsgivaren som har det yttersta ansvaret. Men det finns ett krav på att det organiserade arbetsmiljöarbetet ska ske med arbetstagarna och dess representanter som alltså är ett skyddsombud.

Skyddsombud - uppgifter

Ombudets ansvar är en bra arbetsmiljö, samt att kontrollera så det finns skydd mot ohälsa och olycksfall i arbetet. Han eller hon ser även till att arbetsmiljölagen följs av arbetsgivaren.

Val av skyddsombud

Finns det fler än fem anställda på en arbetsplats så bör ett skyddsombud utses. På större arbetsplatser kan flera utses, men en av dem utses då till huvudskyddsombud. Då är uppgifterna att koordinera de andra ombudens arbete, informera samt att företräda andra skyddsombud vid överklagande av Arbetsmiljöverkets beslut.

Vanligtvis utses ombuden på tre år av den fackliga organisation som har kollektivavtal med arbetsgivaren. Finns inget kollektivavtal kan arbetstagarna själva välja ut ett skyddsombud. De ska sedan meddela detta till arbetsgivaren, tillsammans med ombudets namn, adress, skyddsområde och för vilken tid uppdraget gäller (arbetsmiljöförordningen 10§).

Rättigheter

Ett skyddsombud har rätt till att ta del av handlingar som rör förhållanden i arbetsmiljön, att få utbildning, att delta vid planering av nya och ändrade lokaler mm. Ombuden får också ta ledigt den tid som krävs för att sköta uppdraget och ändå få sin vanliga lön.

Märker man som skyddsombud att något är fel så ska man ta kontakt med arbetsgivaren. Händer fortfarande ingenting ska man kontakta arbetsmiljöverket. Finns risk för allvarig fara för arbetstagarnas liv får ombudetavgöra om arbetet ska avbrytas.

Skyddsombud och skyddskommitté

Skyddskommittén är reglerad i arbetsmiljölagen och är ett måste på alla arbetsplatser med över 50 personer (även på mindre platser om de anställda begär det). Kommittén ska bestå av arbetsgivare och arbetstagare. Arbetstagarrepresentanterna utses av facket, finns ingen sådan på arbetsplatsen utses representanten av arbetstagarna. Minst en av representanterna ska vara skyddsombud.

Kommittén bör ses minst var tredje månad och syftet är att diskutera övergripande och principiella frågor, exempelvis: företagshälsovård, användningen av farliga ämnen, arbetsmiljöutbildning och rehabilitering. Även förändringar av lokaler, arbetsmetoder och organisation kan diskuteras här. Gruppen måste vara enig, inget majoritetsbeslut tas annars. Ledamöterna har dock rätt att skicka vidare frågan till arbetsmiljöverket så de kan uttala sig.