Visa utbildning.se som: Mobil

Kurser i PBL – Plan- och bygglagen

PBL-kurser

Arbetar du inom byggbranschen? Som entreprenör, byggnadsingenjör eller kanske förvaltare? Då berörs du av PBL – Plan- och bygglagen. Genom en kurs i PBL får du koll på lagens alla delar och vad de innebär i praktiken. Om du vill certifiera dig till kontrollansvarig enligt PBL kan en kurs hjälpa dig att förbereda dig inför certifieringsprovet. Du får nödvändiga kunskaper och all information du behöver för att kunna klara provet och ta nästa steg i yrkeslivet. En kurs i PBL är en bra investering för framtiden, mycket tack vare duktiga kursledare med stor erfarenhet av branschen. Även för dig som inte tänkt certifiera dig, utan bara vill lära dig mer om PBL, kan en kurs vara ett givande sätt att skaffa dig fortbildning och öka din kompetens. Här har vi samlat en rad olika utbildningar i PBL, med diverse inriktningar. Klicka på rubrikerna för att få veta mer om respektive kurs.

Plan- och bygglagen, PBL – intensivkurs
Byggutbildarna
         
(1)
1 dag
4 900 SEK
Flera orter (5)
Detta är en intensivkurs i plan- och bygglagen, PBL där vi under en dag går igenom PBL samt vissa delar...
Plan- och bygglagen, PBL – grundkurs
Byggutbildarna
2 dagar
7 900 SEK
Flera orter (2)
Plan- och bygglagen, PBL, och Plan- och byggförordningen PBF, som är helt omskrivna, trädde i kraft den 2 maj 2011. Samtidigt...
Plan- och bygglagen - Planfrågor
VJS - en del av Karnov Group
         
(3)
7 timmar
8 900 SEK
Flera orter (2)
Den nya instansordningen sedan 2011 med överklagande hos mark- och miljödomstolarna har medfört en rikhaltig praxis vad gäller tillämpningen av...
De många ändringarnas plan- och bygglag
VJS - en del av Karnov Group
1 dag
 
Stockholm
Bland annat följande punkter kommer tas upp på kursen:  - De nyligen gjorda många ändringarna i Plan- och bygglagen (PBL)...
Plan- och bygglagen – bygglovsfrågor
VJS - en del av Karnov Group
         
(11)
1 dag
8 900 SEK
Flera orter (2)
Under den senaste tiden har plan- och bygglagstiftningen ändrats i flera avseenden, exempelvis i fråga om genomförandet och framtagandet av...
Exploateringsavtal och PBL
Insight Events Sweden
         
(10)
2 dagar
16 490 SEK
Stockholm
UNDVIK EXPLOATERINGSAVTAL SOM SAKNAR STÖD I LAGEN OCH SKYDDA DIG MOT DE EKONOMISKA FÖLJDERNA! Riksdagen beslutade om en ny plan-...
Miljökonsekvensbeskrivningar för miljö- och PBL-ärenden
VJS - en del av Karnov Group
7 timmar
8 900 SEK
Stockholm
Denna kurs syftar till att ge en såväl teoretiskt som praktiskt orienterad överblick av regelverket och relevant rättspraxis samt att...
PBL & BBR
Novo Utbildning AB
1 dag
5 700 SEK
Malmö
I denna kurs går vi igenom grunderna i PBL och BBR. Vi behandlar även nyheter och förändringar som kommit i...
PBL
BFAB (STF)
1 dag
6 900 SEK
Stockholm
På den här kursen får du grundläggande kunskaper om PBL, Plan- och bygglagen. Du får ta del av de senaste...
Kontrollansvarig enligt PBL
Novo Utbildning AB
4 dagar
16 900 SEK
Flera orter (3)
Från och med den 2 maj 2011 gäller ändrade regler i bygglagstiftningen . I den ändrade plan- och bygglagen blir...
Plan - och bygglagen - en grundkurs med praktiska exempel
JP Infonet AB
         
(11)
1 dag
 
Stockholm
Kursen Plan- och bygglagen - en grundkurs med praktiska exempel inleds med en allmän orientering av PBL, samt en orientering av...
PBL för administrativ personal
Byggutbildarna
2 dagar
6 900 SEK
Flera orter (2)
Byggnadsnämndens administratörer har en mycket viktig roll för att skapa en effektiv och framförallt rättssäker bygglovsprocess . För att kunna utföra...
Kontrollansvarig enligt PBL
SBR Byggingenjörerna
         
(27)
4 dagar
15 900 SEK
Flera orter (4)
Grundkurs 4 dagar + inkl. Tentamen Förkunskaper Inga förkunskaper krävs, men för certifiering finns krav på utbildning eller arbetslivserfarenhet m.m...
Bygglovshantering och PBL
EGA
1 dag
5 500 SEK
Flera orter (4)
Endagskurs Håll dig uppdaterad om vad som gäller- kommunen kan bli skadeståndsskyldig vid felaktiga råd eller upplysningar av bygglovshandläggare. Kursmål...
Byggregler och normer för VVS-företag, BBR/PBL
IUC - Installatörernas Utbildningscentrum
1 dag
4 300 SEK
Flera orter (4)
Den här kursen är en del i vad som krävs för att ditt VVS-företag ska bli, och få kalla sig,...
Energiexpert - Omcertifiering - förenklad kunskapsprövning/sakkunnig PBL
Teknologisk Institut AB Sverige
2 dagar
6 800 SEK
Flera orter (2)
Utbildning för dig som skall söka omcertifiering - s.k. förenklad kunskapsprövning till energiexpert nivå N eller K och sakkunnig inom...
Detaljplaner - nytt regelsystem i samspel med miljöbalken
VJS - en del av Karnov Group
         
(4)
7 timmar
8 900 SEK
Stockholm
Detaljplaner - nytt regelsystem i samspel med miljöbalken Många fallgropar och utmaningar för såväl byggherrar som kommuner - vad ska...
Fördjupning plan- och byggrätt - särskilt om bygglov och tillsyn
VJS - en del av Karnov Group
7 timmar
7 900 SEK
Stockholm
Kursen behandlar på en fördjupande nivå det plan- och byggrättsliga bygglovet. Kursen fokuserar på bl.a. lovplikten, förutsättningarna för bygglov utom...
Kontrollansvarig enligt PBL, uppdateringskurs
EGA
1 dag
5 900 SEK
Flera orter (4)
Endagskurs inklusive tentamen Är det fem år sedan du certifierade dig som KA? Då är det hög tid att förnya ditt certifikat!...
Kontrollansvarig enligt PBL, grundkurs
EGA
4 dagar
15 800 SEK
Flera orter (4)
Fyradagarskurs inklusive tentamen Alla kontrollansvariga skall vara certifierade och ha en självständig ställning. Reglerna har gällt fullt ut sedan 1...
Grundläggande plan- och byggrätt
VJS - en del av Karnov Group
         
(2)
7 timmar
8 900 SEK
Stockholm
Kursen behandlar på en grundläggande nivå de centrala delarna av plan- och byggrätten, dvs. det kommunala planmonopolet och övriga grundläggande...
Symposium för Kontrollansvariga enligt PBL
SBR Byggingenjörerna
         
(14)
2 dagar
10 700 SEK
Flera orter (3)
Symposierna omfattar bl a nyheter i bygglagstiftningen, erfarenhetsåterföring samt fördjupningsdel i aktuella ämnen i branschen. Fördjupningsdelen innehåller bl a annat...
Ny som handläggare
Byggutbildarna
         
(1)
0,5 dagar
3 400 SEK
Flera orter (2)
Många handläggare går i pension, nya kommer till. Många kommuner har insett att nya PBL kräver mer resurser, därför nyanställs personer....
Uppdatering för kontrollansvariga – inför förnyad certifiering
Byggutbildarna
         
(7)
1 dag
4 900 SEK
Flera orter (16)
Har det snart gått 5 år sedan du certifierade dig?  Svarar du ja på frågan, så är det dags att...
Strandskydd - Rättssäker och effektiv tillämpning av strandskyddslagstiftningen i praktiken
Studia
2 dagar
9 900 SEK
Stockholm
Lagstiftningen som reglerar strandskyddet kan upplevas som svår att tolka och tillämpa i praktiken. Under denna kurs får du kunskap...
Tydliga och rättssäkra detaljplaner
SIPU
2 dagar
10 800 SEK
Stockholm
Detaljplanerna är ett viktigt verktyg för att skapa förutsättningar för en effektiv process från plan till genomförande, samt inte minst...
Detaljplanering i praktiken - Hur arbetar du för en effektiv och rättssäker detaljplaneprocess?
Studia
2 dagar
10 900 SEK
Stockholm
Denna kurs vänder sig till dig som är ny som planförfattare i kommunen eller arbetar som konsult, och som snabbt...
Kulturmiljövärden vid stadsutveckling
Studia
2 dagar
10 900 SEK
Stockholm
Hur arbetar du med stöd i PBL för att bevara och utveckla bebyggelse i kulturhistoriskt intressanta miljöer? Många städer och...
Energideklarationer - Utbildning inför certifiering till energiexpert/sakkunnig PBL
Teknologisk Institut AB Sverige
4 dagar
16 500 SEK
Flera orter (2)
Med energieffektivisering finns stora möjligheter till besparingar - både vad gäller pengar och miljöpåverkan. Detta har EU tagit fasta på...
Markåtkomst för infrastruktur
BG Institute
         
(36)
Heldag
8 500 SEK
Stockholm
Denna kurs ger dig en samlad bild över hur markåtkomst för infrastruktur kan genomföras utifrån olika lagstiftningar samt vilka fördelarna...
Planprocessen - så fungerar den
BFAB (STF)
2 dagar
13 800 SEK
Stockholm
Kursen behandlar planprocessen utifrån gällande lagstiftning. Du får kunskap om översiktsplan, detaljplan, olika intressenter och verktyg för att effektivisera plangenomförandet....
Kontrollansvarig - N och K enligt nya PBL
Teknologisk Institut AB Sverige
3 dagar
12 700 SEK
Flera orter (2)
Teknologisk Institut erbjuder en utbildning som syftar till certifiering av kontrollansvariga enligt nya PBL.Den nya lagen började gälla från den...
Boverkets byggregler, BBR – grundkurs
Byggutbildarna
5 dagar
15 300 SEK
Stockholm
Boverkets byggregler, BBR ändras och uppdateras kontinuerligt. Samtidigt är det en stor omsättning av personal i byggbranschen.  De allra flesta...
KA rollen i praktiken
SBR Byggingenjörerna
         
(7)
8 timmar
5 300 SEK
Flera orter (3)
Denna kurs vänder sig till dig som arbetar som Kontrollansvarig i dagsläget och vill ha mer kunskap samt information gällande...
BBR
BFAB (STF)
1 dag
6 900 SEK
Stockholm
Kursen BBR ger dig en översiktlig genomgång av Boverkets byggregler. Du får ta del av de ändringar och uppdateringar som...
Detaljplaner med frågor om miljökonsekvensbeskrivningar, strandskydd, riksintressen och Natura 2000
VJS - en del av Karnov Group
1 dag
8 900 SEK
Stockholm
Detaljplaner med frågor om miljökonsekvensbeskrivningar, strandskydd, riksintressen och Natura 2000 Många fallgropar och utmaningar för såväl byggherrar som kommuner -...
Rivning och ombyggnad
Teknologisk Institut AB Sverige
2 dagar
11 500 SEK
Göteborg
Samhället har skärpt kraven på att hantera rivningar. Miljö- och arbetsmiljömässigt riktigt och säkert. Kursen ger dig kunskap att hantera...
Tillgänglighet - utbildning inför certifiering
BFAB (STF)
1 dag
7 950 SEK
Stockholm
Inför kommande certifieringsprov, lotsas du på den här kursen av sakkunniga inom tillgänglighet och du får en omfattande genomgång av...
Detaljplanen som stöd för genomförande, fastighetsbildning, huvudmannaskap och avtal
SIPU
2 dagar
10 800 SEK
Stockholm
Plangenomförande och fastighetsbildning är tätt sammanvävda. Frågorna kring fastighetsbildning, huvudmannaskap och gemensamhetsanläggningar behöver därför uppmärksammas i ett tidigt skede av...
Markanvisnings- och exploateringsavtal
EGA
1 dag
6 900 SEK
Flera orter (2)
Endagskurs I och med lagändringar i PBL som infördes 2015 är en kommun numera skyldig att anta riktlinjer, som ska...
Företagsanpassad utbildning
PBL för politiker
Byggutbildarna
1 dag
 
Flera orter (2)
Vad innebär det att sitta i en specialreglerad nämnd? Vad har jag för ansvar som politiker? Vilken roll har tjänstemännen?...
Nyheter i PBL och BBR
EGA
1 dag
 
Rikstäckande
Endagskurs Ta del av de senaste nyheterna och förändringarna i PBL och BBR! Under den här kursdagen tar vi upp...
Innemiljö och lagkrav
EGA
1 dag
 
Rikstäckande
Endagskurs Många klagomål från hyresgäster hamnar i onödan hos miljökontoret. Det är både tidsödande och kostsamt. Med en genomtänkt process...
  • = Reportage kopplat till arrangören
Visar 1-43 av 43 träffar
 

pbl kurserMer om PBL

PBL står för Plan- och bygglagen, och är en omfattande svensk lag som funnits sedan 1987. Lagen innehåller bestämmelser om byggande och planläggning av mark och vatten. Ett syfte med PBL är att främja en god samhällsutveckling. Rent konkret kan det till exempel handla om att byggandet ska ske på så sätt att lokala arbetsmarknader stimuleras. Dessutom ska miljö och klimat respekteras i största möjliga mån, och bostäder ska byggas med fokus på tillgänglighet och jämlikhet. Ett annat viktigt syfte med PBL är att öka medborgarnas möjlighet till inflytande, genom chans till aktivt deltagande i de beslut som fattas. Lagen är också till för att bevara kommande generationers intressen, och långsiktighet och hållbarhet är därför viktiga nyckelord för alla som arbetar i byggbranschen och därmed ska se till att PBL efterföljs.

Vem kan behöva en kurs i PBL?

Alla som vill öka sin kompetens och som arbetar i byggbranschen eller en närliggande bransch kan ha glädje av en kurs i PBL. Några exempel är byggnadsingenjörer, bygglovsgranskare, projektledare, entreprenörer, förvaltare och arkitekter. Du har kanske tänkt certifiera dig till sakkunnig inom energi enligt PBL? Då kan du säkert hitta en kurs som passar dig. Du som vill certifiera dig till kontrollansvarig enligt PBL måste också ha uppdaterade kunskaper om lagen och dess innehåll, och inom detta område finns flera kurser att välja mellan. Även de som arbetar inom VVS-branschen eller de som har behov av kunskaper i brandskydd, såsom fastighetsägare eller brandskyddsansvariga, kan ha stor användning av en kurs som omfattar PBL. Lagar kan ofta vara invecklade, trots att de är nödvändiga att känna till. Därför kan en kurs i PBL vara värdefull för dig som verkligen vill sätta dig in i lagen och förstå den. Erfarna kursledare med gedigna branschkunskaper kan dessutom hjälpa dig att få svar på de frågor som säkerligen dyker upp under utbildningens gång.

Vad kan en kurs i PBL innehålla?

Det finns flertalet kurser i PBL att välja bland, med en rad olika inriktningar. Vad kurserna innehåller rent konkret varierar därför stort, beroende på din yrkesroll och kursens mål. Oavsett vilken kurs du väljer att gå kan du hur som helst vara säker på att du efter avslutad utbildning känner dig säkrare och tryggare i din yrkesroll, med hjälp av de kunskaper du förvärvat. För dig som avser att certifiera dig till kontrollansvarig enligt PBL kan en kurs fungera som en bra förberedelse inför certifieringsprovet, genom övningsuppgifter och nyttig information om hur provet går till. Du får dels de grundläggande kunskaper som är nödvändiga för att klara certifieringen, dels självförtroendet som dessa kunskaper ger dig. Dessutom diskuteras den praktiska tillämpningen av rollen som kontrollansvarig enligt PBL, exempelvis vilka förväntningar och krav som finns samt vilket ansvar du som kontrollansvarig kommer att ha på arbetsplatsen. Lagar förändras och tillägg och ändringar görs och kunskap är en färskvara. Därför är det en god idé att uppdatera sina kunskaper och få koll på vad som gäller för närvarande, inte bara för sin egen skull. Riktigt kompetent personal inom byggbranschen bidrar till en säkrare arbetsplats och ett bättre slutresultat. Det vinner alla på.