Visa utbildning.se som: Mobil
Visar 1-16 av 16 träffar
 

Vad LSS?

LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) är en svensk lag som trädde i kraft 1 januari 1994 och som ger rätt till särskild hjälp för personer med vissa omfattande funktionshinder. Det innefattar exempelvis utvecklingsstörning, autism, hjärnskada och andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder. Syftet med LSS är att främja jämlikhet i levnadsvillkor och att hjälpa funktionshindrade individer att kunna leva ett så gott och självständigt liv som möjligt.

Vad är en LSS utbildning?

En utbildning i LSS ger dig ofta grundläggande kunskaper om lagområdets olika delar och ansvarsfrågor. Utbildningen kan till exempel innefatta lagens grundläggande principer, begrepp och dess praktiska tillämpning, såsom hantering av sekretessbelagda uppgifter, rättigheter och skyldigheter med mera. Det finns LSS-utbildningar som är bredare och utbildningar som koncentrerar sig på en specifik inriktning, till exempel sekretess.

Alla som arbetar med funktionshindrade bör ha färska kunskaper och rekommenderas därför att regelbundet uppdatera sig inom området.  Ytterligare en anledning till att hålla kunskaperna uppdaterade är att alla som arbetar med att ge service och omvårdnad inom LSS och socialtjänstens övriga områden, enligt socialtjänstlagen är skyldig att rapportera missförhållanden och risk för missförhållanden i verksamheten. Denna bestämmelse är känd som “Lex Sarah”. Lagen gäller såväl personal i offentlig verksamhet som privata företag liksom företag som arbetar på uppdrag av en kommun.

lss utbildning

Exempel på LSS utbildningars innehåll:

  • Förklaring av regelverkets begrepp
  • Rättigheter och skyldigheter
  • Angränsande socialrättslig lagstiftning
  • Hur du som handläggare bör förhålla dig till brukarens familj
  • Etiska dilemman
  • Hantering av sekretessbelagda uppgifter såsom bankärenden och läkarärenden
  • Praktiska råd

Vem bör utbilda sig i LSS?

En LSS-utbildning passar dig som är intresserad av att lära dig mer om lagområdet, eller som redan arbetar inom en LSS-verksamhet. Kanske handlägger du just nu frågor som rör LSS. Kanske är du ledare, verksamhetschef, personlig assistent, boendestödjare, sjuksköterska eller liknande och behöver hålla dig uppdaterad i ämnet.

Se närmare detaljer kring förkunskapskrav på respektive utbildning som du är intresserad av.

Så här går du vidare

Filtrera listan och välj passande utbildningar


Gör intresseanmälningar


Du blir kontaktad och får mer information av arrangören

Favoriter
Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste inom kompetensutveckling!