Utbildningar i hot och våld

Hantera hot och våld på arbetsplatsen

Här hittar du utbildningar inom hot och våld i arbetslivet. Utbildningar är sorterade på ort, pris, längd och typ av utbildning. Om du vill ha mer information om en specifik utbildning kan du beställa hem mer information genom att göra en intresseanmälan till respektive utbildningsarrangör.

2Secure erbjuder fler än 20 olika utbildningar inom bland annat säkerhet, resesäkerhet, sjukvård och IT-säkerhet och tillhandahåller helhetslösningar för företag, privatpersoner och organisationer inom säkerhetsrådgivning. 

Hot och våld
Svenska Ledargruppen AB
         
(5)
1 dag
3 490 SEK
Göteborg
Kursinnehåll: Arbetsgivarens anvar för hot och våld i arbetsmiljön enl. Arbetsmiljölagen. Vad får vi göra enligt lagen om vi blir...
Bemötande av hot och våld i arbetet
Hexanova Academy
1 dag
4 490 SEK
Flera orter (2)
Många yrken och sammanhang innebär en risk för att mötas av hotfulla eller våldsamma situationer. Kunskap om riskbedömning, grundläggande förhållningssätt...
Hot och våld i vården
Institutet för Medicinsk Rätt AB
1 dag
1 995 SEK
Stockholm
Inslag av hot och våld är tyvärr något som hör till vardagen inom vården. Såväl personal som patienter och anhöriga utsätts...
Förebyggande mot våld och hot i HVB hem
Teknologisk Institut AB Sverige
0 dagar
0 SEK
Stockholm
Du som arbetar med eller på HVB hem har kanske lagt en turbulent tid bakom dig men står inför många...
Förhandling i krissituationer
Diploma Utbildning
1 timme
1 700 SEK
Stockholm
Förhandling i krissituationer är en utbildning för dig som professionellt kan komma att möta människor där du behöver förhandla med gärningsmän,...
Personskyddsväktarutbildning (Livvakt)
2Secure
13 dagar
41 000 SEK
Stockholm
För dig som idag är väktare finns möjligheten att utveckla dig till personskyddsväktare (livvakt). Marknaden för personskyddsväktare ökar och intresset...
Självskydd
2Secure
2 timmar
950 SEK
Stockholm
Varje dag blir människor överfallna av andra individer. Många personer känner sig otrygga och begränsar därför sin vardag. Tidpunkter, platser...
Studio 3 – förstå och bemöta människor med utmanande beteenden
Lära
3 dagar
5 950 SEK
Flera orter (19)
I utbildningen går vi igenom aktuell lagstiftning och juridiska aspekter kring vad man får och inte får göra i hotfulla...
Företagsanpassad utbildning
Hot och våld
SSK Säkerhetsakademien
1 dag
Rikstäckande
Säkerhetsakademien har genomfört utbildningar inom hot och våld sedan slutet av 80 talet och vi är ledande i branschen inom...
Hot och våld
Svenska självskyddsgruppen
1 dag
Rikstäckande
Vår företagsanpassade utbildning i hot och våld ger er mycket bra kunskap när det gäller att hantera skonsam självskyddsteknik. Varje utbildning skräddarsys...
Hot och Våld
Vesper Group
4 timmar
Rikstäckande
Arbetsmiljöverkets föreskrifter om våld och hot lägger ett stort ansvar på arbetsgivaren. Därmed riktar sig denna kurs till arbetsgivare och...
Hot & våld - före,under,efter
SSF Stöldskyddsföreningen
1 dag
Rikstäckande
För att få ett bra skydd är det viktigt att ni förbereder er för olika situationer, både för att veta...
Hot & våld – Teori, praktik och scenarioträning
Nordic Protection Academy
         
(5)
8 timmar
Rikstäckande
Nordic Protection Academys skräddarsydda trygghetsutbildningar riktar sig i första hand till företag och offentlig sektor. Vår unika kombination av teori...
Självskydd/Självförsvar/Kontrollteknik
SSK Säkerhetsakademien
Enligt överenskommelse. en halvdag till 5 heldagar
Rikstäckande
Självskydd/Självförsvar/Kontrollteknik ger dig en mycket bra kunskap inom detta ämne. Utbildningen är praktisk och innebär fysisk träning i det system...
Skolsäkerhet – Säkerhet i skolor och offentlig miljö
Nordic Protection Academy
         
(1)
Anpassad
Rikstäckande
Ökad säkerhet och trygghet på arbetsplatsen med rätt utbildning och övning. Förbered och träna personalen i hur de skall agera...
Rånsäkerhetsutbildning – Trygga butiken
Nordic Protection Academy
8 timmar
Rikstäckande
Hur hanterar man på bästa sätt ett rån eller hotfull händelse på arbetsplatsen? Under denna 8 timmar långa utbildning ligger...
Konflikthantering
Svenska självskyddsgruppen
1 dag
Rikstäckande
Svenska självskyddsgruppens skräddarsydda utbildning i konflikthantering ger er mycket bra kunskap när det gäller att hantera skonsam självskyddsteknik. Varje utbildning skräddarsys efter kundens...
Skonsam självskyddsteknik
Svenska självskyddsgruppen
1 dag
Rikstäckande
Vår skräddarsydda utbildning i Skonsam självskyddsteknik ger er mycket bra kunskap när det gäller att hantera hotfulla situationer. Utbildningen skräddarsys efter ert behov....
Taktisk kommunikation - Verbal Judo
SSK Säkerhetsakademien
1 halvdag till 2 heldagar
Rikstäckande
SSK säkerhetsakadmiens instruktörer och Bo Munthe, Verbal Judo Sverige, är de enda i Sverige som har genomgått grundaren, Doctor George...
Rånsäkerhet
SSK Säkerhetsakademien
1 dag
Rikstäckande
Forskning, medicinsk, militär och polisiär verksamhet visar att personer som förberett sig på traumatiska upplevelser hanterar dessa mycket bättre än...
Studio 3 – förstå och bemöta människor med utmanande beteenden
Lära
3 dagar
Rikstäckande
I utbildningen går vi igenom aktuell lagstiftning och juridiska aspekter kring vad man får och inte får göra i hotfulla...
Föreläsare
Föreläsare - öka kulturell förståelse och motverka fördomar
Hans Caldaras
Rikstäckande
Föreläsaren, artisten och författaren Hans Caldaras har i hela sitt vuxna liv arbetat mot mobbning, våld, intolerans och främlingsfientlighet. Han...
E-learning
Förhandling i krissituationer
Diploma Utbildning
1 timme
1 700 SEK
Stockholm
Förhandling i krissituationer är en utbildning för dig som professionellt kan komma att möta människor där du behöver förhandla med gärningsmän,...
  • = = Reportage kopplat till arrangören
  • = = Film
Visar 1-23 av 23 träffar
 

Mer om Utbildningar i hot och våld

hot och våld

Vem har ansvaret?

Det är vanligtvis chefen som ska fördela ansvaret för de olika arbetsmiljöuppgifterna. Arbetsgivaren tillsammans med ledningen har det yttersta ansvaret att se till att ansvarsfördelningen görs. Det är dessutom viktigt att de personer som har ansvar för en arbetsuppgift även har tillräckliga kunskaper, resurser och befogenheter för att kunna leva upp till sitt ansvar. Extra riksfyllda arbetsuppgifter kan kräva speciell kompetensutveckling. När arbetsmiljöuppgifter fördelas bland personalen ska det vara tydligt vad uppdraget innebär och vilka resurser - t ex utrustning, ekonomi och personal - som finns tillgängliga. Det är viktigt att samtliga medarbetare vet vem som har ansvar för arbetsmiljöfrågorna och till vem medarbetarna skall vända sig med frågor.

Risker

På en arbetsplats ska det alltid göras en inventering över de risker som fnns.
Det är en fördel om de anställda också medverkar även om ansvaret för inventeringen är arbetsgivarens. Sen ska det bestämmas vad som måste göras och i vilken ordning.