Visa utbildning.se som: Mobil

Utbildningar i hot och våld

hot och våld

Här hittar du utbildningar inom hot och våld i arbetslivet. Utbildningar är sorterade på ort, pris, längd och typ av utbildning. Om du vill ha mer information om en specifik utbildning kan du beställa hem mer information genom att göra en intresseanmälan till respektive utbildningsarrangör.

Hot och Våld
Nordic Protection Academy
         
(10)
5 timmar
3 200 SEK
Flera orter (2)
Denna utbildning i Hot och våld ger deltagaren en ökad förmåga till en effektiv kommunikation och konflikthantering samt ökat säkerhetsmedvetande och...
Hot och våld
Svenska Ledargruppen AB
         
(5)
1 dag
3 890 SEK
Flera orter (3)
Kursinnehåll: Arbetsgivarens anvar för hot- och våld i arbetsmiljön enl. Arbetsmiljölagen. Vad får vi göra enligt lagen om vi blir...
Hot och våld
Cardio Säkerhet
Halv- eller heldag beroende på innehåll
 
Ljungby
Hot och våld, eller risken för att bli utsatt för hot och våld på arbets­platsen, kan förekomma inom de flesta...
Hot och våld i vården
Institutet för Medicinsk Rätt AB
1 dag
2 495 SEK
Stockholm
Lär dig att på bästa sätt utnyttja lagtexten i svåra situationer Hot och våld har blivit en del av vardagen...
Förhandling i krissituationer
Diploma Utbildning
1 timme
1 700 SEK
Flera orter (2)
Förhandling i krissituationer är en utbildning för dig som professionellt kan komma att möta människor där du behöver förhandla med gärningsmän,...
Trygg ungdom
2Secure
4 timmar
1 500 SEK
Stockholm
”Hur åker man tunnelbana säkert? Vad ska jag göra om det blir bråk på min skolgård? Är fulla gubbar farliga?...
Självskydd
2Secure
3,5 timmar
950 SEK
Stockholm
Varje dag blir människor överfallna av andra individer. Många personer känner sig otrygga och begränsar därför sin vardag. Tidpunkter, platser...
Företagsanpassad utbildning
Hot och våld
Cardio Säkerhet
Halv- eller heldag beroende på innehåll
 
Rikstäckande
Hot och våld, eller risken för att bli utsatt för hot och våld på arbets­platsen, kan förekomma inom de flesta...
Hot och våld
SSK Säkerhetsakademien
1 dag
 
Rikstäckande
Säkerhetsakademien har genomfört utbildningar inom hot och våld sedan slutet av -80 talet och vi är ledande i branschen inom...
Hot och Våld
Vesper Group
4 timmar
 
Rikstäckande
Arbetsmiljöverkets föreskrifter om våld och hot lägger ett stort ansvar på arbetsgivaren. Därmed riktar sig denna kurs till arbetsgivare och...
Hot och våld - På arbetsplatsen
Självförsvarsskolan
6 timmar
 
Rikstäckande
Självförsvarsskolans utbildning ”Hot och våld - på arbetsplatsen” riktar sig till arbetsgivare som önskar öka personalens kunskaper i att hantera...
Hot och våld – personlig trygghet
Självförsvarsskolan
5 timmar
 
Rikstäckande
Det kan exempelvis röra sig om att det förekommer sena stängningstider eller att arbetsplatsen ligger i ett särskilt utsatt område,...
Hot och våld – Teori, praktik och scenarioträning
Nordic Protection Academy
         
(69)
8 timmar
 
Rikstäckande
Nordic Protection Academys skräddarsydda Hot och våld trygghetsutbildning, riktar sig i första hand till företag och offentlig sektor. Vår unika...
Hot & våld - före,under,efter
SSF Stöldskyddsföreningen
         
(79)
1 dag
 
Rikstäckande
För att få ett bra skydd är det viktigt att ni förbereder er för olika situationer, både för att veta...
Föreläsning – personlig trygghet
Självförsvarsskolan
2 timmar
 
Rikstäckande
Det kan exempelvis röra sig om att det förekommer sena stängningstider eller att arbetsplatsen ligger i ett särskilt utsatt område,...
Rånsäkerhet
SSK Säkerhetsakademien
1 dag
 
Rikstäckande
Sedan början av 1990-talet har Säkerhetsakademien utbildat personal inom Rånsäkerhet. Forskning, medicinsk, militär och polisiär verksamhet visar att personer som...
Skolsäkerhet – Programmet Tryggare Skola
SSK Säkerhetsakademien
1 dag
 
Rikstäckande
Skolsäkerhet - Programmet Tryggare Skola Säkerheten på Sveriges skolor är generellt sett extremt undermålig. En anledning till detta är svenska...
Självskydd/Självförsvar/Kontrollteknik
SSK Säkerhetsakademien
4 timmar
 
Rikstäckande
Självskydd/Självförsvar/Kontrollteknik ger dig en mycket bra kunskap inom detta ämne. Utbildningen är praktisk och innebär fysisk träning i det system...
Riskhantering och säkerhetskultur
SSF Stöldskyddsföreningen
1 dag
 
Rikstäckande
Alla verksamheter står inför hot och risker och det är av vikt att det finns förståelse, både hos personal och...
Skolsäkerhet – Säkerhet i skolor och offentlig miljö
Nordic Protection Academy
         
(19)
Anpassad
 
Rikstäckande
Ökad säkerhet och trygghet på arbetsplatsen med rätt utbildning och övning. Förbered och träna personalen i hur de skall agera...
Rånsäkerhetsutbildning – Trygga butiken
Nordic Protection Academy
         
(10)
8 timmar
 
Rikstäckande
Hur hanterar man på bästa sätt ett rån eller hotfull händelse på arbetsplatsen? Under denna 8 timmar långa utbildning ligger...
E-learning
Förhandling i krissituationer
Diploma Utbildning
1 timme
1 700 SEK
Flera orter (2)
Förhandling i krissituationer är en utbildning för dig som professionellt kan komma att möta människor där du behöver förhandla med gärningsmän,...
  • = Reportage kopplat till arrangören
  • = Film
Visar 1-22 av 22 träffar
 

Mer om Utbildningar i hot och våld

hot och våld

Vem har ansvaret?

Det är vanligtvis chefen som ska fördela ansvaret för de olika arbetsmiljöuppgifterna. Arbetsgivaren tillsammans med ledningen har det yttersta ansvaret att se till att ansvarsfördelningen görs. Det är dessutom viktigt att de personer som har ansvar för en arbetsuppgift även har tillräckliga kunskaper, resurser och befogenheter för att kunna leva upp till sitt ansvar. Extra riksfyllda arbetsuppgifter kan kräva speciell kompetensutveckling. När arbetsmiljöuppgifter fördelas bland personalen ska det vara tydligt vad uppdraget innebär och vilka resurser - t ex utrustning, ekonomi och personal - som finns tillgängliga. Det är viktigt att samtliga medarbetare vet vem som har ansvar för arbetsmiljöfrågorna och till vem medarbetarna skall vända sig med frågor.

Risker

På en arbetsplats ska det alltid göras en inventering över de risker som fnns.
Det är en fördel om de anställda också medverkar även om ansvaret för inventeringen är arbetsgivarens. Sen ska det bestämmas vad som måste göras och i vilken ordning.