Gör vår undersökning om kompetensutveckling för chansen att vinna en helt gratis utbildning från Keystone Production!

Filtrera efter
Utbildningsform
Hot och våld
Plats
Visa alla filter
Visar 1-25 av 45 träffar
1
2
Annonser

Populära platser

Reportage inom Hot och våld

Vem har ansvaret?

Det är vanligtvis chefen som ska fördela ansvaret för de olika arbetsmiljöuppgifterna. Arbetsgivaren tillsammans med ledningen har det yttersta ansvaret att se till att ansvarsfördelningen görs. Det är dessutom viktigt att de personer som har ansvar för en arbetsuppgift även har tillräckliga kunskaper, resurser och befogenheter för att kunna leva upp till sitt ansvar. Extra riksfyllda arbetsuppgifter kan kräva speciell kompetensutveckling. När arbetsmiljöuppgifter fördelas bland personalen ska det vara tydligt vad uppdraget innebär och vilka resurser - t ex utrustning, ekonomi och personal - som finns tillgängliga. Det är viktigt att samtliga medarbetare vet vem som har ansvar för arbetsmiljöfrågorna och till vem medarbetarna skall vända sig med frågor.

Hot och våld på arbetsplatsen

Med en utbildning inom hot och våld på arbetsplatsen kommer du lära dig vilka lagar och föreskrifters som finns på ämnet. När ska du ta hjälp och vem du bör kontakta. Du lär dig även att hantera en hotfull situation och verktyg du kan använda vid våldsamma situationer. 

Under en utbildning för dig som vill vara beredd på hotfulla situationer på jobbet får du bland annat lära dig: 

  • Mänskliga begränsningar och stresshantering
  • Tecken på aggression
  • Vertyg för verbala konflikter
  • Verktyg vid underlägen, överfallslarm, ansvarsfrihetsgrunder
  • Praktiska underlägesövningar
  • Reaktionstid, säkerhetsavstånd, reträttvägar och personlarm
  • Praktiska övningar i deeskalering av konflikter

Målgrupp för utbildningen

Du som är arbetsledare, skyddsombud och arbetstagare är inom målgruppen för utbildningar inom hot och våld på jobbet. Det krävs sällan några förkunskaper utan utbildningar riktar in sig till dig som har behov av kunskap om föreskriften Våld och hot i arbetsmiljön. Efter en utbildning har du lärt dig hur man trappar ner konflikter, hur du ska gå tillväga i ditt bemötande för att undvika hotfulla beteenden.