Visa utbildning.se som: Mobil

Informationssäkerhetsutbildningar - hitta en kurs som passar dig!

informationssäkerhetsutbildning

Med en utbildning om informationssäkerhet kan du fördjupa dina kunskaper om vilka åtgärder du ska ta för att förhindra att känslig information läcker ut. Du som redan jobbar med informationssäkerhet kan här leta dig fram till den fördjupning som passar just dig.

Med hjälp av filtreringsverktygen kan du filtrera på kursernas innehåll, ort och pris. I listan nedanför hittar du olika kurser om likväl grundläggande kunskap och informationssäkerhetshot samt dataskyddsförordningen. Om du hittar en utbildning som verkar lovande; tveka inte på att fylla i en intresseanmälan om du vill veta mer!

Att införa ett ledningssystem för informationssäkerhet
SIS, Swedish Standards Institute
3 dagar
19 900 SEK
Stockholm
Utbildningen ger dig kunskap om hur du inför ett ledningssystem för informationssäkerhet enligt standarden ISO/IEC 27001 samt hur man lägger...
Grundkurs informationssäkerhet och ISO 27001
CANEA
1 dag
6 900 SEK
Flera orter (2)
Denna utbildning ger dig grundläggande kunskap om området informationssäkerhet och hur standarden ISO 27001 kan användas för att upprätta ett...
Ledningssystem för informationssäkerhet i praktiken
CANEA
2 dagar
12 500 SEK
Flera orter (2)
I denna intensiva utbildning lär du dig hur man utformar och inför ett ledningssystem som klarar dagens och morgondagens krav...
ISO 27001 i praktiken - ledningssystem för informationssäkerhet (LIS)
Intertek Academy
1 dag
5 600 SEK
Stockholm
Information är en värdefull tillgång för organisationer och företag. Med ISO 27001 försäkrar du dig om att du hanterar och...
Grunderna i informationssäkerhet - steg 1 enligt ISO 27000
SIS, Swedish Standards Institute
3 dagar
19 900 SEK
Stockholm
Utbildningen ger dig förståelse för standardens krav och syfte. Efter utbildningen kommer du att ha en första grund för att...
Operativ informationssäkerhet
Dataföreningen Kompetens
3-dagarskurs
18 950 SEK
Flera orter (2)
Kursen handlar om att upprätthålla den nivå av informationssäkerhet som är formulerad på den strategiska nivån. Det innebär att kunna...
Strategisk informationssäkerhet
Dataföreningen Kompetens
         
(5)
3-dagarskurs
18 950 SEK
Flera orter (2)
Det strategiska arbetet med informationssäkerhet utgår från verksamhetens behov och mål. Rätt nivå på säkerheten måste identifieras och kvarvarande risk...
Informationssäkerhet för ledare
Dataföreningen Kompetens
1-dagskurs
9 950 SEK
Luleå
Varför kallas ett ledningshaveri för "IT-haveri"? Hur kan man delegera säkerhetsansvar effektivt? Hur pratar man med en säkerhetsarkitekt? Vad är...
Informationssäkerhet och GDPR
BG Institute
Heldag
8 500 SEK
Stockholm
         Välkommen till denna unika kurs där föreläsarna inte bara går igenom teorierna bakom GDPR men också den praktiska tillämpningen...
Teknisk informationssäkerhet
Dataföreningen Kompetens
3-dagarskurs
18 950 SEK
Flera orter (2)
Övergripande innehåll för den här utbildningen är tekniska aspekter som till exempel nätverkssäkerhet, systemsäkerhet, kryptering och elektroniska identiteter.  Under kurstillfället...
GDPR-EU:s nya dataskyddsförordning – praktiska förberedelser
Ydrenas Academy
2 timmar
1 995 SEK
Stockholm
Bakgrund: Politiskt ramverk och nyckelbegrepp General Data Protection Regulation (GDPR) (Regulation (EU) 2016/679) – innehåll, struktur och tidtabell (15 min.)...
Säkerhetsskydd
SSF Stöldskyddsföreningen
         
(12)
1 dag
7 900 SEK
Stockholm
Omvärlden förändras. Uppfyller din organisation kraven på säkerhetsskydd? Kursen Säkerhetsskydd ger dig insikter i hur din organisation ska hantera och...
Integritetsskydd i skolans verksamhet enligt GDPR - från lagstiftning till praktiskt arbete i skolan
Studia
2 dagar
9 500 SEK
Stockholm
Denna konferens ger dig fördjupad kunskap kring hur EU:s nya lagstiftning om dataskydd påverkar skolans verksamhet. Den första dagen går...
Applikationssäkerhet
2Secure
2 dagar
9 000 SEK
Stockholm
Vi blir mer beroende av våra olika system och applikationer och kravet ökar på att de blir mer tillförlitliga. En...
Att revidera och granska
SIS, Swedish Standards Institute
2 dagar
16 900 SEK
Stockholm
Utbildningen lär dig hur du kan utveckla din roll som exempel revisionsledare inom informationssäkerhet och hur revisionen kan koordineras som...
Service och säkerhet i reception och kundmottagning
Företagsuniversitetet
         
(1)
2 dagar
12 900 SEK
Stockholm
Förena god service med hög säkerhet Agera snabbt och korrekt i säkerhetslägen Bra kundmottagande ger förtroende och trygghet Lär dig...
Säkerhetssamordnare
Företagsuniversitetet
         
(7)
9 dagar
37 500 SEK
Stockholm
Lär dig bedriva ett systematiskt och effektivt säkerhetsarbete! Bygg organisationens säkerhetsmedvetande Lär dig inventera och analysera säkerhetsrisker Så prioriterar du...
Operativt arbete med GDPR, Dataskyddsförordningen
Företagsuniversitetet
2 dagar
15 000 SEK
Stockholm
För dig som vill gå från ord till handling GDPR -så kartlägger ni er information Organisation och förankring Utmaningen med...
Det nya dataskyddet – GDPR
Fakultetskurser
6 timmar
6 900 SEK
Stockholm
Den 25 maj 2018 börjar EU:s dataskyddsförordning, GDPR, direkt att tillämpas i Sverige. Samtidigt upphävs personuppgiftslagen och föreslagen ny svensk dataskyddslag...
Dataskyddsombud - certifiering
Dataföreningen Kompetens
8-dagarskurs
58 950 SEK
Stockholm
För att effektivt verka som dataskyddsombud behövs en bred kompetens inom IT, juridik samt kunskap om hur verksamheten fungerar. Utbildningen...
Dataskyddsombudets roll
Institutet för juridisk utbildning IFJU AB
         
(3)
12 timmar
13 900 SEK
Stockholm
En praktisk kurs för dig som i dag arbetar som personuppgiftsombud eller kommer att arbeta som dataskyddsombud ("DSO"), ungefär samma...
IT Security for Admins
Informator
3 dagar
19 900 SEK
Flera orter (3)
- Threats to an IP-based environment Teoretisk utbildning med demonstrationer för dig som vill lära dig allt om säkerhet i...
Företagsanpassad utbildning
Insikter och rekommendation för säker IT i offentlig sektor
PwC Academy
1 dag
 
Rikstäckande
Insikter från Sveriges offentliga sektor, vilka utmaningar och möjligheter står man inför inom området för IT- och informationssäkerhet. Vad är...
Säkerhetsutbildning - Anpassad för din organisation
Svenska Ledargruppen AB
För mer information, kontakta Svenska Ledargruppen AB
 
Distans
Vi skräddarsyr olika typer av säkerhetsutbildningar efter din organisations behov och deltagarnas förkunskaper. Utbildningarna sker endera i era lokaler eller...
IT Security for Admins
Informator
3 dagar
19 900 SEK
Rikstäckande
- Threats to an IP-based environment Teoretisk utbildning med demonstrationer för dig som vill lära dig allt om säkerhet i...
Skolsäkerhet – Programmet Tryggare Skola
SSK Säkerhetsakademien
1 dag
 
Rikstäckande
Skolsäkerhet - Programmet Tryggare Skola Säkerheten på Sveriges skolor är generellt sett extremt undermålig. En anledning till detta är svenska...
E-learning
Digital intensivkurs i GDPR
EC Utbildning
1 timme
790 SEK
Distans
Den 25 maj 2018 ersätts personuppgiftlagen (PUL) och EU:s nya dataskyddsförordning, GDPR, börjar tillämpas. GDPR kommer att gälla som lag...
  • = Reportage kopplat till arrangören
  • = Film
Visar 1-27 av 27 träffar
 

Vad innebär informationssäkerhet?

Informationssäkerhet innebär de åtgärder du ska vidta för att hålla information säker, men samtidigt vara tillgänglig för de som har beviljats åtkomst. Informationen som du vill hålla skyddad kan ha olika former; den kan antingen vara tryckt på papper, vara elektroniskt tillgänglig och lagrad, oavsett form så kan de behöva skyddas. Tanken är att informationen skyddas från att läcka ut, förvanskas eller förstörs med hjälp av nödvändiga skyddsåtgärder. Med en utbildning inom informationssäkerhet kan du lära dig alla dessa åtgärder och mycket mer!

Lyckas du inte förebygga informationssäkerhetshot kan detta leda till både kortsiktiga och långsiktiga konsekvenser för din verksamhet. Brister i informationssäkerhet kan innebära att känslig information hamnar i fel händer och ge upphov till sårbarhet samt obehörig åtkomst och förändringar.

Genom att upprätthålla en bra och säker informationshantering inom en organisation höjer du förtroendet invändigt i verksamheten vilket i sin tur leder till lönsam informationssäkerhet - du löper mindre risk att utsättas för hot som drabbar er ekonomi. För att upprätthålla en trygg informationssäkerhet behöver du inte bara förståelse för den tekniska och administrativa säkerheten utan också detaljer om vad lagen säger. Lär dig mer om ISO 27001:2017 och den nya europeiska dataskyddsförordningen GDPR genom vårt utbud av  informationssäkerhetsutbildningar!

Branscherna med informationssäkerhet

Den ständiga digitala utvecklingen har inte bara gjort det möjligt för flertalet digitala tjänster att utvecklas och expandera, det har också förändrat tillvaron vardagen för många företag. En av de simplaste åtgärderna du kan ta är att du skiljer på dina roller genom att ha två datorer med olika syften.

För att försäkra att ditt företag uppehåller en bra informationssäkerhet så bör ni införa eller se över er policy, rutiner, processer, organisationsstruktur samt olika mjuk- och hårdvarufunktioner. Säkerhetsarbetet kan också innefatta att utforma, införa, övervaka, granska och förbättra dessa åtgärder för att säkerställa att organisationens säkerhets- och verksamhetsmål uppnås.

Kompetensutveckling med fokus på informationssäkerhet

Att utveckla dina kunskaper om informationssäkerhet är inte bara bra för dig utan hela företaget. Med hjälp av en kompetensutbildning inom informationssäkerhet kommer du bland annat ha möjlighet att lära dig mer om grundläggande principer som du behöver för att identifiera och hantera informationssäkerhetshot.

I kurserna ovan hittar du bland annat informationssäkerhetsutbildningar som berör ämnen som:

  • ISO 27000-seriens standarder
  • Ledningssystem för informationssäkerhet
  • Nya dataskyddsförordningen/GDPR

Och mer runtomkring!