Visa utbildning.se som: Mobil
  • = Reportage kopplat till arrangören
  • = Film
Visar 1-32 av 32 träffar
 

Vad innebär informationssäkerhet?

Informationssäkerhet innebär de åtgärder du ska vidta för att hålla information säker. Informationen som du vill hålla skyddad kan ha olika former; den kan antingen vara tryckt på papper, vara elektroniskt tillgänglig och lagrad, oavsett form så kan de behöva skyddas. Tanken är att informationen skyddas från att läcka ut, förvanskas eller förstörs med hjälp av nödvändiga skyddsåtgärder. Med en utbildning inom informationssäkerhet kan du lära dig alla dessa åtgärder och mycket mer!

Lyckas du inte förebygga informationssäkerhetshot kan detta leda till både kortsiktiga och långsiktiga konsekvenser för din verksamhet. Brister i informationssäkerhet kan innebära att känslig information hamnar i fel händer och ge upphov till sårbarhet samt obehörig åtkomst och förändringar.

Genom att upprätthålla en bra och säker informationshantering inom en organisation höjer du förtroendet invändigt i verksamheten vilket i sin tur leder till lönsam informationssäkerhet - du löper mindre risk att utsättas för hot som drabbar er ekonomi. För att upprätthålla en trygg informationssäkerhet behöver du inte bara förståelse för den tekniska och administrativa säkerheten utan också detaljer om vad lagen säger. Lär dig mer om ISO 27001:2017 och den nya europeiska dataskyddsförordningen GDPR genom vårt utbud av  informationssäkerhetsutbildningar!

Branscherna med informationssäkerhet

Den ständiga digitala utvecklingen har inte bara gjort det möjligt för flertalet digitala tjänster att utvecklas och expandera, det har också förändrat tillvaron vardagen för många företag. En av de simplaste åtgärderna du kan ta är att du skiljer på dina roller genom att ha två datorer med olika syften.

För att försäkra att ditt företag uppehåller en bra informationssäkerhet så bör ni införa eller se över er policy, rutiner, processer, organisationsstruktur samt olika mjuk- och hårdvarufunktioner. Säkerhetsarbetet kan också innefatta att utforma, införa, övervaka, granska och förbättra dessa åtgärder för att säkerställa att organisationens säkerhets- och verksamhetsmål uppnås.

Kompetensutveckling med fokus på informationssäkerhet

Att utveckla dina kunskaper om informationssäkerhet är inte bara bra för dig utan hela företaget. Med hjälp av en kompetensutbildning inom informationssäkerhet kommer du bland annat ha möjlighet att lära dig mer om grundläggande principer som du behöver för att identifiera och hantera informationssäkerhetshot.

I kurserna ovan hittar du bland annat informationssäkerhetsutbildningar som berör ämnen som:

  • ISO 27000-seriens standarder
  • Ledningssystem för informationssäkerhet
  • Nya dataskyddsförordningen/GDPR

Och mer runtomkring!

Så här går du vidare

Filtrera listan och välj passande utbildningar


Gör intresseanmälningar


Du blir kontaktad och får mer information av arrangören

Favoriter

boka utbildning

Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste inom kompetensutveckling!
Reportage
Brandskyddsföreningen

Brandskyddsföreningen har utbildningar i allt från allmän brandkunskap till specialutbildningar om till exempel brandfarliga varor, explosioner i dammiga miljöer eller boendesprinkler.

Läs mer
Därför pratar alla om säkerhet p...

Tidigare var det pärmen på kontoret eller datorn på jobbet som förvarade företagets information. Idag finns den kritiska informationen på anställdas smartphones och laptops. Men hur säkra är våra mobila enheter? Det är en fråga som är högaktuell.

Läs mer
Vad behöver du för din professio...
PwC

PwC har sedan 1933 hjälpt svenska företag och organisationer inom ekonomi och verksamhetsutveckling. Vi vet hur avgörande det kan vara med rätt kompetens och löpande kompetensutveckling för att verksamheten ska fungera bra.

Läs mer
SSK Säkerhetsakademien
"Helt klart en av de bästa"

Lennart Gustafsson, säkerhetschef på Sveriges Riksdag har anlitat SSK Säkerhetsakademien.

"Det finns ett stort antal konsulter som verkar inom detta område. Hansi på SSK Säkerhetsakademien är helt klart en av de bästa". 

Läs mer