Utbildningar i informationssäkerhet

Ssshh

Med en utbildning om informationssäkerhet kan du lära dig om vilka åtgärder du ska vidta för att förhindra att känslig information läcker ut, medan det samtidigt finns tillgängligt för de som bör ha beviljats åtkomst.
Visar 1-25 av 27 träffar
Läs hur vi sorterar resultat
Vill du vet mer om hur vi sorterar resultat? Läs mer om hur vi rankar utbildningar i sökresultatet.
Visar 1-25 av 27 träffar
1
2

Vad innebär informationssäkerhet?

Informationssäkerhet innebär de åtgärder du ska vidta för att hålla information säker. Informationen som du vill hålla skyddad kan ha olika former; den kan antingen vara tryckt på papper, vara elektroniskt tillgänglig och lagrad, oavsett form så kan de behöva skyddas. Tanken är att informationen skyddas från att läcka ut, förvanskas eller förstörs med hjälp av nödvändiga skyddsåtgärder. Med en utbildning inom informationssäkerhet kan du lära dig alla dessa åtgärder och mycket mer!

Lyckas du inte förebygga informationssäkerhetshot kan detta leda till både kortsiktiga och långsiktiga konsekvenser för din verksamhet. Brister i informationssäkerhet kan innebära att känslig information hamnar i fel händer och ge upphov till sårbarhet samt obehörig åtkomst och förändringar.

Genom att upprätthålla en bra och säker informationshantering inom en organisation höjer du förtroendet invändigt i verksamheten vilket i sin tur leder till lönsam informationssäkerhet - du löper mindre risk att utsättas för hot som drabbar er ekonomi. För att upprätthålla en trygg informationssäkerhet behöver du inte bara förståelse för den tekniska och administrativa säkerheten utan också detaljer om vad lagen säger. Lär dig mer om ISO 27001:2017 och den nya europeiska dataskyddsförordningen GDPR genom vårt utbud av  informationssäkerhetsutbildningar!

Branscherna med informationssäkerhet

Den ständiga digitala utvecklingen har inte bara gjort det möjligt för flertalet digitala tjänster att utvecklas och expandera, det har också förändrat tillvaron vardagen för många företag. En av de simplaste åtgärderna du kan ta är att du skiljer på dina roller genom att ha två datorer med olika syften.

För att försäkra att ditt företag uppehåller en bra informationssäkerhet så bör ni införa eller se över er policy, rutiner, processer, organisationsstruktur samt olika mjuk- och hårdvarufunktioner. Säkerhetsarbetet kan också innefatta att utforma, införa, övervaka, granska och förbättra dessa åtgärder för att säkerställa att organisationens säkerhets- och verksamhetsmål uppnås.

Kompetensutveckling med fokus på informationssäkerhet

Att utveckla dina kunskaper om informationssäkerhet är inte bara bra för dig utan hela företaget. Med hjälp av en kompetensutbildning inom informationssäkerhet kommer du bland annat ha möjlighet att lära dig mer om grundläggande principer som du behöver för att identifiera och hantera informationssäkerhetshot.

I kurserna ovan hittar du bland annat informationssäkerhetsutbildningar som berör ämnen som:

  • ISO 27000-seriens standarder
  • Ledningssystem för informationssäkerhet
  • Nya dataskyddsförordningen/GDPR

Och mer runtomkring!

Så här går du vidare

Sök och hitta en utbildning du är intresserad av


Beställ information eller boka direkt


Du blir kontaktad av utbildningsarrangören

Jämför utbildningar
Håll dig uppdaterad
Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få utbildningsförslag, inspiration och aktuell information – direkt till din inkorg. 📨
Reportage
"En utbildning helt rätt i tiden"

Kurssamordnare Lars Zetterström om varför du ska gå en diplomutbildning i krisledning på Företagsuniversitetet.

Läs mer
Kör bara kör - det finns så myck...

Anna Lundberg, HR-specialist och kursledare på kursen ”Agila metoder för HR”, berättar om vilka fördelar ett agilt arbetssätt kan föra med sig till området HR, men även om vilka eventuella utmaningar som kan uppstå. 

Läs mer
PRINCE2 – Kungen av projektledni...
Adding Value Consulting AB

– Att vi nu har en mall att utgå ifrån vid allt projektarbete har gjort organisationen mycket mer effektiv och dessutom talar vi alla samma språk. Våra kunder ser att vi arbetar efter en internationell erkänd standard och de vet då att vi är effektiva och har kontroll på risker, kvalitet och levererar det vi har lovat och oftast lite extra därutöver!

Göran Enström, Commercial Manager, Envirotainer

Läs mer
Bra framtidsutsikter för utbilda...

Jenny Gentele, kursledare i utbildningen Diplomerad redovisningsekonom, om goda framtidsutsikter för utbildade redovisningsekonomer och sitt intresse för årsredovisningar.

Läs mer