Hitta industriutbildning

industriutbildning

Nedan har vi listat olika utbildningar och kurser inom industriområdet för dig som redan är i arbetslivet. Det går att filtrera sökningen på smalare ämnesområden samt per ort och utbildningstyp.

Om du vill ha kostnadsfri information hemskickad eller önskar bli kontaktad av en utbildningsarrangör har du även möjlighet att fylla i ett formulär på respektive utbildning.

Teknologisk Institut ger dig de bästa förutsättningar för värdefull kompetensutveckling. Styrkorna är det breda utbudet av tekniska utbildningar, genomgående hög kvalitet och långsiktighet i våra åtaganden. Många kurstillfällen och erfarna utbildningsrådgivare. Välkommen!

Tematräff Industri
Brandskyddsföreningen
2 dagar
4 200 SEK
Södertälje
Övning ger färdighet och att öva nödlägesrutiner är en viktig del av säkerhetsarbetet inom industrin. Under dessa dagar får vi...
ESA - Industri och Installation
ARCC Utbildning AB
1 dag
3 500 SEK
Ljungby
Kursen ger insikt i rutiner och arbetssätt, utvecklat av branschen, för att på ett elsäkert sätt kunna arbeta med installation,...
ESA - Industri och Installation – Repetitionskurs
ARCC Utbildning AB
4 timmar
2 000 SEK
Ljungby
Kursen uppdaterar dig om rutiner och arbetssätt, utvecklat av branschen, för att på ett elsäkert sätt kunna arbeta med installation, underhåll...
Ritningsläsning - Industri
Teknologisk Institut AB Sverige
2 dagar
9 700 SEK
Flera orter (2)
I utbildningen Ritningsläsning Industri lär du dig att tolka och förstå hur en ritning är uppbyggd och vilken information du...
Travers- och kranförarutbildning – industri
AB Delta
1–2 dagar
Västerås
Efter avslutad kurs ska deltagarna känna till: Vilken lagstiftning som gäller Hur man definierar och klassar lyftredskap och lyftanordningar Vilka...
Processindustridagarna 2017
Inspecta Sweden AB
2 dagar
6 700 SEK
Göteborg
Välkommen till Inspectas seminarie Processdagar. Det är ett årligen återkommande seminarium som vänder sig till dig som arbetar på raffinaderi,...
Reparation och ändring – Vad gäller?
Inspecta Sweden AB
1 dag
3 200 SEK
Flera orter (5)
Förändringar i regelverken har gjort det svårt att veta vad som gäller när det kommer till modifiering och reparation av...
Sulfatprocessen - Säkerhet och kontroll
Inspecta Sweden AB
1 dag
5 900 SEK
Sundsvall
Skogsindustrin är en av Sveriges absolut viktigaste industrier. Tillverkning av pappersmassa är både traditionell och hypermodern och de olika delarna...
Grundkurs i Hydraulik II Proportionalteknik – inriktning certifiering
ITH - Institutet för tillämpad hydraulik
3 dagar
11 000 SEK
Örnsköldsvik
Alla som arbetar inom industri eller inom mobila sektorn kommer i kontakt med någon form av styrd hydraulik. Genom denna...
Skadeutredningar – Materiallära och praktiska skadefall
Inspecta Sweden AB
2 dagar
13 000 SEK
Flera orter (2)
Under kursen kommer vi ta upp varför man ska utföra skadeutredningar i indutriella anläggningar och vilka positiva effekter det kan...
Grundkurs i Hydraulik I – inriktning certifiering
ITH - Institutet för tillämpad hydraulik
4 dagar
11 000 SEK
Örnsköldsvik
Denna utbildning vänder sig till tekniker, inköpare, underhållstekniker och konstruktörer. Kursen är anpassad för att kunna möta de krav som...
Hydraulik Underhållsteknik – inriktning certifiering
ITH - Institutet för tillämpad hydraulik
3 dagar
9 000 SEK
Örnsköldsvik
Alla som arbetar inom industri eller mobila sektorn kommer i kontakt med någon form av hydraulik med ingående komponenter. Genom...
Krandagarna 2017
Inspecta Sweden AB
         
(2)
2 dagar
5 900 SEK
Göteborg
Krandagarna 2017 kommer hållas i Eriksbergshallen, Göteborg den 14 15 november. Sedan år 2000 har krandagarna varit ett årligt återkommande...
Validering Industriteknik bas, Osby
Lernia
0,5 dag
Osby
Svensk industri har tillsammans med branschorganisationer och fackförbund definierat gemensamma kompetenskrav för industriteknisk baskompetens och en modell för validering av...
Validering Industriteknik bas, Ronneby
Lernia
0,5 dag
Ronneby
Svensk industri har tillsammans med branschorganisationer och fackförbund definierat gemensamma kompetenskrav för industriteknisk baskompetens och en modell för validering av...
Validering Industriteknik bas, Skövde
Lernia
0,5 dag
Skövde
Svensk industri har tillsammans med branschorganisationer och fackförbund definierat gemensamma kompetenskrav för industriteknisk baskompetens och en modell för validering av...
Validering Industriteknik bas, Karlskrona
Lernia
0,5 dag
Karlskrona
Svensk industri har tillsammans med branschorganisationer och fackförbund definierat gemensamma kompetenskrav för industriteknisk baskompetens och en modell för validering av...
Allt om Maskindirektivet
Teknologisk Institut AB Sverige
3 dagar
14 000 SEK
Flera orter (2)
Nytt Maskindirektiv gäller från december 2009. Införlivat genom Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2008:3.Vår utbildning Allt om Maskindirektivet ger dig all den...
ATEX-Brand och ADR
Inspecta Sweden AB
1 dag
3 300 SEK
Stockholm
Vi tar upp aktuella frågor och genom seminariet vill vi skapa en plattform för möten, kompetensutveckling, erfarenhetsutbyten och diskussioner. Seminariet...
Att starta och leda TPM, del 1
Idhammar i Sverige AB
2 dagar
12 800 SEK
Stockholm
Det är varken svår, revolutionerande eller en fråga om teknik att arbeta med TPM. Det är helt enkelt ett systematiskt...
Att starta och leda TPM, del 2
Idhammar i Sverige AB
2 dagar
12 800 SEK
Stockholm
Detta är kursen för er som kommit igång med arbetet med TPM och som vill gå vidare och fortsätta utveckla...
Baskurs i underhåll och driftsäkerhet
Idhammar i Sverige AB
6 dagar
24 440 SEK
Södertälje
Detta är en grundläggande utbildning som vänder sig till all personal som utför underhållsaktiviteter. I kursen får deltagarna förståelse för...
Bildbyggnad med PG2
ABB AB
3 dagar
10 000 SEK
Västerås
Efter kursen ska deltagarna kunna använda grafikbyggaren PG2 för att skapa grafiska processbilder och tillämpa ergonomiska riktlinjer. Efter avslutad kurs...
CE-märkning och Maskindirektivet
Inspecta Sweden AB
2 dagar
13 000 SEK
Flera orter (2)
Denna kurs är för dig som är ute efter en fördjupning i krav kring riskanalys, konstruktion och säkerhet enligt direktiven. ...
DCS800 Strömriktare, handhavande och underhåll
ABB AB
2 dagar
9 300 SEK
Västerås
Efter avslutad kurs ska deltagarna bland annat kunna beskriva strömriktarens uppbyggnad, ta i drift och ställa in en DCS 800...
Drift av pannanläggningar - fortsättning
Inspecta Sweden AB
3 dagar
17 000 SEK
Örebro
Arbetsmiljöverkets bestämmelse AFS 2002:1 ställer krav på att du som pannskötare ska ha den utbildning och de instruktioner som behövs för...
Drift av pannanläggningar – grund
Inspecta Sweden AB
4,5 dagar
24 000 SEK
Örebro
Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2002:1 ställer krav på dig som pannskötare. Du ska ha rätt utbildning och fått de instruktioner som...
Drift och skötsel av värme och ventilationsanläggningar
Idhammar i Sverige AB
3 dagar
10 600 SEK
Stockholm
Korrekt drift och skötsel av värme och ventilationsanläggningar är en förutsättning för god arbetsmiljö och för yttre miljö. En rätt...
Drift och underhåll av fjärrvärmeledningar
Teknologisk Institut AB Sverige
2 dagar
10 000 SEK
Flera orter (2)
Sveriges fjärrvärmenät består idag av mer än 23 000 km förlagda fjärrvärmeledningar.Äldre ledningssystem kräver kontinuerligt underhåll och tillsyn samt planering...
Elektroniskt styrda mobila system
ARCC Utbildning AB
1 dag
3 500 SEK
Ljungby
Kursens syfte är att ge deltagarna förståelse för konstruktionsparametrar för proportionalventiler och lära dem felsöka och mäta i CAN bus...
Elservice, Robotstyrsystem IRC5
ABB AB
5 dagar
21 000 SEK
Västerås
Efter avslutad kurs ska deltagarna: Känna till uppbyggnaden av styrsystemet; IRC5 och dess ingående delar Förebyggande underhåll Hantera RobotStudio Online...
Form och Läge, handmätdon, grunder
Teknikutbildarna
         
(20)
3 dagar
9 700 SEK
Flera orter (3)
Vid tolkning av ritningsangivelser som gäller form och lägetoleranser är det viktigt att alla funktioner inom företaget gör denna värdering...
FU och inspektionsteknik, del 2 - Mekanisk utrustning
Idhammar i Sverige AB
3 dagar
12 900 SEK
Flera orter (2)
Regelbundna inspektioner och tillståndskontroller är en självklar del av det förebyggande underhållet. Dessutom ska FU tekniken fungera som produktionspersonalens tekniska...
Grundkurs pneumatik
ARCC Utbildning AB
3 dagar
10 500 SEK
Ljungby
Kursens syfte är att ge grundläggande kunskaper om uppbyggnad och funktion på pneumatiska system och dess komponenter. Du kommer få...
Grundläggande hydraulikutbildning
Idhammar i Sverige AB
3 dagar
12 900 SEK
Södertälje
Idag är hydraulik en standardkomponent i produktionen, men de är få som känner till dess uppbyggnad och arbetssätt. Att känna...
Gruv 2017
Inspecta Sweden AB
2 dagar
6 500 SEK
Luleå
Programarbetet för Gruv 2017 pågår. Vi publicerar information fortlöpande. Nya gruvor har etablerats och befintliga har byggts ut. Nu är...
Handha System 800xA med AC 800
ABB AB
2 dagar
10 000 SEK
Västerås
Kursen syftar till att lära dig operatörsfunktionerna i System 800xA och att hitta i systemet. Efter slutförd kurs ska du kunna „...
Hydraulik - LS-system, felsökning och justering
ARCC Utbildning AB
1 dag
3 500 SEK
Ljungby
Kursens syfte är att ge förståelse för att uppbyggnad och funktion av lastkännande hydraulsystem. Du får lära dig att justera...
Hydraulik – Säkerhet, funktion och montering
Teknikutbildarna
2 dagar
7 500 SEK
Flera orter (4)
Vid arbete med utrustning som innehåller hydraulik är det viktigt att känna till vilka risker som finns då man gör...
Hydraulik: Driftsättning och underhåll
ARCC Utbildning AB
1 dag
3 500 SEK
Ljungby
Kursens syfte är att ge kunskap om underhåll av maskiner med hydrauliska system  Du får lära dig om viktiga åtgärder...
Hydraulik Konstruktör – inriktning certifiering
ITH - Institutet för tillämpad hydraulik
4 dagar
12 500 SEK
Örnsköldsvik
För att kunna få ett system att jobbar i harmoni krävs det goda kunskaper i systemfunktion och systemanpassningar för ingående...
Hydraulik, Standarder och CE-märkning
ARCC Utbildning AB
1 dag
3 500 SEK
Ljungby
Kursen syfte är att ge ökad insikt i styrande dokument för CE märkning av hydrauliska maskiner.  Kursen ger en genomgång...
Hydraulisk framdrivning, joystick och styrning av mobila maskiner
ARCC Utbildning AB
1 dag
3 500 SEK
Ljungby
Kursens syfte är att ge deltagarna färdighet att genomföra funktionskontroll, justering och felsökning på hydrostatiska transmissioner, hydrostatisk styrning (orbitol) och...
Hydraulvätskor - Egenskaper, renhet och filtrering
ARCC Utbildning AB
1 dag
3 500 SEK
Flera orter (2)
Kursens syfte är att ge deltagarna en ökad förståelse för hydraulsvätskors egenskaper och miljöpåverkan.  Du kommer att lära dig att...
Industriventiler
STF Ingenjörsutbildning AB
3 dagar
21 500 SEK
Göteborg
Jobbar du med industriventiler och behöver vässa dina kunskaper? På kursen Industriventiler får du en omfattande genomgång av de olika...
Inspektion av glasfiberarmerad plast (GAP)
Inspecta Sweden AB
0,5 dagar
1 900 SEK
Sundsvall
Plast och komposit är fantastiska material som innebär stora möjligheter för industrin. Materialen används i allt större utsträckning för hantering...
Installation och handhavande av ABB:s standard frekvensomriktare
ABB AB
2 dagar
6 000 SEK
Västerås
Målet med kursen är att du ska lära dig baskunskaper för att effektivt kunna utnyttja ABB:s standard frekvensomriktare, samt kunna allmänna...
Introduktion till konfigurering och programmering av System 800xA
ABB AB
3 dagar
15 000 SEK
Västerås
Målet med kursen är att du ska få en introduktion till System 800xA. Beskriva arkitekturen och funktionerna i System 800xA Manövrera objekt...
Konditions- och livslängdsanalys av kraftvärmeanläggningar
Inspecta Sweden AB
3 dagar
19 000 SEK
Stockholm
3 dagars kurs Vilken kännedom om anläggningens kondition och återstående livslängd krävs för att kunna uppnå den säkerhet och ekonomi...
Konfigurera av fältbussar, Profibus/DriveBus mot ACS800
ABB AB
1 dag
6 000 SEK
Västerås
Målet med kursen är du ska lära dig konfigurera en ACS800 för att styra denna via Profibus eller DriveBus. Beskriva fördelarna...
  • = = Reportage kopplat till arrangören
Visar 1-50 av 335 träffar
123...67
Visa nästa 285 kurser

Mer om Hitta industriutbildning

Här hittar du kurser inom hållfastighetslära, kemisk massatillverkning,industri pneumatik, industriventiler, plastmaterial, ytbehandlingar, hydraulik och skärvätskor etc.

Industri

Industri är ett brett begrepp som kan delas upp i flera grenar. Industri som utvinner råvaror kallas råvaruindustri. Vid framställning av en produkt genom förädling av råvaror talar man om tillverkningsindustrin. Denna form av industri kan delas upp i flera undergrupper:

  • Kemiska industrin
  • Läkemedelsindustrin
  • Trä-, massa- och pappersindustrin
  • Livsmedelsindustrin
  • Fordonsindustrin
  • Verkstadsindustrin

Tillverkningsindustri

Dessa industrier växer både organiskt men även genom uppköp utanför Europas gränser. Dagens moderna kemiska industri är mångsidig ochdet finns stora variationer inom produktionsområdena. När man idag arbetar inom den kemiska industrin kan man vara med att tillverka allt ifrån bandyklubbor till ljuskablar och smink. Man tillverkar kemiska råvaror av olika slag och producerar färg och gas till bland annat läkemedel. Ett relativt vanligt yrke inom den kemiska industrin är att arbeta som processoperatör. Ett arbete med goda framtidsutsikter som kräver bra kunskaper i data och matematik.

Trä-, massa- och pappersindustrin

Totalt är det ca 28 000 som arbetar inom trä-, massa- och pappersindustrin. pappersindustri utbildningDe största pappersprodukterna där massa används är tidningspapper, förpackningspapper, wellpapp och kartong. Sverige är idag världens fjärde största exportör av massa och papper och verkar idag på den globala marknaden.

Sveriges förutsättningar för att vara med och konkurrera på den internationella marknaden är goda. Vi har goda tillgångar på råvara, moderna fabriker med en miljöstandard på mycket hög nivå. Den goda tillgången på vidareutbildning inom området utgör även goda förutsättningar för att ligga i toppen inom det tekniska kunnandet.

Fordonsindustrin

Även om Sverige till antalet invånare är ett litet land är vi stora inom fordonsindustrin. Det är en bransch som idag sysselsätter över 140 000 personer i Sverige och som till skillnad från andra industrier väljer att behålla större delen av produktionen i landet. Sett ur ett internationellt perspektiv är det unikt att ett så litet land som Sverige har flera av de världsledande tillverkarna av tunga fordon och personbilstillverkning.

Inom fordonsindustrin satsar man mycket på forskning och utveckling. Det är en bransch med en intensiv och snabbt avancerad teknikutveckling som skapar efterfrågan på kompetent personal. Som en positiv bieffekt bidrar kunskapsspridningen i industrin även till andra branscher. IT-, handels- och ekonomisektorn är områden som fått ta del av den snabba teknikutvecklingen inom fordonsindustrin.