Visa utbildning.se som: Mobil
Visar 1-25 av 155 träffar

Mer om Utbildningar i webbdesign, grafik och layout

Multimedia är ett ord som ofta används i många sammanhang men som är lite svårare att definiera. Man kan definiera multimedia på följande sätt: Multimedia är en skarvfri integrering av data, text, bilder av alla slag och ljud inom en digital informationsmiljö.

Man kan kortfattat uttrycka det som att multimedia är två eller flera medier som samverkar för att förmedla ett budskap. De olika medierna kan vara ljud, bild, text, animeringar och video. Med multimediatekniken kan text och bild kompletteras med ljud och rörliga bilder till en aktiv dialog mellan användare och dator. Multimedia kan även ses som motsatsen till traditionell media, t ex tryckt media.

Interaktiviteten har snudd på blivit en oskriven lag inom multimedia. Med det menas användarens möjlighet att arbeta i dialog med systemet eller med programmet. Användaren ska kunna styra och påverka vilken information som ska sökas eller visas.

Genom multimediatekniken påverkas flera av våra sinnen och vi får en förstärkt upplevelse. Genom att göra medierna interaktiva blir användaren också mer delaktig. Interaktivitet är positivt då det skapar ett intresse, men för mycket interaktivitet kan få en motsatt effekt då själva budskapet går förlorat bland alla valmöjligheter som erbjuds.

Exempel på multimedia

Exempel på multimediaproduktioner är t ex datorspel, e-utbildningar, uppslagsverk, presentationer och demonstrationer. Multimedia används till information, underhållning och utbildning.

CD, DVD och Internet är tre kanaler som en multimediaproduktion kan förmedlas genom. Informationskiosker är t ex något som banker, muséer, nöjesparker och andra använder sig av. Det är specialbyggda datorer som står för sig själva och förmedlar information inom ett visst område. Det kan t ex vara information om bankens olika tjänster, eller vad det är man ser i en monter.

Program att skapa multimedia i

Grafiken till multimedia brukar göras i t ex Photoshop och Illustrator (Adobe), Fireworks och Freehand (Macromedia). Mer avancerade animationer gör man i Flash och videoklipp i Premiere eller t ex Final Cut. Proffsprogrammet för att sätta samman alltsammans och producera material för heter Director. Det tillverkas av Macromedia.

Det finns naturligtvis även andra program, t ex PowerPoint (Microsoft), som används för att göra enklare presentationer.

Varför är multimedia så stort?

 • Det är lätt för användaren att komma igång.
 • Användaren kan själv välja vad han eller hon vill läsa.
 • Det är roligt att lära sig när man själv får bestämma över materialet.
 • Det är ett effektivt sätt att sprida och ta till sig information.
 • Det är billigt att tillverka och använda.
 • Det är möjligt att göra sådant man inte förmår med de traditionella teknikerna, dvs att använda texter, bilder, m.m. var för sig.
 • Det finns få begränsningar.

Nackdelar

 • Det är tidsödande att skapa jämfört med konventionella tekniker.
 • Det är också dyrare än sådana eftersom det krävs att man sätter ihop många delar och får dem att samverka.
 • Det kräver relativt stort lagringsutrymme.
 • Det är plattformsoberoende till viss del. Saker som fungerar på Windows gör det inte nödvändigtvis på Mac.
 • Det kräver att användaren har en ganska snabb dator för uppspelningen.
 • Användaren måste i vissa fall också ha särskilda program för att kunna spela
  upp produktionen.

Vad krävs för multimedia?

Datakapacitet

För att kunna utnyttja multimediatekniken krävs några viktiga faktorer.

 • Datorn måste vara utrustad med en kraftfull processor för att hantera inhämtningen,bearbetningen och återgivningen av den stora mängden information. Mycket data ska bearbetas och bearbetningstiden måste vara kort så det blir ett flyt i programmet utan onödiga uppehåll.
 •  Det behövs stora lagringsmöjligheter i och med de rikliga informationsmängderna. Bilder, ljud och film tar upp ett stort utrymme när det ska lagras. Även internminnet måste vara stort för att data ska kunna läsas in i förväg och ligga färdigt för att snabbt kunna visas på skärmen. Denna stora informationsmängd måste vara enkel att hitta och navigera sig runt i för att kunna komma åt den information man letar efter.
 • Systemet ska kunna återge text, bilder och ljud med en bra kvalitet.

Har man sedan tänkt sig att utveckla egna multimediatillämpningar behöver man dessutom en scanner för att kunna scanna in bilder och inspelningsutrustning för ljud. Det behövs även bra programvara för att skapa multimediaprogram.

Följande kunskaper krävs för att skapa egna multimediatillämpningar.

 • Det gäller att vara insatt i ämnet och ha förmågan att se delarna och helheten. Det gäller även att kunna presentera ämnet pedagogiskt.
 • Vidare krävs att man har kännedom om olika dataprogram som t.ex. ordbehandlings, rit, bildredigeringsprogram. Då vet man lättare vad man kan och inte kan göra som t ex redigera bilder för att få fram vissa effekter.
 • Kunskap om bild, ljud, video, text och animering är också bra att ha när man ska göra en multimediaproduktion.
 • Slutligen behövs kunskap om copyright och upphovsrätt.

Produktion av multimedia

Planering

När man ska göra en multimediaproduktion är planeringen det största arbetet. Planeringen upptar ca 70% av tiden medan själva produktionen tar ca 30%. Ett bra sätt att börja är att göra en analys av vad vi vill komma fram till och hur vi ska gå till väga.

Det är viktigt att anpassa utformningen av multimediatillämpningen till den grupp som den är avsedd för. Det gäller att titta på vem mottagaren är och vilket det bästa sättet att förmedla det tänkta budskapet är. Man måste även ta hänsyn till vilka resurser och kunskaper man har, vad det hela får kosta samt vilka tidsramar som finns.

Man ska även tänka på programmets utformning. Hur programmet som helhet ska designas och hur bilder, text och ljud ska utformas. Hur långt programmet ska vara och hur mycket användaren själv ska kunna påverka programmet genom knapptryckningar.

Det är viktigt att avgränsa sig och inte göra de olika delmomenten i programmet för långa. Det kan vara svårt att hålla intresset vid liv om programmet är för faktaspäckat eller känns oväsentligt.

Manus

Manuset visar hur programmet ska se ut. Vilka bilder, text och video som ska visas samt hur användaren kan styra och navigera i programmet. Det ska finnas en beskrivning av bildernas utformning, vilket ljud ska vara till bilderna, när ska nya bilder visas, när och om film ska visas osv.

Det är bra att dela upp ett stort ämne i flera delar som lätt kan visas på begäran av användaren. Det gäller att göra någon form av indelning och bestämma hur informationen ska visas. Ett sätt kan vara att göra ett linjärt flöde vilket innebär att man följer en "röd tråd" genom programmet då man går framåt och bygger vidare på det som redan visas. Film och video bygger på detta.

I ett interaktivt program kan man hoppa från ett ställe till ett annat och det gäller att ta planera för det. Man ska enkelt kunna navigera och veta var man befinner sig. Användaren kan annars komma vilse i programmet. Här är det viktigt att man i designen verkligen har tänkt igenom hur det ska se ut.

Ett bra sätt att göra detta överskådligt kan vara att rita ett "storyboard" där de olika scenerna beskrivs. Det kan vara enbart text som beskriver vad som ska hända men det är bättre om man med symboler, enklare skisser eller bilder visar hur programmet ska arbeta. Detta ska sedan ligga till grund när man samlar in material, tar bilder, videofilmar och spelar in ljud.

Programmet ska nu vara klart i teorin, vi vet hur det ska se ut, hur det ska fungera och hur det ska användas.

Bild

Det gäller att utnyttja bildens kapacitet, en bild säger ofta mer än tusen ord. Man kan blanda rörliga bilder med stillbilder och animerade bilder. Stillbilden används när man vill visa något som ska granskas in i minsta detalj. Då hinner användaren inpränta alla detaljer i lugn och ro. Är det många detaljer i bilden så minns man bättre om den är stilla. Rörliga och animerade bilder har många fördelar, men de är ofta svåra att framställa och redigera samt kräver även stor datorkapacitet när de senare ska visas.

Text

Tanken är inte att ska sitta och läsa text i ett multimedia program. Därför är det bättre att utnyttja bild och ljud eftersom möjligheten finns.

Ljud

Ljud är en viktig förmedlare av känslor och stämningar. Med ljud kan man komplettera eller förstärka ett budskap som finns i text eller bild. Val av musiktyp kan ge en antingen lugnande, stressande eller uppiggande känsla. I en multimediatillämpning kan man välja mellan flera olika typer av ljud. På vissa ställen kan det vara ljudeffekter som förstärker budskapet eller kanske en berättarröst eller musik som kompletterar.

Animering

Animering är användbart, effektfullt och i regel tidsödande att framställa, men det är ofta värt varje sekund. Det kan i vissa fall vara lättare att förklara ett moment med hjälp av en animering än att göra det med bilder eller skisser.

Vid skapandet av animeringar är det en fördel om man har en viss känsla och kunnighet om hur olika föremål och objekt beter sig i rörelse.

Video

I en multimediaproduktion är videon ett bra komplement till bilder, skisser och animeringar.

Design

Design handlar utformningen av ett gränssnitt mellan en produkts funktioner och
dess användare. Ännu mer begränsat används begreppet design för att beteckna ett föremåls utseende eller den del av processen som innehåller element av konstnärligt skapande eller estetiska överväganden. Populärt används ordet design också för att beteckna produkter, tjänster eller miljöer med tydligt estetiskt uttryck. Vi har samlat utbildningar som fördjupar sig i de enskilda delarna men även vidare utbildningar som ger dig en vidare förståelse för hur design och olika medier kan användas för att skapa och marknadsföra produkter och tjänster. Fokus vilar på de produkter och tjänster som är IT-relaterade. 

Så här går du vidare

Sök och hitta en utbildning du är intresserad av


Beställ information eller boka direkt


Du blir kontaktad av utbildningsarrangören

Jämför utbildningar
Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste inom kompetensutveckling!
Reportage
Kurspaket i design, copy, webb &...
- Ta kontroll över produktionen

Batteri erbjuder ett antal kurspaket inom områdena design, copy, webb och foto.

Läs mer
Roda Utbildning – Vi ger dig giv...

Vi på Roda Utbildning är ett av landets ledande utbildningsleverantörer när det gäller utbildning i Office-programmen, Adobe-programmen samt utbildning inom Management. Vi ordnar öppna utbildningar i Stockholm, Göteborg och Malmö samt företagsanpassade utbildningar i hela Sverige.

Läs mer
D&T Företagsutbildning

InDesign: "Kursledaren var mycket duktig och kursen var mycket lärorik. Känner att fler borde ha gått den här kursen då det var många aha-upplevelser och mycket som är användbart för oss."

Läs mer om vad våra referenser säger om D&T Företagsutbildning.

Läs mer