Visar 1-14 av 14 träffar
Läs hur vi sorterar resultat
Vill du vet mer om hur vi sorterar resultat? Läs mer om hur vi rankar utbildningar i sökresultatet.
Visar 1-14 av 14 träffar

Det går inte att sätta ett pris på hållbarhet, men det går att räkna på det. Och det är vad hållbarhetsredovisning handlar om. Många tänker på miljö när man pratar om hållbarhet. Men hållbarhetsredovisning är bredare än bara miljöredovisning, det innefattar följande områden: miljö, personal, sociala frågor, mänskliga rättigheter och korruption. 

Med en utbildning i hållbarhetsredovisning får du koll på de områden som omfattas och hur redovisningen ska gå till.

Inom området miljö omfattas frågor som energianvändning, klimatavtryck, utsläpp, avfallshantering och biologisk mångfald. I korthet en redovisning av hur företaget påverkar miljön.

Personalrelaterade frågor handlar om hur företaget arbetar för att upprätthålla en hållbar arbetsplats. Det gäller bland annat områden som säkerhet, arbetsmiljö och arbetsvillkor. 

Sociala frågor är kopplade till de personalrelaterade men går bredare och handlar bland annat om företagets arbete för jämställdhet, mångfald och samhällsengagemang. 

Företaget bör även redovisa hållbarhet utifrån aspekterna mänskliga rättigheter och korruption. Det inkluderar hur företaget arbetar för att främja och respektera mänskliga rättigheter i sin verksamhet och hur de arbetar för att motverkar korruption.

Vilka företag omfattas?

Sedan 2017 är det krav på att alla större företag ska upprätta hållbarhetsredovisning. Under kommande år kommer även EU att se över och skärpa kraven för företagen inom EU:s gränser. För tillfället gäller det alla företag som under de två senaste åren uppfyllt minst två av tre av följande villkor:

 • Medeltalet anställda är över 250 personer.
 • Den redovisade balansomslutningen är över 175 miljoner kronor.
 • Den redovisade nettoomsättningen är över 350 miljoner kronor.

Hållbarhetsredovisningen kan ingå som en del av förvaltningsberättelsen, eller som en separat bilaga till årsredovisningen.

Vem bör gå en utbildning i hållbarhetsredovisning?

För att kunna upprätta en hållbarhetsredovisning behöver du ha rätt kunskaper om vad den ska omfatta. Det kan även vara användbart för medarbetare som arbetar i anslutning till rapporten att ha koll. 

Vanliga yrkesgrupper som bör gå utbildningen är bland annat hållbarhetschefer, hållbarhetssamordnare, CSR-ansvariga, kommunikatörer. Det gäller även andra ledare och medarbetare som arbetar med och i anslutning till hållbarhetsredovisningen.

Vad får du lära dig?

Beroende på vilken typ av utbildning du går kommer du att få olika kunskaper. En del kurser fokuserar på grunderna och bakgrunden till hållbarhetsredovisning. Andra utbildningar går djupare in på juridiken och de lagkrav som ställs på hållbarhetsrapporteringen.

Det finns även utbildningar som riktar in sig på hur du upprättar en hållbarhetsredovisning enligt GRI Standards, vilket är riktlinjer från det internationella oberoende standardiseringsorganet Global Reporting Initiative. 

Givet detta finns det inget fast kursupplägg, men vanliga innehållspunkter är bland annat:

 • Bakgrund och historia
 • Grundläggande riktlinjer och redovisningsprinciper
 • Hållbarhetsredovisning enligt GRI Standard
 • Mallar och verktyg
 • Intressentanalys
 • Väsentlighetsanalys
 • Hållbarhetsrapportering enligt årsredovisningslagen
 • EU:s regler om hållbarhetsredovisning 
 • Riskanalys
 • Nyckeltal
Så här går du vidare

Sök och hitta en utbildning du är intresserad av


Beställ information eller boka direkt


Du blir kontaktad av utbildningsarrangören

Jämför utbildningar
Håll dig uppdaterad
Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få utbildningsförslag, inspiration och aktuell information – direkt till din inkorg. 📨
Mer inom området
Reportage
CANEA Partner Group AB
Projektledarutbildning hos CANEA

CANEA har erfarenhet av att utbilda projektledare inom många branscher. Anna Nyberg, Key Account Manager på Protexion Sverige AB och Anders Ahlström, it-konsult har gått kursen Projektledarcertifiering - PMPCANEA Partner Group AB.

Läs mer om vad de tycker om upplägget och nyttan.

Läs mer