Visa utbildning.se som: Mobil

Kurser i behandling och omsorg

utbildningar i behandling och omsorg

Nedan har vi samlat utbildningar inom behandling och omsorg för dig i arbetslivet. Vi har listat utbildningar efter ort och kurstitel för att hjälpa dig hitta rätt. Genom att klicka på respektive utbildning hittar du information om kursinnehåll, pris, startdatum etc.

Om du vill ha kostnadsfri information hemskickad eller önskar bli kontaktad av en utbildningsarrangör har du även möjlighet att fylla i ett formulär på respektive utbildning. Vi på utbildning.se önskar dig lycka till!

Webbaserad utbildning inom omsorg
Bonnier Academy
1 års abonnemang
1 500 SEK
Distans
Vi hjälper dig som arbetar inom omsorgen att göra ditt arbete tryggare och säkrare. Vi ger dig möjligheten att alltid...
KBT- baserad behandling för kontrollerat drickande
Karolinska Institutet Uppdragsutbildning
40 timmar
11 960 SEK
Stockholm
Kursen ger teoretisk och praktisk kunskap i en manualbaserad KBT behandling med syfte att stödja människor som dricker för mycket...
Stresshantering för vårdpersonal
Diploma Utbildning
1 timme
1 200 SEK
Flera orter (2)
Att arbeta inom vård och omsorg är ofta stressigt. Utöver hög arbetsbelastning finns utmaningar med bristande möjlighet att påverka andra...
Familjeterapi vid ätstörning
Lunds universitet
 
27 000 SEK
Lund
Familjeterapi vid ätstörning 7,5 hp. Familjeterapi är en evidensbaserad behandlingsmetod vid ätstörningar, som har bäst stöd vid behandling av barn...
GDPR med inriktning mot assistans
Kaustik AB
1 dag
3 900 SEK
Flera orter (2)
I maj 2018 ersätts nuvarande Personuppgiftslag (PUL) med EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Den nya dataskyddsförordningen kommer att påverka alla branscher, företag...
Gipstekniker
Lunds universitet
 
Lund
Utbildningen syftar till att ge deltagarna en adekvat gipsteknisk utbildning med fördjupade teoretiska kunskaper inom bl. a. anatomi, biomekanik och...
Telefonrådgivning inom gynekologi
Kompetensteamet
         
(6)
2 dagar
5 980 SEK
Stockholm
Under två kunskapsintensiva dagar fördjupar du dig inom konsten att tyda, bemöta och ge råd till patienter med gynekologiska problem...
Recepthantering och registrering
Lernia
8 veckor vid heltid
Distans
Det råder på många håll i landet en stor brist på farmaceuter. Detta medför en underbemanning i recepturen ute på...
Barnrätt: Vårdnad, boende och umgänge – fördjupning
Fakultetskurser
6 timmar
6 500 SEK
Stockholm
Fördjupande om att driva mål om barn i allmän domstol. Djupgående behandling och analys kommer att företas av de komplexa...
Sår
Kompetensteamet
2 Dagar, 1 Fördjupningsdag
6 680 SEK
Stockholm
Sår 2018 23 – 24 maj, 25 maj Vi välkomnar dig som arbetar med sår till årets sårkonferens med intressanta och...
Ögonsjukvård
Kompetensteamet
2 dagar
6 280 SEK
Stockholm
Välkommen till vår årliga konferens Ögonsjukvård! Årets program för två kvalitativa konferensdagar bjuder på praktiskt inriktade föreläsningar varvat med aktuell...
Övervikt och fetma
Kompetensteamet
         
(4)
2 dagar
5 980 SEK
Stockholm
Under två kunskapsintensiva dagar lämnar vi över ordet till några av landets främsta experter inom övervikt och fetma. Konferensen är...
Cystoskopi vid ytlig urinblåsecancer
Lunds universitet
4,5 dagar
Malmö
Kursen är en uppdragsutbildning med en teoretisk del (7,5 hp) och en praktisk del (22,5 hp). Kursen vänder sig till sjuksköterskor inom...
Medicinsk grundkurs mot farmaci
Lernia
5 veckor vid heltid
Distans
Behöver du grundläggande kunskaper om människokroppens uppbyggnad och funktion eller om symptom och behandlingar för de vanligaste sjukdomarna? Nu kan...
Onkologi och strålbehandling för sjuksköterskor
Lunds universitet
 
Lund
KURS: ALLMÄN ONKOLOGI FÖR KONTAKTSJUKSJÖTERSKOR, 7,5 HP Kursen syftar till att ge den teoretiska bas vad gäller cancersjukdomars orsak och behandling,...
Läkemedelshantering
Diploma Utbildning
0,5 timmar
1 200 SEK
Flera orter (2)
Utbildningen Läkemedelshantering lär dig det du behöver veta kring läkemedel. Kursen ger Socialstyrelsens allmänna råd och följer dess föreskrifter kring...
Vad är sorg? Grundkurs i sorgebearbetning
Diploma Utbildning
1 timme
1 200 SEK
Flera orter (2)
Mio Rubin är handledare i Programmet för Sorgebearbetning vid Svenska Institutet för Sorgebearbetning och håller här en kurs riktad för...
Barnkonventionen - FN:s konvention om barns rättigheter
Diploma Utbildning
1 timme
1 200 SEK
Flera orter (2)
Utbildningen Barnkonventionen - FN:s konvention om barns rättigheter lär dig om konventionens bakgrund, hur den bör tillämpas och hur du...
Lex Sarah - Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd
Diploma Utbildning
1 timme
1 200 SEK
Flera orter (2)
En komplett fullständig diplomkurs i Lex Sarah med Socialstyrelsens allmänna råd och rekommendationer, praktiska erfarenheter från verkligheten och Sarah Vägnerts...
Att förebygga och minska utmanande beteende i LSS-verksamheter
Diploma Utbildning
1 timme
1 200 SEK
Flera orter (2)
Detta är en viktig utbildning för dig som arbetar inom LSS-verksamhet. Målgruppen är medarbetare, verksamhetsansvariga och chefer. Utbildningen är framtagen för...
Sekretess inom LSS och SoL
Diploma Utbildning
1 timme
1 200 SEK
Flera orter (2)
Lär dig regelverk och hur du bör förhålla dig till brukarens familj, bankärenden och läkarärenden. Du som arbetar inom LSS...
Anhörigperspektivet inom personlig assistans
Diploma Utbildning
1 timme
1 200 SEK
Stockholm
Många personer som arbetar inom personlig assistans har en personlig relation till brukaren. Den som arbetar som personlig assistent hos...
FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning
Diploma Utbildning
1 timme
1 200 SEK
Flera orter (2)
Sverige har undertecknat FN:s konvention och alla som arbetar inom LSS, SoL och andra arbetsplatser där personer med funktionsnedsättning ska...
Att förhöra brottsutsatta barn
Fakultetskurser
6 timmar
6 500 SEK
Stockholm
Att hålla förhör med barn under 15 år som varit utsatta för brott är en stor utmaning, inte minst när...
Chef i hemtjänsten
Teknologisk Institut AB Sverige
2 dagar
8 350 SEK
Stockholm
Under två dagar varvar vi experter inom området med framgånggångsrika verksamheter och tar upp frågor som personalkontinuitet, rekrytering och aktuell...
Sjukdomsklassificering DRG repetition
Consensus Sverige AB
3 dagar
8 000 SEK
Örebro
3-dagars repetitionsutbildning i sjukdomsklassificering...
Teamet runt cancerpatienten
Kompetensteamet
2 dagar
6 180 SEK
Stockholm
Vi välkomnar hela teamet runt cancerpatienten till denna konferens. Under två dagar kommer du att få ta del av nyheter...
Telefonrådgivning inom psykiatrin
Kompetensteamet
         
(1)
2 dagar
3 980 SEK
Stockholm
Att bemöta nedstämda, ångestfyllda och deprimerade patienter och göra korrekta bedömningar på telefon kan vara svårt. Mellan raderna ska du...
Barnintensivvård för sjuksköterskor
Lunds universitet
12 veckor
14 800 SEK
Malmö
Under vårterminen 2017 planeras en 2:a omgång av utbildningen Barnintensivvård för specialistsjuksköterskor. Det finns ett stort behov av rätt kompetens...
Demenssjukdom under 65 år
Kompetensteamet
         
(3)
2 dagar
4 980 SEK
Stockholm
”Överträffade förväntningarna. Så otroligt bra anordnat och föreläsarna var topp!” Efter lovorden hösten 2017 kan vi inte annat än göra...
Gerodontidagarna 2018
Teknologisk Institut AB Sverige
2 dagar
8 550 SEK
Stockholm
Låt Sveriges främsta experter inom gerodonti uppdatera dig inom den senaste forskningen och ge dig nya insikter i hur du...
NPF fokus: barn & unga
Teknologisk Institut AB Sverige
2 dagar
6 750 SEK
Stockholm
Välkommen på årets konferens för dig som arbetar inom habilitering och psykiatri med barn och unga med neuropsykiatriska diagnoser....
Palliativ vård för icke palliativa enheter
Teknologisk Institut AB Sverige
2 dagar
6 750 SEK
Stockholm
På denna konferens får du möta talare med bred erfarenhet inom palliativ vård. De delar med sig av sin expertis...
Spelberoende och spelmissbruk
Kompetensteamet
2 dagar
4 980 SEK
Stockholm
Varmt välkommen till Spelberoende och spelmissbruk! Den 1 – 2 oktober har du möjlighet att bredda dina kunskaper inom det...
Telefonrådgivning för sjuksköterskor
Kompetensteamet
         
(10)
2 dagar
6 280 SEK
Stockholm
Den uppskattade konferensen ger dig som sjuksköterska ökad kunskap och konkreta tips för bättre hänvisning och råd till patienter via telefon....
Arbetsterapi för barn med funktionsnedsättning
Teknologisk Institut AB Sverige
2 dagar
5 450 SEK
Stockholm
Ta del av expertrådgivning, ställ dina specifika frågor och ta chansen att utbyta erfarenheter med kollegor från stora delar av...
Egen bearbetning – workshop
Svenska Institutet för sorgbearbetning
3 dagar
5 900 SEK
Flera orter (6)
Det är normalt och naturligt att känns sorg när man är med om en förlust. De flesta saknar dock kunskap...
Framtidens LSS-boende
Teknologisk Institut AB Sverige
2 dagar
6 750 SEK
Stockholm
Välkommen på vårens konferens för dig som arbetar på LSS-boenden!...
Licensierad Viktterapeut
Anna Hallén Utbildningar
60 timmar
17 520 SEK
Ängelholm
Fokus på helheten – ätbeteende, artegen kost och stressens påverkan. Vi lever i ett ätstört samhälle där allt fler lider...
Diplomerad Kostrådgivare
Anna Hallén Utbildningar
60 timmar
17 520 SEK
Ängelholm
Ta chansen och hoppa på denna spännande ”resa” och skapa dig ett yrke som tillåter dig att arbeta med ett...
Licensierad Livsstilskonsult
Anna Hallén Utbildningar
1 termin
26 320 SEK
Ängelholm
Fokus på helheten – kost, stress, träning baserat på fysiologi, bio-kemi och evolution. Fler och fler lider av energibristsjukdomar. Många...
Barnets rättigheter i asylprocessen
Institutet för juridisk utbildning IFJU AB
6 timmar
8 200 SEK
Stockholm
Barn har ett utökat rättighetsskydd jämfört med vuxna. Vilka förpliktelser innebär detta vid prövningen av barns asylansökningar för offentliga biträden,...
Diplomerad Socialpedagog
Expressa Utbildningscenter
Varierande/flexibel. Du kan även delbetala utbildningen.
18 900 SEK
Distans
Utbildningen till Socialpedagog passar dels dig som redan är verksam inom det sociala yrkesfältet, dels dig som önskar öka din...
Förebygg hot- & våld i HVB-hem
Teknologisk Institut AB Sverige
2 dagar
6 750 SEK
Stockholm
Under två fullspäckade dagar får du lyssna till experter och duktiga praktiker som delar med sig av sin kunskap. Låt...
Föräldraansvaret och personlig assistans
JP Infonet AB
1 dag
2 750 SEK
Stockholm
Barns rätt till personlig assistans begränsas av det s.k. föräldraansvaret som härleds från Föräldrabalken och föräldraansvaret avtar i takt med...
Personlig assistans
Kompetensteamet
2 Dagar
3 980 SEK
Stockholm
- För handläggare och chefer! Under två berikande dagar har du som arbetar med frågor i anknytning till personlig assistans...
Personlig assistans i praktiken
JP Infonet AB
2 dagar
4 300 SEK
Flera orter (2)
JP Utbildning erbjuder denna kurs utökad till två dagar för att täcka in hela området som reglerar personlig assistans, från...
Rekryteringsutbildning inriktning personlig assistans
Kaustik AB
1 dag
3 900 SEK
Stockholm
”Hur vänder man något kämpigt, tråkigt och  tidskrävande till någonting roligt och värdefullt.” Målet med utbildningen är att lyfta fram...
Tvister och omprövning av rätten till personlig assistans - kommun
JP Infonet AB
1 dag
4 900 SEK
Stockholm
omprövning Delete personlig asssistans Delete kommun Beslut och omprövning av personlig assistans leder ofta till tvister om rätten till insats...
Arbetsmiljöutbildning inriktning personlig assistans
Kaustik AB
1 dag
3 900 SEK
Flera orter (2)
Arbetsmiljöarbetet inom personlig assistans innebär en särskild utmaning då de personliga assistenternas arbetsmiljö är era kunders liv och hem. Samtidigt har...
  • = Reportage kopplat till arrangören
  • = Film
Visar 1-50 av 77 träffar
12
Visa nästa 27 kurser