Visa utbildning.se som: Mobil

Kurser i behandling och omsorg

Du som arbetar inom vård och omsorg har ett viktigt arbete i att se till att de du tar hand om mår bra. Med en omsorgsutbildning i ryggen får du rätt kunskaper för att på ett omsorgsfullt och tryggt sätt bemöta andra människor i behov.

Webbaserad utbildning inom omsorg
Bonnier Academy
1 års abonnemang
1 500 SEK
Distans
Vi hjälper dig som arbetar inom omsorgen att göra ditt arbete tryggare och säkrare. Vi ger dig möjligheten att alltid...
KBT-baserad behandling av alkoholproblem med fokus kontrollerat drickande, 5 hp
Karolinska Institutet Uppdragsutbildning
40 timmar
11 960 SEK
Stockholm
Kursen ger teoretisk och praktisk kunskap i en manualbaserad KBT behandling med syfte att stödja människor som dricker för mycket...
Stresshantering för vårdpersonal
Diploma Utbildning
1 timme
1 200 SEK
Flera orter (2)
Att arbeta inom vård och omsorg är ofta stressigt. Utöver hög arbetsbelastning finns utmaningar med bristande möjlighet att påverka andra...
GDPR med inriktning mot assistans
Kaustik AB
4 timmar
3 900 SEK
Stockholm
I maj 2018 ersätts nuvarande Personuppgiftslag (PUL) med EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Den nya dataskyddsförordningen kommer att påverka alla branscher, företag...
Kognitiv- och beteendeträning i vardagen
SSK Säkerhetsakademien
24 dagar
39 600 SEK
Uppsala
Utbilda dig inom en brottspreventiv och prisbelönt behandlingsmetod! Kognitiv- och beteende träning i vardagen, handlar om pedagogik istället för terapi ....
Familjeterapi vid ätstörning
Lunds universitet
 
27 000 SEK
Lund
Familjeterapi vid ätstörning 7,5 hp. Familjeterapi är en evidensbaserad behandlingsmetod vid ätstörningar, som har bäst stöd vid behandling av barn...
Forum för tandhygienister
Teknologisk Institut AB Sverige
2 dagar
0 SEK
Stockholm
Konferensen där du som tandhygienist får den senaste uppdateringen kring behandling och forskning....
Gipstekniker
Lunds universitet
   
Lund
Utbildningen syftar till att ge deltagarna en adekvat gipsteknisk utbildning med fördjupade teoretiska kunskaper inom bl. a. anatomi, biomekanik och...
Autism och/eller utvecklingsstörning
Lära
1 dag
2 190 SEK
Flera orter (3)
En utbildning som ger dig en grundläggande förståelse om funktionsnedsättningen autism och vad det innebär att ha en utvecklingsstörning. Vi...
Cystoskopi vid ytlig urinblåsecancer
Lunds universitet
4,5 dagar
 
Malmö
Kursen är en uppdragsutbildning med en teoretisk del (7,5 hp) och en praktisk del (22,5 hp). Kursen vänder sig till sjuksköterskor inom...
Övervikt och fetma
Kompetensteamet
         
(4)
2 dagar
5 980 SEK
Stockholm
Under två kunskapsintensiva dagar lämnar vi över ordet till några av landets främsta experter inom övervikt och fetma. Konferensen är...
Onkologi och strålbehandling för sjuksköterskor
Lunds universitet
   
Lund
KURS: ALLMÄN ONKOLOGI FÖR KONTAKTSJUKSJÖTERSKOR, 7,5 HP Kursen syftar till att ge den teoretiska bas vad gäller cancersjukdomars orsak och behandling,...
Lex Sarah och kvalitet
JP Infonet AB
0,5 dagar
 
Stockholm
Reglerna i lex Sarah finner vi i Socialtjänstlagen (SoL) och i lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, (LSS). Reglerna gäller...
LSS- en grundkurs om lagen och dess praktiska tillämpning
JP Infonet AB
1 dag
 
Malmö
Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade är en rättighetslag som ställer stora krav på en rättssäker handläggning. Inspektionen...
Lågaffektivt bemötande inom äldreomsorg och demensvård
Lära
2 dagar
4 190 SEK
Flera orter (3)
Personer med demenssjukdom kan i takt med att sjukdomen utvecklas börja bete sig annorlunda än tidigare. Beteenden som kan vara...
Recepthantering och registrering
Lernia
8 veckor vid heltid
 
Distans
Det råder på många håll i landet en stor brist på farmaceuter. Detta medför en underbemanning i recepturen ute på...
Telefonrådgivning inom gynekologi
Kompetensteamet
         
(6)
2 dagar
5 980 SEK
Stockholm
Under två kunskapsintensiva dagar fördjupar du dig inom konsten att tyda, bemöta och ge råd till patienter med gynekologiska problem...
Sår
Kompetensteamet
         
(10)
2 Dagar, 1 Fördjupningsdag
6 680 SEK
Stockholm
Sår 2018 23 – 24 maj, 25 maj Vi välkomnar dig som arbetar med sår till årets sårkonferens med intressanta och...
Medicinsk grundkurs mot farmaci
Lernia
5 veckor vid heltid
 
Distans
Behöver du grundläggande kunskaper om människokroppens uppbyggnad och funktion eller om symptom och behandlingar för de vanligaste sjukdomarna? Nu kan...
Barnkonventionen - FN:s konvention om barns rättigheter
Diploma Utbildning
0,5 timmar
1 200 SEK
Flera orter (2)
Utbildningen Barnkonventionen - FN:s konvention om barns rättigheter lär dig om konventionens bakgrund, hur den bör tillämpas och hur du...
Läkemedelshantering
Diploma Utbildning
0,5 timmar
1 200 SEK
Flera orter (2)
Utbildningen Läkemedelshantering lär dig det du behöver veta kring läkemedel. Kursen ger Socialstyrelsens allmänna råd och följer dess föreskrifter kring...
Att förebygga och minska utmanande beteende i LSS-verksamheter
Diploma Utbildning
1 timme
1 200 SEK
Flera orter (2)
Detta är en viktig utbildning för dig som arbetar inom LSS-verksamhet. Målgruppen är medarbetare, verksamhetsansvariga och chefer. Utbildningen är framtagen för...
Sekretess inom LSS och SoL
Diploma Utbildning
1 timme
1 200 SEK
Flera orter (2)
Lär dig regelverk och hur du bör förhålla dig till brukarens familj, bankärenden och läkarärenden. Du som arbetar inom LSS...
Lex Sarah - Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd
Diploma Utbildning
1 timme
1 200 SEK
Flera orter (2)
En komplett fullständig diplomkurs i Lex Sarah med Socialstyrelsens allmänna råd och rekommendationer, praktiska erfarenheter från verkligheten och Sarah Vägnerts...
Mentaliseringsbaserat Behandlingsarbete
Akademi Magelungen
3 dagar
4 950 SEK
Stockholm
Jobbar du med behandling och vill fylla på din verktygslåda? Mentaliseringsbaserat behandlingsarbete öppnar nya dörrar. Nu startar en till omgång...
Barnrätt: Vårdnad, boende och umgänge – fördjupning
Fakultetskurser
6 timmar
6 500 SEK
Stockholm
Fördjupande om att driva mål om barn i allmän domstol. Djupgående behandling och analys kommer att företas av de komplexa...
Anhörigperspektivet inom personlig assistans
Diploma Utbildning
1 timme
1 200 SEK
Stockholm
Många personer som arbetar inom personlig assistans har en personlig relation till brukaren. Den som arbetar som personlig assistent hos...
FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning
Diploma Utbildning
0,5 timmar
1 200 SEK
Flera orter (2)
Sverige har undertecknat FN:s konvention och alla som arbetar inom LSS, SoL och andra arbetsplatser där personer med funktionsnedsättning ska...
Vad är sorg? Grundkurs i sorgebearbetning
Diploma Utbildning
1 timme
1 200 SEK
Flera orter (2)
Mio Rubin är handledare i Programmet för Sorgebearbetning vid Svenska Institutet för Sorgebearbetning och håller här en kurs riktad för...
Akutsjukvård
Kompetensteamet
2 dagar
6 480 SEK
Stockholm
Du är välkommen till två dagar fyllda med lärorika föreläsningar som på olika sätt lyfter aktuella och intressanta ämnen för...
Avgiftshandläggning inom äldreomsorgen, för nya avgiftshandläggare
PwC Academy
1 dag
4 250 SEK
Malmö
Som avgiftshandläggare ska du känna till de lagar och regler som gäller för handläggningen. Samtidigt måste rutinerna för handläggningen vara...
Journalhantering och inre sekretess – när är det tillåtet att läsa i patientjournalen?
JP Infonet AB
1 dag
 
Stockholm
Patientdatalagen föreskriver att patientjournal ska föras vid vård av patienter med syftet att bidra till en god och säker patientvård....
Lågaffektivt bemötande
Lära
2 dagar
4 190 SEK
Flera orter (6)
Välkommen till en tvådagarsutbildning där du får hjälp att förstå teorin kring lågaffektivt bemötande och vad det är som orsakar...
Sjukdomsklassificering DRG repetition
Consensus Sverige AB
3 dagar
8 000 SEK
Örebro
3-dagars repetitionsutbildning i sjukdomsklassificering...
Telefonrådgivning inom psykiatrin
Kompetensteamet
         
(1)
1 dag
3 980 SEK
Stockholm
Nu erbjuder vi dig en heldag med föreläsningar och workshop som utvecklar dina färdigheter och ger dig ny kunskap i...
Studio 3 – Hantera utmanande beteende med lågaffektivt bemötande
Lära
3 dagar
6 190 SEK
Flera orter (9)
Välkommen till en tredagarsutbildning med Studio 3-metoden som handlar om att förstå och bemöta människor med utmanande beteenden och om...
Avgiftshandläggning inom äldreomsorgen, för erfarna avgiftshandläggare
PwC Academy
1 dag
4 250 SEK
Malmö
Vad finns det för nyheter inom området för avgiftshandläggning som det är viktigt att känna till. Hur ser trender och...
Barnintensivvård för sjuksköterskor
Lunds universitet
12 veckor
14 800 SEK
Malmö
Under vårterminen 2017 planeras en 2:a omgång av utbildningen Barnintensivvård för specialistsjuksköterskor. Det finns ett stort behov av rätt kompetens...
Demenssjukdom under 65 år
Kompetensteamet
         
(3)
2 dagar
4 980 SEK
Stockholm
”Överträffade förväntningarna. Så otroligt bra anordnat och föreläsarna var topp!” Efter lovorden hösten 2017 kan vi inte annat än göra...
Hälso- och sjukvårdsrättslig översiktskurs för vårdpersonal
JP Infonet AB
2 dagar
 
Stockholm
Hälso- och sjukvårdslagen föreskriver att vårdverksamhet ska bedrivas så att kraven på en god vård uppfylls vilket medför att höga...
Inomhusmiljö
Teknologisk Institut AB Sverige
2 dagar
6 750 SEK
Stockholm
Idag spenderar vi ca 90% av vår tid inomhus vilket ställer stora krav på dig som arbetar med inomhusmiljöfrågor att...
LVU i praktiken
JP Infonet AB
1 dag
 
Stockholm
LVU som tvångsinstrument ställer höga krav på snabb handläggning och korrekta ställningstaganden. Många frågeställningar handlar om ställningstaganden inför beslut om...
Sekretess inom hälso- och sjukvården
JP Infonet AB
1 dag
 
Stockholm
Offentlighet och sekretess är komplicerade bestämmelser som kräver noggranna bedömningar i varje enskilt fall. I den offentliga hälso- och sjukvården...
Självskadebeteende
Lära
1 dag
2 190 SEK
Flera orter (3)
– Du är inte ensam, många känner lika som du. I den här utbildningen ägnar vi tid åt att förebygga...
Telefonrådgivning för sjuksköterskor
Kompetensteamet
         
(10)
2 dagar
6 280 SEK
Stockholm
Den uppskattade konferensen ger dig som sjuksköterska ökad kunskap och konkreta tips för bättre hänvisning och råd till patienter via...
Utbildning i handledning inom socialt arbete KBT-inriktning
Psykologpartners W & W AB
12 dagar
24 000 SEK
Stockholm
Välkommen till en handledarutbildning för dig som arbetar med handledning inom socialt arbete. Utbildningen har inriktningen kognitiv beteendeterapi (KBT). En...
Äldreomsorg - juridik och metodik
JP Infonet AB
1 dag
 
Malmö
Äldreomsorgens brukare är inte en homogen grupp. Hur hanterar man mångfacetterade sociala problem som missbruk och psykisk ohälsa inom målgruppen...
Egen bearbetning – workshop
Svenska Institutet för sorgbearbetning
3 dagar
5 900 SEK
Flera orter (6)
Det är normalt och naturligt att känns sorg när man är med om en förlust. De flesta saknar dock kunskap...
NPF-skoldagarna 2018
Karolinska Institutet Uppdragsutbildning
2 dagar
2 295 SEK
Stockholm
  För fjärde året i rad arrangerar vi NPF-skoldagarna, två fullmatade dagar där vi erbjuder ett innehåll som har visat...
Personlig assistans – en grundkurs
JP Infonet AB
1 dag
 
Stockholm
Kursen tar sin utgångspunkt i reglerna i LSS (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade) om personkretsar m.m....
  • = Reportage kopplat till arrangören
  • = Film
Visar 1-50 av 86 träffar
12
Visa nästa 36 kurser