Visa utbildning.se som: Mobil

Kurser i behandling och omsorg

utbildningar i behandling och omsorg

Nedan har vi samlat utbildningar inom behandling och omsorg för dig i arbetslivet. Vi har listat utbildningar efter ort och kurstitel för att hjälpa dig hitta rätt. Genom att klicka på respektive utbildning hittar du information om kursinnehåll, pris, startdatum etc.

Om du vill ha kostnadsfri information hemskickad eller önskar bli kontaktad av en utbildningsarrangör har du även möjlighet att fylla i ett formulär på respektive utbildning. Vi på utbildning.se önskar dig lycka till!

Webbaserad utbildning inom omsorg
Bonnier Academy
1 års abonnemang
1 500 SEK
Distans
Vi hjälper dig som arbetar inom omsorgen att göra ditt arbete tryggare och säkrare. Vi ger dig möjligheten att alltid...
KBT- baserad behandling för kontrollerat drickande
Karolinska Institutet Uppdragsutbildning
40 timmar
11 960 SEK
Stockholm
Kursen ger teoretisk och praktisk kunskap i en manualbaserad KBT behandling med syfte att stödja människor som dricker för mycket...
Stresshantering för vårdpersonal
Diploma Utbildning
1 timme
1 200 SEK
Flera orter (2)
Att arbeta inom vård och omsorg är ofta stressigt. Utöver hög arbetsbelastning finns utmaningar med bristande möjlighet att påverka andra...
Familjeterapi vid ätstörning
Lunds universitet
24 995 SEK
Lund
När en familj möts är det ofta kring mat. Vårt sociala umgänge och omhändertagande är format kring mat. Den gemensamma...
Gipstekniker
Lunds universitet
Lund
Utbildningen syftar till att ge deltagarna en adekvat gipsteknisk utbildning med fördjupade teoretiska kunskaper inom bl. a. anatomi, biomekanik och...
Recepthantering och registrering
Lernia
8 veckor vid heltid
Distans
Det råder på många håll i landet en stor brist på farmaceuter. Detta medför en underbemanning i recepturen ute på...
Cystoskopi vid ytlig urinblåsecancer
Lunds universitet
4,5 dagar
Malmö
Kursen är en uppdragsutbildning med en teoretisk del (7,5 hp) och en praktisk del (22,5 hp). Kursen vänder sig till sjuksköterskor inom...
Sår
Kompetensteamet
2 Dagar, 1 Fördjupningsdag
3 980 SEK
Stockholm
Sår 2018 23 – 24 maj, 25 maj Vi välkomnar dig som arbetar med sår till årets sårkonferens med intressanta och...
Tandvård
Kompetensteamet
2 Dagar, 1 Fördjupningsdag
3 980 SEK
Stockholm
Under två kunskapstäta dagar kommer du att få ta del av nyheter, forskning, kliniska tips och erfarenheter från några av...
Ögonsjukvård
Kompetensteamet
2 dagar
6 280 SEK
Stockholm
Välkommen till vår årliga konferens Ögonsjukvård! Årets program för två kvalitativa konferensdagar bjuder på praktiskt inriktade föreläsningar varvat med aktuell...
Övervikt och fetma
Kompetensteamet
         
(4)
2 dagar
5 980 SEK
Stockholm
Under två kunskapsintensiva dagar lämnar vi över ordet till några av landets främsta experter inom övervikt och fetma. Konferensen är...
Medicinsk grundkurs mot farmaci
Lernia
5 veckor vid heltid
Distans
Behöver du grundläggande kunskaper om människokroppens uppbyggnad och funktion eller om symptom och behandlingar för de vanligaste sjukdomarna? Nu kan...
Telefonrådgivning inom gynekologi
Kompetensteamet
         
(6)
2 dagar
5 980 SEK
Stockholm
Under två kunskapsintensiva dagar kommer du att få fördjupa dig inom konsten att tyda, bemöta och ge råd till patienter via...
Onkologi och strålbehandling för sjuksköterskor
Lunds universitet
Lund
KURS: ALLMÄN ONKOLOGI FÖR KONTAKTSJUKSJÖTERSKOR, 7,5 HP Kursen syftar till att ge den teoretiska bas vad gäller cancersjukdomars orsak och behandling,...
Lex Sarah - Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd
Diploma Utbildning
1 timme
1 200 SEK
Flera orter (2)
En komplett fullständig diplomkurs i Lex Sarah med Socialstyrelsens allmänna råd och rekommendationer, praktiska erfarenheter från verkligheten och Sarah Vägnerts...
Att förebygga och minska utmanande beteende i LSS-verksamheter
Diploma Utbildning
1 timme
1 200 SEK
Flera orter (2)
Detta är en viktig utbildning för dig som arbetar inom LSS-verksamhet. Målgruppen är medarbetare, verksamhetsansvariga och chefer. Utbildningen är framtagen för...
Sekretess inom LSS och SoL
Diploma Utbildning
1 timme
1 200 SEK
Flera orter (2)
Lär dig regelverk och hur du bör förhålla dig till brukarens familj, bankärenden och läkarärenden. Du som arbetar inom LSS...
Läkemedelshantering
Diploma Utbildning
0,5 timmar
1 200 SEK
Flera orter (2)
Utbildningen Läkemedelshantering lär dig det du behöver veta kring läkemedel. Kursen ger Socialstyrelsens allmänna råd och följer dess föreskrifter kring...
FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning
Diploma Utbildning
1 timme
1 200 SEK
Flera orter (2)
Sverige har undertecknat FN:s konvention och alla som arbetar inom LSS, SoL och andra arbetsplatser där personer med funktionsnedsättning ska...
Anhörigperspektivet inom personlig assistans
Diploma Utbildning
1 timme
1 200 SEK
Stockholm
Många personer som arbetar inom personlig assistans har en personlig relation till brukaren. Den som arbetar som personlig assistent hos...
Vad är sorg? Grundkurs i sorgebearbetning
Diploma Utbildning
1 timme
1 200 SEK
Flera orter (2)
Mio Rubin är handledare i Programmet för Sorgebearbetning vid Svenska Institutet för Sorgebearbetning och håller här en kurs riktad för...
Barnkonventionen - FN:s konvention om barns rättigheter
Diploma Utbildning
1 timme
1 200 SEK
Flera orter (2)
Utbildningen Barnkonventionen - FN:s konvention om barns rättigheter lär dig om konventionens bakgrund, hur den bör tillämpas och hur du...
Chef i hemtjänsten
Teknologisk Institut AB Sverige
2 dagar
8 350 SEK
Stockholm
Under två dagar varvar vi experter inom området med framgånggångsrika verksamheter och tar upp frågor som personalkontinuitet, rekrytering och aktuell...
Chef LSS-boende
Teknologisk Institut AB Sverige
2 dagar
8 550 SEK
Stockholm
Hur kan du som chef attrahera och behålla kompetent personal? Denna konferens syftar till att ge dig som chef praktiska...
Daglig verksamhet
Teknologisk Institut AB Sverige
2 dagar
8 350 SEK
Stockholm
På årets konferens får du ta del av goda exempel på hur vi kan anpassa daglig verksamhet efter varje individs...
Geriatrisk kost och nutrition
Kompetensteamet
2 dagar
4 980 SEK
Stockholm
Geriatrisk kost och nutrition  Under konferensen kommer vi att behandla ett helhetsperspektiv kring geriatrisk kost och nutrition där vi inkluderar...
LSS-lagstiftning och rättspraxis
SIPU
2 dagar
8 900 SEK
Stockholm
Fokus personlig assistans För dig som arbetar som LSS-handläggare erbjuder vi en kurs i LSS-lagstiftning och den senaste rättspraxisen på...
Optimerad Strokerehabilitering
Teknologisk Institut AB Sverige
2 dagar
8 550 SEK
Stockholm
På denna konferens får du ta del av ny forskning och konkreta verktyg som kan användas för att lyfta rehabiliteringen...
Palliativ vård för icke palliativa enheter
Teknologisk Institut AB Sverige
2 dagar
6 750 SEK
Göteborg
På denna konferens får du möta talare med bred erfarenhet inom palliativ vård. De delar med sig av sin expertis...
Personlig assistans
Kompetensteamet
2 Dagar
3 980 SEK
Stockholm
- För handläggare och chefer! Under två berikande dagar har du som arbetar med frågor i anknytning till personlig assistans...
Sjukdomsklassificering DRG repetition
Consensus Sverige AB
3 dagar
8 000 SEK
Örebro
3-dagars repetitionsutbildning i sjukdomsklassificering...
Teamet runt cancerpatienten
Kompetensteamet
2 dagar
6 180 SEK
Stockholm
Vi välkomnar hela teamet runt cancerpatienten till denna konferens. Under två dagar kommer du att få ta del av nyheter...
Telefonrådgivning inom psykiatrin
Kompetensteamet
         
(1)
2 dagar
3 980 SEK
Stockholm
Att bemöta nedstämda, ångestfyllda och deprimerade patienter och göra korrekta bedömningar på telefon kan vara svårt. Mellan raderna ska du...
Barnintensivvård för sjuksköterskor
Lunds universitet
12 veckor
14 800 SEK
Malmö
Under vårterminen 2017 planeras en 2:a omgång av utbildningen Barnintensivvård för specialistsjuksköterskor. Det finns ett stort behov av rätt kompetens...
Demenssjukdom under 65 år
Kompetensteamet
         
(3)
2 dagar
4 980 SEK
Stockholm
”Överträffade förväntningarna. Så otroligt bra anordnat och föreläsarna var topp!” Efter lovorden hösten 2017 kan vi inte annat än göra...
Palliativ vård för icke palliativa enheter
Teknologisk Institut AB Sverige
2 dagar
6 750 SEK
Stockholm
På denna konferens får du möta talare med bred erfarenhet inom palliativ vård. De delar med sig av sin expertis...
Telefonrådgivning för sjuksköterskor
Kompetensteamet
         
(10)
2 dagar
6 280 SEK
Stockholm
Den uppskattade konferensen ger dig som sjuksköterska ökad kunskap och konkreta tips för bättre hänvisning och råd till patienter via telefon....
Licensierad Viktterapeut
Anna Hallén Utbildningar
60 timmar
17 520 SEK
Ängelholm
Fokus på helheten – ätbeteende, artegen kost och stressens påverkan. Vi lever i ett ätstört samhälle där allt fler lider...
Motiverande samtal (MI) –grundutbildning
HumaNova
3 dagar
Flera orter (3)
Motiverande samtal (MI) är en klientcentrerad, förändringsinriktad, evidensbaserad och samtidigt styrande samtalsmetodik för samtal om förändring som utvecklats av forskarna...
Egen bearbetning – workshop
Svenska Institutet för sorgbearbetning
3 dagar
5 900 SEK
Flera orter (6)
Det är normalt och naturligt att känns sorg när man är med om en förlust. De flesta saknar dock kunskap...
Boende för äldre
Teknologisk Institut AB Sverige
2 dagar
8 350 SEK
Stockholm
Vad behöver vi veta för att skapa framtidens boende för äldre? Följ med på dessa två lärorika dagar och ta...
Diplomerad Kostrådgivare
Anna Hallén Utbildningar
60 timmar
17 520 SEK
Ängelholm
Ta chansen och hoppa på denna spännande ”resa” och skapa dig ett yrke som tillåter dig att arbeta med ett...
Licensierad Livsstilskonsult
Anna Hallén Utbildningar
1 termin
26 320 SEK
Ängelholm
Fokus på helheten – kost, stress, träning baserat på fysiologi, bio-kemi och evolution. Fler och fler lider av energibristsjukdomar. Många...
Barnets rättigheter i asylprocessen
Institutet för juridisk utbildning IFJU AB
6 timmar
8 200 SEK
Stockholm
Barn har ett utökat rättighetsskydd jämfört med vuxna. Vilka förpliktelser innebär detta vid prövningen av barns asylansökningar för offentliga biträden,...
Diplomerad Socialpedagog
Expressa Utbildningscenter
Varierande/flexibel. Du kan även delbetala utbildningen.
18 900 SEK
Distans
Utbildningen till Socialpedagog passar dels dig som redan är verksam inom det sociala yrkesfältet, dels dig som önskar öka din...
Förebygg hot- & våld i HVB-hem
Teknologisk Institut AB Sverige
2 dagar
6 750 SEK
Stockholm
Under två fullspäckade dagar får du lyssna till experter och duktiga praktiker som delar med sig av sin kunskap. Låt...
Hjälpa andra – certifieringkurs för sorgbearbetning
Svenska Institutet för sorgbearbetning
5 dagar
14 900 SEK
Flera orter (7)
Certifieringskurs för sorgbearbetning är speciellt framtagen för dig som vill ha tillgång till en konkret metod för att hjälpa sörjande. Kanske...
Företagsanpassad utbildning
Recepthantering och registrering
Lernia
Rikstäckande
Det råder på många håll i landet en stor brist på farmaceuter. Detta medför en underbemanning i recepturen ute på...
Medicinsk grundkurs mot farmaci
Lernia
Rikstäckande
Behöver du grundläggande kunskaper om människokroppens uppbyggnad och funktion eller om symptom och behandlingar för de vanligaste sjukdomarna? Nu kan...
Kognitiv- och beteendeträning i vardagen
SSK Säkerhetsakademien
5 heldagar
9 450 SEK
Rikstäckande
Utbilda dig inom en brottspreventiv behandlingsmetod! Kognitiv- och beteendeträning i vardagen, handlar om pedagogik snarare än terapi .  Det innebär att...
  • = Reportage kopplat till arrangören
  • = Film
Visar 1-50 av 69 träffar
12
Visa nästa 19 kurser