Kurser i behandling och omsorg

Nedan har vi samlat utbildningar inom behandling och omsorg för dig i arbetslivet. Vi har listat utbildningar efter ort och kurstitel för att hjälpa dig hitta rätt. Genom att klicka på respektive utbildning hittar du information om kursinnehåll, pris, startdatum etc.

Om du vill ha kostnadsfri information hemskickad eller önskar bli kontaktad av en utbildningsarrangör har du även möjlighet att fylla i ett formulär på respektive utbildning. Vi på utbildning.se önskar dig lycka till!

Behandling och omvårdnad av patienter med bröstcancer
Karolinska Institutet Uppdragsutbildning
7,5 hp
12 900 SEK
Stockholm
Mål Kursens mål är att stärka sjuksköterskans kompetens inom bröstcancervård för att möta omvårdnadsbehov hos patienter och deras närstående. Sjuksköterskor...
Beroendelära -behandling av cannabismissbruk 7,5hp
Lunds universitet
20 veckor
19 000 SEK
Lund
Kursen syftar till att förmedla kunskap om beroendemekanismer i hjärnan i allmänhet och för cannabis i synnerhet. Vidare förmedlas kunskap om medicinska,...
Stresshantering för vårdpersonal
Diploma Utbildning
1 timme
1 200 SEK
Stockholm
Att arbeta inom vård och omsorg är ofta stressigt. Utöver hög arbetsbelastning finns utmaningar med bristande möjlighet att påverka andra...
Familjeterapi vid ätstörning
Lunds universitet
24 995 SEK
Lund
När en familj möts är det ofta kring mat. Vårt sociala umgänge och omhändertagande är format kring mat. Den gemensamma...
Dokumentation enligt IVO:s föreskrifter & Brukardokumentation på enhetsnivå
Lära
1 dag
1 500 SEK
Täby
Nu för tiden ställer Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) krav på att alla verksamheter har en fullvärdig dokumentation. Det...
Tandvård
Kompetensteamet
2 Dagar, 1 Fördjupningsdag
3 980 SEK
Stockholm
Under två kunskapstäta dagar kommer du att få ta del av nyheter, forskning, kliniska tips och erfarenheter från några av...
Lex Sarah - Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd
Diploma Utbildning
1 timme
1 200 SEK
Stockholm
En komplett fullständig diplomkurs i Lex Sarah med Socialstyrelsens allmänna råd och rekommendationer, praktiska erfarenheter från verkligheten och Sarah Vägnerts...
Missbruksbehandling
Tri psykologi
19 tillfällen
12 000 SEK
Göteborg
Den här utbildningen ska ge ökad förståelse för de funktioner som missbruk och droger har i tillfriskningsprocessen hos individer med missbruksproblem.  Mot...
Telefonrådgivning inom gynekologi
Kompetensteamet
2 dagar
5 980 SEK
Stockholm
Under två kunskapsintensiva dagar kommer du att få fördjupa dig inom konsten att tyda, bemöta och ge råd till patienter via...
Läkemedelshantering
Diploma Utbildning
0,5 timmar
1 200 SEK
Stockholm
Utbildningen Läkemedelshantering lär dig det du behöver veta kring läkemedel. Kursen ger Socialstyrelsens allmänna råd och följer dess föreskrifter kring...
Anhörigperspektivet inom personlig assistans
Diploma Utbildning
1 timme
1 200 SEK
Stockholm
Många personer som arbetar inom personlig assistans har en personlig relation till brukaren. Den som arbetar som personlig assistent hos...
Vad är sorg? Grundkurs i sorgebearbetning
Diploma Utbildning
1 timme
1 200 SEK
Stockholm
Mio Rubin är handledare i Programmet för Sorgebearbetning vid Svenska Institutet för Sorgebearbetning och håller här en kurs riktad för...
Övervikt och fetma
Kompetensteamet
2 dagar
5 980 SEK
Stockholm
Under två kunskapsintensiva dagar lämnar vi över ordet till några av landets främsta experter inom övervikt och fetma. Konferensen är...
Att förebygga och minska utmanande beteende i LSS-verksamheter
Diploma Utbildning
1 timme
1 200 SEK
Stockholm
Detta är en viktig utbildning för dig som arbetar inom LSS verksamhet. Målgruppen är medarbetare, verksamhetsansvariga och chefer. Utbildningen är framtagen...
Sekretess inom LSS och SoL
Diploma Utbildning
1 timme
1 200 SEK
Stockholm
Lär dig regelverk och hur du bör förhålla dig till brukarens familj, bankärenden och läkarärenden. Du som arbetar inom LSS...
FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning
Diploma Utbildning
1 timme
1 200 SEK
Stockholm
Sverige har undertecknat FN:s konvention och alla som arbetar inom LSS, SoL och andra arbetsplatser där personer med funktionsnedsättning ska...
Barnkonventionen - FN:s konvention om barns rättigheter
Diploma Utbildning
1 timme
1 200 SEK
Stockholm
Utbildningen Barnkonventionen FN:s konvention om barns rättigheter lär dig om konventionens bakgrund, hur den bör tillämpas och hur du själv...
Tvång och andra ångestsyndrom
Lära
1 dag
1 995 SEK
Flera orter (8)
Att ha kunskap om vad som händer i kroppen och hur det påverkar vårt beteende underlättar det pedagogiska arbetet och...
Oro, stress och ångestsyndrom
Lära
1 dag
1 995 SEK
Flera orter (3)
Att ha kunskap om vad som händer i kroppen och hur det påverkar vårt beteende underlättar det pedagogiska arbetet och...
Autism och/eller utvecklingsstörning
Lära
2 dagar
3 995 SEK
Flera orter (9)
Under utbildningen går vi igenom olika praktiska metoder och redskap som kan underlätta vardagen: Skapa en tydlig och begriplig miljö....
Barnintensivvård för sjuksköterskor
Lunds universitet
12 veckor
14 800 SEK
Malmö
Under vårterminen 2017 planeras en 2:a omgång av utbildningen Barnintensivvård för specialistsjuksköterskor. Det finns ett stort behov av rätt kompetens...
Motiverande boendemiljö samt Ipad och andra verktyg som stöd
Lära
1 dag
1 500 SEK
Täby
Halvdagsföreläsning där vi går igenom hur vi skapar en bra och motiverande boendemiljö för personer med autism eller utvecklingsstörning. Ett...
Sår
Kompetensteamet
2 Dagar, 1 Fördjupningsdag
3 980 SEK
Stockholm
Välkommen till två kunskapstäta dagar där du får lyssna till några av Sveriges främsta experter inom sårbehandling. Under dessa två kunskapsrika...
Telefonrådgivning för sjuksköterskor
Kompetensteamet
         
(1)
2 dagar
6 280 SEK
Stockholm
Vi har återigen fått förmånen att samla några av Sveriges främsta experter inom telefonrådgivning. Våra föreläsare kommer att fördjupa er inom...
Vad är ADHD samt Utmanande beteenden
Lära
1 dag
1 500 SEK
Flera orter (2)
Halvdagsföreläsning där du får en större förståelse för vad ADHD är. Hur bemöter vi personer med denna diagnos på bästa...
Vad är autismspektrum samt Utmanande beteenden
Lära
1 dag
1 500 SEK
Flera orter (3)
Halvdagsföreläsning där du får en större förståelse för vad autismspektrum är. Vi berör olika svårigheter och möjligheter som denna funktionsnedsättning...
Aspergers syndrom och/eller ADHD
Lära
2 dagar
3 995 SEK
Flera orter (4)
Under utbildningen går vi igenom olika praktiska metoder och redskap som kan underlätta vardagen. Skapa en tydlig och begriplig miljö....
Aspergers syndrom och/eller ADHD fördjupning
Lära
7 timmar
1 995 SEK
Malmö
En utbildningsdag som ger dig som redan har en grundläggande förståelse om funktionsnedsättningarna Aspergers syndrom och ADHD, möjlighet att djupare...
Etablering av nyanlända
Teknologisk Institut AB Sverige
2 dagar
8 350 SEK
Stockholm
Du som arbetar med nyanländas etablering i din yrkesroll har en stor utmaning. Men du kan påverka etableringsarbetet med kvalitet...
Lågaffektivt bemötande inom äldreomsorg och demensvård
Lära
2 dagar
3 995 SEK
Flera orter (5)
Beteenden som kan vara svåra att tolka och förstå och kan leda till situationer som är besvärliga att bemöta på...
Perception – annorlunda sensorisk känslighet samt självskadebeteende
Lära
1 dag
1 500 SEK
Flera orter (9)
Det har länge varit känt att personer med autism ofta har annorlunda perception och i de nya diagnoskriterierna DSM 5...
Personlig assistans
Kompetensteamet
2 Dagar, 1 Fördjupningsdag
3 980 SEK
Stockholm
Konferensen är speciellt framtagen för dig som arbetar med ärenden inom personlig assistans. Under två välfyllda dagar kommer du tillsammans...
Sexualitet och funktionsnedsättningar - en utbildning för LSS-personal
Psykologpartners W & W AB
3 timmar
1 250 SEK
Stockholm
...
Sjukdomsklassificering DRG repetition
Consensus Sverige AB
3 dagar
8 000 SEK
Örebro
3 dagars repetitionsutbildning i sjukdomsklassificering...
Specialassistent
Lära
10 dagar
18 500 SEK
Täby
I utbildningen går vi igenom funktionsnedsättningar, bemötande, kommunikation och andra praktiska redskap som stödjer utvecklingen av personer med neuropsykiatriska svårigheter....
Teamet runt cancerpatienten
Kompetensteamet
2 dagar
6 180 SEK
Stockholm
Vi välkomnar hela teamet runt cancerpatienten till denna konferens. Under två dagar kommer du att få ta del av nyheter...
Telefonrådgivning inom psykiatrin
Kompetensteamet
         
(1)
2 dagar
3 980 SEK
Stockholm
Att bemöta nedstämda, ångestfyllda och deprimerade patienter och göra korrekta bedömningar på telefon kan vara svårt. Mellan raderna ska du...
Lågaffektivt bemötande
Lära
2 dagar
3 995 SEK
Flera orter (15)
Under dagarna varvar vi teori med exempel från vardagen samt praktiska övningar där dina erfarenheter spelar en viktig roll. Utbildningens...
Egen bearbetning – workshop
Svenska Institutet för sorgbearbetning
3 dagar
5 900 SEK
Flera orter (6)
Det är normalt och naturligt att känns sorg när man är med om en förlust. De flesta saknar dock kunskap...
Motiverande samtal (MI) –grundutbildning
HumaNova
3 dagar
7 300 SEK
Flera orter (3)
Motiverande samtal (MI) är en klientcentrerad, förändringsinriktad, evidensbaserad och samtidigt styrande samtalsmetodik för samtal om förändring som utvecklats av forskarna...
Pedagogiskt ledarskap inom vården
Lära
3 dagar
5 950 SEK
Flera orter (2)
Troligen har du idag stor kunskap om det pedagogiska arbetet kring brukaren men upplever en osäkerhet kring hur du ska...
Förebyggande mot våld och hot i HVB hem
Teknologisk Institut AB Sverige
0 dagar
0 SEK
Stockholm
Du som arbetar med eller på HVB hem har kanske lagt en turbulent tid bakom dig men står inför många...
Hjälpa andra – certifieringkurs för sorgbearbetning
Svenska Institutet för sorgbearbetning
5 dagar
14 900 SEK
Flera orter (6)
Certifieringskurs för sorgbearbetning är speciellt framtagen för dig som vill ha tillgång till en konkret metod för att hjälpa sörjande. Kanske...
Studio 3 – förstå och bemöta människor med utmanande beteenden
Lära
3 dagar
5 950 SEK
Flera orter (19)
I utbildningen går vi igenom aktuell lagstiftning och juridiska aspekter kring vad man får och inte får göra i hotfulla...
Företagsanpassad utbildning
Dokumentation enligt IVO:s föreskrifter & Brukardokumentation på enhetsnivå
Lära
1 dag
Rikstäckande
Nu för tiden ställer Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) krav på att alla verksamheter har en fullvärdig dokumentation. Det...
Kognitiv- och beteendeträning i vardagen
SSK Säkerhetsakademien
5 heldagar
9 450 SEK
Rikstäckande
Utbilda dig inom en brottspreventiv behandlingsmetod! Kognitiv och beteendeträning i vardagen, handlar om pedagogik snarare än terapi .  Det innebär att...
Tvång och andra ångestsyndrom
Lära
1 dag
Rikstäckande
Att ha kunskap om vad som händer i kroppen och hur det påverkar vårt beteende underlättar det pedagogiska arbetet och...
Oro, stress och ångestsyndrom
Lära
1 dag
Rikstäckande
Att ha kunskap om vad som händer i kroppen och hur det påverkar vårt beteende underlättar det pedagogiska arbetet och...
Aspergers syndrom och/eller ADHD
Lära
2 dagar
Rikstäckande
Under utbildningen går vi igenom olika praktiska metoder och redskap som kan underlätta vardagen. Skapa en tydlig och begriplig miljö....
Lågaffektivt bemötande inom äldreomsorg och demensvård
Lära
2 dagar
Rikstäckande
Beteenden som kan vara svåra att tolka och förstå och kan leda till situationer som är besvärliga att bemöta på...
  • = = Reportage kopplat till arrangören
  • = = Film
Visar 1-50 av 71 träffar
12
Visa nästa 21 kurser