Pedagogisk utbildning

Utbildningar inom pedagogik

Här hittar du pedagogisk utbildning för dig i en kunskapsförmedlande roll. Utbildningarna går att sortera på ort, längd, pris och typ av utbildning. Om du vill ha mer information om en specifik utbildning kan du kontakta respektive utbildningsarrangör genom att göra en intresseanmälan. På utbildning.se hittar du alltid det senaste inom pedagogisk utbildning. Du har därför tillgång till all den viktiga kompetensutveckling som ger dig de verktyg du behöver för att utvecklas på ett kommunikativt plan.

Praktisk pedagogik
Advantum Kompetens AB
         
(15)
2 dagar
13 600 SEK
Flera orter (3)
Att lära ut är en sak – att få andra att lära in en helt annan. Att verkligen förmedla kunskap...
Narrativ pedagogik
Plunge AB
1 dag
4 000 SEK
Stockholm
Människan tolkar ständigt erfarenheter för att göra dem meningsfulla. Berättelsen hjälper oss att göra våra erfarenheter meningsfulla. Det blir en...
Bli en bättre utbildare - Praktisk pedagogik
STF Ingenjörsutbildning AB
2 dagar
12 900 SEK
Stockholm
Bli säkrare på att hålla utbildningar internt eller för din kund. Du som är utbildare, föreläsare eller lärare, här vässar...
Train the trainer
Lexicon
1 dag
7 500 SEK
Flera orter (11)
Har du kunskapen men önskar kraftfullare verktyg för att kunna förmedla ditt budskap till andra? Vi ger dig verktygen, strukturen...
Utbilda, informera och instruera
Företagsuniversitetet
         
(2)
2 dagar
14 000 SEK
Stockholm
Den här kursen vänder sig till dig som utbildar, intruerar och informerar internt. Den ger dig kunskaper om kommunikation, informationsförmedling,...
Kollegialt lärande
Pilou
6 dagar
11 800 SEK
Ängelholm
Utbildningen i kollegialt lärande ges under sex dagar och syftar till att ge deltagarna praktiska verktyg och modeller för att...
Utbildning för utbildare
Framfot företagsutbildning
         
(3)
2 dagar
11 900 SEK
Flera orter (3)
Utbildning för utbildare ger dig kunskap om hur du levererar faktakunskap på ett intresseväckande sätt samt skapar varaktiga kunskaper, färdigheter...
Bli en bra utbildare
Diploma Utbildning
5 timmar
2 550 SEK
Stockholm
Kursen ger samma utbildningspoäng hos olika branschförbund som den gör i sin fysiska form.  Kursen tar ca 5 timmar att...
Praktiskt processledarskap
Plunge AB
2 dagar
13 000 SEK
Stockholm
Vill du lära dig om processledning och facilitering? Vill du veta mer om hur du kan utforma och leda ett...
Fritidspedagogen - 2017
Kompetensteamet
2 dagar
5 495 SEK
Stockholm
Under två dagar kommer du att få praktiska verktyg och konkreta tips till att förbättra, uppdatera och utveckla ditt arbete....
Bild i skolan - 2017
Kompetensteamet
2 dagar
5 495 SEK
Stockholm
I årets upplaga av Bild i skolan finner du uppdaterade favoriter från 2016 såsom inspirerande föreläsningar om film och foto,...
Kurs för utbildare, 3-stegsutbildning
Mercuri Kongress
6 dagar
39 000 SEK
Stockholm
Det här är en utbildning i 3 steg för dig som ska driva förändringsarbete, där du behöver, planera och genomföra olika...
Fysik för lärare 7-9, 1-45hp - lärarlyftet
Lunds universitet
3 terminer
Lund
Kursen avser att ge deltagarna grundläggande kunskaper inom fysikens huvudområden och i fysikdidaktik, för att i skolans verksamhet tillsammans med...
Konkret och lustfylld matematik
Teknologisk Institut AB Sverige
2 dagar
5 980 SEK
Stockholm
På konferensen har vi samlat några av landets främsta experter inom området som hjälper dig att fylla på din ryggsäck...
Läsförståelse
Teknologisk Institut AB Sverige
1 dag
2 980 SEK
Stockholm
I PISAS kölvatten tas det runtom i landet krafttag för att förbättra elevernas läsförståelse. Genom satsningar på läslyftet och andra...
Specialpedagogikdagarna repeat
Teknologisk Institut AB Sverige
2 dagar
5 980 SEK
Stockholm
Specialpedagogikdagarna är konferensen för dig som vill hålla dig uppdaterad kring den senaste forskningen inom Specialpedagogikområdet, och för dig som...
Undervisa nyanlända elever - för modersmåldslärare, studiehandledare och lärare i alla ämnen
Lunds universitet
1 termin
Lund
Skolverket har fått i uppdrag av regeringen att tillsammans med lärosäten genomföra kompetensutvecklingsinsatser för att stärka huvudmännens förmåga att erbjuda nyanlända elever och elever...
Effektiv inlärning - Hjärnan, studieteknik och motivation
Diploma Utbildning
3 timmar
1 500 SEK
Stockholm
...
Facilitering
Advantum Kompetens AB
         
(2)
2 dagar
13 600 SEK
Stockholm
Rollen som facilitator handlar om att vara den som står vid sidan av gruppens process och möjliggör att resultat nås...
Instruktörsutbildning
Consensus Sverige AB
2 dagar
9 995 SEK
Örebro
Att instruera på ett framgångsrikt sätt kräver god förmåga att organisera, kommunicera och skapa engagemang hos medarbetarna. Den som ska...
Nyanländas lärande –mottagande, inkludering och skolframgång
Lunds universitet
4 månader
Lund
Skolverket har analyserat behovet av kompetensutvecklingsinsatser för lärare och övrig personal som arbetar med nyanlända elever. Samråd med företrädare för...
Specialpedagogik i förskolan
Teknologisk Institut AB Sverige
2 dagar
5 480 SEK
Stockholm
Stress och stora barngrupper ställer högre krav på dig som arbetar med specialpedagogik med inriktning förskola. Här är konferensen som...
Specialpedagogik i förskolan
Teknologisk Institut AB Sverige
2 dagar
7 680 SEK
Stockholm
På denna konferens berör vi de hetaste ämnena inom specialpedagogiken, så som bemötande, anpassning av lärmiljön, inkludering, anknytningsarbetet och språkutveckling....
Specialpedagogik i förskolan
Teknologisk Institut AB Sverige
2 dagar
7 680 SEK
Göteborg
På denna konferens berör vi de hetaste ämnena inom specialpedagogiken, så som bemötande, anpassning av lärmiljön, inkludering, anknytningsarbetet och språkutveckling....
Svenska som andraspråk för lärare i svenska för invandrare, 30hp (1-30hp)
Lunds universitet
2 terminer
Lund
...
Särskolan 2017 Fokus: Bemötande & utvecklat lärande
Teknologisk Institut AB Sverige
2 dagar
6 750 SEK
Stockholm
Med fokus på bemötande och utvecklat lärande får du på denna konferens betydelsefull kunskap och viktiga verktyg för att utvecklas...
Designverkstad för dig som genomför konsultativa insatser
Plunge AB
1 dag
3 000 SEK
Stockholm
Hur lägger du upp ändamålsenliga och meningsfulla program för grupper? Har du ett uppdrag eller en förfrågan i en grupp...
Coachande pedagog
Akademi Coachstjärnan AB
4 900 SEK
Stockholm
Coachande förhållningssätt ger dig kunskap om hur du kan skapa bättre förutsättningar för ett positivt och lösningsinriktat arbetsklimat. Uppmuntra till...
Hemmasittare
Teknologisk Institut AB Sverige
2 dagar
6 750 SEK
Göteborg
Vad gör man när en elev slutar komma till skolan? Få verktygen du behöver för att väcka lust, samverka och...
Processledarutbildning 1.0
Pilou
5 tillfällen
8 900 SEK
Ängelholm
Denna grundläggande processledarutbildning ges på fem dagar och syftar till att stödja förskolors, skolors och andra verksamheters långsiktiga utvecklingsarbeten, stärka rollen...
Godkännande och tillsyn av fristående förskolor
JP Infonet AB
1 dag
4 300 SEK
Stockholm
Det fulla ansvaret för att godkänna och utöva tillsyn över fristående förskolor och annan pedagogisk verksamhet ligger hos kommunerna. Fristående...
Hemmasittare
Teknologisk Institut AB Sverige
2 dagar
6 750 SEK
Stockholm
Vad gör man när en elev slutar komma till skolan? Få verktygen du behöver för att väcka lust, samverka och...
Aktionsmetoder och perspektivbyte
Plunge AB
2 dagar
8 000 SEK
Stockholm
Förståelse av oss själva och omvärlden är grunden för vårt beteende och våra aktiviteter. Att utforska och undersöka hur vi...
Anhörigpedagog
Contar
5 månader
23 200 SEK
Stockholm
Kursen Anhörigpedagog syftar till ökad förståelse för att möta anhöriga i deras utsatthet och dilemman kring psykisk eller somatisk ohälsa...
Elevhälsans legala ramar i praktiken
JP Infonet AB
1 dag
4 300 SEK
Stockholm
JP utbildning inbjuder till en heldagskurs i juridik och regelverk för elevhälsans alla aktörer. Elevhälsan omges av lagstiftningsramar som täcker...
Musikläraren
Kompetensteamet
2 dagar
3 695 SEK
Stockholm
I årets upplaga av Musikläraren bjuder programmet på nyheter såsom inspirerande föreläsningar inom digitala verktyg, ensemblespel och musikskapande i praktiken....
Specialassistent
Lära
10 dagar
18 500 SEK
Täby
I utbildningen går vi igenom funktionsnedsättningar, bemötande, kommunikation och andra praktiska redskap som stödjer utvecklingen av personer med neuropsykiatriska svårigheter....
Administratör i skolan
Teknologisk Institut AB Sverige
2 dagar
7 650 SEK
Stockholm
Under denna konferens får du utbyta erfarenheter med andra skoladministratörer, ta del av deras praktiska tips och erfarenheter tillsammans med...
Beroendepedagog
Contar
5 månader
23 200 SEK
Stockholm
Kursen riktar sig till dig som vill fördjupa dina kunskaper inom beroendeproblematik och praktiskt träna på att bemöta människor med...
Daglig verksamhet
Teknologisk Institut AB Sverige
2 dagar
8 550 SEK
Stockholm
Du har ett viktigt uppdrag att skapa en meningsfull sysselsättning som är anpassad efter varje individ oavsett funktionsförmåga. Har du...
Räknesvårigheter
Kompetensteamet
2 dagar
5 980 SEK
Stockholm
Arbetar du med elever med räknesvårigheter? Då är du varmt välkommen till denna tvådagarskurs i utredning och pedagogiska åtgärder vid...
Systematiskt kvalitetsarbete
Pilou
6 dagar
11 800 SEK
Ängelholm
Utbildningen i systematiskt kvalitetsarbete ges under sex dagar och sträcker sig över en längre tid för att möjliggöra arbete på...
Offentlighet och sekretess inom skola och förskola
JP Infonet AB
1 dag
4 300 SEK
Stockholm
Reglerna om offentlighet, sekretess och tystnadsplikt är något som de flesta som arbetar inom förskola och skola kommer i kontakt...
Pedagogiskt ledarskap inom vården
Lära
3 dagar
5 950 SEK
Flera orter (2)
Troligen har du idag stor kunskap om det pedagogiska arbetet kring brukaren men upplever en osäkerhet kring hur du ska...
Skolan i en digital värld - ett praktiskt juridiskt perspektiv
JP Infonet AB
1 dag
4 300 SEK
Stockholm
Konsekvenserna av den tekniska utvecklingen syns ofta tidigt inom skolan. De högre skolkraven gör att man inte alltid lägger ner den tid...
Skolans och förskolans arbete mot diskriminering och annan kränkande behandling
JP Infonet AB
3 timmar
2 700 SEK
Stockholm
Något som debatteras mycket just nu är kränkande behandling av barn och ungdomar. Det gäller inte minst kränkningar via sociala...
Förskolan och juridiken
JP Infonet AB
1 dag
4 300 SEK
Stockholm
Kursen innehåller en genomgång av den juridik som har praktisk betydelse för förskolan. Bland annat går den igenom skollagens inflytande,...
Skolgången för nyanlända barn
JP Infonet AB
3 timmar
2 700 SEK
Flera orter (2)
Barn och ungdomar som nyligen kommit till Sverige är ingen homogen grupp men förenas av att de i princip alltid...
Föräldra- och Familjecoach
Schill Coaching AB
16 dagar
39 000 SEK
Flera orter (2)
En ettårig utbildning som ger en internationell coachcertifiering som granskats av branchorganisationen EMCC. Utbildningen till Föräldra och Familjecoach utgår från...
Implementera digitalisering i skolan
Teknologisk Institut AB Sverige
2 dagar
6 750 SEK
Stockholm
Vi har samlat några av landets främsta experter och praktikfall från många av landets skolkommuner där man har lyckats med...
  • = Reportage kopplat till arrangören
  • = Film
Visar 1-50 av 76 träffar
arrow12arrow
Visa nästa 26 kurser

Mer om Pedagogisk utbildning

Pedagogisk utbildning handlar om att förvärva effektiva och användbara verktyg för att bli en bättre kunskapsförmedlare. Du kanske är arbetar inom skolväsendet eller så vill du utveckla ett pedagogiskt ledarskap? Att lära sig pedagogik handlar om att få tillgång till de strategier och tekniker som leder till en mer effektiv och givande kommunikation. Det här blir oerhört viktigt i en lärande miljö för ska lyckas förmedla rätt budskap och dessutom göra det på ett konstruktivt och pedagogiskt sätt. En pedagogisk utbildning skapar genom verktyg för kreativitet och motivation en tydligare kommunikation och i förlägningen en trevligare och mer produktiv arbetsmiljö.

Varför borde man gå en pedagogisk utbildning?

Som lärare har du en oerhört viktig pedagogisk roll på din arbetsplats. Du är ansvarig för att kommunikationen blir tydlig och inspirerande och då är det väldigt positivt att ha gått en pedagogisk utbildning. För ledare eller chefer är en pedagogisk utbildning också en chans att utveckla sin skicklighet inom coaching för att öka sina kollegors engagemang. I både fallen är det väldigt viktigt att man besitter de verktyg som leder till motivation, effektivitet och ansvarstagande. Genom en utbildning lär du dig att bli inspirerande och du lyckas hjälpa andra att nå sina mål. Du blir bättre på att förmedla kunskap samtidigt som att du skapar en bättre, tryggare och mer produktiv arbetsmiljö. En pedagogisk utbildning innehåller moderna sätt att utveckla ditt ledarskap, din kreativitet och ditt sätt att lära ut.

Vem är en pedagogisk utbildning till för?

pedagogikutbildningarEn pedagogisk utbildning riktar sig till dig som vill utveckla dina strategier och metoder att utveckla din kommunikation, budskapsförmedling och ditt engagemang. Framförallt är den till för dig som på något sätt är i en situation där din pedagogik blir ett viktigt verktyg för att människor ska nå sina mål, skapa förståelse och utvecklas som individer.

Olika typer av pedagogisk utbildning:

Inom pedagogisk utbildning finns det flera olika inriktningar. Det finns dessutom utbildningar både på en grundläggande- och en mer avancerad nivå. Fokus ligger på att utveckla din pedagogiska sida för att skapa bättre kommunikation och produktivitet. De tre övergripande fokus som finns är därför:
• Utbildning
• Ledarskap
• Budskapsförmedling

Vanligt innehåll:

Utbildning är den delen av pedagogisk utbildning som riktar sig till dig som på något arbetar med elever och lärande. Du måste därför kunna ge extra stöd och skapa en kreativ miljö och behöver därför tydliga verktyg för att klara av din pedagogiska roll. Det kan exempelvis handla om att skapa nyfikenhet och engagemang hos elever eller att ge dem tydlig respons vid betygssättning och utvärdering.

Ledarskap syftar till att ge dig verktyg och metoder att bli en inspirerande ledare. Det blir ett tillfälle att delvis växa som ledare och bli tryggare i sin roll men också en chans att utvecklas för att på ett positivt sätt kunna coacha dina medarbetare. Här ingår även projektledning som handlar om att förstå ett projekts uppbyggnad och hur man på bästa sätt kan skapa en så produktiv miljö som möjligt. Det är viktigt att att arbeta systematiskt med en tydlig struktur för att hålla budget och deadline.

Budskapsförmedling är en väldigt viktig egenskap att ha i dagens klimat. Vi tar in otroligt mycket information så de behövs effektiva sätt för att nå ut med sitt budskap, både när det kommer till lärande och ledarskap för att det ska bli så produktivt som möjligt. Genom en pedagogisk utbildning lär du dig att utbilda och informera med syftet att skapa tydliga mål och hög motivation.

Vanligt upplägg:

Plats: En pedagogisk utbildning är främst öppen eller företagsanpassad. Den sker därför oftast antingen på plats i utbildarens lokaler eller hos ert företag. Det finns också flera inspirerande föreläsare som pratar om både kreativ pedagogik och effektivt ledarskap.

Format: Utbildningarna värvar på ett pedagogiskt sätt teori med praktik. Mycket av de verktyg och den teori som man går igenom exemplifieras genom case-övningar eller praktiska övningar.

Tid: Längden på en pedagogisk utbildning är oftast mellan en dag till en vecka beroende på fokus och utbildningens omfattning. Vissa utbildningar är av en längre variant som sträcker sig över veckor eller terminer för att på en djupgående sätt utveckla din kunskap. Dessa längre utbildningar leder oftast till ett diplom eller certifikat.

Så här går du vidare

 Filtrera listan och välj  passande utbildningar

 Gör 
 intresseanmälningar

 Du blir kontaktad och får  mer information av  arrangören

Nyhetsbrev
Prenumerera på nyhetsbrev om kompetensutveckling.

Jämför utbildningar

Reportage
Akademi Coachstjärnan
Hör vad andra säger:

Jag hade tagit kontakt med några andra utbildningsföretag ang. coachutbildning tidigare, när jag pratade med Margareta Sundin kände jag direkt en ärlighet, öppenhet och glädje som inspirerade mig otroligt. Margaretas härliga utstrålning och coachfärdigheter avspeglade sig på hela kursen...

Läs mer
Plunge hjälper andra att växa

Plunge lär ut hur:

  • man skapar bra möten och delaktighet i olika typer av utvecklingsarbeten
  • man arbetar konsultativt, hur man designar upplägg och program
  • konflikter hanteras och förebyggas
  • klara relationer skapas och fördjupas

Plunge ger kurser som:
Praktiskt Processledarskap, Designverkstad för Processledare. Konflikthantering för chefer och Klart Ledarskap.

Erica Wright, VD och organisationskonsult berättar mer.

Läs mer
Vad säger kursdeltagarna?
Advantum Kompetens

Advantum Kompetens har under årens lopp arbetat i snart sagt alla branscher och företag samt inom kommuner, landsting och statliga verk. Kursdeltagarna ger i snitt utbildningen 4,6 i helhetsomdöme på en 5-gradig skala! Vad säger då kursdeltagarna?

Läs mer
Jobbar du med teknik?

STF har ett mycket stort kursutbud inom teknik. Vi anpassar oss efter marknaden och kan på så vis alltid ha ett aktuellt kursutbud.

Läs mer
expand Visa fler reportage