Visa utbildning.se som: Mobil

Pedagogisk utbildning

Utbildningar inom pedagogik

Här hittar du pedagogisk utbildning för dig i en kunskapsförmedlande roll. Utbildningarna går att sortera på ort, längd, pris och typ av utbildning. Om du vill ha mer information om en specifik utbildning kan du kontakta respektive utbildningsarrangör genom att göra en intresseanmälan. På utbildning.se hittar du alltid det senaste inom pedagogisk utbildning. Du har därför tillgång till all den viktiga kompetensutveckling som ger dig de verktyg du behöver för att utvecklas på ett kommunikativt plan.

Praktisk pedagogik
Advantum Kompetens AB
         
(17)
2 dagar
13 600 SEK
Flera orter (3)
Att lära ut är en sak – att få andra att lära in en helt annan. Att verkligen förmedla kunskap...
Praktisk pedagogik
STF Ingenjörsutbildning AB
2 dagar
12 900 SEK
Stockholm
Bli säkrare på att hålla utbildningar internt eller för din kund. Du som är utbildare, föreläsare eller lärare, här vässar...
Specialpedagogik
Kompetensteamet
         
(16)
2 dagar
4 980 SEK
Stockholm
I årets upplaga av Specialpedagogik-konferensen bjuder programmet på rykande färska nyheter, däribland ett givande föredrag om språklig sårbarhet där du...
Skapa internetbaserade stöd- och utbildningsprogram
Psykologpartners W & W AB
1 dag
1 500 SEK
Flera orter (2)
Har du ideer för internetlevererade insatser till dina patienter? Känns det svårt att veta hur du ska börja? Att skapa...
Train the trainer
Företagsuniversitetet
         
(2)
2 dagar
14 000 SEK
Stockholm
Lär dig lära ut så att andra lär sig mer! Den här kursen vänder sig till dig som utbildar, instruerar...
Utbildning för utbildare
Framfot företagsutbildning
         
(9)
2 dagar
11 900 SEK
Flera orter (3)
Utbildning för utbildare ger dig kunskap om hur du levererar faktakunskap på ett intresseväckande sätt samt skapar varaktiga kunskaper, färdigheter...
Bli en bra utbildare
Diploma Utbildning
5 timmar
2 550 SEK
Flera orter (2)
Alla som förmedlar kunskap till andra människor har inte tid att utveckla sig själva till effektiva engagerande utbildare genom år...
Kurs för utbildare, 3-stegsutbildning
Mercuri Kongress
6 dagar
39 000 SEK
Stockholm
Det här är en utbildning i 3 steg för dig som ska driva förändringsarbete, där du behöver, planera och genomföra olika...
Kollegialt lärande
Pilou
6 dagar
11 800 SEK
Ängelholm
Välkommen till sex inspirerande dagar på Margretetorps Gästgifvaregård! Under denna utbildning får du praktiska verktyg och modeller för att organisera...
Fysik för lärare 7-9, 1-45hp - lärarlyftet
Lunds universitet
3 terminer
Lund
Kursen avser att ge deltagarna grundläggande kunskaper inom fysikens huvudområden och i fysikdidaktik, för att i skolans verksamhet tillsammans med...
Undervisa nyanlända elever. För modersmålslärare, studiehandledare och lärare i alla ämnen
Lunds universitet
1 termin
Malmö
Skolverket har fått i uppdrag av regeringen att tillsammans med lärosäten genomföra kompetensutvecklingsinsatser för att stärka huvudmännens förmåga att erbjuda nyanlända elever och elever...
Effektiv inlärning - Hjärnan, studieteknik och motivation
Diploma Utbildning
3 timmar
1 500 SEK
Flera orter (2)
Den här utbildningen ger dig övergripande förståelse för hur hjärnan bearbetar information och ger råd i hur du lägger upp...
Facilitering
Advantum Kompetens AB
         
(4)
2 dagar
14 700 SEK
Flera orter (3)
Rollen som facilitator handlar om att vara den som står vid sidan av gruppens process och möjliggör att resultat nås...
Instruktörsutbildning
Consensus Sverige AB
2 dagar
9 995 SEK
Örebro
Att instruera på ett framgångsrikt sätt kräver god förmåga att organisera, kommunicera och skapa engagemang hos medarbetarna. Den som ska...
Nyanländas lärande
Lunds universitet
1 termin
Lund
Lunds universitet vill bidra till att stärka skolornas förmåga att erbjuda nyanlända elever en utbildning med hög och likvärdig kvalitet med...
Svenska som andraspråk för lärare i svenska för invandrare, 30hp (1-30hp)
Lunds universitet
2 terminer
Lund
...
Barn och ungdomar med övervikt och fetma
Kompetensteamet
2 dagar
4 980 SEK
Stockholm
Efter en mycket uppskattad konferens 2017 riktar vi nu återigen fokus på det viktiga arbetet med barn och ungdomar med...
Godkännande och tillsyn av fristående förskolor
JP Infonet AB
1 dag
4 300 SEK
Flera orter (2)
Det fulla ansvaret för att godkänna och utöva tillsyn över fristående förskolor och annan pedagogisk verksamhet ligger hos kommunerna. Fristående...
ABLC Certifierad Föräldra- och Familjecoach
Schill Coaching AB
         
(1)
16 dagar
39 000 SEK
Flera orter (2)
Välkommen till en unik utbildning för dig som vill coacha familjer, par och föräldrar. En ettårig utbildning som ger en...
Elevhälsans legala ramar i praktiken
JP Infonet AB
1 dag
4 300 SEK
Stockholm
JP utbildning inbjuder till en heldagskurs i juridik och regelverk för elevhälsans alla aktörer. Elevhälsan omges av lagstiftningsramar som täcker...
Offentlighet och sekretess inom skola och förskola
JP Infonet AB
1 dag
4 300 SEK
Stockholm
Reglerna om offentlighet, sekretess och tystnadsplikt är något som de flesta som arbetar inom förskola och skola kommer i kontakt...
SFI-dagarna
Teknologisk Institut AB Sverige
2 dagar
6 750 SEK
Stockholm
En bra SFI-undervisning har aldrig varit viktigare och du som SFI-lärare har ett stort ansvar över nyanländas framtid och förutsättningar...
Skolan i en digital värld - ett praktiskt juridiskt perspektiv
JP Infonet AB
1 dag
4 300 SEK
Stockholm
Konsekvenserna av den tekniska utvecklingen syns ofta tidigt inom skolan. De högre skolkraven gör att man inte alltid lägger ner den tid...
Utbildning i anhörigterapi
Contar
 
Stockholm
contars kurs i anhörigterapi syftar till ökad förståelse för att möta anhöriga i deras utsatthet och dilemman kring psykisk eller...
Förskolan och juridiken
JP Infonet AB
1 dag
3 950 SEK
Stockholm
Kursen innehåller en genomgång av den juridik som har praktisk betydelse för förskolan. Bland annat går den igenom skollagens inflytande,...
Föräldrastöd och familjehandledning
Schill Coaching AB
         
(6)
8 dagar
19 500 SEK
Flera orter (2)
Family-Labs Familjehandledarutbildning förbereder dig och ger dig material för att leda inspirationsseminarier, föräldrakurser, handleda föräldrar, utveckla din relationskompetens som pedagog,...
Handleda och utveckla andra
Kompetens Express Sverige AB
ca 1 timme + tillgång till utbildningen i 6 månader
995 SEK
Distans
Vad krävs för att man som chef, handledare eller specialist ska kunna överföra sin kompetens och sina kunskaper till någon...
Räknesvårigheter
Kompetensteamet
         
(10)
2 dagar
6 180 SEK
Flera orter (2)
Arbetar du med elever med räknesvårigheter? Då är du varmt välkommen till denna tvådagarskurs i utredning och pedagogiska åtgärder vid...
Skolgången för nyanlända barn
JP Infonet AB
3 timmar
2 700 SEK
Flera orter (2)
Barn och ungdomar som nyligen kommit till Sverige är ingen homogen grupp men förenas av att de i princip alltid...
Utbildning i beroendeterapi
Contar
 
Stockholm
Kursen riktar sig till dig som vill fördjupa dina kunskaper inom beroendeproblematik och praktiskt träna på att bemöta människor med...
Systematiskt kvalitetsarbete
Pilou
6 dagar
11 800 SEK
Ängelholm
Utbildningen i systematiskt kvalitetsarbete ges under sex dagar och sträcker sig över en längre tid för att möjliggöra arbete på...
Diplomerad Socialpedagog
Expressa Utbildningscenter
Varierande/flexibel. Du kan även delbetala utbildningen.
18 900 SEK
Distans
Utbildningen till Socialpedagog passar dels dig som redan är verksam inom det sociala yrkesfältet, dels dig som önskar öka din...
Föräldra- och Familjecoach
Schill Coaching AB
16 dagar
39 000 SEK
Flera orter (2)
Välkommen till en unik utbildning i föräldracoaching och familjecoaching för dig som vill coacha familjer, par och föräldrar. En ettårig...
Personlig assistans
Kompetensteamet
2 Dagar
3 980 SEK
Stockholm
- För handläggare och chefer! Under två berikande dagar har du som arbetar med frågor i anknytning till personlig assistans...
Trygg ungdom
2Secure
4 timmar
1 500 SEK
Stockholm
”Hur åker man tunnelbana säkert? Vad ska jag göra om det blir bråk på min skolgård? Är fulla gubbar farliga?...
Processledarutbildning 1.0
Pilou
         
(5)
5 tillfällen
8 900 SEK
Ängelholm
Vår grundläggande processledarutbildning ges på fem dagar och syftar till att stödja förskolors, skolors och andra verksamheters långsiktiga utvecklingsarbeten. Den...
1-årig utbildning i Kommunikation och Förändringsarbete
MetaNoova Utbildning AB
         
(50)
20 dagar
49 000 SEK
Stockholm
Framgångsrik förändring och utveckling handlar om att bli medveten om hur du själv och andra kommunicerar, både medvetet och omedvetet:...
Företagsanpassad utbildning
Praktisk pedagogik – företagsanpassad utbildning
Advantum Kompetens AB
Anpassat
Rikstäckande
Att lära ut är en sak – att få andra att lära in en helt annan. Att verkligen förmedla kunskap...
Praktisk pedagogik (utbildning för utbildare)
Mindset
Anpassat
Rikstäckande
Under utbildningen i Praktisk pedagogik får deltagarna ökad kunskap om lärande samt konkreta verktyg och metoder för att planera och...
Ledarskap i klassrummet och pedagogik
NET Nils-Eric Tedgård
1 dag
Flera orter (2)
Studiedag med Gunilla Hammar Säfström från SVT:s teveserie Klass 9A. Ledarskapet i klassrummet och pedagogik är lärarens viktigaste uppgift. Ändå...
Pedagogik och ledarskapet i klassrummet - Klass 9 A finns överallt
NET Nils-Eric Tedgård
1 tillfälle
595 SEK
Flera orter (2)
Detta seminarium riktar sig till lärare och rektorer och alla intresserade. Tid:13.00 -16.50 Två lärare, Stavros Louca och Gunilla Hammar...
Studiedag på din skola med Stavros Louca
NET Nils-Eric Tedgård
1 dag
Flera orter (2)
från SVT:s teveserie "Klass 9A". Lärarens första och viktigaste uppgift är att vara ledare i klassrummet och pedagog. Många lärare...
Utbildning för utbildare - Företagsanpassad
Framfot företagsutbildning
2 dagar
Rikstäckande
             Utbildningspedagogik som ger effekt Att utbilda är bland de roligaste som finns och det...
Lekande Rätt - Barnkonventionen i förskolan
Fanny Davidsson
         
(21)
En dag utbildning samt uppföljning och utvärdering.
Rikstäckande
En utbildning om hur man som pedagog inom förskolan på ett lustfyllt sätt kan arbeta med barns rättigheter i den...
Facilitering – företagsanpassad utbildning
Advantum Kompetens AB
Anpassat
Rikstäckande
Rollen som facilitator handlar om att vara den som står vid sidan av gruppens process och möjliggör att resultat nås...
Synligt lärande - Hattie omsatt i praktiken
NET Nils-Eric Tedgård
         
(19)
Kontakta oss för mer information
Rikstäckande
Alla vill ha goda resultat, kvalitet, i skolan men det verkar svårt att nå samstämmighet kring hur det ska gå till....
Brandkurs Förskola
Brandfast
         
(5)
3 timmar
Rikstäckande
Bränder på förskolar inträffar tyvärr allt för ofta. På denna utbildning lär du dig att förebygga brand men även hur...
Entreprenöriellt förhållningssätt i skolan
Pilou
Anpassad
Rikstäckande
Hur man kan organisera sin verksamhet så att entreprenörskapet får plats att växa och som leder fram till att barn...
E-learning
Bli en bra utbildare
Diploma Utbildning
5 timmar
2 550 SEK
Flera orter (2)
Alla som förmedlar kunskap till andra människor har inte tid att utveckla sig själva till effektiva engagerande utbildare genom år...
Effektiv inlärning - Hjärnan, studieteknik och motivation
Diploma Utbildning
3 timmar
1 500 SEK
Flera orter (2)
Den här utbildningen ger dig övergripande förståelse för hur hjärnan bearbetar information och ger råd i hur du lägger upp...
  • = Reportage kopplat till arrangören
  • = Film
Visar 1-50 av 55 träffar
12
Visa nästa 5 kurser

Mer om Pedagogisk utbildning

Pedagogisk utbildning handlar om att förvärva effektiva och användbara verktyg för att bli en bättre kunskapsförmedlare. Du kanske är arbetar inom skolväsendet eller så vill du utveckla ett pedagogiskt ledarskap? Att lära sig pedagogik handlar om att få tillgång till de strategier och tekniker som leder till en mer effektiv och givande kommunikation. Det här blir oerhört viktigt i en lärande miljö för ska lyckas förmedla rätt budskap och dessutom göra det på ett konstruktivt och pedagogiskt sätt. En pedagogisk utbildning skapar genom verktyg för kreativitet och motivation en tydligare kommunikation och i förlägningen en trevligare och mer produktiv arbetsmiljö.

Varför borde man gå en pedagogisk utbildning?

Som lärare har du en oerhört viktig pedagogisk roll på din arbetsplats. Du är ansvarig för att kommunikationen blir tydlig och inspirerande och då är det väldigt positivt att ha gått en pedagogisk utbildning. För ledare eller chefer är en pedagogisk utbildning också en chans att utveckla sin skicklighet inom coaching för att öka sina kollegors engagemang. I både fallen är det väldigt viktigt att man besitter de verktyg som leder till motivation, effektivitet och ansvarstagande. Genom en utbildning lär du dig att bli inspirerande och du lyckas hjälpa andra att nå sina mål. Du blir bättre på att förmedla kunskap samtidigt som att du skapar en bättre, tryggare och mer produktiv arbetsmiljö. En pedagogisk utbildning innehåller moderna sätt att utveckla ditt ledarskap, din kreativitet och ditt sätt att lära ut.

Vem är en pedagogisk utbildning till för?

pedagogikutbildningarEn pedagogisk utbildning riktar sig till dig som vill utveckla dina strategier och metoder att utveckla din kommunikation, budskapsförmedling och ditt engagemang. Framförallt är den till för dig som på något sätt är i en situation där din pedagogik blir ett viktigt verktyg för att människor ska nå sina mål, skapa förståelse och utvecklas som individer.

Olika typer av pedagogisk utbildning:

Inom pedagogisk utbildning finns det flera olika inriktningar. Det finns dessutom utbildningar både på en grundläggande- och en mer avancerad nivå. Fokus ligger på att utveckla din pedagogiska sida för att skapa bättre kommunikation och produktivitet. De tre övergripande fokus som finns är därför:
• Utbildning
• Ledarskap
• Budskapsförmedling

Vanligt innehåll:

Utbildning är den delen av pedagogisk utbildning som riktar sig till dig som på något arbetar med elever och lärande. Du måste därför kunna ge extra stöd och skapa en kreativ miljö och behöver därför tydliga verktyg för att klara av din pedagogiska roll. Det kan exempelvis handla om att skapa nyfikenhet och engagemang hos elever eller att ge dem tydlig respons vid betygssättning och utvärdering.

Ledarskap syftar till att ge dig verktyg och metoder att bli en inspirerande ledare. Det blir ett tillfälle att delvis växa som ledare och bli tryggare i sin roll men också en chans att utvecklas för att på ett positivt sätt kunna coacha dina medarbetare. Här ingår även projektledning som handlar om att förstå ett projekts uppbyggnad och hur man på bästa sätt kan skapa en så produktiv miljö som möjligt. Det är viktigt att att arbeta systematiskt med en tydlig struktur för att hålla budget och deadline.

Budskapsförmedling är en väldigt viktig egenskap att ha i dagens klimat. Vi tar in otroligt mycket information så de behövs effektiva sätt för att nå ut med sitt budskap, både när det kommer till lärande och ledarskap för att det ska bli så produktivt som möjligt. Genom en pedagogisk utbildning lär du dig att utbilda och informera med syftet att skapa tydliga mål och hög motivation.

Vanligt upplägg:

Plats: En pedagogisk utbildning är främst öppen eller företagsanpassad. Den sker därför oftast antingen på plats i utbildarens lokaler eller hos ert företag. Det finns också flera inspirerande föreläsare som pratar om både kreativ pedagogik och effektivt ledarskap.

Format: Utbildningarna värvar på ett pedagogiskt sätt teori med praktik. Mycket av de verktyg och den teori som man går igenom exemplifieras genom case-övningar eller praktiska övningar.

Tid: Längden på en pedagogisk utbildning är oftast mellan en dag till en vecka beroende på fokus och utbildningens omfattning. Vissa utbildningar är av en längre variant som sträcker sig över veckor eller terminer för att på en djupgående sätt utveckla din kunskap. Dessa längre utbildningar leder oftast till ett diplom eller certifikat.