Visar 1-7 av 7 träffar
Läs hur vi sorterar resultat
Vill du vet mer om hur vi sorterar resultat? Läs mer om hur vi rankar utbildningar i sökresultatet.
Visar 1-7 av 7 träffar

Vad innebär läkemedelshantering? 

Läkemedelshantering är en central del inom hälso- och sjukvården. Att hantera läkemedel kan innebära allt från att hjälpa till och påminna brukaren om att ta läkemedlet till att administrera medicinen och rapportera läkemedelsavvikelser. 

Hur läkemedel ska hanteras kan framförallt vara aktuellt för dig som arbetar inom hemtjänst, äldreomsorg eller på ett LSS-boende. Även om du inte är direkt ansvarig för hanteringen av läkemedel på din arbetsplats är det viktigt för dina patienter, brukare och anhöriga att du är insatt i olika läkemedel och dess effekter. 

Det är också viktigt att du har koll på hur läkemedel bör förvaras, vilka befogenheter du och dina kollegor har samt vad ni ska göra om en olycka inträffar. En annan viktig del i läkemedelshanteringen är att hålla koll på biverkningar. Många, framförallt äldre, drabbas av läkemedelsbiverkningar och det är därför av stor vikt att du har koll på riskerna samt vet vilka olika typer av symptom du ska hålla utkik efter. 

Vad får jag lära mig under en utbildning i läkemedelshantering? 

Innehållet i utbildningarna kan skilja sig något åt beroende på vilken inriktning du har valt. Gemensamt för utbildningarna är att du får lära dig säker läkemedelshantering genom både teori och praktik. Exempel på innehåll i utbildningen kan vara: 

  • Administrering av läkemedel
  • Alternativa behandlingsformer utöver medicinering
  • Beställning och förvaring
  • Läkemedelshantering vid akuta behov
  • Biverkningar
  • Äldre och läkemedel
  • Ansvarsfördelning och delegering

Många utbildningar utgår från Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2017:37) om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården. Föreskrifterna finns även som handbok och kan användas vid tillämpning. 

Efter avslutad utbildning tillhandahåller du oftast ett diplom som påvisar att du genomfört utbildningen. För mer information kontakta gärna utbildaren direkt. 

Vem bör gå en utbildning i läkemedelshantering?

Oftast krävs det ingen förkunskap för att gå en kurs i läkemedelshantering. Några av de vanligaste yrkesrollerna som går utbildningarna är vård- och omsorgspersonal. Det kan till exempel vara undersköterskor, sjuksköterskor eller annan personal inom socialtjänsten, äldreomsorgen eller hemtjänsten. Det är även viktigt att personer i ledande ställning inom dessa branscher har god kunskap om läkemedelshantering – därför kan en utbildning i läkemedelshantering även passa dem. 

Utbildning i läkemedelshantering på distans

Många utbildningar i läkemedelshantering går att genomföra på distans. Har du svårt att anpassa dig efter en specifik tid eller plats kan det vara ett bra alternativ. Oavsett om du läser utbildningen på distans eller i fysisk form innehar du samma utbildningspoäng samt diplom.

Så här går du vidare

Sök och hitta en utbildning du är intresserad av


Beställ information eller boka direkt


Du blir kontaktad av utbildningsarrangören

Jämför utbildningar
Jämför utbildningar
Håll dig uppdaterad
Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få utbildningsförslag, inspiration och aktuell information – direkt till din inkorg. 📨