Visar 1-25 av 46 träffar
Läs hur vi sorterar resultat
Vill du vet mer om hur vi sorterar resultat? Läs mer om hur vi rankar utbildningar i sökresultatet.
  • = Ackrediterad utbildning enligt ID06
Visar 1-25 av 46 träffar
1
2

Vad är brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats 

Brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats är jobb som innebär en ökad brandrisk på grund av användningen av öppen låga, alstring av gnistor, eller arbete som genererar värme över 300 °C. Dessa arbeten kan inkludera svetsning, lödning, skärning, och vissa typer av takarbete som utförs utanför permanent anpassade lokaler. För att hantera dessa risker och säkerställa arbetsplatsens säkerhet krävs specifik utbildning och certifiering. 

Olika konceptägare för brandfarliga heta arbeten

Det finns två huvudsakliga utbildningsprogram för brandfarliga heta arbeten i Sverige. De var tidigare kända under olika namn men från och med 2023 har de samordnats under ett gemensamt regelverk. Innan 2023 fanns "Heta Arbeten®", certifierad av Svenska Brandskyddsföreningen (SBF), och "Brandfarliga arbeten", administrerad av branschorganisationen SVEBRA (Svenska Brandsäkerhetsföretag). Syftet med dessa utbildningar är att utbilda deltagarna i att förebygga brandrisker genom att förstå de risker som är förknippade med dessa arbeten och lära sig hur man hanterar dem på ett säkert sätt. 

De två konceptägarna, SVEBRA och SBF, har något olika bakgrunder men delar det gemensamma målet att förbättra brandsäkerheten vid heta arbeten. De har kommit överens om ett gemensamt regelverk för certifiering av heta arbeten, vilket visar en samordning mot enhetliga standarder för brandsäkerhet. 

Vad lär man sig under en utbildning? 

Utbildningar för brandfarliga heta arbeten täcker flera viktiga områden för att säkerställa att deltagarna får de kunskaper och färdigheter som krävs för att utföra dessa arbeten säkert. Innehållet inkluderar lagar och försäkringsvillkor, organisation och ansvar, grundläggande brandkunskap, och förebyggande brandskydd. Deltagarna lär sig också om vikten av riskbedömning och hur man fyller i tillstånds- och kontrollistan för att dokumentera risker och åtgärder. Utöver teoretisk kunskap erbjuder utbildningen praktiska övningar i brandsläckning, säker gashantering, och larmning. Ett viktigt inslag är även att förstå de specifika riskerna associerade med olika arbetsplatser och situationer, exempelvis skillnaden mellan att svetsa på en tom betongplatta jämfört med ett tak isolerat med träull. 

Hur länge gäller certifikatet? 

Efter genomförd utbildning och godkänt prov utfärdas ett personcertifikat som är giltigt i fem år. Detta certifikat är ett krav från försäkringsbolag för att försäkringsskyddet ska gälla vid utförande av brandfarliga heta arbeten på tillfälliga arbetsplatser. Certifieringen är ett bevis på att innehavaren har den nödvändiga kunskapen och färdigheten för att minimera riskerna med dessa potentiellt farliga arbeten. 

Så här går du vidare

Sök och hitta en utbildning du är intresserad av


Beställ information eller boka direkt


Du blir kontaktad av utbildningsarrangören

Jämför utbildningar
Jämför utbildningar
Håll dig uppdaterad
Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få utbildningsförslag, inspiration och aktuell information – direkt till din inkorg. 📨