Visa utbildning.se som: Mobil

VVS-utbildningar

vvs utbildning

Hej! Du är alltså intresserad av en utbildning inom VVS? Grattis, du har kommit rätt! Här har vi samlat de allra främsta utbildningarna inom VVS-branschen. Det du behöver göra är att leta upp något som låter intressant och klicka dig vidare.

När du väl hittat en utbildning eller flera som skulle kunna vara något för dig kan du enkelt fylla i en intresseanmälan och få mer information, helt utan förpliktelser. 

AMA VVS & Kyl 16
EGA
1 dag
5 500 SEK
Flera orter (2)
Endagskurs AMA VVS & Kyl 16 är avsedd som underlag och referens när tekniska beskrivningar för vvs- och kyltekniska arbeten...
Regler och normer för VVS-auktorisation
EGA
1 dag
5 100 SEK
Flera orter (3)
För att bli godkänd som auktoriserat VVS-företag måste någon person på företaget och/eller filialen ha kunskap om gällande normer och...
BBR/PBL – regler och normer för VVS-branschen
IUC - Installatörernas Utbildningscentrum
1 dag
4 300 SEK
Flera orter (4)
IUC är godkänt av Säker Vatten AB att genomföra denna kurs. Kursen ger kunskap och kännedom om lagar, förordningar och...
AutodeskRevit MEP/VVS Grundkurs
Cadcraft
3 dagar
11 700 SEK
Flera orter (2)
Revit grundkurs inleds med en gemensam dag för alla inriktningar där vi går igenom gränssnittet och grundläggande funktioner. Sedan delas...
Branschregler för Säker Vatteninstallation
IUC - Installatörernas Utbildningscentrum
1 dag
3 600 SEK
Flera orter (5)
Utbildningen Branschregler för Säker Vatteninstallation 2016:1 ligger till grund för Autoriserad VVS-installation. Målet med kursen är att du som deltagare så...
Säker Vatteninstallation
EGA
1 dag
3 700 SEK
Flera orter (6)
Endagskurs Kurs i Branschregler Säker Vatteninstallation 2016:1 För att bli auktoriserat VVS-företag: • anställd personal med dokumenterade kunskaper om gällande...
Dimensionering av värmeinstallationer
Teknologisk Institut AB Sverige
7 dagar
23 500 SEK
Flera orter (2)
Utbildningen Dimensionering av värmeinstallationer ger dig kunskap att göra systemval och utföra dimensioneringsberäkningar. Kursen belyser hur viktiga VVS-installationerna är för...
Dimensionering av luftbehandlingsinstallationer
Teknologisk Institut AB Sverige
7 dagar
23 500 SEK
Flera orter (2)
Uppdaterad Utbildningen Dimensionering av luftbehandlingsinstallationer ger dig kunskap att göra systemval och utföra dimensioneringsberäkningar. Kursen belyser hur viktiga VVS-installationerna är...
Dimensionering av vatten- och avloppsinstallationer
Teknologisk Institut AB Sverige
4 dagar
15 000 SEK
Flera orter (2)
Utbildningen Dimensionering av vatten- och avloppsinstallationer ger dig kunskap att göra systemval och utföra dimensioneringsberäkningar. Kursen belyser hur viktiga VVS-installationerna...
Styr- och reglerteknik för värme- och ventilationssystem, steg 1
Teknologisk Institut AB Sverige
         
(1)
4 dagar
18 000 SEK
Flera orter (2)
Kursen Styr- och reglerteknik för värme- och ventilationssystem steg 1 är första delen i en stegutbildning i två steg för...
Säker Vatteninstallation
Teknologisk Institut AB Sverige
1 dag
3 800 SEK
Flera orter (2)
Branschregler Säker Vatteninstallation 2011:1 gäller från den 1 januari 2011. Branschreglerna ska säkerställa installationens kvalitet och förebygga person- och egendomsskador....
Bygglagstiftning OVK + certifieringsprov
IUC - Installatörernas Utbildningscentrum
3 dagar
9 200 SEK
Flera orter (3)
Kursen innehåller gällande ventilationsbestämmelser och ger dig kunskap inom 11-14§§ enligt BFS 2011:16 OVK1, som du behöver för att kunna ansöka...
Drift av värmeinstallationer
Teknologisk Institut AB Sverige
3 dagar
15 000 SEK
Flera orter (2)
Kursen är omarbetad!Utbildning för driftpersonal i värmeteknik. Värmeinstallationerna utgör en allt viktigare del av byggnadens klimatsystem. För att få ett...
Examination praktiskt prov för kyltekniker, kategori V
Lernia
3 timmar
3 600 SEK
Uppsala
Examinationen består av tre timmar praktiskt prov för kyltekniker i kategori V, där förnyelse ska genomföras vart femte år. Efter...
Examination praktiskt prov för kyltekniker kategorier I och II
Lernia
1 dag
3 600 SEK
Uppsala
Examinationen består av fyra timmar praktiskt prov för kyltekniker i alla kategorier, där förnyelse ska genomföras vart femte år. Efter...
Injustering av luftflöden
IUC - Installatörernas Utbildningscentrum
3 dagar
12 200 SEK
Katrineholm
För att erhålla rätt luftflöden och bra inomhusklimat krävs en väl genomförd injustering. Då minskar man också energiåtgång och ventilationsbuller....
Injustering av värmesystem
Teknologisk Institut AB Sverige
3 dagar
15 000 SEK
Flera orter (2)
Denna utbildning i injustering av värmesystem ger dig kunskap för att spara energi. En ojämn fördelning av vattnet i ett...
Omexaminering kyla
Teknologisk Institut AB Sverige
2 dagar
6 000 SEK
Karlskrona
Den här kursen är anpassad för dig som behöver förnya ett gällande personligt kylcertifikat.Det teoretiska provet idag kräver större kyl-...
Skadebesiktning av våtrum
Plus
2 dagar
11 400 SEK
Stockholm
Vattensakdor i våra fastigheter medför stora kostnader för Sveriges fastighetsägare, idag närmare bestämt 5 miljarder kronor om året! Att medvetet...
Skadebesiktning av våtrum
Plus
2 dagar
11 400 SEK
Göteborg
Vattensakdor i våra fastigheter medför stora kostnader för Sveriges fastighetsägare, idag närmare bestämt 5 miljarder kronor om året! Att medvetet...
Ventilationsteknik steg 1
Teknologisk Institut AB Sverige
         
(1)
3 dagar
14 900 SEK
Flera orter (2)
Ventilationsteknik steg 1 är en kurs som ger ökade kunskaper kring ventilation och därmed lägre driftkostnader. Goda kunskaper om ventilationssystemets...
Vitvaror - service och reparationer
Plus
2 dagar
11 800 SEK
Stockholm
Att spisen inte fungerar, ugnen gräddar ojämnt eller att mjölken fryser i kylskåpet är vanliga problem hos våra hyresgäster men...
Värme & ventilationsteknik för fastighetsvärdar
Plus
2 dagar
10 600 SEK
Eslöv
Inomhusklimatet upplevs olika av olika människor och det är många faktorer som styr vad hyresgästen upplever som ett bra klimat....
Injustering av luftflöden
Teknologisk Institut AB Sverige
3 dagar
15 300 SEK
Flera orter (2)
En riktigt gjord injustering skall vara väl dokumenterad med hjälp av mätprotokoll och injusteringsrapport. Dessutom leder en riktigt gjord injustering...
Teoretisk kyl- och värmepumpteknik
Teknologisk Institut AB Sverige
5 dagar
19 200 SEK
Flera orter (2)
Denna kurs i teoretisk kyl- och värmepumpteknik passar mycket bra för såväl praktiker, teoretiker eller nybörjare.Kursen ger dig grundläggande kunskaper...
Certifierad ventilationsmontör - steg 2
IUC - Installatörernas Utbildningscentrum
2 dagar
9 200 SEK
Katrineholm
Steg 2-certifierad ventilationsmontör är en fortsättning på vår kurs ventilationsmontör-steg 1. Det är en teoretisk kurs som ska ge kunskaper...
Dimensionering och installation av fjärrvärmecentraler
Teknologisk Institut AB Sverige
3 dagar
14 900 SEK
Stockholm
Sveriges fjärrvärmenät består idag av mer än 23 000 km nedlagda ledningar.I Sverige finns drygt 100 000 fjärrvärmecentraler anslutna i...
Ledande ventilationsmontör - Steg 3
IUC - Installatörernas Utbildningscentrum
3 dagar
12 150 SEK
Katrineholm
Denna kurs ger deltagaren kompetens att utföra arbete i en funktionsentreprenad inklusive möten, funktionsprovning och besiktning.  ...
Livscykelkostnad, LCC
Teknologisk Institut AB Sverige
1 dag
5 000 SEK
Flera orter (2)
Utbildningen Livscykelkostnad, LCC ger dig kunskap att praktiskt kunna genomföra LCC-beräkningar inför val av investeringsalternativ.LCC (livscykelkostnad) är en ekonomisk beräkningsmetod...
OVK – kurs inför certifiering
Teknologisk Institut AB Sverige
         
(1)
3 dagar
9 300 SEK
Flera orter (2)
I vår utbildning OVK – kurs inför certifiering får du kännedom och den kunskap inom 11-14§§ enligt BFS 2011:16 som...
Skadebesiktning av våtrum
Plus
2 dagar
11 400 SEK
Malmö
Vattensakdor i våra fastigheter medför stora kostnader för Sveriges fastighetsägare, idag närmare bestämt 5 miljarder kronor om året! Att medvetet...
Säker och effektiv rensning av avloppsledningar
Teknologisk Institut AB Sverige
2 dagar
11 000 SEK
Flera orter (2)
Det vanligaste sättet att rengöra spill- och dagvattenledningar är att spola rent dem från diverse beläggningar och sediment. Detta medför...
Ventilationsteknik
IUC - Installatörernas Utbildningscentrum
2 dagar
9 850 SEK
Katrineholm
Att ventilationen fungerar väl är en förutsättning för att människor ska må bra och kunna fungera i sina bostäder och...
Ventilationsteknik steg 2
Teknologisk Institut AB Sverige
3 dagar
14 900 SEK
Flera orter (2)
Med goda kunskaper om ventilationssystems uppbyggnad, funktion och underhållsbehov sparar du pengar, tid och arbete samt förbättrar luftkvalitet och komfort....
Hantera & planera för dagvatten
Teknologisk Institut AB Sverige
2 dagar
8 350 SEK
Stockholm
Under konferensen får du chansen att möta experter och kollegor från hela landet för att utveckla arbetet med dagvatten i...
Installationer - Styr och regler
BFAB (STF)
1 dag
7 900 SEK
Stockholm
Lär dig om olika system för att styra värme, ventilation och kyla! På den här kursen går vi bland annat...
OVK - praktisk kurs inför certifiering
Teknologisk Institut AB Sverige
5 dagar
15 900 SEK
Flera orter (2)
Som funktionskontrollant utreder du hur installationen är tänkt att fungera och hur den fungerar i verkligheten. Du ska identifiera verksamhetstyp...
VA-juridik och regresser vid översvämningsskador - STHLM
Teknologisk Institut AB Sverige
2 dagar
8 950 SEK
Stockholm
Hur ska du ta ställning i källaröversvämningsärenden? Vad finns det för krav på underlag? Dessa och många fler frågor besvaras...
Installationer - baskurs
BFAB (STF)
2 dagar
12 900 SEK
Stockholm
Med en helhetssyn på hur en byggnad och dess installationer samverkar kan du få fram välfungerande byggnader med effektiva lösningar....
Installationssamordning - problemlösaren i byggprojektet
BFAB (STF)
2 dagar
12 500 SEK
Stockholm
Kursen ger dig förståelse för rollen som installationssamordnare i byggprojekt. Under två dagar får du lära dig att styra, planera...
Rörledningar inom industrin
STF Ingenjörsutbildning AB
5 dagar
47 200 SEK
Flera orter (2)
Korrekt planerade och dimensionerade rörsystem är en förutsättning för en välfungerande industrianläggning. Vid projektering, tillverkning och montage av rörledningar är arbetet dessutom styrt...
VA-juridik och regresser vid översvämningsskador - GBG
Teknologisk Institut AB Sverige
2 dagar
8 950 SEK
Göteborg
Hur ska du ta ställning i källaröversvämningsärenden? Vad finns det för krav på underlag? Dessa och många fler frågor besvaras...
Värme & ventilationsteknik för fastighetsvärdar
Plus
2 dagar
10 600 SEK
Stockholm
Inomhusklimatet upplevs olika av olika människor och det är många faktorer som styr vad hyresgästen upplever som ett bra klimat....
Företagsanpassad utbildning
Branschregler för Säker Vatteninstallation - Företagsanpassad
IUC - Installatörernas Utbildningscentrum
1 dag
Rikstäckande
Branschregler Säker Vatteninstallation är ett regelverk som är framtaget av branschens aktörer med syftet att minska risken för vattenskador, legionellaspridning, brännskador...
Examination praktiskt prov för kyltekniker, kategori V
Lernia
 
Rikstäckande
Examinationen består av tre timmar praktiskt prov för kyltekniker i kategori V, där förnyelse ska genomföras vart femte år. Efter...
Internationell svetsspecialist, IWS
Lernia
 
Rikstäckande
Lernias utbildning till Internationell svetsspecialist (International Welding Specialist) är framtagen och kvalitetssäkrad av International Institute of Welding (IIW) och European...
  • = Reportage kopplat till arrangören
Visar 1-46 av 46 träffar
 

Mer om VVS-utbildningar

VVS står för Värme, Ventilation och Sanitet. Det är tack vare VVS-montörerna som vi kan ha en trivsam miljö inomhus, där vi kan tvätta, duscha och göra våra vardagssysslor.

Den traditionella synen på en VVS-montör är att det endast är ett hantverkaryrke. Men med teknikens stora frammarsch ställs det nu även krav på teknikkunskaper. Detta gör att det för VVS-montörerna blir allt mer centralt att vidareutbilda sig. Inom VVS- området sätts människan i centrum för allt som skapas, samtidigt som det blir allt viktigare att utföra installationer och förändringar ur ett miljöperspektiv.

Att utbilda sig till VVS-montör

En VVS-montörs huvudsakliga arbetsuppgifter består i att reparera rör för värme, sanitet och vatten i hus och anläggningar. Yrket har flera olika inriktningar, där en montör kan välja att specialisera sig eller bredda sina kunskaper till flera inriktningar. Man kan arbeta i gammal och ny miljö samt både i nybyggnation och i ROT-sektorn (Renovering, Om - och Tillbyggnad).

Vad en VVS-montör behöver kunna

Att arbeta som installatör kräver kunskaper inom följande områden: data, teknik, miljö och drift.
När man arbetar med installationer är det viktigt att man är bra på att läsa tekniska beskrivningar och ritningar. Man bör också ha goda kunskaper om olika material, samt hur de kan kombineras. Huvudsakligen arbetar man med rör i olika material, bl.a. stål, koppar, plast och gjutjärn. Dessa rör kopplas samman till värmepump, fjärrvärme, värmepanna och annat.

Svetsning är ofta en mycket central och en viktig del i en VVS-montörs arbete. Arbetsuppgifterna kan även bestå i att installera olje- och elpannor, solvärme, element samt det som ingår i ett badrum så som handfat, toalettstol och badkar.

VVS - Arbetsområden

Det finns många olika inriktningar innanför VVS-montörens arbetsområde. Man kan t ex arbeta med att reparera och installera olika sorters värmepumpar, värmepannor, golvvärmesystem och styr- och reglerutrustning. De som idag arbetar med kylteknik kan i grunden ha en utbildning inom VVS.

Oavsett vilket arbetsområde man har så är det viktigt att vara händig och ha ett gott öga för hantverk. Likaså bör man behärska den nya tekniken, eftersom mycket av arbetet även kräver att man har kunskap om datorer där olika styrsystem körs. Att arbeta inom VVS innebär alltså att arbetet spänner över både det hantverkliga och det tekniska området. I stora drag innebär arbetet att planera, installera och tillhandahålla hållbara lösningar för kunden.

Det förutspås att bli bra tider för den yrkesverksamma VVS-montören. Behovet ökar och tillgången på VVS-montörer med en gedigen utbildning i bagaget är inte tillräcklig.

Kylmontör

En kylmontörs arbetsuppgifter består i att bygga upp och installera rörsystem i olika anläggningar för kyla, luftkonditionering och frys. De arbetar med svetsning och hårdlödning när de fogar samman rören.

Moderna kylanläggningar kan förutom kylutrustningen även bestå av datoriserade styr- och övervakningssystem, där installation av denna även kan ingå i kylmontörens arbetsuppgifter.

Den yrkesverksamma bör även veta hur man använder mätutrustning.Denna kunskap är viktig eftersom kylanläggningar vid installationen, fylls med köldmedium och kräver kontroll av tryck och temperatur.

Industrimontör

Som industrimontör är du specialiserad på att dra rör i industrianläggningar. Man arbetar med att installera, montera och svetsa rör på olika processanläggningar inom industrin. Industrimontörens arbetsuppgifter kan även innefatta reparation och underhåll i form av felsökning, utbyte av skadade delar samt att reparera ledningar och täta läckor.

Kompetensutveckling

Du som är VVS-ingenjör kan exempelvis behöva kompetensutveckla dig inom:

  • Geoenergi och VVS-system
  • Värmepumpar och smarta el-nät
  • Regler och lagstiftning för VVS-branschen
  • Olika reningstekniker

Vad gör en VVS-ingenjör?

En VVS-ingenjör skapar funktionella inomhusmiljöer för människor att bo och arbeta i. Miljöerna ska även vara energieffektiva, vilket gör att du som är VVS-ingenjör kan behöva hålla dig uppdaterad via vidareutbildningar om ny teknik. Efter att ha utbildat dig till VVS-ingenjör kan du både arbeta som projektledare och konstruktör. Ibland kallades VVS-ingenjör tidigare installationsingenjör.