Visa utbildning.se som: Mobil

VVS-utbildningar

vvs utbildning

Du som arbetar med VVS gör ett viktigt jobb som ser till att det vi förväntar oss ska fungera, faktiskt fungerar. Men ny teknik kommer hela tiden. En VVS-utbildning ser till att du har rätt kompetens för att möta morgondagens utmaningar.

Säker Vatteninstallation för VVS-företag
IUC - Installatörernas Utbildningscentrum
1 dag
3 600 SEK
Flera orter (5)
Vi erbjuder utbildning i Säker Vatteninstallation för VVS-företag som ligger till grund för Auktoriserat VVS-företag. Efter godkänd kunskapskontroll kan du som är...
Byggregler och normer för VVS-företag, BBR/PBL
IUC - Installatörernas Utbildningscentrum
1 dag
4 300 SEK
Flera orter (4)
Den här kursen är en del i vad som krävs för att ditt VVS-företag ska bli, och få kalla sig,...
Säker vatteninstallation för VVS-företag
Teknologisk Institut AB Sverige
1 dag
3 800 SEK
Flera orter (2)
Kursen vänder sig främst till VVS-montörer och arbetsledare som jobbar eller kommer att jobba i ett av Säker Vatten auktoriserat...
Byggregler och Normer för VVS-Företag
EGA
1 dag
5 100 SEK
Flera orter (4)
Endagskurs För att bli godkänd som auktoriserat VVS-företag måste någon person på företaget och/eller filialen ha kunskap om gällande normer...
AMA VVS & Kyl 16
EGA
1 dag
5 500 SEK
Flera orter (3)
Endagskurs AMA VVS & Kyl 16 är avsedd som underlag och referens när tekniska beskrivningar för VVS- och kyltekniska arbeten...
Säker Vatteninstallation för VVS-Företag
EGA
1 dag
3 700 SEK
Flera orter (8)
Kurs i Branschregler Säker Vatteninstallation 2016:1. Endagskurs Kursmål Syftet med kursen är att öka kunskapen inom Säker Vatteninstallation. Kursinnehåll Vi går...
Styr- och reglerteknik, grundkurs
IUC - Installatörernas Utbildningscentrum
1 dag
5 300 SEK
Katrineholm
Kursen är en introduktion inom styr- och reglerteknik med fokus på fastigheter och dess VVS- och kylsystem. Du lär dig...
Dimensionering av värmeinstallationer
Teknologisk Institut AB Sverige
7 dagar
23 500 SEK
Flera orter (2)
Utbildningen Dimensionering av värmeinstallationer ger dig kunskap att göra systemval och utföra dimensioneringsberäkningar. Kursen belyser hur viktiga VVS-installationerna är för...
Dimensionering av luftbehandlingsinstallationer
Teknologisk Institut AB Sverige
7 dagar
23 500 SEK
Flera orter (2)
Uppdaterad Utbildningen Dimensionering av luftbehandlingsinstallationer ger dig kunskap att göra systemval och utföra dimensioneringsberäkningar. Kursen belyser hur viktiga VVS-installationerna är...
Dimensionering av vatten- och avloppsinstallationer
Teknologisk Institut AB Sverige
4 dagar
15 000 SEK
Flera orter (2)
Utbildningen Dimensionering av vatten- och avloppsinstallationer ger dig kunskap att göra systemval och utföra dimensioneringsberäkningar. Kursen belyser hur viktiga VVS-installationerna...
Styr- och reglerteknik för värme- och ventilationssystem, steg 1
Teknologisk Institut AB Sverige
         
(1)
4 dagar
18 000 SEK
Flera orter (2)
Kursen Styr- och reglerteknik för värme- och ventilationssystem steg 1 är första delen i en stegutbildning i två steg för...
Drift av värmeinstallationer
Teknologisk Institut AB Sverige
3 dagar
15 000 SEK
Flera orter (2)
Kursen är omarbetad!Utbildning för driftpersonal i värmeteknik. Värmeinstallationerna utgör en allt viktigare del av byggnadens klimatsystem. För att få ett...
Ventilationsmontör certifierad - steg 1
IUC - Installatörernas Utbildningscentrum
1 dag
5 200 SEK
Flera orter (2)
Vår utbildning är framtagen tillsammans med Svensk Ventilation för att ge dig som ventilationsmontör utökade teoretiska kunskaper för att bli certifierad...
Besiktning av luftledningar
STF Ingenjörsutbildning AB
2 dagar
13 400 SEK
Stockholm
Utför korrekta och väl underbyggda tillsyner av luftledningar och stolpstationer! På kursen går vi bland annat igenom gällande regelverk och...
Omexaminering kyla
Teknologisk Institut AB Sverige
2 dagar
6 000 SEK
Karlskrona
Den här kursen är anpassad för dig som behöver förnya ett gällande personligt kylcertifikat.Det teoretiska provet idag kräver större kyl-...
Bygglagstiftning OVK + certifieringsprov
IUC - Installatörernas Utbildningscentrum
3 dagar
9 400 SEK
Flera orter (3)
Det råder brist på funktionskontrollanter. Är du behörig och uppfyller kraven för att ansöka om OVK-behörighet så är det här...
Injustering av luftflöden
IUC - Installatörernas Utbildningscentrum
3 dagar
12 800 SEK
Katrineholm
Att kunna finjustera och ställa in rätt luftflöden i ventilationssystem bidrar till att minska både energiåtgång och ventilationsbuller. Ett rätt...
Examination praktiskt prov för kyltekniker, kategori V
Lernia
3 timmar
3 600 SEK
Uppsala
Examinationen består av tre timmar praktiskt prov för kyltekniker i kategori V, där förnyelse ska genomföras vart femte år. Efter...
Examination praktiskt prov för kyltekniker kategorier I och II
Lernia
1 dag
3 600 SEK
Uppsala
Examinationen består av fyra timmar praktiskt prov för kyltekniker i alla kategorier, där förnyelse ska genomföras vart femte år. Efter...
Ventilationsmontör certifierad - steg 2
IUC - Installatörernas Utbildningscentrum
2 dagar
9 200 SEK
Katrineholm
Vår utbildning är framtagen tillsammans medSvensk Ventilationför att ge dig som ventilationsmontör utökade teoretiska kunskaper för att bli certifierad ventilationsmontör. Kursen...
Ventilationsmontör certifierad - steg 3
IUC - Installatörernas Utbildningscentrum
3 dagar
12 800 SEK
Katrineholm
Vår utbildning är framtagen tillsammans med Svensk Ventilation för att ge dig som ventilationsmontör utökade teoretiska kunskaper för att bli certifierad...
Ventilationsteknik
IUC - Installatörernas Utbildningscentrum
2 dagar
10 300 SEK
Katrineholm
Genom vår kurs i ventilationsteknik får du goda grundkunskaper kring ventilationssystemens uppbyggnad och teknik. Dessa kunskaper har stor betydelse för...
Installationssamordning - problemlösaren i byggprojektet
BFAB (STF)
2 dagar
12 500 SEK
Stockholm
Kursen ger dig förståelse för rollen som installationssamordnare i byggprojekt för att smidigt leda en installationssamordning från start till mål. Här...
Avlopp & Rening
Teknologisk Institut AB Sverige
2 dagar
8 350 SEK
Stockholm
Den populära konferensen Avlopp & rening är tillbaka! Med ett nytt program belyser konferensen aktuella utmaningar och frågor för dig...
Injustering av värmesystem
Teknologisk Institut AB Sverige
3 dagar
15 000 SEK
Flera orter (2)
Denna utbildning i injustering av värmesystem ger dig kunskap för att spara energi. En ojämn fördelning av vattnet i ett...
Ventilationsmontörsutbildning - en ny utbildningsmöjlighet!
IUC - Installatörernas Utbildningscentrum
6 veckor
66 500 SEK
Katrineholm
Nu finns en ny möjlighet för dig som är anställd på ett ventilationsföretag och vill utbilda dig till ventilationsmontör. IUC...
Ventilationsteknik steg 1
Teknologisk Institut AB Sverige
         
(1)
3 dagar
14 900 SEK
Flera orter (2)
Ventilationsteknik steg 1 är en kurs som ger ökade kunskaper kring ventilation och därmed lägre driftkostnader. Goda kunskaper om ventilationssystemets...
Värme och ventilationsteknik - fördjupning
Plus
3 dagar
14 000 SEK
Flera orter (2)
Vi startar dag 1 med lunch och avslutar dag 3 kl 14.00 med fika....
Badanläggningar
Teknologisk Institut AB Sverige
2 dagar
8 780 SEK
Stockholm
Under två fullspäckade dagar samlar vi forskare, experter och spännande praktikfall för att återigen göra en djupdykning i den svenska...
Dimensionering och installation av fjärrvärmecentraler
Teknologisk Institut AB Sverige
3 dagar
14 900 SEK
Stockholm
Sveriges fjärrvärmenät består idag av mer än 23 000 km nedlagda ledningar.I Sverige finns drygt 100 000 fjärrvärmecentraler anslutna i...
Driftteknik - värme och ventilation
Plus
5 dagar
22 900 SEK
Göteborg
Vårt driftlaboratorium är hjärtat i denna utbildning.Vi har ett komplett värme och ventilationssystem där du får ett helhetsgrepp och praktiskt...
Injustering av luftflöden
Teknologisk Institut AB Sverige
3 dagar
15 300 SEK
Flera orter (2)
En riktigt gjord injustering skall vara väl dokumenterad med hjälp av mätprotokoll och injusteringsrapport. Dessutom leder en riktigt gjord injustering...
Livscykelkostnad, LCC
Teknologisk Institut AB Sverige
1 dag
5 000 SEK
Flera orter (2)
Utbildningen Livscykelkostnad, LCC ger dig kunskap att praktiskt kunna genomföra LCC-beräkningar inför val av investeringsalternativ.LCC (livscykelkostnad) är en ekonomisk beräkningsmetod...
OVK – kurs inför certifiering
Teknologisk Institut AB Sverige
         
(1)
3 dagar
9 300 SEK
Flera orter (2)
OBS! Boverkets föreskrifter och allmänna råd om funktionskontroll av ventilationssystem och certifiering av sakkunniga har ändrats från BFS 2011:16 till...
Sanitet - service och reparationer
Plus
2 dagar
11 800 SEK
Flera orter (2)
På denna kurs lägger vi tyngden på praktiska övningar och du får vara med och lösa problemen med rinnande toaletter...
Skadebesiktning av våtrum
Plus
2 dagar
11 400 SEK
Flera orter (3)
Ett medvetet och strukturerat arbete!...
Säker och effektiv rensning av avloppsledningar
Teknologisk Institut AB Sverige
2 dagar
11 000 SEK
Flera orter (2)
Det vanligaste sättet att rengöra spill- och dagvattenledningar är att spola rent dem från diverse beläggningar och sediment. Detta medför...
Säker Vatteninstallation
Plus
0.5 dagar
 
Stockholm
För fastighetsbranschen. Nya branschregler 2016:1....
Teoretisk kyl- och värmepumpteknik
Teknologisk Institut AB Sverige
5 dagar
19 200 SEK
Flera orter (2)
Denna kurs i teoretisk kyl- och värmepumpteknik passar mycket bra för såväl praktiker, teoretiker eller nybörjare.Kursen ger dig grundläggande kunskaper...
Ventilationsmontör certifierad - paket
IUC - Installatörernas Utbildningscentrum
5 dagar
19 900 SEK
Katrineholm
Den här utbildningen är framtagen tillsammans med Svensk Ventilation för att ge dig som ventilationsmontör utökade teoretiska kunskaper för att...
Ventilationsteknik steg 2
Teknologisk Institut AB Sverige
3 dagar
14 900 SEK
Flera orter (2)
Med goda kunskaper om ventilationssystems uppbyggnad, funktion och underhållsbehov sparar du pengar, tid och arbete samt förbättrar luftkvalitet och komfort....
Vitvaror - Service och reparationer
Plus
2 dagar
11 800 SEK
Flera orter (3)
Att spisen inte fungerar, ugnen gräddar ojämnt eller att mjölken fryser i kylskåpet är vanliga problem hos våra hyresgäster men...
Fuktmätning i praktiken
Plus
1 dag
6 900 SEK
Flera orter (2)
Fukt orsakar ofta problem i våra fastigheter med stora kostnader som följd. Det är därför mycket viktigt att hålla kontroll...
OVK - praktisk kurs inför certifiering
Teknologisk Institut AB Sverige
5 dagar
15 900 SEK
Flera orter (2)
Som funktionskontrollant utreder du hur installationen är tänkt att fungera och hur den fungerar i verkligheten. Du ska identifiera verksamhetstyp...
Fukt och mögel
Plus
2 dagar
10 600 SEK
Flera orter (3)
Det största byggtekniska problemet....
Installationer - baskurs
BFAB (STF)
2 dagar
12 900 SEK
Stockholm
Bli en bättre kravställare och öka din förmåga till teknisk dialog för välfungerande byggnader med effektiva lösningar. En framgångsrik byggprojektledare...
Rörledningar inom industrin
STF Ingenjörsutbildning AB
5 dagar
47 200 SEK
Göteborg
Korrekt planerade och dimensionerade rörsystem är en förutsättning för en välfungerande industrianläggning. Vid projektering, tillverkning och montage av rörledningar är arbetet dessutom styrt...
Värme och ventilationsteknik för fastighetsvärdar
Plus
2 dagar
11 800 SEK
Flera orter (2)
Inomhusklimatet upplevs olika av olika människor och det är många faktorer som styr vad hyresgästen upplever som ett bra klimat....
Företagsanpassad utbildning
Examination praktiskt prov för kyltekniker, kategori V
Lernia
   
Rikstäckande
Examinationen består av tre timmar praktiskt prov för kyltekniker i kategori V, där förnyelse ska genomföras vart femte år. Efter...
Internationell svetsspecialist, IWS
Lernia
   
Rikstäckande
Lernias utbildning till Internationell svetsspecialist (International Welding Specialist) är framtagen och kvalitetssäkrad av International Institute of Welding (IIW) och European...
  • = Reportage kopplat till arrangören
Visar 1-50 av 50 träffar
 

Mer om VVS-utbildningar

VVS står för Värme, Ventilation och Sanitet. Det är tack vare VVS-montörerna som vi kan ha en trivsam miljö inomhus, där vi kan tvätta, duscha och göra våra vardagssysslor.

Den traditionella synen på en VVS-montör är att det endast är ett hantverkaryrke. Men med teknikens stora frammarsch ställs det nu även krav på teknikkunskaper. Detta gör att det för VVS-montörerna blir allt mer centralt att vidareutbilda sig. Inom VVS- området sätts människan i centrum för allt som skapas, samtidigt som det blir allt viktigare att utföra installationer och förändringar ur ett miljöperspektiv.

Att utbilda sig till VVS-montör

En VVS-montörs huvudsakliga arbetsuppgifter består i att reparera rör för värme, sanitet och vatten i hus och anläggningar. Yrket har flera olika inriktningar, där en montör kan välja att specialisera sig eller bredda sina kunskaper till flera inriktningar. Man kan arbeta i gammal och ny miljö samt både i nybyggnation och i ROT-sektorn (Renovering, Om - och Tillbyggnad).

Vad en VVS-montör behöver kunna

Att arbeta som installatör kräver kunskaper inom följande områden: data, teknik, miljö och drift.
När man arbetar med installationer är det viktigt att man är bra på att läsa tekniska beskrivningar och ritningar. Man bör också ha goda kunskaper om olika material, samt hur de kan kombineras. Huvudsakligen arbetar man med rör i olika material, bl.a. stål, koppar, plast och gjutjärn. Dessa rör kopplas samman till värmepump, fjärrvärme, värmepanna och annat.

Svetsning är ofta en mycket central och en viktig del i en VVS-montörs arbete. Arbetsuppgifterna kan även bestå i att installera olje- och elpannor, solvärme, element samt det som ingår i ett badrum så som handfat, toalettstol och badkar.

VVS - Arbetsområden

Det finns många olika inriktningar innanför VVS-montörens arbetsområde. Man kan t ex arbeta med att reparera och installera olika sorters värmepumpar, värmepannor, golvvärmesystem och styr- och reglerutrustning. De som idag arbetar med kylteknik kan i grunden ha en utbildning inom VVS.

Oavsett vilket arbetsområde man har så är det viktigt att vara händig och ha ett gott öga för hantverk. Likaså bör man behärska den nya tekniken, eftersom mycket av arbetet även kräver att man har kunskap om datorer där olika styrsystem körs. Att arbeta inom VVS innebär alltså att arbetet spänner över både det hantverkliga och det tekniska området. I stora drag innebär arbetet att planera, installera och tillhandahålla hållbara lösningar för kunden.

Det förutspås att bli bra tider för den yrkesverksamma VVS-montören. Behovet ökar och tillgången på VVS-montörer med en gedigen utbildning i bagaget är inte tillräcklig.

Kylmontör

En kylmontörs arbetsuppgifter består i att bygga upp och installera rörsystem i olika anläggningar för kyla, luftkonditionering och frys. De arbetar med svetsning och hårdlödning när de fogar samman rören.

Moderna kylanläggningar kan förutom kylutrustningen även bestå av datoriserade styr- och övervakningssystem, där installation av denna även kan ingå i kylmontörens arbetsuppgifter.

Den yrkesverksamma bör även veta hur man använder mätutrustning.Denna kunskap är viktig eftersom kylanläggningar vid installationen, fylls med köldmedium och kräver kontroll av tryck och temperatur.

Industrimontör

Som industrimontör är du specialiserad på att dra rör i industrianläggningar. Man arbetar med att installera, montera och svetsa rör på olika processanläggningar inom industrin. Industrimontörens arbetsuppgifter kan även innefatta reparation och underhåll i form av felsökning, utbyte av skadade delar samt att reparera ledningar och täta läckor.

Kompetensutveckling

Du som är VVS-ingenjör kan exempelvis behöva kompetensutveckla dig inom:

  • Geoenergi och VVS-system
  • Värmepumpar och smarta el-nät
  • Regler och lagstiftning för VVS-branschen
  • Olika reningstekniker

Vad gör en VVS-ingenjör?

En VVS-ingenjör skapar funktionella inomhusmiljöer för människor att bo och arbeta i. Miljöerna ska även vara energieffektiva, vilket gör att du som är VVS-ingenjör kan behöva hålla dig uppdaterad via vidareutbildningar om ny teknik. Efter att ha utbildat dig till VVS-ingenjör kan du både arbeta som projektledare och konstruktör. Ibland kallades VVS-ingenjör tidigare installationsingenjör.