Visa utbildning.se som: Mobil

Utbildning för lärare och skolpersonal

vidareutbildningar för skolpersonal

Nedan hittar du utbildningar för dig som arbetar inom skolväsendet. 

Om du vill ha kostnadsfri information hemskickad eller önskar bli kontaktad av en utbildningsarrangör har du även möjlighet att fylla i ett intresseformulär för varje utbildning.

Vi på utbildning.se önskar dig lycka till med att hitta den kompetensutveckling du söker!

Offentlighet och sekretess inom skola och förskola
JP Infonet AB
1 dag
4 300 SEK
Stockholm
Reglerna om offentlighet, sekretess och tystnadsplikt är något som de flesta som arbetar inom förskola och skola kommer i kontakt...
Specialistkurs för psykologer: Positivt beteendestöd
Psykologpartners W & W AB
         
(5)
5 dagar
15 000 SEK
Stockholm
Välkommen till en specialistkurs som fördjupar dina kunskaper i tillämpad beteendeanalys och dess tillämpning. Utbildningen har ett riktat fokus på...
Skoldagen
Arbetsmiljöforum
1 dag
3 995 SEK
Stockholm
Seminariet ger dig som är chef, ledare eller medarbetare inom skolan kunskap om hur du skapar förutsättningar för en frisk...
Skolan i en digital värld - ett praktiskt juridiskt perspektiv
JP Infonet AB
1 dag
4 300 SEK
Stockholm
Konsekvenserna av den tekniska utvecklingen syns ofta tidigt inom skolan. De högre skolkraven gör att man inte alltid lägger ner den tid...
Kollegialt lärande
Pilou
6 dagar
11 800 SEK
Ängelholm
Välkommen till sex inspirerande dagar på Margretetorps Gästgifvaregård! Under denna utbildning får du praktiska verktyg och modeller för att organisera...
Elevhälsodagarna 2018
Teknologisk Institut AB Sverige
2 dagar
7 680 SEK
Stockholm
Utveckla elevhälsoarbetet på din skola och ta del av både experter och goda exempel från skolor som delar med sig...
Skolplikt
JP Infonet AB
1 dag
3 950 SEK
Stockholm
Skolplikten innebär ett krav på närvaro i skolan men också en mycket långtgående rätt till utbildning för de elever som...
Integritetsskydd i skolans verksamhet enligt GDPR - från lagstiftning till praktiskt arbete i skolan
Studia
2 dagar
9 500 SEK
Stockholm
Denna konferens ger dig fördjupning kring hur EU:s nya lagstiftning om dataskydd påverkar skolans verksamhet. Den första dagen går vi...
Räknesvårigheter
Kompetensteamet
2 dagar
6 180 SEK
Stockholm
Arbetar du med elever med räknesvårigheter? Då är du varmt välkommen till denna tvådagarskurs i utredning och pedagogiska åtgärder vid...
Skoljuridikens dag 2017
JP Infonet AB
1 dag
4 300 SEK
Stockholm
Skoljuridikens dag är JP Utbildnings årliga återkommande nyhets- och aktualitetsdag inom skolans område. Efter ett inledande avsnitt med en kort...
Skoljuridiken i praktiken - den rättsliga regleringen av skolan
JP Infonet AB
1 dag
3 950 SEK
Stockholm
Den nya Skollagen har inneburit omfattande förändringar. Så långt som möjligt ska samma regler tillämpas i såväl offentliga som i fristående skolor....
Skolgången för nyanlända barn
JP Infonet AB
3 timmar
2 700 SEK
Flera orter (2)
Barn och ungdomar som nyligen kommit till Sverige är ingen homogen grupp men förenas av att de i princip alltid...
NO-läraren
Kompetensteamet
2 dagar
3 495 SEK
Stockholm
I årets upplaga av NO-läraren får favoriterna från förra året sällskap med nya inspirerande föreläsare. De kommer uppdatera, utveckla och...
Bild i skolan
Kompetensteamet
2 dagar
5 495 SEK
Stockholm
I årets fullspäckade program av Bild i skolan 2018 varvas uppdaterade favoriter såsom bildanalys och samtidskonst med nyheter som ger...
Skolbibliotek 2017
Teknologisk Institut AB Sverige
2 dagar
6 750 SEK
Stockholm
För sjunde året i rad ger den årliga konferensen Skolbibliotek dig exempel på hur du kan ta tillvara på skolbibliotekets...
Kommunala utmaningar inom idrott och fritid
Kompetensteamet
2 dagar
6 480 SEK
Stockholm
Konferensen är framtagen för dig som arbetar med idrott- och fritidsfrågor i kommunen. Under två lärorika dagar får du inspiration,...
Svensklärare
Kompetensteamet
2 dagar
5 495 SEK
Stockholm
Den uppskattade svensklärarkonferensen kommer tillbaka i januari med uppdaterade favoriter och nya inspirerande och lärorika föreläsningar. Under två fullmatade dagar...
Särskolan 2018
Teknologisk Institut AB Sverige
2 dagar
6 750 SEK
Stockholm
Under två inspirerande dagar får du chans att lyssna till ledande experter inom branschen och ta del av framstående praktikfall...
Utbildning för skoladministratörer - en juridisk grundkurs
JP Infonet AB
1 dag
3 320 SEK
Malmö
Som skoladministratör arbetar man lite som ”spindeln i nätet” och kommer i kontakt med en mängd olika områden inom skoljuridiken...
Hedersproblematik hos barn och unga
Teknologisk Institut AB Sverige
2 dagar
5 450 SEK
Stockholm
Hur kan vi förebygga och förhindra problemet med hedersförtryck och våld för de barn och unga som är utsatta?...
Matematiksvårigheter
Teknologisk Institut AB Sverige
2 dagar
6 750 SEK
Stockholm
Få konkreta metoder och ta del av beprövade erfarenheter om hur du genom fokus på matematiksvårigheter kan inkludera, engagera och...
Slöjdlärare
Kompetensteamet
         
(7)
2 dagar
3 690 SEK
Stockholm
Under två kunskapstäta dagar samlar vi några av Sveriges mest kunniga talare inom slöjdläraryrket för att uppdatera kunskaperna inom högaktuella...
Tilläggsbelopp i teori & praktik
Teknologisk Institut AB Sverige
1 dag
6 950 SEK
Stockholm
På denna kurs får du fördjupad kunskap om reglerna kring tilläggsbelopp, du får även tillfälle att ställa de frågor du...
Förskolan och juridiken
JP Infonet AB
1 dag
3 950 SEK
Stockholm
Kursen innehåller en genomgång av den juridik som har praktisk betydelse för förskolan. Bland annat går den igenom skollagens inflytande,...
Idrottslärare
Kompetensteamet
         
(4)
2 dagar
5 600 SEK
Stockholm
I årets upplaga av konferensen för idrottslärare får du möta nya och efterfrågade föreläsare från hela Sverige. Under två fullspäckade...
Konkret & lustfylld matematik
Teknologisk Institut AB Sverige
2 dagar
6 750 SEK
Stockholm
Inspireras av praktiska klassrumsexempel, ny forskning och kreativa arbetssätt som hjälper dig att höja elevernas engagemang, självförtroende samt måluppfyllelse....
Specialpedagogikdagarna
Teknologisk Institut AB Sverige
2 dagar
5 980 SEK
Göteborg
Du som specialpedagog och speciallärare har en viktig roll att handleda och vägleda skolans lärare för att hjälpa de elever...
Ekonomistyrning på utbildningsförvaltningen
Teknologisk Institut AB Sverige
2 dagar
8 550 SEK
Stockholm
Genom att varva praktikfall med expertanföranden ger vi dig verktyg och uppslag för hur du kan optimera styrning och resursfördelning...
Fritidspedagogen
Kompetensteamet
2 dagar
5 495 SEK
Stockholm
Under två dagar kommer du att få praktiska verktyg och konkreta tips till att förbättra, uppdatera och utveckla ditt arbete....
Musikläraren
Kompetensteamet
2 dagar
3 980 SEK
Stockholm
Den uppskattade musiklärarkonferensen kommer tillbaka i april! Programmet bjuder på uppdaterade favoriter och nya inspirerande föreläsningar. Under två kunskapsintensiva dagar...
SFI-dagarna
Teknologisk Institut AB Sverige
2 dagar
6 750 SEK
Stockholm
En bra SFI-undervisning har aldrig varit viktigare och du som SFI-lärare har ett stort ansvar över nyanländas framtid och förutsättningar...
Skolmåltid
Kompetensteamet
2 dagar
5 180 SEK
Stockholm
Varmt välkommen till Skolmåltid 2018! Efter en uppskattad konferens med ”Skolmåltid 2017” bjuder vi nu på nytt in dig som...
Systematiskt kvalitetsarbete
Pilou
6 dagar
11 800 SEK
Ängelholm
Utbildningen i systematiskt kvalitetsarbete ges under sex dagar och sträcker sig över en längre tid för att möjliggöra arbete på...
Barnsamtal
Teknologisk Institut AB Sverige
2 dagar
8 350 SEK
Stockholm
Tillsammans med en mycket erfaren kursledare får du det du behöver för att på bästa sätt klara av samtalen med...
Studio 3 – förstå och bemöta människor med utmanande beteenden
Lära
3 dagar
5 950 SEK
Flera orter (19)
I utbildningen går vi igenom aktuell lagstiftning och juridiska aspekter kring vad man får och inte får göra i hotfulla...
Processledarutbildning 1.0
Pilou
         
(5)
5 tillfällen
8 900 SEK
Ängelholm
Vår grundläggande processledarutbildning ges på fem dagar och syftar till att stödja förskolors, skolors och andra verksamheters långsiktiga utvecklingsarbeten. Den...
Företagsanpassad utbildning
Entreprenöriellt förhållningssätt i skolan
Pilou
Anpassad
Rikstäckande
Hur man kan organisera sin verksamhet så att entreprenörskapet får plats att växa och som leder fram till att barn...
Synligt lärande - Hattie omsatt i praktiken
NET Nils-Eric Tedgård
         
(19)
Kontakta oss för mer information
Rikstäckande
Alla vill ha goda resultat, kvalitet, i skolan men det verkar svårt att nå samstämmighet kring hur det ska gå till....
Brandkurs Förskola
Brandfast
         
(5)
3 timmar
Rikstäckande
Bränder på förskolar inträffar tyvärr allt för ofta. På denna utbildning lär du dig att förebygga brand men även hur...
Utbildning för utbildare - Företagsanpassad
Framfot företagsutbildning
2 dagar
Rikstäckande
             Utbildningspedagogik som ger effekt Att utbilda är bland de roligaste som finns och det...
Coachande ledarskap för lärare
Tuff ledarskapsträning AB
2 dagar
Rikstäckande
Coachande ledarskap är ett effektivt, tydligt och praktiskt ledarskap. Utbildningen kommer ge dig verktyg och förhållningssätt för bättre kommunikation med...
Studio 3 – förstå och bemöta människor med utmanande beteenden
Lära
3 dagar
Rikstäckande
I utbildningen går vi igenom aktuell lagstiftning och juridiska aspekter kring vad man får och inte får göra i hotfulla...
E-learning
Diplomerad Ungdomskonsulent
Expressa Utbildningscenter
Varierande/flexibel. Du kan även delbetala utbildningen.
15 900 SEK
Distans
Ungdomskonsulentutbildningen är för dig som arbetar med ungdomar eller har intresse av att arbeta med ungdomar. Utbildningen avser att ge...
  • = Reportage kopplat till arrangören
  • = Film
Visar 1-43 av 43 träffar