Visa utbildning.se som: Mobil

Utbildning för lärare och skolpersonal

vidareutbildningar för skolpersonal

Nedan hittar du utbildningar för dig som arbetar inom skolväsendet. 

Om du vill ha kostnadsfri information hemskickad eller önskar bli kontaktad av en utbildningsarrangör har du även möjlighet att fylla i ett intresseformulär för varje utbildning.

Vi på utbildning.se önskar dig lycka till med att hitta den kompetensutveckling du söker!

Offentlighet och sekretess inom skola och förskola
JP Infonet AB
1 dag
4 300 SEK
Stockholm
Reglerna om offentlighet, sekretess och tystnadsplikt är något som de flesta som arbetar inom förskola och skola kommer i kontakt...
Framtidens skola
Teknologisk Institut AB Sverige
2 dagar
2 995 SEK
Flera orter (2)
Vad säger aktuell forskning om framtidens skola? Hur kommer den digitala utvecklingen påverka läromedlen och därmed utbildningen? Vilka krav ställer...
Ny som chef och ledare i förskola och skola
Confex - Öppna utbildningar
2 dagar
7 995 SEK
Stockholm
För dig som är chef eller ledare inom förskola eller skola. Vår kursledare Carina Lätt ger dig vertygen som krävs...
Språk och kommunikation - praktiska verktyg i förskolan
Psykologpartners W & W AB
1 dag
1 750 SEK
Stockholm
Varmt välkommen till en inspirerande utbildningsdag om hur du kan främja kommunikation och språk hos förskolebarn. Målet är att du...
Skoldagen
Arbetsmiljöforum
1 dag
3 995 SEK
Stockholm
Seminariet ger dig som är chef, ledare eller medarbetare inom skolan kunskap om hur du skapar förutsättningar för en frisk...
Studie- och yrkesvägledaren 2017
Kompetensteamet
2 dagar
3 690 SEK
Stockholm
Studie- och yrkesvägledaren 2017 är speciellt framtagen för dig som arbetar som studie- och yrkesvägledare i Sveriges grund- och gymnasieskolor....
Skolplikt
JP Infonet AB
1 dag
3 950 SEK
Stockholm
Skolplikten innebär ett krav på närvaro i skolan men också en mycket långtgående rätt till utbildning för de elever som...
Skolan i en digital värld - ett praktiskt juridiskt perspektiv
JP Infonet AB
1 dag
4 300 SEK
Stockholm
Konsekvenserna av den tekniska utvecklingen syns ofta tidigt inom skolan. De högre skolkraven gör att man inte alltid lägger ner den tid...
Integritetsskydd i skolans verksamhet enligt GDPR - från lagstiftning till praktiskt arbete i skolan
Studia
2 dagar
9 500 SEK
Stockholm
Denna konferens ger dig fördjupning kring hur EU:s nya lagstiftning om dataskydd påverkar skolans verksamhet. Den första dagen går vi...
Kollegialt lärande
Pilou
6 dagar
11 800 SEK
Ängelholm
Välkommen till sex inspirerande dagar på Margretetorps Gästgifvaregård! Under denna utbildning får du praktiska verktyg och modeller för att organisera...
Skoljuridikens dag 2017
JP Infonet AB
1 dag
4 300 SEK
Stockholm
Skoljuridikens dag är JP Utbildnings årliga återkommande nyhets- och aktualitetsdag inom skolans område. Efter ett inledande avsnitt med en kort...
Specialpedagogik 2017
Kompetensteamet
2 dagar
5 980 SEK
Stockholm
Vår årliga konferens för dig som arbetar som specialpedagog/speciallärare lägger i år fokus på att ge dig en mer djupgående...
Räknesvårigheter
Kompetensteamet
2 dagar
6 180 SEK
Stockholm
Arbetar du med elever med räknesvårigheter? Då är du varmt välkommen till denna tvådagarskurs i utredning och pedagogiska åtgärder vid...
Skoljuridiken i praktiken - den rättsliga regleringen av skolan
JP Infonet AB
1 dag
3 950 SEK
Stockholm
Den nya Skollagen har inneburit omfattande förändringar. Så långt som möjligt ska samma regler tillämpas i såväl offentliga som i fristående skolor....
Bild i skolan
Kompetensteamet
2 dagar
5 495 SEK
Stockholm
I årets upplaga av Bild i skolan finner du uppdaterade favoriter från 2016 såsom inspirerande föreläsningar om film och foto,...
Skolgången för nyanlända barn
JP Infonet AB
3 timmar
2 700 SEK
Flera orter (2)
Barn och ungdomar som nyligen kommit till Sverige är ingen homogen grupp men förenas av att de i princip alltid...
Kontaktcenter
Teknologisk Institut AB Sverige
2 dagar
8 550 SEK
Stockholm
Dagens medborgare ställer stora krav på framtidens kontaktcenter så som ökad tillgänglighet, hög kvalitet samt god service. Är ditt kontaktcenter...
NO-läraren
Kompetensteamet
2 dagar
3 495 SEK
Stockholm
Konferensen är speciellt framtagen för dig som arbetar som NO-lärare på högstadie- eller gymnasieskola. Under två lärorika dagar kommer du...
Slöjdlärare 2017
Kompetensteamet
2 dagar
5 690 SEK
Stockholm
Under två kunskapstäta dagar samlar vi några av Sveriges mest kunniga talare inom slöjdläraryrket för att uppdatera kunskaperna inom högaktuella...
Kommunala utmaningar inom idrott och fritid
Kompetensteamet
2 dagar
6 480 SEK
Stockholm
Konferensen är framtagen för dig som arbetar med idrott- och fritidsfrågor i kommunen. Under två lärorika dagar får du inspiration,...
Skolkuratordagarna 2017
Teknologisk Institut AB Sverige
2 dagar
6 750 SEK
Stockholm
Arbetet som skolkurator i en värld i ständig förändring ställer oerhörda krav på dig att hänga med. På konferensen får...
Svensklärare
Kompetensteamet
2 dagar
5 495 SEK
Stockholm
För dig som vill utveckla kunskaperna inom högaktuella frågor som genomsyrar svensklärarens vardag. Läsförståelse, skrivförmåga, informationssökning och källkritik, bedömning och betygsättning...
Utbildning för skoladministratörer - en juridisk grundkurs
JP Infonet AB
1 dag
3 320 SEK
Malmö
Som skoladministratör arbetar man lite som ”spindeln i nätet” och kommer i kontakt med en mängd olika områden inom skoljuridiken...
Fritidspedagogen
Kompetensteamet
2 dagar
5 495 SEK
Stockholm
Under två dagar kommer du att få praktiska verktyg och konkreta tips till att förbättra, uppdatera och utveckla ditt arbete....
Musikläraren
Kompetensteamet
2 dagar
3 695 SEK
Stockholm
I årets upplaga av Musikläraren bjuder programmet på nyheter såsom inspirerande föreläsningar inom digitala verktyg, ensemblespel och musikskapande i praktiken....
Skolmåltid
Kompetensteamet
2 dagar
5 980 SEK
Stockholm
Under två välfyllda dagar får du kunskap, inspiration och tips inom högaktuella ämnen som präglar din yrkesvardag. Hur gör du skolmaten...
Förskolan och juridiken
JP Infonet AB
1 dag
3 950 SEK
Stockholm
Kursen innehåller en genomgång av den juridik som har praktisk betydelse för förskolan. Bland annat går den igenom skollagens inflytande,...
Idrottslärare
Kompetensteamet
         
(1)
2 dagar
5 600 SEK
Stockholm
I årets upplaga av konferensen för idrottslärare får du möta nya och efterfrågade föreläsare från hela Sverige. Under två fullspäckade...
Lågstadieläraren
Kompetensteamet
2 dagar
5 495 SEK
Stockholm
Konferensen är speciellt framtagen för dig som arbetar som förskollärare och grundskollärare i årskurs 1-3. Under två matnyttiga dagar får...
Coachande ledarskap för lärare
Tuff ledarskapsträning AB
1 dag
2 300 SEK
Stockholm
Viktigt för din utveckling som lärare är att ringa in och bli varse fallgropar och styrkor. Denna utbildning innehåller därför mycket...
Systematiskt kvalitetsarbete
Pilou
6 dagar
11 800 SEK
Ängelholm
Utbildningen i systematiskt kvalitetsarbete ges under sex dagar och sträcker sig över en längre tid för att möjliggöra arbete på...
Processledarutbildning 1.0
Pilou
         
(5)
5 tillfällen
8 900 SEK
Ängelholm
Vår grundläggande processledarutbildning ges på fem dagar och syftar till att stödja förskolors, skolors och andra verksamheters långsiktiga utvecklingsarbeten. Den...
Studio 3 – förstå och bemöta människor med utmanande beteenden
Lära
3 dagar
5 950 SEK
Flera orter (19)
I utbildningen går vi igenom aktuell lagstiftning och juridiska aspekter kring vad man får och inte får göra i hotfulla...
Företagsanpassad utbildning
Entreprenöriellt förhållningssätt i skolan
Pilou
Anpassad
Rikstäckande
Hur man kan organisera sin verksamhet så att entreprenörskapet får plats att växa och som leder fram till att barn...
Synligt lärande - Hattie omsatt i praktiken
NET Nils-Eric Tedgård
         
(19)
Kontakta oss för mer information
Rikstäckande
Alla vill ha goda resultat, kvalitet, i skolan men det verkar svårt att nå samstämmighet kring hur det ska gå till....
Brandkurs Förskola
Brandfast
         
(5)
3 timmar
Rikstäckande
Bränder på förskolar inträffar tyvärr allt för ofta. På denna utbildning lär du dig att förebygga brand men även hur...
Utbildning för utbildare - Företagsanpassad
Framfot företagsutbildning
2 dagar
Rikstäckande
             Utbildningspedagogik som ger effekt Att utbilda är bland de roligaste som finns och det...
Studio 3 – förstå och bemöta människor med utmanande beteenden
Lära
3 dagar
Rikstäckande
I utbildningen går vi igenom aktuell lagstiftning och juridiska aspekter kring vad man får och inte får göra i hotfulla...
  • = Reportage kopplat till arrangören
  • = Film
Visar 1-38 av 38 träffar