Visa utbildning.se som: Mobil

Utbildning för lärare och skolpersonal

vidareutbildningar för skolpersonal

Nedan hittar du utbildningar för dig som arbetar inom skolväsendet. 

Om du vill ha kostnadsfri information hemskickad eller önskar bli kontaktad av en utbildningsarrangör har du även möjlighet att fylla i ett intresseformulär för varje utbildning.

Vi på utbildning.se önskar dig lycka till med att hitta den kompetensutveckling du söker!

Tre nyanser av skola - ett kostnadsfritt seminarium för rektorer
Tuff ledarskapsträning AB
2 timmar
0 SEK
Stockholm
Vi har sedan många år arbetat med ett stort antal skolor med mycket goda resultat. Nu vågar vi oss på...
Offentlighet och sekretess inom skola och förskola
JP Infonet AB
         
(22)
1 dag
 
Stockholm
De flesta som arbetar inom förskola och skola kommer i kontakt med reglerna om offentlighet, sekretess och tystnadsplikt. Detta är...
Kollegialt lärande
Pilou
6 dagar
11 800 SEK
Ängelholm
Välkommen till sex inspirerande dagar på Margretetorps Gästgifvaregård! Under denna utbildning får du praktiska verktyg och modeller för att organisera...
Gymnasieskolans utmaningar
Kompetensteamet
2 dagar
4 980 SEK
Stockholm
Varmt välkommen den 3-4 september! Du som arbetar med utvecklings- och ledningsfrågor för gymnasieskolan har nu möjlighet att utvecklas och...
Studie- och yrkesvägledaren
Kompetensteamet
         
(5)
2 dagar
3 980 SEK
Stockholm
Välkommen till SYV 2018 Studie- och yrkesvägledaren 2018 är speciellt framtagen för dig som arbetar som studie- och yrkesvägledare i...
Integritetsskydd i skolans verksamhet enligt GDPR - från lagstiftning till praktiskt arbete i skolan
Studia
2 dagar
9 500 SEK
Stockholm
Denna konferens ger dig fördjupad kunskap kring hur EU:s nya lagstiftning om dataskydd påverkar skolans verksamhet. Den första dagen går...
Tilläggsbelopp - regelverk och praktik
JP Infonet AB
         
(7)
0,5 dagar
 
Stockholm
För fristående skolor och förskolor gäller att de kan ansöka om tilläggsbelopp för barn och elever med ett omfattande behov...
Skoljuridisk fördjupningskurs
JP Infonet AB
         
(3)
2 dagar
 
Stockholm
Skoljuridikens roll har ökat framförallt efter införande av skollagen 2011 och de senaste årens satsning och debatt kring och om...
Räknesvårigheter
Kompetensteamet
         
(10)
2 dagar
6 180 SEK
Flera orter (2)
Arbetar du med elever med räknesvårigheter? Då är du varmt välkommen till denna tvådagarskurs i utredning och pedagogiska åtgärder vid...
NO-läraren
Kompetensteamet
         
(6)
2 dagar
3 495 SEK
Stockholm
I årets upplaga av NO-läraren får favoriterna från förra året sällskap med nya inspirerande föreläsare. De kommer uppdatera, utveckla och...
Skolskjuts i praktiken
JP Infonet AB
         
(28)
1 dag
 
Stockholm
Ansvaret för skolskjuts är reglerat i skollagen och i viss förordningstext men regelverket är ganska allmänt hållet och lämnar stort...
Skolpeng och mottagandet av barn och elever
JP Infonet AB
         
(18)
1 dag
 
Stockholm
Frågor om mottagande av barn och elever i olika verksamheter och hur skolpengen ska fastställas mellan kommuner och fristående verksamheter...
Skolplikt
JP Infonet AB
         
(26)
1 dag
 
Stockholm
Skolplikten innebär ett krav på närvaro i skolan men också en mycket långtgående rätt till utbildning för de elever som...
Utbildning för skoladministratörer - en juridisk grundkurs
JP Infonet AB
1 dag
 
Stockholm
Som skoladministratör arbetar man lite som ”spindeln i nätet” och kommer i kontakt med en mängd olika områden inom skoljuridiken...
Bild i skolan
Kompetensteamet
         
(5)
2 dagar
5 495 SEK
Stockholm
I årets fullspäckade program av Bild i skolan 2018 varvas uppdaterade favoriter såsom bildanalys och samtidskonst med nyheter som ger...
Digitalisering i särskolan
Teknologisk Institut AB Sverige
1 dag
3 290 SEK
Stockholm
På denna workshop får du ta del av hur du med hjälp av kunskap och kommunikation, kognition och digitala verktyg...
Fritidspedagogisk verksamhet
Kompetensteamet
2 dagar
4 480 SEK
Stockholm
Välkommen till Fritidspedagogisk verksamhet 2018! 23–24 april  På konferensen uppdaterar du som arbetar i fritidshemmet dina pedagogiska kunskaper och får...
SO-dagarna 2018
Teknologisk Institut AB Sverige
2 dagar
6 180 SEK
Stockholm
Under konferensen fördjupar du dina kunskaper inom bland annat källkritik, språkutvecklande arbetssätt och bedömning och betygsättning....
Specialpedagogik i förskolan
Teknologisk Institut AB Sverige
2 dagar
7 680 SEK
Göteborg
På denna konferens berör vi ämnen som bland annat handledning av andra pedagoger, implementering av lågaffektivt bemötande och bemötande av...
Fritids- & Idrottsmiljöer
Teknologisk Institut AB Sverige
2 dagar
8 780 SEK
Stockholm
Hur kan du arbeta för att skapa rätt förutsättningar för fritid & idrott i din kommun och vilka möjligheter finns...
Hemmasittare 2018
Teknologisk Institut AB Sverige
2 dagar
6 750 SEK
Stockholm
Hur uppmärksammar du frånvaron i tid? Under två lärorika dagar får du chans att lyssna till ledande experter inom branschen...
Hemmasittare 2018
Teknologisk Institut AB Sverige
2 dagar
6 750 SEK
Göteborg
Hur uppmärksammar du frånvaron i tid? Under två lärorika dagar får du chans att lyssna till ledande experter inom branschen...
Skolbibliotekarien
Kompetensteamet
2 dagar
4 480 SEK
Stockholm
Skolbibliotekarien 2018 bjuder på uppdaterade favoriter såsom hur du bäst nyanserar din undervisning i källkritik och informationssökning och hur du...
Certifierad samtalsledare
Prata med Pojkar
4 dagar
7 500 SEK
Flera orter (4)
Utbildningen ger dig fördjupad kunskap om pojkars specifika gruppdynamik och gruppsykologi samt en grupps olika utvecklingsstadier. Utvärderingar av tidigare samtalsinsatser...
Godkännande och tillsyn av fristående förskolor
JP Infonet AB
         
(30)
1 dag
 
Stockholm
Under denna heldagskurs gör vi en grundlig genomgång av regelverket kring godkännande och tillsyn av fristående förskolor och annan pedagogisk verksamhet....
Matematik på gymnasiet - fokus programmering
Teknologisk Institut AB Sverige
2 dagar
7 680 SEK
Stockholm
Programmering som metod för matematisk problemlösning - så lyckas du i klassrummet!...
Programmering i skolan
Kompetensteamet
2 dagar
4 980 SEK
Stockholm
Varmt välkommen till Programmering i skolan! Under två lärorika dagar får du tillfälle att vidareutbilda dig inom det högst aktuella...
Skolbetyget och betygsättning
JP Infonet AB
         
(5)
1 dag
 
Stockholm
Kursen ger dig de legala ramarna som gäller betyg och betygssättning i den svenska skolan. Vi går igenom formerna för...
Skoljuridikens dag 2018
JP Infonet AB
1 dag
 
Stockholm
Skoljuridikens dag är JP Utbildnings årligen återkommande nyhets- och aktualitetsdag inom skolans område. Efter ett inledande avsnitt med en kort...
Slöjdlärare
Kompetensteamet
         
(8)
2 dagar
3 690 SEK
Stockholm
Under två kunskapstäta dagar samlar vi några av Sveriges mest kunniga talare inom slöjdläraryrket för att uppdatera kunskaperna inom högaktuella...
SO-lärare
Kompetensteamet
2 dagar
4 200 SEK
Stockholm
Välkommen till SO-lärare 2018! Under två dagar har du chansen att ta del av ett brett utbud av föreläsningar som...
Särskolan i fokus
JP Infonet AB
         
(16)
1 dag
 
Stockholm
Särskolan har under de senaste decennierna utvecklats mot att på olika sätt närma sig grundskola och gymnasieskola. Detta trots att...
Tysklärare
Kompetensteamet
2 dagar
4 400 SEK
Stockholm
Välkommen till Tysklärare 2018! Under två dagar får du som arbetar som språklärare i tyska möjlighet att fördjupa dig i...
Affektfokuserad och Validerande Samtalsteknik (AVS)
Prata med Pojkar
         
(2)
1 dag
1 880 SEK
Flera orter (4)
En heldagsutbildning som ger kunskap, verktyg och samtalstekniker för att skapa effektiva, konstruktiva och tillitsskapande samtal med pojkar.  Du får:...
Det globala klassrummet - introduktionskurs i svenska som andraspråk, för undervisning i kommunal vuxenutbildning
Lunds universitet
1 termin
 
Distans
UPPDRAGSUTBILDNING | LUNDS UNIVERSITET Denna kurs kan räknas in i examen i Svenska som andraspråk och riktar sig till dig som är pedagog...
Ekonom i högskolan
Teknologisk Institut AB Sverige
2 dagar
8 750 SEK
Stockholm
Årets forum för dig som ekonom i högskolan!...
Engelsklärare
Kompetensteamet
 
3 980 SEK
Stockholm
Under två informativa dagar får du möta efterfrågade talare inom engelskläraryrket för att öka dina kunskaper inom högaktuella frågor som...
Gymnasieskolan - rättslig reglering och aktuella frågor
JP Infonet AB
1 dag
 
Stockholm
Gymnasieskolan är en frivillig skolform där regelverket till stora delar skiljer sig åt från vad som gäller grundskolan och andra...
Hem- och konsumentkunskapsläraren
Kompetensteamet
2 dagar
4 400 SEK
Stockholm
Hållbarhet genomsyrar den moderna HKK-undervisnigen – hur får vi eleverna att reflektera kring sina egna miljö- och hälsovanor? Vad bör...
Elevhälsans legala ramar i praktiken
JP Infonet AB
         
(50)
2 dagar
 
Stockholm
Elevhälsan omges av lagstiftningsramar som täcker många olika juridiska områden. Frågeställningarna som aktualiseras är ofta juridiskt komplexa och därför svåra...
Idrottslärare
Kompetensteamet
         
(4)
2 dagar
4 400 SEK
Stockholm
Vi är glada att kunna bjuda in till vår femte konferens för idrottslärare! För dig som undervisar i ämnet idrott...
Systematiskt kvalitetsarbete
Pilou
6 dagar
11 800 SEK
Ängelholm
Utbildningen i systematiskt kvalitetsarbete ges under sex dagar och sträcker sig över en längre tid för att möjliggöra arbete på...
Processledarutbildning 1.0
Pilou
         
(5)
5 tillfällen
8 900 SEK
Ängelholm
Vår grundläggande processledarutbildning ges på fem dagar och syftar till att stödja förskolors, skolors och andra verksamheters långsiktiga utvecklingsarbeten. Den...
Företagsanpassad utbildning
Praktisk pedagogik (utbildning för utbildare)
Mindset
Anpassat
 
Rikstäckande
Under utbildningen i Praktisk pedagogik får deltagarna ökad kunskap om lärande samt konkreta verktyg och metoder för att planera och...
Entreprenöriellt förhållningssätt i skolan
Pilou
Anpassad
 
Rikstäckande
Hur man kan organisera sin verksamhet så att entreprenörskapet får plats att växa och som leder fram till att barn...
Coachande ledarskap för lärare
Tuff ledarskapsträning AB
2 dagar
3 900 SEK
Flera orter (2)
Coachande ledarskap är ett effektivt, tydligt och praktiskt ledarskap. Utbildningen kommer ge dig verktyg och förhållningssätt för bättre kommunikation med...
Synligt lärande - Hattie omsatt i praktiken
NET Nils-Eric Tedgård
         
(19)
Kontakta oss för mer information
 
Rikstäckande
Alla vill ha goda resultat, kvalitet, i skolan men det verkar svårt att nå samstämmighet kring hur det ska gå till....
Uppdragsutbildning
Kompetensteamet
   
Stockholm
Nedan finner du de uppdragsutbildningar som vi för närvarande kan erbjuda på plats hos er. Den mycket uppskattade kursen ”Utredning...
Certifierad samtalsledare
Prata med Pojkar
4 dagar
7 500 SEK
Rikstäckande
Utbildningen ger dig fördjupad kunskap om pojkars specifika gruppdynamik och gruppsykologi samt en grupps olika utvecklingsstadier. Utvärderingar av tidigare samtalsinsatser...
Affektfokuserad och Validerande Samtalsteknik (AVS)
Prata med Pojkar
3 - 6 timmar
8 000 SEK
Rikstäckande
En heldagsutbildning som ger kunskap, verktyg och samtalstekniker för att skapa effektiva, konstruktiva och tillitsskapande samtal med pojkar.  Du får:...
  • = Reportage kopplat till arrangören
  • = Film
Visar 1-50 av 53 träffar
12
Visa nästa 3 kurser