Visar 1-25 av 35 träffar
Läs hur vi sorterar resultat
Vill du vet mer om hur vi sorterar resultat? Läs mer om hur vi rankar utbildningar i sökresultatet.
Visar 1-25 av 35 träffar
12

Avtalsrätt

Avtalsrätt är det juridiska området som behandlar frågor kring avtals ingående, innehåll, giltighet och avtalstolkning. Avtalslagen är i vissa delar dispositiv. Det innebär att parterna kan frångå avtalslagens regler som en del av rättshandlingen. I andra delar är lagen tvingande, det senare gäller exempelvis inom Konsumentköplagen.

Avtalsrätten, även kallat obligationsrätt, delas upp i allmän avtalsrätt och speciell avtalsrätt. Den allmänna avtalsrätten handlar om ingående, ogiltighet, fullmakt etc. i allmänhet. Medan speciell avtalsrätt, eller kontraktsrätt, handlar om specialiserade typer av avtal, exempelvis köp, kreditavtal, försäkringsavtal, uppdragsavtal osv. Avtal kring anställning ses som ett separat område (arbetsrätt).

Allmän avtalsrätt

Den allmänna avtalsrätten behandlar reglerna kring avtals uppkomst, tolkning, förändring och upphävning som är gemensamma för alla typer av avtal.

Den allmänna avtalsrätten omfattar:

 • Avtals uppkomst
 • Bestämmande av avtalets innehåll (avtalstolkning)
 • Förändringar av avtalets innehåll
 • Regler för om avtalet inte följs

Viktiga frågor inom den allmänna avtalsrätten är bland annat: Har det ingåtts ett avtal? Har en part varit beträdd av behörig? Hur ska avtalet tolkas? Man behandlar också oförutsedda omständigheter.

Avtalsreglerna kommer delvis från lagstiftningen, inklusive förarbetet, rättspraxis och doktrin, men även från avtalet i sig, allmänna avtalsrättsliga principer samt handelsbruk och sedvänja.

Har två personer ingått ett avtal har de ett inom-obligatoriskt förhållande (avtalet gör att parterna har skyldigheter mot varandra). Det kan jämföras med det utomobligatoriska förhållande som råder mellan en person som orsakat skada och den personen som lidit skada, utan att personerna har ett avtalsförhållande med varandra. 

Speciell avtalsrätt

Speciell avtalsrätt är regler som rör en viss typ av avtal, t.ex. köp eller hyra. Ibland används även termen kontraktsrätt som synonym för speciell avtalsrätt. Lagar som är allmängiltiga för alla avtal behandlas i den allmänna avtalsrätten. Detta gäller exempelvis det som framgår av den första paragrafen i Avtalslagen: ”Pacta Sunt Servanda” – avtal skall hållas. Ett uttryck som många säkert känner igen ifall de gått en handelsrättslig eller juridisk översiktskurs. 

Vem bör gå en utbildning i avtalsrätt?

Avtalsrätten är ett brett lagområde och berör många yrkesroller. Arbetar du inom offentlig sektor behöver du ofta navigera dig fram genom snåriga regleringar för hur avtal får utformas och hur dom ska tolkas. Är du egenföretagare kan det vara en bra idé att ha koll på det juridiska för att undvika att hamna i legala svårigheter.

Är du jurist har du säkert bra koll på de övergripande delarna inom avtalsrätten men du kanske kan behöva en uppdatering om de viktigaste nyheterna och praxis på området eller en fördjupande genomgång av exempelvis internationell avtalsrätt.

Innehållet i en avtalsrättsutbildning

Innehållet i en kurs inom avtalsrätt skiljer sig självklart beroende på dess utformning och vad målet med utbildningen är. En fördjupningsutbildning inom avtalsrätt utgår självklart från ett specifikt rättsområde och de frågeställningar som finns om ämnet. En avtalsrättslig grundkurs ger en mer generell inblick i lagstiftningen – hur, var och när den tillämpas.

Delar som kan behandlas i en avtalsrättskurs är bland annat:

 • Köprätt
 • Nyheter och praxis
 • Tvister och tolkning
 • Skadestånd
 • Fullmakter
 • Licensavtal
 • Hyra av fast eller lös egendom
 • Avtal inom entreprenader
 • Klausuler och friskrivningar

Är du sugen på att utveckla dig inom området? Educatio sunt servanda – utbildning skall hållas!

Så här går du vidare

Sök och hitta en utbildning du är intresserad av


Beställ information eller boka direkt


Du blir kontaktad av utbildningsarrangören

Relaterade kategorier
Jämför utbildningar
Håll dig uppdaterad
Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få utbildningsförslag, inspiration och aktuell information – direkt till din inkorg. 📨
Reportage
Att arbeta som registrator kan v...

Vi på SIPU har fått förmånen att intervjua Sophia Ulfstedt på Myndigheten för Yrkeshögskolan. Sophia är sedan flera år en återkommande kund till SIPU. Vi bad om att få intervjua henne i syfte att berätta om yrket registrator.

Läs mer
SIFU

”Nu kan jag se och lösa problem jag tidigare inte ens visste fanns. Mitt arbete har blivit effektivare och mycket roligare!" berättar Timmy Rudegran.

Läs mer
Arbetsledning Steg 1 –SIFU

– Jag fick med mig nya användbara verktyg från kursen som jag kommer kunna ha med mig livet ut – enkla, men väldigt effektiva, berättar Mikael Lahti.

Läs mer
 Byggarbetsmiljösamordnare (BAS)...

Läs om vad Mikael och Jimmy tycker om kursen Byggarbetsmiljösamordnare (BAS) P och U - Grundkurs som de gick på SIFU.

Läs mer