Visa utbildning.se som: Mobil

Hitta en kurs i avtalsrätt

Utbildningar i avtalsrätt

avtalsrätt

En utbildning i avtalsrätt ger dig en fördjupad juridisk kunskap om de regler och lagar som omgärdar avtal mellan juridiska såväl som fysiska personer. Här hittar du kurser oavsett om du är ute efter grundläggande kunskaper om avtalsrätt eller en fördjupning inom en specifik frågeställning.

Utbildningarna går att sortera på ort, längd, pris och typ av utbildning. Du kan boka kurserna via oss eller få mer information om en specifik utbildning genom att göra en intresseanmälan.

Avtalsrätt och köprätt
Xpectum AB
1 timme
3 900 SEK
Distans
Avtal är någonting som berör nästan alla transaktioner som vi gör, från det stora företagsköpet till inköp av livsmedel på...
Avtalsrätt och köprätt
Diploma Utbildning
4 timmar
2 400 SEK
Flera orter (2)
Avtalsrätt och köprätt är båda ämnen som påverka dina avtal och dina affärer med andra. Den som utformar avtal försöker...
Avtalsrätt inom offentlig upphandling
JP Infonet AB
1 dag
 
Stockholm
Inom offentlig upphandling brukar fokus ofta vara på själva upphandlingsreglerna, trots att målet med upphandlingen är att ett avtal ska...
Modern kommersiell avtalsrätt
BG Institute
         
(20)
Heldag
8 900 SEK
Stockholm
         Med utgångspunkt i verkliga fall (främst från Högsta domstolen, men även från underrätter och utländska fall) behandlar Christina Ramberg...
Affärs- och avtalsrätt
Teknologisk Institut AB Sverige
2 dagar
12 500 SEK
Flera orter (2)
Inköp och försäljning är intimt förbundna med juridiska spörsmål av olika karaktär. Som du säkert upplevt i din yrkesroll kan...
Juridik-sakförsäkring
IFU (En del av SSE Executive Education, tidigare IFL)
4 dagar
24 500 SEK
Stockholm
Kursen fokuserar i sin helhet på skadeståndsrätt och försäkringsrätt. Efter en kortare introduktion i allmän juridisk terminologi och allmän avtalsrätt...
Programvara, licenser och avtal
Software Census AB
         
(1)
3 dagar
15 000 SEK
Stockholm
Att ingå licensavtal innebär såväl rättigheter som skyldigheter och utmaningarna för den som skall sätta sig in i dessa avtal...
Avtalsdagen 2018
BG Institute
         
(18)
Heldag
9 500 SEK
Stockholm
         Välkommen till Avtalsdagen 2018 – en återkommande nyhetsdag för dig som arbetar med avtal och avtalsrelaterade frågor. Moderator är professor...
Avtalsfrågor i offentlig upphandling
Fakultetskurser
6 timmar
6 500 SEK
Stockholm
Det upphandlingsrättsliga regelverket innehåller bestämmelser om hur upphandlingsprocessen ska genomföras när det offentliga köper varor, tjänster och byggentreprenader. Men regelverket...
Avtalstolkning
BG Institute
Heldag
8 900 SEK
Flera orter (3)
         Välkommen till en praktiskt inriktad kurs som tar upp problem som oftast uppkommer vid tolkning av avtal och fastställande...
Standardklausuler
BG Institute
Heldag
8 900 SEK
Stockholm
         Välkommen till kursen som ger dig en uppdatering kring det viktigaste att veta gällande standardklausuler vid avtal och hur...
Entreprenadjuridik, avtalsskrivning och granskning
EGA
2 dagar
11 900 SEK
Flera orter (4)
Tvådagarskurs Tydliga avtal är nyckeln till en god affär och ger trygghet för båda parter. Men hur skriver man ett...
Musikjuridik
Fakultetskurser
6 timmar
6 900 SEK
Stockholm
Kursen ger en inblick i kommersiella och legala frågor inom musikbranschen. Här hanterar jurister inte bara avtal och lämnar traditionell...
Anställningsavtal och internationell privaträtt
Institutet för juridisk utbildning IFJU AB
6 timmar
8 200 SEK
Stockholm
I alla anställningsavtal där en anställd bor i ett annat land, där en arbetstagare tillfälligt eller permanent arbetar i ett...
Skapa lönsamhet i avtalen
Xpectum AB
2 dagar
5 900 SEK
Distans
I denna kurs får du en praktisk avtalsrättslig genomgång för att på bästa sätt skapa förutsättning att förstå lönsamhet i...
Internationella kommersiella avtal
VJS - en del av Karnov Group
1 dag
9 900 SEK
Stockholm
INTERNATIONELLA KOMMERSIELLA AVTAL Alla som är inblandade i att förhandla eller genomdriva internationella kommersiella avtal kommer i kontakt med såväl...
Avtalstolkning i praktiken
VJS - en del av Karnov Group
7 timmar
9 900 SEK
Flera orter (2)
Kursen är inriktad på avtalstolkning med särskilt fokus på hur metoderna för avtalstolkning kommer till uttryck i prejudikat från Högsta...
Idrottens avtal och process - kommersiell idrottsjuridik
VJS - en del av Karnov Group
         
(4)
3 timmar
4 900 SEK
Stockholm
Idrottens avtal och process - kommersiell idrottsjuridik Idrotten har blivit alltmer kommersiell, såväl utomlands som i Sverige. Inflödet av pengar...
Musikens avtal
VJS - en del av Karnov Group
4 timmar
4 900 SEK
Stockholm
Intresset för avtal inom media och underhållning har varit stort de senare åren bl.a. som ett resultat branschens påverkan av...
Licensavtalsrätt
Fakultetskurser
6 timmar
6 900 SEK
Stockholm
Att utforma och bedöma olika typer av bestämmelser i licensavtal är många gånger komplext. Inom ramen för kursen behandlas licensavtal...
Att optimera sitt avtalsskrivande
Fakultetskurser
6 timmar
7 500 SEK
Stockholm
En praktiskt orienterad fördjupningskurs i avtalsskrivning. En kommersiell avtalsrelation är förknippad med risker av olika slag. Inte sällan visar de...
Fel i häst – avtal och tvister vid överlåtelser av häst
VJS - en del av Karnov Group
1 dag
8 900 SEK
Stockholm
Hästens roll i samhället har förändrats radikalt under det senaste 60 åren. Arbetshästen är i princip borta men antalet fritids-...
Grundkurs i entreprenadjuridik - Upphandling och avtal
BFAB (STF)
         
(1)
2 dagar
14 500 SEK
Stockholm
Undvik problem och onödiga kostnader genom att känna till innehållet i de juridiska spelreglerna. På den här kursen får du...
Hyresjuridik del 4 - Lokalhyresavtal i praktiken
BFAB (STF)
2 dagar
14 650 SEK
Stockholm
En påbyggnad av kurserna Hyresrätt 1 – 3. Kursen behandlar avtalsskrivning i praktiken. Kommersiella hyresavtal skrivs ofta med stöd av...
Systemleveransavtal – rätt avtal efter rätt situation
BG Institute
Heldag
8 900 SEK
Stockholm
         Välkommen till en helt ny kurs inom IT-rätten där tyngdpunkten i kursen ägnas åt genomgång av nyckelregleringar i ett...
Entreprenadavtalets svåra frågor – praktisk tillämpning
BG Institute
         
(65)
Heldag
8 900 SEK
Flera orter (3)
Vid entreprenadavtal och genomförande av entreprenader uppkommer tolkningsfrågor. Ofta framkommer omständigheter som varken beställare eller entreprenör kände till eller hade...
Upphandling av fastighets- och servicetjänster AFF/SLA
Teknologisk Institut AB Sverige
2 dagar
11 500 SEK
Flera orter (2)
Du lär dig tillämpa standardiserade beskrivningar, villkor och avtal för såväl fastighets- som servicetjänster. Kursen tar upp normala typfall från...
Standardavtal ABT 06
Novo Utbildning AB
1 dag
5 700 SEK
Flera orter (5)
ABT 06 Allmänna Bestämmelser för totalentreprenader, det ”tunga och viktiga” entreprenadjuridiska dokumentet för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader. Kapitel 1: Omfattning...
Markansvisningsavtal – legala ramar, villkor och praktisk hantering
JP Infonet AB
1 dag
 
Stockholm
Många kommuner äger betydande markområden, ofta centralt belägna, vilka de fritt disponerar över. Vid större exploateringar är det dock vanligt...
Earn-outs och prisklausuler – fördjupad kurs med fokus på köpeskillingsmekanismer
BG Institute
Heldag
8 900 SEK
Flera orter (2)
         Välkommen till vår helt nya kurs Earn-outs och prisklausuler - fördjupad kurs med fokus på köpeskillingsmekanismer. Kursen avhandlar på...
Fastighetstransaktioner
Insight Events Sweden
         
(11)
2 dagar
16 490 SEK
Stockholm
STORA AFFÄRER KRÄVER STOR KUNSKAP Fastighetstransaktioner är i sin natur komplexa affärer med mycket stora summor på spel. Att fördjupa...
AB-avtalens ansvarsregler – risk och ansvar under entreprenadtid
Fakultetskurser
6 timmar
7 600 SEK
Stockholm
Mycket kan förändras och mycket kan hända under en entreprenad. Entreprenader är varaktiga avtal som kännetecknas av förändringar under entreprenadtiden....
Offert och avtal
Företagsuniversitetet
2 dagar
14 000 SEK
Flera orter (2)
Alla kunskaper du behöver för att upprätta korrekta avtal vid sälj och köp Kontraktsskrivningens viktiga punkter Se möjligheterna och undvik...
Direktupphandling och att avropa från ramavtal
Affärsconcept
1 dag
4 955 SEK
Göteborg
På utbildningen får du lära dig hur du kan och får använda direktupphandlingar och du får avropa från befintliga interna...
Skriva lokalhyreskontrakt
Fastighetsägarna Utbildning
6 timmar
6 100 SEK
Flera orter (5)
Juridiken kring uthyrning av kommersiella lokaler är komplicerad och ett otydligt eller ofullständigt hyresavtal kan bli kostsamt för fastighetsägaren.  Vissa...
Lokalhyresavtalet och de nya hyreslagarna
VJS - en del av Karnov Group
         
(10)
1 dag
8 900 SEK
Stockholm
Bakgrund Hyreslagstiftningen är speciell och skiljer sig på många sätt från annan civilrättslig lagstiftning. Vid hyra av lokal blandas frågorna...
Avtal och uppföljning i offentlig upphandling
BG Institute
Heldag
8 500 SEK
Stockholm
         Välkommen till en ny kurs inom offentlig upphandling där fokuset ligger på avtal. Affärer mellan det offentliga och privata...
Aff - Avtal för fastighetsförvaltning, grundkurs
EGA
2 dagar
10 300 SEK
Flera orter (3)
Tvådagarskurs Vad är en upphandling med Aff? En upphandling med hjälp av Aff (Avtal för fastighetsförvaltning och andra FM-tjänster) innebär...
Juridiskt hållbara villkor i Markanvisningsavtal
Studia
2 dagar
11 900 SEK
Stockholm
Markanvisningsavtalet som upprättas mellan kommun och byggherren ska tydliggöra villkoren för försäljningen av kommunens mark. Under denna kurs fördjupar du...
Partnering – om avtalet och samverkansformen i byggsektorn
BG Institute
         
(30)
Heldag
8 900 SEK
Flera orter (2)
         Partnering är en samverkansform som blir allt vanligare i byggsektorn. Välkommen till kursen som ger dig som kursdeltagare en genomgång...
Samordningsansvar för arbetsmiljön - avtalsjuridik
Idhammar
2 dagar
13 400 SEK
Stockholm
Kursen går igenom aktuella lagar och regler, ansvar, avtal och kontrakt samt systematiskt arbetsmiljöarbete. Hur hanteras ansvaret för arbetsmiljön inom...
Markanvisnings- och exploateringsavtal
EGA
1 dag
6 900 SEK
Flera orter (2)
Endagskurs I och med lagändringar i PBL som infördes 2015 är en kommun numera skyldig att anta riktlinjer, som ska...
Contract drafting - the key clauses
VJS - en del av Karnov Group
         
(18)
1 dag
11 900 SEK
Stockholm
This course, will provide guidance on key clauses (and related issues) typically found in international commercial, contracts in English. This...
Detaljplanen som stöd för genomförande, fastighetsbildning, huvudmannaskap och avtal
SIPU
2 dagar
10 800 SEK
Stockholm
Plangenomförande och fastighetsbildning är tätt sammanvävda. Frågorna kring fastighetsbildning, huvudmannaskap och gemensamhetsanläggningar behöver därför uppmärksammas i ett tidigt skede av...
AFF - Avtal för Fastighetsförvaltning
Novo Utbildning AB
1 dag
5 900 SEK
Stockholm
AFF - Avtal för fastighetsförvaltning, Grundkurs 1 dag Introduktion i Aff • Inledning och bakgrund – kort om marknadens behov...
Förhandlingsteknik vid avtal och tvister
BG Institute
         
(10)
2 dagar
16 900 SEK
Stockholm
         Johan Lagerbielke har framgångsrikt utbildat hundratals jurister i effektiv förhandlingsteknik. I en ny interaktiv tvådagars workshop hjälper Johan tillsammans med professor...
Offentligrätt, upphandling och avtal
Sveriges Kommunikatörer
1 dag
6 535 SEK
Stockholm
”Offentligrätt, upphandling och avtal” är den första av tre delkurser som ingår i utbildningen Svensk Kommunikationsrätt (SKR). Delkursen kan läsas...
Avtalsförvaltning i praktiken - För avtal tecknade vid offentlig upphandling
SIPU
1 dag
7 900 SEK
Stockholm
Högkvalitativ leverans och ökad priskontroll Trots att de flesta är överens om att det är mycket viktigt att följa upp...
Konsultavtalet - ABK 09
BFAB (STF)
0 dagar
0 SEK
Stockholm
Du får kunskap om ABK 09 och hur det tillämpas i olika situationer. Genom att upprätta ett konsultavtal enligt ABK...
Ändring av kontrakt och avtalsuppföljning
Affärsconcept
1 dag
5 900 SEK
Stockholm
Nya LOU ger utökade möjligheter till ändringar av kontrakt. Men det finns mycket att ta hänsyn till för att använda...
 • = Reportage kopplat till arrangören
 • = Film
Visar 1-50 av 54 träffar
12
Visa nästa 4 kurser

Avtalsrätt

Avtalsrätt är det juridiska området som behandlar frågor kring avtals ingående, innehåll, giltighet och avtalstolkning. Avtalslagen är i vissa delar dispositiv. Det innebär att parterna kan frångå avtalslagens regler som en del av rättshandlingen. I andra delar är lagen tvingande, det senare gäller exempelvis inom Konsumentköplagen.

Avtalsrätten, även kallat obligationsrätt, delas upp i allmän avtalsrätt och speciell avtalsrätt. Den allmänna avtalsrätten handlar om ingående, ogiltighet, fullmakt etc. i allmänhet. Medan speciell avtalsrätt, eller kontraktsrätt, handlar om specialiserade typer av avtal, exempelvis köp, kreditavtal, försäkringsavtal, uppdragsavtal osv. Avtal kring anställning ses som ett separat område (arbetsrätt).

Allmän avtalsrätt

Den allmänna avtalsrätten behandlar reglerna kring avtals uppkomst, tolkning, förändring och upphävning som är gemensamma för alla typer av avtal.

Den allmänna avtalsrätten omfattar:

 • Avtals uppkomst
 • Bestämmande av avtalets innehåll (avtalstolkning)
 • Förändringar av avtalets innehåll
 • Regler för om avtalet inte följs

Viktiga frågor inom den allmänna avtalsrätten är bland annat: Har det ingåtts ett avtal? Har en part varit beträdd av behörig? Hur ska avtalet tolkas? Man behandlar också oförutsedda omständigheter.

Avtalsreglerna kommer delvis från lagstiftningen, inklusive förarbetet, rättspraxis och doktrin, men även från avtalet i sig, allmänna avtalsrättsliga principer samt handelsbruk och sedvänja.

Har två personer ingått ett avtal har de ett inom-obligatoriskt förhållande (avtalet gör att parterna har skyldigheter mot varandra). Det kan jämföras med det utomobligatoriska förhållande som råder mellan en person som orsakat skada och den personen som lidit skada, utan att personerna har ett avtalsförhållande med varandra. 

Speciell avtalsrätt

Speciell avtalsrätt är regler som rör en viss typ av avtal, t.ex. köp eller hyra. Ibland används även termen kontraktsrätt som synonym för speciell avtalsrätt. Lagar som är allmängiltiga för alla avtal behandlas i den allmänna avtalsrätten. Detta gäller exempelvis det som framgår av den första paragrafen i Avtalslagen: ”Pacta Sunt Servanda” – avtal skall hållas. Ett uttryck som många säkert känner igen ifall de gått en handelsrättslig eller juridisk översiktskurs. 

Vem bör gå en utbildning i avtalsrätt?

Avtalsrätten är ett brett lagområde och berör många yrkesroller. Arbetar du inom offentlig sektor behöver du ofta navigera dig fram genom snåriga regleringar för hur avtal får utformas och hur dom ska tolkas. Är du egenföretagare kan det vara en bra idé att ha koll på det juridiska för att undvika att hamna i legala svårigheter.

Är du jurist har du säkert bra koll på de övergripande delarna inom avtalsrätten men du kanske kan behöva en uppdatering om de viktigaste nyheterna och praxis på området eller en fördjupande genomgång av exempelvis internationell avtalsrätt.

Innehållet i en avtalsrättsutbildning

Innehållet i en kurs inom avtalsrätt skiljer sig självklart beroende på dess utformning och vad målet med utbildningen är. En fördjupningsutbildning inom avtalsrätt utgår självklart från ett specifikt rättsområde och de frågeställningar som finns om ämnet. En avtalsrättslig grundkurs ger en mer generell inblick i lagstiftningen – hur, var och när den tillämpas.

Delar som kan behandlas i en avtalsrättskurs är bland annat:

 • Köprätt
 • Nyheter och praxis
 • Tvister och tolkning
 • Skadestånd
 • Fullmakter
 • Licensavtal
 • Hyra av fast eller lös egendom
 • Avtal inom entreprenader
 • Klausuler och friskrivningar

Är du sugen på att utveckla dig inom området? Educatio sunt servanda – utbildning skall hållas!