Gör vår undersökning om kompetensutveckling för chansen att vinna en helt gratis utbildning från Keystone Production!

Filtrera efter
Utbildningsform
Coaching
Plats
Visa alla filter
Visar 1-25 av 108 träffar
1
2
3
4
5
Annonser

Populära platser

Artiklar inom Coaching

Reportage inom Coaching

Mer om Kurser inom coaching

Coaching används av personer som är engagerade i personlig utveckling, samt är en metod för att styra, instruera och utbilda en person eller grupp för att uppnå särskilda mål eller utveckla specifika färdigheter. Coaching har blivit alltmer populärt för att stödja den personliga utvecklingen. Inom organisationer och företag ökar behovet av coaching allt mer, dels för den allmänna personliga utvecklingen men som en teknik för omställningsstöd, som ett verktyg för kulturförändring och för att stödja organisationens mål.

Coachutbildning används i allmänhet som ett medel för att utveckla en persons färdigheter samt kunskaper så att deras jobbprestation kan utvecklas och förbättras vilket förhoppningsvis kan leda till att man uppnår de organisatoriska målen. Coaching fokuserar på en hög prestanda och förbättring på jobbet men kan dessutom ha en påverkan på ens privatliv. Längden på en utbildning inom coaching kan variera stort och lägger fokus på specifika färdigheter och mål.

Målet med en coachutbildning

Coaching handlar om att fokusera, att sätta upp mål samt identifiera de hinder och framförallt styrkor och möjligheter som finns. Det främsta syftet är att lyfta fram den potential som finns hos människor.

Det finns flera olika möjligheter när man funderar på att bli en bättre coach, det kan handla om att själv bli coach eller att gå en kurs för lägga fokus på sig själv och få kunskap om sina egna styrkor och svagheter. En Coachutbildning kan även vara ett alternativ för chefer för att förbättra deras sätt att arbeta med sina medarbetare och deras engagemang.  Ett företag är aldrig bättre än sina medarbetare, och det gäller för en ledare att driva dem framåt mot de gemensamma målen. En coachutbildning kan hjälpa dig som ledare att motivera dina medarbetare på bästa sätt, hur du ger konstruktiv kritik och leder företaget framåt.

Coaching och ledarskap

Medarbetare är ett företags viktigaste resurs. Vet du hur du kan coacha dem och leda dem mot era gemensamma mål? Kan du lyssna? Ger du konstruktiv kritik? Motiverade medarbetare tar ansvar för sina arbetsuppgifter och mål och bidrar till att företagets och organisationens resultat förbättras. Utbildning ger dig de verktyg du behöver för att öka personalens och din egen personliga utveckling.

Certifierande coachutbildningar 

Certifiering eller diplomering kan alla utbildare erbjuda och det finns en mängd olika certifieringsutbildningar inom coachning. Det är alltså ingen garanti att det är en generell coachutbildning bara för att den erbjuder diplomering. De olika utbildningarna har olika modeller och innehåll och kursledarna har skiftande bakgrunder.

En coachutbildning ger dig grundläggande kunskaper och praktiska färdigheter i coachingens principer och tillämpningar på alla de områden där coaching används idag. Många utbildningar behandlar även kompletterande principer såsom NLP, Mental, Kognitiv och Emotionell Träning. Du kan även välja att läsa en certifierande coachutbildning, exempelvis en PCC-utbildning. Utbildningarna bygger ofta på "learning by doing" och består av en kombination av teroi, demonstrationer, övningar och träning. Det finns utbildningar i både verksamhetscoaching och life coaching.

   Typ av coachutbildning

   Nedan ger vi exempel på vad utbildningar inom coaching kan innehålla samt ger länktips och möjlighet till offertförfrågan och rådgivning.

   Öppen coachutbildning i Sverige

   Passar alla som vill lära sig mer om coaching och utvecklas, oavsett branschtillhörighet. Den här typen av coachutbildning är öppen för alla i Sverige, det spelar alltså ingen roll vilket företag du jobbar för eller vilken bransch du är verksam inom.

   Det finns många olika inriktningar på de öppna utbildningar i Sverige. Du kan exempelvis lära dig att coacha team och grupper eller chefer. Du kan också lära dig att coacha dig själv i strävan efter personlig utveckling. Oavsett om du vill lära dig att coacha grupper eller individer kommer en öppen utbildning förse dig med kunskaper som är värdefulla för både dig själv och din arbetsplats.

   Eftersom denna typ av coachutbildning är öppen för deltagare från olika branscher, ges du möjlighet att ta del av erfarenheter som skiljer sig från dina egna. Genom utbyte med andra  får du fler vinklingar på ämnet coaching samtidigt som du har chans att knyta värdefulla kontakter.

   Företagsanpassade coachutbildningar i Sverige

   Om ditt företag har unika behov inom coaching kan du välja en företagsanpassad coachutbildning. Denna coachutbildning anpassas helt efter ditt företags specifika coachingbehov. Om du till exempel jobbar på ett säljföretag kanske du och dina kollegor behöver utveckla era kunskaper inom coaching av säljare. Innehållet i den företagsanpassade utbildningen kan formas efter säljarnas unika behov och ni lär er på så vis hur ni bäst hjälper säljarna framåt.

   Oavsett vilken bransch ditt företag är verksamt inom, finns det med stor sannolikhet en coachutbildning som kan anpassas efter era specifika behov. Möjligheterna att påverka innehållet i företagsanpassade utbildningar är stora. Önskemålen från det specifika företaget är utgångspunkten i utbildningen.

   Coachning eller coaching – Hur stavas det egentligen?

   Hur stavas det egentligen och spelar det någon roll? Förmodligen spelar det ingen större roll. I fallet coachning är det så att en övervägande majoritet stavar det ’coaching’ som man gör på engelska. Faktum är dock att detta är inkorrekt svenska då ’coaching’ är en anglicism. I svenskan bildas i regel substantiv till verb genom att lägga på ändelsen -ning. I detta exempel bör då verbet coacha bilda substantivet coachning. (Källa: Språkrådet). Men för att göra det lättare för de flesta som söker efter utbildningar inom coachning har vi valt att stava det coaching.