Visa utbildning.se som: Mobil
  • = Reportage kopplat till arrangören
  • = Film
Visar 1-7 av 7 träffar
 

MBA - Master of Business Administration

MBA är en företagsekonomisk högre utbildning som är direkt inriktad mot dig i arbetslivet. Syftet med utbildningen är inte att leda de studerande vidare in i den akademiska världen men att ge dem kunskaper och redskap för att bättre och mer framgångsrikt kunna leda företag och organisationer. MBA-utbildningen är universitetsbaserad och vänder sig till dig som har lite längre yrkeserfarenhet och som idag har verksamhetsansvar och vill utvecklas i din roll eller för dig som kan komma att få större ansvar.

MBA-utbildningen ger dig en bredare syn på ledning genom studier av olika teorier och modeller samt att du får ta del av många praktiska exempel och verklighetsbaserade case. Det ger dig en större förståelse av affärslivet och hur man kan hantera problem och utmaningar på nya sätt. Utbildningen ger dig också möjligheter att bygga upp ett rikt professionellt nätverk.

Part time MBA

En part time MBA har ett program och schema som är anpassat för dig som är yrkesverksam. Den ger dig möjligheten att läsa utbildningen på deltid och du får det enklare att kombinera den med jobb, fritid och familj. En MBA-utbildnings längd varierar bland annat beroende på i vilken studietakt du väljer att studera och därför brukar en part time MBA vara något längre, men även om den tar längre tid väljer många ändå att studera på deltid.

En MBA-utbildning är en stor investering och det är viktigt att satsa tillräckligt mycket tid på att skaffa information och att jämföra olika program. För att hjälpa dig i din research har vi på utbildning.se en MBA-guide. Där kan du hitta all den information du behöver om MBA, till exempel skolor och ranking, kostnader och finansiering, ansökan samt intervjuer med tidigare kursdeltagare.
 

 Här hittar du vår MBA-guide