Visa utbildning.se som: Mobil

COVID-19 - hur påverkas din utbildning? Vi samlar artiklar kring coronaviruset och utbildning samt tips för dig som ska söka utbildning. Läs mer här.

Truckkort

Truckkort – allt du behöver veta

Ska du ta truckkort men är osäker på exakt vilket kort du ska ta? Eller undrar du vilka truckar som hör till vilket körkort? Svaren på allt detta och mycket mer får du lära dig i vår stora guide om truckkort.

Visste du att truckkort har funnits i Sverige i över 50 år? Det lanserades främst på grund av de många olyckor som skedde på arbetsplatser vid arbetet med truckar. Genom att skapa en gemensam läroplan för de praktiska och teoretiska kunskaper som truckförare ska inneha, har arbetet på svenska arbetsplatser blivit betydligt säkrare. Både för truckföraren själv, men även för dennes kollegor.

Det finns fyra olika klasser av Truckkort A till D. Klasserna gäller för olika typer av truckar, från smidiga ledstaplare till stora containertruckar.

Till truckkortsutbildningar

Vilken typ av truckkort ska jag ha?

Det absolut vanligaste är att du tar ett kombinerat Truckkort A+B. Då har du behörighet att köra de vanligaste mindre trucktyperna. Ska du köra någon av de större truckarna som en hjullastare eller en terminaldragtruck krävs Truckkort C eller D.

Du vet säkert med dig själv vilken typ av truck du kommer att köra på din arbetsplats, kolla i listan längre ner på sidan vilket truckkort du behöver för en specifik trucktyp, eller kolla med din arbetsgivare.

Truck

Hur lång giltighetstid är det på truckkort?

Truckkortet har ingen giltighetstid utan gäller tills vidare. Ett truckkort är endast ett bevis på genomförd utbildning och det finns inget lagstadgat krav på att du måste förnya ditt truckkort eller gå en repetitionsutbildning.

Däremot är det många företag som kräver att du genomgår en repetitionsutbildning vart femte år. Anledningen är att företagen har ansvar för säkerheten på arbetsplatsen och ställer därför kravet på att du har rätt kunskaper.

Får man köra truck utan truckkort?

Det finns inget krav på att ha truckkort för att få köra truck. Däremot så har företaget krav på att se till att du har dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper enligt Arbetsmiljöverket (AFS 2006:5). Något som de allra flesta företag likställer med ett truckkort.

Vilket truckkort gäller för vilka trucktyper?

I truckläroplanen delas de 18 vanligaste trucktyperna in i fyra kategorier. För att exempelvis bli behörig att köra truckar i B-klassen krävs det att du tar ett Truckkort B.

Truckkort A – Gäller för låglyftande truckar.

1. Låglyftande plocktruck.

2. Ledstaplare med eller utan åkplatta.

3. Låglyftande åktruck stående eller sittande.

4. Låglyftare med eller utan åkplatta.

Jag vill ta Truckkort A

Truckkort B – Gäller för höglyftande truckar.

1. Motviktstruck.

2. Höglyftande åktruck.

3. Skjutstativtruck.

4. Höglyftande plocktruck.

5. Smalgångstruck.

6. Fyrvägstruck.

Jag vill ta Truckkort B

Truckkort C – Gäller för olika typer av större truckar.

2. Hjullastare.

3a. Containertruck.

3b. Timmertruck.

4. Sidlastare.

5. Grensletruck.

7. Teleskoplastare.

Jag vill ta Truckkort C

Truckkort D – Gäller för traktortruckar

1. Drag- & flaktruck.

2. Terminaldragtruck.

Jag vill ta Truckkort D

Jag har tappat bort mitt truckkort, kan jag få ett nytt?

Det första stället att vända sig till om du har tappat bort ditt truckkort är den utbildningsarrangör som höll i utbildningen. Om utbildningen du gick har registrerats hos Transportfackens Yrkes och Arbetsmiljönämnd (TYA), något du kan se om du har fått ett grönt utbildningsbevis med TYAs logga på, finns du med i deras register. Då kan du beställa ett ersättningskort direkt från TYA.

Om du inte kommer ihåg vilka du gick utbildningen hos eller ifall utbildningsarrangören har lagt ner kan du tyvärr behöva göra om teoriprovet och uppkörningen. Men du behöver i vart fall inte göra om utbildningen, utan det räcker att du klarar proven.

Truckkortsguide

Vad är Truckläroplanen – TLP 10?

Truckläroplanen, förkortat TLP10, är ett dokument som går igenom de kunskaper som krävs för att få ett truckkort. Det har tagits fram av branschorganisationer i samverke med Arbetsmiljöverket och det fullständiga namnet är Riktlinjer för truckförares kunskaper och färdigheter.

TLP10 ersatte den tidigare läroplanen TLP2. Utbildning som genomförts enligt TLP2 är fortfarande giltig, men vissa företag kommer kräva att du har utbildning enligt den senaste standarden.

Det är viktigt att se till att utbildningen du går följer TLP 10. Vissa företag kräver nämligen att din truckutbildning uppfyller dessa krav, vilka ses som branschstandard.

Vad kostar ett truckkort?

Det finns många truckutbildare och upplägg på truckutbildning och priset varierar därefter. Men i snitt kostar en truckutbildning mellan 2500-5500:-.

Har du aldrig kört truck tidigare och behöver fler utbildningsdagar kostar det i regel lite mer. Behöver du endast skriva teoriprov och göra uppkörningen blir det oftast billigare.

Vilka krav finns för att ta truckkort?

Det enda kravet för att ta truckkort är att du behöver vara över 16 år.

Måste man ha körkort för att få ta truckkort?

Du behöver i de allra flesta fall inte ha körkort för att köra truck på arbetsplatsen. Men ska du köra trucken ute på vägarna behöver du ha minst ett traktorkort, eller ett vanligt körkort.

Truckterminal

Vilka olika trucktyper finns det?

Låglyftande truckar – Kategori A

1. Låglyftande plocktruck.

Den låglyftande plocktrucken kan lyfta förare max 1–2 meter ovanför marken och används framförallt för att lyfta ner gods på lagerhyllor men kan även användas för att flytta lastpallar. Liknar en ledstaplare, men med skillnaden att den låglyftande plocktrucken kan hissa upp truckföraren. För låglyftande plocktruckar krävs Truckkort A.

2. Ledstaplare med eller utan åkplatta.

En ledstaplare, även kallat höglyftande ledtruck, är en vanlig trucktryp på mindre lager. Den används för att stapla och lyfta gods. Till skillnad från en låglyftande plocktruck står föraren kvar på marken vid lyft. För ledstaplare krävs Truckkort A.

3. Låglyftande åktruck stående eller sittande.

Den låglyftande åktrucken, även kallat åklåglyftaren, används för att flytta gods på marknivå. Den saknar lyftstativ, men lämpar sig bra för längre transport av gods i större lagerlokaler. För låglyftande åktruck krävs Truckkort A.

4. Låglyftare med eller utan åkplatta.

Låglyftaren är snarlik den låglyftande åktrucken, men kan användas i trängre utrymmen. Som exempelvis trånga lagerlokaler eller i en lastbils lastutrymme. För låglyftare krävs Truckkort A.

Höglyftande truckar – Kategori B

1. Motviktstruck.

Motviktstrucken är det många ser som den klassiska gaffeltrucken. Namnet anspelar på att vikten på lasten balanseras av truckens vikt. Den har tiltbara gafflar. Kör du dessa i nedsänkt läge, kan du köra trucken i högre hastighet och med kortare bromssträcka. För motviktstruck krävs Truckkort B.

2. Höglyftande åktruck.

Höglyftande åktrucken, eller åkstaplaren, liknar ledstaplaren med skillnaden att truckföraren kör trucken ståendes eller sittandes i en hytt. De används för att lyfta högt och har en högre komfort än en vanlig ledstaplare, vilket gör den till ett bättre alternativ vid längre transportsträckor. För åkstaplare krävs Truckkort B.

3. Skjutstativtruck.

Skjutstativtrucken används i trånga utrymmen och med hjälp av skjutstativet kan godset enkelt flyttas horisontellt. Det är en vanlig trucktyp och kan även hantera höga lyft, ofta över 12 meter. För skjutstativtruck krävs Truckkort B.

4. Höglyftande plocktruck.

Den höglyftande plocktrucken är användbar när både gods och förare behöver lyftas. Det underlättar i logistiken kring höglager, då föraren enklare kan se godset som ska lyftas samt lyfta till högre höjder. För höglyftande plocktruck krävs Truckkort B.

5. Smalgångstruck.

Smalågångstrucken används, som namnet föreslår, i trånga utrymmen och smala gångar. Den har blivit populärare på senare tid då många företag gärna expanderar lagret på höjden än ytmässigt. Det finns varianter med eller utan höjbar förarhytt. För smalgångstruck krävs Truckkort B.

6. Fyrvägstruck.

Fyrvägstrucken är en flexibel trucktyp som smidigt kan förflytta sig i vilken riktning som helst, genom de inställbara hjulen. Det är ett mellanting mellan motviktstruck, stödbenstruck och sidlastare. För fyrvägstruck krävs Truckkort B.

Truckförare

Större truckar – Kategori C

2. Hjullastare.

Hjullastaren är egentligen en traktor som kräver sitt eget utbildningsbevis. Men ska du köra trucken på lageryta på plana eller hårdgjort underlag samt använder dig av gaffelarmar eller liknande lyftanordning, då räcker det med truckkort. För hjullastare för Industriell godshantering krävs Truckkort C.

3a. Containertruck.

Containertrucken, precis som namnet berättar, används för att flytta och lasta stora containrar. Det är en av de större trucktyperna och kräver därför högre behörighet. För containtertruck krävs Truckkort C.

3b. Timmertruck.

Timmertrucken används inom timmerindustrin för att, inte oväntat, lasta timmer. Den är utsmyckad med gripklor istället för gaffelarmar, för att kunna greppa och lasta stora timmerstockar. För timmertruck krävs Truckkort C.

4. Sidlastare.

Sidlastaren liknar smalgångstrucken och kan användas i trängre utrymmen. Skillnaden är att den är avsedd för tyngre last, som exempelvis en container. För sidlastare krävs Truckkort C.

5. Grensletruck.

En grensletruck ser lite annorlunda ut jämfört med en vanlig gaffeltruck. Istället för gafflar har den en lyftanordning som grenslar lasten under förarhytten, därav namnet. Den används framförallt av terminaloperatörer och är en vanlig syn i hamnar runt om i världen. För grenseltruck krävs Truckkort C.

7. Teleskoplastare.

Teleskoplastaren, eller teleskoptruck, har en teleskopfunktion som gör att den kan nå längre än andra trucktyper, både på höjden och horisontellt.  Det är en mångsidig trucktyp och kan användas med en rad olika redskap, från vanliga gafflar till skopor och balgripar. På grund av dess allsidighet används trucken flitigt inom jordbruket. För teleskoplastare krävs Truckkort C.

Traktortruckar – Kategori D

1. Drag- och flaktruck.

Dragtruck och flaktruck är olika trucktyper men gemensamt för dem är att de drar laster istället för att lyfta dem. Dragtrucken kopplas ihop med flera vagnar som bildar ett vagntåg och ses ofta på flygplatser runtom i världen. Flaktrucken har i likhet med en flakbil ett flak för transport av gods. Flaktrucken är en dragtruck som försetts med ett flak, likt en flakbil. För drag- och flaktruck krävs Truckkort D.

2. Terminaldragtruck.

Terminaldragtrucken, eller tugmastern, drar likt en dragtruck godset bakom sig. Den stora skillnaden mellan de två är att terminaldragtrucken har en vändskiva för att koppla på lasten, istället för en dragkrok. Den används framförallt för att lasta och lossa trailar på hamnar och på lastbilsterminaler. För terminaldragtruck krävs Truckkort D.

Lagerlokal

Äldre och ändrade beteckning på olika truckklasser

Truckkortet har funnits i över 50 år och de olika truckklasserna har genomgått några förändringar under åren.

Lt motsvarar A2 Ledstaplare eller A4 Låglyftare.

St motsvarar A3 Låglyftande åktruck eller B2 Höglyftande åktruck.

Mm, Mt, Ms motsvarar B1 Motviktstruck.

Sk motsvarar B3 Skjutstativtruck eller B6 Fyrvägstruck

Hj motsvarar C2 Hjullastare

Gt motsvarar C5 Grensletruck

Före 2011 användes lite andra beteckningar på ett gäng vanliga trucktyper och det är därför som det saknas några siffror i kategorierna. Trucktypen A5 för drag- flaktruck motsvarar numera D1. Trucktypen C1 för motviktstruckar motsvarar numera B1.Trucktypen C6 för terminaldragstruckar motsvarar numera D2.

Källa: TLP10

Senast uppdaterad: 08 jun 2020

Så fungerar utbildning.se

Sök och hitta en utbildning du är intresserad av


Beställ information eller boka direkt


Du blir kontaktad av utbildningsarrangören

Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste inom kompetensutveckling!