Visar 1-25 av 100 träffar
Läs hur vi sorterar resultat
Vill du vet mer om hur vi sorterar resultat? Läs mer om hur vi rankar utbildningar i sökresultatet.
Visar 1-25 av 100 träffar
1
2
3
4

Hållbarhet i detalj

Man kan tala om hållbarhet på olika sätt. Hållbarhet handlar i stort om att skapa en värld med förutsättningar för människor att leva på sätt som är hälsosamt, klimatsmart och ekonomiskt sunt. Ett sätt att dela upp hållbarheten är med tre centrala punkter:

  • ekologisk hållbarhet
  • social hållbarhet
  • ekonomisk hållbarhet

Social såväl som ekonomisk hållbarhet är fastväxt med den ekologiska hållbarheten. Utan en hållbar miljö finns inga riktiga alternativ för mänskligheten att leva i. Den ekologiska hållbarheten handlar om att vårda planetens ekosystem och mångfald. Vi är beroende av planetens varierande klimat för mat och energi. Det ekologiska är inte allt som innefattas inom hållbarhet, men det är sannerligen marken vi står på.

Den sociala hållbarheten handlar i stället om människor och deras livsöden. Vart man än växer upp i världen så bör vissa basala behov vara tillgodosedda. Alla ska ha rätt till mat och rent vatten, alla ska ha mänskliga rättigheter och frihet. Möjligheter till utbildning och motverkandet av fattigdom är också viktiga faktorer som påverkar den sociala aspekten av en hållbar värld.

Med ekonomisk hållbarhet försöker man uppnå de båda övre aspekterna. Mycket i livet kretsar kring ekonomi och maximerandet av vinst. Genom att främja grön ekonomi så tror många att sociala såväl som ekologiska faktorer kommer att förbättras. Det är en rimlig filosofi eftersom pengar ofta pratar högst. Det betyder också att allt mer ansvar faller på företagen att ta sitt CSR-arbete på stort allvar.

Corporate Social Responsibility (CSR)

Tanken bakom CSR är att företag ska ta sitt ansvar. Det innebär exempelvis att inte utnyttja barnarbete eller förorena och att betala ut skäliga löner till dem anställda. Företag som sitter på mycket makt kan då använda den makten till att dra sitt strå till stacken.

Standarden för CSR kallas ISO 26000. ISO 26000 är en internationell standard för socialt ansvarstagande. Standarden beskriver vad socialt ansvar är och vad din organisation kan göra för att bidra till en hållbar framtid.

Sju saker som ingår i ISO 26000.

  • Koncept, termer och definitioner.
  • Bakgrund, trender och utmärkande drag.
  • Principer och rutiner.
  • Kärnområden och frågeställningar.
  • Integrering, genomförande och främjande av socialt, ansvarsfullt beteende i hela din organisation, i form av policy och rutiner inom ditt branschområde.
  • Identifiering av och samverkan med intressenter.
  • Spridning av information om åtaganden, prestationer och annat i samband med socialt ansvar.

Det handlar med andra ord inte bara om att vara reaktiv utan också om att tänka innovativt och vara proaktiv genom att utnyttja smarta produktionslösningar. Förslagsvis kan företagare tänka mer cirkulärt, som i cirkulär ekonomi.

Cirkulär ekonomi

Den cirkulära modellen ser inte på produktion som något linjärt utan en mer rundgående process, något cirkulerande och förnyande. Processen är en liknelse av det naturliga kretsloppet. Filosofin bakom modellen är att avfallet ska kunna återvinnas så smidigt som möjligt. Ju mindre restprodukt desto bättre fungerar cirkeln. Material som återvinns sparar massor av energi och resurser, på så sätt är det skonsamt för planeten och gynnsamt för entreprenörerna. En grundläggande tanke med cirkulär ekonomi är att företag ska utveckla mer hållbara produkter som kan återanvändas om och om igen för att på så sätt göra slut med den rådande slit-och-släng-kulturen.

Innehållet i en hållbarhetskurs

Med en så bred bakgrund, vad lär man sig då när man går en utbildning inom hållbarhet och hållbarhetsutveckling? Det säger sig självt att innehållet i kursen är baserat på vilken inriktning du väljer att gå.

I en mer allmän kurs i hållbarhet får du lära dig om hur hållbarhet kan integreras i din organisation. Saker som ni kan göra för att ta dem första stegen mot att bli mer hållbara och ta ert CSR-arbete till nästa nivå!

I andra kurser kan intresset ligga kring affärssidan och effekten av en cirkulär ekonomi. I en sådan kurs får du lära dig hur du gör gröna pengar och hur du börjar tänka mer kostnadseffektivt. Vart ska du börja, hur ska du göra det? Hur kan du applicera det i din egen organisation? Detta är frågor som får sina svar i slutet av en ekologiskt hållbar affärsutbildning.

Vissa kurser syftar speciellt på att klä just dig i rollen som projektledare eller manager för hållbarheten i företaget. I en sådan kurs får du praktiska kunskaper som likt en kurs i projektledning lär dig sätta mål och styra dig och dina kollegor mot dessa mål. Utfallet ska leda till en mer hållbar organisation.

Det finns också kurser som lär dig hur man bygger eller bygger om på ett miljösmart sätt. I sådana kurser får du lära dig hur byggnadsprocessen går till. Du får även veta vad man bör tänka på vid de olika skedena av byggnationen från att ansöka om bygglov till granskningsprocessen.

Som du märker finns det bredd inom hållbarhet! Varför inte ta en kurs idag och förbli relevant i en värld som konstant utvecklas? Trångsynthet är inte hållbart så håll i dig, här kommer framtiden!

Så här går du vidare

Sök och hitta en utbildning du är intresserad av


Beställ information eller boka direkt


Du blir kontaktad av utbildningsarrangören

Relaterade kategorier
FSC   PEFC  
Jämför utbildningar
Håll dig uppdaterad
Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få utbildningsförslag, inspiration och aktuell information – direkt till din inkorg. 📨
Reportage
Kör bara kör - det finns så myck...

Anna Lundberg, HR-specialist och kursledare på kursen ”Agila metoder för HR”, berättar om vilka fördelar ett agilt arbetssätt kan föra med sig till området HR, men även om vilka eventuella utmaningar som kan uppstå. 

Läs mer
Bra framtidsutsikter för utbilda...

Jenny Gentele, kursledare i utbildningen Diplomerad redovisningsekonom, om goda framtidsutsikter för utbildade redovisningsekonomer och sitt intresse för årsredovisningar.

Läs mer
De nya kunskaperna stärker henne...

Åse Larsen, säkerhetsansvarig och dataskyddsombud på Affärsverken, om sin diplomutbildning som hon avslutade i januari 2021.

Läs mer
”En bra arbetsmiljö går hand i h...

Att en god arbetsmiljö är viktigt är något de flesta idag skriva under på. Däremot är det kanske inte alltid lika solklart vad som egentligen utgör en god arbetsmiljö, hur man uppnår en sådan samt varför man egentligen ska göra det.

Läs mer