Visa utbildning.se som: Mobil

Vi gör just nu en uppföljande undersökning gällande hur COVID-19 har påverkat och fortsätter att påverka hur och om du väljer att gå en utbildning. Vi är så tacksamma om du vill svara på våra frågor. Gå till undersökningen.

Visar 1-25 av 73 träffar

Vad är Scrum?

Scrum är en agil metod för utveckling och tillämpar sig framförallt in på mjukvaruutveckling samt systemutveckling. De flesta som arbetar med att utveckla mjukvaror har kännedom om att kraven är i ständig förändring, ofta är det först i implemteringsfasen som misstagen upptäcks. Scrum hjälper ett team att ta fram en möjlig levensbar release.

Enligt State of Agile Surve är ca 60 procent av alla projekt idag Agila. Ett agilt projekt innebär att göra ens kund eller användare nöjd med det som produceras genom ett nära samarbete under hela utvecklingstiden. Detta kan bland annat ske genom täta och regelbundna möte mellan utvecklaren och beställaren. Agila ramverk hjälper trots allt företag att påskynda tiden till marknaden, produktiviteten ökar. Av alla agila ramverk är Scrum den mest använda. Proffs världen över och flera olika branscher använder sig av Scrum för att positionera sina arbetslag för större framgång. Gå själv med i den globala rörelsen som förändrar arbetslivet och ta med dig Scrum till din arbetsplats!

Med hjälp av Scrum kan en projektutveckling förekomma i små bitar där varje del bygger på tidigare skapade delar. Byggprodukter som skapas bit för bit uppmuntrar till en kreativitet som gör det möjligt för ett team att reagera på feedback och förändring, man då lättare bygga upp exakt vad som krävs och behövs. Man kan på ett mer specifikt sätt säga att Scrum är ett simpelt ramverk för ett effektiv t gruppsamarbete när det framförallt handlar om komplexa projekt. Scrum bidrar med en uppsättning regler vilka skapar en precis tillräcklig struktur för att laget ska lyckas fokusera på sin innovation för att kunna lösa det som annars kan vara en svår utmaning.

Självklart är dock Scrum mycket mer än en enkel ram, verktyget stödjer vårt behov att vara människa på arbetsplatsen, att tillhöra något, att lära, att göra, att skapa, att vara kreativ, att växa och förbättra samt att interagera med andra människor. Scrum utnyttjar med andra ord våra medfödda egenskaper så att vi kan göra stora saker tillsammans.

Hur fungerar Scrum?

Scrum ger en struktur för att göra det möjligt team för att kunna hantera uppbyggandet av komplexa produkter. Dessa kan ofta till naturen vara svåra uppgifter.

Bygga komplexa produkter för kunder är till sin natur en svår uppgift. Scrum ger struktur för att göra det möjligt team för att hantera denna svårighet. Dock är den grundläggande processen otroligt enkel, och i sin kärna styrs av 3 primära roller .
1 . Produktägare - avgör vad som behöver byggas under de närmaste 30 dagarna eller mindre .
2 . Utvecklingslag – bygger upp vad som behövs i 30 dagar (eller mindre) , och sedan visa vad de har byggt . Baserat på denna demonstration, bestämmer produktägaren vad att bygga nästa .
3 . Scrummasters - säkerställer denna process, att den sker så smidigt som möjligt och ständigt förbättra processen , laget och den produkt som skapas.

Även om detta är en otroligt förenklad bild av hur Scrum fungerar, fångar det kärnan i denna mycket produktiv metod för gruppsamarbete och produktutveckling.

Målgrupp för en utbildning inom Scrum:

Scrum Masters, teamledare, projektägare. Genom åren har inte bara Scrum Masters haft nytta av utbildningen, utan även teamledare, linjechefer, produktchefer, projektledare, personalchefer och rekryterare.

Så här går du vidare

Sök och hitta en utbildning du är intresserad av


Beställ information eller boka direkt


Du blir kontaktad av utbildningsarrangören

Jämför utbildningar
Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste inom kompetensutveckling!
Mer inom området
Reportage
Kommentarer från en tidigare kur...
Bli en bättre projektledare!

Kajsa Eklund, projektledare på Trafikverket har gått kursen Human Skills hos Semcon. Kajsa jobbar som projektledare på Trafikverkets IT-enhet. Hon är med från projektets start till slut och ansvarar för att leveransen blir som förväntat. Trafikverket anlitar Semcon för samtliga sina projektledarutbildningar.

Läs mer
Projektledning med agila metoder...

Lars Sundermeyer har tidigare arbetat som projektledare och kände därför till begreppen Scrum och Kanban redan innan han bokade sig på 2-dagarskursen. Lars valde att delta på Informators kurs Projektledning med Agila metoder för att ta reda på om det fanns delar av agil projektledning som gick att implementera i hans dagliga arbete.

Läs mer