SE HIT! 😀 Sista chansen att ansöka till SSE MBA-stipendiet 2024, värt 645 000 kr. Årets ansökan stänger fredag 2024-05-31.

Visar 1-25 av 57 träffar
Läs hur vi sorterar resultat
Vill du vet mer om hur vi sorterar resultat? Läs mer om hur vi rankar utbildningar i sökresultatet.
Visar 1-25 av 57 träffar
1
2
3

Mer om Kurser inom coachning

Coaching har fått ett uppsving i Sverige under senare år och vi hittar coacher inom en rad olika områden.

Vad är coaching?

Coaching innebär att en person, coachen, hjälper en klient att uppfylla sina mål. Detta görs genom att coachen hjälper till att sätta upp mål, uppmuntrar och ställer frågor. Coaching är en pågående relation och en process som fokuserar på att kunden vidtar åtgärder för att förverkliga sina visioner, mål och önskningar. Coaching är också en process av frågor och personlig upptäckt som ökar kundens medvetenhet och ansvar och ger denne struktur, support och feedback. Coachingen hjälper kunden att både definiera och uppnå professionella och personliga mål snabbare och lättare.

Ordet coaching missbrukas ofta i situationer där coachen ger expertråd för hur man ska gå tillväga i olika situationer. Men coachning inkluderar inte den givna lösningen på ett problem utan snarare att coachen sporrar sin klient till att lösa problem på egen hand. Coaching handlar helt enkelt om att hjälpa andra att hjälpa sig själva och att bidra till att människor presterar och mår bättre. En coach hjälper andra att hitta sina drivkrafter så att de får ut mer av sin inneboende potential.

Grundtanken med coaching är kognitiv. Genom att ge mycket och positiv återkoppling ser man till att den man coachar utvecklas i en positiv riktning. Utöver detta kan man försöka ge konstruktiv kritik för att bygga upp och utveckla klienten ännu mer. Man utgår från att alla människor har ett behov av att bli sedda och få bekräftelse. Man kan också uppmuntra sin klient till att coacha sig själv och bekräfta sig själv genom affirmationer.

Coachutbildning med certifiering, bli en certifierad coach

När man går en coachutbildning får man ett diplom/intyg på att man har genomgått en utbildning.
Det vanliga är att man kan kalla sig diplomerad coach (från skola xx) efteråt. För att bli certifierad coach av ett oberoende organ krävs att man uppfyller olika kvalitetskrav där utbildning är en del.

Flera coachutbildningsorganisatörer har i förväg säkerställt att deras utbildning godkänner kraven för att vara coachspecifik hos ett eller flera internationella och oberoende certifieringsorgan för coacher.

Det finns flera oberoende certifieringsorgan för coacher. Några exempel på certifieringsorgan är:

·        ICF - International Coach Federation

·        ICC - International Coaching Community

·        IAC - International Association of Coaches

·        INLPTA - certifierar coacher med NLP-inriktning

·        EMCC- European Mentoring & Coaching Council 

Hur skiljer sig certifieringarna?

ICF är världens äldsta (1995), största och oberoende organisation som certifierar individer och ackrediterar olika coachskolor. Har sitt huvudsäte i USA.

För att bli certifierad coach krävs ett antal godkända utbildningstimmar (ej av ICF, de utbildar inte), dokumenterad erfarenhet, godkänt på ett kunskapsprov och på coachingförmåga (inspelningar av verklig coaching). ICF certifieriar coacher på tre nivåer ICF Associated Coach (ACC), ICF Professional certified Coach (PCC) samt ICF Master Certified Coach (MCC). Certifieringen är giltig i tre år.

ICF kvalitetsgranskar även coachutbildningar för att säkerställa att de är coachspecifika och att de uppfyller ICFs coachingkompetenser. Benämningar för dessa är ACTP – ackrediterade, hela utbildningsprogram, ACSTH – godkända coachutbildningstimmar samt CCE – fördjupningspoäng. Även dessa är tidsbestämda på 1-3 år.

EMCC är en europeisk organisation som samlar coacher och mentorer. För att bli certifierad av EMCC krävs ett antal godkända utbildningstimmar, dokumenterad erfarenhet, reflektioner på eget utövande och handledning. Certifieringen är giltig i fem år och finns i fyra nivåer (Foundation, Practitioner, Senior Practitioner och Master Practitioner.

ICC Organisationen startades på initiativ av de som utbildar för ICC i Sverige. För att bli certifierad ICC Coach krävs 60 godkända utbildningstimmar, dokumenterad erfarenhet, eget utvecklingsprojekt i personlig utveckling, bokrecension och en "uppkörning" godkänd av ICC tränare. Certifieringen finns på en nivå och är giltig livet ut. 

IAC:s certifiering bygger på att man i ett test bevisar att man behärskar nio "coarching masteries". Certifieringen finns på tre nivåer. 

INLPTA certifierar coacher med NLP-inriktning och kräver godkända utbildningstimmar, avklarade teoretiska och praktiska prov samt dokumenterad erfarenhet.

Varför ska man bli certifierad coach?

Att utbilda sig till certifierad coach är att rekommendera.

Utbildningarna syftar till att ge kompetens och kunskap för att bedriva professionell och säker coaching i en verksamhet där man fungerar som handledare eller arbetsledare. Som utbildad coach kommer du att kunna hjälpa andra att hitta sina drivkrafter och att definiera sina önskade resultat så att de får ut mer av sin potential. Detta leder till att människor både mår och presterar bättre.

Exempel på vad en coachutbildning kan innehålla:

·        introduktion

·        livsmål, karriärmål och kursmål

·        grundläggande coachingtekniker

·        påverkans och förändringens psykologi

·        från hinder till resurser

·        utveckling av färdigheter i kommunikation

·        egencoaching

·        coaching av en person

·        relations- och teamcoaching

·        livscoaching

·        praktik

En coachutbildning ger dig grundläggande kunskaper och praktiska färdigheter i coachingens principer och tillämpningar på alla de områden där coaching används idag. Många utbildningar behandlar även kompletterande coachningprinciper såsom NLP, Mental, Kognitiv och Emotionell Träning. Utbildningarna bygger ofta på "learning by doing" och består av en kombination av teroi, demonstrationer, övningar och träning. Det finns utbildningar i både verksamhetscoaching och life coaching.

Så här går du vidare

Sök och hitta en utbildning du är intresserad av


Beställ information eller boka direkt


Du blir kontaktad av utbildningsarrangören

Jämför utbildningar
Håll dig uppdaterad
Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få utbildningsförslag, inspiration och aktuell information – direkt till din inkorg. 📨
Reportage
Reportage från referenser
Akademi Coachstjärnan AB

Läs vad våra referenser har att säga om Akademi Coachstjärnan AB!

Läs mer
Så säger deltagare hos Unestål E...
Certifierad Internationell Coach

Coaching handlar om att hjälpa andra att hjälpa sig själva och att bidra till att människor presterar och mår bättre. Som utbildad coach på Unestål Education kommer du att kunna hjälpa andra hitta sina drivkrafter och att definiera deras önskade resultat så att de får ut mer av sin inneboende potential. De både mår och presterar bättre.

Läs mer
”Jag tror det är det bästa betyg...

Susanna, som aldrig siktat på coaching som yrke, ska nu certifiera sig hos International Coach Federation. Ronnie är numera certifierad coach och har startat eget coachingföretag.

Deras gemensamma nämnare? De har gått utbildningen ”Diplomerad coach – grundutbildning” hos Akademi Coachstjärnan AB.

Läs mer