Utbildningar i energi

Energiutbildningar

Nedan hittar du utbildningar inom energi för dig i arbetslivet. Vi har listat utbildningar efter ort och kurstitel för att hjälpa dig hitta rätt. Genom att klicka på respektive utbildning hittar du information om kursinnehåll, pris, startdatum m.m.

Om du vill ha kostnadsfri information hemskickad eller önskar bli kontaktad av en utbildningsarrangör har du även möjlighet att fylla i ett intresseformulär för varje utbildning.

Vi på utbildning.se önskar dig lycka till med att hitta den kompetensutveckling du söker!

Teknologisk Institut ger dig de bästa förutsättningar för värdefull kompetensutveckling. Styrkorna är det breda utbudet av tekniska utbildningar, genomgående hög kvalitet och långsiktighet i våra åtaganden. Många kurstillfällen och erfarna utbildningsrådgivare. Välkommen!

Energideklarationer - Utbildning inför certifiering till energiexpert/sakkunnig PBL
Teknologisk Institut AB Sverige
4 dagar
16 300 SEK
Flera orter (2)
Med energieffektivisering finns stora möjligheter till besparingar både vad gäller pengar och miljöpåverkan. Detta har EU tagit fasta på och...
Energikartläggare - utbildning inför certifiering
Teknologisk Institut AB Sverige
2 dagar
13 000 SEK
Flera orter (2)
Vi erbjuder en ny certifieringsutbildning för er som vill bli certifierade energikartläggare. Enligt lagen har stora företag skyldighet att göra...
Förbränningsteknik
Chalmers Professional Education
3 dagar
12 000 SEK
Göteborg
Förbränningsteknik Med fokus på fluidiserad bädd En tredagarskurs som ger fördjupade kunskaper inom förbränning i fluidiserad bädd. Kursen är utarbetad...
Energiexpert - Omcertifiering - förenklad kunskapsprövning/sakkunnig PBL
Teknologisk Institut AB Sverige
2 dagar
6 800 SEK
Flera orter (2)
Den här utbildningen är för dig som skall söka omcertifiering, s.k. förenklad kunskapsprövning till energiexpert nivå N eller K och...
Praktisk energieffektivisering
Teknologisk Institut AB Sverige
3 dagar
14 300 SEK
Flera orter (2)
Praktisk energieffektivisering är en utbildning för dig som arbetar med byggnader och som skall utföra energiinventeringar, energianalyser, energidiagnostik och komma...
Ekodesign
Chalmers Professional Education
2 dagar
11 400 SEK
Göteborg
Ekodesign Skapar konkurrenskraft i ett hållbart samhälle Ekodesign är en väg att skapa produkter som uppfyller de hållbarhetskrav som samhälle...
Lean Energy
Chalmers Professional Education
10 dagar
42 000 SEK
Göteborg
Lean är ett framgångsrikt förhållningssätt som handlar om att identifiera och eliminera de aktiviteter i en process som inte skapar...
Energisystem
Chalmers Professional Education
4 dagar
19 000 SEK
Göteborg
Att uppnå målen för ett hållbart energisystem kommer att ha en signifikant påverkan på energimarknaden. Att möta utmaningarna kräver en...
GreenBuilding baskurs
Sweden Green Building Council
1 dag
2 600 SEK
Stockholm
Vill du lära dig mer om det starka varumärket GreenBuilding? Vill du förstå varför denna certifiering efterfrågas av allt fler...
Allmän kurs i miljöcertifiering – Miljöbyggnad, GreenBuilding, BREEAM och LEED
Sweden Green Building Council
1 dag
2 600 SEK
Flera orter (2)
Vill du lära dig mer om vad det finns för certifieringssystem för hållbart byggande i Sverige? I vår allmänna kurs...
Certifierad Mätarmontör
Teknikutbildarna
         
(36)
2 dagar
11 800 SEK
Linköping
Kursen vänder sig till dig som vill få en djup kunskap i hur mätaren fungerar teoretiskt samt utföra praktisk inkoppling och...
IMD – individuell mätning och debitering
Teknikutbildarna
1 dag
5 900 SEK
Solna
EU:s Energieffektiviseringsdirektiv (EED) uppmanar medlemsstaterna att införa Individuell mätaning och debitering (IMD) på nyttigheter som varmvatten, elektricitet, gas och värme....
Driftsoptimering i energianläggningar
Teknikutbildarna
1 dag
5 900 SEK
Flera orter (4)
Det är många faktorer som påverkar det ekonomiska resultatet för en viss energianläggning. Det ställs därför stora krav på kunskap...
Energieffektiva ventilationssystem
Teknologisk Institut AB Sverige
2 dagar
10 600 SEK
Flera orter (2)
För dig som arbetar med ventilationskontroller (OVK) och behöver komplettera med teknisk och eller ekonomisk utbildning för att kunna upprätta...
Energikartläggare - utbildning inför certifiering
Teknologisk Institut AB Sverige
4 dagar
13 500 SEK
Flera orter (2)
Vi erbjuder en ny certifieringsutbildning för er som vill bli certifierade energikartläggare. Enligt lagen har stora företag skyldighet att göra...
Kraftvärme 2017
Inspecta Sweden AB
2 dagar
7 100 SEK
Stockholm
Kraftvärme 2017 går av stapeln 26 27 oktober på Yasuragi Hasseludden utanför Stockholm. Där bjuder vi in till de bästa...
Värmemätaren i praktiken
Teknikutbildarna
         
(14)
2 dagar
11 800 SEK
Flera orter (2)
Kurs där du lär dig vilka krav man kan ställa på en värmemätare enligt gällande direktiv och standarder. Kursen vänder sig till...
Ekosystemtjänster i praktiken
Teknologisk Institut AB Sverige
2 dagar
8 950 SEK
Stockholm
Välkommen till en utvecklande tvådagarskurs som djupdyker i den praktiska användningen av ekosystemtjänster. Ta del av fungerande verktyg för att...
Företagsanpassad utbildning
Energioptimering
EGA
Tvådagarskurs
Rikstäckande
Tvådagarskurs Sänkta energikostnader och nöjda hyresgäster är primära mål för alla långsiktiga fastighetsägare. Nyckeln till detta är att finna vägar...
E-learning
Energieffektivisering i fastigheter – Steg 1
Teknikutbildarna
Blended Learning (lärare+webb)
6 200 SEK
Distans
Kursen Energieffektivisering i fastigheter – Steg 1 inleds med enklare värmebehovsberäkningar för att skapa en grundläggande förståelse för energieffektivisering och...
Energieffektivisering i fastigheter – Steg 2
Teknikutbildarna
Blended learning (lärare+webb)
6 200 SEK
Distans
Kursen inleds med en fördjupning inom värmebehovsberäkningar för kunskaper om energieffektivisering och byggnadens egentliga energi och effektbehov. Därefter diskuterar vi...
Global Energy Challenges: Markets, Resources & Technologies
Chalmers Professional Education
25 000 SEK
Flera orter (2)
7.5 hp Content The present global energy system is characterized by an increasing demand for energy due to an increase...
  • = = Reportage kopplat till arrangören
Visar 1-22 av 22 träffar
 

Mer om Utbildningar i energi

Energi är något som medför en rörelse, förändring eller någon annan form av uträttat arbete. Energi kan antingen vara lagrad eller vara något som överförs (potentiell energi eller lägesenergi). Det finns ingen helt entydig definition för innebörden av energi, däremot finns det olika definitioner för olika energiformer. Den elektriska energin och den mekaniska energin är därför inte samma sorts energi. Rörelseenergi och lägesenergi är båda så kallad mekanisk energi.

Utbildning inom Energiproduktion

Energi är något som är oförstörbart och bara kan omvandlas och övergå mellan olika former. Det är av den anledningen därför inte helt korrekt att tala om energi som något man producerar. Trots detta brukar man använda ordet energiproduktion.  Det kan handla om att omvandla energi för att  driva en industri eller för uppvärmning. Ett återkommande tema i dagens debatter om olika typer av energiproduktion är konsekvenserna för miljön samt de ekonomiska kostnaderna.

Några typer av energiproduktion som ofta omtalas är:

  • Solkraft
  • Kärnkraft
  • Vattenkraft
  • Vindkraft

utbildning energiInom energiproduktion är även vågkraft, kolbränslen, petroleum, salt kraft och geometrisk energi några välkända energikällor.

Solenergi kallas den energi som kommer ifrån solens strålar. Om det inte hade funnits någon solenergi så hade det inte heller funnits något liv på jorden. Solenergin är det som driver växternas fotosyntes, dvs. när växter omvandlar solenergin till kemisk energi. Utan värmen från solen skulle jorden vara en mycket kall och otrevlig plats att vara på. Solenergi är en förnybar energikälla och anses vara miljövänlig i och med att den energiformen inte ger några utsläpp.

Kärnkraft är ett begrepp som används för att utvinna energi ur atomkärnor. Detta gör man antingen med fissions-, eller med fusionsprocessen. När vatten på något sätt kommer i rörelse, frigörs energi och begreppet vattenkraft uppkommer. Energi omvandlas vanligen till elektricitet, då vattnet driver en turbin, kopplad till en generator i ett vattenkraftverk. Vattenkraft är liksom solkraften också en säker och förnyelsebar energikälla. Då energi utvinns ur vinden talar man om vindkraft och den har i elproduktionssammanhang en stor betydelse. Även vindkraften är en ren och förnybar energikälla. Ett vindkraftverk omvandlar vindens egen rörelseenergi till elektrisk energi och beroende av vindens styrka, kan man utvinna mer eller mindre energi.

Lär dig om Energianalys

Detta är ett begrepp som används för att få fram information om en verksamhetenergi utbildning eller ett hushålls energianvändning. När man gör en energianalys så mäter man effektuttag, energiförbrukning, energikostnad mm. Efter denna analys vet man var man bör vidta energiåtgärder för att ta hänsyn till miljön och även minska sina kostnader. Åtgärderna kan göras eftersom man då även vet var den stora energiförbrukningen går åt.

Energieffektivisering

Ett annat sätt för att försöka få tillgång till mer energi i samhället är att försöka förminska förbrukningen eller förbättra den befintliga energiproduktionen. Man talar då om energieffektivisering. Genom att arbeta efter detta finns det en möjlighet att minska påfrestningarna på vår miljö, bevara kapitalet och sänka kostnaderna.

En kurs i energideklaration

Med energideklaration är innebörden att man kartlägger och dokumenterar en byggnads energiförbrukning. Om man ser till den svenska lagen så skall alla byggnader, med undantag för ett fåtal, energideklareras. Om man vill veta mer om energideklaration kan man läsa mer om den hos boverket och sedan även gå en kurs.