Visa utbildning.se som: Mobil

Utbildningar i energi

Energiutbildningar

Nedan hittar du utbildningar inom energi för dig i arbetslivet. Vi har listat utbildningar efter ort och kurstitel för att hjälpa dig hitta rätt. Genom att klicka på respektive utbildning hittar du information om kursinnehåll, pris, startdatum m.m.

Om du vill ha kostnadsfri information hemskickad eller önskar bli kontaktad av en utbildningsarrangör har du även möjlighet att fylla i ett intresseformulär för varje utbildning.

Vi på utbildning.se önskar dig lycka till med att hitta den kompetensutveckling du söker!

Energideklarationer - Utbildning inför certifiering till energiexpert/sakkunnig PBL
Teknologisk Institut AB Sverige
4 dagar
16 500 SEK
Flera orter (2)
Med energieffektivisering finns stora möjligheter till besparingar - både vad gäller pengar och miljöpåverkan. Detta har EU tagit fasta på...
Energideklarationsdagen 2018
Teknologisk Institut AB Sverige
1 dag
6 680 SEK
Stockholm
Under konferensen får du ta du del av konkreta metoder för att effektivisera processen vid genomförandet av en energideklaration och...
Praktisk energieffektivisering
Teknologisk Institut AB Sverige
3 dagar
14 600 SEK
Flera orter (2)
Praktisk energieffektivisering är en utbildning för dig som arbetar med byggnader och som skall utföra energiinventeringar, energianalyser, energidiagnostik och komma...
Energiexpert - Omcertifiering - förenklad kunskapsprövning/sakkunnig PBL
Teknologisk Institut AB Sverige
2 dagar
6 800 SEK
Flera orter (2)
Utbildning för dig som skall söka omcertifiering - s.k. förenklad kunskapsprövning till energiexpert nivå N eller K och sakkunnig inom...
Lean Energy
Chalmers Professional Education
10 dagar
42 000 SEK
Södertälje
Lean är ett framgångsrikt förhållningssätt som handlar om att identifiera och eliminera de aktiviteter i en process som inte skapar...
Energieffektivisering i fastigheter
Teknikutbildarna
1 dag
11 900 SEK
Rikstäckande
Energieffektivisering – Tekniskt, ekonomiskt och miljömässigt helt rätt! Effektivisera era fastigheters energiförbrukning, utan att ge avkall på en sund inomhusmiljö....
Certifierad Mätarmontör
Teknikutbildarna
         
(36)
2 dagar
11 900 SEK
Flera orter (2)
Energiföretagen Sverige har ställt krav på att företag i branschen ska ha certifierade mätarmontörer. Många kunder ställer redan detta krav i sina...
Energieffektiva ventilationssystem
Teknologisk Institut AB Sverige
2 dagar
10 600 SEK
Flera orter (2)
För dig som arbetar med ventilationskontroller (OVK) och behöver komplettera med teknisk- och eller ekonomisk utbildning för att kunna upprätta...
Energikartläggare - utbildning inför certifiering
Teknologisk Institut AB Sverige
         
(2)
4 dagar
13 700 SEK
Flera orter (2)
Vi erbjuder en ny certifieringsutbildning för er som vill bli certifierade energikartläggare. Enligt lagen har stora företag skyldighet att göra...
Energisystem
Chalmers Professional Education
4 dagar
19 000 SEK
Göteborg
– En fyradagars kurs uppdelad i två moduler Energisystemet idag och vägar mot hållbar utveckling. Att uppnå målen för ett...
Förbränningsteknik
Chalmers Professional Education
3 dagar
13 700 SEK
Göteborg
En tredagarskurs som ger fördjupade kunskaper inom förbränning i fluidiserad bädd. Kursen är utarbetad i samarbete med e-on. Kursen tar...
Informationssäkerhet för energiproducenter
STF Ingenjörsutbildning AB
1 dag
4 900 SEK
Stockholm
Under senare år har ett flertal IT-incidenter inträffat i Sverige. Incidenterna har varit relativt begränsade men pekar på ett flertal...
Värmemätaren i praktiken
Teknikutbildarna
         
(14)
2 dagar
11 900 SEK
Linköping
Kurs där du lär dig vilka krav man kan ställa på en värmemätare enligt gällande direktiv och standarder. Kursen vänder sig till...
Cisterndagarna 2018
Teknologisk Institut AB Sverige
2 dagar
10 780 SEK
Göteborg
För 25:e gången arrangerar Teknologisk Institut succékonferensen Cisterndagarna, som är den självklara mötesplatsen för dig inom branschen. Tillsammans med ledande...
Ekodesign
Chalmers Professional Education
2 dagar
11 400 SEK
Göteborg
Ekodesign är en väg att skapa produkter som uppfyller de hållbarhetskrav som samhälle och kunder ställer och samtidigt bidrar till...
Energiledning enligt ISO 50001:2011
SIS, Swedish Standards Institute
1 dag
6 400 SEK
Stockholm
ISO 50001 är ett effektivt verktyg som hjälper dig att kartlägga och effektivisera din energianvändning. Energiledning handlar om att arbeta...
Företagsanpassad utbildning
Energioptimering
EGA
Tvådagarskurs
Rikstäckande
Tvådagarskurs Sänkta energikostnader och nöjda hyresgäster är primära mål för alla långsiktiga fastighetsägare. Nyckeln till detta är att finna vägar...
E-learning
Global Energy Challenges: Markets, Resources & Technologies
Chalmers Professional Education
27 000 SEK
Distans / Online
7.5 hp The present global energy system is characterized by an increasing demand for energy due to an increase in...
  • = Reportage kopplat till arrangören
  • = Film
Visar 1-18 av 18 träffar
 

Mer om Utbildningar i energi

Energi är något som medför en rörelse, förändring eller någon annan form av uträttat arbete. Energi kan antingen vara lagrad eller vara något som överförs (potentiell energi eller lägesenergi). Det finns ingen helt entydig definition för innebörden av energi, däremot finns det olika definitioner för olika energiformer. Den elektriska energin och den mekaniska energin är därför inte samma sorts energi. Rörelseenergi och lägesenergi är båda så kallad mekanisk energi.

Utbildning inom Energiproduktion

Energi är något som är oförstörbart och bara kan omvandlas och övergå mellan olika former. Det är av den anledningen därför inte helt korrekt att tala om energi som något man producerar. Trots detta brukar man använda ordet energiproduktion.  Det kan handla om att omvandla energi för att  driva en industri eller för uppvärmning. Ett återkommande tema i dagens debatter om olika typer av energiproduktion är konsekvenserna för miljön samt de ekonomiska kostnaderna.

Några typer av energiproduktion som ofta omtalas är:

  • Solkraft
  • Kärnkraft
  • Vattenkraft
  • Vindkraft

utbildning energiInom energiproduktion är även vågkraft, kolbränslen, petroleum, salt kraft och geometrisk energi några välkända energikällor.

Solenergi kallas den energi som kommer ifrån solens strålar. Om det inte hade funnits någon solenergi så hade det inte heller funnits något liv på jorden. Solenergin är det som driver växternas fotosyntes, dvs. när växter omvandlar solenergin till kemisk energi. Utan värmen från solen skulle jorden vara en mycket kall och otrevlig plats att vara på. Solenergi är en förnybar energikälla och anses vara miljövänlig i och med att den energiformen inte ger några utsläpp.

Kärnkraft är ett begrepp som används för att utvinna energi ur atomkärnor. Detta gör man antingen med fissions-, eller med fusionsprocessen. När vatten på något sätt kommer i rörelse, frigörs energi och begreppet vattenkraft uppkommer. Energi omvandlas vanligen till elektricitet, då vattnet driver en turbin, kopplad till en generator i ett vattenkraftverk. Vattenkraft är liksom solkraften också en säker och förnyelsebar energikälla. Då energi utvinns ur vinden talar man om vindkraft och den har i elproduktionssammanhang en stor betydelse. Även vindkraften är en ren och förnybar energikälla. Ett vindkraftverk omvandlar vindens egen rörelseenergi till elektrisk energi och beroende av vindens styrka, kan man utvinna mer eller mindre energi.

Lär dig om Energianalys

Detta är ett begrepp som används för att få fram information om en verksamhetenergi utbildning eller ett hushålls energianvändning. När man gör en energianalys så mäter man effektuttag, energiförbrukning, energikostnad mm. Efter denna analys vet man var man bör vidta energiåtgärder för att ta hänsyn till miljön och även minska sina kostnader. Åtgärderna kan göras eftersom man då även vet var den stora energiförbrukningen går åt.

Energieffektivisering

Ett annat sätt för att försöka få tillgång till mer energi i samhället är att försöka förminska förbrukningen eller förbättra den befintliga energiproduktionen. Man talar då om energieffektivisering. Genom att arbeta efter detta finns det en möjlighet att minska påfrestningarna på vår miljö, bevara kapitalet och sänka kostnaderna.

En kurs i energideklaration

Med energideklaration är innebörden att man kartlägger och dokumenterar en byggnads energiförbrukning. Om man ser till den svenska lagen så skall alla byggnader, med undantag för ett fåtal, energideklareras. Om man vill veta mer om energideklaration kan man läsa mer om den hos boverket och sedan även gå en kurs.