Gör vår undersökning om kompetensutveckling för chansen att vinna en helt gratis utbildning från Keystone Production!

Filtrera efter
Utbildningsform
Lift & kran
Plats
Visa alla filter
Visar 1-25 av 83 träffar
1
2
3
4
Annonser

Populära platser

Artiklar inom Lift & kran

Reportage inom Lift & kran

Under liftutbildningen får du praktiska och teoretiska kunskaper om säker användning av liftar och mobila arbetsplattformar. Utbildningen genomförs på en dag och hålls ofta i samband med en fallskyddsutbildning. Vanliga lifttyper som gås igenom är bland annat saxlift, bomlift och släpvagnslift. 

Under utbildningens gång kommer du få lära dig allt från skillnader mellan olika typer av arbetskorgar och hur hydraulsystem fungerar till hur du besiktigar liften och hur du praktiskt använder den. 

Det finns en internationell standard för liftutbildning SS-ISO 18878:2013 som innehåller de krav och kunskaper som du behöver för att arbeta säkert med liftar. Den svenska Liftläroplanen (LLP) är skapad utefter denna standard och omfattar de krav som berörs.

Det har inte alltid varit krav på utbildning, utan det var tidigare fritt fram för vem som helst att köra lift. Men efter ett stort antal olyckor och även dödsfall har kraven stramats åt. Från 2007 är det arbetsgivarens ansvar att se till att personalen har dokumenterade kunskaper för att få arbeta med lift. Efter att kraven infördes har antalet olyckor, både på människor och materiel, minskat markant.

Utbildningen hålls ofta på plats hos utbildningsarrangören där du får testa på de liftar som de förfogar över. Men för större grupper kan de självklart komma och hålla utbildningen på plats hos era lokaler och med er utrustning.

 

Vanligt innehåll i liftutbildning

Liftutbildningen följer i regel Liftutbildningsrådets Liftläroplan. Det är många delar som ska täckas in, både praktiska och teoretiska. Bland annat gås olika lifttyper och dess uppbyggnad igenom. Samt hur besiktningar och säkerhetskontroller utförs. 

Under en vanlig utbildningsdag går du igenom bland annat:

  • Lagar och arbetsmiljö 
  • Liftens uppbyggnad
  • Riskbedömning och säkerhet
  • Praktiskt användning av liftar
  • Tillsyn
  • Maskintyper
  • Säkerhet
  • Teoretiskt och praktiskt slutprov

 

Vem bör gå liftutbildning?

Alla som arbetar med mobila arbetsplattformar bör genomgå utbildning. Men det gäller även för arbetsledare och skyddsombud som planerar arbetet med liftar.

 

Vad finns det för krav på liftutbildning?

Arbetsmiljöverkets föreskrifter säger att arbetsgivaren ska ha dokumentation att användare av liftar har goda teoretiska och praktiska kunskaper. I praktiken kan det likställas med att de ska ha genomgått en liftutbildning och har ett godkänt utbildningsbevis. 

 

Utbildningsbevis för liftutbildning – liftkort

Efter genomförd utbildning och avklarade prov får du ditt utbildningsbevis, liftkortet eller liftintyget som det också kallas. Detta utbildningsbevis delas ut av auktoriserade utbildningsföretag. Auktorisering sköts av Liftutbildningsrådet.

 

Hur ofta behöver liftutbildningen repeteras?

För att hålla kunskapen uppdaterad behöver du genomgå en repetitionsutbildning och skriva nytt prov minst vart femte år. Under repetitionsutbildningen fräschar du upp dina kunskaper och får även ta del av eventuella nyheter inom området. 

Utbildningsbeviset för liftutbildningen har en giltighetstid på fem år. Efter att giltighetstiden har gått ut bör du genomgå repetitionsutbildningen.

 

Vad är Liftläroplanen LLP?

Liftläroplanen är en läroplan för liftutbildning. Den är framtagen av branschföreningen Swedish Rental Association, Arbetsmiljöverket och företag inom branschen. Läroplanen är utfärdad av Liftutbildningsrådet som även auktoriserar liftutbildningsföretagen som vill hålla i utbildningar inom ämnet.

Läroplanen omfattar de teoretiska och praktiska moment som bör vara med i utbildningen och sätter standarden för liftutbildning i Sverige.