Visa utbildning.se som: Mobil

Hitta din utbildning i Västerås

Utbildningar i Västerås

Här hittar du ett stort antal av Sveriges utbildningsföretag som håller både öppna och företagsanpassade kurser och utbildningar i Västerås. Du kan söka på kombinationer av kategori, plats, typ av utbildning eller sökord. Tips! Ange inte för många kriterier när du söker.

Arbetsmiljö SAM, Västerås
Lernia
1 dag
Västerås
Lernias kurs i arbetsmiljö ger grundläggande kunskaper om lagstiftning samt praktisk tillämpning genom olika roller, fördelning av ansvar och verktyg...
Asbest - Allmän utbildning, Västerås
Lernia
1 dag
Västerås
Kursen ger teoretiska kunskaper om asbestens egenskaper, hälsoeffekter samt erforderliga skyddsåtgärder som erfordras enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om asbest (AFS 2006:1)....
Internationell svetsspecialist, IWS, Västerås
Lernia
6 veckor, varav 3 veckor (15 dagar) på plats hos Lernia
Västerås
Lernias utbildning till Internationell svetsspecialist,(IWS) är framtagen och kvalitetssäkrad av International Institute of Welding,(IIW) och European Welding Federation,(EWF) och kontrollerad...
Truck - Repetitionskurs, Västerås
Lernia
4 timmar
Västerås
Kursen är till för att säkerställa kompetensnivå och att hålla deltagaren informerad om såväl företagets som myndigheternas krav på att...
Asbest - Kompletterande utbildning, Västerås
Lernia
1 dag
Västerås
Kursen är en kunskapsrepetition och aktualisering av kunskapsläget enligt AFS 2006:1, 36§, 2:a stycket. Utbildningen är en repetition av kunskaper...
Asbest - Särskild utbildning, Västerås
Lernia
4 dagar
Västerås
Kursen ger de teoretiska och praktiska kunskaper om säkerhetsaspekter och rivningsteknik som erfordras enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om asbest (AFS 2006:1)....
Bättre arbetsmiljö BAM, Västerås
Lernia
3 dagar
Västerås
Kursen förmedlar ett helhetsperspektiv på arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete. Grundläggande kunskaper om lagar, regelverk avtal och föreskrifter kring förhållanden som påverkar...
Heta Arbeten, Västerås
Lernia
1 dag
Västerås
Lernias kurs i heta arbeten ger dig behörighet att utföra brandfarliga arbeten på tillfälliga arbetsplatser. Denna behörighet ett krav även...
Mobila arbetsplattformar, Västerås
Lernia
1 dag
Västerås
Lernias kurs Mobila arbetsplattformar ger liftoperatören en heltäckande behörighet för de vanligt förekommande lifttyperna typ A1, A3, B1 och B3...
Ställningsbyggnad – upp till nio meter, Västerås
Lernia
1 dag
Västerås
Lernias kurs i ställningsbyggnad ger dig kunskap om olika ställningstypers konstruktion samt behörighet att bygga och bedöma ställningar med en...
Travers- och kranförarutbildning - Grundkurs, Västerås
Lernia
2 dagar
Västerås
Kursen ger grundläggande teoretiska och praktiska kunskaper på en nivå som medger säker lasthantering och på ett säkert sätt ska...
Asbest - Särskild utbildning, anpassad längd, Västerås
Lernia
2 dagar
Västerås
Särskild utbildning enligt AFS 2006:1, 36§ och 41§ för arbeten där det inte krävs inneslutning (med luftsluss).Kursen ger de teoretiska...
Kognitiv beteendeterapi vid hypokondri/hälsoångest
Psykologpartners W & W AB
1 dag
2 500 SEK
Västerås
Hypokondri/hälsoångest är tillstånd som kan vara resurskrävande och svåra att bemöta. Tidigare har problematiken ansetts närmast omöjlig att behandla men...
Allmän BAS P/U (Byggarbetsmiljösamordnare)
Kompetensutveckla.se
         
(27)
2 dagar
9 000 SEK
Flera orter (20)
Vid varje bygg och anläggningsarbete ska det finnas en byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering (BAS P) och en för utförande...
Använd Excel effektivt
aktiv.se
         
(64)
6 månader
3 498 SEK
Flera orter (42)
Använd Excel effektivt innehåller följande utbildningar Excel Grund/Fortsättning, Excel Avancerad: Kalkylmodeller och Excel Avancerad: Databaser Avsnittet ovan är 1 av totalt...
Använd Word effektivt
aktiv.se
6 månader
3 498 SEK
Flera orter (43)
Arbeta effektivt i Word innehåller Word Grundkurs, Word Avancerad, Word Expert Avsnittet ovan är 1 av totalt 87 avsnitt. Ett avsnitt är...
Att leda andra utan att vara chef
Confex - Öppna utbildningar
2 dagar
11 990 SEK
Flera orter (21)
Sveriges största ledarskapskurs. Grundutbildning i ledarskap med fokus på ledarskap, kommunikation och gruppdynamik både i teori och praktik....
Att leda andra utan att vara chef
Greater Minds
         
(24)
2 dagar
7 990 SEK
Flera orter (12)
Den här kursen är för dig som leder andra utan att du för den skull är chef. Kanske ansvarar du...
Avancerad Excel: Databaser
aktiv.se
6 månader
1 500 SEK
Flera orter (43)
Avancerad Excel: Databaser  Avsnittet ovan är 1 av totalt 23 avsnitt. Ett avsnitt i Avancerad Excel: Databaser, är ca 10 minuter...
Avancerad Excel: Kalkylmodeller och Databaser
aktiv.se
6 månader
3 000 SEK
Flera orter (43)
Avancerad Excel: Kalkylmodeller och Databaser  Avsnittet ovan är 1 av totalt 50 avsnitt. Utbildningspaketet innehåller 2st utbildningar, nämligen Avancerad Excel:...
Avflyttningsbesiktning
Fastighetsägarna Sverige AB
4 timmar
4 000 SEK
Flera orter (22)
Vid avflyttning ställs man som fastighetsägare ofta inför problem med slitage och skador i lägenheter. På den här kursen lär...
BAM-utbildning för chefer/ledare och skyddsombud
Nercia Utbildning AB
24 timmar
10 000 SEK
Flera orter (7)
Utbildningen speglar parternas gemensamma syn på vad en grundläggande kunskapsnivå för arbetsmiljö är. Den ger samtidigt förmågan till eget lärande...
Bildbyggnad med PG2
ABB AB
3 dagar
10 000 SEK
Västerås
Efter kursen ska deltagarna kunna använda grafikbyggaren PG2 för att skapa grafiska processbilder och tillämpa ergonomiska riktlinjer. Efter avslutad kurs...
Byggarbetsmiljösamordnare (BAS) P och U – Grundkurs
engineering4u
2 dagar
Västerås
Lär dig Arbetsmiljölagen, systematiskt arbetsmiljöarbete och metoder och föreskrifter för användning och besiktning av hjälpmedel och maskiner. På varje byggarbetsplats...
Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P/U
Svensk Uppdragsutbildning
         
(152)
1 dag
5 900 SEK
Flera orter (17)
Under denna utbildning får deltagaren lära sig vad som åläggs beställare, byggherrar och arbetsmiljösamordnare BAS P/BAS U enligt Arbetsmiljöverkets krav, samt hur detta praktiskt kan...
DCS800 Strömriktare, handhavande och underhåll
ABB AB
2 dagar
9 300 SEK
Västerås
Efter avslutad kurs ska deltagarna bland annat kunna beskriva strömriktarens uppbyggnad, ta i drift och ställa in en DCS 800...
Elservice, Robotstyrsystem IRC5
ABB AB
5 dagar
21 000 SEK
Västerås
Efter avslutad kurs ska deltagarna: Känna till uppbyggnaden av styrsystemet; IRC5 och dess ingående delar Förebyggande underhåll Hantera RobotStudio Online...
Elsäker organisation för chefer och ledande roller
engineering4u
0,5 dagar
Västerås
Elsäker organisation för chefer och ledande roller, är tänkt att omfatta alla huvudsakliga typer av elektriska anläggningar, t ex elnätsanläggningar,...
ESA 14 fackkunnig - Repetitionskurs en dag
engineering4u
         
(6)
1 dag
4 950 SEK
Västerås
Inom engineering4u är kvalitet på arbete en viktig punkt eftersom vi ofta tar ledande roller. Elsäkerhet och miljöansvar är områden...
e-stimate ackreditering
CBC Management
         
(14)
2 dagar
19 900 SEK
Flera orter (4)
e stimate är ett internationellt verktyg som bygger på gedigen och modern forskning. e stimate har funnits sedan 80 talet...
Excel för inköpare
Nordic Supply Chain Advice
2 dagar
9 900 SEK
Flera orter (6)
Vi lägger speciell vikt på verktyg och metoder som är användbara för att mäta och förbättra inköpsprocesser.   Mycket fokus läggs...
Excel för självlärda
Greater Minds
         
(49)
2 dagar
7 990 SEK
Flera orter (9)
Har du lärt dig Excel genom att experimentera dig fram på egen hand? Har du som uppgift att göra exempelvis...
Får jag välja hyresgäst?
Fastighetsägarna Sverige AB
3 timmar
4 000 SEK
Flera orter (11)
Efter vilka regler och kriterier sker valet av hyresgäst? Ett litet misstag uthyrningsprocessen kan stå hyresvärden dyrt längre fram om...
Handha System 800xA med AC 800
ABB AB
2 dagar
10 000 SEK
Västerås
Kursen syftar till att lära dig operatörsfunktionerna i System 800xA och att hitta i systemet. Efter slutförd kurs ska du kunna „...
Heta Arbeten
Din Brandman Sverige AB
7 timmar
2 750 SEK
Flera orter (18)
Deltagarna ska få fördjupad kunskap i hur man kan förebygga brand vid heta arbeten. De ska också förstå nödvändigheten i...
Hyresrätt fördjupning lokaler
Fastighetsägarna Sverige AB
1 dag
6 500 SEK
Flera orter (6)
Hyresjuridiken för lokaler är komplicerad och det finns många områden där fel kan bli både kostsamma och få oönskade konsekvenser...
Installation och handhavande av ABB:s standard frekvensomriktare
ABB AB
2 dagar
6 000 SEK
Västerås
Målet med kursen är att du ska lära dig baskunskaper för att effektivt kunna utnyttja ABB:s standard frekvensomriktare, samt kunna allmänna...
Introduktion till konfigurering och programmering av System 800xA
ABB AB
3 dagar
15 000 SEK
Västerås
Målet med kursen är att du ska få en introduktion till System 800xA. Beskriva arkitekturen och funktionerna i System 800xA Manövrera objekt...
Konfigurera av fältbussar, Profibus/DriveBus mot ACS800
ABB AB
1 dag
6 000 SEK
Västerås
Målet med kursen är du ska lära dig konfigurera en ACS800 för att styra denna via Profibus eller DriveBus. Beskriva fördelarna...
Konfigurera och handha Advant Controller 400 med S800 I/O & MasterPiece 200/1
ABB AB
5 dagar
22 600 SEK
Västerås
Målet med kursen är att deltagarna efter kursen ska kunna programmera Advant Controller 400 och MasterPiece 200/1 med hjälp av...
Konsten att hantera besvärliga personer
Greater Minds
         
(35)
1 dag
2 990 SEK
Flera orter (8)
Detta är endagsutbildningen för dig som vill förstå vad det är som händer i dig när en konflikt uppstår. Varför tycks...
Ledarskap för nya chefer och ledare
Nercia Utbildning AB
5 dagar
15 000 SEK
Flera orter (6)
Ledarsskapsutbildningen är framtagen för att stärka arbetsledarens roll i företaget. Syftet är att ge deltagarna grundläggande färdigheter i personligt ledarskap,...
Liftutbildning
AB Delta
1-2 dagar
Västerås
Målet med utbildningen är att operatören ska: Känna till hur man kör på ett säkrare och mer riskmedvetet sätt. Veta...
Liftutbildning
MA-system Utbildning
1 dag
2 100 SEK
Flera orter (10)
En utbildning för dig som kan komma att använda eller använder mobila arbetsplattformar och/eller skylift. Utbildningen täcker samtliga förekommande arbetsplattformar (bomlift,...
Nya AFS 2015:4 organisatorisk- och social arbetsmiljö
Nercia Utbildning AB
8 timmar
3 500 SEK
Flera orter (5)
Föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö som träder i kraft i mars 2016 reglerar kunskapskrav, mål, arbetsbelastning, arbetstid och kränkande...
Nya Elinstallationsreglerna, utgåva 3
Svensk Uppdragsutbildning
1 dag
4 900 SEK
Flera orter (28)
Under våren 2017 kommer de nya elinstallationsreglerna SS 436 40 00, enligt utgåva 3. Under denna kursdag kommer vi att...
Officekurs.se - Excelpaketet
Infocell AB
         
(1)
12 månader
1 995 SEK
Flera orter (48)
E kurserna Excel Grundkurs/Självlärda, Excel Fördjupning/Ekonomer, Excel Pivottabeller, Excel Avancerad, Excel Power Pivot & Power BI ingår i Excelpaketet. Du...
Operating and Maintaining Stressometer version 7.0
ABB AB
5 dagar
23 300 SEK
Västerås
This is an instructor led course where a great part of the time is used for exercises and hands on...
Presentationsteknik
Retorikutbildning.se
         
(2)
2 dagar
9 600 SEK
Flera orter (8)
Hur du fångar lyssnarnas uppmärksamhet och behåller den Varför vi är välvilligt inställda till vissa talare och hur du uppnår...
Programmering bas, Robotstyrsystem IRC5
ABB AB
         
(1)
5 dagar
21 000 SEK
Västerås
Målen efter avslutad kurs är att deltagarna ska kunna skapa program och rutiner vilka till sin uppbyggnad är strukturerade och...
  • = = Reportage kopplat till arrangören
  • = = Film
Visar 1-50 av 114 träffar
Visa nästa 64 kurser