Visa utbildning.se som: Mobil

Inköpsutbildningar

Utbildningar i inköp

Här hittar du utbildningar i inköp för dig i arbetslivet. Vi har listat utbildningar efter ort och kurstitel för att hjälpa dig hitta rätt. Genom att klicka på respektive utbildning hittar du information om kursinnehåll, pris, startdatum m.m.

Juridik för inköpare
Nordic Supply Chain Advice
2 dagar
9 900 SEK
Flera orter (2)
Som inköpare och upphandlare stöter du dagligen på juridiska problem som måste lösas. Denna kurs fokuserar på lagar och förordningar...
Inköp - Leverantörsutveckling
Teknologisk Institut AB Sverige
2 dagar
12 400 SEK
Flera orter (2)
Kursen Inköp - Leverantörsutveckling har fokus på hur du väljer, utvecklar och fördjupar dina relationer till dina leverantörer. Du lär...
Inköp – hantering och juridik
Byggakademin
         
(16)
1 dag
3 900 SEK
Flera orter (3)
Ungefär 70% av ett projekts kostnader utgörs av inköp av varor eller tjänster. Genom smarta inköp har du god möjlighet...
Inköp - Inköpsstrategier
Teknologisk Institut AB Sverige
2 dagar
12 400 SEK
Flera orter (2)
Inköp av varor och tjänster står oftast för den enskilt största kostnaden inom verksamheten och har därför en stor potential...
Strategiskt inköp för upphandlande myndigheter
SIPU
2 dagar
10 800 SEK
Stockholm
Inom både privata och offentliga organisationer ökar kraven på att inköps- och upphandlingsarbetet ska bidra med ett tydligt mervärde till...
Inköp - Grundläggande inköpsteknik
Teknologisk Institut AB Sverige
2 dagar
12 400 SEK
Flera orter (2)
Inköpsrollen har en central funktion i verksamheten och som inköpare behöver du kunskap kring bland annat inköpsprocesser, förhandling, leverantörsrelationer och...
Lean, logistik och inköp - Supply Chain
Nercia Utbildning AB
6 dagar
22 000 SEK
Örebro
Målsättningen med utbildningen är att deltagarna ska få kunskaper och förslag på arbetssätt som kan användas för att hantera och...
Supply Chain Management Roundtables
Chalmers Professional Education
3 tillfällen
22 000 SEK
Göteborg
Troligtvis har någon redan stått inför samma utmaning som den du och din organisation står inför just nu. På samma...
EFFSO Strategic Procurement Network
Effso
         
(3)
9 900 SEK
Stockholm
Vill du vara medlem i ett kunskapsbaserat och metodintensivt nätverk som fokuserar på att proaktivt driva företagets leverantörsrelationer?  Vill du...
Inköpsförhandlingar
Teknologisk Institut AB Sverige
2 dagar
12 400 SEK
Flera orter (2)
Kravet på förhandlingskompetens vid inköp av varor och tjänster ökar dramatiskt mot bakgrund av bland annat hårdare konkurrens, fler samarbeten...
Affärs- och avtalsrätt
Teknologisk Institut AB Sverige
2 dagar
12 400 SEK
Flera orter (2)
Inköp och försäljning är intimt förbundna med juridiska spörsmål av olika karaktär. Som du säkert upplevt i din yrkesroll kan...
Visma TendSign Delar och modeller
Visma Commerce AB
1 dag
3 850 SEK
Flera orter (3)
Kursen riktar sig till dig som är en van Tendsign-användare och som har gjort ett antal upphandlingar med funktionen DOCs...
Fördjupningskurs i offentlig upphandling
SIPU
3 dagar
12 800 SEK
Stockholm
Kravspecifikation och tilldelningskriterier Tydliga avtal Konkreta utvärderingsmetoder För att genomföra lyckade upphandlingar som resulterar i inköp av varor eller tjänster...
Visma TendSign Grundutbildning 1
Visma Commerce AB
1 dag
3 850 SEK
Flera orter (4)
Detta är en grundläggande utbildning i upphandlingsverktyget Visma TendSign (TendSignPro). Du kommer få förståelse för hela processen från skapande av...
Offentlig upphandling - reglering, rättspraxis och praktiska frågor
JP Infonet AB
1 dag
6 750 SEK
Stockholm
Varje år omsätter offentlig upphandling cirka 500 miljarder kronor i Sverige. En upphandling leder ofta till praktiska frågor vid leverans...
Projektledning i offentlig upphandling
SIPU
2 dagar
9 800 SEK
Stockholm
• Styrning för effektiva processer  • Att leda utan mandat • Tydlig kommunikation och ansvarsfördelning Genom att arbeta med upphandling...
Nya LOU – Seminarium
Visma Commerce AB
0,5 dagar
2 890 SEK
Flera orter (3)
Nu har den nya, och så omtalade LOU varit i kraft i ett halvår. Hur har upphandlingarna påverkats och vad...
Grundutbildning offentlig upphandling, 3 dagar
Colligio
3 dagar
13 500 SEK
Flera orter (2)
Grundutbildning offentlig upphandling 3 dagar, vänder sig i första hand till dig som är ny i rollen som upphandlare eller...
Förhandling med Microsoft
Software Census AB
3 dagar
19 000 SEK
Stockholm
Förbered dig inför förhandling med Microsoft. Undersökningar har visat att så mycket som 70% av alla avtalsförhandlingar sker utan tillräckligt...
Certified International Procurement Professional
LEORON Professional Development Institute
         
(23)
5 dagar
Barcelona
The procurement profession has undergone a major transformation in the last 10 years and is widely recognised as being a...
Grundkurs i LOU
Diploma Utbildning
3 timmar
2 700 SEK
Flera orter (2)
Magnus Josephsons LOU - Grundkurs är referensen för alla svenska utbildningar inom offentlig upphandling och en stark merit i ditt...
Praktisk Spendanalys
Effso
         
(2)
1 dag
6 300 SEK
Stockholm
I kursen Praktisk Spendanaly kommer du lära dig att förstå den bakomliggande metodiken, på vilket sätt du ska be ekonomiavdelningen...
Tulldagen 2017
Västsvenska Handelskammaren
1 dag
3 600 SEK
Göteborg
Över 1000 personer samlas varje höst i Göteborg, Stockholm och Malmö för att lyssna på intressanta föredrag samt nätverka med...
AMA Anläggning 13
Teknologisk Institut AB Sverige
1 dag
5 500 SEK
Flera orter (2)
På denna utbildning lär du dig regler för användning och för samband mellan beskrivning och AMA.Vi går speciellt igenom nyheter...
Contract and Commercial Management Practitioner
LEORON Professional Development Institute
5 dagar
Flera orter (2)
Advance your knowledge, career and standing with the world’s most widely recognized professional certification in contract and commercial management. People...
Managing Global Supply Chains
Chalmers Professional Education
10 dagar
96 000 SEK
Göteborg
Managing Global Supply Chains is a 10-day development program that provides tools and methods to handle future challenges in the...
Inköpschefsdagarna 2017
Teknologisk Institut AB Sverige
2 dagar
10 350 SEK
Stockholm
På konferensen behandlar vi bl.a. framtidens kostnadseffektiva inköpsorganisation, hur du kan driva förändringar, vårda dina leverantörsrelationer, arbeta globalt samt främja...
Att lämna anbud i offentliga upphandlingar
Affärsconcept
1 dag
4 950 SEK
Stockholm
På utbildningen lär du dig grunderna i offentlig upphandling och hur du går tillväga när du lämnar anbud för att...
Certifierad upphandlare, Concept 2
Affärsconcept
15 dagar
64 500 SEK
Stockholm
Certifierad upphandlare, Concept 2, är avsedd för erfarna upphandlare som efter att ha genomgått utbildningen ska ha tillräckliga kunskaper för...
Diplomerad upphandlare, Concept 1
Affärsconcept
10 dagar
42 000 SEK
Stockholm
Diplomerad upphandlare, Concept 1, är avsedd för upphandlare med viss erfarenhet av att genomföra upphandlingar och som efter att ha genomgått...
Direktupphandling och att avropa från ramavtal
Affärsconcept
1 dag
4 950 SEK
Stockholm
På utbildningen får du lära dig hur du kan och får använda direktupphandlingar och du får avropa från befintliga interna...
Effektiva utvärderingsmodeller
Affärsconcept
1 dag
5 800 SEK
Stockholm
För att få ett bra resultat i en upphandling måste man använda en genomtänkt utvärderingsmodell utan inbyggda fel och brister....
Export- & importdokument
Västsvenska Handelskammaren
         
(3)
1 dag
5 800 SEK
Göteborg
Export och importdokumentation är en grundläggande kurs för dig som hanterar internationella affärer rent praktiskt.   Vi igenom vilka dokument...
Fördjupning i LOU och offentlig upphandling
Fakultetskurser
6 timmar
6 200 SEK
Stockholm
Offentlig upphandling, upphandlingsprocessen samt lagstiftningen som omgärdar den kan uppfattas som komplex och består av många olika moment. Syftet med...
Förhandling i offentlig upphandling
Affärsconcept
1 dag
5 800 SEK
Stockholm
Under denna utbildning får du lära dig hur du kan använda förhandling i offentlig upphandling. Förhandlingar är ett affärsverktyg som...
Grundutbildning offentlig upphandling, 1 dag
Colligio
1 dag
4 800 SEK
Flera orter (2)
Grundutbildning offentlig upphandling 1 dag för beställare och leverantörer,  är en övergripande utbildning för dig som på olika sätt kommer...
Incoterms ur ett strategisk perspektiv
Västsvenska Handelskammaren
7 timmar
5 800 SEK
Göteborg
Utbildningen ger deltagarna underlag för att kunna skapa standarder som motsvarar hur företaget vill bedriva sin handeln med motparten. En...
Innovationsupphandling i praktiken
Affärsconcept
1 dag
5 800 SEK
Stockholm
Upphandling av tjänster är ett komplext och utmanande arbete. För att lyckas med upphandlingen krävs ett noga förarbete. Du måste...
Internprissättning i offentlig sektor
Teknologisk Institut AB Sverige
2 dagar
8 950 SEK
Stockholm
På denna kurs kommer vi att granska hela spektrat av frågor och modeller kring internprissättning och belysa den viktigaste kunskapen...
Introduktion i offentlig upphandling dag 2- Ställa krav & skriva förfrågningsunderlag
Affärsconcept
1 dag
4 950 SEK
Flera orter (7)
På utbildningen får du lära dig grunderna i hur du utformar effektiva och ändamålsenliga förfrågningsunderlag. Du kan välja att läsa...
Introduktion i offentlig upphandling, dag 3 - praktisk tillämpning
Affärsconcept
1 dag
4 950 SEK
Stockholm
Denna utbildningen är en fortsättning på Introduktion i offentlig upphandling - dag 1 och 2. Du kan även gå denna...
Introduktion i offentlig upphandling, dag 4 – fördjupning
Affärsconcept
1 dag
5 800 SEK
Stockholm
Utbildningen är en fördjupning av introduktionsdagarna LOU dag 1 - 3. Du kan även gå denna utbildning fristående. Under dagen...
IT-upphandlingar i praktiken
Affärsconcept
1 dag
5 800 SEK
Stockholm
I stort sett alla verksamheter idag är beroende av att använda IT-stöd. Kvaliteten hos IT-systemen och IT-tjänsterna har stor påverkan...
Lagen om offentlig upphandling
Visma Commerce AB
1 dag
5 900 SEK
Flera orter (3)
Ta första steget och lär dig grunderna till framgångsrika affärer med offentlig sektor med kursen Lagen om offentlig upphandling.  Denna...
LOU - nyhetskurs med fokus på byggsektorn
EGA
Halvdagskurs
3 900 SEK
Helsingborg
Halvdagskurs Två lagar; LOU och LUF, styr den absoluta merparten av den offentliga upphandlingen i Sverige. Nya EU-direktiv är beslutade...
LOU för byggentreprenader och konsulttjänster - fortsättningskurs
EGA
1 dag
5 500 SEK
Stockholm
Endagskurs Ny lagstiftning har trätt i kraft från 1 januari 2017. Du är erfaren när det gäller offentlig upphandling av...
LOU-Affärer med offentlig sektor
Stockholms Byggmästareförening
1 dag
4 000 SEK
Stockholm
Affärer med offentlig sektor – LOU Under utbildningen Affärer med offentlig sektor – LOU får du lära dig hur du som entreprenör kan lämna anbud...
Miljö- & sociala krav i upphandling
Affärsconcept
1 dag
5 800 SEK
Stockholm
Under utbildningen Miljö- & sociala krav i upphandling går vi igenom samt förklarar begreppen inom hållbar upphandling, med andra ord aspekter...
Miljöhänsyn och sociala hänsyn i LOU
VJS - en del av Karnov Group
1 dag
8 900 SEK
Stockholm
Bestämmelserna om miljöhänsyn i offentlig upphandling har tillämpats i Sverige under ett antal år medan bestämmelserna om möjligheterna att ta...
Måleribesiktning
Plus
1 dag
5 900 SEK
Stockholm
Upphandling, beställning och avrop på måleriarbeten kan idag vara ett svårt och omfattande arbete. Stigande efterfrågan på måleriarbeten gör idag...
  • = Reportage kopplat till arrangören
  • = Film
Visar 1-50 av 131 träffar
Visa nästa 81 kurser

Mer om Inköpsutbildningar

Utvecklingen under de senaste åren har lett till att betydelsen av inköp har ökat markant.jordglob I många företag uppgår värdet av inköpt material till mellan 60 och 80 procent av de rörliga kostnaderna. För att överleva på en allt mer konkurrensutsatt marknad med allt större krav på ständiga förbättringar räcker det inte att fokusera på kostnadsreduceringar. Faktorer som leveranstid, flexibilitet, service, produktutveckling och samarbetsförmåga blir allt viktigare vid val av leverantör. Inköp innefattar och berör många områden: ekonomi, förhandling, teknisk kompetens, administrationlogistik med flera. Eftersom området kräver hög kompetens inom många olika områden blir du aldrig fullärd. Det finns alltid områden du kan bli bättre på och därmed både effektivisera era inköp och spara pengar åt din organisation. Bland utbildningarna i inköp finner du allt från grundläggande inköpsutbildningar som lär dig arbeta som inköpare till spetsutbildningar inom nyckelområden som gör dig till en bättre inköpare. 

Som inköpare har du en mycket central roll i din organisation och måste känna till inköpsprocessens alla komponenter: administration, juridiska regler, ekonomisk effektivitet, relationen med leverantörer och affärsmässighet.

Olika grenar inom inköp

Inköpets roll och betydelse har under senare tid kraftigt förändrats och den strategiska betydelsen för inköpsfunktionen har ökat, både inom stat, kommun och privat sektor. Inköp har i dag en viktig strategisk roll i en verksamhet och förståelsen för att denna viktiga funktion har en stor inverkan på ett företags totalekonomi har uppmärksammats. Den kanske viktigaste förklaringsfaktorn och drivkraften bakom utvecklingen är dagens intensiva globala konkurrens som i sin tur skapar ett behov av att arbeta i energiska och värdeskapande nätverk med andra organisationer.

En inköpare måste ha en bred kompetens med allt från produktkännedom till kunskaper inom affärsjuridik. Inköparen ska känna till konkurrensregler, ha kunskap inom offentlig upphandling samt ren inköpsteknik. Vidare måste en inköpare ha god kunskap om förhandlingsteknik samt ha goda språkkunskaper inom sin bransch. Inköparen ska även ha en god förmåga att kommunicera muntligt som skriftligt. Bra kunskaper inom IT är en förutsättning då upphandling allt oftare sker elektroniskt.