Inköpsutbildningar

Utbildningar i inköp

Här hittar du utbildningar i inköp och logisitk för dig i arbetslivet. Vi har listat utbildningar efter ort och kurstitel för att hjälpa dig hitta rätt. Genom att klicka på respektive utbildning hittar du information om kursinnehåll, pris, startdatum m.m.

Affärer med offentlig sektor – LOU
Stockholms byggmästareförening
1 dag
Stockholm
Affärer med offentlig sektor – LOU Under utbildningen Affärer med offentlig sektor – LOU får du lära dig hur du som entreprenör kan lämna anbud...
Affärs- och avtalsrätt
Teknologisk Institut AB Sverige
2 dagar
12 400 SEK
Flera orter (2)
Inköp och försäljning är intimt förbundna med juridiska spörsmål av olika karaktär. Som du säkert upplevt i din yrkesroll kan...
Affärsmannaskap i offentlig upphandling
Silf COMPETENCE AB
2 dagar
9 900 SEK
Stockholm
Kursen Affärsmannaskap i offentlig upphandling ger dig grundläggande kompetens inom offentlig inköpsteknik. Utbildningen vänder sig till dig som behöver en...
Affärssimulering offentlig upphandling
Silf COMPETENCE AB
2 dagar
13 600 SEK
Stockholm
En av de viktigaste aspekterna med inköp och upphandlingar är att se till hela livscykeln för en vara eller tjänst. Istället...
AMA Anläggning 13
Teknologisk Institut AB Sverige
1 dag
5 500 SEK
Flera orter (2)
På denna utbildning lär du dig regler för användning och för samband mellan beskrivning och AMA.Vi går speciellt igenom nyheter...
Betalnings-, leverans- & försäkringsvillkor
Västsvenska Handelskammaren
         
(2)
1 dag
5 800 SEK
Göteborg
Under denna kurs lär du dig hur du kombinerar betalnings , leverans och försäkringsvillkor på bästa sätt. Det är mycket...
Buying Business Services
Silf COMPETENCE AB
2 dagar
15 700 SEK
Flera orter (2)
Kursen ger dig konkreta verktyg och modeller för kravställning som strävar efter att minimera vanliga fallgropar och underlätta samarbete med...
Category Management
Silf COMPETENCE AB
2 dagar
15 700 SEK
Flera orter (3)
I Category Management får du veta hur du får ut mer av inköpsfunktionen genom att implementera ett kategoristyrt arbetssätt. Under...
CE-märkning enligt Maskindirektivet
Intertek Academy
2 dagar
10 900 SEK
Stockholm
Här får du grundläggande kunskap om de krav som skall tillämpas innan en maskin får CE märkas och släppas ut...
Certifierad anbudsgivare
Visma Commerce AB
3 dagar
19 900 SEK
Flera orter (3)
Behöver du förbättra dina kunskaper i offentlig upphandling och taktiker för hur man vinner affärer med offentlig sektor?  Certifierad anbudsgivare  är...
Certifierad Inköpare CISilf®
Silf COMPETENCE AB
5 terminer
Flera orter (2)
Certifierad Inköpare Silf, CISilf® är en certifieringsutbildning i inköp av högsta internationella klass. Genom CISilf® programmet får du en gedigen...
Certifierad Logistiker, EJLog
Silf COMPETENCE AB
5 terminer
Flera orter (2)
European Logistician at the Junior Management Level är en certifieringsutbildning inom logistik av högsta internationella klass. Genom EJLog® programmet får du...
Certifierad Logistiker, ESLog – Senior nivå
Silf COMPETENCE AB
5 terminer
Flera orter (2)
European Logistician at the Senior Management Level är en certifieringsutbildning inom logistik av högsta internationella klass. Genom ESLog® programmet får...
Certifierad upphandlare, Concept 2
Affärsconcept
15 dagar
64 500 SEK
Stockholm
Certifierad upphandlare, Concept 2, är avsedd för erfarna upphandlare som efter att ha genomgått utbildningen ska ha tillräckliga kunskaper för...
Certifierad Upphandlare, CUSilf®
Silf COMPETENCE AB
5 terminer
Stockholm
CUSilf® är ett program för dig som arbetar eller planerar att arbeta inom den offentliga sektorn och har en målsättning...
Det nya upphandlingsdirektivet och förändringar i LOU
Fakultetskurser
6 timmar
6 900 SEK
Stockholm
EU har antagit nya upphandlingsdirektiv. De har en direkt påverkan på hur upphandlingsarbetet i praktiken kommer att genomföras i Sverige. Redan...
Det nya upphandlingsregelverket LOU
Affärsconcept
1 dag
5 800 SEK
Stockholm
Från och med våren 2017 kommer nya upphandlingsregelverk att  påverka hur vi får genomföra våra offentliga upphandlingar i Sverige. Det...
Diplomerad Inköpare
Folkuniversitetet Stockholm
93 timmar
22 975 SEK
Stockholm
Den 16 veckor långa utbildningen Diplomerad Inköpare ger dig en praktisk förståelse för hur du bör arbeta med inköp. Under...
Diplomerad upphandlare
Colligio
9 dagar
38 900 SEK
Flera orter (2)
Vi på Colligio är stolta över att kunna erbjuda en av marknadens mest uppskattade diplom­utbildningar. Om du vill utvecklas i...
Diplomerad upphandlare, Concept 1
Affärsconcept
10 dagar
42 000 SEK
Stockholm
Diplomerad upphandlare, Concept 1, är avsedd för upphandlare med viss erfarenhet av att genomföra upphandlingar och som efter att ha genomgått...
Diplomerad Visual Merchandiser
Folkuniversitetet Stockholm
96 timmar
24 575 SEK
Stockholm
Utbildningen Diplomerad Visual Merchandiser ger dig kunskap om hur du arbetar med butikskommunikation som driver beteende. Under en termin arbetar...
Direktupphandling och att avropa från ramavtal
Affärsconcept
1 dag
4 950 SEK
Flera orter (2)
På utbildningen får du lära dig hur du kan och får använda direktupphandlingar och du får avropa från befintliga interna...
Distribution & Outsourcing
Silf COMPETENCE AB
2 dagar
14 600 SEK
Stockholm
Kursen Distribution & Outsourcing ger dig värdefulla teoretiska och praktiska kunskaper om utveckling av effektiv distribution och logistik som bidrar...
Effektiva utvärderingsmodeller
Affärsconcept
1 dag
5 800 SEK
Stockholm
För att få ett bra resultat i en upphandling måste man använda en genomtänkt utvärderingsmodell utan inbyggda fel och brister....
EFFSO Strategic Procurement Network
Effso
         
(3)
9 900 SEK
Stockholm
Vill du vara medlem i ett kunskapsbaserat och metodintensivt nätverk som fokuserar på att proaktivt driva företagets leverantörsrelationer?  Vill du...
EGA-dagen
EGA
1 995 SEK
Stockholm
Vi fortsätter med temat LOU.Många frågetecken finns kvar… Välkommen till den årliga EGA dagen. En mötesplats för dig som arbetar...
E-handel på export
Business Sweden
1 dag
4 900 SEK
Flera orter (3)
Nytt! Omarbetat och utökat material inför 2017 års kurstillfällen som bland annat ger mer utrymme för interaktivitet och erfarenhetsutbyten. Står du...
Ekonomisk leverantörsbedömning
Silf COMPETENCE AB
         
(1)
3 dagar
18 900 SEK
Stockholm
Ekonomisk leverantörsbedömning ger dig de verktyg du behöver för att undvika problem som är förknippade med leverantörers och kunders ekonomi....
Entreprenadjuridik
Silf COMPETENCE AB
3 dagar
21 700 SEK
Stockholm
Entreprenader innebär ofta mycket stora belopp och det är svårt och dyrt att rätta till fel i efterhand. Det är...
Entreprenadjuridik - AB 04
JP Infonet AB
1 dag
6 750 SEK
Stockholm
En entreprenad är förknippad med stora kostnader, är komplex att genomföra och det uppstår ofta tolkningsfrågor kring kontraktet och standardavtalet...
Export- & importdokument
Västsvenska Handelskammaren
         
(2)
1 dag
5 800 SEK
Göteborg
Export och importdokumentation är en grundläggande kurs för dig som hanterar internationella affärer rent praktiskt.   Vi igenom vilka dokument...
Export i praktiken för säljare
Business Sweden
1 dag
5 900 SEK
Stockholm
Alltför ofta tecknas avtal där bl a leverans och betalningsvillkoren är oklart formulerade. Detta leder lätt till kostnadsökningar, osäkerhet kring...
Exportdokument - ifyllande och hantering
Business Sweden
         
(1)
1 dag
5 900 SEK
Stockholm
En professionellt hanterad dokumenthantering underlättar varuflödet mellan säljare och köpare. Under kursen Exportdokument, går vi igenom ifyllande och hantering av dokument...
Framgångsrik affärsförhandling
Silf COMPETENCE AB
         
(1)
3 dagar
25 830 SEK
Flera orter (2)
Du övar praktiskt genom att utgå från ett antal konkreta förhandlingscase. Komplexiteten i övningarna ökar gradvis under kursens gång. Några...
Framgångsrik projektledning
Silf COMPETENCE AB
2 dagar
15 700 SEK
Stockholm
Kursen Framgångsrik projektledning lär dig också hur du undviker mötesfällorna och skapar motiverade och engagerade medarbetare. Projektmodellen som används i...
Frihandelsregler
Business Sweden
         
(1)
1 dag
5 900 SEK
Stockholm
Utbildningen ger information om EU:s frihandelsavtal och om reglerna för om en vara är en ursprungsvara eller inte. Flera exempel...
Förbered din export
Business Sweden
1 dag
5 900 SEK
Flera orter (3)
Det är viktigt att före en exportaffär gå igenom de exporttekniska frågorna, bland annat om finansieringsmöjligheter, produktanpassning, export och importprocedurer, dokumenthantering...
Fördjupningskurs i offentlig upphandling
SIPU
3 dagar
12 800 SEK
Stockholm
Kravspecifikation och tilldelningskriterier Tydliga avtal Konkreta utvärderingsmetoder För att genomföra lyckade upphandlingar som resulterar i inköp av varor eller tjänster...
Förhandling i offentlig upphandling
Affärsconcept
1 dag
5 800 SEK
Stockholm
Under denna utbildning får du lära dig hur du kan använda förhandling i offentlig upphandling. Förhandlingar är ett affärsverktyg som...
Förhandling med Microsoft
Software Census AB
3 dagar
19 000 SEK
Stockholm
Förbered dig inför förhandling med Microsoft. Undersökningar har visat att så mycket som 70% av alla avtalsförhandlingar sker utan tillräckligt...
Förhandlingsteknik
Greater Minds
2 dagar
9 990 SEK
Flera orter (2)
Alla förhandlar, men nästan ingen har utbildning. Ta chansen att snabbt bli bättre än de du möter! Den här kursen...
Förhandlingsteknik i samband med offentlig upphandling
BG Institute
2 dagar
16 900 SEK
Stockholm
         I och med ändringarna i nya LOU håller vi en tvådagars interaktiv workshop om hur man förhandlar framgångsrikt i offentliga upphandlingar....
Grunderna i offentlig upphandling
Västsvenska Handelskammaren
4 timmar
695 SEK
Göteborg
Har du funderat på hur en offentlig upphandling går till? Om det är någonting för dig och ditt företag? Vi...
Grundkurs i LOU
Diploma Utbildning
3 timmar
2 700 SEK
Stockholm
Magnus Josephsons LOU Grundkurs är referensen för alla svenska utbildningar inom offentlig upphandling och en stark merit i ditt CV....
Grundkurs i offentlig upphandling
SIPU
3 dagar
12 800 SEK
Stockholm
Introduktion till LOU Upphandlingsprocessen Korrekta förfrågningsunderlag Skapa goda affärer Ramavtal Rollen som upphandlare är komplex och Lagen om offentlig upphandling...
Grundutbildning inköp - Inköpslicensen
Silf COMPETENCE AB
         
(3)
8 dagar
41 080 SEK
Flera orter (3)
Silfs grundutbildning i inköp ger dig en framgångsrik start inom inköp. Under utbildningen får du bland annat kunskaper i inköpsteknik, affärsjuridik,...
Grundutbildning logistik & Supply Chain
Silf COMPETENCE AB
         
(1)
6 dagar
34 060 SEK
Flera orter (2)
Grundutbildning logistik & Supply Chain är en bred och inspirerande utbildning på sex dagar, uppdelat på två block med tre dagar...
Grundutbildning offentlig upphandling
Silf COMPETENCE AB
6 dagar
29 750 SEK
Stockholm
Upphandling är så mycket mer än bara LOU och LUF. En strukturerad helhetssyn genom hela inköpsprocessen lägger grunden för att...
Grundutbildning upphandlare 2017
Colligio
3 dagar
13 500 SEK
Flera orter (3)
Syfte och utbildningsmål Syftet med utbildningen är att ge deltagarna de grundläggande kunskaperna om LOU samt kunskap om de grundläggande...
Hantering och inköp av hisstjänster
HissKoncept i Stockholm AB
8 timmar
4 600 SEK
Stockholm
Denna kurs har som mål att utbilda förvaltare och inköpare av hisstjänster Vi kommer ta upp moment som regelverk om...
  • = Reportage kopplat till arrangören
  • = Film
Visar 1-50 av 157 träffar
Visa nästa 107 kurser

Mer om Inköpsutbildningar

Utvecklingen under de senaste åren har lett till att betydelsen av inköp har ökat markant.jordglob I många företag uppgår värdet av inköpt material till mellan 60 och 80 procent av de rörliga kostnaderna. För att överleva på en allt mer konkurrensutsatt marknad med allt större krav på ständiga förbättringar räcker det inte att fokusera på kostnadsreduceringar. Faktorer som leveranstid, flexibilitet, service, produktutveckling och samarbetsförmåga blir allt viktigare vid val av leverantör. Inköp innefattar och berör många områden: ekonomi, förhandling, teknisk kompetens, administrationlogistik med flera. Eftersom området kräver hög kompetens inom många olika områden blir du aldrig fullärd. Det finns alltid områden du kan bli bättre på och därmed både effektivisera era inköp och spara pengar åt din organisation. Bland utbildningarna i inköp finner du allt från grundläggande inköpsutbildningar som lär dig arbeta som inköpare till spetsutbildningar inom nyckelområden som gör dig till en bättre inköpare. 

Som inköpare har du en mycket central roll i din organisation och måste känna till inköpsprocessens alla komponenter: administration, juridiska regler, ekonomisk effektivitet, relationen med leverantörer och affärsmässighet.

Olika grenar inom inköp

Inköpets roll och betydelse har under senare tid kraftigt förändrats och den strategiska betydelsen för inköpsfunktionen har ökat, både inom stat, kommun och privat sektor. Inköp har i dag en viktig strategisk roll i en verksamhet och förståelsen för att denna viktiga funktion har en stor inverkan på ett företags totalekonomi har uppmärksammats. Den kanske viktigaste förklaringsfaktorn och drivkraften bakom utvecklingen är dagens intensiva globala konkurrens som i sin tur skapar ett behov av att arbeta i energiska och värdeskapande nätverk med andra organisationer.

En inköpare måste ha en bred kompetens med allt från produktkännedom till kunskaper inom affärsjuridik. Inköparen ska känna till konkurrensregler, ha kunskap inom offentlig upphandling samt ren inköpsteknik. Vidare måste en inköpare ha god kunskap om förhandlingsteknik samt ha goda språkkunskaper inom sin bransch. Inköparen ska även ha en god förmåga att kommunicera muntligt som skriftligt. Bra kunskaper inom IT är en förutsättning då upphandling allt oftare sker elektroniskt.

Så här går du vidare

 Filtrera listan och välj  passande utbildningar

 Gör 
 intresseanmälningar

 Du blir kontaktad och får  mer information av  arrangören

Nyhetsbrev
Prenumerera på nyhetsbrev om kompetensutveckling.

Jämför utbildningar

Populära sökningar
Reportage
SIPU
Grundkurs i offentlig upphandling

– Kursen motsvarade absolut mina förväntningar och i kursutvärderingen gav jag både kursledare och kursinnehåll högsta betyg! Christina Westerlund från Naturvårdsverket berättar om SIPUs Grundkurs i offentlig upphandling.

Läs mer
Arbetsledning Steg 1 – Teknologi...

– Jag fick med mig nya användbara verktyg från kursen som jag kommer kunna ha med mig livet ut – enkla, men väldigt effektiva, berättar Mikael Lahti.

Läs mer
Teknologisk Institut – en utbild...

Johan Bågander har under sina tjugo år som OVK-besiktningsman hunnit gå flertalet kurser hos Teknologisk Institut. Varför? Helt enkelt för att de har bra kurser som passar, berättar han.

Läs mer
Deltagare om Västsvenska Handels...
Möt två deltagare från vår Diplomutbildning i Export- & Importteknik

I över 40 år har Västsvenska Handelskammaren utbildat i praktisk export- och importhantering. Vårt mål är att du ska göra fler och bättre affärer internationellt.


Läs mer