Inköpsutbildningar

Utbildningar i inköp

Här hittar du utbildningar i inköp och logisitk för dig i arbetslivet. Vi har listat utbildningar efter ort och kurstitel för att hjälpa dig hitta rätt. Genom att klicka på respektive utbildning hittar du information om kursinnehåll, pris, startdatum m.m.

Diplomerad Inköpare
Folkuniversitetet Stockholm
93 timmar
25 000 SEK
Stockholm
Den 16 veckor långa utbildningen Diplomerad Inköpare ger dig en praktisk förståelse för hur du bör arbeta med inköp. Under...
Certifierad Inköpare CISilf®
Silf COMPETENCE AB
5 terminer
Flera orter (2)
Certifierad Inköpare Silf, CISilf® är en certifieringsutbildning i inköp av högsta internationella klass. Genom CISilf® programmet får du en gedigen...
Juridik för inköpare
Nordic Supply Chain Advice
2 dagar
9 900 SEK
Flera orter (2)
Som inköpare och upphandlare stöter du dagligen på juridiska problem som måste lösas. Denna kurs fokuserar på lagar och förordningar...
Grundutbildning inköp - Inköpslicensen
Silf COMPETENCE AB
         
(3)
8 dagar
41 080 SEK
Flera orter (3)
Silfs grundutbildning i inköp ger dig en framgångsrik start inom inköp. Under utbildningen får du bland annat kunskaper i inköpsteknik, affärsjuridik,...
Köpkortet - Inköp och försörjning
Silf COMPETENCE AB
2 dagar
14 600 SEK
Flera orter (3)
Kursen Köpkortet Inköp och försörjning ger dig grundläggande kompetens inom inköpsteknik. Utbildningen vänder sig till dig som behöver en bra...
Lean, logistik och inköp - Supply Chain
Nercia Utbildning AB
6 dagar
22 000 SEK
Örebro
  Innehåll: ·         Logistik grunder ·         Inköp grunder ·         Logistik fördjupning ·         Ekonomi ·         Leanspel, Lean i praktiken ·         Studiebesök...
Hantering och inköp av hisstjänster
HissKoncept i Stockholm AB
8 timmar
4 600 SEK
Stockholm
Denna kurs har som mål att utbilda förvaltare och inköpare av hisstjänster Vi kommer ta upp moment som regelverk om...
Inköp - grundkurs
Företagsuniversitetet
2 dagar
14 000 SEK
Stockholm
För dig som inte har en uttalad inköpsfunktion men som har inköp som en del av vardagen: kostnadseffektivt inköp, välj...
Strategisk inköps- och logistikledning
Silf COMPETENCE AB
         
(3)
3 dagar
24 630 SEK
Flera orter (2)
Allt fler ledare inser behovet av strategisk kompetens inom inköp och logistik. Strategisk ledning inom inköps och logistikområdet handlar om...
Inköp - Leverantörsutveckling
Teknologisk Institut AB Sverige
2 dagar
12 400 SEK
Flera orter (2)
Kursen Inköp Leverantörsutveckling har fokus på hur du väljer, utvecklar och fördjupar dina relationer till dina leverantörer. Du lär dig...
Inköp - Inköpsstrategier
Teknologisk Institut AB Sverige
2 dagar
12 400 SEK
Flera orter (2)
Inköp av varor och tjänster står oftast för den enskilt största kostnaden inom verksamheten och har därför en stor potential...
Inköp – hantering och juridik
Byggakademin
1 dag
3 900 SEK
Flera orter (3)
Ungefär 70% av ett projekts kostnader utgörs av inköp av varor eller tjänster. Genom smarta inköp har du god möjlighet...
Strategiskt inköp för upphandlande myndigheter
SIPU
2 dagar
10 800 SEK
Stockholm
Inom både privata och offentliga organisationer ökar kraven på att inköps och upphandlingsarbetet ska bidra med ett tydligt mervärde till...
Inköp - Grundläggande inköpsteknik
Teknologisk Institut AB Sverige
2 dagar
12 400 SEK
Flera orter (2)
Inköpsrollen har en central funktion i verksamheten och som inköpare behöver du kunskap kring bland annat inköpsprocesser, förhandling, leverantörsrelationer och...
Buying Business Services
Silf COMPETENCE AB
2 dagar
15 700 SEK
Flera orter (2)
Kursen ger dig konkreta verktyg och modeller för kravställning som strävar efter att minimera vanliga fallgropar och underlätta samarbete med...
Ekonomisk leverantörsbedömning
Silf COMPETENCE AB
         
(1)
3 dagar
18 900 SEK
Stockholm
Ekonomisk leverantörsbedömning ger dig de verktyg du behöver för att undvika problem som är förknippade med leverantörers och kunders ekonomi....
Supplier Relationship Management
Silf COMPETENCE AB
3 dagar
18 900 SEK
Stockholm
Kursen Supplier Relationship Management – SRM fokuserar på att identifiera vilka värden som behövs från relationen med en viss leverantör...
Category Management
Silf COMPETENCE AB
2 dagar
15 700 SEK
Flera orter (2)
I Category Management får du veta hur du får ut mer av inköpsfunktionen genom att implementera ett kategoristyrt arbetssätt. Under...
Supply Chain Management Roundtables
Chalmers Professional Education
1 år
22 000 SEK
Flera orter (2)
Troligtvis har någon redan stått inför samma utmaning som den du och din organisation står inför just nu. På samma...
Inköpschefsdagarna 2016
Teknologisk Institut AB Sverige
2 dagar
7 480 SEK
Stockholm
Leverantörsrelationer, KPI, kategoristyrning, CSR och globala inköp – ditt vardagliga arbete som inköpschef inkluderar en mängd frågor som är direkt...
Rätt vid köp
Silf COMPETENCE AB
         
(2)
3 dagar
18 900 SEK
Flera orter (2)
Kursen Rätt vid köp  fokuserar på avtalsrätt, köprätt och på räntelagen – tre civilrättsliga områden som är särskilt viktiga för...
Logistikrätt & Incoterms
Silf COMPETENCE AB
         
(1)
3 dagar
18 900 SEK
Stockholm
Under kursen Logistikrätt & Incoterms får du både kunskap om de viktigaste juridiska aspekterna och problemen som ofta uppstår i...
Transportlogistik
Silf COMPETENCE AB
2 dagar
14 600 SEK
Stockholm
I takt med ökade godsvolymer höjs kraven på snabbhet, flexibilitet, precision och kontroll. För transportköpande företag blir transportfunktionen mer betydelsefull...
Lean Supply Chain
Silf COMPETENCE AB
         
(1)
2 dagar
15 700 SEK
Flera orter (2)
För att uppnå lönsamhet inom supply chain förutsätts det att inköp, logistik och produktion samverkar på ett effektivt sätt. Redan...
Logistikkortet - Lönsam logistik
Silf COMPETENCE AB
2 dagar
14 600 SEK
Stockholm
En helhetssyn på logistiken med snabbhet och flexibilitet som mål ger framgångar till dig och ditt företag. Det handlar om...
Grundutbildning logistik & Supply Chain
Silf COMPETENCE AB
         
(1)
6 dagar
34 060 SEK
Stockholm
Grundutbildning logistik & Supply Chain är en bred och inspirerande utbildning på sex dagar, uppdelat på två block med tre dagar...
Sustainable Value Chain
Silf COMPETENCE AB
2 dagar
14 600 SEK
Stockholm
Inom inköp och logistik är hållbarhet och miljöfrågor viktiga för helheten. Exempelvis vid leverantörsval, i samband med transportupphandling, lagerhållning och...
EFFSO Strategic Procurement Network
Effso
         
(3)
9 900 SEK
Stockholm
Vill du vara medlem i ett kunskapsbaserat och metodintensivt nätverk som fokuserar på att proaktivt driva företagets leverantörsrelationer?  Vill du...
Grundutbildning offentlig upphandling
Silf COMPETENCE AB
6 dagar
29 750 SEK
Stockholm
Upphandling är så mycket mer än bara LOU och LUF. En strukturerad helhetssyn genom hela inköpsprocessen lägger grunden för att...
Framgångsrik affärsförhandling
Silf COMPETENCE AB
         
(1)
3 dagar
25 830 SEK
Flera orter (2)
Du övar praktiskt genom att utgå från ett antal konkreta förhandlingscase. Komplexiteten i övningarna ökar gradvis under kursens gång. Några...
Inköpsförhandlingar
Teknologisk Institut AB Sverige
2 dagar
12 400 SEK
Flera orter (2)
Kravet på förhandlingskompetens vid inköp av varor och tjänster ökar dramatiskt mot bakgrund av bland annat hårdare konkurrens, fler samarbeten...
Pris- och kostnadsanalys - PPCA
Silf COMPETENCE AB
2 dagar
15 700 SEK
Stockholm
En inköpares kunskaper sätts ständigt på prov. För att kunna ta rätt strategiska och taktiska inköpsbeslut krävs det goda kunskaper...
Diplomerad Junior upphandlare
Påhlmans Handelsinstitut
165 timmar
29 800 SEK
Stockholm
Ekonomi eller juridik? Med denna utbildning behöver du inte välja! Har du förmågan att agera "spindeln i nätet" och ett intresse...
Affärs- och avtalsrätt
Teknologisk Institut AB Sverige
2 dagar
12 400 SEK
Flera orter (2)
Inköp och försäljning är intimt förbundna med juridiska spörsmål av olika karaktär. Som du säkert upplevt i din yrkesroll kan...
Konstnärlig gestaltning i det offentliga rummet
Teknologisk Institut AB Sverige
2 dagar
5 980 SEK
Stockholm
Kan vi hitta en fungerande balans mellan funktion, nytta och konstens egenvärde? Här är konferensen som utforskar sätt att låta konsten...
Logistikflöden och lager
Silf COMPETENCE AB
2 dagar
14 600 SEK
Stockholm
Bra lagerhantering handlar om ett snabbt genomflöde snarare än en omfattande lagring. Med effektivare informationshantering, e handel och ett tätare samarbete...
Spendanalys
Silf COMPETENCE AB
2 dagar
15 700 SEK
Stockholm
Under kursen studerar vi hur en spendanalys kan utföras och vi varvar praktiska övningar med teoretiska inslag, där vi bland...
Distribution & Outsourcing
Silf COMPETENCE AB
2 dagar
14 600 SEK
Stockholm
Kursen Distribution & Outsourcing ger dig värdefulla teoretiska och praktiska kunskaper om utveckling av effektiv distribution och logistik som bidrar...
Kommersiell avtalsrätt & Internationell handelsrätt
Silf COMPETENCE AB
3 dagar
21 700 SEK
Flera orter (2)
Kursen Kommersiell avtalsrätt & Internationell handelsrätt behandlar de omfattande internationella och nationella lagar och regelverk som påverkar handeln mellan parter...
Logistik för icke-logistiker
Business Sweden
1 dag
5 900 SEK
Stockholm
3PL, Lean, cross docking… Inom logistiken finns många olika begrepp och uttryck. Under den här kursen diskuterar vi grunderna inom...
Certifierad Upphandlare, CUSilf®
Silf COMPETENCE AB
5 terminer
Stockholm
CUSilf® är ett program för dig som arbetar eller planerar att arbeta inom den offentliga sektorn och har en målsättning...
Fördjupningskurs i offentlig upphandling
SIPU
3 dagar
12 800 SEK
Stockholm
Kravspecifikation och tilldelningskriterier Tydliga avtal Konkreta utvärderingsmetoder För att genomföra lyckade upphandlingar som resulterar i inköp av varor eller tjänster...
Övertyga och påverka
Silf COMPETENCE AB
         
(1)
2 dagar
15 700 SEK
Stockholm
Under denna kurs får du lära dig tekniker för att förbättra din förmåga att övertyga och influera andra personer. Du...
Offentlig upphandling - reglering, rättspraxis och praktiska frågor
JP Infonet AB
1 dag
6 750 SEK
Stockholm
Varje år omsätter offentlig upphandling cirka 500 miljarder kronor i Sverige. En upphandling leder ofta till praktiska frågor vid leverans...
Hållbara upphandlingar - Miljö & Sociala krav
Silf COMPETENCE AB
3 dagar
13 600 SEK
Stockholm
Kursen Hållbara upphandlingar Miljö & Sociala krav ger dig som inköpare och upphandlare verktygen för att på ett affärsmässigt sätt...
Projektledning i offentlig upphandling
SIPU
2 dagar
9 800 SEK
Stockholm
• Styrning för effektiva processer  • Att leda utan mandat • Tydlig kommunikation och ansvarsfördelning Genom att arbeta med upphandling...
Negotiating From a Weak Position
Silf COMPETENCE AB
3 dagar
22 630 SEK
Stockholm
Special skills are required to negotiate successfully when the balance of power is not in your favour. This three day...
Internationell transportlogistik
Teknologisk Institut AB Sverige
1 dag
5 600 SEK
Flera orter (2)
I kursen internationella transporter sätter vi fokus på helhetssynen, sambandet från köpeavtalet fram till slutlig betalning och äganderättsövergång. Kursen utbildar...
Affärssimulering offentlig upphandling
Silf COMPETENCE AB
2 dagar
13 600 SEK
Stockholm
En av de viktigaste aspekterna med inköp och upphandlingar är att se till hela livscykeln för en vara eller tjänst. Istället...
Grundutbildning offentlig upphandling, 3 dagar
Colligio
3 dagar
13 500 SEK
Flera orter (3)
Grundutbildning offentlig upphandling 3 dagar, vänder sig i första hand till dig som är ny i rollen som upphandlare eller...
  • = = Reportage kopplat till arrangören
  • = = Film
Visar 1-50 av 188 träffar
Visa nästa 138 kurser

Mer om Inköpsutbildningar

Utvecklingen under de senaste åren har lett till att betydelsen av inköp har ökat markant.jordglob I många företag uppgår värdet av inköpt material till mellan 60 och 80 procent av de rörliga kostnaderna. För att överleva på en allt mer konkurrensutsatt marknad med allt större krav på ständiga förbättringar räcker det inte att fokusera på kostnadsreduceringar. Faktorer som leveranstid, flexibilitet, service, produktutveckling och samarbetsförmåga blir allt viktigare vid val av leverantör. Inköp innefattar och berör många områden: ekonomi, förhandling, teknisk kompetens, administrationlogistik med flera. Eftersom området kräver hög kompetens inom många olika områden blir du aldrig fullärd. Det finns alltid områden du kan bli bättre på och därmed både effektivisera era inköp och spara pengar åt din organisation. Bland utbildningarna i inköp finner du allt från grundläggande inköpsutbildningar som lär dig arbeta som inköpare till spetsutbildningar inom nyckelområden som gör dig till en bättre inköpare. 

Som inköpare har du en mycket central roll i din organisation och måste känna till inköpsprocessens alla komponenter: administration, juridiska regler, ekonomisk effektivitet, relationen med leverantörer och affärsmässighet.

Olika grenar inom inköp

Inköpets roll och betydelse har under senare tid kraftigt förändrats och den strategiska betydelsen för inköpsfunktionen har ökat, både inom stat, kommun och privat sektor. Inköp har i dag en viktig strategisk roll i en verksamhet och förståelsen för att denna viktiga funktion har en stor inverkan på ett företags totalekonomi har uppmärksammats. Den kanske viktigaste förklaringsfaktorn och drivkraften bakom utvecklingen är dagens intensiva globala konkurrens som i sin tur skapar ett behov av att arbeta i energiska och värdeskapande nätverk med andra organisationer.

En inköpare måste ha en bred kompetens med allt från produktkännedom till kunskaper inom affärsjuridik. Inköparen ska känna till konkurrensregler, ha kunskap inom offentlig upphandling samt ren inköpsteknik. Vidare måste en inköpare ha god kunskap om förhandlingsteknik samt ha goda språkkunskaper inom sin bransch. Inköparen ska även ha en god förmåga att kommunicera muntligt som skriftligt. Bra kunskaper inom IT är en förutsättning då upphandling allt oftare sker elektroniskt.