Visa utbildning.se som: Mobil

Inköpsutbildningar

Utbildningar i inköp

Här hittar du utbildningar i inköp för dig i arbetslivet. Vi har listat utbildningar efter ort och kurstitel för att hjälpa dig hitta rätt. Genom att klicka på respektive utbildning hittar du information om kursinnehåll, pris, startdatum m.m.

Diplomerad upphandlare, Concept 1
Rekommenderad Affärsconcept
10 dagar
43 000 SEK
Stockholm
Diplomerad upphandlare, Concept 1, är avsedd för upphandlare med viss erfarenhet av att genomföra upphandlingar och som efter att ha genomgått...
Öppen utbildning
Juridik för inköpare
Nordic Supply Chain Advice
2 dagar
9 900 SEK
Flera orter (2)
Som inköpare och upphandlare stöter du dagligen på juridiska problem som måste lösas. Denna kurs fokuserar på lagar och förordningar...
Inköp – hantering och juridik
Byggakademin
         
(67)
1 dag
4 500 SEK
Flera orter (4)
Ungefär 70% av ett projekts kostnader utgörs av inköp av varor eller tjänster. Genom smarta inköp har du god möjlighet...
Strategiskt inköp för upphandlande myndigheter
SIPU
2 dagar
10 800 SEK
Stockholm
Inom både privata och offentliga organisationer ökar kraven på att inköps- och upphandlingsarbetet ska bidra med ett tydligt mervärde till...
Inköp - Leverantörsutveckling
Teknologisk Institut AB Sverige
2 dagar
12 500 SEK
Flera orter (2)
Kursen Inköp - Leverantörsutveckling har fokus på hur du väljer, utvecklar och fördjupar dina relationer till dina leverantörer. Du lär...
Inköp - Inköpsstrategier
Teknologisk Institut AB Sverige
2 dagar
12 500 SEK
Flera orter (2)
Inköp av varor och tjänster står oftast för den enskilt största kostnaden inom verksamheten och har därför en stor potential...
Diplomerad Inköpare
Folkuniversitetet Stockholm
31 tillfällen
27 000 SEK
Stockholm
Diplomerad Inköpare ger dig en praktisk förståelse för hur du bör arbeta med inköp. Under en termin får du lära...
Inköp - Grundläggande inköpsteknik
Teknologisk Institut AB Sverige
2 dagar
12 500 SEK
Stockholm
Inköpsrollen har en central funktion i verksamheten och som inköpare behöver du kunskap kring bland annat inköpsprocesser, förhandling, leverantörsrelationer och...
Lean, logistik och inköp - Supply Chain
Nercia Utbildning AB
6 dagar
22 000 SEK
Örebro
Målsättningen med utbildningen är att deltagarna ska få kunskaper och förslag på arbetssätt som kan användas för att hantera och...
Inköpsutbildning – nyckeln till lönsamhet
Nercia Utbildning AB
5 dagar
22 000 SEK
Örebro
Utbildningen ger deltagaren en förståelse för hur stor påverkan inköpet har på företagets resultat och utveckling. Deltagaren får kunskap om...
Inköp för entreprenader, om avtalen med underentreprenör, leverantör och konsult
BG Institute
Heldag
8 500 SEK
Flera orter (2)
         I denna kurs fokuserar vi på de frågor som är av särintresse vid upphandling av underentreprenör, leverantör och konsult,...
Kategoristyrning och Spendanalys
Nordic Supply Chain Advice
2 dagar
9 900 SEK
Flera orter (3)
Detta är en kurs för dig som vill fördjupa dig i arbetet kring Kategoristyrning och Spendanalys. Vi lär ut en...
Spendanalys inom offentlig upphandling
SIPU
1 dag
6 900 SEK
Stockholm
Kategoristyrning är en förbättringsprocess för ett modernt strategiskt inköpsarbete med syfte att identifiera möjliga kostnadsbesparingar genom att tillämpa rätt inköpsstrategi....
Supply Chain Management Roundtables
Chalmers Professional Education
3 tillfällen
22 000 SEK
Göteborg
Troligtvis har någon redan stått inför samma utmaning som den du och din organisation står inför just nu. På samma...
Inköpsförhandlingar
Teknologisk Institut AB Sverige
2 dagar
12 500 SEK
Flera orter (2)
Kravet på förhandlingskompetens vid inköp av varor och tjänster ökar dramatiskt mot bakgrund av bland annat hårdare konkurrens, fler samarbeten...
Moms i internationell handel
Företagsuniversitetet
1 dag
6 900 SEK
Stockholm
Hantera momsen rätt vid internationell handel Vem är skattskyldig och när ska moms debiteras? Så hanterar du försäljning till och...
Strategic Procurement Management Program
SSE Executive Education – tidigare IFL vid Handelshögskolan i Stockholm
15 dagar
15 000 SEK
Stockholm
The Strategic Procurement Management Program serves as a forum for dialog and development of companies’ procurement functions through close cooperation...
Innovationsupphandling i praktiken
Affärsconcept
1 dag
5 900 SEK
Stockholm
Det ställs högre krav på att upphandling ska bidra till att uppnå såväl politiska mål som att ta fram nya...
Affärs- och avtalsrätt
Teknologisk Institut AB Sverige
2 dagar
12 500 SEK
Flera orter (2)
Inköp och försäljning är intimt förbundna med juridiska spörsmål av olika karaktär. Som du säkert upplevt i din yrkesroll kan...
Fördjupningskurs i offentlig upphandling
SIPU
3 dagar
12 800 SEK
Stockholm
Kravspecifikation och tilldelningskriterier Tydliga avtal Konkreta utvärderingsmetoder För att genomföra lyckade upphandlingar som resulterar i inköp av varor eller tjänster...
Grundutbildning offentlig upphandling 3 dagar
Colligio
3 dagar
14 100 SEK
Flera orter (2)
Grundutbildning offentlig upphandling 3 dagar, vänder sig i första hand till dig som är ny i rollen som upphandlare eller...
Internationellt företagande
STF Business Academy
10 dagar
29 000 SEK
Stockholm
Internationellt företagande är en akademisk högskoleutbildning. Den vänder sig till dig som har en ledande befattning och som vill utveckla...
Internationella avtal för icke-jurister
Västsvenska Handelskammaren
1 dag
6 000 SEK
Göteborg
Kan juridiska kunskaper leda till bättre internationella affärer? Syftet med denna utbildning är att förse dig som deltagare med en...
Projektledning i offentlig upphandling
SIPU
2 dagar
9 800 SEK
Stockholm
• Styrning för effektiva processer  • Att leda utan mandat • Tydlig kommunikation och ansvarsfördelning Genom att arbeta med upphandling...
Handel med UK efter Brexit
Västsvenska Handelskammaren
7 timmar
6 000 SEK
Göteborg
Förse dig med kunskap och de redskap du behöver för att fortsätta exportera och importera varor med Storbritannien efter Brexit....
Förhandling med Microsoft
Software Census AB
3 dagar
19 000 SEK
Stockholm
Förbered dig inför förhandling med Microsoft. Undersökningar har visat att så mycket som 70% av alla avtalsförhandlingar sker utan tillräckligt...
Nya LOU – hur LOU påverkas av GDPR
BG Institute
Heldag
8 900 SEK
Stockholm
         Välkommen till en helt ny kurs tillsammans med Martin Bogg & Peter Nordbeck där du får kunskap utav de...
LOU - Grundkurs
Diploma Utbildning
3 timmar
2 700 SEK
Flera orter (2)
Magnus Josephsons LOU - Grundkurs är referensen för alla svenska utbildningar inom offentlig upphandling och en stark merit i ditt...
Avtalsfrågor i offentlig upphandling
Fakultetskurser
6 timmar
6 500 SEK
Stockholm
Det upphandlingsrättsliga regelverket innehåller bestämmelser om hur upphandlingsprocessen ska genomföras när det offentliga köper varor, tjänster och byggentreprenader. Men regelverket...
Diplomerad Visual Merchandiser
Folkuniversitetet Stockholm
96 timmar
25 575 SEK
Stockholm
Utbildningen Diplomerad Visual Merchandiser ger dig kunskap om hur du arbetar med butikskommunikation som driver beteende. Under en termin arbetar...
Beskrivningsteknik AMA Anläggning 17
Teknologisk Institut AB Sverige
1 dag
5 000 SEK
Flera orter (2)
På denna utbildning lär du dig regler för användning och för samband mellan beskrivning och AMA. Vi går speciellt igenom...
Managing Global Supply Chains
Chalmers Professional Education
10 dagar
96 000 SEK
Göteborg
Managing Global Supply Chains is a 10-day development program that provides tools and methods to handle future challenges in the...
Att lämna anbud i offentliga upphandlingar
Affärsconcept
1 dag
4 955 SEK
Stockholm
På utbildningen lär du dig grunderna i offentlig upphandling och hur du går tillväga när du lämnar anbud för att...
Certifierad upphandlare, Concept 2
Affärsconcept
15 dagar
64 950 SEK
Stockholm
Certifierad upphandlare, Concept 2, är avsedd för erfarna upphandlare som efter att ha genomgått utbildningen ska ha tillräckliga kunskaper för...
Dialog och förhandling i offentlig upphandling
Affärsconcept
1 dag
5 900 SEK
Stockholm
Här lär dig hur du kan använda olika typer av dialog och förhandlingar i offentlig upphandling. Dialog och förhandling är...
Diplomerad upphandlare, Concept 1
Affärsconcept
10 dagar
43 000 SEK
Stockholm
Diplomerad upphandlare, Concept 1, är avsedd för upphandlare med viss erfarenhet av att genomföra upphandlingar och som efter att ha genomgått...
Effektiva utvärderingsmodeller
Affärsconcept
1 dag
5 900 SEK
Stockholm
För att få ett bra resultat i en upphandling måste man använda en genomtänkt utvärderingsmodell utan inbyggda fel och brister....
Export- & importdokument
Västsvenska Handelskammaren
         
(4)
1 dag
6 000 SEK
Göteborg
Export och importdokumentation är en grundläggande kurs för dig som hanterar internationella affärer rent praktiskt.   Vi igenom vilka dokument...
Förhandlingsteknik
CREDMA – The School of Credit Management
2 dagar
14 000 SEK
Stockholm
Vinnande strategi, taktik och argument Lär dig behärska olika förhandlingssituationer Utveckla dina argument för att nå ditt mål Hitta avgörande...
Förhandlingsteknik
Företagsuniversitetet
         
(2)
2 dagar
14 000 SEK
Stockholm
Vinnande strategi, taktik och argument Lär dig behärska olika förhandlingssituationer Utveckla dina argument för att nå ditt mål Hitta avgörande...
Grundkurs i offentlig upphandling
Teknologisk Institut AB Sverige
1 dag
5 900 SEK
Flera orter (2)
Upphandlingar är oftast komplicerade, tar mycket tid och omsätter stora belopp. Vilka regler och bestämmelser styr utformningen av förfrågningsunderlag? Vilka...
Grundutbildning offentlig upphandling 1 dag
Colligio
1 dag
4 900 SEK
Stockholm
Grundutbildning offentlig upphandling 1 dag för beställare och leverantörer är en övergripande utbildning för dig som på olika sätt kommer...
Incoterms ur ett strategisk perspektiv
Västsvenska Handelskammaren
7 timmar
6 000 SEK
Göteborg
Utbildningen ger deltagarna underlag för att kunna skapa standarder som motsvarar hur företaget vill bedriva sin handeln med motparten. En...
Introduktion i offentlig upphandling dag 2- Ställa krav & skriva förfrågningsunderlag
Affärsconcept
1 dag
4 955 SEK
Flera orter (7)
På utbildningen får du lära dig grunderna i hur du utformar effektiva och ändamålsenliga förfrågningsunderlag. Du kan välja att läsa...
Introduktion i offentlig upphandling, dag 3 - praktisk tillämpning
Affärsconcept
1 dag
4 955 SEK
Stockholm
Utbildningen är en fortsättning på Introduktion i offentlig upphandling - dag 1 och 2. Du kan även gå denna dag...
Introduktion i offentlig upphandling, dag 4 – fördjupning
Affärsconcept
1 dag
5 800 SEK
Stockholm
Utbildningen är en fördjupning av introduktionsdagarna LOU dag 1 - 3. Du kan även gå denna utbildning fristående. Under dagen...
Introduktion LUF dag 1, genomgång av lagstiftningen
Affärsconcept
1 dag
4 955 SEK
Flera orter (2)
Här lär du dig grunderna i upphandling i försörjningssektorn och lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster....
IT-upphandlingar i praktiken
Affärsconcept
1 dag
5 900 SEK
Stockholm
I stort sett alla verksamheter idag är beroende av att använda IT-stöd. Kvaliteten hos IT-systemen och IT-tjänsterna har stor påverkan...
LOU - Affärer med offentlig sektor
Stockholms Byggmästareförening
         
(1)
1 dag
4 000 SEK
Stockholm
Affärer med offentlig sektor – LOU Under utbildningen Affärer med offentlig sektor – LOU får du lära dig hur du som entreprenör kan lämna anbud...
LOU och upphandlingsprocessen - en kurs i processtänk och ökad förståelse för upphandlingsreglerna
PwC Academy
1 dag
4 800 SEK
Flera orter (2)
Efter avklarad utbildning kommer du att ha en fördjupad kunskap om upphandlingslagarna. Du kommer vidare vara väl insatt i vilka...
Miljö-, sociala- och arbetsrättsliga villkor i upphandling
Affärsconcept
1 dag
5 900 SEK
Stockholm
Vi går igenom och förklarar de olika begreppen inom hållbar upphandling, med andra ord aspekter som är kopplade till miljöfrågor...
  • = Reportage kopplat till arrangören
  • = Film
Visar 1-50 av 125 träffar
Visa nästa 75 kurser

Mer om Inköpsutbildningar

Utvecklingen under de senaste åren har lett till att betydelsen av inköp har ökat markant.jordglob I många företag uppgår värdet av inköpt material till mellan 60 och 80 procent av de rörliga kostnaderna. För att överleva på en allt mer konkurrensutsatt marknad med allt större krav på ständiga förbättringar räcker det inte att fokusera på kostnadsreduceringar. Faktorer som leveranstid, flexibilitet, service, produktutveckling och samarbetsförmåga blir allt viktigare vid val av leverantör. Inköp innefattar och berör många områden: ekonomi, förhandling, teknisk kompetens, administrationlogistik med flera. Eftersom området kräver hög kompetens inom många olika områden blir du aldrig fullärd. Det finns alltid områden du kan bli bättre på och därmed både effektivisera era inköp och spara pengar åt din organisation. Bland utbildningarna i inköp finner du allt från grundläggande inköpsutbildningar som lär dig arbeta som inköpare till spetsutbildningar inom nyckelområden som gör dig till en bättre inköpare. 

Som inköpare har du en mycket central roll i din organisation och måste känna till inköpsprocessens alla komponenter: administration, juridiska regler, ekonomisk effektivitet, relationen med leverantörer och affärsmässighet.

Olika grenar inom inköp

Inköpets roll och betydelse har under senare tid kraftigt förändrats och den strategiska betydelsen för inköpsfunktionen har ökat, både inom stat, kommun och privat sektor. Inköp har i dag en viktig strategisk roll i en verksamhet och förståelsen för att denna viktiga funktion har en stor inverkan på ett företags totalekonomi har uppmärksammats. Den kanske viktigaste förklaringsfaktorn och drivkraften bakom utvecklingen är dagens intensiva globala konkurrens som i sin tur skapar ett behov av att arbeta i energiska och värdeskapande nätverk med andra organisationer.

En inköpare måste ha en bred kompetens med allt från produktkännedom till kunskaper inom affärsjuridik. Inköparen ska känna till konkurrensregler, ha kunskap inom offentlig upphandling samt ren inköpsteknik. Vidare måste en inköpare ha god kunskap om förhandlingsteknik samt ha goda språkkunskaper inom sin bransch. Inköparen ska även ha en god förmåga att kommunicera muntligt som skriftligt. Bra kunskaper inom IT är en förutsättning då upphandling allt oftare sker elektroniskt.