Visa utbildning.se som: Mobil

Utbildningar i offentlig upphandling

Utbildning i offentlig upphandling

Här hittar du utbildningar i upphandling för dig i arbetslivet. Du kan filtrera utbildningarna på plats, pris och typ av utbildning. Om du vill ha mer information kan du göra en intresseanmälan till respektive utbildningsarrangör.

En bra säljare måste vara duktig på en mängd saker. I försäljningsprocessen ingår ofta upphandling som ett viktigt delmoment. Det kräver goda kunskaper i juridik (lagen om offentlig upphandling samt avtalsrätt) och om vad som gäller för den aktuella sektorn. Ta första steget mot att  framgångsrikt effektivisera försäljningen  gentemot den offentliga sektorn.

Certifierad anbudsgivare
Rekommenderad Visma Commerce AB
         
(3)
3 dagar
19 900 SEK
Flera orter (3)
I Certifierad Anbudsgivare arbetar du intensivt under tre heldagar med den teoretiska tillämpningen samt praktiska- och strategiska komponenter för att...
Öppen utbildning
Offentlig upphandling
Företagsuniversitetet
         
(1)
2 dagar
14 000 SEK
Stockholm
En grundläggande kurs i Offentlig upphandling enligt nya LOU som gäller från 1 januari 2017, för alla som arbetar med...
Grundkurs i offentlig upphandling
SIPU
         
(1)
3 dagar
12 800 SEK
Stockholm
Introduktion till LOU Upphandlingsprocessen Korrekta förfrågningsunderlag Skapa goda affärer Ramavtal Rollen som upphandlare är komplex och Lagen om offentlig upphandling...
Grunderna i offentlig upphandling
Västsvenska Handelskammaren
         
(1)
4 timmar
895 SEK
Göteborg
Har du funderat på hur en offentlig upphandling går till? Om det är någonting för dig och ditt företag? Vi...
Dialog och förhandling i offentlig upphandling
Affärsconcept
1 dag
5 900 SEK
Stockholm
Här lär dig hur du kan använda olika typer av dialog och förhandlingar i offentlig upphandling. Dialog och förhandling är...
Lagen om offentlig upphandling & skriva anbud
Visma Commerce AB
1 dag
5 900 SEK
Flera orter (3)
Ta första steget och lär dig grunderna till Lagen om offentlig upphandling och om hur du ska arbeta med att...
Fördjupningskurs i offentlig upphandling
SIPU
3 dagar
12 800 SEK
Stockholm
Kravspecifikation och tilldelningskriterier Tydliga avtal Konkreta utvärderingsmetoder För att genomföra lyckade upphandlingar som resulterar i inköp av varor eller tjänster...
Introduktion till LOU och offentlig upphandling
Fakultetskurser
6 timmar
6 200 SEK
Stockholm
Offentlig upphandling, upphandlingsprocessen samt lagstiftningen som omgärdar den kan uppfattas som komplex och består av många olika moment. Syftet med...
Lagen om offentlig upphandling
Teknikutbildarna
1 dag
5 900 SEK
Rikstäckande
EU har antagit nya upphandlingsdirektiv som Sverige ska implementera genom ny lagstiftning (LOU), alltså kommer lagen om offentlig upphandling uppdateras....
Grundutbildning offentlig upphandling 1 dag
Colligio
1 dag
4 900 SEK
Stockholm
Grundutbildning offentlig upphandling 1 dag för beställare och leverantörer är en övergripande utbildning för dig som på olika sätt kommer...
Ny lag om offentlig upphandling
Hexanova Academy
         
(1)
1 dag
4 990 SEK
Flera orter (2)
Offentlig upphandling är en komplicerad process med många olika steg. Det gör att många företagare upplever att det är svårare...
Offentlig upphandling – byggentreprenad
Colligio
1 dag
6 100 SEK
Göteborg
En utbildningsdag i byggentreprenad som ger dig förbättrade kunskaper om byggentreprenadupphandling enligt LOU/LUF. Syfte utbildningsmål byggentreprenadupphandling Byggentreprenadupphandling ger dig insikt om vilka...
Introduktion i offentlig upphandling, dag 3 - praktisk tillämpning
Affärsconcept
1 dag
4 955 SEK
Stockholm
Utbildningen är en fortsättning på Introduktion i offentlig upphandling - dag 1 och 2. Du kan även gå denna dag...
Lag om offentlig upphandling LOU
Novo Utbildning AB
1 dag
5 700 SEK
Flera orter (3)
Det finns tre lagar inom Lag om offentlig upphandling. Den klassiska LOU för byggentreprenader, varor och tjänster samt en inom...
Avtalsfrågor i offentlig upphandling
Fakultetskurser
6 timmar
6 500 SEK
Stockholm
Det upphandlingsrättsliga regelverket innehåller bestämmelser om hur upphandlingsprocessen ska genomföras när det offentliga köper varor, tjänster och byggentreprenader. Men regelverket...
Grundutbildning offentlig upphandling 3 dagar
Colligio
3 dagar
14 100 SEK
Flera orter (2)
Grundutbildning offentlig upphandling 3 dagar, vänder sig i första hand till dig som är ny i rollen som upphandlare eller...
Spendanalys inom offentlig upphandling
SIPU
1 dag
6 900 SEK
Stockholm
Kategoristyrning är en förbättringsprocess för ett modernt strategiskt inköpsarbete med syfte att identifiera möjliga kostnadsbesparingar genom att tillämpa rätt inköpsstrategi....
Introduktion i offentlig upphandling dag 1-LOU, genomgång av lagstiftningen
Affärsconcept
1 dag
4 955 SEK
Flera orter (7)
På utbildningen får du lära dig grunderna i offentlig upphandling och lagen om offentlig upphandling. Du kan välja att bara gå...
Att lämna anbud i offentliga upphandlingar
Affärsconcept
1 dag
4 955 SEK
Stockholm
På utbildningen lär du dig grunderna i offentlig upphandling och hur du går tillväga när du lämnar anbud för att...
Introduktion i offentlig upphandling dag 2- Ställa krav & skriva förfrågningsunderlag
Affärsconcept
1 dag
4 955 SEK
Flera orter (7)
På utbildningen får du lära dig grunderna i hur du utformar effektiva och ändamålsenliga förfrågningsunderlag. Du kan välja att läsa...
Avtalsförvaltning i praktiken - För avtal tecknade vid offentlig upphandling
SIPU
1 dag
7 900 SEK
Stockholm
Högkvalitativ leverans och ökad priskontroll Trots att de flesta är överens om att det är mycket viktigt att följa upp...
Introduktion i offentlig upphandling, dag 4 – fördjupning
Affärsconcept
1 dag
5 800 SEK
Stockholm
Utbildningen är en fördjupning av introduktionsdagarna LOU dag 1 - 3. Du kan även gå denna utbildning fristående. Under dagen...
Offentlig upphandling– dialog och förhandling
JP Infonet AB
1 dag
 
Stockholm
Kursen ger en systematisk genomgång av det gällande regelverket och de centrala rättsfall som tillsammans med lagstiftningen styr möjligheterna till...
Offentlig upphandling av byggentreprenader
SIPU
2 dagar
10 800 SEK
Stockholm
Att upphandla byggentreprenader är ofta en svår process med många fallgropar. Felaktigheter och misstag i processen kan orsaka stor skada...
Offentlighet och sekretess vid offentlig upphandling
JP Infonet AB
0,5 dagar
 
Stockholm
För såväl upphandlare som anbudsgivare är offentlighet och sekretess en central del vid en offentlig upphandling. Denna halvdagskurs går igenom...
Offentlig upphandling och hyresavtal
JP Infonet AB
1 dag
 
Stockholm
Ett av de mer komplexa områdena inom rättsområdet offentlig upphandling är: När ska ett hyresavtal upphandlas via LOU/LUF? Offentligupphandlina av...
Nyhetsdag om Offentlig upphandling
BG Institute
Heldag
8 900 SEK
Stockholm
         Vi presenterar en nyhetsdag om offentlig upphandling. Kursen är en Nyhetsdag om offentlig upphandling där ett antal intressanta ämnen...
Avtal och uppföljning i offentlig upphandling
BG Institute
Heldag
8 500 SEK
Stockholm
         Välkommen till en ny kurs inom offentlig upphandling där fokuset ligger på avtal. Affärer mellan det offentliga och privata...
Offentlig upphandling av byggentreprenad
JP Infonet AB
1 dag
 
Stockholm
Vi erbjuder en fördjupningskurs för dig som arbetat med dessa frågor några år och är väl initierad i frågorna. Kursen...
Grundkurs i offentlig upphandling
Teknologisk Institut AB Sverige
1 dag
5 900 SEK
Flera orter (2)
Upphandlingar är oftast komplicerade, tar mycket tid och omsätter stora belopp. Vilka regler och bestämmelser styr utformningen av förfrågningsunderlag? Vilka...
Offentlig upphandling av IT
SIPU
2 dagar
10 800 SEK
Stockholm
Behovs- och marknadsanalys, noggrann kravställning och tydliga avtal Att upphandla IT både i form av varor och tjänster är ofta...
Projektledning i offentlig upphandling
SIPU
2 dagar
9 800 SEK
Stockholm
• Styrning för effektiva processer  • Att leda utan mandat • Tydlig kommunikation och ansvarsfördelning Genom att arbeta med upphandling...
Offentlig Upphandling (LOU)
Teknologisk Institut AB Sverige
180 dagar
2 900 SEK
Distans / Online
Upphandlingar är ofta komplicerade, tar mycket tid och omsätter stora belopp. Denna kurs ger dig som medverkar i upphandlingar en...
Miljö-, sociala- och arbetsrättsliga villkor i upphandling
Affärsconcept
1 dag
5 900 SEK
Stockholm
Vi går igenom och förklarar de olika begreppen inom hållbar upphandling, med andra ord aspekter som är kopplade till miljöfrågor...
LOU - Affärer med offentlig sektor
Stockholms Byggmästareförening
         
(1)
1 dag
4 000 SEK
Stockholm
Affärer med offentlig sektor – LOU Under utbildningen Affärer med offentlig sektor – LOU får du lära dig hur du som entreprenör kan lämna anbud...
LOU - Upphandling av byggentreprenader
Teknikutbildarna
1 dag
5 900 SEK
Solna
Ska du lägga anbud i upphandlingar av byggentreprenader behöver du kunskaper i reglerna om offentlig upphandling så att ditt anbud...
Offentligrätt, upphandling och avtal
Sveriges Kommunikatörer
1 dag
6 535 SEK
Stockholm
”Offentligrätt, upphandling och avtal” är den första av tre delkurser som ingår i utbildningen Svensk Kommunikationsrätt (SKR). Delkursen kan läsas...
Upphandling av entreprenader – bygg & anläggning
Affärsconcept
1 dag
6 150 SEK
Flera orter (2)
Entreprenadupphandlingarna är ofta komplicerade, tar tid och handlar om stora summor. Under utbildningen lär du dig grunderna i hur du...
Upphandling av tekniska konsulter ABK 09
Affärsconcept
1 dag
6 150 SEK
Flera orter (2)
Upphandling av tekniska konsulter är vanligt, tar tid och det är svårt att säkerställa bra resultat. Utbildningen ger dig kunskap...
IT-upphandlingar i praktiken
Affärsconcept
1 dag
5 900 SEK
Stockholm
I stort sett alla verksamheter idag är beroende av att använda IT-stöd. Kvaliteten hos IT-systemen och IT-tjänsterna har stor påverkan...
It-upphandling – kravställning på tjänster och system
Dataföreningen Kompetens
         
(3)
2-dagarskurs
14 950 SEK
Stockholm
It-upphandling är kursen för dig som har, kommer eller funderar på att upphandla it- tjänster och it-system. ...
Projektledning i upphandling
Affärsconcept
1 dag
5 900 SEK
Stockholm
Idag bedrivs alltmer verksamhet i projektform och traditionella gränser och ansvar suddas ut. Det medför ökade krav på upphandlaren och...
Överprövning av upphandling samt andra rättsmedel
JP Infonet AB
1 dag
 
Stockholm
Antalet överprövningsmål inom upphandlingsområdet har ökat stadigt under de senaste åren vilket har bidragit till att överprövningsprocessen varit föremål för...
Innovationsupphandling i praktiken
Affärsconcept
1 dag
5 900 SEK
Stockholm
Det ställs högre krav på att upphandling ska bidra till att uppnå såväl politiska mål som att ta fram nya...
LOU - Grundkurs
Diploma Utbildning
3 timmar
2 700 SEK
Flera orter (2)
Magnus Josephsons LOU - Grundkurs är referensen för alla svenska utbildningar inom offentlig upphandling och en stark merit i ditt...
Diplomerad upphandlare, Concept 1
Affärsconcept
10 dagar
43 000 SEK
Stockholm
Diplomerad upphandlare, Concept 1, är avsedd för upphandlare med viss erfarenhet av att genomföra upphandlingar och som efter att ha genomgått...
Strategiskt inköp för upphandlande myndigheter
SIPU
2 dagar
10 800 SEK
Stockholm
Inom både privata och offentliga organisationer ökar kraven på att inköps- och upphandlingsarbetet ska bidra med ett tydligt mervärde till...
Nationella upphandlingsstrategin
Fakultetskurser
6 timmar
6 500 SEK
Stockholm
Den 30 juni 2016 fattade regeringen beslut om att anta den Nationella upphandlingsstrategin. Strategin vänder sig främst till företrädare för...
Introduktion LUF dag 1, genomgång av lagstiftningen
Affärsconcept
1 dag
4 955 SEK
Flera orter (2)
Här lär du dig grunderna i upphandling i försörjningssektorn och lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster....
Diplomerad upphandlare
Colligio
9 dagar
40 900 SEK
Flera orter (2)
Vi på Colligio är stolta över att kunna erbjuda en av marknadens mest uppskattade diplom­utbildningar. Om du vill utvecklas i...
  • = Reportage kopplat till arrangören
  • = Film
Visar 1-50 av 73 träffar
12
Visa nästa 23 kurser

Mer om Utbildningar i offentlig upphandling

Försäljning mot offentlig sektor kräver kunskap om upphandling och dess regler. Marknaden är stor och ett korrekt och bra anbudsarbete kan leda till merförsäljning och konkurrensfördelar.

Vad är offentlig upphandling?upphandling

Offentlig upphandling är en betecking på inköp av varor och tjänster som görs av offentlig sektor (staten, kommuner och myndigheter) och som regleras av speciella lagar och regler. Syftet med reglerna är att säkerställa att myndigheter behandlar alla som vill få affärskontakt med offentig sektor lika. Kravet är att inköp sker i konkurrens och därigenom på ett så affärsmässigt sätt som möjligt.

Lagen om offentlig upphandling

I Sverige regleras myndigheternas upphandling av lagen om offentlig upphandling (LOU) samt lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster. Dessa lagar är nya från januari 2008 och består alltså av en lag för den klassiska sektorn och en lag för upphandlingar som görs inom de så kallade försörjningssektorerna.

Den som upphandlar kallas enligt LOU för upphandlande myndighet. Det är också vanligast att dessa är just myndigheter, men lagen gäller också för offentligt styrda organ vilket innebär bolag, föreningar och särskilt bildade samfällighetsföreningar och stiftelser som tillgodoser behov som är i allmänhetens intresse. Det gäller alltså inte för industriella och komersiella behov.

Upphandlande enhet enligt lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster är antingen en upphandlande myndighet eller vissa företag. Det senare ingår när en upphandlande myndighet kan utöva ett bestämmande inflytande över företaget eller när företaget bedriver verksamhet som omfattas av lagens tillämpningsområde (det vill säga vatten, energi, transporter eller posttjänster) med stöd av ensamrätt eller särskild rättighet.

Offentlig upphandling

Offentlig upphandling är när upphandlande myndighet avser köpa något.
Upphandlande myndighet är statliga och kommunala myndigheter samt andra offentligt styrda organ som upphandlar inom klassisk sektor. Observera att ett bolag kan vara myndighet enligt LOU men inte utgöra myndighet enligt övrig lagstiftning och därför till exempel inte omfattas av reglerna om handlingars offentlighet, offentlighetsprincipen.
Upphandlande enhet är upphandlande myndigheter och offentliga samt privata företag som bedriver verksamhet enligt försörjningsreglerna vars lag nämns ovan.
Upphandlarprofil är en sammanställning av uppgifter som upphandlare gör tillgänglig via Internet.
Affärsmässighet är ett begrepp som försvunnit i och med ändringen av lagen. Det ersätts med en bestämmelse hämtad från EGs grundläggande principer om likabehandling, icke-diskriminering och transparens.

Varför ska du gå en kurs i upphandling?upphandling

Marknaden för offentlig upphandling är den största marknaden för handel med varor och tjänster, en marknad där skattepengar utgör betalningsmedel. Inom Sverige talar man om upphandling för ca 500 miljarder kr, inom EU upp till 13.000 miljarder kr. Trots denna omfattande marknad är det ett förhållandevis litet antal företag som deltar i anbudsgivningarna. För de som deltar finns det dock många affärsmöjligheter. För dig som verkar inom byggsektorn med byggentreprenader och tjänster för offentlig sektor - som säljare är det viktigt att känna till reglerna i lagarna. Det rättsliga regelverkets betydelse är stort för dig som verkar som leverantör till offentlig sektor av byggentreprenader och konsulttjänster.

Upphandlingsreglerna ställer stränga formella krav i strävan efter rättvisa och objektivitet. Särskilt hårda krav ställs på anbudets utformning och det ges betydligt mindre möjligheter till informella diskussioner eller köpslående om pris- och leveransvillkor. Dessa är krav som skall garantera att principerna om affärsmässighet, objektivitet och konkurrens på lika villkor efterlevs. Kraven leder ofta dessvärre till tröga processer som för företagen blir både prövande och kostsamma. Att sälja till stat, kommun eller landsting kan därför med rätta uppfattas av många företag som svårare än att sälja till det privata näringslivet.