Utbildningar i offentlig upphandling

Utbildning i offentlig upphandling

Här hittar du utbildningar i upphandling för dig i arbetslivet. Du kan filtrera utbildningarna på plats, pris och typ av utbildning. Om du vill ha mer information kan du göra en intresseanmälan till respektive utbildningsarrangör.

En bra säljare måste vara duktig på en mängd saker. I försäljningsprocessen ingår ofta upphandling som ett viktigt delmoment. Det kräver goda kunskaper i juridik (lagen om offentlig upphandling samt avtalsrätt) och om vad som gäller för den aktuella sektorn. Ta första steget mot att  framgångsrikt effektivisera försäljningen  gentemot den offentliga sektorn.

Grundkurs i offentlig upphandling
SIPU
3 dagar
12 800 SEK
Stockholm
Introduktion till LOU Upphandlingsprocessen Korrekta förfrågningsunderlag Skapa goda affärer Ramavtal Rollen som upphandlare är komplex och Lagen om offentlig upphandling...
Grunderna i offentlig upphandling
Västsvenska Handelskammaren
4 timmar
895 SEK
Göteborg
Har du funderat på hur en offentlig upphandling går till? Om det är någonting för dig och ditt företag? Vi...
Lagen om offentlig upphandling
Visma Commerce AB
1 dag
5 900 SEK
Flera orter (3)
Ta första steget och lär dig grunderna till framgångsrika affärer med offentlig sektor med kursen Lagen om offentlig upphandling.  Denna...
Offentlig upphandling från A-Ö
VJS - en del av Karnov Group
         
(7)
1 dag
8 900 SEK
Stockholm
Denna kurs ger dig en introduktion till de svenska upphandlingssystemen –  från det att en upphandling inleds till att kontrakt...
Fördjupningskurs i offentlig upphandling
SIPU
3 dagar
12 800 SEK
Stockholm
Kravspecifikation och tilldelningskriterier Tydliga avtal Konkreta utvärderingsmetoder För att genomföra lyckade upphandlingar som resulterar i inköp av varor eller tjänster...
Offentlig upphandling av byggentreprenader
VJS - en del av Karnov Group
1 dag
8 900 SEK
Stockholm
Regelverken för offentliga upphandlingar bygger till stor del på EU direktiv. Offentliga upphandlingar av byggentreprenader berörs därutöver av olika nationella...
Förhandling i offentlig upphandling
Affärsconcept
1 dag
5 800 SEK
Stockholm
Under denna utbildning får du lära dig hur du kan använda förhandling i offentlig upphandling. Förhandlingar är ett affärsverktyg som...
Lagen om offentlig upphandling - fördjupning
Visma Commerce AB
1 dag
5 900 SEK
Stockholm
Den här utbildningen är till för dig som vill fördjupa dina kunskaper i framförallt ramavtal, överprövning och anbudsutvärdering. Målet med...
Ny lag om offentlig upphandling
Hexanova Academy
         
(1)
1 dag
4 490 SEK
Malmö
Offentlig upphandling är en komplicerad process med många olika steg. Det gör att många företagare upplever att det är svårare...
Affärssimulering offentlig upphandling
Silf COMPETENCE AB
2 dagar
13 600 SEK
Stockholm
En av de viktigaste aspekterna med inköp och upphandlingar är att se till hela livscykeln för en vara eller tjänst. Istället...
Lag om offentlig upphandling LOU
Novo Utbildning AB
1 dag
5 400 SEK
Flera orter (6)
Det finns tre lagar inom Lag om offentlig upphandling. Den klassiska LOU för byggentreprenader, varor och tjänster samt en inom...
Grundutbildning offentlig upphandling, 1 dag
Colligio
1 dag
4 800 SEK
Flera orter (3)
Grundutbildning offentlig upphandling 1 dag för beställare och leverantörer,  är en övergripande utbildning för dig som på olika sätt kommer...
Offentlig upphandling av byggentreprenad och tekniska konsulttjänster
JP Infonet AB
1 dag
6 950 SEK
Stockholm
Offentlig upphandling av byggentreprenader och tekniska konsulttjänster sysselsätter många och omsätter stora summor. Förutom de som arbetar med på de...
Introduktion i offentlig upphandling, dag 3 - praktisk tillämpning
Affärsconcept
1 dag
4 950 SEK
Stockholm
Denna utbildningen är en fortsättning på Introduktion i offentlig upphandling dag 1 och 2. Du kan även gå denna dag...
Grundutbildning offentlig upphandling
Silf COMPETENCE AB
6 dagar
29 750 SEK
Stockholm
Upphandling är så mycket mer än bara LOU och LUF. En strukturerad helhetssyn genom hela inköpsprocessen lägger grunden för att...
Offentlig upphandling - reglering, rättspraxis och praktiska frågor
JP Infonet AB
1 dag
6 750 SEK
Stockholm
Varje år omsätter offentlig upphandling cirka 500 miljarder kronor i Sverige. En upphandling leder ofta till praktiska frågor vid leverans...
Grundutbildning offentlig upphandling, 3 dagar
Colligio
3 dagar
13 500 SEK
Flera orter (3)
Grundutbildning offentlig upphandling 3 dagar, vänder sig i första hand till dig som är ny i rollen som upphandlare eller...
Upphandlingsrätt – grunder och praktisk tillämpning av lagen om offentlig upphandling
Studia
2 dagar
9 900 SEK
Stockholm
Regelverket kring offentliga upphandlingar kan upplevas som komplicerat och svårt att tolka. För att bli trygg i rollen som upphandlare...
Introduktion i offentlig upphandling dag 1-LOU, genomgång av lagstiftningen
Affärsconcept
1 dag
4 950 SEK
Flera orter (6)
På utbildningen får du lära dig grunderna i offentlig upphandling och lagen om offentlig upphandling. Du kan välja att bara gå...
Introduktion i offentlig upphandling dag 2- Ställa krav & skriva förfrågningsunderlag
Affärsconcept
1 dag
4 950 SEK
Flera orter (7)
På utbildningen får du lära dig grunderna i hur du utformar effektiva och ändamålsenliga förfrågningsunderlag. Du kan välja att läsa...
Introduktion i offentlig upphandling, dag 4 – fördjupning
Affärsconcept
1 dag
5 800 SEK
Stockholm
Utbildningen är en fördjupning av introduktionsdagarna LOU dag 1 3. Du kan även gå denna utbildning fristående. Under dagen lär...
Avtalsförvaltning i praktiken - För avtal tecknade vid offentlig upphandling
SIPU
1 dag
7 900 SEK
Stockholm
Högkvalitativ leverans och ökad priskontroll Trots att de flesta är överens om att det är mycket viktigt att följa upp...
Att lämna anbud i offentliga upphandlingar
Affärsconcept
1 dag
4 950 SEK
Stockholm
På utbildningen lär du dig grunderna i offentlig upphandling och hur du går tillväga när du lämnar anbud för att...
Avtal och uppföljning i offentlig upphandling
Studia
2 dagar
9 900 SEK
Stockholm
För att skapa goda affärer vid offentlig upphandling, där båda parter är överens om vad som ska levereras och hur...
Offentlig upphandling av byggentreprenader
SIPU
2 dagar
10 800 SEK
Stockholm
Att upphandla byggentreprenader är ofta en svår process med många fallgropar. Felaktigheter och misstag i processen kan orsaka stor skada...
Miljö- & sociala krav i upphandling
Affärsconcept
1 dag
5 800 SEK
Stockholm
Under utbildningen Miljö & sociala krav i upphandling går vi igenom samt förklarar begreppen inom hållbar upphandling, med andra ord aspekter...
Offentlig entreprenadupphandling
Silf COMPETENCE AB
2 dagar
13 600 SEK
Stockholm
Kursen Offentlig entreprenadupphandling tar upp de grundläggande momenten i avtal och köprätt som underlättar förståelsen och användandet av de olika...
Förhandlingsteknik i samband med offentlig upphandling
BG Institute
2 dagar
16 900 SEK
Stockholm
         I och med ändringarna i nya LOU håller vi en tvådagars interaktiv workshop om hur man förhandlar framgångsrikt i offentliga upphandlingar....
Offentlig upphandling av IT
SIPU
2 dagar
10 800 SEK
Stockholm
Behovs och marknadsanalys, noggrann kravställning och tydliga avtal Att upphandla IT både i form av varor och tjänster är ofta...
Projektledning i offentlig upphandling
SIPU
2 dagar
9 800 SEK
Stockholm
• Styrning för effektiva processer  • Att leda utan mandat • Tydlig kommunikation och ansvarsfördelning Genom att arbeta med upphandling...
LOU-Affärer med offentlig sektor
Stockholms byggmästareförening
1 dag
4 000 SEK
Stockholm
Affärer med offentlig sektor – LOU Under utbildningen Affärer med offentlig sektor – LOU får du lära dig hur du som entreprenör kan lämna anbud...
Affärsmannaskap i offentlig upphandling
Silf COMPETENCE AB
2 dagar
9 900 SEK
Stockholm
Kursen Affärsmannaskap i offentlig upphandling ger dig grundläggande kompetens inom offentlig inköpsteknik. Utbildningen vänder sig till dig som behöver en...
Upphandlingens genomförande – från annonsering till tilldelningsbeslut
Studia
2 dagar
9 900 SEK
Stockholm
Utförandefasen i en upphandlingsprocess, från annonsering till tilldelningsbeslut, innehåller flera utmanande moment. Under denna kurs får du både teoretisk och...
Upphandling av entreprenader – bygg & anläggning
Affärsconcept
1 dag
6 050 SEK
Flera orter (2)
Entreprenadupphandlingarna är ofta komplicerade, tar tid och handlar om stora summor. Under utbildningen lär du dig grunderna i hur du...
Hållbara upphandlingar - Miljö & Sociala krav
Silf COMPETENCE AB
3 dagar
13 600 SEK
Stockholm
Kursen Hållbara upphandlingar Miljö & Sociala krav ger dig som inköpare och upphandlare verktygen för att på ett affärsmässigt sätt...
Offentligrätt, upphandling och avtal
Sveriges Kommunikatörer
1 dag
6 535 SEK
Stockholm
”Offentligrätt, upphandling och avtal” är den första av tre delkurser som ingår i utbildningen Svensk Kommunikationsrätt (SKR). Delkursen kan läsas...
Upphandling av tekniska konsulter ABK 09
Affärsconcept
1 dag
6 050 SEK
Stockholm
Upphandling av tekniska konsulter är vanligt, tar tid och det är svårt att säkerställa bra resultat. Utbildningen ger dig kunskap...
Strategisk försäljning till offentlig sektor
Visma Commerce AB
1 dag
5 900 SEK
Flera orter (2)
Det här är en kurs som hjälper dig att optimera och vitalisera din marknadsföring och försäljning mot offentlig sektor. Du...
IT-upphandlingar i praktiken
Affärsconcept
1 dag
5 800 SEK
Stockholm
I stort sett alla verksamheter idag är beroende av att använda IT stöd. Kvaliteten hos IT systemen och IT tjänsterna...
Upphandling av IT-tjänster
Hexanova Academy
         
(1)
1 dag
4 990 SEK
Flera orter (3)
Oavsett om du säljer, köper eller använder IT tjänster professionellt har du mycket att vinna på att känna till den juridik...
Certifierad anbudsgivare
Visma Commerce AB
3 dagar
19 900 SEK
Flera orter (3)
Behöver du förbättra dina kunskaper i offentlig upphandling och taktiker för hur man vinner affärer med offentlig sektor?  Certifierad anbudsgivare  är...
Levernatörskommunikation i offentlig upphandling
SIPU
2 dagar
10 800 SEK
Stockholm
God leverantörskommunikation ger dig som upphandlare större möjligheter att skapa bra affärer för din verksamhet. Den nya upphandlingslagstiftningen innehåller utökade...
Projektledning i upphandling
Affärsconcept
1 dag
5 800 SEK
Stockholm
Idag bedrivs alltmer verksamhet i projektform och traditionella gränser och ansvar suddas ut. Det medför ökade krav på upphandlaren och...
Upphandlingskonferensen 2016
VJS - en del av Karnov Group
2 dagar
9 400 SEK
Stockholm
Under konferensens två dagar får du möjlighet att lyssna på Sveriges främsta experter på offentlig upphandling. konferensen inleds med både...
Offentlig förhandlingsteknik
Silf COMPETENCE AB
1 dag
4 950 SEK
Stockholm
Vår utbildning i Offentlig förhandlingsteknik är en grundutbildning i affärsförhandling för offentlig sektor som lär dig de mest framgångsrika förhandlingsteknikerna...
Byggentreprenadupphandling
Colligio
1 dag
5 800 SEK
Göteborg
En utbildningsdag i byggentreprenad som ger dig förbättrade kunskaper om byggentreprenadupphandling enligt LOU/LUF. Syfte utbildningsmål Byggentreprenad upphandling ger dig insikt om vilka...
Grundkurs i LOU
Diploma Utbildning
3 timmar
2 700 SEK
Stockholm
Magnus Josephsons LOU Grundkurs är referensen för alla svenska utbildningar inom offentlig upphandling och en stark merit i ditt CV....
Diplomerad upphandlare, Concept 1
Affärsconcept
10 dagar
42 000 SEK
Stockholm
Diplomerad upphandlare, Concept 1, är avsedd för upphandlare med viss erfarenhet av att genomföra upphandlingar och som efter att ha genomgått...
Certifierad Upphandlare, CUSilf®
Silf COMPETENCE AB
5 terminer
Stockholm
CUSilf® är ett program för dig som arbetar eller planerar att arbeta inom den offentliga sektorn och har en målsättning...
Strategiskt inköp för upphandlande myndigheter
SIPU
2 dagar
10 800 SEK
Stockholm
Inom både privata och offentliga organisationer ökar kraven på att inköps och upphandlingsarbetet ska bidra med ett tydligt mervärde till...
  • = = Reportage kopplat till arrangören
  • = = Film
Visar 1-50 av 78 träffar
12
Visa nästa 28 kurser

Mer om Utbildningar i offentlig upphandling

Försäljning mot offentlig sektor kräver kunskap om upphandling och dess regler. Marknaden är stor och ett korrekt och bra anbudsarbete kan leda till merförsäljning och konkurrensfördelar.

Vad är offentlig upphandling?upphandling

Offentlig upphandling är en betecking på inköp av varor och tjänster som görs av offentlig sektor (staten, kommuner och myndigheter) och som regleras av speciella lagar och regler. Syftet med reglerna är att säkerställa att myndigheter behandlar alla som vill få affärskontakt med offentig sektor lika. Kravet är att inköp sker i konkurrens och därigenom på ett så affärsmässigt sätt som möjligt.

Lagen om offentlig upphandling

I Sverige regleras myndigheternas upphandling av lagen om offentlig upphandling (LOU) samt lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster. Dessa lagar är nya från januari 2008 och består alltså av en lag för den klassiska sektorn och en lag för upphandlingar som görs inom de så kallade försörjningssektorerna.

Den som upphandlar kallas enligt LOU för upphandlande myndighet. Det är också vanligast att dessa är just myndigheter, men lagen gäller också för offentligt styrda organ vilket innebär bolag, föreningar och särskilt bildade samfällighetsföreningar och stiftelser som tillgodoser behov som är i allmänhetens intresse. Det gäller alltså inte för industriella och komersiella behov.

Upphandlande enhet enligt lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster är antingen en upphandlande myndighet eller vissa företag. Det senare ingår när en upphandlande myndighet kan utöva ett bestämmande inflytande över företaget eller när företaget bedriver verksamhet som omfattas av lagens tillämpningsområde (det vill säga vatten, energi, transporter eller posttjänster) med stöd av ensamrätt eller särskild rättighet.

Offentlig upphandling

Offentlig upphandling är när upphandlande myndighet avser köpa något.
Upphandlande myndighet är statliga och kommunala myndigheter samt andra offentligt styrda organ som upphandlar inom klassisk sektor. Observera att ett bolag kan vara myndighet enligt LOU men inte utgöra myndighet enligt övrig lagstiftning och därför till exempel inte omfattas av reglerna om handlingars offentlighet, offentlighetsprincipen.
Upphandlande enhet är upphandlande myndigheter och offentliga samt privata företag som bedriver verksamhet enligt försörjningsreglerna vars lag nämns ovan.
Upphandlarprofil är en sammanställning av uppgifter som upphandlare gör tillgänglig via Internet.
Affärsmässighet är ett begrepp som försvunnit i och med ändringen av lagen. Det ersätts med en bestämmelse hämtad från EGs grundläggande principer om likabehandling, icke-diskriminering och transparens.

Varför ska du gå en kurs i upphandling?upphandling

Marknaden för offentlig upphandling är den största marknaden för handel med varor och tjänster, en marknad där skattepengar utgör betalningsmedel. Inom Sverige talar man om upphandling för ca 500 miljarder kr, inom EU upp till 13.000 miljarder kr. Trots denna omfattande marknad är det ett förhållandevis litet antal företag som deltar i anbudsgivningarna. För de som deltar finns det dock många affärsmöjligheter. För dig som verkar inom byggsektorn med byggentreprenader och tjänster för offentlig sektor - som säljare är det viktigt att känna till reglerna i lagarna. Det rättsliga regelverkets betydelse är stort för dig som verkar som leverantör till offentlig sektor av byggentreprenader och konsulttjänster.

Upphandlingsreglerna ställer stränga formella krav i strävan efter rättvisa och objektivitet. Särskilt hårda krav ställs på anbudets utformning och det ges betydligt mindre möjligheter till informella diskussioner eller köpslående om pris- och leveransvillkor. Dessa är krav som skall garantera att principerna om affärsmässighet, objektivitet och konkurrens på lika villkor efterlevs. Kraven leder ofta dessvärre till tröga processer som för företagen blir både prövande och kostsamma. Att sälja till stat, kommun eller landsting kan därför med rätta uppfattas av många företag som svårare än att sälja till det privata näringslivet.