Visar 1-20 av 20 träffar
Läs hur vi sorterar resultat
Vill du vet mer om hur vi sorterar resultat? Läs mer om hur vi rankar utbildningar i sökresultatet.
  • = Available educations
Visar 1-20 av 20 träffar

Vad menas med affärsutveckling?

Affärsutveckling är på många sätt ett diffust begrepp, utan någon klar definition. Men förenklat kan det sägas vara skapandet av långsiktig lönsamhet för ett företag eller organisation, med hänsyn taget till kunder, marknader och relationer med samarbetspartners, anställda och medier. Med andra ord handlar det om att leta efter möjligheter till tillväxt, genom att se till just alla dessa faktorer, och hur de påverkar företaget. När det kommer till affärsutveckling är strategi och taktik två viktiga ledord. För att utveckla företaget och göra det mer lönsamt krävs ett strategiskt tänkande och taktiska, genomtänkta metoder. Ett långsiktigt marknadsperspektiv är grundläggande, liksom förmågan att ha en helhetssyn som inkluderar det egna företaget, konkurrerande företag, kunder och konsumenter. Affärsutveckling handlar om att kunna förutspå hur framtiden kommer att se ut, och lägga upp en plan för hur affärerna på bästa sätt ska anpassas därefter. Den som sysslar med affärsutveckling utvärderar möjligheterna, chanserna, och tar fram handlingsplaner för dem.

 

För vem passar en utbildning i affärsutveckling?

Det finns många som kan ha nytta och glädje av en utbildning i affärsutveckling, inom flera olika branscher. Utbildningen passar alla som på något sätt arbetar med att utveckla nya eller förändrade verksamheter, och som vill lära sig hur man får ut det mesta av marknaden, hur man går tillväga för att inte missa några affärsmöjligheter och hur man på ett stabilt och effektivt sätt ökar verksamhetens vinst. Den som är öppen för att lära sig nya metoder, tillvägagångssätt och verktyg för att utveckla företaget kommer med all säkerhet att hitta mycket att ta med sig från en utbildning i affärsutveckling, inte minst självförtroendet att nå de mål man satt upp. Några exempel på personer som kan ha nytta av en utbildning i affärsutveckling är marknadschefer, försäljningschefer, strategiska kommunikatörer, linjechefer, projektledare, verksamhetsledare eller för den delen verkställande direktörer i mindre företag.

 

Vad kan en utbildning i affärsutveckling ge för kunskaper?

Utan en konkret plan eller ett ordentligt formulerat mål är det svårt att få verksamheten att gå i den riktning man vill. För den engagerade och drivne är det därför viktigt att kontinuerligt uppdatera sina kunskaper och lära sig hur man går tillväga för att nå målen. Att vidareutbilda sig inom affärsutveckling kan i praktiken innebära en mängd olika saker, då innehållet skiljer sig åt beroende på utbildningens inriktning och omfattning. Men i stort handlar det om att få insikt i hur man skapar sig en helhetssyn på företaget och dess utveckling, och det inbegriper flera olika perspektiv. Andra viktiga lärdomar är att kunna lägga upp en ordentlig affärsplan och att kunna hitta nya kreativa lösningar och tillvägagångssätt. En utbildning i affärsutveckling kan ge kunskaper inom exempelvis marknadskommunikation, kunddriven utveckling, behovsanalys, riskanalys, kundbeteenden, affärsvision, målformulering och utvärdering. Du får verktyg för mätning av resultat, avvikelser och nyckelvariabler. Med hjälp av såväl teoretiska kunskaper som praktiska övningar förankrade i verkligheten får du metoder som du kan ta med dig tillbaka till din verksamhet och använda dig av i din yrkesroll. Kanske är utbildningen precis den knuff i rätt riktning som du och ditt företag behöver.

Så här går du vidare

Sök och hitta en utbildning du är intresserad av


Beställ information eller boka direkt


Du blir kontaktad av utbildningsarrangören

Jämför utbildningar
Håll dig uppdaterad
Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få utbildningsförslag, inspiration och aktuell information – direkt till din inkorg. 📨
Reportage
Deltagare om Västsvenska Handels...

"Det här är kursen som verkligen ger grönt kort för mig som VD."

Läs mer om Ann-Sofie och två andra tidigare kursdeltagare!


Läs mer