Utbildningar i Jönköping

Utbildningar i Jönköping

Här hittar du ett stort antal av Sveriges utbildningsföretag som håller både öppna och företagsanpassade kurser och utbildningar i Jönköping. Du kan söka på kombinationer av kategori, plats, typ av utbildning eller sökord. Tips! Ange inte för många kriterier när du söker.

Seminarium Nya ISO/TS 16949:2016
RSM&CO
2 timmar
1 200 SEK
Flera orter (2)
ISO/TS 16949 är en internationell kvalitetsledningsstandard för fordonsindustrin som är framtagen av IATF. I oktober kommer en ny version av...
Allmän Arbete på Väg (nivå 1 & 2)
Kompetensutveckla.se
1 dag
2 400 SEK
Flera orter (25)
Denna kurs baseras på de krav som anges i Trafikverkets nuvarande regelverk IFS 2009:4.  Syftet med utbildningen är att: Deltagaren ska...
Allmän Arbetsmiljöutbildning SAM – Systematiskt arbetsmiljöarbete
Kompetensutveckla.se
         
(1)
1 dag
4 600 SEK
Flera orter (20)
Utbildningen ska ge deltagaren kunskaper om de föreskrifter som styr det systematiska arbetsmiljöarbetet och skapa en förståelse för vad lagen...
Allmän BAM – Bättre Arbetsmiljö
Kompetensutveckla.se
         
(23)
2 dagar
7 500 SEK
Flera orter (24)
BAM ger ett helhetsperspektiv på arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete och speglar parternas gemensamma syn på vad som är en grundläggande kunskapsnivå...
Allmän BAS P/U- utbildning (Byggarbetsmiljösamordnare) – 1 dag
Kompetensutveckla.se
         
(2)
1 dag
5 900 SEK
Flera orter (18)
Syftet med denna utbildning är att du som deltagare skall få kunskap om arbetsmiljöansvaret och hur arbetsmiljöfrågor ska beaktas från planering och...
Anläggningsskötarutbildning enligt SBF 110:7 - brandskydd
Siemens-Sitrain utbildningscenter
1 dag
4 525 SEK
Flera orter (13)
Målet med anläggningsskötarutbildningen är att ge deltagarna kännedom om sitt ansvar samt god kunskap inom brandskydd. Utbildningen innehåller både teoretiska...
Arbetsmiljö för chefer och skyddsombud
RSM&CO
         
(40)
1 dag
5 200 SEK
Flera orter (5)
Vår kurs är en perfekt start för nyutnämnda skyddsombud och chefer som skall ta emot en arbetsmiljödelegering. En god arbetsmiljö...
Arbetsplatsens kemikaliehantering
RSM&CO
         
(14)
1 dag
5 200 SEK
Flera orter (3)
Lagstiftningen ställer stora krav på verksamheters hantering av kemikalier vid såväl inköp, användning, förvaring samt avfallshantering. Vår kurs ger dig...
BAS, Byggarbetsmiljösamordnare, Grundkurs
EGA
2 dagar
10 100 SEK
Flera orter (8)
Grundläggande tvådagarskurs Krav på utbildad BAS Arbetsmiljöverket kräver att den som ska jobba som byggarbetsmiljösamordnare (BAS) måste vara utbildad. BAS...
BAS P / BAS U
Arbetsmiljö & Lagkravsgruppen AB
1 dag
5 450 SEK
Flera orter (3)
Från 1 januari  2009 gäller nya krav i arbetsmiljölagen för bygg och anläggningsarbeten. Kravet på utbildning gäller från 1 januari...
Brandskyddsansvarig
Dafo Brand AB - en komplett leverantör av brandskydd
1 dag
4 975 SEK
Flera orter (22)
Utbildningen som är både praktisk och teoretisk vänder sig till den i organisationen som har ansvar för brandskydd och riskhantering...
Centralgasanläggningar för medicinska gaser - Fortsättningsutbildn. för projektörer
Teknologisk Institut AB Sverige
3 dagar
15 800 SEK
Jönköping
För dig som vill fördjupa kunskaperna kring medicinska centralgasanläggningar och som ingår i projekt eller organisation som projektleder, planerar, konstruerar,...
CLP/ GHS-klassificering & märkning av blandningar
Tenviro
1 dag
3 900 SEK
Flera orter (2)
Lär dig att klassificera och märka blandningar/ produkter enligt CLP/ GHS och få reda på hur säkerhetsdatablad ska anpassas. Förordning EG 1272/2008 (CLP)...
Diplomerad HR-koordinator
Sensus studieförbund
80 timmar
33 000 SEK
Flera orter (8)
  Du som arbetar eller kommer att arbeta med HR frågor behöver en helhetsbild av HR rollen och vad den...
Diplomerad HR-specialist
Sensus studieförbund
192 timmar
33 000 SEK
Flera orter (8)
Utbildningen till Diplomerad HR specialist ger dig verktyg att arbeta professionellt ned HR frågorna på din arbetsplats. Målet är att du...
Diplomerad Informatör
Sensus studieförbund
         
(1)
80 timmar
33 000 SEK
Flera orter (8)
För att fungera framgångsrikt i rollen som informatör behöver du ha både strategiska och praktiska kunskaper om information och hur...
Diplomerad Marknadsförare/Marknadsekonom – semidistans
Sensus studieförbund
Flera orter (8)
Syftet med utbildningen, är att ge kunskap och verktyg för att kunna analysera marknader och utveckla kundrelationer. Utbildningen ger ett...
Diplomerad Redovisningsekonom
Sensus studieförbund
156 timmar
34 900 SEK
Flera orter (7)
Utbildningen är en praktisk utbildning som ger dig möjlighet att bredda dina kunskaper inom ekonomi.  Efter avslutad utbildning har du god...
ESA 14 - Grundläggande tvådagarskurs
STF Ingenjörsutbildning AB
2 dagar
12 600 SEK
Flera orter (2)
De omarbetade elsäkerhetsanvisningarna, ESA Grund 14 och ESA Arbete 14, är tänkta att omfatta alla huvudsakliga typer av elektriska anläggningar,...
ESA 14 - Repetitionskurs en dag
STF Ingenjörsutbildning AB
1 dag
6 900 SEK
Flera orter (3)
Den senaste utgåvan av elsäkerhetsanvisningarna, ESA Grund 14 och ESA Arbete 14 omfattar alla huvudsakliga typer av elektriska anläggningar, t...
Excel 2010 grundkurs
Sensus studieförbund
         
(1)
16 timmar
3 800 SEK
Flera orter (3)
  Förenkla arbetet i Excel! Excel är ett kalkylprogram med en mängd användbara finesser och funktioner. Du kan till exempel...
Grundkurs fallskydd
MA-system Utbildning
         
(6)
6 timmar
1 900 SEK
Flera orter (4)
Grundkurs i fallskydd Utbildningen är anpassad för dig som arbetar inom bygg eller industri och ger dig de faktakunskaper och...
Grundläggande hyresrätt
Fastighetsägarna Sverige AB
4 timmar
6 500 SEK
Flera orter (20)
Kursen Grundläggande hyresrätt handlar både om lokaler och bostäder och är en övergripande kurs som ger dig fördjupade kunskaper om...
Grundläggande kvalitetsledning, enligt ISO 9001
RSM&CO
         
(44)
2 dagar
10 200 SEK
Flera orter (3)
Kvalitetsarbete handlar om så mycket mer än att bara kontrollera att en produkt eller tjänst uppfyller uppsatta krav. Kvalitetsarbete handlar...
Heta arbeten
Svensk Uppdragsutbildning
         
(1)
1 dag
3 495 SEK
Flera orter (12)
Heta Arbeten är arbeten som utförs med verktyg som alstrar värme eller avger gnistor, till exempel svetsning, skärning, lödning och arbete med...
Hjärt-lungräddning med defibrillator - L ABC / D-HLR
Dafo Brand AB - en komplett leverantör av brandskydd
8 timmar
2 305 SEK
Flera orter (23)
Plötsligt hjärtstopp kan drabba alla, var som helst, när som helst och oavsett ålder – ofta utan förvarning. Offren kan vara...
Hög Arbetsbelastning - Så hanterar du en hektisk vardag
Hexanova Academy
7,5 timmar
4 990 SEK
Flera orter (3)
Att skapa lugn i en hektisk vardag kan vara svårt och att tänka på pauser, sin attityd och hur du...
Introduktion LOU
Colligio
1 dag
4 800 SEK
Flera orter (3)
Utbildningen är en introduktion till LOU/LUF som ger dig grundläggande kunskaper dels om upphandlingslagen och dess praktiska konsekvenser för sättet...
Inventor Snabbkurs
Cadcraft
3 dagar
14 700 SEK
Flera orter (4)
Att gå en Inventor grundkurs i snabb takt är det mest effektiva sättet att lära sig Autodesk Inventor. Våra erfarna och...
Jobba effektivare med OneNote som verktyg
TimeFinder
1 dag
4 900 SEK
Flera orter (2)
OneNote är en digital och mycket flexibel anteckningsbok både för enskilt arbete och för samarbete i olika grupper som gör...
Lean Six Sigma Green Belt
Ilenio AB
8 dagar
20 750 SEK
Flera orter (2)
Six Sigma är en metodik för att reducera kostnader och öka lönsamheten genom att eliminera fel, korta ledtider och förhindra misstag. Six Sigma används...
Lean Six Sigma Yellow Belt
Ilenio AB
4 dagar
12 500 SEK
Flera orter (2)
Six Sigma är en metodik för att reducera kostnader och öka lönsamheten genom att eliminera fel, korta ledtider och förhindra misstag. Six Sigma används...
LOU för byggentreprenader och konsulttjänster - grundkurs
EGA
1 dag
5 500 SEK
Flera orter (8)
Endagskurs Två lagar; LOU och LUF, styr den absoluta merparten av den offentliga upphandlingen i Sverige. Nya EU direktiv beslutades...
Lågaffektivt bemötande
Lära
2 dagar
3 995 SEK
Flera orter (15)
Under dagarna varvar vi teori med exempel från vardagen samt praktiska övningar där dina erfarenheter spelar en viktig roll. Utbildningens...
Lägenhetsbyten och andrahandsuthyrning
Fastighetsägarna Sverige AB
4 timmar
4 000 SEK
Flera orter (9)
En hyresgäst har möjlighet att hyra ut sin lägenhet i andra hand eller använda den för att byta till sig...
Lär dig upprätta ett bokslut
Sensus studieförbund
36 timmar
8 000 SEK
Flera orter (4)
Utbildningen vänder sig till dig som vill utöka dina kunskaper inom ekonomiområdet så att du kan genomföra ett bokslut i...
Mobila arbetsplattformar - Liftar
Svensk Uppdragsutbildning
         
(9)
1 dag
2 495 SEK
Flera orter (7)
Arbetar du med mobila arbetsplattformar? Sedan 1 juli 2007 ansvarar arbetsgivaren för att alla som arbetar med/från en mobil arbetsplattform...
Officekurs.se - Officepaketet Online
Infocell AB
12 månader
2 995 SEK
Flera orter (47)
Följande e kurser ingår i Officepaketet från officekurs.se: PowerPoint Grund & Fortsättning Excel Grundkurs/Självlärda Word Grund & Fortsättning Outlook Grund...
Omexaminering kyla
Teknologisk Institut AB Sverige
2 dagar
5 700 SEK
Flera orter (6)
Den här kursen är anpassad för dig som behöver förnya ett gällande personligt kylcertifikat.Det teoretiska provet idag kräver större kyl...
Organisatorisk och social arbetsmiljö - så lyckas du
RSM&CO
1 dag
5 200 SEK
Flera orter (5)
Förutom genomgång av lagkraven ger kursen dig exempel på verktyg för att förbättra och klargöra den organisatoriska arbetsmiljön och förebygga...
Oro, stress och ångestsyndrom
Lära
1 dag
1 995 SEK
Flera orter (3)
Att ha kunskap om vad som händer i kroppen och hur det påverkar vårt beteende underlättar det pedagogiska arbetet och...
REACH & CLP-kurs: kemikaliehantering för nedströmsanvändare
Tenviro
1 dag
3 900 SEK
Flera orter (2)
Öka er kunskap inom REACH & CLP kemikaliehantering i en praktisk och betalbar kurs Många importörer och tillverkare har registrerat...
Redovisningsnyheter
Srf konsulterna
1 dag
5 100 SEK
Flera orter (10)
Att årligen ta del av redovisningsnyheter är en självklarhet för den yrkesverksamme redovisningskonsulten och revisorn. Redovisningsområdet förändras hela tiden och...
Riskbedömningar - kemiska hälsorisker
RSM&CO
         
(3)
1 dag
5 200 SEK
Flera orter (4)
Denna kurs ger dig kunskap om kemiska hälsorisker och de negativa hälsoeffekter som finns, samt hur du kan förebygga att...
Simatic TIA Portal uppdatering från Step7 v5.4/v5.5
Siemens-Sitrain utbildningscenter
3 dagar
14 300 SEK
Flera orter (3)
Denna utbildning är för dig som har erfarenhet av Simatic S7 300/400 och Step7 v5.4/5.5 och nu ska börja arbeta...
Simatic TIA Safety
Siemens-Sitrain utbildningscenter
3,5 dagar
18 300 SEK
Flera orter (2)
Utbildningen öppnar vägen för en bättre förståelse för programmering av maskinsäkerhetsfunktioner i en enskild maskin eller en anläggning där Simatic...
Studio 3 – förstå och bemöta människor med utmanande beteenden
Lära
3 dagar
5 950 SEK
Flera orter (19)
I utbildningen går vi igenom aktuell lagstiftning och juridiska aspekter kring vad man får och inte får göra i hotfulla...
Svåra Samtal med Respekt
Hexanova Academy
7,5 timmar
4 490 SEK
Flera orter (3)
Svåra samtal är oundvikligt och det är inte alltid så lätt att hantera dessa där det kan finnas mycket känslor...
Så hanterar du besvärliga personer
Confex - Öppna utbildningar
1 dag
4 990 SEK
Flera orter (12)
En helt friktionsfri arbetsplats är en utopi att lägga tillrätta för en arbetsplats där alla personlighetstyper ges chansen till att...
Säker Vatteninstallation
Rätt Kunskap
1 dag
3 700 SEK
Flera orter (10)
Vi utbildar i de nya uppdaterade branschreglerna, Säker Vatteninstallation 2016:1! Kursen är ordentligt uppdaterad för ökad tydlighet och för att skapa större...
  • = = Reportage kopplat till arrangören
Visar 1-50 av 1832 träffar
123...3637
Visa nästa 500 kurser