Gör vår undersökning om kompetensutveckling för chansen att vinna en helt gratis utbildning från Keystone Production!

Kabelförläggningskurser

Lägg kablarna säkert. Ska du arbeta med att lägga kabel i mark behöver du ha rätt kompetens så att arbetet går säkert till. Under en Kabelförläggning i mark-utbildning får du lära dig allt som krävs för att skaffa ditt EBR-intyg.
Filtrera efter
Utbildningsform
Kabelförläggning i mark
Plats
Visa alla filter
Visar 1-14 av 14 träffar
Annonser

Ämnen inom Kabelförläggning i mark

Populära platser

Reportage inom Kabelförläggning i mark

EBR Kabelförläggning i mark enligt KJ41

 

En utbildning inom kabelförläggning i mark ger dig den kunskap som krävs för att utföra eller leda arbetet med kabelförläggning. Företag som arbetar med förläggning av kablar och linor måste ha rätt kompetens, egenkontrollprogram och vara registrerade hos Elsäkerhetsverket. Reglerna inom området uppdaterades 2017 när den nya elsäkerhetslagen började gälla. Kraven förflyttades då från den behörige installatören till företaget som utför installationerna. I elnätsbranschen är det numera krav på att personal som utför dessa arbeten ska ha genomgått en EBR Kabelförläggning-utbildning. Giltighetstiden på EBR Kabelförläggning är 5 år. Utbildningen ska genomföras både av de som planerar och leder arbetet såväl som de som utför arbetet, som till exempel grävmaskinister och anläggningsarbetare.

Med kabelförläggning innefattas arbeten inom alla spänningsområden och för följande arbeten:

  • Förläggning av jordkabel i mark i koncessionspliktiga (tillståndspliktiga) nät, inklusive uppsättning av kabelskåp, stolpar, jordtag och förläggning av jordlina.
  • Lindragning och utdragning av hängkabel. Dock inte kompletterande fastsättning, uppsättning eller najning.
  • Förläggning av jordkabel i mark i icke koncessionspliktiga nät, men endast om arbetet utförs i samband med kabelförläggning i mark som ingår i koncessionspliktiga nät.

Vad gäller för den tidigare BB3-behörigheten?

Tidigare kallades utbildningen för Begränsad behörighet – BB3 Kabelförläggning i mark. Den har numera ersatts av utbildningen EBR Kabelförläggning i mark. Det går inte längre att ansöka om BB3-behörighet, men den gäller fortfarande som kunskapsbevis. Repetitionsutbildning ska dock genomföras vart femte år.

EBR-intyg

Ett EBR-intyg får du efter avslutad utbildning och godkänt avlagt prov. Det finns olika intyg beroende på vilken kurs du går, bland annat EBR-intyg för Kabelförläggning och EBR-intyg för maskinförare. Intygen har en giltighetstid på fem år, vartefter repetitionsutbildning måste genomföras.

Vem bör gå en kabelförläggningsutbildning?

En utbildning i EBR Kabelförläggning ska genomföras av alla som arbetar med att planera, leda eller utföra arbete med kabelförläggning. Det gäller såväl gräventreprenörer som projektledare, montörer och lastbilsförare som hanterar kablar.

Alla personer som arbetar med elinstallationsarbeten som innefattar kabelförläggningar ska finnas med i företagets egenkontrollprogram. Programmet ska innehålla information om elinstallationsverksamheten, kompetenskrav, rutiner och de kompetenser som de anställda har.

Vilka regler gäller för kabelförläggning?

Utöver reglerna som återfinns i den nya elsäkerhetslagen och elsäkerhetsföreskrifterna, ELSÄK-FS 2017:3, ställer branschen krav på de som ska utföra och planera kabelförläggning genom Energiföretagens dokument Krav vid kabelförläggning, KRAV 05:17.

Vanligt innehåll i en EBR kabelförläggningskurs

EBR Kabelförläggning är en elsäkerhetsutbildning. Alla som utför, planerar eller leder arbeten med kabelförläggning ska ha tillräcklig kunskap och tillgodogjort sig kunskap i enlighet med dokumentet Krav vid kabelförläggning. Det är alltså KJ:41 som är den utbildningsdokumentation som gäller. I kurserna går ni igenom ett flertal punkter om elsäkerhet, bland andra:

  • Kabelkonstruktioner i mark
  • Förläggningsmetoder och schaktutformning
  • Riskhantering och arbetsmiljö för arbete vid spänningssatta elanläggningar
  • Isolationsprovning
  • Gällande lagar och regler
  • Miljöaspekter vid schakt- och ledningsarbeten

Utöver Kabelförläggning kan det finnas ytterligare utbildningskrav som gäller på din arbetsplats, det kan vara andra elsäkerhetskurser som ESA-kurser eller utbildningar som Arbete på väg. Hör med en utbildningsarrangör vad som gäller för just de arbeten som du utför.

Källa: Elsäkerhetsverket och Energiföretagen.