Grundläggande psykoterapiutbildning

Ta första steget med Steg 1

En grundläggande psykoterapiutbildning ger dig den behörighet som krävs för att du ska kunna söka in till Psykoterapeutprogrammet. Även om du inte arbetar som terapeut ger utbildningen dig värdefulla kunskaper och verktyg som du kan använda i ditt dagliga arbete.
Visar 1-10 av 10 träffar
Läs hur vi sorterar resultat
Vill du vet mer om hur vi sorterar resultat? Läs mer om hur vi rankar utbildningar i sökresultatet.
Visar 1-10 av 10 träffar

Grundläggande utbildning i psykoterapi – Steg 1

Den grundläggande utbildningen i psykoterapi är en basutbildning inom psykoterapi som ger dig en introduktion och god kunskap inom området. Utbildningen är även ett behörighetskrav för att få gå Psykoterapeutprogrammet, mer om detta lite längre ner i texten.

Under utbildningen får du en inblick i psykoterapi, dess metoder och verktyg. Kursen ger dig en ökad kompetens inom psykoterapeutiskt arbete och är användbar för många olika yrkesgrupper. Kursen är på så sätt inte begränsad till blivande psykoterapeuter utan är relevant även för andra yrkesgrupper som: kuratorer, socionomer, sjukgymnaster, HR-personal, specialpedagoger, läkare och sjuksköterskor.

Är du intresserad av att arbeta som terapeut? Då har du efter avklarad steg 1-utbildning tillräckliga kunskaper för att bedriva samtalsterapi med egna klienter, under förutsättning att du får handledning av en legitimerad psykoterapeut. 

 

Vilka anordnar basutbildning i psykoterapi?

Steg 1-utbildningen var tidigare en statligt reglerad utbildning som anordnades av högskolorna men denna reglering är idag släppt och utbildningen genomförs främst av privata utbildningsanordnare och som uppdragsutbildningar genom universitet.

 

Vad är ett vanligt innehåll i en grundläggande psykoterapiutbildning (Steg 1)?

I dagsläget finns det ingen myndighet som har ansvar för innehållet och godkännandet av grundläggande psykoterapiutbildningar. Många utbildare använder sig av de krav som ställdes på de äldre statligt reglerade utbildningarna eller följer den utbildningsplan som har tagits fram av organisationen Beteendeterapeutiska föreningen. Hela utbildningen motsvarar i regel cirka 30–45 högskolepoäng, det innebär i regel mellan 1-2 års deltidsstudier. 

Följande är ett vanligt upplägg på en grundläggande psykoterapiutbildning:

  • 240 timmar teoretisk undervisning i seminarieform
  • handledning av eget psykoterapeutiskt arbete om minst 60 timmar individuellt eller 120 timmar i grupp
  • egenterapi om minst 50 timmar individuellt eller 120 timmar i grupp – detta avsnitt ingår i många utbildningar men är inte ett krav för behörighet till Psykoterapeutprogrammet

 

Finns det olika inriktningar på Steg 1-utbildningarna?

Ja, eftersom det inte finns någon centralt fastställd kursplan för Steg 1-utbildningarna så kommer de i många utföranden. Det finns de som fokuserar på KBT, utbildningar som inriktar sig på familje- och anhörigterapi eller kurser som fördjupar sig inom ACT. 

Vem bör gå en grundläggande psykoterapiutbildning (Steg 1)?

Utbildningen är ett behörighetskrav för att gå Psykoterapeutprogrammet på högskola och rekommenderad för personer med socionomexamen, läkarexamen eller annan yrkesexamen i ett människovårdande yrke som vill söka in till Psykoterapeutprogrammet.

Även personer som inte siktar på att söka in till högskolan kan ha nytta av en Steg 1-utbildningen. Arbetar du inom ett människovårdande yrke är det värdefulla kunskaper som du kan ta med dig från utbildningen, och det ses som meriterande att ha den grundläggande psykoterapiutbildningen på sitt CV.

 

Behörighet och förkunskapskrav för Steg 1-utbildning

Det finns inga fastlagda behörighetskrav på Steg 1-utbildningarna utan det är upp till utbildningsarrangörerna själva att sätta upp kraven för just deras utbildning. Oftast ställs krav på en akademisk yrkesexamen inom en människovårdande bransch och två års arbetslivserfarenhet med psykoterapeutiska arbetsuppgifter. Men det är som sagt olika krav beroende på utbildningsarrangör och de kan skilja sig åt hur strikta de är.

Beteendeterapeutiska föreningen har i sin rekommenderade utbildningsplan ställt upp krav på att den sökande ska ha grundläggande behörighet, det vill säga en avlagd gymnasie-, yrkes- eller komvuxexamen. Den sökande ska även uppfylla särskild behörighet, vilket innebär att personen arbetar inom ett människovårdande yrke med inslag av psykoterapeutiskt arbetsuppgifter.

 

Vilka utbildningsarrangörer är godkända att anordna Steg 1-utbildningar?

I dagsläget finns det ingen myndighet som överser godkännande av utbildningar eller utbildningsarrangörer. Det finns ingen lista på godkända utbildare eller liknande, utan det är upp till lärosätena själva att godkänna att utbildningen lever upp till deras förkunskapskrav. Om du vill vara säker på att en utbildning ger behörighet till Psykoterapeutprogrammet, kontakta skolan som håller i programmet. 

 

Finns det en grundläggande psykoterapiutbildning Steg 2?

Det finns ingen regelrätt utbildning som heter grundläggande psykoterapiutbildning Steg 2, men det som ofta åsyftas med en Steg 2-utbildning är det legitimationsgrundande Psykoterapeutprogrammet.

 

Psykoterapeut och den grundläggande psykoterapiutbildningen (Steg 1)

Psykoterapeut är ett av tjugotal legitimationsyrken i Sverige. Detta innebär att för att få kalla sig psykoterapeut krävs det rätt utbildning och legitimering av Socialstyrelsen. För att bli psykoterapeut krävs det att man går Psykoterapeutprogrammet på universitet eller högskola. Programmet är en påbyggnadsutbildning och kan läsas av exempelvis läkare, socionomer och psykologer. För att bli behörig att gå Psykoterapeutprogrammet: krävs det två års relevant arbetslivserfarenhet, en akademisk examen på 180 högskolepoäng och en basutbildning i psykoterapi. Denna basutbildning ingår i undervisningen för de som läser en kandidatexamen till Psykolog eller psykiatriker. För andra grupper så sker utbildning via en så kallad Steg 1-utbildning, även kallat en grundläggande psykoterapiutbildning.

Så här går du vidare

Sök och hitta en utbildning du är intresserad av


Beställ information eller boka direkt


Du blir kontaktad av utbildningsarrangören

Relaterade kategorier
Jämför utbildningar
Håll dig uppdaterad
Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få utbildningsförslag, inspiration och aktuell information – direkt till din inkorg. 📨