Visa utbildning.se som: Mobil

Kurser i ekonomistyrning

Utbildning i ekonomistyrning

Här hittar du utbildningar i ekonomistyrning för dig i arbetslivet. Utbildningarna går att sortera på ort, längd, pris och typ av utbildning. Om du vill ha mer information om en specifik utbildning kan du kontakta respektive utbildningsarrangör genom att göra en intresseanmälan.

Ekonomistyrning
EFL, Executive Foundation Lund
8 dagar
16 400 SEK
Lund
Utbildningen ger dig fördjupad kunskap i ekonomistyrning. Utbildningen kommer bland annat att ge dig kunskap om grundläggande begrepp, produkt-, bidrags- och investeringkalkylering, självkostnadskalkyler...
Ekonomistyrning i aktiebolag
Srf konsulterna
2 dagar
12 300 SEK
Flera orter (2)
I kursen Ekonomistyrning i aktiebolag får du kunskap om du kan påverka utvecklingen i rätt riktning tack vare djup förståelse...
Ekonomistyrning
Xpectum AB
7 dagar
5 600 SEK
Distans
I kursen ges du tillfälle att gå igenom ett antal viktiga redskap för ekonomisk styrning. Kunskaperna ger dig förutsättningar att...
Ekonomistyrning III – nya styrmodeller
FEI - Företagsekonomiska Institutet
3 dagar
19 800 SEK
Stockholm
Den tredje och avslutande nivån i FEI:s kursserie tar upp nya styrmodeller. Kursen är lämplig för dig som är en...
Ekonomistyrning II – fördjupning
FEI - Företagsekonomiska Institutet
5 dagar
25 900 SEK
Stockholm
Traditionellt har ekonomiska mål av finansiell karaktär varit i fokus. Utvecklingen går dock mot att ekonomiska mål av icke-finansiell karaktär...
Strategisk ekonomistyrning – Frukostmöte
Stratecute Group
         
(2)
2 timmar
0 SEK
Flera orter (3)
En utmaning som många organisationer står inför idag är att kontinuerligt följa upp strategins genomförande. Av de organisationer som har etablerat...
Verksamhets- & ekonomistyrning I 7,5 hp
FEI - Företagsekonomiska Institutet
7 veckor
26 900 SEK
Flera orter (2)
Detta är en tillämpad högskolekurs som du direkt kan använda i arbetet. Ekonomi- & verksamhetsstyrning I 7,5 hp vänder sig...
Verksamhets- & ekonomistyrning II 7,5 hp
FEI - Företagsekonomiska Institutet
7 veckor
26 900 SEK
Stockholm
Kursen ger fördjupade kunskaper och mer avancerade verktyg för att styra en verksamhet med hjälp av ekonomiska beräkningar. Kursen är...
Ekonomistyrning I – praktisk ekonomistyrning
FEI - Företagsekonomiska Institutet
5 dagar
23 300 SEK
Stockholm
För att kunna fatta korrekta beslut krävs genomtänkta och väl fungerande system för kalkylering och styrning. Information som framtas ska...
Ekonomistyrning på utbildningsförvaltningen
Teknologisk Institut AB Sverige
2 dagar
8 550 SEK
Stockholm
Genom att varva praktikfall med expertanföranden ger vi dig verktyg och uppslag för hur du kan optimera styrning och resursfördelning...
Ekonomi för chefer
Taurus Ekonomiutbildning
         
(4)
2 dagar
9 900 SEK
Flera orter (2)
Med ekonomiskt ansvar behöver du ha en god förståelse för vad som utvecklar företagets lönsamhet och vilka aktiviteter som förbättrar...
Diplomerad Controller
Företagsuniversitetet
         
(6)
18 dagar
56 600 SEK
Stockholm
Ta ett helhetsgrepp om ekonomistyrningen med denna 18 dagar långa utbildning. Du får praktiska verktyg för att fungera ännu mer...
Diplomerad Controller
Taurus Ekonomiutbildning
         
(11)
10 dagar
36 900 SEK
Flera orter (2)
Utbildningen Diplomerad Controller ger dig en bred bas för arbetet som controller. Utvecklingen går från renodlad ekonomistyrning mot en bredare...
Controllern som kommunikatör
FAR
22 veckor
11 600 SEK
Stockholm
För controllern räcker det inte att själv samla in information och data, räkna om dem till relevanta nyckeltal och kommunicera...
Controllerutbildning
FAR
         
(7)
3 dagar
17 900 SEK
Flera orter (2)
Utbildningen ger dig under tre dagar en inblick i den moderna synen på controllerfunktionen och controllerns alltmer framträdande roll i...
FAR:s Controllerdag 2018
FAR
1 dag
6 500 SEK
Stockholm
FAR:s Controllerdag är mötesplatsen för dig som arbetar med ekonomi- och verksamhetsstyrningsfrågor i en modern organisation...
Certifierad controller
FAR
         
(3)
51 veckor
72 000 SEK
Stockholm
Ta nästa steg i din karriär med FAR:s certifieringsprogram för controllers. Du lär dig från de främsta experterna och utvecklar...
Företagsvärdering
Srf konsulterna
1 dag
6 200 SEK
Stockholm
Upplever du att du behöver ytterligare kunskaper för att kunna erbjuda era kunder gynnsamma lösningar? Företagsvärdering är ett komplext område...
Ekonomichefsutbildning
FAR
         
(1)
6 veckor
19 900 SEK
Stockholm
En kvalificerad kurs som ger dig fördjupad kompetens i väsentliga delar av verksamhetsstyrning. Kursen riktar sig till dig som är...
Personalekonomi
Metodicum
4 dagar
15 900 SEK
Stockholm
Denna fyradagars grundutbildning i personalekonomi ger ett ekonomiskt synsätt på hälsofrågor. Du får veta vilka intäkter och kostnader för företag...
Cash and Working Capital Management
Företagsuniversitetet
2 dagar
12 900 SEK
Stockholm
De flesta företag kan åstadkomma radikalt förbättrad likviditet och riskkontroll genom en översyn av alla betalningsflöden i form av en...
Certifierad ekonomichef
FAR
2 dagar
54 000 SEK
Stockholm
FAR:s certifieringsprogram för ekonomichefer fokuserar på strategi, processanalys, samt ledarskap, områden som är centrala för värdeskapandet i dagens företag. Vi...
Controllerutbildning
Taurus Ekonomiutbildning
         
(2)
3 dagar
14 900 SEK
Flera orter (2)
Målgrupp/förkunskaper Utbildningen vänder sig till dig ekonom som vill utvecklas inom ekonomi- och verksamhetsstyrning och ta dig an kvalificerade controlleruppgifter....
Ekonomi för styrelser och ledningsgrupper
B Consulting AB
1 dag
5 000 SEK
Göteborg
Att leda ett företag är spännande, komplext och ställer ofta krav på snabba, svåra och ibland avgörande beslut. Deltagarna skall...
Frukostseminarium Diplomerad controller
Taurus Ekonomiutbildning
1 timme
Flera orter (2)
Vi berättar om utbildningen Diplomerad controller och dess upplägg och innehåll. Du träffar några av kursledarna som också ger dig några...
ISA i praktiken
Wolters Kluwer Sverige AB
1 dag
5 600 SEK
Flera orter (2)
Välkommen till en högt efterfrågad och effektiv endagskurs där du får tillgodogöra dig en praktisk tillämpning av ISA steg för...
Kassaflödesanalys
Taurus Ekonomiutbildning
1 dag
4 995 SEK
Stockholm
  Kassaflödesanalys. Hur är en kassaflödesanalys uppbyggd? För att närmare analysera delar vi upp flödena i 4 huvudgrupper: - Kassaflödet...
Konsten att få betalt
Företagsuniversitetet
2 dagar
11 750 SEK
Stockholm
Snabbare betalt och nöjdare kunder. Vad är det som gör att vissa alltid lyckas få betalt i rätt tid? Hur...
Utveckling och effektivisering av ekonomifunktionen
FAR
1 dag
6 300 SEK
Flera orter (3)
Företagets ekonomiprocesser har varit föremål för analys och effektivisering under många år.  Vi lever i en tid av snabba omvärldsförändringar...
Affärsekonomi och verksamhetsstyrning
EXMI Executive Management Institute
Totalt ca 40 timmar
19 500 SEK
Stockholm
...
Budgetering i praktiken
Xpectum AB
2 dagar
3 900 SEK
Distans
Du lär dig hur en budget utformas och används för att vara ett värdefullt planerings- och styrmedel. Distanskursen i budgetering hjälper...
Deklarera aktiebolag
FEI - Företagsekonomiska Institutet
11 500 SEK
Stockholm
Deklarera aktiebolag är en handfast kurs där teori varvas med praktik. Du använder deklarationsprogram och avslutar med att producera en...
Nyckeltalsanalys
Taurus Ekonomiutbildning
         
(1)
1 dag
4 995 SEK
Stockholm
Att förstå ekonomiska rapporter. Hur ställs den externa resultaträkningen (RR) upp och vilka poster ingår. Hur ställs balansräkningen (BR) upp...
Vinnande presentationer för ekonomer
Taurus Ekonomiutbildning
2 dagar
9 995 SEK
Flera orter (2)
Du lär dig att hålla en vinnande och tydlig presentation som ekonom. Med fokus på ekonomiyrket lägger vi stor vikt...
Diplomerad Controller
EFL, Executive Foundation Lund
2 år
Lund
Diplomerad Controller är en två år lång utbildning på deltid inom ekonomi, projektledning, strategi och ledarskap. Du kombinerar studierna med ditt...
Ekonomi för chefer – Affärssimulering
Novo Utbildning AB
3 dagar
13 900 SEK
Göteborg
Affärssimulering Strateko® ger en bra helhetssyn på hur man driver ett företag med långsiktig tillväxt och lönsamhet som mål! Att...
Certifierad styr- och redovisningsekonom
Xpectum AB
10 veckor
26 900 SEK
Distans
Du blir redovisningsekonom med controller inriktning. En professionell distansutbildning som ger dig en grundstomme som gör att du behärskar allt...
EFL Affärsstyrning
EFL, Executive Foundation Lund
20 veckor
39 500 SEK
Lund
Bli bättre på att göra ekonomiska analyser och att ta fram kvalificerade beslutsunderlag utifrån verksamheten som helhelt. En kväll i veckan under...
Psykologi och förhandling för lönesättande chefer
BG Institute
2 dagar
16 900 SEK
Stockholm
...
BA(Honours) in Business Management-1yr full time
FEI - Företagsekonomiska Institutet
1 år
9 000 GBP
Flera orter (2)
Denna unika påbyggnadsutbildning ger den som har examen från en relevant tvåårig Yh- eller KY-utbildning som faller inom ämnesområdet ekonomi,...
BA(Honours) in Business Management-2yrs part time
FEI - Företagsekonomiska Institutet
2 år
9 000 GBP
Flera orter (2)
Denna unika påbyggnadsutbildning ger den som har examen från en tvåårig Yh- eller KY-utbildning (eller annan lämplig eftergymnasial utbildning) som...
Balanced Scorecard / Balanserat styrkort – grundkurs
Stratecute Group
         
(3)
1 dag
6 900 SEK
Flera orter (2)
På bara en dag lär du dig grunderna i att arbeta med verktyget Balanced Scorecard / Balanserat Styrkort. Metoden blir...
Blue Ocean Strategy – ett nytt sätt att (inte) konkurrera
Stratecute Group
         
(2)
1 dag
7 500 SEK
Flera orter (3)
Begreppet ”blue ocean” eller blå ocean handlar enkelt uttryckt om att hitta nya och egna marknadsutrymmen. Istället för att tävla...
Strategisk karta och balanced scorecard
Stratecute Group
         
(2)
1 dag
6 900 SEK
Flera orter (2)
Denna kurs kommer att ge dig förståelse i att visualisera och kommunicera strategin på ett enkelt sätt för att få...
Strategisk karta och balanced scorecard – Frukostmöte
Stratecute Group
2 timmar
0 SEK
Flera orter (3)
En utmaning som många organisationer står inför är att genomföra sina strategier och få ut resultat. Av de organisationer som...
Företagsanpassad utbildning
Ekonomistyrning - för ickeekonomer
Conferator Kompetens
         
(2)
1 - 4 dagar beroende av behov
Rikstäckande
På utbildningen får du bl a lära dig Praktisk ekonomi – en genomgång av de viktigaste ekonomiska sambanden för dig...
Internprissättning - Skräddarsydda kurser för ditt företag
PwC Academy
1 dag
Rikstäckande
Kursen syftar till att under en dag fördjupa kursdeltagarna inom internprissättning efter specifika behov och önskemål....
Introduktion till Treasury (Halvdag på plats hos er)
PwC Academy
1 dag
Rikstäckande
En grundläggande genomgång av en Treasuryfunktions syfte, huvudmål och arbetssätt....
E-learning
Ekonomisk styrning
Xpectum AB
7 dagar
5 600 SEK
Distans
I kursen ges du tillfälle att gå igenom ett antal viktiga redskap för ekonomisk styrning. Kunskaperna ger dig förutsättningar att...
Budgetering i praktiken
Xpectum AB
2 dagar
3 900 SEK
Distans
Du lär dig hur en budget utformas och används för att vara ett värdefullt planerings- och styrmedel. Distanskursen i budgetering hjälper...
 • = Reportage kopplat till arrangören
 • = Film
Visar 1-50 av 51 träffar
12
Visa nästa 1 kurser

Mer om Kurser i ekonomistyrning

Ekonomisk styrning inkluderar både finansiell styrning och resultatstyrning. Ekonomistyrning burkar förklaras som "en medveten påverkan på verksamheten för att nå uppsatta ekonomiska mål". Ekonomistyrning innebär både planering inför väntade händelser men även förberedelser ifall något oväntat skulle hända.

Ekonomistyrning för att uppnå ekonomiska mål

utbilnding i ekonomiEkonomistyrning är att inom en verksamhet som vill uppnå ekonomiska mål försöka styra personalens beteende så att deras mål och företagets mål kan samverka. Det finns många olika sätt att göra detta på. Exempelvis olika mätningar, kontroller och undersökningar av intäkter och kostnader. Även olika  kalkyler, budgetering och  budgetuppföljning är områden inom ekonomistyrning. Den som arbetar med ekonomistyrning kallas ofta för controller.

När man försöker påverka ett beteende använder man sig ofta av belöningar och bestraffningar. Det finns flera studier som visar att belöningar är mer motiverande än bestraffningar. Belöningssytemets utformning är därför ganska viktig för ett företag, särskilt i länder med ett större individfokus ä Sverige, t ex USA. Där är bonusar till individer mycket vanligare och även högre än i Sverige.

Merchant och van der Stede beskriver tre olika ekonomiska styrsätt. I realiteten används oftast en kombination av samtliga sätten.

  1. Resultatstyrning
  2. Handlingsstyrning
  3. Personalstyrning eller kulturell styrning

utbildning i ekonomi

Budgetering hör även den till ekonomistyrningen. En traditionell budget innehåller oftast enbart ekonomisk historiska data.  En modernare budget innehåller även planering och uppföljning mot icke-finansiella mål eftersom det också påverkar intäkter och kostnader.

Modeller för ekonomistyrning

Här kan du läsa om de vanligaste modellerna som används
inom ekonomistyrning.

Ekonomistyrning med balanserat styrkort

Balanced Scorecard är en metod och en teori för att styra organisationer och företag. Metoden introducerades 1992 av professorerna Robert S. Kaplan och David P Norton. Teorin har utgångspunkten att traditionell styrning lagt för stor vikt vid enbart det finansiella perspektivet. I sin bok Relevance Lost kritiserade Kaplan och Norton det finansiella perspektivet och menade att det är historiskt fokuserat och sällan förmår fånga de för organisationer viktiga långsiktiga trenderna. 

civilekonom

Ekonomistyrning och benchmarking

Termen benchmarking används framförallt inom företagsekonomi. Benschmarking handlar om att inom organisationer utvärdera sin verksamhet i förhållande till de i samma bransch som lyckas bäst.

 • Intern: Om företaget framför allt jämför sig med sig själv, t ex divisioner och dotterbolag.
 • Konkurrens: Företaget fokuserar på konkurrenterna inom samma bransch.
 • Funktion: Ett funktionellt synsätt har också sitt fokus externt, dock inte på konkurrenterna utan i stället tittar man på framgångsrika företag överlag. Detta är ofta en kostam process. 

Ekonomistyrning i företag

Det övergripande målet för all företagsverksamhet kan man anta är att maximera vinsten eller aktieägarvärdet.  Ekonomistyrning utgår ifrån en affärsplan som består av företagets övergripande mål, strategier och handlingsplaner. En affärsplan är ett dokument över företagets planering för det närmaste året men innehåller även övergripande mål. 

Ekonomistyrning inom statlig verksamhet

Inom statlig verksamhet har termen ekonomistyrning anpassats efter förhållanden som råder inom staten. I praktiken innebär det att begreppet då inkluderar både resultatstyrning och finansiell styrning eftersom målen avser både ekonomin och verksamhetens resultat.

För politiker är den ekonomiska styrningen ett verktyg för förverkligande av deras politik. Riksdagen har beslutat om dessa mål för ekonomisk styrning:

- ekonomisk styrning ska skapa förutsättningar för en god kontroll av statens finanser

- ekonomisk styrning ska bidraga till resursfördelning i enlighet med politiska prioriteringar

- ekonomisk styrning ska skapa hög produktivitet och effektivitet i användandet av statens resurser.