Visa utbildning.se som: Mobil
 • = Reportage kopplat till arrangören
 • = Film
Visar 1-50 av 65 träffar
12

Vilka påverkas av GDPR?

Även om det största arbetet ligger hos personer som arbetar med rättsliga frågor eller IT-säkerhet, innebär lagändringen en fundamental förändring i sättet de flesta svenska företag, myndigheter och organisationer handskas med personuppgifter. 

Företag och andra organisationer

 • Måste informera om hur de behandlar personuppgifter, vilka uppgifter och varför
 • Måste känna till sin data och alla system som hanterar informationen
 • Måste ha ett dataskyddsombud, t ex om företaget hanterar känsliga uppgifter i stor omfattning. Dataskyddsombudet är ansvarig för att lagen följs, utbildar personal samt fungerar som kontaktperson för allmänheten

Som företag eller organisation som hanterar personuppgifter bör ni redan nu kunna besvara dessa frågor:

 • Varför har vi uppgifterna?
 • Behöver vi uppgifterna?
 • Hur samlas de in?
 • Vem har tillgång till dem?

Privatpersoner

 • Dataskyddsförordningen stärker enskildas rätt att informeras om när data samlas in och på vilket sätt de samlas in.
 • Det kommer att bli lättare att slippa direktreklam
 • Rätten att bli glömd – det vill säga, som privatperson kommer man enligt nya lagen ha rätt att begära att få personliga uppgifter på sökmotorer bortplockade

Allt du behöver veta om GDPR – läs mer här!