Visa utbildning.se som: Mobil
Sök utbildning
Sök arrangör
ÄmnenVälj ett ämne, t.ex. Juridik
PlatsVälj en plats, t.ex. Lund
Du kan förfina sökningen i nästa steg
Sök utbildning
Sök arrangör
Populära ämnen
Teknik
Ledarskap
Vård
Ekonomi
Arbetsmiljö
Distans
Rikstäckande
Populära platser
Stockholm
Göteborg
Malmö
Örebro
Västerås
Filter & Sortering
Rensa
Sortera efter betygNärmsta startdatumPris (lägst → högst)Pris (högst → lägst)Längd (kort → lång)Längd (lång → kort)
Ämne
Plats
Pris, datum & längd
Utbildningsform
Fler filter
Alla ämnenAlla platserAllaAllaVisa fler filter
Välj ett ämneSök kategori
AdministrationArbetsmiljöBrandskyddBygg & AnläggningCoachingEkonomiFastighetFöreläsareFörsäljningHRHotell & turismHälsaHållbarhetIT & Microsoft OfficeIT AvanceradInköpInredningJuridikKommunikationKundserviceKvalitet & LedningssystemLedarskapLogistikMBAOrganisation / verksamhetPedagogikPersonlig effektivitetPersonlig utvecklingPresentationsteknikProjektledningSeminariumSkönhetSpråkStatistikSäkerhetTeknikTransport & fordonUppdragsutbildningVårdWebbdesign & Layout
Välj en platsVisa alla platser
Distans
Rikstäckande
Populära platser
Stockholm
Göteborg
Malmö
Filtrera på pris, startdatum och längd
Välj prisintervall
När vill du gå utbildningen?
Hur lång ska utbildningen vara?
Visa alla1 Dag eller mindre2-3 Dagar7+ Veckor
Utbildningsform
Välj en utbildningsform
Visa allaOnlineutbildningKorta YH-utbildningarUppdragsutbildningFöretagsanpassad utbildningDistans med träffarÖppen utbildning
Specificera din sökning
Välj Certifiering
ArbetsmiljöBrandskyddByggCoachingLivsmedelMiljö / kvalitet / internrevisionOnlinemarknadsföringProjektledningSäkerhetTeknikVård

Visar 1-20 av 53 träffar
Page 1 of 3
Annonser

Lean-utbildning för mer värde med mindre resurser

Lean har sitt ursprung i idéer från bland andra Henry Ford för utvecklandet av löpandeband-principen och biltillverkaren Toyota som efter andra världskriget tog fram ett nytt arbetssätt för sin tillverkning. Själva begreppet Lean kom att myntas i samband med en studie av MIT i slutet på 70-talet.

I grunden innebär Lean att kunna se sin verksamhet som en helhet för att få olika system att fungera optimalt. Det handlar om att skapa maximalt kundvärde genom att använda de resurser man har effektivt för att minimera slöseri. Syftet med Lean är att kunna eliminera alla faktorer som inte genererar värde för slutkunden. Inom produktion kan det handla om att använda färre maskiner, mindre utrustning och ytor, minska produktionens ledtider och arbetsbelastning för att komprimera produktionen och maximera värdet för kunden. En lean-utbildning kan användas för verksamhetsutveckling och för att skapa ökat engagemang hos medarbetare och därmed få kunniga
medarbetare som är villiga att arbeta med ständig förbättring.

Lean började inom tillverkningsindustrin men arbetsmetoderna är precis lika gångbara inom tjänster, produktutveckling, administration och inköp. Lean används därför inte bara inom produktion utan kan även användas inom andra typer av organisationer och verksamheter då det finns slöseri i alla dess former och en förbättrad process alltid kan skapa värde. Det kan exempelvis handla om att effektivisera en beslutsprocess eller handläggning av ärenden, minimering av energi och andra materiella resurser och skapa standardiserade arbetssätt för olika moment. För att du ska lyckas med att vara resurseffektiv kan du under en lean-utbildning lära dig att omsätta tankesätt och principer till praktisk handling.

Lean och ledarskap

För att Lean ska fungera måste man kunna kommunicera och skapa tid för reflektion. Vad det gäller kommunikation finns det ett stort slöseri när det kommer till missförstånd människor emellan. Det kan vara kommunikation medarbetare emellan, mellan chefer och medarbetare och med kunder. Det här kan leda till tidsfördröjning och felaktigheter som tär på resurser och på värde. En lean-utbildning kan bygga upp ledarens självförtroende och bidra till att de bli bättre på att lyssna, analysera och förstå sin omgivning istället för att lägga all kraft på sina egna budskap.

Olika verktyg

Inom Lean ryms det flera olika begrepp och verktyg. Under Lean-utbildningar bukar man bland annat diskutera verktygen 5S, Jidoka, Poka-Yoke, Kanban, Andon och Heijunka.

 • 5S – 5S står för Sortera, Systematisera, Städa, Standardisera och Sköt om. Standardiserat arbete för att skapa ordning på arbetsplatsen.
 • Jidoka – Att bygga in förändringsprocesser
 • Poka-Yoke – Att undvika misstag
 • Kanban – Produktion Just-In-Time
 • Andon – Signalering vid fel och problem
 • Heijunka – Flödesutjämning
 • Kaizen – Ständig förbättring


Hur kan en Lean-utbildning gynna mig?

Under en lean-utbildning får du förståelse för vad Lean kan innebära för din verksamhet, hur du kan införa det och vilken potential det kan ha. Du lär dig om den grundläggande filosofin, dess metoder och arbetssätt och får öva dig i hur de kan tillämpas.

Exempel på innehåll

 • Vad Lean är, var det kommer ifrån och vilka resultat det kan ge
 • Vad principerna och de grundläggande förutsättningarna innebär
 • Sambanden mellan värderingar, principer, metoder och arbetssätt för resultat och långsiktig framgång 
 • Hur ledarskap kan utvecklas för att lyckas med Lean
 • Hur olika Lean-metoder fungerar och hur de kan bidra till att förbättra en verksamhet
 • Planering och tidsmätning
 • Effektivisering av flöden


Lean är av intresse för personer inom flera olika områden och här kan du finna andra typer av utbildningar inom ditt område

 Ledarskap

 Produktionsledning

 Projektledning

 Logistik