Visa utbildning.se som: Mobil
Visar 1-19 av 19 träffar
 

Mer om utbildning i Motiverande Samtal

Motiverande samtal (MI) handlar om att hjälpa människor till förändring med varierande förutsättningar samt vilja till förändring. Upphovsmännen heter William R Miller och Stephen Rollnick och de skapade metoden genom att ställa sig frågan: Vad är det som får människor att faktiskt förändra sig och sina liv?

Motiverande samtal är ett förhållningssätt och en samtalsmetod som syftar till att öka motivation till förändrat beteende. Metoden bygger på att acceptera att människor som behöver förändra sitt beteende påbörjar terapi med varierande grad av förutsättningar och vilja till förändring. Vissa blir påtvingande terapin och då finns det en möjlighet att klienten aldrig tänkt förändra beteendet. Andra har kanske velat förändras utan att aktivt arbeta med det och ytterligare några har försökt men inte lyckats.

Vilka ska gå en MI-utbildning?

Motiverande samtal används av olika yrkesgrupper inom exempelvis hälso- och sjukvård, kriminalvård, socialvård, psykiatri och skola. Metoden kan hjälpa till i förändringsarbetet för personer med problem med alkohol, droger, kost, fysisk aktivitet, sexuellt riskbeteende, spelproblem eller tobak.

En kurs i Motiverande samtal kan även vända sig till dig som vill lära dig samtalstekniker och verktyg när du står inför att motivera andra till förändring. Eller så är du kanske helt enkelt bara nyfiken på MI och vill ha grundläggande kunskaper inom ämnet.

Vad får man lära sig i en grundläggande utbildning i Motiverande samtal:

En utbildning i Motiverande samtal kan lära dig om metoden i stort och du får verktygen som behövs för att kunna tala på ett sätt som hjälper människor till förändring. Många kurser i Motiverande samtal har en praktisk inriktning vilket innebär mycket samtalsövning för dig som deltagare. Deltagaren är i fokus inom MI-utbildning och upplägget kan ofta baseras på deltagarnas egna problemområden. 

Vanligt kursinnehåll:

 • Motiverande samtal som evidensbaserad metod
 • MI:s grundläggande principer
 • Förändringsprocessen
 • Hur du hjälper människor se möjlighet till förändring
 • Användning av Motiverande samtal i olika situationer
 • Motivera förändringsprat
 • Förstå begreppen ambivalens och diskrepans
 • Lyssna aktivt
 • MI-faserna
 • Grundläggande kommunikation
 • Dialog
 • Hantera förändringsmotstånd

Det finns även fördjupande kurser i motiverande samtal; du kan efter en grundutbildning utbilda dig till lärare i MI-metoden. Du utbildas då till utbildare och kan därmed söka medlemskap i det kvalitetssäkrade nätverket för MI-tränare (MINT). På så sätt kan du bland annat hålla kurser i Motiverande samtal inom offentlig sektor där det finns en stor efterfrågan.

En fortsättningskurs i Motiverande samtal brukar innehålla mycket praktik som låter dig repetera men även bredda dina existerande färdigheter. Även här brukar fokus ligga på deltagaren och dennes problem samt önskemål, utgångspunkt kan på så sätt vara i de områden du känner dig svagare i. Man brukar på en fördjupningsutbildning även gå igenom eventuella nya rön och synsätt inom området MI.

Så här går du vidare

Sök och hitta en utbildning du är intresserad av


Beställ information eller boka direkt


Du blir kontaktad av utbildningsarrangören

Jämför utbildningar
Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste inom kompetensutveckling!
Reportage
Om Karolinska Institutets Uppdra...

Karolinska Institutet Uppdragsutbildning levererar kompetensutveckling för landsting, kommun och företag – framför allt inom vård, omsorg och hälsa – och verkar för utveckling i hälso- och sjukvården samt för ett friskare samhälle.

Läs mer
Sagt av HumaNovas deltagare

Läs vad tidigare kursdeltagare säger om sina erfarenheter av HumaNova.

Läs mer